Browse by Collection

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Journal or Publication Title | Publication Full | Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye] | A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről | Alma mater magazin | Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja | Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja | Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja | Egyetemek és főiskola | Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja | Egyetemi lapok | Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava | GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged | Impulzus : JATE Jogi Kar KISZ szervezetének lapja | Jogalap : a Deák Ferenc Kulturális Közösség kiadványa | Jurátus : a JATE JTK KISZ Szervezetének agitációs és propaganda kiadványa | Justitia : JATE ÁJTK hallgatói lapja | Magunk : a JATE Móra Ferenc Kollégiumának időszakosan megjelenő lapja | Phlogiston | Szegedi Egyetem | Szegedi Egyetem : a Szegedi Tudományegyetem, Orvosegyetem és Pedagógiai Főiskola lapja | Szegedi T.T.K. : a Szegedi Tudományegyetem TTK KISz szervezetének lapja | Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja | Szándék : Juhász Gyula Tanárképző Főiskola KISZ Bizottságának időszakos lapja | Uj [új] élet : politikai, társadalmi és kritikai hetilap | Új impulzus : a JATE JTK agitációs és propaganda kiadványa
Number of items at this level: 6514.

A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]

1848: XIX. törvénycikk a magyar egyetemről. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. p. 7. (1926)

1920. XXV. törvénycikk a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 188-190. (1926)

Az 1872. évi XIX. törvénycikk a kolozsvári magyar királyi tudományegyetem felállításáról és ideiglenes szervezéséről. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 7-10. (1926)

Az 1912. LXV. törvénycikknek az egyetemi tanári kart érintő főbb rendelkezései. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 101-105. (1926)

Az 1921. évi XXV. törvénycikk a kolozsvári és pozsonyi m. kir. Tudományegyetem ideiglenes áthelyezéséről. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 14-15. (1926)

Az egyetemi Aula használatára vonatkozó szabályzat. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 68-71. (1926)

Az egyetemi előadások rendezésére s a tanrend fogalmazására és közzétételére vonatkozó szabályzat. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 71-78. (1926)

Az egyetemi tanszéki helyettesitési [!helyettesítési] szabályzat. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 105-113. (1926)

Az egyetemi tanári állás elnyerésének módozatai. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 80-86. (1926)

Az egyetemi tanárok illetményügye. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 93-101. (1926)

Az u. n. versenyvizsgálati ösztöndijakra [!ösztöndíjakra] vonatkozó szabályzat. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 218-221. (1926)

A Bécsi Magyar Főiskolai Kollegium (Collegium Hungaricum) szervezeti szabályzata : (1924. évi szabályzat). A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 208-218. (1926)

Bölcsészdoktori szigorlati szabályzat. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 283-292. (1926)

Egyetemi magántanári képesitő [!képesítő] (habilitationalis) szabályzat. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 117-131. (1926)

Egyetemi sajtóbizottság. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. p. 160. (1926)

Egyetemi szűnnapok [!szünnapok]. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 79-80. (1926)

Egyetemi torna és vivóintézeti [!vívóintézeti] bizottság. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 159-160. (1926)

Egyetemünk tisztviselőinek, altisztjeinek és szolgáinak szabadságidejét megállapitó [!megállapító] szabályzat. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 141-143. (1926)

Egyetemünkre felvehető hallgatók számának megállapítása. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 200-206. (1926)

Laky, Dezső: Előszó. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 3-5. (1926)

Honoris causa (tiszteletbeli, disz- [!dísz]) doktori avatások. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 226-231. (1926)

Kivonat a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Barátai Egyesületének - 163.751/1924. B. ü. min. sz. a. láttamozott - alapszabályaiból. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 167-171. (1926)

Klinikai bizottság. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. p. 159. (1926)

Pótrendeletek a jog- és államtudori szabályzathoz. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 281-283. (1926)

"Sub auspiciis Gubernatoris" történő felavatás : (A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1922. évi június hó 24-én 80.160/1922 sz. alatt kelt rendelete). A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 231-239. (1926)

Szabályrendelet a külföldi orvosi oklevelek honositása [!honosítása] (nostrificatio) tárgyában. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 321-326. (1926)

Szabályrendelet az egyetemi orvostudományi karoknál tartandó doktori szigorlatokról. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 326-345. (1926)

Szabályrendelet az egyévi kötelező kórházi gyakorlat tárgyában. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 346-349. (1926)

Szabályzat a gyógyszerészdoktorátus tárgyában. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 317-321. (1926)

Szabályzat a gyógyszerészgyakornokok kiképzése és a gyógyszerészsegédi idő tárgyában. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 307-317. (1926)

Szabályzat a gyógyszerésznövendékek egyetemi kiképzése tárgyában. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 292-307. (1926)

Szabályzat a jog- és államtudományi egyetemi karoknál tartandó tudorsági szigorlatokról. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 268-281. (1926)

Szabályzat a tudomány-egyetemek jog- és államtudományi karainak és a jogakadémiák tanulmányi és vizsgarendjéről. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 244-268. (1926)

Szabályzat az adjunktusi intézményről. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 131-136. (1926)

A doctoravatás formaságai. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 222-226. (1926)

A gyakornokokra vonatkozó főbb szabályozások. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 139-141. (1926)

A karok és a rektor hatáskörének bizonyos szabályozása. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 58-68. (1926)

A kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem 1914/15. évi költségvetése. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 172-178. (1926)

A kolozsvári Ferencz József tudományegyetemi könyvtár szervezeti szabályzata. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 144-148. (1926)

A kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák 1914/15. évi költségvetése. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 178-181. (1926)

A kolozsvári m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Bölcsészet-, nyelv- és történettudotmányi [!történettudományi] karának semináriumi szabályzata. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 148-153. (1926)

A kolozsvári m. kir. Ferencz József Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karának tandijmentességi [!tandíjmentességi] szabályzata : (1907., ill. 1911. évi szabályzat). A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 240-243. (1926)

A külföldi ösztöndíjak régebbi szabályozása. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 207-208. (1926)

A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Diákjóléti és Diákvédő Irodájának szervezeti szabályzata. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 161-167. (1926)

A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Gazdasági Bizottságának szervezete, ügyköre és ügyrendje. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 153-159. (1926)

A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Hatósági szervezete és ügyrendtartása. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 15-57. (1926)

A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem alapító levele. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 10-14. (1926)

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról szóló 1920. évi XXV. törvénycikk végrehajtása tárgyában 1920. évi szeptember hó 27-én 123.033. IV/a. szám alatt kelt rendelete. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 191-199. (1926)

A rektori és dékáni hivatalok által szedhető kezelési dijak [!díjak]. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 143-144. (1926)

A rendes tanári kinevezést megelőző szolgálatok beszámítása. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 86-93. (1926)

A szegedi "Ferencz József" tudományegyetem 1926/27. évi költségvetése. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 182-187. (1926)

A tandijbevételek [tandíjbevételek] felosztásának szabályozása. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 113-117. (1926)

A tanársegédekre vonatkozó főbb intézkedések. A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 136-139. (1926)

A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről

1872/3. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 1-33. (1900)

1873/4. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 33-78. (1900)

1874/5. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 78-88. (1900)

1875/6. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 89-97. (1900)

1876/7. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 98-105. (1900)

1877/8. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 106-117. (1900)

1878/9. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 117-136. (1900)

1879/80. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 136-153. (1900)

1880/1. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 154-170. (1900)

1881/2. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 170-185. (1900)

1882/3. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 185-202. (1900)

1883/4. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 202-235. (1900)

1884/5. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 235-252. (1900)

1885/6. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 253-271. (1900)

1886/7. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 272-295. (1900)

1887/8. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 295-310. (1900)

1888/9. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 310-333. (1900)

1889/90. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 333-346. (1900)

1890/1. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 346-366. (1900)

1891/2. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 366-393. (1900)

1892/3. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 394-419. (1900)

1893/4. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 419-441. (1900)

1894/5. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 441-461. (1900)

1895/6. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 462-485. (1900)

1896/7. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 485-508. (1900)

1897/8. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 508-528. (1900)

1898/9. [rendelet]. A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 528-552. (1900)

Alma mater magazin

Pintér M., Lajos: A 430 éves universitas : Szegeden is ápolják Báthory István örökségét. Alma mater magazin. pp. 37-38. (2010)

Tóth, Ilona: Ahol tudás és szándék találkozik : a szegedi felsőoktatás kilencven éve. Alma mater magazin. pp. 39-40. (2010)

Az Egyetem Napját ünnepeltük : az SZTE díszdoktora lett Danilo Türk szlovén köztársasági elnök. Alma mater magazin. pp. 17-18. (2010)

Diplomás pályakövetés a Szegedi Tudományegyetemen : mi történik hallgatóinkkal a diplomaszerzés után? Alma mater magazin. pp. 47-49. (2010)

Tóth, Ilona: Egy nem mindennapi este : másodjára is a JATE Klubban tartották az SZTE Gólyabált. Alma mater magazin. pp. 19-20. (2010)

Szekeres, Nikoletta: Faludy-díjat kapott a mozigépész : Lengyel Zoltáné az elismerés 2010-ben. Alma mater magazin. pp. 60-61. (2010)

Arany, Mihály: Felelősen az országért, az egyetemért, a családért : beszélgetés Balogh Elemér alkotmánybíróval. Alma mater magazin. pp. 25-27. (2010)

Arany, Mihály: Húzóerő lehet a szegedi szuperlézer : egy darabka világszínvonal. Alma mater magazin. pp. 15-16. (2010)

Szekeres, Nikoletta: Javuló hallgatói és intézményi szolgáltatások : kiemelt területek fejleszétese a cél egy TÁMOP-projektben. Alma mater magazin. pp. 44-46. (2010)

Pintér, M. Lajos: Kupaezüstöt hoztak pólós lányaink : az OB I/A csoportos bajnokságban is éremért harcol a megerősödött Taylor&Nash Universitas Szeged. Alma mater magazin. pp. 72-73. (2010)

Segesvári, Csaba: Közel 20 milliárdból fejleszt az SZTE : megújul a Rektori Hivatal is a Dugonics téren. Alma mater magazin. pp. 12-14. (2010)

Dlusztus, T. Imre: A Mágus : negyvenegy év, 1700 mérkőzés a Tanárképző kispadján. Alma mater magazin. pp. 66-67. (2010)

Szekeres, Nikoletta: Nagyon-nagyon kell szeretni, amit csinálsz : beszélgetés a Rotary Irodalmi Díjat nyert Szilasi Lászlóval. Alma mater magazin. pp. 62-65. (2010)

Franck, János: Rangsorok és listák : itthon és külföldön is elismerik a Szegedi Tudományegyetemen folyó munkát. Alma mater magazin. pp. 35-36. (2010)

Pintér, M. Lajos: Szedeákos szerencsepróba az elitben : az egyetem kosárlabdacsapata újra a legjobbak között. Alma mater magazin. pp. 70-71. (2010)

Segesvári, Csaba: Szeged csak az egyetemmel együtt lehet sikeres : beszélgetés Botka László polgármesterrel együttműködésről és egymásrautaltságról. Alma mater magazin. pp. 21-24. (2010)

Pintér M., Lajos: Szemléletváltás az oktatásban : beszélgetés Dux László felsőoktatási helyettes államtitkárral. Alma mater magazin. pp. 28-30. (2010)

Franck, János: A TIK-ben járt az Alma Mater Mikulása : több százan vettek részt az ünnepségen. Alma mater magazin. pp. 55-56. (2010)

Universitas. Alma mater magazin. pp. 4-7. (2010)

Szekeres, Nikoletta: Új szelek az egyetemi színi társulatoknál : a SZTEage meg-, a SZESZ újjászületik. Alma mater magazin. pp. 57-59. (2010)

Szekeres, Nikoletta: A matematika és a való élet : Röst Gergely egyike a nyertes ERC-kutatóknak. Alma mater magazin. pp. 31-34. (2010)

Dlusztus, T. Imre and Pintér, M. Lajos: A siker az égig ért : a legjobb egyetemista evezősök találkoztak Szegeden. Alma mater magazin. pp. 68-69. (2010)

Tóth, Ilona: Úton a siker felé : a SZTE Karrier Iroda megadja a lehetőséget - csak élni kell vele. Alma mater magazin. pp. 50-52. (2010)

Pintér M., Lajos: A tudásból építkezhetünk : beszélgetés Szabó Gábor akadémikussal, a Szegedi Tudományegyetem új rektorával. Alma mater magazin. pp. 8-11. (2010)

Szekeres, Nikoletta: Ötéves az SZTE Alma Mater : biztos alapokon nyugszik a szegedi alumni-szervezet. Alma mater magazin. pp. 41-43. (2010)

Arany, Mihály: Ötödször tartottak Alma Weekendet : idén is együtt szórakoztak és sportoltak az alma materesek. Alma mater magazin. pp. 53-54. (2010)

Pintér, M. Lajos: 430 éves gyökereire emlékezett az SZTE. Alma mater magazin. pp. 4-7. (2011)

Segesvári, Csaba: Ajtó a természettudományok szépségeire. Alma mater magazin. pp. 41-42. (2011)

Arany, Mihály: Aki megfejti a sejtek titkát : Junior Prima Díjat kapott Lipinszki Zoltán. Alma mater magazin. pp. 47-48. (2011)

Szekeres, Nikoletta: Az SZTE hallgatói büszkék arra, hogy itt tanulhatnak. Alma mater magazin. pp. 51-52. (2011)

Ördög, Boglárka: Dinamikusabbá, látogatóbaráttá válik az Alma Mater-honlap. Alma mater magazin. pp. 28-29. (2011)

Pintér, M. Lajos: Fenyőfákat ültetett az SZTE Alma Mater : Május 5-án [!5-én] közel egy tucatnyi fenyőfát ültetett el az öregdiák-szervezet az SZTE Sportközpontjában. Alma mater magazin. pp. 24-25. (2011)

Arany, Mihály: Fókuszban a kapcsolatépítés : a CAS Software Kft. nyerte az idei SZTE Alma Mater Díjat. Alma mater magazin. pp. 22-23. (2011)

A Föld Napját ünnepelték a TIK-ben. Alma mater magazin. pp. 37-38. (2011)

Szekeres, Nikoletta: Idén is jutalmazták a tehetségeket az SZTE-n. Alma mater magazin. pp. 18-19. (2011)

Ismét nagy sikert aratott az Alma Mater Weekend. Alma mater magazin. pp. 26-27. (2011)

Kevezmények lehetősége az SZTE Alma Mater-tagkártyával : a különböző szolgáltatások és lehetőségek egyre bővülő tárháza érhető el az SZTE Alma Mater-tagkártyával. Alma mater magazin. pp. 30-31. (2011)

Kiváló minősítést kapott az SZTE Tehetségpontja. Alma mater magazin. pp. 16-17. (2011)

Arany, Mihály: "Lendületes" kutatásba kezdhet Martinek Tamás. Alma mater magazin. pp. 43-44. (2011)

Dlusztus, T. Imre: Lengyel Roland : feljebb, egyre feljebb : a le nem tolt hó ellenére. Alma mater magazin. pp. 49-50. (2011)

Pintér, M. Lajos and V., A.: Megnyitott a megújult JATE : zöld mosdók, európai szellőzőrendszer. Alma mater magazin. pp. 14-15. (2011)

Sikeres végzettek adtak elő az ÁJTK-n. Alma mater magazin. pp. 32-33. (2011)

Petró, Julianna and Szekeres, Nikoletta: Színes programokat kínált az Egyetemi Tavasz. Alma mater magazin. pp. 39-40. (2011)

Arany, Mihály: Tóth Ákosé a Faludy-díj. Alma mater magazin. pp. 45-46. (2011)

Pintér, M. Lajos: Újjáéledt az egyetem központi épülete. Alma mater magazin. pp. 10-13. (2011)

Tóth, Ilona: A jogász, ha pályát választ... : hallgatók és a szakma jeles képviselői találkozhattak. Alma mater magazin. pp. 34-35. (2011)

Állások és gyakorlati helyek : több mint ezerötszázan az SZTE Tavaszi Állásbörzén. Alma mater magazin. pp. 20-21. (2011)

Arany, Mihály: A töretlen fejlődés 90 éve - jubilált a TTIK. Alma mater magazin. pp. 8-9. (2011)

Évfolyam-találkozók szervezését segíti az SZTE Alma Mater. Alma mater magazin. p. 36. (2011)

Pintér, M. Lajos: Az SZTE-n mutatták be a Szent-Györgyi Albert-emlékérmét : keressék az SZTE Ajándékboltban! Alma mater magazin. pp. 22-24. (2012)

Pintér, M. Lajos: Az öt karika és a diploma : az olimpikon élsportolóknak is gondolniuk kell jövőjükre. Alma mater magazin. pp. 45-47. (2012)

Arany, Mihály: Fejlesztésekkel válaszol a kor kihívásaira az SZTE Alma Mater : beszélgetés Görög Mártával. Alma mater magazin. pp. 4-6. (2012)

Szabó, Gábor and Görög, Márta: Felhívás : Ön mit köszönhet a szegedi felsőoktatási intézményeknek? Alma mater magazin. p. 34. (2012)

Háromszáz gyerekhez jött az Alma Mater Mikulás : édesség, gyümölcs és írószer a csomagban. Alma mater magazin. pp. 17-18. (2012)

Arany, Mihály: Idén a ContiTech becsülte leginkább a szegedi végzősöket : 51 SZTE-n diplomázott fiatalt foglalkoztatnak. Alma mater magazin. pp. 7-8. (2012)

A JATE Klub a legjobb vidéki szórakozóhely : VOLTfolió-díjat kapott a szegedi hallgatók kedvenc klubja. Alma mater magazin. pp. 39-41. (2012)

Arany, Mihály: Kiválósági listával is segít az SZTE Tehetségpont : fellépési lehetőségeket [!lehetőségekhez] jutnak a tehetségek. Alma mater magazin. pp. 42-44. (2012)

Mintegy 40 cég és 1500 hallgató a tavaszi állásbörzén : hova tovább az egyetem után? Alma mater magazin. pp. 9-10. (2012)

Pintér, M. Lajos: Nobel-díjas tudósára emlékezett 2012-ben az SZTE : debreceni diadal a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyen. Alma mater magazin. pp. 19-21. (2012)

SZTE Alma Mater Kedvezményrendszer és Tagsági Kártya. Alma mater magazin. p. 35. (2012)

Sikeres végzettek előadása a SZTE GTK-n. Alma mater magazin. pp. 32-33. (2012)

Szegedi kutatónő nyert Junior Príma Díjat : Nagy Nikoletta éve volt 2012. Alma mater magazin. pp. 29-31. (2012)

Százakat mozgatott meg weekendjén az Alma Mater : rajz és sport a Hattyas soron. Alma mater magazin. pp. 11-13. (2012)

Álláslehetőségekről és mesterképzésekről az őszi állásbörzén : próba-állásinterjúk és grafológiai elemzés várta az érdeklődőket. Alma mater magazin. pp. 14-16. (2012)

Pintér, M. Lajos: Épül, szépül, fejlődik a Szegedi Tudományegyetem : megépült a Tudássétány, finisben az új klinikai tömb. Alma mater magazin. pp. 25-28. (2012)

Pintér, M. Lajos: Ösztöndíjat alapított az SZTE GTK-n az Universitas-Szeged Kft. : új fejezet nyílt az együttműködésben. Alma mater magazin. pp. 36-38. (2012)

40 éves a JATE Klub, a szabadság és az egyetemi élet szimbóluma. Alma mater magazin. p. 32. (2013)

Alma Mater Mikulás. Alma mater magazin. p. 30. (2013)

Aranyérmes mestertanár : interjú dr. Lukovics Miklóssal. Alma mater magazin. pp. 14-16. (2013)

Az SZTE Alma Mater és a Szegedi Universitasért 2007 Alapítvány pályázatai. Alma mater magazin. p. 11. (2013)

Bővülő karrierszolgáltatások az Alma Maternél. Alma mater magazin. p. 17. (2013)

Digitalizálásban a jövő és a múlt – Az SZTE Klebelsberg Könyvtárban. Alma mater magazin. pp. 25-26. (2013)

Szabó, Imre: Egy jó döntés eredménye : interjú Prof. Dr. Szabó Imrével. Alma mater magazin. pp. 8-10. (2013)

Elismerés tudásért, lelkesedésért : interjú dr. Must Anitával. Alma mater magazin. pp. 28-29. (2013)

Időkapszulaláz az SZTE Alma Maternél. Alma mater magazin. p. 12. (2013)

Júniusban tetőzött a jókedv az SZTE Sportközpontban. Alma mater magazin. p. 13. (2013)

Karrier napok a mérnöki karon : sikeresen végzettek előadása. Alma mater magazin. p. 27. (2013)

MÁSKÉP(P) – az egyetemi dolgozók kiállítása a Rektori Hivatalban. Alma mater magazin. p. 24. (2013)

SZTE Alma Mater Díjátadó 2013. Alma mater magazin. p. 6. (2013)

SZTE Alma Mater Kedvezményrendszer és Tagsági Kártya. Alma mater magazin. p. 33. (2013)

Sikeresen működik az Alma Mater SZENIOR közössége. Alma mater magazin. pp. 18-19. (2013)

Sportélet. Alma mater magazin. pp. 34-38. (2013)

XVII. SZTE Tavaszi Állasbörze és III. Szakmai Gyakorlati Helyek Börzéje. Alma mater magazin. p. 7. (2013)

A kódfejtés függőséghez vezethet : interjú dr. Vadai Istvánnal. Alma mater magazin. pp. 21-23. (2013)

Görög, Márta: Értékteremtő év az Alma Maternél : interjú dr. Görög Mártával. Alma mater magazin. pp. 4-5. (2013)

Évfolyamtalálkozók szervezése. Alma mater magazin. p. 20. (2013)

15 éves jubileumát ünnepli a Gazdaságtudományi Kar : interjú Dr. Vilmányi Mártonnal. Alma mater magazin. pp. 12-13. (2014)

Zsigmondné Pap, Éva and Zsigmond, Zoltán: „Ahogyan a levegő körülvesz, úgy vesznek körül a hangok is” : [beszélgetés a Zsigmond zenészcsaláddal]. Alma mater magazin. pp. 26-29. (2014)

Alma Mater 2014. Alma mater magazin. pp. 8-11. (2014)

Alumni kutatás a SZTE-n. Alma mater magazin. p. 15. (2014)

Alumni kutatástól a mentorprogramig : Beszélgetés Limpek Ágnessel, kutatási nyereményjátékunk fődíjasával. Alma mater magazin. pp. 14-15. (2014)

„Amikor már te leszel az ügyész, én meg a bíró (…)” : interjú Dr. Harangozó Attilával. Alma mater magazin. pp. 19-22. (2014)

Gémes, Sándor: Az SZTE GTK vendége volt a közgazdaságtan "élő legendája". Alma mater magazin. pp. 28-29. (2014)

Őszi, Tamás and Herner, Donát: Az alkotmányozás dilemmái : bemutatták Trócsányi László új könyvét. Alma mater magazin. p. 30. (2014)

„Csokoládé és bormustra” Dr. Gyimes Ernővel. Alma mater magazin. pp. 25-26. (2014)

A Délmagyar tudósított az SZTE Alumni Mini angol foglalkozásról. Alma mater magazin. p. 16. (2014)

Elindult a Szegedi Egyetem Anno a Facebookon. Alma mater magazin. p. 32. (2014)

Kontakt/Lencse Fotókiállítás a Rektori Hivatalban. Alma mater magazin. p. 23. (2014)

Kutatás az SZTE-n : [Interjú Prof. Dr. Kemény Lajos rektorhelyettessel]. Alma mater magazin. pp. 12-13. (2014)

Közös diplomát adhat ki az SZTE GTK és a Páviai Egyetem. Alma mater magazin. p. 18. (2014)

Karsai, Krisztina: „Nagyon nagy örömet okoz, ha tehetek valamit a közös ügyért.” : [Interjú Prof. Dr. Karsai Krisztina rektorhelyettessel]. Alma mater magazin. pp. 22-25. (2014)

Nagyszabású nemzetközi konferenciának ad otthont a Fogorvostudományi Kar 2015-ben. Alma mater magazin. p. 11. (2014)

Pályázatot nyert a Mérnöki Kar hallgatója. Alma mater magazin. p. 17. (2014)

SZTE 2014. Alma mater magazin. pp. 39-44. (2014)

SZTE Alma Mater Kedvezményrendszer és Tagsági Kártya. Alma mater magazin. p. 33. (2014)

Strukturált gondolkodással az egyetemért : [Interjú Dr. Martinek Tamás rektorhelyettessel]. Alma mater magazin. pp. 16-19. (2014)

Tanulmányaira fordítja a kapott összeget „JATE ÁJTK 1993-1998” ösztöndíjpályázat nyertese. Alma mater magazin. pp. 20-21. (2014)

Nyemcsok, Éva Eső: Tízéves a TIK: nemzetközi színvonalú intézmény. Alma mater magazin. pp. 30-33. (2014)

Kaáli, Géza: Új Kaáli Intézetet hozott létre Szegeden a hazai meddőségkezelés atyja : [Interjú Prof. Dr. Kaáli Gézával]. Alma mater magazin. pp. 4-7. (2014)

Újabb időkapszulákat gyűjtött az SZTE Alma Mater. Alma mater magazin. p. 27. (2014)

Újra nagy sikert aratott az SZTE Alma Mater Weekend Családi és Sportnap. Alma mater magazin. p. 14. (2014)

A közösség tudásteremtő ereje : [interjú Dr. Görög Mártával]. Alma mater magazin. pp. 4-5. (2014)

Állásbörze már a munkaidő után is. Alma mater magazin. p. 7. (2014)

Állásbörzét hozott a tavasz Szegeden. Alma mater magazin. p. 6. (2014)

„A sok apróság nagyon fontos erővé tud összeállni” : interjú Prof. Dr. Szabó Gáborral. Alma mater magazin. pp. 8-10. (2014)

„A tyúklétrát nem lehet figyelmen kívül hagyni, minden lépcsőfok sikerét, kudarcát végig kell élni” : [Interjú Dr. Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval]. Alma mater magazin. pp. 34-36. (2014)

Schwimmer-Tóth, Tímea: Évfolyamtalálkozóra ajánljuk. Alma mater magazin. p. 24. (2014)

105 volt SZTE-es hallgatót foglalkoztat az "Alma Mater Díj 2015" idei nyertese. Alma mater magazin. pp. 8-9. (2015)

Szabó, Imre: 2016-ra elkészülhet az Új Polgári Rendtartás Kódex : [interjú Prof. Dr. Szabó Imrével]. Alma mater magazin. p. 13. (2015)

Alma mater Mikulás akkor és most : [Alma Mater Mikulás gyerek szemmel]. Alma mater magazin. pp. 12-15. (2015)

Annak az "érdekes fényű nemtudásnak" mindig át kell világítani a "tudott világba" : [interjú Darvasi Lászlóval]. Alma mater magazin. pp. 3-5. (2015)

Nagy, Gergely: Az SZTE-n tanít J. K. Rowling álnéven született krimijének fordítója : [interjú Nagy Gergellyel]. Alma mater magazin. pp. 32-34. (2015)

Laczkóné Turzó, Kinga: Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga a Fogorvostudományi Kar új dékánja : [interjú Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kingával, a Fogorvostudományi Kar új dékánjával]. Alma mater magazin. pp. 14-15. (2015)

Duális képzés a Mérnöki Karon. Alma mater magazin. p. 12. (2015)

Szabó, Gábor: "Eddig az előkészületek zajlottak, most következnek a konkrét feladatok" : [interjú Dr. Prof Szabó Gáborral]. Alma mater magazin. pp. 4-7. (2015)

Láda, Flóra: " Egy mentor-diák viszony attól működik jól, ha meg tudják teremteni az összhangot" : [interjú Láda Flórával]. Alma mater magazin. pp. 8-9. (2015)

Szigeti, Tamás: "Fontos, hogy a vidéki központokban is pezsgő tudományos élet legyen" : [interjú Prof. Dr. Lovász Lászlóval]. Alma mater magazin. p. 2. (2015)

A GTK korábbi hallgatója vehette át az Alma Mater Díjat : [interjú]. Alma mater magazin. pp. 10-11. (2015)

Game of luck : [interjú Pál Attilával]. Alma mater magazin. pp. 28-30. (2015)

Kárpáti, József: JATE ÁJTK '93-'98 reloaded : [interjú Dr. Kárpáti Józseffel]. Alma mater magazin. p. 27. (2015)

Jubilált az Alma Mater Weekend. Alma mater magazin. pp. 16-17. (2015)

Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság : [innováció az SZTE-n]. Alma mater magazin. p. 23. (2015)

Közel 140 ösztöndíjas hallgató a GTK-n : [ösztöndíjjal a legjobbakért a GTK-n]. Alma mater magazin. pp. 26-27. (2015)

"Küldetés teljesítve" : [interjú Kárász Anna VB bajnok kajakozóval]. Alma mater magazin. pp. 24-25. (2015)

Nagy, Endre: "Megtiszteltetés számomra, hogy bekapcsolódhatok a testület munkájába" : [SZTE Alma Mater Testület - interjú Nagy Endre vezérigazgatóval]. Alma mater magazin. p. 22. (2015)

Miért jó Alma Mater tagnak lenni. Alma mater magazin. p. 26. (2015)

Miért jó alma mater tagnak lenni? Alma mater magazin. pp. 28-29. (2015)

Nemzetközi és hazai rangsorban is remekel az SZTE : [nemzetközi és hazai rangsorok]. Alma mater magazin. pp. 39-40. (2015)

"Perspektívák a paro-implantológiában és a komprehenzív fogászatban". Alma mater magazin. p. 30. (2015)

Pneumobil fejlesztés és jogász karrier : az Alma Mater pályázataival. Alma mater magazin. pp. 18-19. (2015)

Janáky, Tamás and Szabó, Zoltán: Prof. Dr. Janáky Tamás : [interjú Prof. Dr. Janáky Tamással]. Alma mater magazin. pp. 20-21. (2015)

Ziegenheim, Dániel Márk and Vainel, Gergely Gyula: Próbálom úgy kötni a fonalat, hogy az értékek maradjanak a központban (...) : [interjú Vainel Gergely Gyulával és Ziegenheim Dániel Márkkal]. Alma mater magazin. pp. 18-21. (2015)

Kovács, Péter: Pénzügyi STAT WARS : [interjú Dr. Kovács Péterrel]. Alma mater magazin. pp. 16-17. (2015)

Horváth, József: Rálátás, tapasztalat, személyes kapcsolat : [interjú Horváth Józseffel]. Alma mater magazin. pp. 10-11. (2015)

Szegedi Egyetem Anno. Alma mater magazin. p. 31. (2015)

Kis, Zoltán: Volt SZTE-s PhD hallgató az év emberei között : [interjú Dr. Kis Zoltánnal]. Alma mater magazin. pp. 22-25. (2015)

A jövő 2016-ban kezdődik : [Szegedi Egyetem Anno-Fény éve]. Alma mater magazin. pp. 31-38. (2015)

Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja

Vlastos, Andronicos: Az "Egyetem"-nek. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). p. 220. (1903)

Sárdi, Elemér: Az emésztést befolyásoló körülményekről. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 276-286. (1903)

Gerencséry, László: Az ifjúság testi nevelésének kérdése. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 63-71. (1903)

Kiss, Géza: Az orvos jogi felelősségéről. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 7-17. (1903)

Perrier, Charles: Az orvosi felelősség. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 18-24. (1903)

Schilling, Lajos: Baráti szavak. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 1-6. (1903)

Glatz, ifj. Károly: Böcklin I. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 47-54. (1903)

Glatz, ifj. Károly: Böcklin II. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 139-146. (1903)

Glatz, ifj. Károly: Böcklin III. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 211-219. (1903)

Contenu du 4e numéro. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 328-334. (1903)

Botti, Ettore: A "Corda-Fratres" Nemzetközi Diákszövetség magyar osztályának hivatalos ügyei. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 335-340. (1903)

Szabó, Károly: Cyrano de Bergerac. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 55-62. (1903)

P. Dávid, Lajos: Egy geometriai föladat. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 133-138. (1903)

Wlassics, Tibor: Elmélkedések az ifjuságról [!ifjúságról] és a diákéletről. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 319-323. (1903)

Szádeczky-Kardoss, Lajos: "Emlékezzünk régiekről"... : 1703-1903. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 177-182. (1903)

Margitay, Ernő and Hoitsy, Pál: Gondolatok. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 152-154. (1903)

Zombori, Andor and Széchy, Károly: Gróf Zrinyi [!Zrínyi] Miklós. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 147-151. (1903)

Ráskai, Ferenc: Ideál nélkűl [!nélkül]. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 162-163. (1903)

Ifjúsági életünk. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 221-223. (1903)

Farkas, Imre: Imádság. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). p. 72. (1903)

Speidl, Zoltán: Izmos Tavasz. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 224-226. (1903)

Buday, Árpád: Jegyzetek oroszországi utazásomról. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 128-132. (1903)

Ausch, Jenő: Kuncz Ignácz : 1841-1903. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 103-115. (1903)

Győrffy, István: Közlemények a kolozsvári F. J. tud.-egyetem általános növénytani intézetéből. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 299-305. (1903)

Segale, Mario and Erizzo, Pierluigi and Bodoano, Enrico: L'opera del Consolato di Genova della Corda-Fratres 1901-902. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 246-255. (1903)

Perrier, Charles: La responsabilité médicale. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 77-88. (1903)

Le contenu du 1er numéro. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 89-96. (1903)

Le contenu du 2e numéro. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 164-173. (1903)

Le contenu du 3e numéro. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 241-245. (1903)

Marschalkó, Tamás: Megszívlelésűl [!megszívlelésül]. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 257-267. (1903)

Napló. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 155-161. (1903)

Napló. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 227-231. (1903)

Napló. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 324-327. (1903)

Góth, Lajos: Néhány megjegyzés az orvos jogi felelősségének kérdéséhez. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 183-189. (1903)

Szabó, Károly and Huszár, Vilmos: P. Corneille et le théâtre espagnol : [par Guillaume Huszár]. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 306-309. (1903)

Kiss, Menyhért: Pétörke. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 73-76. (1903)

Glatz, ifj. Károly and Vörösmarty, Mihály: Részlet: Vörösmarty Két szomszédvára czímű seminariumi dolgozatból : a költemény taglalása. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 200-205. (1903)

Moskovits, Mór: A feltételes elitélésről [!elítélésről]. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 268-275. (1903)

Pásztor, Mihály: A férfi "Az ember tragédiájá"-ban. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 25-33. (1903)

Németh, Sámuel: A korszellem Kis János elbeszéléseiben. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 287-298. (1903)

Förster, Lajos: A kristályos siliciumról [!szilíciumról]. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 34-38. (1903)

Orlowszky, Frigyes: A lánczgörbe. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 206-210. (1903)

Kovács, Gábor: A német diákéletről. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 310-318. (1903)

Schneller, István: A publicumok jelentősége az egyetemi életben. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 97-102. (1903)

Péterfi, Tibor: A szerves világ keletkezésének kérdése a positiv [!pozitív] philosophiában [!filozófiában]. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 39-46. (1903)

Péterfi, Tibor: A szerves világ keletkezésének kérdése a positivus [!pozitív] philosophiában [!filozófiában] II. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 116-127. (1903)

Burnáz, Imre: A védhimlőoltásról. Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 190-199. (1903)

Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja

Ditrói, Zsófia: Valami, amiről illik tudni minden magyar embernek. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 3. p. 3. (1935)

Elöljáróban : [programcikk]. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 1. p. 1. (1935)

Hirek [!hírek]. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 1. pp. 7-8. (1935)

Kedves fiatal dominus testvérem! Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 1. p. 6. (1935)

Fehér, Kálmán: Kép : [vers]. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 1. p. 2. (1935)

Buócz, Elemér and Gunda, Béla: Válasz Gunda Bélának. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 1. pp. 4-6. (1935)

Buócz, Elemér: A diákegység CLUSIA corporatio munkatervében. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 1. p. 3. (1935)

A szociális kérdés és a magyarországi kisebbségek problémája a Danubia corp. idei munkatervében. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 1. pp. 1-2. (1935)

Ónodi, József: Az egyetemi ifjúság egysége. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 2. pp. 3-4. (1935)

Miklósi, László: Egyesületekben, vagy azonkívül? Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 2. pp. 1-2. (1935)

Buócz, Elemér: Fegyelmet! Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 2. pp. 2-3. (1935)

Ugrin, József: Furcsaságok a kanári szigeteken. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 2. pp. 4-5. (1935)

Miklósi, László: Helyszini [!helyszíni] közvetítés. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 2. pp. 5-6. (1935)

Hirek [!hírek]. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 2. pp. 7-8. (1935)

Kérdezz-felelek. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 2. p. 7. (1935)

Buócz, Elemér: Vezéri értekezlet. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 2. p. 6. (1935)

Miskolczy, Dezső: Új testvérek érkezések. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 2. p. 1. (1935)

Hirek [!hírek]. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 3. p. 7. (1935)

Obetkó J., Vilmos: Ifjú panamista. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 3. pp. 4-5. (1935)

Miklósi, László: Mi az Emericana? : [1. rész]. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 3. pp. 5-6. (1935)

Polgári légvédelmi előadás az Egyetemen. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 3. p. 6. (1935)

Szerkesztői üzenetek. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 3. p. 8. (1935)

Vanyó, Tihamér: Szolidaritás, piétás, auktoritás. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 3. pp. 1-2. (1935)

Testvér, ne haragudj! Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 3. p. 2. (1935)

Dubecz, József: Amit a tüntetés után sem szabad elfelejteni. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 4. p. 6. (1935)

Miklósi, László: Beszámoló az első falu munkáról. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 4. p. 4. (1935)

Colonia. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 4. p. 2. (1935)

Ugrin, József: Furcsaságok a Canári szigetekről : [2. rész]. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 4. p. 3. (1935)

Hirek [!hírek]. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 4. p. 8. (1935)

Testvér, ne haragudj!... Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 4. p. 7. (1935)

Ladislaus, : Trianon igájában : [egy készülő regényből]. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 4. pp. 5-6. (1935)

Miklósi, László: A kereszt. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 4. pp. 1-2. (1935)

Az elvek és a gyakorlat. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 5. p. 6. (1936)

Buócz, Elemér: Az ifjúság légvédelmi kiképzése. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 5. pp. 3-4. (1936)

Hirek [!hírek]. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 5. p. 7. (1936)

Miklósi, László: Mi az Emericana? : [2. rész]. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 5. pp. 5-6. (1936)

Prohászka, Ottokár: Prohászka és a földbirtokreform. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 5. pp. 4-5. (1936)

Szerkesztői üzenetek. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 5. p. 8. (1936)

Új világ az egyetemen. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 5. pp. 1-2. (1936)

Bukovszky, László: Újévkor : [vers]. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 5. p. 2. (1936)

Az Emericana és a népegészség. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 6. p. 4. (1936)

Krisztiánusz, : Eredményes tüntetés. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 6. pp. 6-7. (1936)

Miklósi, László: Kultúra és barbárság mérlegre tétettél. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 6. pp. 1-2. (1936)

Színházi rovat. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 6. pp. 7-8. (1936)

Révai, József: Tánc és erkölcs! Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 6. p. 3. (1936)

Szilber, Jenő: ...addig, ameddig Emericana lettem! Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 6. p. 5. (1936)

A familia feladata az Emericanában. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 6. p. 6. (1936)

A kereszt egyben még mindig nincs döntés. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 6. p. 2. (1936)

Az Agraria Corporation körlevele : olcsó emericanas nyaralás. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 7. p. 7. (1936)

Szilber, Jenő: Erdélyi mozaik kockák. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 7. p. 5. (1936)

Eredményes tüntetés : 1. rész. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 7. p. 4. (1936)

[Hírek]. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 8. p. 8. (1936)

Tóth, ifj. László: Kívánságaim : [vers]. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 7. p. 2. (1936)

Levél a nagygyűlés előtt! : cimzett [!címzett]: nem éppen ismeretlen. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 7. pp. 3-4. (1936)

Angyal, Pál: Minden emericanasnak tudni kell, hogy Angyal Pál dr. ezeket mondta. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 7. p. 2. (1936)

Miért akartuk a keresztet? Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 7. p. 1. (1936)

Buócz, Elemér: Viribus unitis. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 7. p. 6. (1936)

Tóth, ifj. László: Ékszerlopás : [vers]. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 7. p. 2. (1936)

Eckhardt, Tibor: Eckhardt Tibor és mások érdekes hozzászólásai a zsidó kérdéshez az Uj [!Új] Kor ankétján. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 8. p. 4. (1936)

Krisztiánusz, : Eredményes tüntetés : 2. rész. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 8. pp. 5-6. (1936)

Radnai, : Ferrini Szent Contardo : olasz egyetemi jogi professzor. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 8. pp. 7-8. (1936)

Szőnyi, : Fájó sebünk. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 8. p. 2. (1936)

Mucsi, József: A füzek leégtek : [vers]. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 8. p. 6. (1936)

A közérdek követel! Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 8. pp. 1-2. (1936)

Garadnai, Ambrus Antal: Üzennek akik ott voltak... Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 8. pp. 3-4. (1936)

Csányi, György: Az ifjúság szavalókórusa 1936-ban. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 9/10. pp. 1-2. (1936)

Vanyó, Tihamér: Bérmálásra : [vers]. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 9/10. p. 6. (1936)

Miklósi, László: Fajpolitika a Dunavölgyében. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 9/10. pp. 3-4. (1936)

Mi történt az Emericana Danubiana curialisán? Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 9/10. p. 7. (1936)

Szerkesztői üzenetek. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 9/10. p. 8. (1936)

Széchenyi György gróf a felekezeti kérdésről. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 9/10. p. 7. (1936)

A telepítés kérdése a Korunk Szavában. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 9/10. pp. 7-8. (1936)

Miklósi, László: A zsidó kérdéshez : „Ne bántsd az izraelitát, de küzdj a zsidó ellen”. Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 9/10. pp. 5-6. (1936)

Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja

Adatok tükrében. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. p. 33. (1999)

Weninger, Richárd and Árvai, Mária: "Akár keresztbeköttetett házasságok szülessenek..." : interjú Weninger Richárddal. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 5. pp. 6-7. (1999)

Csaba, Attila: "Amit Szegeden a sportról, ösztöndíjakról, kultúráról, utazásról tudni lehet" : Csabai Attila ügyvezető röviden ismerteti az Universitas-Szeged Kht. tevékenységi körét. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. p. 32. (1999)

Kenesei, István: "Az egyesüléssel a szakmai féltékenységre okot adó helyzet megszűnik" : Kenesei István, a JATE tudományos és pályázati rektorhelyettese. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. p. 15. (1999)

Balogh, Krisztina: "Az egyetem feladata az, hogy megteremtse a lehetőséget a hallgatóknak a piacképes diploma megszerzésében". Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. p. 30. (1999)

Gyetvai, György and Pál, Imre: Az életben való helytállás az elsődleges! : interjú dr. Gyetvai Györggyel, a JGYTF Testnevelési Tanszéke tanszékvezetőjével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 4. p. 8. (1999)

Szabó, József: "Az értelmiség a fejlett világ mozgatója" : Szabó József, a JATE Testnevelési Tanszékének vezetője. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 24-26. (1999)

Bicsérdi, Gyula: "Az új egyetem kialakulása számos lehetőséget rejt magában". Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. p. 12. (1999)

Mader, Béla: "Az új egyetem kihívás is egyben" : kérdéseinkre Mader Béla, az Egyetemi Könyvtár igazgatója válaszol. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 17-18. (1999)

Egri, Ágnes: "Cantemus! Quia cantare bonum est...". Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 5. p. 8. (1999)

Lednitzky, András: Egyre többen a Zsinagógában. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 3. p. 7. (1999)

Dobozy, Attila: "Egyértelműen előnyökről beszélhetünk" : beszélgetés dr. Dobozy Attilával, a SZOTE rektorával. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 5-6. (1999)

Botlik, Anikó and Árvai, Mária: "Együtt akarunk egyet" : Botlik Anikóval, a JATE EHÖK elnökével beszélgettünk. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 2. pp. 1-3. (1999)

Guba, Mónika and Lednitzky, András: [Előzetesek]. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 3. p. 1. (1999)

Dvorákovics, Laura and Gyetvai, György: [Előzetesek]. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 4. p. 1. (1999)

Jancsák, Csaba: "Fokozott segítségnyújtást várnak tőlünk". Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 28-29. (1999)

Juhász, András: Gyöngyre lelve. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 2. p. 7. (1999)

Márok, Attila: Integráció és kultúra : Márok Attila, a JGyTF kulturális referense válaszol kérdéseinkre. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 20-21. (1999)

Döbör, András: Kedves olvasó! Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 2. p. 1. (1999)

Guba, Mónika: Kis pénz, nagy foci? : [Guba Mónikával, a Kőrös Főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Intézete, Szarvas HÖK elnökével beszélgettünk]. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 3. p. 4. (1999)

Görög, Zsolt: Könnyen szerzett diplomák? Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 3. pp. 2-3. (1999)

Pokorni, Zoltán: Köszöntő. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. p. 2. (1999)

Görög, Zsolt: Megnehezített továbbtanulás : költségtérítés fizetésére kötelezték a határon túli hallgatókat. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 4. pp. 4-5. (1999)

Hervay, Tibor and ÁP, : Mi újság a TTK-n? Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 4. p. 2. (1999)

Nagy, Ferenc: Mintegy ötszázhatvan hallgató támogatása nem kis eredmény. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 31-32. (1999)

Trócsányi, László and Árvai, Mária: „Nem csak l'art pour l'art volt a tanulás, hanem volt értelme is!" : elindult a francia jogászképzés Szegeden. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 4. pp. 6-7. (1999)

Csehák, Auguszta and Döbör, András: "Nincsen kijárt út" : beszélgetés Csehák Augusztával, a SZOTE Egészségügyi Főiskolai Kar HÖK elnökével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 5. p. 4. (1999)

Tajti, Gabriella: "Sikerült Szeged kulturális vérkeringésébe bekerülnünk". Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. p. 19. (1999)

Almási, Tibor: "Szavakban könnyű ideálképet festeni" : Almási Tibor véleménye az átalakulásról. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 27-28. (1999)

Mészáros, Rezső: "...Szegedi Tudományegyetem a legjobb vidéki egyetem lesz, már az indulásnál" : dr. Mészáros Rezső, a JATE rektora válaszol az Egyetem kérdéseire. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 7-8. (1999)

Ványai, Éva: "Szegednek jó szakemberekre van szüksége" : beszélgetés dr. Ványai Évával, Szeged alpolgármester asszonyával. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. p. 16. (1999)

Szabó, Imre and Árvai, Mária: „Szegénységi fogadalmat tettem..." : beszélgetés dr. Szabó Imrével, a JATE kancellárjával. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 5. pp. 1-3. (1999)

Csaba, Attila and Imreh, Szabolcs and Molnár, Csaba: Szükséges egy korrekt HÖK. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 2. p. 6. (1999)

Benyik, György and Csempesz, Iván: "Tanulásra vagyunk ítélve" : Benyik György, Szeged M.J.V. Egyházi és Universitas főtanácsadója, a Rektori Tanács tagja nyilatkozik az Egyetemnek. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 2. p. 4. (1999)

Bartha, László: Tisztelt egyetemi polgárok! Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. p. 3. (1999)

Rácz, Béla: Tisztelt olvasó! Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. p. 4. (1999)

Tíz kar egy akarat. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 3. pp. 5-6. (1999)

Galambos, Gábor: "...a főiskolai értékek ne vesszenek el az integráció folyamán". Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 9-10. (1999)

Szabó, Gábor: "A hallgató csak nyerhet az integrációval" : dr. Szabó Gábor, az Élelmiszeripari Főiskolai Kar főigazgatója válaszol. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 11-12. (1999)

Dvorákovics, Laura and Döbör, András: A hökösökkel kapcsolatban kellemesen csalódtam. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 4. p. 3. (1999)

dada, : A költészetbe vetett hit : bemutatkozik a Fiatal Szegedi Írók Köre. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 3. p. 8. (1999)

Bélteki, Pál and Pál, Imre: „Én tornász vagyok!" : interjú Bélteki Pállal a testnevelési tanszék oktatójával. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 2. p. 8. (1999)

Görög, Zsolt: "...Ön és környezete egészségét!" : életbe lépett a dohányzást korlátozó törvény! Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 5. p. 5. (1999)

Csirik, János: "A pozitív eredmény már rövid idő alatt megmutatkozhat" : Csirik János nyilatkozik lapunknak. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 13-14. (1999)

Gyetvai, György: "A sport elsősorban szellemi fogalom" : dr. Gyetvai György, a JGyTF Testnevelés- és Sporttudományi Intézetének vezetője osztja meg velünk gondolatait. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 22-24. (1999)

Jancsák, Csaba: Ösztöndíj, hallgatók, Szeged. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 2. p. 5. (1999)

Mac, : '56-ra emlékeztünk. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 9. p. 7. (2000)

Mac, and Érszegi, Géza and Besenyei, Lajos and Pedrazza Gorlero, Maurizio: Aranybulla - három nyelven. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 5. p. 8. (2000)

Seres, László and Döbör, András: "Az Egyetem hallgatói elitjének szakmailag kiemelkedő csoportja lett a nyertes". Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 4. p. 7. (2000)

Czúcz, Ottó and Árvai, Mária: „Az embernek kötelessége a tudása legjavával előremozdítani azt, hogy az Universitas még jobb hírű legyen." : beszélgetés dr. Czúcz Ottó alkotmánybíróval, egyetemi tanárral. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. pp. 14-15. (2000)

Kléger, Viktor and Döbör, András: "Az integráció nem más, mint jogalkotói válasz" : beszélgetés Kléger Viktorral, az SZTE Állam és Jogtudományi Kar HÖK elnökével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 3. p. 4. (2000)

Bolgár, Zsolt: Bemutatkozik az SZTE országos ismertségű diákszervezete. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. p. 26. (2000)

Markus, Jozef and Horváth, Ádám: Beszélgetés Jozef Markussal a Szlovák Köztársaság magyar nagykövetével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 1. p. 3. (2000)

Mac, and Tamás, Szent, Aqu and Benyik, György and Lázár, István Dávid: Catena Aurea : megjelent Benyik György és Lázár István Dávid új közös könyve. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 4. p. 8. (2000)

Petri, Annamária and Döbör, András: „Céljaimban a HÖK iroda egy olyan bázis, amely teret ad az alulról jövő hallgatói kezdeményezéseknek" : Petri Annamáriával, az SZTE Egészségügyi Főiskolai Kar új HÖK-elnökével beszélgettünk. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 5. p. 4. (2000)

Görög, Zsolt: Diákhitellel a költségtérítés ellen : nem támogatják a második diplomát! Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 1. p. 5. (2000)

Farkas, Beáta and Árvai, Mária: „Egy nővel a férfi kollegák előzékenyebbek, kedvesebbek, úgyhogy én pompásan érzem magam" : beszélgetés Farkas Beátával, a Gazdaságtudományi Kar dékánjával. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 10. pp. 1-5. (2000)

Forrai, Kornélia and Jancsák, Csaba and Mac, and Imm, : Egyetemisták és főiskolások őrizték a megrongált Aba Nóvák freskót : [beszélgetés Forrai Kornéliával és Jancsák Csabával]. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. pp. 6-7. (2000)

Görög, Zsolt: Eltérő követelmények a szegedi egyetem karain : nyelvvizsga-körkép a Szegedi Tudományegyetemen. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 5. p. 5. (2000)

Juronics, Tamás and Árvai, Mária: "Elég erősen fogunk harcolni azért, hogy ne kelljen elmennünk". Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. pp. 20-22. (2000)

ÁP, : Eszünk-iszunk, temetőt renoválunk. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 3. p. 5. (2000)

Felhívás a XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán (bölcsész) szekciójában való részvételre. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 5. p. 6. (2000)

Görög, Zsolt: Fénymásolni szabad, de mértékkel! : avagy mikor sérthetünk szerzői jogokat? Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 10. p. 6. (2000)

Szabó, Imre and Pál, Imre: Főtitkár - pecabottal : interjú dr. Szabó Imrével, az SZTE főtitkárával, a Magyar Horgászszövetség elnökével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 9. p. 8. (2000)

Szabó, Gábor and Árvai, Mária: "Ha nem lennének hallgatók, szedhetnénk a sátorfánkat" : [beszélgetés Szabó Gáborral]. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 2. pp. 1-7. (2000)

Görög, Zsolt: Harmadára csökkent a jegyzettámogatás! : drágulnak-e az egyetemi- főiskolai tankönyvek? Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 8. p. 6. (2000)

HÖKinfó. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. p. 19. (2000)

Bartha, László: Kedves hallgatók! Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. pp. 2-3. (2000)

Kocsi, Ilona and Görög, Zsolt: "Kell egy fórum az egyetemistáknak" : beszélgetés Kocsi Ilonával, a Magyar Hírlap főszerkesztőjével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 3. p. 7. (2000)

Görög, Zsolt: Késnek a nyelwizsga-bizonyítványok! : az akkreditáció meghosszabbította az eljárást. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. p. 18. (2000)

Mészáros, Rezső: Köszöntő. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. pp. 4-5. (2000)

Benedek, György and Árvai, Mária: "Legjobb dolog az embernek egy könyvtárban élni" : beszélgetés dr. Benedek György tudományos rektorhelyettessel. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 5. pp. 1-3. (2000)

Galambos, Gábor and Árvai, Mária: „Magyarországon érzem legjobban magam, s ez nem valami «firle-francos» hazafiasság" : Galambos Gáborral, a SZTE Stratégiai Bizottságának frissen megválasztott elnökével beszélgetettünk [!beszélgettünk]. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 3. pp. 1-6. (2000)

Poór, Ágnes and Döbör, András: Megfelelő informálás : interjú Poór Ágnessel, a Konzervatórium HÖK elnökével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 8. p. 2. (2000)

Imm-Mac-Csab, : Megkérdeztük... Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 2. p. 8. (2000)

Márton, Imre and Hősember, : "Megértettem, hogy nagyon fontos a pontos, gyors és sokrétű információ-szolgáltatás" : beszélgetés Márton Imrével, az EHÖK irodavezetőjével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 6. p. 4. (2000)

Mac, : Művelődés, kultúra, sportélet. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 8. p. 7. (2000)

Művelődés, kultúra, sportélet. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 10. p. 8. (2000)

Benyik, György and Árvai, Mária: "Nem a nagy terveket kell szőni, hanem a mai napot megoldani" : beszélgetés dr. Benyik György professzorral. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 6. pp. 1-3. (2000)

Hadlaczky, Gyula and Árvai, Mária: "Nincsen egyetlen egy olyan új felismerés sem, amit ne lehetne rossz célra felhasználni" : beszélgetés dr. Hadlaczky Gyula professzorral. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 9. pp. 1-5. (2000)

Görög, Zsolt and Mader, Béla: Nyugat-európai színvonalú könyvtár épül az Ady téren! : másfélmillió kötet egy helyen. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. pp. 24-25. (2000)

Görög, Zsolt: Növekszik a felvehető hallgatók száma! : kiéleződik a felvételizőkért folytatott versengés. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 2. p. 5. (2000)

Haskó, Imre: Regionális vezetőképző diákszervezeteknek. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 5. p. 7. (2000)

Mac, and Dér, Terézia and Nótári, Tamás: Régi bölcsek kincsei : új Belvedere kiadvány a könyvespolcokon. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 1. p. 8. (2000)

Pónya, Béla and Döbör, András: "A SZÉF név védjegy " : interjú Pónya Bélával, a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola HÖK elnökével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 1. p. 4. (2000)

Kapa, Mátyás and Gajda, Tibor and Princzinger, Péter: Sajtóközlemény. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 10. p. 7. (2000)

Kecskeméti, Éva and Döbör, András: "Sok munkánk van, de szeretjük csinálni" : interjú Kecskeméti Évával, az SZTE GYTK HÖK elnökével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 10. pp. 2-3. (2000)

Szeged Megyei Jogú Város ösztöndíjasai. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 8. p. 8. (2000)

Görög, Zsolt: Szegedi menza körkép : avagy hol eszünk ezután? Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 9. p. 6. (2000)

Görög, Zsolt: Szeptembertől a minőséget is figyelembe veszik a képzési normatíva szétosztásakor! : a Szegedi Tudományegyetem első, a vidéki felsőoktatási intézmények közül. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 4. p. 6. (2000)

Homoki Nagy, Mária and Árvai, Mária: "Szeretem az embereket meghallgatni" : beszélgetés dr. Homoki Nagy Mária rektorhelyettes asszonnyal. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 4. pp. 1-3. (2000)

Fekete, Csaba and Döbör, András: "Szolgáltatásaink színvonala és minősége állandó kell hogy legyen" : interjú Fekete Csabával, az Egyetemi Hallgatói Szolgáltató Iroda vezetőjével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 6. p. 5. (2000)

Csiszler, Róbert and Pál, Imre: Száz fekvőtámasz : beszélgetés Csiszler Róberttel bajnokesélyes tekézővel, az SZTE végzős hallgatójával. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 3. p. 8. (2000)

Tudósítás egy találkozóról : az SZFSZ HÖK vendége volt dr. Gémesi György. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 1. p. 2. (2000)

G., B. and Tóth, Sándor László: [Tóth Sándor László]: A mezőkeresztesi csata és a tizenöt éves háború. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 6. p. 8. (2000)

Görög, Zsolt: Uvé körkép a Szegedi Tudományegyetemen. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 6. p. 6. (2000)

Rónay, Zoltán and Árvai, Mária: "Vannak olyan hangok, amelyeket szeretek hallani". Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 1. pp. 1-7. (2000)

Szakács, Imre and Pál, Imre: A foci soha nem lesz nullszaldós üzlet" : interjú dr. Szakács Imrével az ISM politikai államtitkárával. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 6. p. 7. (2000)

Jancsák, Csaba and Döbör, András: „...hogy a meghatározott hallgatók legalább 25%-a részesüljön belőle" : -a lakhatási támogatás kérdései. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 4. pp. 4-5. (2000)

Balog, Kriszta and Döbör, András: "Újfajta hallgatói mozgalom van kialakulóban" : beszélgetés Balog Krisztával, a Szegedi Tudományegyetem doktoranduszainak képviselőjével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 2. p. 4. (2000)

Farkas, Attila and Döbör, András: Érdekképviselet és integrálódás : interjú Farkas Attilával, az SZTE ÁOK HÖK elnökével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 9. pp. 2-3. (2000)

Bor, Zsolt and Árvai, Mária: „A sors végülis a fizika felé fordított, de nem bántam meg" : beszélgetés dr. Bor Zsolt professzorral. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 8. pp. 1-5. (2000)

Jancsák, Csaba and dada, : A szellemi háttér motiváljon : beszélgetés Jancsák Csabával, a HÖOK elnökjelöltjével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 8. p. 3. (2000)

Görög, Zsolt: Ösztöndíjak, támogatások, meg ilyesmi : amit minden hallgatónak tudni érdemes! Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. pp. 16-17. (2000)

Kristó, Gyula and Árvai, Mária: "A világban mindig volt egy megújulási készség, és ezt mindig a fiatalok hozták" : beszélgetés dr. Kristó Gyulával, a Szegedi Tudományegyetem középkorász professzorával. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. pp. 8-13. (2000)

2001 újdonsága a Diákhitel. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. pp. 8-10. (2001)

Kiss, Tamás and Döbör, András and Zékány, Károly Ödön: Ahol a forradalom kezdődött : 1956. október 16-án Szegeden alakult meg az egyetemi ifjúság országos szervezete. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. pp. 20-22. (2001)

Az Egyetem Napján átadásra kerültek az Egyetemi Tanács által adományozott Honoris Causa, Emeritus Professor, Klebelsberg Kuno, valamint Pro Universitate díjak. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 9. pp. 6-7. (2001)

Kovács, Andrea and Döbör, András: Az Egységes Tanulmányi Rendszer. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 8. p. 2. (2001)

Kerek, Ferenc and Árvai, Mária: „Az igazat megvallva inkább vagyok gyakorló muzsikus, mint igazgató." : beszélgetás Kerek Ferenccel. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 5. pp. 1-5. (2001)

Pálinkás, József: Diákhitel, akadémiai reform, minőségbiztosítás : interjú Pálinkás József oktatási miniszterrel. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 8. pp. 1-5. (2001)

Görög, Zsolt: Egyetemi klubhelyzet Szegeden : átalakul a TÁK! Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 1. pp. 6-7. (2001)

Deutsch, Tamás and Árvai, Mária: „Erőssége a minisztériumnak, hogy saját hibáiból tud tanulni" : Deutsch Tamás Szegeden. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 4. pp. 1-5. (2001)

Felvételi információt csak hivatalos kiadványból! Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 10. p. 6. (2001)

Görög, Zsolt: Fesztivál körkép : egyetemi-főiskolai rendezvények Szegeden. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 5. p. 6. (2001)

A Hallgatói Önkormányzat. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. p. 5. (2001)

Hírek. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. pp. 6-7. (2001)

Pál, Imre: III. SZTE-Mikulás kupa. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 10. p. 7. (2001)

Pap, Zoltán and B., Zs.: Integrált Állásbörze a Dél-Alföld fejlődéséért. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 2. p. 8. (2001)

Jelentkezési arányok intézményi bontásban. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. pp. 12-15. (2001)

Koszorúzó EHÖK. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 4. p. 2. (2001)

A Kulturális Bizottság pályázatai. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 5. p. 2. (2001)

Jancsák, Csaba and Döbör, András: Kultúra-támogatási rendszer : hallgatói kulturális és sportpályázatok az SZTE-n. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. p. 16. (2001)

Görög, Zsolt: Körvonalazódik a diákhitel : vajon megéri? Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 2. pp. 6-7. (2001)

Mac, : Magyarország és Európa 1919-1939 : új Belevedere [!Belvedere] kötet a boltokban. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 6. p. 8. (2001)

Matahari. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. p. 23. (2001)

Döbör, András: Megnyitja kapuit a határontúliak kollégiuma Szegeden. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. p. 7. (2001)

Minden kezdet könnyebb! : OTP Diákhitel. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. p. 11. (2001)

Minden megyében elérhető a Bursa Ösztöndíj. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 8. p. 3. (2001)

Rózsa, Zsuzsanna and Árvai, Mária: „Mindig is nagyon szerettem emberekkel foglalkozni" : beszélgetés dr. Rózsa Zsuzsannával, a SZTE JGYTFK Főigazgatói Hivatal vezetőjével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 3. pp. 1-5. (2001)

Berta, Árpád and Pál, Imre: Mint a gyerek azt számolom, hogy mikor mehetek újra pecázni... Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 5. p. 8. (2001)

Görög, Zsolt: Még egyszer a Bursa Hungaricaról. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 4. p. 6. (2001)

MEH, : Művelődés, kultúra, sportélet. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 1. p. 8. (2001)

Horváth, Lajos: Művelődés, kultúra, sportélet. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 5. p. 7. (2001)

Művelődés, kultúra, sportélet. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 8. p. 7. (2001)

Művelődés, kultúra, sportélet. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 10. p. 8. (2001)

Jancsák, Csaba and Döbör, András and Zékány, Károly Ödön: Nagy öröm az, hogy segíthetünk. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 10. p. 3. (2001)

Imreh, Szabolcs and Pál, Imre and Máll, : Nem a kifogott hal a legfontosabb. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 8. p. 8. (2001)

Görög, Zsolt: Nem szűnik meg, csak átalakul : mi lesz veled Szegedi Egyetem? Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 3. p. 6. (2001)

Kapitánffy, Johanna: Nyelvek európai éve — 2001. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 2. p. 2. (2001)

Mészáros, Rezső and Árvai, Mária: Oktatás a hivatása : tanévnyitó beszélgetés Mészáros Rezső rektorral. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. pp. 2-4. (2001)

Pályázati felhívás. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 3. p. 8. (2001)

Pályázati felhívás külföldi felsőoktatási intézmények magyar vendégoktatói állásaira a 2001-2002-es tanévtől kezdve. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 1. pp. 2-3. (2001)

SZTE EHÖK Külügyi Bizottság hírlevél. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 2. p. 3. (2001)

SZTE EHÖK harmadik negyedévi Kulturális Pályázatának eredményei. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 9. p. 8. (2001)

Dömötör, Máté and Döbör, András: Szabályszerűség mindenekfelett : interjú Dömötör Mátéval, az SZTE EHÖK Felügyelő Bizottságának elnökével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 3. pp. 2-3. (2001)

Szeged M. J. V. ösztöndíjasai. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 9. p. 3. (2001)

Szeged Városi Ösztöndíj információk. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 10. p. 2. (2001)

Haág, Zalán István: Szegedi Egyetem - hová lettél? Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 6. pp. 2-4. (2001)

Falkay, György and Árvai, Mária: „Szeretek oktatni, bár úgy gondolom, hogy ez egy nagy felelősség" : beszélgetés Falkay Györggyel, az SZTE GYTK dékánjával. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 10. pp. 1-5. (2001)

Több mint 12 000 hallgatót támogat a Bursa Hungarica : átlagosan 7340 Ft/hó ösztöndíjat kapnak a nyertesek. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 6. p. 7. (2001)

Őri, András: A diákhitel befektetésnek is jó. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 9. p. 2. (2001)

Visy, Csaba and Árvai, Mária: „Úgy érzem, hogy mind szakmai területen, mind a családi életemben sikeresnek vallhatom magam" : beszélgetés dr. Visy Csaba, oktatási rektor-helyettessel. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 2. pp. 1-5. (2001)

A hallgatói hitelrendszer : amit tudni érdemes. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 6. p. 6. (2001)

Új érettségi, felvételi és vizsgaszabály. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 3. p. 7. (2001)

A solymári, nappali tagozatos waldorf-tanárképzés felvételt hirdet és Nyílt Napjaira várja az érdeklődőket. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 4. p. 3. (2001)

Pokorni, Zoltán and Hancz, Gábor: „Összességében a magyar felsőoktatás jól reagált" : interjú Pokorni Zoltán oktatási miniszterrel. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 6. pp. 1-5. (2001)

Jancsák, Csaba and Döbör, András: "A szabályzatalkotásban való résztvétel [!részvétel] a legkevésbé látványos, ám a leginkább jövőbe mutató feladat" : interjú Jancsák Csabával, az SZTE EHÖK elnökével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 1. pp. 1-5. (2001)

Princzinger, Péter: Ősztől: Olvasás Éve : Olvasás Éve. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. pp. 18-19. (2001)

Mezősi, Gábor and Árvai, Mária: „A széles látószög kényszere, ez az, ami a földrajznak kicsit sajátja" : beszélgetés Mezősi Gáborral az SZTE TTK dékánjával. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 9. pp. 1-5. (2001)

www.ifjusag.hu. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 5. p. 3. (2001)

Dobozy, Attila and Árvai, Mária: "Aki szereti a szakmáját, az szívesen tanítja is" : beszélgetés Dobozy Attilával, a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettesével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 4. pp. 1-4. (2002)

Bicsérdy, Gyula and Árvai, Mária: „Arra vagyok büszke, hogy nem kell katalógust tartanom." : beszélgetés dr. Bicsérdy Gyulával, az SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar főigazgatójával. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 1. pp. 1-5. (2002)

Pál, Imre: Az egyetemi sport új otthona : elkészült a Hattyas sori Sportközpont. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. pp. 10-11. (2002)

ZKÖ, : Az ötvenhatodik : élménybeszámoló a szegedi Jogászbálból. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 11. p. 8. (2002)

Egyi, and Barthel-Rúzsa, Zsolt: Barthel-Rúzsa Zsolt a HÖOK új elnöke. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 11. p. 2. (2002)

Búcsú egykori iskolánktól : vezérciki. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. p. 1. (2002)

Egyetem Online. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 9. p. 8. (2002)

Egyetem online. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 7. p. 5. (2002)

Pál, Imre: Egyetemi kosárlabda - országos döntő : Szeged, és az MTE végzett az első helyen. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 5. p. 8. (2002)

Haág, Zalán István: Eurorégiós ifjúsági együttműködés. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 3. pp. 2-3. (2002)

Fiatal, magyar, nyári álom : Raymond Hicks levele az Egyesült Államokból : novella. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. p. 12. (2002)

Hagyományainkhoz híven?! : vezérciki. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 8. p. 1. (2002)

Fazekas, Gábor and Erhardt, Ágoston: Helyhiány miatt kevés a gép : a hallgatók számítógépes ellátottsága az [!a] Szegedi Tudományegyetemen. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 11. pp. 6-7. (2002)

Zsák, Péter and Haág, Zalán István: „Helyre kell hozni, amit a korábbiakban elrontottunk" : interjú Zsák Péterrel, a TTK HÖK újonnan megválasztott elnökével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 4. pp. 6-7. (2002)

A III. évezred egyeteme. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 11. p. 3. (2002)

Molnár, Gábor and Hegedűs, : A III. évezred egyeteme. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 11. p. 4. (2002)

Marofka, Ferenc and Egyi, : „Idén minden lemaradásunkat pótoljuk" : interjú Marofka Ferencel [!Ferenccel], az SZTE GTK HÖK elnökével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 10. p. 1. (2002)

Ingyen szerezhető be a nyomtatvány az egyösszegű diákhitel kifizetéshez. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 2. p. 6. (2002)

Ismerd meg Szegedet! Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 8. p. 4. (2002)

Gé, : Kapolcs posta nélkül : Művészetek Völgye összművészeti fesztivál 2002. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 8. p. 8. (2002)

Döbör, András: Kedves olvasó! Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 7. p. 4. (2002)

Koszorúzás itt is, ott is. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 10. p. 2. (2002)

T., J. H.: Kultúra - pályázatból. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 11. p. 1. (2002)

Közhasznú beszámoló 2011. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. p. 5. (2002)

Döbör, András and Haág, Zalán István: Mennyivel emelhetik a kollégiumi díjakat Szegeden? : válaszol Döbör András EHÖK-elnök. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 8. pp. 2-3. (2002)

Besenyei, Lajos and Árvai, Mária: "Minden öröm akkor ér valamit, ha valakivel megoszthatom" : beszélgetés Besenyei Lajossal, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánjával. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 3. pp. 1-5. (2002)

Módosították a felsőoktatási törvényt. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 1. p. 3. (2002)

bit, and Colalto, : Művelődés, kultúra, sportélet. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. p. 16. (2002)

Művelődés, kultúra, sportélet. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 10. p. 8. (2002)

Kiss, Tamás and Árvai, Mária: Művelődés, kultúra, sportélet : könyvismertető. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. p. 9. (2002)

G., M.: Nagy a tét. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. p. 4. (2002)

Haág, Zalán István: Nem támogatják az ellenzék pályázatait. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 3. p. 6. (2002)

Pató, Bálint: Nobel, egyelőre csak messziről. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 2. p. 8. (2002)

Nagy, Zoltán Péter and Haág, Zalán István: "Nyitottak vagyunk az új hallgatói kezdeményezések felé is" : válaszol Nagy Zoltán Péter, a JGYTFK új HÖK-elnöke. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. pp. 2-3. (2002)

Döbör, András: Néhány gondolat a tanárjelöltek rasszizmusáról. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 2. pp. 2-3. (2002)

A., E.: Rendhagyó konferencia az étkezésről. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 10. p. 4. (2002)

Szabó, Zita: Sikeres visszatérés - Athén is a célok között szerepel : intrejú [!interjú] Szabó Zitával, az egyetemi-főiskolás triatlon országos bajnokság harmadik helyezettjével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. p. 6. (2002)

V., Z.: Sport, kultúra, labda, rúgás : egyetemisták nemzetközi labdarúgókupája Szegeden. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 3. p. 8. (2002)

Gál, Mária: Student FM - hallgatóktól hallgatóknak. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 4. p. 5. (2002)

A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 8. p. 7. (2002)

Csillik, Bertalan and Molnár, Gábor: Szenvedély, éjféltől éjfélig : interjú dr. Csillik Bertalannal, a biológiai tudomány doktorával, az SZTE Anatómiai Szövet- és Fejlődéstani Intézet professzor emeritusával. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. pp. 14-15. (2002)

Mák, Balázs and Haág, Zalán István: „Szeretném előmozdítani a kulturális és közösségi élet fejlődését" : beszélgetés Mák Balázs ÁJTK HÖK-elnökkel. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 5. pp. 2-3. (2002)

Laki, Zsolt and Haág, Zalán István: „Szívesen vállalok pluszmunkát" : válaszol Laki Zsolt, az élelmiszeripari főiskolai kar HÖK-elnöke. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 8. p. 6. (2002)

Tráser, Ferenc: Tavaszi építkezések az SZTE-n : Tráser Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és műszaki főigazgatója adott tájékoztatást a Tanulmányi és Információs Központ és a Sportközpont építéséről. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 1. p. 8. (2002)

Molnár, Gábor and Vidákovics, Zoltán and Haág, Zalán István: Tiszta lap I. : hallgatói újságok az egyetemen. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 9. pp. 2-4. (2002)

Molnár, Gábor: Tiszta lap II. : hallgatói újságok az egyetemen. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 10. pp. 6-7. (2002)

Bartha, Lajos and Mészáros, Rezső: Tisztelt egyetemi polgárok! Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 7. p. 3. (2002)

Medgyessy, Péter: Universitas hírek. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 10. p. 3. (2002)

Balla, Zoltán and Pál, Imre: Vasembernek készül : Balla Zoltán testnevelés szakos hallgató, az egyedüli szegediként a férfi főiskolások mezőnyében. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. p. 7. (2002)

Gál, Mária: Vox humana. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 4. p. 8. (2002)

Városi ösztöndíj pályázat nyertesei 2002. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 9. p. 7. (2002)

Molnár, Gábor: inFOrum : információs fórum hallgatókról hallgatóknak. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 9. p. 6. (2002)

Újabb tízezer diákhitel ügyfél. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 1. p. 2. (2002)

Gál, Mária: A jövő tőled függ, avagy az almából kígyó esete. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 5. p. 7. (2002)

K., V. and Nagy, Zoltán: Ülésezett az EHÖK Választmánya : viharos kivonulás. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 9. p. 1. (2002)

Haág, Zalán István and Hegedűs, István János: A manipuláció manipulációja : vezérciki. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 5. pp. 1-6. (2002)

Mazula, Zoltán and Pál, Imre: A második legsportosabb a szegedi tanárképző. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 1. p. 7. (2002)

Márton, Imre: A nyelvvizsga kérdés a Szegedi Tudományegyetemen. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 2. p. 7. (2002)

G., M.: Örökmozgó túra Dunapatajon : EFOTT 2002. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. p. 8. (2002)

viet, kong: Örülj, hogy élc : provokálták az EHÖK elnökét. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 4. p. 2. (2002)

Szél, Éva and Árvai, Mária: "A szellemet, a magatartást közvetítsük a hallgatóknak" : beszélgetés Szél Évával, az SZTE Egészségügyi Főiskolai Kar egykori főigazgatójával. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 2. pp. 1-5. (2002)

15 éves a hallgatói önkormányzat. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 7. p. 5. (2003)

1956-os megemlékezések Szegeden. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 9. p. 8. (2003)

Szabó, Gábor and Erhardt, Ágoston and Haág, Zalán István: „Az SZTE-nek versenysemlegesnek kell maradnia" : beszélgetés Szabó Gáborral, az SZTE rektorával. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 8. pp. 1-7. (2003)

Benedek, György and Molnár, Gábor: „Az egyetem benne él Európában" : interjú Benedek György tudományos rektorhelyettessel. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 10. (2003)

Zuper, : Az igazi foci emlékére : előzetes az egyetemi bajnoksághoz. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 7. p. 15. (2003)

Seres, László and Erhardt, Ágoston: Az integráció létrejött : beszélgetés Seres Lászlóval, a hallgatói ügyek rektorhelyettesével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 12. (2003)

Leskovics, Gábor and Erhardt, Ágoston: Az utolsó PUF. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 8. p. 9. (2003)

Dobozy, Attila and Fazekas, Gábor: „Azt gondolom, hogy a lehetőségek most fognak kiteljesedni" : interjú Dobozy Attila általános rektorhelyettessel. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 9. (2003)

A Belvedere Méridionale Alapítvány pályázatot ír ki film epizódjainak forgatására a hallgatói mozgalom Szegeden az elmúlt másfél évtizedben témájában. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 3. p. 5. (2003)

Szász, Péter and Haág, Zalán István and Erhardt, Ágoston: Bemutatkoznak a történészhallgatók : a legnagyobb kar legnagyobb szakjához tartozók (legnagyobb) egyesülete. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 2. p. 8. (2003)

Mészáros, Rezső: Biztos alapokon áll. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 8. (2003)

Alattyáni, István and Vári, Barnabás: Cél: a HÖK-választások tisztasága : válaszol Alattyáni István, az SZTE EHÖK Választási Etikai Kódexének kidolgozója. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 4. p. 5. (2003)

Visy, Csaba and Vidákovics, Zoltán: „Céljaink nagy részét sikerült megvalósítani" : interjú Visy Csaba oktatási rektorhelyettessel. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 11. (2003)

Tráser, Ferenc and Pusztai, Balázs: „Debrecennel és Péccsel elég éles versenyben vagyunk" : interjú dr. Tráser Ferenc gazdasági és műszaki főigazgatóval. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. pp. 18-19. (2003)

Balogh, Tibor: Egy bennszülött etnográfus Szegeden : Tavaszi Egyetemi Fesztivál 2003. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 4. p. 8. (2003)

Egy oktató spontán hallgatói véleményezése a Bölcsészkaron. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 8. p. 3. (2003)

Egyi, : Egyetemi europolgárok Szegedről. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 2. p. 2. (2003)

Pokorni, Zoltán: Egyetemi hírek. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 3. pp. 2-3. (2003)

Elbírálták Szeged Város Ösztöndíját. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 10. p. 8. (2003)

Elkészült a Hallgatói Információs Központ. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 1. p. 8. (2003)

Molnár, Gábor: Eredmények és elképzelések a Sportközpontban. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 1. p. 1. (2003)

Molnár, Gábor and Haág, Zalán István: Fejlesztések és beruházások a szegedi egyetemen az 1920-as, 30-as években. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. pp. 16-17. (2003)

B., T. and M., G. and Haág, Zalán István: Felsőoktatási kollégiumok Szegeden : ahogy a hallgatók látják - 2. rész. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 5. pp. 5-7. (2003)

Erhardt, Ágoston and B., T.: Felsőoktatási kollégiumok Szegeden : ahogy a hallgatók látják - 3. rész. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 6. pp. 2-5. (2003)

B., T.: Felsőoktatási kollégiumok Szegeden : ahogy egy hallgató látja - 1. rész. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 4. pp. 6-7. (2003)

Erhardt, Ágoston and Haág, Zalán István: Fesztelen Fesztiváltól az Uni Partyig. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 2. p. 6. (2003)

Fesztiválok nyara. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 7. pp. 16-19. (2003)

Klebelsberg, Kuno and Molnár, Gábor: Gróf Klebersberg Kuno kultuszminiszter a szegedi tudományegyetemről. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 3. (2003)

Molnár, Gábor: Ha én ezt a klubban elmesélem... : egyetemi klubok Szegeden I. rész. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 2. pp. 5-7. (2003)

Molnár, Gábor: Ha én ezt a klubban elmesélem... : egyetemi klubok Szegeden II. rész. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 3. pp. 6-7. (2003)

Tóth, Attila and Haág, Zalán István: Harminc éves a JATE Klub : nemcsak a 20 éveseké a világ. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 7. pp. 8-9. (2003)

HÖOK Díszközgyűlés és határozatképtelen Közgyűlés Szegeden. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 9. pp. 3-5. (2003)

Telegdy, Gergely and Egyi, : „A Jogi Bizottság a hallgatóknak is jelentős segítséget nyújthat" : interjú Telegdy Gergellyel, az SZTE ÁJTK HÖK elnökével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 5. p. 8. (2003)

Székely, László: Jártál-e Oskolába? : szegedi képeslapok. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 7. pp. 12-13. (2003)

József, Attila: József Attila levele nővérének, József Jolánnak : Szeged, 1924. okt. 10. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 20. (2003)

Erhardt, Ágoston and Molnár, Balázs: Koliról kolira - az EU-kelet: Ausztria. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 6. p. 3. (2003)

Radnóti, Miklós: Kortárs útlevelére. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 20. (2003)

Kohári, Nándor and Haág, Zalán István: Kultúra - másképp : Kohári Nándor Szeged lehetőségeiről, a város és egyetem kapcsolatáról és a kulturális sokszínűség szükségességéről. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 4. pp. 2-3. (2003)

Bartha, László and Botka, László: Köszöntő. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 5. (2003)

Tráser, László: Közösen vagy közönyösen? Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 6. (2003)

Magyar, Bálint and Hiller, István: Lectori salutem! Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 4. (2003)

Magyar, Bálint and Haág, Zalán István: „Megteremtjük a lehetőségét egy versenyképes struktúrának" : tanévkezdő beszélgetés Magyar Bálint oktatási miniszterrel. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 7. pp. 6-7. (2003)

Mirnics, Gyula and Haág, Zalán István and Pusztai, Balázs: „Nem engedhetjük meg, hogy a pénz termékké alacsonyítsa az irodalmat" : Mirnics Gyula író a való világról, a hatalomról és az egyetemista író feladatairól. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 3. p. 8. (2003)

Gerber, Miklós and Egyi, : Nem maradhatnak a TTK-s hallgatók érdekképviselet nélkül : válaszol Gerber Miklós, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) Felügyelő Bizottsága (FEB) frissen megválasztott elnöke. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 3. p. 1. (2003)

Kiss, Gábor Ferenc and Zakar, Péter: Nemzetiségi kérdés a XIX. századi Magyarországon. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 7. p. 10. (2003)

Szondi, Ildikó and Haág, Zalán István: Oktatás - másképp : válaszol Szondi Ildikó. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 5. pp. 2-3. (2003)

Spiegl, Gábor and Kovács, István and Hertlik, Balázs: Postaláda. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 9. p. 7. (2003)

Telegdy, Gyula: A SZAB és az SZTE. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 7. (2003)

Lonovics, János and Mészáros, Rezső: SZTE-hírek. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 2. p. 3. (2003)

Sarnyai, Tibor: Sajtóviszály a szegedi bölcsészkaron : két érdekcsoport között felőrlődött a Bölcső? Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 10. pp. 3-6. (2003)

Bíró, István and Egyi, : „Sikerült lendületet adni a kari kulturális és sportéletnek" : interjú Biró Istvánnal, az SZTE EFK HÖK elnökével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 6. p. 1. (2003)

Döbör, András and Haág, Zalán István: Szabó Gábor az SZTE új rektora. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 4. p. 1. (2003)

Rozsi, Gábor: Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány közhasznúságú beszámoló 2002. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 6. p. 8. (2003)

Molnár, Gábor: Szárnyát vagy combját? : körkép a szegedi diákétkezdékről. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 1. pp. 6-7. (2003)

Haág, Zalán István: Tisztelet az olvasónak! Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 2. (2003)

Universitas hírek. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 7. p. 2. (2003)

Universitas hírek. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 8. p. 2. (2003)

Universitas hírek. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 10. p. 2. (2003)

Utazás készpénz nélkül - „diákkal" : november 14-én „fizethették ki" először diákigazolványukon található pontjaikkal a buszjegy ellenértékét a Szegedi Tudományegyetem hallgatói. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 10. p. 1. (2003)

VI. SZTE Nevezéses Horgászverseny. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 6. p. 7. (2003)

Egyi, : Viták a kollégiumi díjak körül. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 1. p. 2. (2003)

Jancsák, Csaba: A „felsőoktatási szupermarket" fogyasztói. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. pp. 13-15. (2003)

Molnár, Gábor: A fiatal korosztály bálványa : negyedik elemisek Szent-Györgyi Albertről. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 7. (2003)

Nagy, Zoltán Péter and Mészáros, Rezső and Badó, Attila and Erhardt, Ágoston and Haág, Zalán István: Új évezred szoborparkja. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 7. pp. 3-4. (2003)

Újabb ötezer hallgató igényli a diákhitelt. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 1. p. 4. (2003)

Jancsák, Csaba and Mészáros, Rezső: A kibertér : Mészáros Rezső geográfus professzor új kötete : Hispánia Kiadó, Szeged, 143 oldal, 1100 Ft. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 7. p. 11. (2003)

A kollégiumfejlesztés alternatívái. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 1. pp. 2-3. (2003)

Szabó, Gábor and Erhardt, Ágoston and Haág, Zalán István: „Én nem félek attól, hogy eltömegesedik a felsőoktatás" : interjú Szabó Gáborral, az SZTE rektorával - II. rész. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 9. pp. 1-2. (2003)

Döbör, András and Egyi, : Összefogás és tenni akarás : interjú Döbör Andrással, a HÖOK Dél-alföldi Regionális Szövetsége elnökével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 2. p. 1. (2003)

Tóth, Szergej and Döbör, András: A totális kommunikáció, avagy mi fán terem a píár? Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 5. p. 1. (2003)

Az SZTE a legjobb magyar egyetem. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 2. pp. 2-4. (2004)

Az SZTE színes sajtópalettája ábécérendben. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. p. 13. (2004)

Piti, Ferenc: Egy tanítvány emlékezése : elhunyt Kristó Gyula. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 2. p. 1. (2004)

Badó, Attila and Erhardt, Ágoston: Egy év az egyetem vezetésében : tanévkezdő beszélgetés Badó Attila rektorhelyettessel. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. pp. 4-5. (2004)

Jevgenij, : Egyetemi Focibajnokság. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. p. 18. (2004)

Egyetemi épületek házról házra a történelem útvesztőiben. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. pp. 8-9. (2004)

Molnár, Gyula and M., G.: "Egyre fontosabb a környezettudatosság" : Molnár Gyula madarakról, természetvédelemről és a „mi Alföldünkről". Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. p. 11. (2004)

Bene, Tamás and ZKÖ, and Kosztolányi, Dezső: Ez egy multikulturális régió : beszélgetés Bene Tamással, a DKMT Eurorégió Ifjúsági Szövetségének most hivatalba lépő elnökével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 5. pp. 1-2. (2004)

Gyorsjelentés a felsőoktatási jelentkezésekről. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 4. p. 1. (2004)

HASZOSZ - Nyíregyházán üléseztek az egyetemi szolgáltató szervezetek. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 5. p. 3. (2004)

Hagyományőrző ifjúság : véget ért „A szegedi felsőoktatás története" című országos vetélkedő. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 5. p. 6. (2004)

Nagy, Zoltán Péter: Haladunk tovább az úton : Nagy Zoltán Péterrel az EHÖK Kulturális Bizottságának elnökével beszélgettünk. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 4. p. 4. (2004)

Hallgatói mobilitás, külügyes tevékenység, EU-s integráció : interjú Fedor Péter Mózessel az EHÖK Külügyi és Európai Integrációs Bizottság elnökével. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 4. p. 5. (2004)

Haág, Zalán István: Harmincéves (múlt) az egyetemi klub. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. p. 2. (2004)

A III. évezred egyeteme. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 1. pp. 2-5. (2004)

Nagy, Zoltán Péter: A III. évezred egyeteme. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 5. p. 4. (2004)

Bene, Tamás and Nagy, Ferenc: A III. évezred egyeteme. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 6. p. 3. (2004)

Nagy, Ferenc: A III. évezred egyeteme. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 6. p. 4. (2004)

Gábor, Kálmán and Matiscsák, Attila and Kabai, Imre: Információs társadalom és ifjúság : könyvajánló. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 1. p. 6. (2004)

Gyurkó, László and Horváth, István and Paál, István and Varró, Sándor: Karnyóné, Elektra : Szegedi Egyetemi Színház. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 4. p. 8. (2004)

Gál, Szilvia: „Ki volt Erika Mitterer?" : egy bécsi kirándulás emlékei. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 2. p. 5. (2004)

Pászka, Imre and Szűcs, Norbert: Kisebbségek korunk társadalmában : könyvajánló. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 2. p. 6. (2004)

Klubok egyetemistáknak. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. pp. 16-17. (2004)

P., B.: Kopor-SHOW. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 9. p. 7. (2004)

Haág, Zalán István: Kováts József: egy mártírsors : az egykori szegedi orvostanhallgató emlékére : könyvajánló. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 3. p. 8. (2004)

Megjelent az Aktív Szemeszter. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 9. p. 1. (2004)

Mikulás Kupa - győztes a JATE. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 1. p. 8. (2004)

Mikulás Kupa : versenykiírás. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 9. p. 8. (2004)

Mikulás Kupa : versenykiírás. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 9. p. 12. (2004)

Miss Universitas. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 5. p. 5. (2004)

Mit kell tudni a SZESZ-ről egy oldalban? Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. p. 15. (2004)

Mák, Balázs: Mák Balázs újraválasztott EHÖK-elnök programja. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 3. pp. 3-5. (2004)

Botka, László and Szabó, Gábor and Badó, Attila: Művelődés, kultúra, sportélet. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 2. p. 8. (2004)

Á., G. and Haág, Zalán István: Művelődés, kultúra, sportélet. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 6. pp. 6-7. (2004)

Művelődés, kultúra, sportélet. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 10. p. 8. (2004)

Bodnár, László and Erhardt, Ágoston: "Nem a romantika dominált" : Bodnár László kitüntetésekről, tömegképzésről és a jog szeretetéről. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. p. 10. (2004)

Nosztalgiapólók az egyetem történetéből. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 9. p. 2. (2004)

Szeged város ösztöndíja. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 9. pp. 3-4. (2004)

A Szegedi Tudományegyetem, az ország legjobb egyeteme. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. pp. 6-7. (2004)

Dunai, Péter: Tanulj tovább! : vélemény. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 4. p. 2. (2004)

Kozma, Márta and Mondovics, Pálma: Tanuljunk nyelveket : másképp. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 6. pp. 5-6. (2004)

Haág, Zalán István: Tanulmányi és Információs Központ : idén átadhatják a létesítményt. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. p. 9. (2004)

Tüntetés vagy tárgyalás? Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 6. pp. 1-2. (2004)

Universitas hírek. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 3. pp. 1-2. (2004)

Veritas, virtus, libertas. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 4. p. 6. (2004)

Aáry-Tamás, Lajos: Veritas, virtus, libertas. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 10. p. 5. (2004)

Veritas, virtus, libertas. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 10. p. 7. (2004)

Radnóti, Miklós: Vezércikk helyett : kedves gólyák! Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. p. 3. (2004)

A felsőoktatás nyilvánossága konferencia. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 9. p. 5. (2004)

Palotás, András: "Így gyógyítani nem lehet...". Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 3. p. 6. (2004)

Haág, Zalán István: Ügynöki jelentések, pöriratok Bálint Sándorról. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 6. p. 8. (2004)

Vass, Attila: A karácsony szerintem... Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 10. p. 4. (2004)

A kreditrendszer támogató tanácsadó szervezetei és szolgáltatásai. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 4. p. 3. (2004)

Ülésezett az SZTE EHÖK Választmánya : 2003. december 3-án ülést tartott a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (SZTE EHÖK) legfőbb döntéshozó szerve, a Választmány. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 1. p. 1. (2004)

Forgács, Endre and Mondovics, Pálma: "Én csak a hegyi vezető vagyok". Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 10. pp. 1-3. (2004)

Székely, László: Épül a nemzetközi együttműködés : idén augusztus 26. és 29. között rendezték meg a Fiatal Gondolkodók Fórumát Helsinkiben. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. p. 12. (2004)

Rácz, Bea: 5 év - forgószínpad. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 3. p. 8. (2005)

Rácz, Bea: Az ETR 3.3 bemutatása. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 9. pp. 4-5. (2005)

Csillik, László and Mondovics, Pálma: "Az akarat nélküli ember". Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 1. pp. 1-3. (2005)

Tiszai, Károlyné and Hajdú, Péter: Az emberi kapcsolatok fontossága. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 4. pp. 1-3. (2005)

Rigó, Katalin: Biológushallgatók Nemzetközi Konferenciája : Riga, Lettország, 2005. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 6. p. 7. (2005)

Solymosi, Frigyes and Hajdú, Péter: Egy elkötelezett kutató. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 6. pp. 1-3. (2005)

Egyetemek mérlegen : hallgatói vélemények. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 1. p. 8. (2005)

Szabó, Gábor and Hajdú, Péter: Fizikus, természetjáró, amatőr borász. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 2. pp. 1-3. (2005)

Mák, : Harmadszor is: Tavaszi Széfes Diáknapok. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 5. pp. 4-5. (2005)

Ekler, Gergely: Hivatalos HÖOK vélemény az FTV tervezetről. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 1. p. 7. (2005)

Hajdú, Péter: A III. évezred egyeteme. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 2. p. 4. (2005)

Zelei, Miklós: Jövőre évforduló. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 4. p. 7. (2005)

Konferencia József Attila és az egyetem kapcsolatáról. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 7. p. 7. (2005)

N., D. and Miklós, Péter and Szuperák, Attila: Könyvbemutató. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 6. p. 5. (2005)

Karai, Gábor and Hajdú, Péter: Külügyi ügyek. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 4. p. 5. (2005)

Bernáth, Árpád and Szabó, Endre: Lázadó diákból egyetemi professzor : Bernáth Árpád. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 8. pp. 1-3. (2005)

Mostantól gyorsabbá és egyszerűbbé válik a diákigazolvány igénylése. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 3. p. 4. (2005)

Média az egyetemisták közt. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 2. p. 8. (2005)

Művelődés, kultúra, sportélet. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 5. p. 8. (2005)

Művelődés, kultúra, sportélet. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 6. p. 8. (2005)

Művelődés, kultúra, sportélet. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 7. p. 8. (2005)

Hetesi, Erzsébet and Szabó, Endre: Skála Áruháztól a Közgázig. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 9. pp. 1-3. (2005)

Leindler, László and Hajdú, Péter: "Sosem adtam potyán a jegyeket" : [Leindler László]. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 5. pp. 1-3. (2005)

Nagy, Ferenc: Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány (SETUP) közhasznúsági beszámoló 2004. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 7. p. 4. (2005)

Kádi, Péter: Szegediek a SZIN-en : tehetségkutató verseny az IH-ban. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 4. p. 8. (2005)

Erős, Péter and Fizel, Nikolett: Szervezz kurzust magadnak. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 8. p. 4. (2005)

Veritas, virtus, libertas. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 1. p. 5. (2005)

Garamvölgyi, Gergely: Veritas, virtus, libertas. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 2. p. 5. (2005)

Veritas, virtus, libertas. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 2. p. 7. (2005)

Veritas, virtus, libertas. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 3. p. 7. (2005)

Nagy, Ferenc: Veritas, virtus, libertas. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 8. p. 5. (2005)

Versenykiírás a fiatal nótaénekes és nótaszerző tehetségek felkutatására, érvényesülésük elősegítésére. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 3. p. 5. (2005)

Pukánszky, Béla: Zenészből nyelvtörténész : Pukánszky Béla. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 7. pp. 1-3. (2005)

Pernyész, Péter: Újra megbízni. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 6. p. 4. (2005)

Újulóban az Educatio Press. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 1. p. 6. (2005)

Török, Márk: „Én is kisgólya voltam még egy éve". Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 5. p. 7. (2005)

Sipos, József and Hajdú, Péter: "A polgári demokráciát én mindig is igeneltem". Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 3. pp. 1-3. (2005)

Összefoglaló a 2005. évi felsőoktatási jelentkezésekről. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 4. p. 4. (2005)

Éves pénzügyi beszámoló 2004. működési évről : Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület : 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 9. p. 6. (2005)

Pál, József and Haág, Zalán István: A világ irodalma - ezer oldalban. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 8. p. 8. (2005)

A zentai kórház az SZTE ÁOK oktató intézménye lett. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 9. p. 8. (2005)

1956 ünneplése a szegedi egyetemen. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 9. pp. 6-7. (2006)

Telegdy, Gyula and Szabó, Endre: Akinél legalább 25 óra egy nap : Szeged város díszpolgára: Telegdy Gyula. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 6. pp. 1-2. (2006)

Csirik, János and Szabó, Endre: Ambrózfalvától New Jersey-íg : Csirik János. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 10. pp. 1-2. (2006)

Amnesty International. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 9. p. 4. (2006)

Bogáts, Gábor: Az első vidéki szívátültető : Bogáts Gábor. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 1. pp. 1-3. (2006)

Egyetemalapítás : örökségvita Szegeden. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 5. p. 4. (2006)

Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ (EIKKA). Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 10. p. 7. (2006)

Grezsa Ferenc-díj : pályázati felhívás. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 2. p. 3. (2006)

A III. évezred egyeteme. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 1. p. 4. (2006)

A III. évezred egyeteme. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 4. p. 4. (2006)

A III. évezred egyeteme. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 4. p. 8. (2006)

Makk, Ferenc: Indián könyvektől a magyar középkorig : beszélgetés Makk Ferenccel. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 5. pp. 1-3. (2006)

Beck, Ulrich and Gáborné Klement, Ildikó: Kedves szülők a gyermekeitekről van szó! (2005). Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 7. pp. 6-8. (2006)

Bojtár B., Endre and D., N.: Kicsi és savanyú, de a miénk... Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 4. p. 3. (2006)

Röné, : Kollégiumi Pajkosságok. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 10. p. 5. (2006)

Magyar, Bálint: Köztársasági Ösztöndíj : pályázati felhívás 2006/2007. tanév. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 3. p. 8. (2006)

Bálint, László: Különös szervezkedések Szegeden és környékén : a hírhedt koncepciós eljárások és ítéletek első magyar példái. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 9. p. 8. (2006)

ZKÖ, and Dienes, Jenő: Miért jó a rossz a jóban? : gondolatok az emberi agresszióról. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 2. pp. 4-5. (2006)

ZKÖ, : Miért jó a rossz a jóban? : gondolatok az emberi agresszióról. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 3. pp. 4-5. (2006)

Garbai, Judit and Börcsök, Renáta: Nemzetközi Frankofon Tábor. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 7. p. 4. (2006)

Rácz, Bea: Padkoptató muzsikusok. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 6. p. 4. (2006)

Nagy, Csaba: A Szegedi Természettudományi Kar Hallgatói Közhasznú Alapítvány : közhasznúsági jelentés 2005. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 3. p. 3. (2006)

Dux, László: Szent-Györgyi nyomdokain haladva : Dux László. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 7. pp. 1-2. (2006)

Csapó, Benő: Tudás és iskola : Csapó Benő: Tudás és iskola, Műszaki Kiadó, Budapest, 2004. 243 p., ár nélkül. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 2. p. 8. (2006)

Varga, István and Szabó, Endre: A XXI. századi szegedi tanítóképzés atyja : Varga István. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 2. pp. 1-2. (2006)

Kiss, Tamás and Perbíró, József: A forradalmi szikra : a szegedi MEFESZ. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 8. pp. 6-8. (2006)

Szabó, József: "A hallgatók sportolási igényei a kötelező testnevelés órákon kívül is komolyak". Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 4. pp. 1-2. (2006)

Maróti, Egon and Szabó, Endre: Ókori olimpiák kutatója : Maróti Egon. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 3. pp. 1-2. (2006)

Galgóczi, László and Szabó, Endre: A professzor és a káromkodások : Galgóczi László. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 9. pp. 1-2. (2006)

Molnár, József and Szabó, Endre: A rákkutatás professzora : Molnár József. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 8. pp. 1-2. (2006)

Jancsák, Csaba and Vincze, József: Üvegház : ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 10. p. 8. (2006)

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (9) 1. p. 4. (2007)

Révész, Piroska and Szabó, Endre: Az orvosságok szakértője : Révész Piroska. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (9) 1. pp. 1-3. (2007)

Szeged város ösztöndíjasai. Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (9) 1. p. 5. (2007)

Egyetemek és főiskola

Teizl, János: 14 nap Mátrafüreden. Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 8. (1952)

Törőcsik, Gábor and Lantos, István: Agitációs munka a jogi karon. Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 3. (1952)

Serfőző, Lajos: Agitációs munka otthon. Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 5. (1952)

Korpássy, Béla: Akadémiai ellenőrző látogatása az Orvostudományi Egyetemen. Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 5. (1952)

Fodor, Gábor: Az Akadémiai Nagyhét tanulsága. Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 5. (1952)

Hencz, Aurél: Az Egyetemi Könyvtár a tanulmányi munka megjavításáért. Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 8. (1952)

Székely, Sándor: Az Egyetemi és Főiskolai DISZ- választmányi ülés. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 6. (1952)

Az MszT új feladatairól. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 2. (1952)

Fodor, Gábor: Az Országos Kémikus Kongresszusról. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 8. (1952)

Dirner, Zoltán: Az Orvostudományi Egyetem újítási mozgalma. Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 3. (1952)

Kerékgyártó, Elemér: Az SZK/ b/ P. XIX. Kongresszusának jelentősége tanulmányi munkánk szempontjából. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 1. (1952)

Nacsády, József: Az SzKP XIX. kongresszusának jelentősége Békemozgalmunk szempontjából. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 9. (1952)

Nagy, István: Az egyetemi DISZ bizottság munkájáról. Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 2. (1952)

Kalmár, Lászlóné: Az egyetemi beiskolázás tapasztalatai. Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 6. (1952)

Székely, Lajos: Az egyetemi levelező mozgalomért. Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 4. (1952)

Martonyi, János: Az egyetemi oktató-nevelő munka fokozott megbecsüléséért. Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 1. (1952)

Törköly, Péter: Az egyetemi és főiskolai kultúrmunka fellendülése. Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 7. (1952)

Lerner, Károly: Az egyetemi és főiskolai oktatószemélyzet munkaidejének rendezése. Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 5. (1952)

Kiss, József: Az egyetemi és főiskolai sportmunka feladatai. Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 8. (1952)

Sárvári, Sándor: Az ejtőernyősökről. Járőrverseny. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 10. (1952)

Csohány, László: Az instruktorok munkájáról. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 2. (1952)

Király, József: Az oktatószemélyzeti állami ideológiai oktatás jelentősége. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 4. (1952)

Sánta, István: Az olvasó munkás szobra. Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 8. (1952)

Andrássy, László: Az orvostanhallgatók nyári kórházi gyakorlata. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 7. (1952)

Túry, Géza: Befejeződtek az egyetemi vizsgák. Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 1. (1952)

Szécsényi, László: A Bem utcai Diákotthon munkafegyelme jó vizsgaeredményeket biztosít. Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 6. (1952)

Halmágyi, Dénes: „Burzsoá objektivizmus az orvosi munka területén”. Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 5. (1952)

Batki, Jenő: Békekölcsönjegyzés a Gyermekklinikán. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 5. (1952)

Kovács, Magda: Cikk a matematikus II. Disz alapszervezet faliújságjáról. Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 6. (1952)

Gáti, János: Csasztuska induló. Üdvözlet a későn jövőknek! Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 10. (1952)

Tüdős, Ferenc: Csoportvezetők a Rákosi félévben elért eredményekről. Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 4. (1952)

Székely, Sándor: A DISZ oktatásról. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 7. (1952)

Cserényi, Erszébet: DISZ szervezet munkája a Szülésznőképző Iskolában. Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 7. (1952)

Székely, Sándor: DISZ szervezeteink munkája a Rákosi-félév sikeréért. Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 7. (1952)

Székely, Sándor: A Disz I. Országos Értekezlete. Egyetemek és főiskola, (2) 4. pp. 1-2. (1952)

Dolgozóink figyelmébe! Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 2. (1952)

Kollár, Pálné: Dolgozók gyermekei a Zenekonzervatóriumban. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 10. (1952)

Teizl, János: Drága Sztálin Elvtárs! Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 1. (1952)

Kőhegyi, Erzsébet: Egy Rákosi ösztöndíja levele. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 4. (1952)

Egy beteg levele, akit az egyik klinikáról „helyhiányra” hivatkozva elküldtek... Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 4. (1952)

Marofka, Ferenc: Egy egyetemista hallgató levele a TszCs-be lépő édesapjához. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 8. (1952)

Kovács, László: Egy elsőéves szakérettségis levele. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 7. (1952)

Klett, József: Egy hallgató, aki a beszámolót semmibe sem vette. Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 6. (1952)

Kertész, Dezső: Egy honvédkollégista levele. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 5. (1952)

Pósa, Péter: Egy instruktor példát mutat. Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 3. (1952)

Dénes, Mihály: Egy középparaszt levele egyetemista leányához. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 9. (1952)

Szekercés, József: „Egy órát se hiányozz - egy percet se késs”. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 6. (1952)

Tüdős, Ferenc: Egyetemi és főiskolai hallgatóink május 1.- i felajánlásairól. Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 3. (1952)

Gábris, László: Egyetemünk népiegyüttese. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 10. (1952)

Nagy, Lajos: Egyéni munkatervek és felajánlások. Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 3. (1952)

Ellenség az Egyetem apparátusában. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 7. (1952)

Bartók, István: Előre a bukásmentes év végi vizsgákért. Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 2. (1952)

Kalmár, László: Előre a megyei béketalálkozó sikeréért! Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 8. (1952)

Ágoston, György: Előre a még jobb vizsgaeredményekért! Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 1. (1952)

Tischner, Anna: Eredményesebb MszT munkát az egyetemen. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 6. (1952)

Túry, Géza: Feladataink a vizsgaidőszakban. Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 1. (1952)

Horváth, József: Fémgyűjtés az Egyetemen. Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 8. (1952)

Túry, Géza: Fény és árnyék. Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 9. (1952)

A Főiskola rajzos villámja. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 4. (1952)

Tímár, Alice: Gyermekgyógyász nagygyűlés Szeged, 1952. okt. 3-5. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 9. (1952)

Hallgatóink életéből. Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 2. (1952)

Dobcsányi, Ferenc: Harc a komoly tanulásért a diákotthonokban. Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 8. (1952)

Karácsonyi, Béla: Hiányzik a helytállás. Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 6. (1952)

Mérei, Gyula: Hogyan készül a vizsgákra az Egyetemi Történeti Intézet. Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 6. (1952)

Gruber, László: Hogyan készülnek a hallgatók a vizsgára. Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 4. (1952)

Gilde, Ferenc: Hogyan készülök a vizsgákra. Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 4. (1952)

Czimer, László: Hogyan támogatja a Szakszervezeti Bizottság a nevelőoktató munkát a Pedagógiai Főiskolán. Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 5. (1952)

Hírek. Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 10. (1952)

Hírek. Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 10. (1952)

Bartók, Istvánné: A II. Békekölcsön sorsolása. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 9. (1952)

Dobcsányi, Ferenc: A II. Nyelvészkongresszus tapasztalatai. Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 5. (1952)

Nacsády, József: A II. Országos Kultúrverseny. Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 4. (1952)

Piskolti, Sándor: Iskoláztatási munkánkról. Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 7. (1952)

Szilárd, János: Jó agitációval a jó vizsgákért. Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 4. (1952)

Kalmár professzor nyilatkozata a vizsgákról. Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 7. (1952)

Simoncsics, Pál: Kapcsolat az egyetem Növénytani Intézete és a Falemezgyár között. Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 4. (1952)

Tari, János and Szilágyi, : Kari MHK verseny folyt az egyetemi Pártbizottság Vándorzászlójáért. Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 10. (1952)

Rávnay, Tamás: Koreai műszak a klinikákon. Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 6. (1952)

Kelemen, Istvánné: Kultúr hír. Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 8. (1952)

Mészáros, Éva: Kultúrmunkánk hiányosságai. Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 8. (1952)

Danyi, Dezső: Kulák az egyetemen. Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 9. (1952)

Mison, Ilona: Kádereink fejlődése a politikai iskolákon. Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 2. (1952)

Túry, Géza: Kádermunkánkról. Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 2. (1952)

Képek a Sztálin-körúti diákotthon életéből. Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 10. (1952)

Nagy, Miklós: Levél. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 10. (1952)

Jaksa, Zsuzsanna: Levél a sportról. Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 8. (1952)

Salánki, Ferenc: Levéltitok vagy titkos levél? Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 4. (1952)

Szalai, István: Ljascsenko professzor látogatása a szegedi egyetemen. Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 5. (1952)

Tari, János: MHK híradó. Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 10. (1952)

Tari, János: MHK mozgalom a szegedi egyetemeken. Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 10. (1952)

Kerékgyártó, Elemér: A Marxizmus-Leninizmus Tanszék szerepe az egyetemi oktatásban. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 2. (1952)

„Megfizetünk Beloiánnisz elvtársért”. Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 6. (1952)

Simoncsics, Pál: Munka a Főiskola Növénytani tanszékén. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 5. (1952)

Márciusi pártesemények. Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 8. (1952)

Művészeti együttesek versenye. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 2. (1952)

Andó, Károly: Nyári kiképzésünk. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 6. (1952)

Szabó, Ferenc: Nyári kórházi gyakorlat. Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 4. (1952)

Vörös, Mária: Néhány szó a diákotthonról. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 8. (1952)

Székely, Lajos: Néhány szó a kommunista erkölcsről. Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 2. (1952)

Neumann, Péter: Néhány szó azokról, akik nem tartoznak közénk. Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 6. (1952)

Barabás, György: Néhány szó... Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 6. (1952)

Schultheisz, Emil: Népi demokráciánk büntetőjogáról. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 5. (1952)

Horváth, József: Orvostudományi Egyetem Gazdasági Igazgatósága jó és rossz munkájáról. Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 7. (1952)

Lerner, Károly: A Pedagógiai főiskola tervszerű gazdálkodása az oktatómunka szolgálatában. Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 8. (1952)

Ágoston, György: Professzoraink és oktatóink ideológiai munkája. Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 5. (1952)

Párthír. Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 10. (1952)

Bezerédi, István: A Pártoktatás soron következő feladatai alkalmazotti alapszervezeteinkben. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 3. (1952)

Lombos, Béla: Pártszervezeteink hogyan foglalkoznak a DISZ népnevelőkkel. Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 2. (1952)

Túry, Géza: Pártunk az egyetemi ifjúságért. Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 2. (1952)

Márta, Ferenc: Pártvezetőségeink példamutatása. Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 3. (1952)

Rendőrségi ügy? - élelmesség? - vagy ellenséges tevékenység? Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 10. (1952)

Kalányosné, : Rigmusok a Bőrklinika „villámjáról”. Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 7. (1952)

Nagy, István: A Rákosi félév sikereinek továbbfejlesztéséért. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 6. (1952)

Salkovits, Elemér: Régen és most. Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 7. (1952)

Szentmihályi, Klára: Spicli? Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 89. (1952)

Túry, Géza: Szabadságunk évfordulója küszöbén. Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 1. (1952)

Kovács, Vilmos: Szolnokra költözik a Közlekedési Műszaki Egyetem. Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 4. (1952)

Varga, Julianna: Sztálinvárost építeni dicső feladat. Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 5. (1952)

Kalmárné Árvay, Erzsébet: A TTK vizsgabizottsága eredményes munkát végez. Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 4. (1952)

Antalffy, György: Tanszemélyzetünk feladatai a XIX. Pártkongresszus anyagának feldolgozásában. Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 3. (1952)

Mison, Ilona: A Tanulmányi Osztályokról. Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 6. (1952)

Suki, Béla: Tanulmányi konferenciák a bölcsészkaron. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 7. (1952)

Tari, János: Testnevelés az Egyetemen. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 10. (1952)

Pósa, Péter: Társadalmi bíróság ítélkezett két ösztöndíjcsaló hallgató ügyében. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 7. (1952)

Törköly, Péter: Több felelősségérzetet várunk a Kultúrotthon Bizottságtól. Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 10. (1952)

Törköly, Péter: Több helytállást a funkcionáriusoktól. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 9. (1952)

Villám. Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 8. (1952)

Villám. Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 9. (1952)

Villám. Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 7. (1952)

Villám. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 8. (1952)

Villám. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 7. (1952)

Mezősi, József: Villámlik!!! Újítások sorsa az Orvosegyetemen. Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 9. (1952)

Nagy, Attila: Visinszkij elvtárs küzdelme a koreai konfliktus békés rendezéséért. Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 8. (1952)

Sárvári, Sándor: Vizsgaidőszak.... Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 6. (1952)

Szabó, Lajos: Vár a fonyódi üdülő! Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 8. (1952)

Papp, Sándor: A Zeneművészeti Szakiskola. Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 8. (1952)

Nagy, Attila: A baktérium az imperializmus fegyvere. Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 6. (1952)

Serfőző, Lajos: A begyűjtés sikeréért. Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 7. (1952)

Pósa, Péter: A béketábor harcos seregszemléje előtt. Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 7. (1952)

Solymosi, Lajos: A diákotthonok rendjéről. Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 9. (1952)

Papp, Lívia: Üdvözlöm az egyetemi újság megjelenését. Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 8. (1952)

Karácsonyi, Béla: A felvételi bizottság – az ellenség elleni harc egyik fontos fegyvere az egyetemen. Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 3. (1952)

Nyíri, Antal: A főiskolai pártszervezetek/.../ a jó vizsgákért. Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 2. (1952)

Czoniczer, Gábor: Új feladatok előtt. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 1. (1952)

Túry, Géza: Új köntösben az egyetemi pártszervezetek. Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 3. (1952)

Komáromi, István: A jövő évi beiskolázás sikeréért. Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 8. (1952)

Ursus, : A kötő. Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 9. (1952)

Kiss, : A „lógósok” néhány típusa. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 8. (1952)

Király, József: A materialista pszichológia kérdéseivel foglalkozó ankét a Bölcsészkaron. Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 7. (1952)

Baróti, Dezső: A megyei béketalálkozóról. Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 3. (1952)

Tari, János: Április 4-i felajánlásainkról. Egyetemek és főiskola, (1) 1. pp. 1-2. (1952)

Bezerédi, István: A propagandista iskolák munkafegyelme. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 4. (1952)

Batári Ferencné Mison, Ilona: A pártoktatás mérlege. Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 3. (1952)

Totka, Bálint: A szakszervezetek feladatai. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 8. (1952)

Túry, Géza: A tagkönyvcsere munkájáról. Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 3. (1952)

Bóka, István: Ötéves tervünk és a III. Békekölcsön. Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 9. (1952)

Fodor, Gábor: A vizsga előkészítési módszerei. Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 5. (1952)

Király, József: A vizsgabizottság munkája a bölcsészkaron. Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 3. (1952)

Szilárd, János: A vizsgák tükre. Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 9. (1952)

Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja

Tóth, Sándor: Az utolsó verseskötet... : Radnóti Miklós: "Tajtékos ég" 1946. Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 3. (1946)

Bibó professzor könyve. Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 2. (1946)

Király, József: Célok és utak. Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 1. (1946)

Varsányi, László: Gondolatok az egyetemi ifjuság [!ifjúság] zeneéletéről. Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 4. (1946)

Elekes, Mihály: Hazatérő parasztok... : [vers]. Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 3. (1946)

Hirek [!Hírek] a világ egyetemeinek életéből. Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 5. (1946)

Könyvek. Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. pp. 3-4. (1946)

Honti, Géza: Medikus kör. Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 6. (1946)

Király, József: Miért nem ismeri el külföld a magyar egyetemek diplomáit? Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. pp. 5-6. (1946)

Sztodolnik, László: A Sz. E. J. E. Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 6. (1946)

Szerb Antal uj [!új] könyve. Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 6. (1946)

Szinház [!Színház]. Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 3. (1946)

Molnár, József: Vallomás. Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 2. (1946)

Zene. Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 6. (1946)

Illés, Lajos: A füst, a fák és a kedvem : [vers]. Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 2. (1946)

A szegedi kisérlet [!kísérlet] : beszélgetés Szent-Györgyi Albert-tel. Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. pp. 1-2. (1946)

Egyetemi lapok

Barátaink! Elvtársak! Egyetemi lapok, (4). p. 1. (1957)

Felhívás! Egyetemi lapok, (4). p. 6. (1957)

Farkas, László: Hűségszonett. Egyetemi lapok, (4). p. 12. (1957)

KISZ hírek. Egyetemi lapok, (4). p. 1. (1957)

KISZ hírek. Egyetemi lapok, (4). p. 7. (1957)

Marci, a tájékozott. Egyetemi lapok, (4). p. 2. (1957)

Nem felejtünk. Egyetemi lapok, (4). p. 9. (1957)

Fenákel, Judit: „Nyitnikék”. Egyetemi lapok, (4). p. 11. (1957)

Pudingfejű Wilson újabb naplótöredékeiből. Egyetemi lapok, (4). p. 2. (1957)

Nagyfalusi, Tibor: Részlet egy készülő hosszabb költeményből. Egyetemi lapok, (4). p. 13. (1957)

A Szegedi KISZ terveiből. Egyetemi lapok, (4). p. 2. (1957)

Sóhaj. Egyetemi lapok, (4). pp. 5-6. (1957)

Juhász, Gyula: Tavaszi éj. Egyetemi lapok, (4). p. 11. (1957)

Tiszta fejjel... Egyetemi lapok, (4). pp. 8-9. (1957)

Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava

Lőkös, Zoltán: Az értől az óceánig. Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. pp. 3-4. (1946)

Bartók Béla : [nekrológ]. Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 5. (1946)

Tóth, László: Beköszöntő. Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 1. (1946)

Péter, László: Cselekvő diákélet. Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. pp. 1-2. (1946)

Diákpolitika. Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. pp. 4-5. (1946)

Egyetemi élet. Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. pp. 8-9. (1946)

Szilágyi, György: Gólya-levél. Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 9. (1946)

Székely, Lajos: Harminc paraszt Szegedre tart. Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 10. (1946)

Garai, Sándor: Helyettesek : [novella]. Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. pp. 9-10. (1946)

Munkaközösségeink. Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 6. (1946)

Ország-Világ. Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 10. (1946)

A SzEFI. Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 1. (1946)

A Szegedi Találkozó : a demokratikus diákság vezetőinek első országos értekezlete : a kultuszminiszter a diákvezetőkkel tárgyal : május 28- 30-a története. Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. pp. 7-8. (1946)

Kövesdi, László: Szegedi panoptikum : [vers]. Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 6. (1946)

A Tanárképző Főiskola sorsa. Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 8. (1946)

Péczely, Attila: Utolsó találkozásom Bartók Bélával. Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 5. (1946)

József, Attila: A számokról. Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 1. (1946)

GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged

Rauch, Dóra: 31. Oktober. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. pp. 9-10. (2001)

Magyar, Éva: Auf der Suche nach deutschen Regionen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. pp. 6-7. (2001)

Palyusik, Edit: Buchempfehlung - Max Frisch: Andorra. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. p. 18. (2001)

Lovas, Péter: Das Lovas Péter Interview mit Katona Tünde. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 1. pp. 10-11. (2001)

Wilhelm, Sylvia: Der 'wahnste' Horror - das Rigorosum !!! GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 1. p. 4. (2001)

Wilhelm, Sylvia: Deutsch-deutsche Verhältnisse : Ost - West. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 1. pp. 7-8. (2001)

Kesiár, Eszter and Dehmel, Richard: Die Freizeit der Germanisten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 1. pp. 13-14. (2001)

Tóth, Beatrix and Diós, Henrietta and Kóth, Markus: Die Sterne und die Liebe. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. pp. 33-35. (2001)

Palyusik, Edit: Die Tochter des Glückes. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. pp. 28-29. (2001)

Kispál, Tamás: Dozentenschaft und Studentenschat. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 1. pp. 5-6. (2001)

Szalay, Zsuzsanna: Drukk! GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. p. 25. (2001)

Galó, Dániel: Eine Nacht im JATE-Klub. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 1. p. 15. (2001)

Kristóf, Viktória and Tóth, Andrea: Filmtipp. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. p. 21. (2001)

Grósz, Jenő and Galó, Dániel: Germanistenparty : Erste oder Letzte? GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. p. 22. (2001)

Diós, Henrietta: Germanistikstudium. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. p. 6. (2001)

Bankós, Teréz and Straub, Judit: Germanistikstudium - ein (Alp)traum (?!). GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. p. 5. (2001)

Fodor, Gabriella: Grenzüberschreitung bei Hans Carl Artmann. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. p. 17. (2001)

Tóth, Beatrix: Harry Potter : wer ist eigentlich Harry Potter? GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. pp. 13-14. (2001)

Interview : wir haben Láving Orsolya Leila nach ihrer Religion gefragt. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. p. 16. (2001)

Magyar, Éva and Diós, Henrietta: Interview mit Anna Veigel. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. pp. 30-31. (2001)

Straub, Judit: Ja, erstes Studienjahr! GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 1. p. 3. (2001)

Kispál, Katalin: Kursbelegung - Gib es auf! : K. K. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 1. pp. 3-4. (2001)

Hajdu, Szilvia: Menschenkopien : Genetik oder Gen-ethik? GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. p. 19. (2001)

Drahó, Szilvia and Héjja, Gyöngyi and Bradák, Mariann: Partygaudi in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. pp. 23-24. (2001)

Kristóf, Viktória: Sprachtandem - eine Möglichkeit für uns? GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. p. 8. (2001)

Bankós, Teréz: Stephen King - überraschend, wie immer. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 1. pp. 16-17. (2001)

Bankós, Teréz and Nagy, Noémi: Studenten für die Demokratie in (Ost) Europa. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. p. 12. (2001)

Diós, Henrietta: Studienfahrt nach Stuttgart. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. p. 11. (2001)

Nagy, Noémi and Samu, Sándor Bálint: Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. pp. 26-27. (2001)

Várszegi, Éva: Tips zum Rigorosum. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 1. pp. 4-5. (2001)

Fülöp, Csaba: Verschwinden der Siebenbürger Sachsen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. p. 28. (2001)

Fekete, Anita and Tóth, Andrea: Was sagt der Islam zu Krieg und Frieden? : im Namen Allahs, des Allbarmherzigen, des Allgültigen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. p. 15. (2001)

Grósz, Jenő: Welt-Netz. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 1. p. 9. (2001)

Harcos, Erzsébet and Bakos, Judit: Wortgemisch. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 1. p. 18. (2001)

Németh, Eszter: Über "Die Memoiren einer Geisha". GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 1. p. 17. (2001)

Szalay, Zsuzsanna: Über meine Rechte. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. p. 32. (2001)

Glattauer, Daniel and Pichler, Hermann: Österreich-Nachrichten von Gestern. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 1. p. 19. (2001)

Hajdu, Szilvia: Österreichische Architektur. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (1) 2. p. 20. (2001)

Molnár, Piroska: 52. Internationale Filmfestspiele in Berlin. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 15. (2002)

Fekete, Anita: AEGEE - Europäischer Studentenverein : auch an unserer Universität. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 5. (2002)

Harcos, Erzsébet: "Aus 100 Kilometer sind 1100 Kilometer geworden" : Interview mit Szandra Péter. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 40. (2002)

Straub, Judit and Kispál, Tamás: Aus dem Leben eines ungarndeutschen Dorfes : Theresia Straub : Sitten und Bräuche im Jahreslauf in Jerking/Györköny. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 19. (2002)

Zóka, Eszter: Auslandsstipendien für Germanistikstudenten beim DAAD, ERASMUS und AÖU. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 9. (2002)

Zóka, Eszter: "Babysitter sucht nette Familie..." : eine Möglichkeit auch für Germanisten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 30. (2002)

Morvai, Gábor and Kajári, Edit: Bamberg - einmal anders. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. pp. 6-7. (2002)

Molnár, Piroska and Bankós, Teréz: Berlin im Film. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 25. (2002)

Molnár, Viktória: Bitte so extravagant sein, wie es möglich ist! GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 30. (2002)

Fekete, Anita and Horváth, Barbara: CD-Tipp : Herbert Grönemeyer : Mensch. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 23. (2002)

Németh, János: Cavete Münster : Fallstudie zum semantischen Wandel. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 14. (2002)

Gács, Ádám: Celine Dion : A new day has come. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 27. (2002)

Szalay, Zsuzsanna: Chatliebe. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 31. (2002)

Bakos, Judit and Héjja, Gyöngyi: Darf ich meine Meinung über die Insel sagen? : eine neue Zeitung von Germanistikstudenten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 42. (2002)

Palyusik, Edit and Gutai, Katinka: Das Chatten : "Diese Sache ist sehr trendy". GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 29. (2002)

Vratarics, Petra: Das Experiment. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 21. (2002)

Hajdu, Szilvia: Das Herman : Megyery Árpádné (Wohnheimdirektorin). GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. pp. 34-35. (2002)

Korom, Alexandra: Das Minderheitenhaus in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 17. (2002)

Nagy, Noémi: Das beliebteste ungarische Gebiet der Deutschen : die südliche Tiefebene. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 20. (2002)

Lovas, Mariann: Der Euro : das neue Geld Europas. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 24. (2002)

Tóth, Andrea: Der Teufel und seine Dienerinnen : die Hexenverfolgung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 27. (2002)

Hajdú, Andor: Deutsche Berufe lernen in Ungarn : das Deutsch-Ungarische Bildungszentrum in Budapest. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 17. (2002)

Katona, Tünde: Deutsche Minderheit in Ungarn - Vergangenheit und Gegenwart : Studententagung des Deutschen Kultur- und Sprachforums Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 18. (2002)

Kovács, Katalin: Die "Wunderbare" Zugfahrt, "Picknick", und dann "weiter leben" : Trilaterales Seminar in Göttingen 2002. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 11. (2002)

Molnár, Viktória: Die 2. Germanistenparty : Es könnte auch besser sein oder bitte an der nächsten Party alle teilnehmen! GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 28. (2002)

Drahó, Szilvia: Die Gastronomie in den deutschsprachigen Ländern. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. pp. 31-32. (2002)

Gál, Szilvia: Die Liebe zum Leben : es ist alles ganz einfach : Robert Spoula - ein österreichischer Komponist, dessen Leben die Kultur und die Musik bedeutet. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 22. (2002)

Harcos, Erzsébet and Bankós, Teréz: Die Manns : ein Jahrhundertroman. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 23. (2002)

Héjja, Gyöngyi: Die großen Sündenböcke der Geschichte : die Juden. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. pp. 31-32. (2002)

Dozenten mit den Augen von Studenten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. pp. 10-11. (2002)

Herbszt, Szilvia and Drahó, Szilvia: Educatio 2002 : GeMa - Erfolg auf der Nationalen Lern- und Fachmesse. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 20. (2002)

Bradák, Mariann and Kispál, Tamás: Fix und fertig. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 24. (2002)

Magyar, Éva: GeMa : mit den Augen der Leser. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 41. (2002)

Fekete, Anita: German Studies in den USA : studieren und forschen an der University of Tennessee. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 12. (2002)

Mészáros, Tünde: Germanistik im Internet : Websites der germanischen Institute an den Universitäten in Ungarn. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. pp. 8-9. (2002)

Horváth, Barbara: Germanistikstudium : Gedanken einer Germanistikstudentin nach der Grundprüfung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 5. (2002)

Straub, Judit: Germanistin in der HÖK. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. pp. 36-37. (2002)

Zóka, Eszter: "Ich würde mich freuen, wenn es unter den Kommunikationsstudenten mehr Germanistikstudenten gäbe" : Interview mit Prof. Dr. Mihály Szajbély. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 37. (2002)

Bradák, Mariann and Héjja, Gyöngyi: Imre Kertész bekam den Literatur-Nobelpreis : Kertész ist der erste ungarische Schriftsteller, der mit dem Preis geehrt wurde. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 18. (2002)

Zóka, Eszter: Internet für Germanisten : Homepage-Empfehlungen zu Referaten oder Seminararbeiten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 8. (2002)

Diós, Henrietta: Interview mit dem Direktor des Grimm Verlags. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 34. (2002)

Kesiár, Eszter: Interviews mit Stipendiaten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 37. (2002)

Zsiga, Éva: Journalistenverein für Jugendliche : DUE : Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 16. (2002)

Kesiár, Eszter: Kennt ihr eigentlich den Herrn vom Uhudla? : Dichterlesung von Karl Weidinger. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 9. (2002)

Gács, Ádám: Kodewechsel zwischen Deutsch und Englisch : Interview mit Csilla Weninger. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. pp. 12-13. (2002)

Oleár, Noémi: Kriegs- und Nachkriegszeit in einem schwäbischen Dorf. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 31. (2002)

Magyar, Éva: Kuskus-Liebhaberin aus Siegen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 36. (2002)

Straub, Judit: Mein Lehrerpraktikum. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. pp. 5-6. (2002)

Gács, Ádám: "Meine erste Erinnerung über Ungarn war eine Radiosendung aus 1956" : Interview mit Dr. Margarete Ott. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 38. (2002)

Korom, Alexandra: Minderheitenwahl in Ungarn 2002 : neue szegediener deutsche Minderheitenselbstverwaltung gewählt. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 25. (2002)

Molnár, Viktória: Mit Erasmus in Regensburg : Interview mit Gabriella Kurdi und Gábor Nagy. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 39. (2002)

Dévity, Angéla: Nach Erzählstrukturen suchend : Erzählwelten II. : Zur Typologie der deutschsprachigen Erzählung um die Jahrhundertwende. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 12. (2002)

Kristóf, Viktória: Nachrichten im Sommersemester 2002. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 4. (2002)

Diós, Henrietta: Nachrichten im Wintersemester 2002. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 4. (2002)

Fekete, Anita: Partydrogen : gefährliches Spiel für eine tolle Nacht. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 29. (2002)

Kóth, Markus: Positive Rückmeldungen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 3. (2002)

Burghard, Szilvia: Reality-Shows. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 34. (2002)

Korom, Alexandra and Tóth, Andrea and Zsiga, Éva: Schreiben macht Spaß! : Schreibexperimente : schreiben als Handwerk. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 13. (2002)

Mészáros, Tünde: Sie wird immer besser, ist aber noch nicht die beste : wieder eine Germanistenparty. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 28. (2002)

Szalay, Zsuzsanna: Sieg über Rom. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. pp. 32-33. (2002)

Héjja, Gyöngyi and Fekete, Anita: Stefan Zweig : Schachnovelle. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 22. (2002)

Fináncz, Judit: Studenten und Geld : "Heutzutage ist es gut Student zu sein". GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. pp. 16-17. (2002)

Tóth, Andrea: USA - Todesstrafe, Rassismus, Expansionspolitik : eine Polemik. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 21. (2002)

Lovas, Mariann: Vegetarier leben länger. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 33. (2002)

Gerőcs, Ágnes: Was geht uns Europa an? : Polynationales Kolloquium in Bratislava. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 10. (2002)

Kristóf, Viktória: Wenn die Kreativität und die Naturliebe sich in der Architektur treffen : die Hundertwasser-Harmonie. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 19. (2002)

Schneider, Andrea: "Willst du etwas über dich selber erfahren? Dann studiere Germanistik!" : Interview mit Prof. Dr. Burkhard Schaeder. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 36. (2002)

Bogdán, Ildikó: "Wir vertonen eigentlich die Literatur, die uns am meisten am Herzen liegt" : Erlebnisse eines Seminars - Kulturtechniker 2002. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. pp. 6-7. (2002)

Óvári, Izabella: "Wohnst du noch oder lebst du schon?" : oder wie man sich ein schönes Zuhause einrichten kann. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 35. (2002)

Nagy, Noémi: Xavier Naidoo : Himmel-Stürmer?! GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 26. (2002)

Tóth, Beatrix: Zweisprachige Kinder. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. pp. 25-26. (2002)

Bankós, Teréz: "Über Texte muss man diskutieren" : Interview mit Markus Kóth. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 38. (2002)

Császár, Péter: Übersetzung : Achtung, Falle! GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 1. p. 14. (2002)

Nagy, Noémi: Öthalmi diáklakások : ein Studentenwohnheim am Stadtrand. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (2) 2. p. 15. (2002)

Lovas, Mariann: Abfall? Weg damit! : Alle reden von ihm, jeder macht ihn, keiner will ihn. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 33. (2003)

Kóth, Markus: "An Aschn" oder Der Bauer als Millionär : Besuch von Szegeder Germanistikstudenten im Wiener Volkstheater. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 43. (2003)

Bereczki, László: Au-Pair-Junge in Aachen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 54. (2003)

Gál, Szilvia: Auf den Spuren von Erika Mitterer : eine Exkursion nach Wien vom 24.-27. Oktober 2003. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 20-21. (2003)

Gutai, Katinka: Babylonische Sprachverwirrung : die Sprachpolitik der EU und die Erweiterung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 51-52. (2003)

Hajdú, Andor: Benutzung des Internet von Germanistikstudenten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. pp. 19-20. (2003)

Dér, Gabriella: Bibliotheken für Germanisten in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 19. (2003)

Gutai, Katinka: "Bologna" nach Piliscsaba mitbringen : DAAD-Alumniseminar in Piliscsaba vom 12.-14. 9. 2003. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 34. (2003)

Lengyel, Anikó: Bräuche zu Weihnachten im Erzgebirge. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 60-61. (2003)

Márton, Szilvia and Vigyikán, Éva: Collegium Hungaricum in Wien. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 15. (2003)

Vidákovics, István: Das "Arnie"-Wunder : "Austro-American Dream". GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 56. (2003)

Hajdú, Andor: Das Jiddische. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 60. (2003)

Hajdú, Andor: Das Károlyi-Mihály-Wohnheim. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 41. (2003)

Lovas, Mariann: Das Münchener Oktoberfest 2003. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 24. (2003)

Zsiga, Éva: Das Studentenleben an der Universität Würzburg : Eindrücke einer DAAD-Stipendiatin. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 31. (2003)

Lovas, Mariann: Das Wörterbuch im Internet. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 9. (2003)

Lovas, Mariann: Der Bericht über die Verhandlung oder a tárgyalásról szóló jelentés? : Interview mit Prof. Dr. Péter Bassola anlässlich des Erscheinens des Deutsch-ungarischen Wörterbuch zur Substantivvalenz. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. pp. 8-9. (2003)

Zomborcsevics, Anna: Der Flohmarkt und der Naschmarkt in Wien. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 16-17. (2003)

Torony, Erika and Szabó, Gabriella: Der Schuh des Manitu. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 45. (2003)

Mészáros, Tünde: Die Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest : "Fit für Europa". GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 22. (2003)

Gutai, Katinka: "Die Aufgabe" der literarischen Übersetzung : Gespräch mit Univ.-Doz. Dr. Géza Horváth über das literarische Übersetzen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 29-30. (2003)

Lengyel, Anikó: Die Dürer-Ausstellung in Wien. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 21. (2003)

Horváth, Barbara: Die Goethe-Sammlung Elischers und das Goethe Institut : eine literarische Studienreise nach Budapest. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 16. (2003)

Csernai, Dorottya: Die Grundprüfung - gar nicht unmöglich. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 42. (2003)

Gál, Szilvia: Die Studenten können auch das Studium mitbestimmen : Interview mit dem Institutleiter Prof. Dr. Árpád Bernáth. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. pp. 5-6. (2003)

Márton, Szilvia and Vigyikán, Éva: "Die Universität Szeged würde verdienen, dass man sie noch mehr unterstützt" : Interview mit dem Gastdozenten Dr. Ingo Warnke. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 67. (2003)

Vidákovics, István: Die den Adler tragen : eine kurze Geschichte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft von den Anfängen bis zur Gegenwart. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 36. (2003)

Vidákovics, István: Die deutschen Frauen erobern die Welt : wenn Frauen das Leder kicken. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 65. (2003)

Hajdú, Andor and Magyar, Éva: Dolmetschen, aber wie? : Erfahrungen eines Dolmetschers. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 14. (2003)

Tóth, Beatrix: Dort, wo meine Bücher sind, bin ich zu Hause : Interview mit dem Gastprofessor Siegfried Jäkel. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 37. (2003)

Molnár, Viktória and Magyar, Éva: Ehemalige Germanistikstudenten der Universität Szeged : Teil 1 : Aller Anfang ist schwer. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 40. (2003)

Simko, Balázs: "Eines meiner ersten Weihnachtsgeschenke war ein Fußball" : Interview mit einem österreichischen Fußball-Fan. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 65-66. (2003)

Paor Smolc, Bernadett: Entdeckungstour in dem Schweizer Land. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 55. (2003)

Palotai, Mariann: Erich Hackl: Abschied von Sidonie : die Geschichte eines Zigeunermädchens, das wegen seiner Abstammung getötet wird. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 44. (2003)

Molnár, Viktória: Fasching - Die fünfte Jahreszeit. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 25. (2003)

Lengyel, Anikó: Fragen an den Institutsleiter. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 9. (2003)

Magyar, Éva: Frankfurt '99 : ein Buch von Szegeder Germanisten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 11. (2003)

Héjja, Gyöngyi: Gastarbeiter gestern und heute. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. pp. 31-32. (2003)

Gedichte von József Szépfalusy. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 29. (2003)

Molnár, Viktória: Germanistenalptraum - die Zwischenprüfung : Linguistik im dritten Jahr, Literatur im vierten Jahr. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. pp. 42-43. (2003)

Epp, Simone and Huber, Stephanie and Ott, Sonja and Schober, Elke: Germanistik in Regensburg : eine Möglichkeit im Erasmus-Program. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 35. (2003)

Birta, Orsolya and Hajdu, Szilvia: Germanistikstudium an der Universität Szeged : Erwartungen und Erfahrungen : Gespräch mit zwei Studentinnen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 5-6. (2003)

Récsi, Renáta: Germanistikstudium außerhalb Szegeds : das Leben der Germanisten in Debrecen, Pécs und Székesfehérvár. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 18. (2003)

Gál, Szilvia: GraMo : neue Übungsgrammatik für die Grundprüfung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 10. (2003)

Horváth, Dávid: Hundstage : Filmtipp. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 28. (2003)

Kiss, Balázs: "Ich habe nie darüber nachgedacht" : ein Porträt von Leni Riefenstahl. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 47-49. (2003)

Dér, Gabriella: "Ich wurde selbstsicherer und habe jetzt mehr Mut zu sprechen" : Interview mit der DAAD-Stipendiatin Izabella Óvári. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 75. (2003)

Fekete, Anita and Gál, Szilvia: Ildikó von Kürthy : Mondscheintarif : Buchtipp. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 26. (2003)

Vidákovics, István and Fekete, Anita: In Deutschland ist der Unterricht kommunikativer : Interview mit Claudia Teumer. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 39. (2003)

Récsi, Renáta and Simko, Balázs: Internet und Literatur : ein Seminar von Róbert Csősz. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 7. (2003)

Tóth, Beatrix: Ja zur EU. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 30. (2003)

Csernai, Dorottya and Récsi, Renáta: Jenseits der Theiß : das Móra-Ferenc-Wohnheim : Studentenwohnheime in Szeged 3. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. pp. 20-21. (2003)

Csernai, Dorottya and Héjja, Gyöngyi: Kann man in einem Seminar neue Dimensionen eröffnen? : Erlebnisse in einem Seminar 1. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 7. (2003)

Paor Smolc, Bernadett: Kleeblatt - Deutschsprachige Nachrichten : Ungarndeutsche Zeitung in Kiskunhalas. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 50. (2003)

Gál, Szilvia and Torony, Erika: "Kultur ist überall drin" : Interview mit Prof. Dr. Wolfgang Müller-Funk. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 69-70. (2003)

Bereczki, László: Leben für das Gelbe Trikot : der Fahrradfahrer Jan Ullrich. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 62-63. (2003)

Hajdu, Szilvia and Torony, Erika: Lehren - einmal anders : Lehrwerkanalyse. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 38-39. (2003)

Birta, Orsolya: Lektorin aus Temesvár in Szeged : Interview mit Dr. Mathilde Hennig. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 70-71. (2003)

Palotai, Mariann and Turóczi, Györgyi and Récsi, Renáta: Lektorin mit Auslandserfahrungen : Interview mit der Bosch-Lektorin Jasmin Groß. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 72-73. (2003)

Gál, Szilvia: Lesen wir zusammen! : Trilaterales Seminar 2003 in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 27. (2003)

Lesermeinungen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 77. (2003)

Szabó, Gabriella and Mészáros, Tünde: "Man muss sich als Lehrerin schon von Anfang an vorbereiten" : Gespräch mit einer ehemaligen Germanistikstudentin der Universität Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 10. (2003)

Rácz, Boglárka and Soós, István: Menü. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 62. (2003)

Turóczi, Györgyi: Motivationen für Deutschland und die deutsche Sprache : Besuch im Goethe-Institut in Budapest. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 23-24. (2003)

Nachrichten im Sommersemester 2003. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 4. (2003)

Nachrichten im Wintersemester 2003. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 4. (2003)

Récsi, Renáta: Nicht so schwer, wie es scheint : Interview mit dem DAAD-Stipendiaten Ádám Gács. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 75-76. (2003)

Soós, István: Nichts Besonderes : eine Kurzgeschichte. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 46. (2003)

Molnár, Viktória: Oscar für Deutschland. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. pp. 28-29. (2003)

Dér, Gabriella: Ratgeber zum ETR. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. pp. 43-44. (2003)

Tóth, Beatrix: Regensburg, "die nördlichste Stadt Italiens" : Interview mit den Erasmus-Stipendiaten Angéla Dévity und Eszter Katona. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 74. (2003)

Fekete, Anita: Reisemesse 2003 : eine Ausstellung für Reisefreunde. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 34. (2003)

Horváth, Dávid: "Reisen in Europa - und du wirst noch bezahlt dafür" : Interview mit einer ungarischen Reiseleiterin. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. pp. 34-35. (2003)

Magyar, Éva: Sachen zum Lachen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 45. (2003)

Lovas, Mariann and Dér, Gabriella: Sasha : Surfin' on a backbeat : CD-Tipp. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 27. (2003)

Rácz, Boglárka: Schloss Klaus : Christliches Jugendzentrum in Österreich. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 61. (2003)

Birta, Orsolya: Schüleraustausch Ditzingen : Gyula. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 40. (2003)

Szénási, Balázs: Seltsame Materie : ein skurilles ungarisch-deutsches elektronisches Lesekonzert nach dem Buch von Terézia Mora. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 29. (2003)

Paor Smolc, Bernadett: Sieben Jahre in Tibet : auf den Spuren von Heinrich Harrer. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 57. (2003)

Kóth, Markus: Sinn des Zeitungsseminars : eigene Gedanken artikulieren. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 3. (2003)

Kovács, Györgyi: Spiegel-Leser wissen mehr : der Österreich Spiegel unter der Lupe. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 12-13. (2003)

Héjja, Gyöngyi: Sprachübung im Blockseminar : regensburger Praktikanten in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 38. (2003)

Gutai, Katinka: Sprechen Sie Wienerisch? : eine kulinarische Sprachreise in Wien. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 17-18. (2003)

Fekete, Anita: Stipendien für Studierende der Germanistik. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 22. (2003)

Studenten-Witze. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 78. (2003)

Csernai, Dorottya: TDK : Wissenschaftlicher Studierendenwettbewerb 2003 in Veszprém. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 12. (2003)

Bereczki, László: Treffpunkt Mojo. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 42. (2003)

Kiss, Balázs: "Ungarn auf dem Arbeitsmarkt ist ein Vorteil, wenn man sich in Deutschland gut auskennt" : Interview mit Felix Bubenheimer, dem Leiter des DAAD-Informationszentrums in Budapest. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 24-26. (2003)

Felvégi, Zsuzsanna: Universität vs. Pädagogische Hochschule in Szeged : Erfahrungen einer Germanistikstudentin an beiden Institutionen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 8-9. (2003)

Tóth, Beatrix: Utopien und Dystopien - Konferenz und Workshop in Szeged : ein Rückblick aus dem 21. Jahrhundert. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 28. (2003)

Turóczi, Györgyi: Veränderungen im Verkehrswesen für Ungarn nach dem EU-Beitritt. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 53. (2003)

Fekete, Anita: Vielfältige Angebote an der Universität Konstanz : das Leben einer ungarischen DAAD-Stipendiatin in Konstanz. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 32-33. (2003)

Szénási, Balázs: Von Don Quijote fasziniert : Schweizer Filmwoche in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 47. (2003)

Vigyikán, Éva: "Vor dem EU-Beitritt möchten wir Ungarn und unsere Kultur bekannt machen" : Interview mit Prof. Dr. Károly Csúri. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 15-16. (2003)

Hajdú, Andor: Warum gab es Krieg gegen den Irak? : Gründe für den Krieg gegen den Irak. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 31. (2003)

Tóth, Beatrix: Was wird aus der Erforschung der gesprochenen Sprache? : Sprachwissenschaftliche Konferenz in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 17. (2003)

Simko, Balázs and Hajdú, Andor: Weiße Kraft in Schwarz : Neonazis im heutigen Deutschland. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 58. (2003)

Kispál, Tamás: Weniger Studenten, mehr Arbeit. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 3. (2003)

Szénási, Balázs: Who the **** is DJ Ötzi? : die beispielhafte Region Trentino-Südtirol. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 59. (2003)

Vidákovics, István: Wie schreibt man eine Seminararbeit? : Empfehlungen zum Abfassen von Seminar- und Diplomarbeiten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 36-37. (2003)

Turóczi, Györgyi: Wiener Christkindlmarkt : im Rahmen der Wiener GeMa-Studienfahrt haben wir uns am 5. Dezember 2003 auch den Christkindlmarkt in Wien angeschaut. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 19. (2003)

Rácz, Boglárka and Szabó, Gabriella: Wiener Stadtrundgang : Eindrücke zweier ungarischer Studentinnen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 20. (2003)

Tóth, Beatrix: "Wissenschaft hat viel mit der Fähigkeit zur Selbstkritik zu tun" : Interview mit den Gastdozenten Dr. Arno Rußegger und Dr. Walter Fanta. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 68. (2003)

Márton, Szilvia and Vigyikán, Éva: Workshop zur Wörterbuchbenutzung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 8. (2003)

Récsi, Renáta: Zeig dein Gesicht! : Studierenworkshop 'Zivilcourage in der heutigen Gesellschaft'. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 15. (2003)

Magyar, Éva: Übersetzer- und Dolmetscherausbildung am Institut für Germanistik an der Universität Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 13. (2003)

Paor Smolc, Bernadett and Palotai, Mariann: Österrechisches Kulturforum : eine wichtige Informationsstelle für Fragen über Österreich. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 13. (2003)

Mészáros, Tünde and Turóczi, Györgyi: Österreich Institut Budapest. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 11. (2003)

Kóth, Markus and Fekete, Anita: Österreich-Tage in Szeged : die Alpenrepublik stand zwei Tage im Mittelpunkt des Interesses von Schülern, Eltern und Lehrern. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 23. (2003)

Turóczi, Györgyi and Mészáros, Tünde: Österreichisches Gymnasium Budapest : moderner Unterricht in den Budaer Bergen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 14. (2003)

Palotai, Mariann: Österreichisches Sprachdiplom Deutsch. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 11-12. (2003)

Kiss, Balázs: 20 Jahre 3sat - 20 Jahre "anders fernsehen" : mein Lieblingssender. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 37. (2004)

Tüske, Barbara: Anorexie und Bulimie : Essstörungen auch bei Studentinnen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 41. (2004)

Fekete, Anita and Gál, Szilvia: Anrechenbarkeit oder Kampf um die Noten : praktische Ratschläge für ehemalige Auslandsstipendiaten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 20. (2004)

Récsi, Renáta: Arbeit in der EU : ungarische Dolmetscher und Ärzte sind begehrt. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 51. (2004)

Széll, Annamária: Athen 2004 : die Olympischen Spiele - mit eigenen Augen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 57. (2004)

Dér, Gabriella: Au-pair-Mädchen in Kirchheim : Interview mit Lilian Molnár. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 50. (2004)

Vigyikán, Éva: Auf den Spuren von Goethe in Jena und Weimar : Interview mit der DAAD-Stipendiatin Brigitta Szabó. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 63. (2004)

Dér, Gabriella: BEN : der unbekannte Bekannte : CD-Tipp. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 33. (2004)

Holló, Judit and Turóczi, Györgyi: Bakkalaureus - Magister - Doktor : der Europäische Hochschulraum. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 26-27. (2004)

Vecseri, Melinda: Bayerische Harmonie in Szeged : Bayerische Bierstube und Restaurant. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 53. (2004)

Holló, Judit: Behinderte Studenten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 31. (2004)

Mészáros, Tünde: Bitte, einmal in die Vergangenheit, hin und zurück! : eine Traumfahrt in das Wien der Jahrhundertwende. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 38-39. (2004)

Lackó, Katalin: Bundespräsidentenwahl in Österreich. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 30. (2004)

Ferenczi, Nikoletta: Chancen des ungarischen Diploms auf dem Arbeitsmarkt : Arbeitsmöglichkeiten in den EU-Ländern. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 35. (2004)

Kiss, Balázs: Christoph Schlingensief und seine Parsifal-Inszenierung bei den Bayreuther Festspielen : oder ist Demokratie "der Versuch, die Dinge intelligent scheitern zu lassen"? GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 37-38. (2004)

Mucsi, András: Das Eötvös-Lóránd-Studentenwohnheim : im Dienste der Ausbildung von Wissenschaftlern und Fachleuten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 22-23. (2004)

Mészáros, Tünde: Das Fürstentum Liechtenstein. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 31. (2004)

Mánássy, Ildikó: Das Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim : Aufenthalt von Szegeder Doktoranden im Institut. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 16-17. (2004)

Forray, Andrea: Das Jahrbuch der ungarischen Germanistik : germanistische Publikationen in Ungarn - Teil 1. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 21. (2004)

Lackó, Katalin: Das Márton-Áron-Wohnheim : Institution für Studenten der ungarischen Minderheit. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 22. (2004)

Mucsi, András: Das vereinigte Europa hat gewählt : Oppositionsparteien im Vorsprung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 50. (2004)

Gál, Szilvia: Das weite Spektrum der ungarischen Literatur : der Schriftsteller Péter Esterházy bekam 2004 den begehrten Friedenspreis. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 32-33. (2004)

Szalai, Anita: Der Untergang : Hitler und das Ende des Dritten Reiches : Filmtipp. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 35-36. (2004)

Vecseri, Melinda: Deutschlehren als Job und als Hobby : Interview mit Ágnes Havasi. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 66. (2004)

Márton, Szilvia: Deutschlernen in den Sommerferien : Jobben in Deutschland als Studentin. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 55. (2004)

Preiszner, Dóra: Deutschlernen mit dem Internet : Hilfe zur Grundprüfung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 52. (2004)

Forray, Andrea: Deutschsprachige Publikationen in Szeged : Gibt es das? GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 40. (2004)

Szabó, Gabriella: Die 54. Internationalen Filmfestspiele Berlin 2004 : türkischer Sieg. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 25. (2004)

Tóth, Beatrix: "Die Germanisten in Szeged sind gut ausgebildet" : Interview mit dem Gastprofessor Dr. Karlheinz Jakob. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 9. (2004)

Gál, Szilvia: "Die Welt muss romantisiert werden." : eine literarische Reise im Novalis-Seminar von Frau Dr. Baróti-Gaál. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 10. (2004)

Gál, Szilvia: Die Werke eines Teenagers - mehr als empfehlenswert : Mozarts Frühsymphonien aus den Jahren 1771-72. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 28. (2004)

Dér, Gabriella: "Die größte Triebkraft ist die Öffentlichkeit in der Welt" : Joseph Pulitzer : der Schöpfer der modernen Tagespresse. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 29. (2004)

Birta, Orsolya: Drei Wochen im Jeaner Sommerkurs : Interview mit der DAAD-Stipendiatin Szilvia Hajdu. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 62. (2004)

Tüske, Barbara: Ein Bergbewohner im Tiefland in Harkakötöny : Gespräch mit einem Österreicher in der ungarischen Puszta. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 41-42. (2004)

Szabó, Gabriella: Ein Forum über Ungarndeutsche nicht nur für Ungarndeutsche : Geschichte, Beruf und Tracht. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 32. (2004)

Szabó, Gabriella: Eine Erasmus-Studentin aus Szeged bei der Mittelbayerischen Zeitung : die Vielfalt der Kurse in Regensburg. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 64-65. (2004)

Széll, Annamária: Eine Flötenspielerin als Germanistikstudentin : klassische Musik : uncool? GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 19. (2004)

Ferenczi, Nikoletta: Eine Lektorin, die in Afrika und im Kosovo lehrte : Interview mit Marianne Keßler. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 44. (2004)

Turóczi, Györgyi: Eine neue Aufsatzsammlung für Germanistikstudenten : GeMa-Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Árpád Bernáth. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 14-16. (2004)

Gutai, Katinka: Erfahrungen als Lehramtspraktikantin : harte Arbeit und große Herausforderung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 14-15. (2004)

Mészáros, Tünde: Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache : ein Seminar bei Frau Dr. Katalin Petneki. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 19. (2004)

Preiszner, Dóra: Forschung in Wien, Seminare in Szeged : Interview mit Dr. Endre Hárs. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 59-60. (2004)

Horváth, Barbara: Freude an der Linguistik : Projektseminar Deutsche Grammatik 1650-200. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 8-9. (2004)

Maros, Dalma: Friedrich Schiller: Kabale und Liebe : ist weiblicher Untertanengeist heute noch aktuell? GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 32. (2004)

Lackó, Katalin: Gegen die Wand. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 26. (2004)

Fekete, Anita: Gender Studies : eine mögliche Lehrveranstaltung für Germanisten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 10. (2004)

Dér, Gabriella and Vigyikán, Éva: Germanistenparty á la James Bond : "Hi! My name is Bond, James Bond!". GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 37. (2004)

Gutai, Katinka: Germanistikstudenten aus Szeged in Dresden : Stipendium der Quandt-Stiftung für junge Forscher. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 47. (2004)

Széll, Annamária: Good bye, Lenin! : keine Komödie. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 27. (2004)

Récsi, Renáta: Gulasch trifft Pelmeni, Wodka trifft Bier, Mittelosteuropa tanzt zusammen : Theodor-Heuss-Kolleg der Robert Bosch Stiftung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 24-25. (2004)

Széll, Annamária: Hammermäßig? : Deutschland sucht den Superstar. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 38. (2004)

Bata, Emília: Harte Arbeit - nicht nur zum Spaß : Germanistikstudenten beim Wissenschaftlichen Studierendenwettbewerb TDK. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 19-20. (2004)

Márton, Szilvia: Heinrich von Kleist: Penthesilea : Lektüre zur Zwischenprüfung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 5-6. (2004)

Márton, Szilvia: Hermann Hesse : Autor der Krise. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 10-11. (2004)

Récsi, Renáta: Heute im ehemaligen KZ Auschwitz : wo der Ausweg nur durch das Grauen des Krematoriums zu finden ist. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 44-45. (2004)

Márton, Szilvia and Vigyikán, Éva: Hilfe für die Kursbelegung : Meinungen über das kommentierte Vorlesungsverzeichnis. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 14. (2004)

Vigyikán, Éva: INSEL zum zweiten Mal : das Studentenmagazin aus Piliscsaba. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 24. (2004)

Gál, Szilvia: "Ich arbeite wirklich mit großem Einsatz für die Fachdidaktik" : Interview mit Frau Dr. Katalin Petneki. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 42-43. (2004)

Dér, Gabriella: "Ich betrachte die Universität Szeged als meine berufliche Heimat" : Interview mit Prof. Dr. Vilmos Ágel. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 7. (2004)

Birta, Orsolya and Mucsi, András: "Ich habe mich in Szeged wohl gefühlt und ich würde zurückkommen, wenn sich die Gelegenheit ergibt" : ein Gespräch mit Gastprofessor Gerhard Stickel. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 7-8. (2004)

Tóth, Beatrix: "Ich würde jederzeit sofort zurückfahren" : Interview mit der Erasmus-Stipendiatin Tímea Csira. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 45. (2004)

Rózsás, Éva: Im Ausland daheim zu sein : mit einem Erasmus-Stipendium in der Tschechischen Republik. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 29-30. (2004)

Szabó, Gabriella: Im Juli : Filmtipp. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 36. (2004)

Szalai, Anita: In einer Reetkate an der Ostsee : die deutsche Gastronomie in einem Schnellimbiss. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 54-55. (2004)

Zámbori, Katalin: Inspirierende Atmosphäre für Lehre und Forschung : Interview mit Dr. Márta Horváth. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 60-61. (2004)

Kóth, Markus: Ist das GeMa noch eine Studentenzeitung? GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 3. (2004)

Birta, Orsolya: Kein Germanistikstudium ohne Wörterbücher : Interview mit Dr. Csilla Bernáth. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 58. (2004)

Széll, Annamária: Klassische Musik - Peinlich? GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 34-35. (2004)

Mészáros, Tünde: Kochrezepte. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 39. (2004)

Holló, Judit: Kommt Denglisch immer mehr in Mode? : ein Seminarerlebnis über Anglizismen und Neologismen in der deutschen Sprache. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 9. (2004)

Tóth, Beatrix: Konrad-Duden-Preisträger in Szeged : Prof. Dr. Hans-Werner Eroms als Gastprofessor an der Universität Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 12. (2004)

Lackó, Katalin: Kontakte zwischen Novi Sad und Szeged : Gespräch mit einer Germanistikstudentin in Novi Sad. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 49. (2004)

Németh, Adrienn: Literarisches Forschungsseminar in Torun : ein Tagebuch von Adrienn Németh. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 17-18. (2004)

Fekete, Anita: Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft : ein Gespräch mit Prof. Dr. Wilhelm Voßkamp. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 11. (2004)

Kiss, Balázs: Lkw-Maut in Deutschland : Erfolgsstory oder Blamage? GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 43-44. (2004)

Széll, Annamária: Matthäus in Ungarn : der Retter des ungarischen Fußballs? GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 40. (2004)

Récsi, Renáta and Széll, Annamária: "Mein Hobby ist mein Beruf." : Interview mit Professor Péter Bassola. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 5-6. (2004)

Horváth, Barbara: Möglichkeiten mit dem DAAD : Interview mit Ildikó Mánássy und Eszter Zóka. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 63-64. (2004)

Nachrichten Wintersemester 2004/2005. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 4. (2004)

Nachrichten im Sommersemester 2004. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 4. (2004)

Horváth, Barbara: Rammstein : Neonazi-Rebellen oder Propheten der Wahrheit : CD-Tipp. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 34. (2004)

Fekete, Anita: Seminare, Hospitation, Mojo-Abende und Palatschinken : regensburger Praktikantinnen in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 46. (2004)

Ferenczi, Nikoletta: Sissi, Sachertorte und Sezession : das Wiener Café in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 38-39. (2004)

Lackó, Katalin: Sopron : ein Museum ohne Dach. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 49. (2004)

Fótos, Anna: Spieglein, Spieglein in der Hand : der Österreich Spiegel im Deutschunterricht. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 15-16. (2004)

Tóth, Beatrix: Sprache im technischen Zeitalter : Gastvorlesung von Prof. Dr. Karlheinz Jakob an der Universität Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 8. (2004)

Márton, Szilvia: Sprachgeschichte macht Spaß : Seminar für Germanisten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 5. (2004)

Turóczi, Györgyi: Spuren der Schlachten zwischen Österreich-Ungarn und Italien : eine Wanderung im Isonzo-Tal. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 48. (2004)

Márton, Szilvia: Stipendium in Murnau : Sprachkurs im Goethe-Institut. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 23. (2004)

Mészáros, Tünde: Stirbt Else? : Arthur Schnitzler : ein Seminar bei Márta Horváth. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 6. (2004)

Csernai, Dorottya: Studium in Regensburg mit Erasmus : eine Reise zu sich selbst. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 22. (2004)

Kispál, Tamás: Szeged in der EU. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 3. (2004)

Ferenczi, Nikoletta: Theodor Fontane: Effi Briest : Lektüre zur Zwischenprüfung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 12. (2004)

Maros, Dalma: Ungarndeutsches Bildungszentrum in Baja : europäisch ausgerichtete Institution. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 56. (2004)

Fekete, Anita: Verschwende deine Jugend : eine Komödie über die Neue Deutsche Welle. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 27-28. (2004)

Mucsi, András: Verschwindendes Deutschsein in Rumänien : großes politisches Gewicht. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 42-43. (2004)

Holló, Judit: Von Berlin nach Szeged : Gespräch mit einem deutschen Medizinstudenten in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 65-66. (2004)

Turóczi, Györgyi: Vorbereitung auf die Zwischenprüfung in Germanistik : Gespräch mit drei Germanistikstudentinnen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 13. (2004)

Vigyikán, Éva: Warum lesen die Deutschen ungarische Werke? : Rezeption und Übersetzung : der dritte Band der Arbeitsgruppe Frankfurt '99. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 14. (2004)

Vigyikán, Éva: Was für ein Leben gibt es nach dem EU-Beitritt? : Meinungen über die EU und unsere Zukunft in der EU. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 33-34. (2004)

Ferenczi, Nikoletta: Was kann man mit dem Germanistikdiplom machen? : ein Gespräch mit der ehemaligen Germanistikstudentin Szilvia Tóth. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 48. (2004)

Bata, Emília: Wewelsburg : Kult- und Terrorstätte der SS. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 46-47. (2004)

Szabó, Gabriella: "Wie ein Berserker treibt Weidinger den Leser vorwärts und ab und zu auch in das Labyrinth des Kaweischen Denkens" : ein interessanter Autor wieder in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 12-13. (2004)

Gál, Szilvia: "Wir suchen ständig neue Wege in der Germanistenausbildung" : Interview mit der Lehrstuhlleiterin für österreichische Literatur und Kultur, Univ.-Doz. Dr. Márta Baróti-Gaál. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 41-42. (2004)

Zsiga, Éva: Wir waren als Erste da! : Europa hautnah in Regensburg. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 35-36. (2004)

Hajdu, Szilvia: Wo recherchieren die Germanisten? : Internetbenutzung unter den Germanistikstudenten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 21-22. (2004)

Ferenczi, Nikoletta and Turóczi, Györgyi: Wofür interessieren sich die Studenten in Deutschland? : einige deutschsprachige Studentenzeitungen im Überblick. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 28-29. (2004)

Gál, Szilvia: Zugleich gehasst und geliebt werden : Elfriede Jelinek, die Literatur-Nobelpreisträgerin 2004. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 16. (2004)

Gál, Szilvia: Zwei Jahre in Graz : Studium an der Kunstuniversität in Graz. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 18. (2004)

Paor Smolc, Bernadett and Bata, Emília: 50 Jahre österreichischer Saatsvertrag : Festveranstaltung in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 29. (2005)

Széll, Annamária: Albert Einstein : 2005 - Hundert Jahre Relativitätstheorie. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 33. (2005)

Gál, Szilvia: "Als der Halbmond essbar gemacht wurde" : die Vermischerin verschiedener Kulturen : literarische Lesung der österreichischen Autorin Barbara Frischmuth in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 11. (2005)

Preiszner, Dóra: Bayerische Filmpreise : drei Pierrots, aber kein Oskar für den "Untergang" - in München geschafft, in Hollywood nicht. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 24. (2005)

Paor Smolc, Bernadett: Buchtipp des Semesters : Bastian Sick : Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 25. (2005)

Turóczi, Györgyi: DUfU - Deutschunterricht für Ungarn : 20 Jahre im Dienste des Deutschunterrichts : germanistische Publikationen in Ungarn - Teil 2. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. pp. 7-8. (2005)

Kozma, Zsolt: Das Kunsthistorische Museum in Wien : Vortrag des Generaldirektors Hofrat Prof. Dr. Wilfried Seipel. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 21-22. (2005)

Biebl, Irma and Hutstein, Steffi and Biebl, Julia: Das Nachtleben in Regensburg : eine Anleitung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 38. (2005)

Széll, Annamária: Das Wunder von Bern : Wunder in Bern, Albtraum in Budapest : Filmtipp. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 22. (2005)

Lovas, Mariann: Das neue Abitur in Ungarn : Interview mit Dr. Katalin Petneki, Mitglied der ungarischen Abitur-Arbeitskommission in Deutsch. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 32-33. (2005)

Bata, Emília: Der "edle und glänzende Gräuel" : Interview mit Prof. Dr. Albrecht Greule. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. pp. 5-6. (2005)

Horváth, Barbara: Deutsche Rock- und Heavy Metal-Musik : ein Überblick. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 21. (2005)

Lackó, Katalin: Die Sorben in Deutschland : eine Volksgeschichte unter der Lupe. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 34. (2005)

Paor Smolc, Bernadett: Die Theaterbauten von Fellner und Helmer : eine Wiener Baufirma baute viele pompöse Gebäude in Ungarn. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 19. (2005)

Széll, Annamária: Die österreichische Kultur in Szeged : Gespräch mit Prof. Dr. Károly Csúri anlässlich der Festveranstaltung : "50 Jahre Österreichischer Staatsvertrag - österreichische Kultur in Szeged". GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 31. (2005)

Kozma, Zsolt: Doch die Heimkehr ist immer etwas Besonderes : Gespräch mit Viktória Dabóczi. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 33-34. (2005)

Turóczi, Györgyi: Drei Wochen in Polen mit dem THK der Robert Bosch Stiftung : Gespräch mit Vivien Flaisz. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. pp. 15-16. (2005)

Preiszner, Dóra: Ein LekThor aus Deutschland : Interview mit Marco Winkler. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 41. (2005)

Gál, Szilvia: Ein arbeitsintensives Semester. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 3. (2005)

Széll, Annamária: Ein frisch gebackener Doktor : Interview mit Dr. György Scheibl. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 40. (2005)

Kessler, Marianne: Eine Germanistikstudentin auf "Abwegen" : Interview mit Judit Molnár, Büroleiterin bei Siemens PSE in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 12. (2005)

Eine radfahrende DAAD-Lektorin : Interview mit Dr. Ellen Tichy. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 29-30. (2005)

Lackó, Katalin: Einführung von Bachelor- und Master-Studiengängen : neue Tendenzen bei der Einführung einer mehrstufigen Studienordnung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. pp. 14-15. (2005)

Turóczi, Györgyi: Ephraim Kishon (1924-2005) : "Ich träume hebräisch, aber mit ungarischen Untertiteln". GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 27. (2005)

Preiszner, Dóra: Fluter : ein Magazin aus Deutschland. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 32. (2005)

Bata, Emília: Freitag in Sarajevo : eine Collage aus Originaltext, Lesung von Richard Schuberth und Fiktion. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. pp. 12-13. (2005)

Kozma, Zsolt: GeMa-Gespräch mit dem Generaldirektor des KHM Hofrat Prof. Dr. Wilfried Seipel. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 21. (2005)

Kozma, Zsolt: GermanIsten-Party 2005 : die Auferstehung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 37. (2005)

Lackó, Katalin: Hesse : Demian : ein Buch über den inneren Weg. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 26. (2005)

Kozma, Zsolt: Hilfe, ich unterrichte!!! : Praktikum in der Schule. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 12-13. (2005)

Mucsi, András: Ihr welle also besser Elsässich lehre? : die deutsche Sprache im östlichen Teil Frankreichs. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 26-27. (2005)

Széll, Annamária: Informationstagung für Hochschulpressesprecherinnen und Hochschulpressesprecher : Campus-Presse Award-Sonderpreis für GeMa. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 7. (2005)

Horváth, Barbara: JUMA - das Jugendmagazin : Möglichkeiten beim DaF-Unterricht. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 20. (2005)

Paor Smolc, Bernadett and Turóczi, Györgyi: Jubiläumsjahr in Österreich. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. pp. 28-29. (2005)

Kozma, Zsolt: Kataloge des Wiener Kunsthistorischen Museums in Szeged : das KHM stellt sich in der Universitätsbibliothek vor. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 20. (2005)

Polereczki, Tímea and Borda, Éva: Kochen und Wissenschaft : Interview mit Frau Dr. Erzsébet Forgács. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 30-31. (2005)

Gál, Szilvia: "Leise nach Kroatien" : eine literarische Reportage aus der Feder von Robert Steinle. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 42. (2005)

Kispál, Tamás: MLP-Kommunikationsforum für Hochschuljournalisten in Wiesloch : Nutzwertjournalismus und Hochschulausbildung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 6. (2005)

Gál, Szilvia: "Malerische Ansichten..." : ungarische un österreichische Veduten aus dem 19. Jahrhundert in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 30. (2005)

Bata, Emília: Martin "Der Reformator" Luther : der größte Ketzer und erste Medienstar der Weltgeschichte : Filmtipp. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 23. (2005)

Simon, Anna: Märchen - nicht nur für Kleinkinder : ein außergewöhnliches Sprachübungsseminar mit Marianne Keßler. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 8. (2005)

Horváth, Barbara: Möglichkeiten für Germanistikstudenten : Fächervielfalt im ETR : Soziolinguistik bei der DAAD-Lektorin Dr. Ellen Tichy. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 5. (2005)

Nachrichten Sommersemester 2005. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 4. (2005)

Nachrichten Wintersemester 2005. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 4. (2005)

Lovas, Mariann and Simon, Anna: Neue Bücher zur Germanistik in der Universitätsbibliothek : großzügige Bücherspende der Deutschen Forschungsgemeinschaft. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 18-19. (2005)

Kozma, Zsolt: Neuwahlen in Deutschland : Große Koalition mit Angele Merkel als Bundeskanzlerin. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 27. (2005)

Horváth, András: OKTV - Landesschulwettbewerb für Mittelschüler : nach wie vor ein Beweis für das Wissen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 15. (2005)

Kozma, Zsolt: Odysseus grüßt Szeged : Chagall-Ausstellung im Móra-Feren-Museum in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 25. (2005)

Gárgyán, Gabriella: Perfektes Deutsch mit Deutsch perfekt! : ein neues Magazin für Deutschlerner. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 13-14. (2005)

Kozma, Zsolt: Pläne und Erwartungen des neuen Institutsleiters : Interview mit Dr. Géza Horváth. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 5-6. (2005)

Flaisz, Vivien: Praktikum bei Audi Hungaria Motor GmBH : eine Germanistikstudentin im Betriebsmanagement. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 16-17. (2005)

Simon, Laura: Remember Dr. Zweig : ein Theaterabend in Szeged als Einblick in die Welt von gestern. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 23. (2005)

Bata, Emília: Rothfuß redet, Linkenheil liebt und "Leila lacht" : Gedanken zur Lesung von Uli Rothfuß und zur Lektüre des Bandes "Leila lacht". GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. pp. 8-9. (2005)

Preiszner, Dóra: Singende Germanisten : der Universitätschor stellt sich vor. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 36. (2005)

Dabóczi, Viktória: Sophie Scholl - Die letzten Tage (2004) : Filmtipp. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 24. (2005)

Tiszafalvi, Noémi: Sportkommentar. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 28. (2005)

Seifert, Christoph: Studieren in Europa - in Dichtung und Wahrheit : das trilaterale Forschungsseminar Göttingen - Szeged - Torum in Göttingen (2.-6. 10. 2005). GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 10-11. (2005)

Gál, Szilvia: "Ständig im Werden" oder immer etwas besser werden. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 3. (2005)

Turóczi, Györgyi: Ungarische Regensburger Praktikantinnen in Szeged : Möglichkeiten für Ungarn an den deutschen Universitäten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. pp. 17-18. (2005)

Turóczi, Györgyi: Urlaub auf 2300 m Seehöhe : ein außergewöhnliches Ferienerlebnis. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 39. (2005)

Horváth, Barbara: Vier Jahre - vier Bücher : Präsentation der Bände der Arbeitsgruppe Frankfurt '99. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 10. (2005)

Gál, Szilvia: Wenn die Arbeit ruft : Trilaterales Seminar seit 17 Jahren ohne Ende : eine Exkursion nach Göttingen (2.-7. Oktober 2005). GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 9. (2005)

Gál, Szilvia: "Zentraleuropa - ein hybrider kultureller Kommunikationsraum" : ein Bericht über eine Konferenz in Wien. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 14. (2005)

Lackó, Katalin: Zusammenarbeit und Wirkung von Schiller und Goethe : Schiller-Jahr in Weimar. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 35. (2005)

Bata, Emília: 50 jähriges Jubiläum des Instituts für Germanistik. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. kül. p. 3. (2006)

Gál, Szilvia: Auf den Rand der zehnten Jubiläumsnummer. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 3. (2006)

Sajben, Emma: Bastian Sick: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, Folge 2 : Neues aus dem Irrgarten der deutschen Sprache : Buchtipp. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 23. (2006)

Ács, Hilda and Németh, Adrienn and Andornaki, Nóra and Békési, Edit: Berlin, Berlin : Studienreise zum Offenen Kanal Berlin. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. pp. 16-17. (2006)

Simon, Anna and Sajben, Emma: Buch und Kultur im Mittelpunkt : internationale Tagung in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 22. (2006)

Nádudvari, Soma: Da sein oder nicht da sein? : Tipps und Tricks zur Sicherung eines Arbeitsplatzes am Computer in der Universitätsbibliothek. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 21. (2006)

Kökény, Anita and Kökény, Anita: Damals und heute : 50 Jahre Studium der Germanistik in Szeged - Lehrstuhlleiter im Gespräch. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. kül. pp. 21-27. (2006)

Belák, Henriett: Daniel Kehlmann : Die Vermessung der Welt. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 26. (2006)

Sajben, Emma: Das beliebteste Seminar aller Zeiten: "Schweigeübung" : Aktivität und Passivität der Germanistikstudenten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 11. (2006)

Sajben, Emma: Der Fall des guten Gottes von Manhattan mit der gestundeten Zeit : ein besonders Seminarerlebnis - Ingeborg Bachmanns Werk. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 8. (2006)

Gál, Szilvia: Der Germanistik-Papst in Szeged : Interview mit Prof. Dr. Wendelin Schmidt-Dengler. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. pp. 28-29. (2006)

Mucsi, András: Deutsche Minderheiten in Europa : Frage der Autonomie. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 26. (2006)

Horváth, András and Kispál, Tamás: Deutschunterricht und technische Redaktion : Gespräch mit dem technischen Redakteur des GeMa Dániel Galó. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. pp. 32-33. (2006)

Farkas, Bernadett: Die Früchte der Arbeit einer vielseitigen Dozentin : wissenschaftliche Auszeichnung von Univ.-Doz. Dr. Márta Baróti-Gaál. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 12. (2006)

Fenyves, Miklós: Die Geschichte des Faches Germanistik an der Universität Szeged zwischen 1956 und 2006. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. kül. pp. 4-10. (2006)

Sajben, Emma: Die Leser und der Küchenzuruf : die Zehn Gebote des perfekten Schreibens. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 27. (2006)

Török, Sándor: Die Wege und die Begegnungen : Einblick in die Festschrift zum Anlass des 60. Geburtstages von Károly Csúri. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 6. (2006)

Horváth, András: Die erste Germanistik![s]tudentin mit Erasmus aus Regensburg in Szeged : Interview mit Stefanie Schwarz. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 37-38. (2006)

Almási, Tímea: Die heiße Frage - Studiengebühren : die Situation in Deutschland, Österreich und Ungarn. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 14. (2006)

Turóczi, Györgyi: Die österreichische Sprache ist wirklich sehr schwer zu verstehen : Stipendium der Stiftung Aktion Österreich-Ungarn in Wien im Wintersemester 2005/2006. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 20. (2006)

Sajben, Emma: "Dieses Jahr waren die Tutorien sehr gut besucht" : Interview mit Tina Deist, der Tutorin aus Kassel. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 37. (2006)

Horváth, András: Doktorin und Fotografin : Gespräch mit Dr. Erzsébet Szabó. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 35-36. (2006)

Bata, Emília: Drei Tage über SEA mit Kapitän Kruse : drei Methoden für didaktisch verbesserte Stunden. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 9-10. (2006)

Ráczné Romsics, Anita: Drogen in der Gesellschaft : das Leben von Christiane F. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 33. (2006)

Sajben, Emma: Durch einen "Fehler" ein Doktor werden : Interview mit Dr. Miklós Fenyves. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 36. (2006)

Farkas, Bernadett: Eine Ringvorlesung, fünf Gäste, viele Erlebnisse : Österreich im Spiegel der nationalen Identität und Kultur - Tatsachen und deren Hintergrund. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 6. (2006)

Horváth, András: Es gibt ein Leben nach der Uni : Studienabbrecher aus verschiedenen Perspektiven. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 15-16. (2006)

Sajben, Emma and Simon, Anna: "Es ist hier besser als ich es mir vorgestellt habe." : Interview mit Jörg Dőtsch. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. pp. 30-31. (2006)

GeMa-Berichte zu den Partnerschaften des Instituts. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. kül. p. 20. (2006)

Kozma, Zsolt: Germanist als TV-Präsident : Interview mit Zoltán Bohács. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. kül. pp. 31-35. (2006)

Nádudvari, Soma: Germanisten-Party 2006 : Organisation des Kulturvereins des Instituts für Germanistik. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. pp. 14-15. (2006)

Markóné Boda, Tünde: Ich denke oft an Piroschka : Filmklub mit deutschsprachigen Filmen - auch mit einem Film über Ungarn aus deutscher Sicht. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 23. (2006)

Kozma, Zsolt: Immer im Wettlauf mit der Zeit : ein Stipendiat auf "Medientour" in Kassel. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 17-19. (2006)

Ráczné Romsics, Anita: Literatur der Roma in den deutschsprachigen Ländern. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 27-28. (2006)

Almási, Tímea: Medien über Medien : die Fachzeitschriften JOURNALIST und INSIGHT. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 25-26. (2006)

Simon, Anna: Mehr als zwei Fliegen mit einer Klappe : ein Semester im Mittelalter mit Tünde Katona und Orsolya Rauzs. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 10. (2006)

Orbán, Ágota: Meine "Erasmus-Stadt", Kassel : Germanistikstudium an der Universität Kassel. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 16. (2006)

Szabó, Gabriella: Meine "Erasmus-Stadt", Regensburg : Erlebnisse eines Stipendienaufenthalts am Donauufer. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 18. (2006)

Simon, Anna: Mit Schuhen Sportgeschichte schreiben : die Geschichte von Adidas. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 27. (2006)

Simon, Anna: München : Filmtipp. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. pp. 23-24. (2006)

Nádudvari, Soma: NSZK - Kulturverein des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged : Gespräch mit der Vorsitzenden Gyöngyvér Csobán. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 5. (2006)

Nachrichten Sommersemester 2006. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 4. (2006)

Nachrichten Wintersemester 2006. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 4. (2006)

Horváth, Barbara: Neue Chance mit Erasmus : erste Erfahrungen mit der Stadt und der Uni Kassel. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 19. (2006)

Sajben, Emma: Német Tanári Kincsestár (Schatzkammer für Deutschlehrer) : Hilfe für DaF-LehrerInnen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 11-12. (2006)

Paor Smolc, Bernadett: Popliteratur : Vortrag von Primus-Heinz Kucher an der Juhász Gyula Pädagogischen Hochschulfakultät. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 8. (2006)

Ráczné Romsics, Anita: Pralipe : Zigeunertheater in Deutschland. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 29. (2006)

Markóné Boda, Tünde: Prof. Dr. Károly Csúri ist 60 : Festveranstaltung zu Ehren des Leiters des Lehrstuhls für österreichische Literatur und Kultur. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 5. (2006)

Várszegi, Éva: Prüfungsvorbereitung leicht gemacht : zwei neue Trainingsbücher zum neuen Abitur in Deutsch. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 12. (2006)

Ráczné Romsics, Anita: Publikationen des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. kül. pp. 15-19. (2006)

Sajben, Emma: Publikationen des Instituts für Germanistik in den letzten 50 Jahren. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. kül. p. 14. (2006)

Bata, Emília: Schritt für Schritt - auf dem Weg zum Praktikum : Gespräch mit der Koordinatorin des Unterrichtspraktikums, Andrea Mocsai. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 8-9. (2006)

Sajben, Emma and Schönrock, Jenny: Schulgrammatik auf den Kopf gestellt : Syntax-Vorlesung von Dr. Mathilde Hennig und Prof. Dr. Vilmos Ágel. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 7. (2006)

Nádudvari, Soma: Shenzhen - eine andere Welt : ein ungarischer Germanistikstudent in China. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 22. (2006)

Bata, Emília: Spezielles Angebot für unsere Leser : eine Weltreise mit Büchern gewürzt. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 3. (2006)

Gerescher, Konrad: Sprache als Zweitheimat. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 34-35. (2006)

Polyák, Adrienn: Studiensysteme der Germanistik in Szeged damals und heute. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. kül. pp. 11-13. (2006)

Paor Smolc, Bernadett: Studio d : ein interessantes neues Lehrwerk für Deutschlerner. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 13. (2006)

Török, Sándor: Uni-Rundfunk Szeged : eine Radiostation im Internet. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 30. (2006)

Arany, Mihály: Unsere Bibliothek : Gespräch mit der Bibliothekarin für Germanistik, Edit Bogdány. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. kül. pp. 28-30. (2006)

Polyák, Gabriella: Von Luther zum Bauhaus : Nationalschätze aus Deutschland in Ungarn. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 24-25. (2006)

Kóth, Markus: Von der Redaktion zur Chefredakteurin : eine ehemalige GeMa-Mitarbeiterin als Chefin einer deutschsprachigen Zeitung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. pp. 33-34. (2006)

Török, Sándor: Was 50 Jahre bedeuten könnten : Festsitzung des Universitätssenats zur Feier des Jubiläums der Ungarischen Revolution 1956. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 31. (2006)

Szabó, Gabriella: Was ist OKB? : Diplomarbeit einer Szegeder Germanistikstudentin in Medienwissenschaft. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 21. (2006)

Bata, Emília: Wenn man Andersch und Böll sagt, muss man auch Frau B. fragen - Literatur und Linguistik : ein Versuch der Nachahmung des beziehungsreichen Gedankenflugs von Prof. Árpád Bernáth. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 7. (2006)

Horváth, András: "Wie fange ich jetzt bloß an?" : Erfahrungen mit Medien am Jugendmedienseminar der GJU. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 19-20. (2006)

Polyák, Adrienn: Wie wär's, wenn jeder Mensch in China ein Auto besitzen wollte? : die hundert wichtigsten Fragen der Welt. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 31-32. (2006)

Nádudvari, Soma: Willkommen zum Cannstatter Volksfest! : Bericht vom letzten und Einladung zum nächsten Fest 2006. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 25. (2006)

Farkas, Bernadett: Wohin auf einen guten Kaffee? : neues Uni-Café an der Philosophischen Fakultät. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. pp. 24-25. (2006)

Arany, Mihály: "Wozu Literatur?" : wissenschaftliche Selbstreflexion anlässlich eines Seminars. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 9. (2006)

Bata, Emília: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein - braucht man heute Deutsch? : Interview mit dem Vertriebsleiter der Délmagyarország, Herrn Zoltán Kóti. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. kül. pp. 36-37. (2006)

Horváth, Barbara: Über den Sinn und Wahnsinn des Lehramtes : Praxis lernst du selber! GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 13. (2006)

Sajben, Emma and Várszegi, Éva: 2 in 1 - Deutsch Perfekt : ein Magazin für Deutschlerner und Deutschlehrer. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 41. (2007)

Bata, Emília: 6 : 3 oder die Vor- und Nachteile der Psycholinguistik : Bericht über ein Vorlesungserlebnis. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 5. (2007)

Török, Sándor: 6 Jahre muttersprachlicher Chefredakteur : Interview mit Markus Kóth über die Jahre bei GeMa. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 38. (2007)

Kecskeméti, László: Berlin macht süchtig : neue Möglichkeit durch Erasmus. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 17. (2007)

Korom, Norbert: Berufschancen für Germanisten : rechtzeitige Vorbereitung für den zukünftigen Job. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 19-20. (2007)

Kerekes, Klaudia: Budapest für deutschsprachige Touristen : ein neuer Reiseführer über die ungarische Hauptstadt. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 43-44. (2007)

Horváth, András: Bücherspende der Deutschen Forschungsgemeinschaft : Geschenk an das Institut für Germanistik an der Universität Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 27. (2007)

Horváth, András: Das Leben der Anderen : ostdeutscher Zeitspiegel mit dem Oscar ausgezeichnet. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 21. (2007)

Horváth, András: Der "goldene" Weg zum weißen Gold : ein Besuch in der ältesten Porzellanmanufaktur Europas in Meißen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 45. (2007)

Lessmeister, Róbert: Der Wartburg : Erlebnisse eines Old-Timer-Fahrzeugsammlers. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 48. (2007)

Gulyás, Vera: Der Weg von einer schweren Jugend in der Nazizeit zum Sprachwissenschaftler : Interview mit Prof. Dr. Heinz Vater. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 9-10. (2007)

Almási, Tímea: "Der erste hat den Tod, der zweite hat die Not, der dritte erst das Brot." : wer sind die Ungarndeutschen eigentlich? GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 30. (2007)

Arany, Mihály and Bachmann, Ingeborg and Simon, Anett and Jandl, Ernst and Balogh, Dávid and Hesse, Hermann and Vida, István: "Der junge Dichter Europas" : Übersetzungswettbewerb mit Dozenten des Instituts für Germanistik als Preisrichter. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 12. (2007)

Ráczné Romsics, Anita: Der moderne Mensch : Gedanken anhand des Werkes "Homo faber" von Max Frisch. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 39-40. (2007)

Sajben, Emma: Der unaufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui : Aufführung im Szegediner Nationaltheater. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 28. (2007)

Horváth, András: Der Österreichische Stammtisch in Szeged : ein Forum für Liebhaber von Österreich. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 33-34. (2007)

Mészáros, Anikó: Deutsche Führung in der weltbekannten Fabrik Villeroy & Boch Ungarn : Gespräch mit Zsuzsa Presztóczky. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 47. (2007)

Markóné Boda, Tünde: Deutschland - Ungarn kontrastiv : das Leben von drei deutschen Medizinstudenten in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 57-58. (2007)

Boda, Tünde: Deutschland im Dienst des Teufels : die propagandistischen Nazifilme. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 27. (2007)

Schleier, Zita: Deutschland oder Ungarn? Das ist hier die Frage... : Interview mit der Gymnasiastin Boróka Németh. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 41. (2007)

Ráczné Romsics, Anita: Die 68er Studentenbewegungen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 35. (2007)

Varga, Katalin: Die Deutsche Botschaft Budapest zu Gast in Szeged : Besuch von Dr. Michael Geisler an der Pädagogischen Fakultät der Universität Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 39. (2007)

Török, Sándor: Die Firma Villeroy & Boch : GeMa-Redaktions-Ausflug nach Hódmezővásárhely. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 46. (2007)

Hegedűs, Bettina: Die Grundprüfung wird geprüft : Meinungen von Germanistikstudenten über die sprachliche Grundprüfung in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 5. (2007)

Hevesi, Mónika: Die Kehrseite der Medaille : Unterricht und Germanistik - mit den Augen einer Lehrerin. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 41-42. (2007)

Sajben, Emma: Die Probleme beim Schreiben von Reiseliteratur : Trilaterales Seminar in Torun. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 18. (2007)

Ráczné Romsics, Anita and Horváth, András: Die deutsche Sprache und Professor Eichinger : Interview mit Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger, dem Direktor des Instituts für deutsche Sprache. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 9-10. (2007)

Ráczné Romsics, Anita and Lessmeister, Róbert: Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma : Erlebnisse eines Museumsbesuchs. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 34. (2007)

Ráczné Romsics, Anita: Dunkelblaufastschwarz : ein Film, in dem alles relativ ist. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 40. (2007)

Horváth, András: Ein Semester der Veränderungen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 3. (2007)

Komáromi, Krisztina Darinka: Ein leckerer Besuch am Rheinufer : das Schokoladenmuseum in Köln. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 38. (2007)

Kóger, Viktória: Eine Ungarin in Bayern : Reiseproviant für Anfänger. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 50-51. (2007)

Schleier, Zita: Eine ungewöhnliche Lesung mit einem ungewöhnlichen Aspekt : Thomas Brussig in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 22. (2007)

Toltyan, Judit: Erasmus-Stipendium in Dresden : ein Semester an der Technischen Universität. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 23-24. (2007)

Ráczné Romsics, Anita: Es ist nie zu spät! : Interview mit Robert Lessmeister, dem vielseitigen Germanistikstudenten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 54-55. (2007)

Lessmeister, Róbert: EuroGr@mm zu Gast in Szeged : "Flexionsmorphologie kontrastiv und typologisch" - Tagung des Forschungsprojekts Eurogr@mm. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 11-12. (2007)

Bányai, Réka: Gastaufführung der Deutschen Bühne Ungarn in Hódmezővásárhely : Interview mit Ildikó Frank, Intendantin der Deutschen Bühme Ungarn in Szekszárd. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 32-33. (2007)

Bata, Emília: Gedanken über die "Schweigenden", die sich Studenten zu nennen wagen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 3. (2007)

Boda, Tünde: Germanistenparty 2007 : ein denkwürdiger Abend mit Germanisten, für Germanisten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 18-19. (2007)

Török, Sándor: Gespräch mit Prof. Dr. Károly Csúri über das Humboldt-Kolleg : "Schön, aber unverständlich?". GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 15. (2007)

Markóné Boda, Tünde: Goya in Szeged : Goya-Ausstellung im Reök Palast. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 37-38. (2007)

Csík, Beáta and Izbéki, Katalin and Tóth, Eszter: IDS Mannheim und die Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache 2007 : ein linguistisches Paradies. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 8-9. (2007)

Knecht, Albert and Bagosi, István: Jagd auf die besten Wörterbuch : deutsch-ungarisches Wörterbuch als "Ausgezeichnetes ungarisches Wörterbuch". GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 19. (2007)

Korom, Norbert: Juli, die perfekte Welle : die Erfolge einer der beliebtesten Bands Deutschlands. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 31. (2007)

Bagdán, Zsanett and Kerekes, Klaudia: Kulturgeschichte Deutschland - die Moderne in der Kunst : ein Seminarerlebnis bei Ellen Tichy. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 20. (2007)

Ferenczi, Anna: Kálmán-Operette vor dem Dom in Szeged : Gräfin Mariza bei den Szegeder Freilichtspielen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 36. (2007)

Kóger, Viktória: Lebenslanges Lernen : das BA-Modul für Dolmetscher und Übersetzer in Germanistik. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 6-7. (2007)

Kóger, Viktória: Leseerinnerungen und Lustmacher : Arno Geiger: Es geht uns gut. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 39. (2007)

Guti, György and Lessmeister, Róbert and Varga, Andrea: Linguistische Erfahrungen mit viel Kultur und Unterhaltung : Bericht über eine Studienfahrt nach Heidelberg. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 15-16. (2007)

Török, Sándor: Literatur und Film : ein weiterführendes Blockseminar an der Szegeder Uni. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 16-17. (2007)

Markóné Boda, Tünde: László Darvasi: Verrückte Helga : Drama auf der Bühne des Theaters und des Lebens. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 37. (2007)

Boda, Tünde: M - Eine Stadt sucht einen Mörder : der erste Tonfilm von Fritz Lang. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 26. (2007)

Fekete, Bertalan and Szabó, Anikó and Uglik, Ágnes: Mannheim : die Stadt der Gegensätze. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 16-17. (2007)

Bányai, Réka: Maszk, Thealter und Bipolar : ein deutsch-ungarisches Theaterprojekt in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 34-35. (2007)

Hevesi, Mónika: Medien und Sprache - Germanistik und Kommunikationswissenschaft : Zukunftsfächer an der Universität? GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 7-8. (2007)

Boda, Tünde: Medien- und Kulturkritik in der Zwischenkriegszeit : ein Projektseminar. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 5-6. (2007)

Mészáros, Anikó: Mein Leben als Au-pair-Mädchen : zwei Monate in Bayern. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 51-52. (2007)

Hevesi, Mónika: Mercedes, BMW und Porsche : Traumautos - deutsche Automarken. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 49-50. (2007)

Stekovics, Adamma: Mit Erasmus gen Süden, in die Stadt des Sonnenscheins Szeged : Bericht über ein Erasmusssemester am Institut für Germanistik in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 7-8. (2007)

Simon, Anna: Märchenhafte Grimm-Geschichte : Geschäftsführer des Grimm Verlags am Institut für Germanistik zu Gast. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 13. (2007)

Ráczné Romsics, Anita: Nach dem Seminar. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 16. (2007)

Nachrichten Sommersemester 2007. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 4. (2007)

Nachrichten Wintersemester 2007. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 4. (2007)

Sajben, Emma: Nimm Kontakt mit der EU auf! : Europa Direct Büro in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 53. (2007)

Korom, Norbert: Paul van Dyk : der beste DJ der Welt ist ein Deutscher. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 30-31. (2007)

Hevesi, Mónika: ProGr@mm, grammis und EuroGr@mm - Grammatik für DaF-Lerner im Internet : internationale Zusammenarbeit von Linguisten für die universitäre Lehre. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 12-13. (2007)

Schleier, Zita: Rexamo - "Wir prägen Ihnen die Weltsprachen ein" : Eröffnung einer neuen Sprachschule in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 36. (2007)

Török, Sándor: Rexamo - Die ersten Monate : Gespräch mit der Leiterin der Sprachschule und mit einer Sprachlehrerin. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 36-37. (2007)

Komáromi, Krisztina Darinka: Richard Wagner : die Wesendonk-Lieder : musikalische Studien zu Tristan. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 32. (2007)

Török, Sándor: Schiller, die französische Revolution und Schnitzlers Leutnant Gustl : Gastvorträge von Dietmar Goltschnigg an der Universität Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 6-7. (2007)

Bányai, Réka: "Schön aber unverständlich?" Georg Trakl und die literarische Moderne : Humboldt-Kolleg an der Universität Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 13-14. (2007)

Ráczné Romsics, Anita: Silvesternacht in Prag : begeistert von Kafka. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 14. (2007)

Horváth, András: Sommerkurs in Dresden : Spaß und Sprachkurs mit einem Stipendium des DAAD. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 22-23. (2007)

Ráczné Romsics, Anita: Sonnenallee : Filmabend am Institut für Germanistik. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 24. (2007)

Kispál, Tamás: Spaß am Deutschlernen und -lehren : studio d A2 - ein multimediales neues DaF-Lehrwerk für die Grundstufe. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 42-43. (2007)

Horváth, András: Studentenzeitungen unter einem Dach : praktisches Journalistenseminar bei der MLP in Wiesloch. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 26. (2007)

Hegedűs, Bettina: Studiengang Deutsches Wirtschaftsrecht in Szeged : Interview mit dem Leiter des Instituts für Vergleichende Rechtswissenschaft, Prof. Dr. Attila Badó. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 24-25. (2007)

Ferenczi, Anna: Studium in Szeged, Arbeit in Deutschland : Gespräch mit der Deutschlehrerin und Schauspielerin Katalin Kis-Rabota. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 55-57. (2007)

Gábor, Petra and Kiss, Ágnes: Studium und Freizeit in Regensburg : eine Möglichkeit im Rahmen des Erasmus-Kontakts des Instituts. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 18. (2007)

Sajben, Emma: Szegediner Germanisten mit jamaikanischem Herzen : Interview mit dem Kool Runningz Sound System. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 40. (2007)

Mészáros, Anikó: "Tanzen ist die Poesie des Fußes" : Tanzen und Studieren. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 44. (2007)

Hevesi, Mónika: Tokio Hotel : Emo als neuer Stil. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 29. (2007)

Hegedűs, Bettina: Udo Lindenberg : die lebende Legende. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 29-30. (2007)

Hevesi, Mónika: Volkskunst und Tradition heute : Gespräch mit dem jungen Volksmusiker und Germanistikstudenten Dániel Lipták. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 28-29. (2007)

Bata, Emília: Vom Buch zum Blockbuster : Das Parfum - Geschichte eines Mörders. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 25-26. (2007)

Bata, Emília: Wenige Teilnehmer - doch ein Erfolg : Ungarischer Wissenschaftlicher Studierendenwettbewerb OTDK 2006-2007. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 11. (2007)

Almási, Tímea: Wer weiß, was Plutzkrl oder Flodrwisch bedeutet? : Reportage über das ungarndeutsche Dorf Tschasartet. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 31. (2007)

Bata, Emília: Werkstattgeheimnisse eines Autors : Interview mit Thomas Brussig. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 23-24. (2007)

Almási, Tímea: Wo befindet sich Csólyospálos? : ein angenehmer Nachmittag bei den Gereschers. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 32-33. (2007)

Sajben, Emma: "Zuhören ist eine hohe Kunst. Dazu gehört auch die Kunst des Fragens." : Anne Brunner - Buchtipp. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 27-28. (2007)

Lessmeister, Róbert: etr : Kursbelegungsmisere der Germanistikstudenten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 21-22. (2007)

Surinás, Olga: 100% Multi-Kulti (nicht nur) für ein Wochenende : Nachtreffen der ehemaligen DSA-Teilnehmer. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 25. (2008)

Kóger, Viktória: 2009 - vielleicht happy end : Akkreditationsschwierigkeiten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 5-6. (2008)

Horváth, András: Abenteuer im deutschen Alltag : Carol Kloeppel : Dear Germany. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 29. (2008)

Horváth, András: Auszug aus einem Leserbrief : Debrecen, den 15. Mai 2008. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 50. (2008)

Török, Sándor: Bilateral essen und kochen : das neue Gastronomiewörterbuch des Grimm-Verlags. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 28-29. (2008)

Ráczné Romsics, Anita: Das Leben ein Traum : ein märchenhaftes Seminar : "Übergangsräume" mit Eszter Propszt. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 8. (2008)

Romsics, Anita: Das Stück war treffend wie Tells Pfeil : Wilhelm Tell und Gilberte de Courgenay. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 37. (2008)

Lukács, Anna Angyalka: Das erste Semester an der Uni : ein Semester voller Überraschungen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 7. (2008)

Horváth, Anikó and Szanka, Éva: Das ist uns nicht Wurscht - wir haben Regensburg gewählt : Szegeder Erasmus-Stipendiatinnen an der Universität Regensburg. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 25. (2008)

Komáromi, Krisztina Darinka: "Das tiefste deutsche Gedicht" : Christian Morgenstern: Fisches Nachtgesang. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 12. (2008)

Lipták, Dániel: Der Gnadenstoß für die Konsumgesellschaft : Michael Hanekes Wolfzeit. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 33. (2008)

Horváth, András: Der Tonmeister und die "tausendjährige Eiche" : Interview mit Professor Peter Eisenberg. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 46-47. (2008)

Szilaski, Krisztina: Deutsch-Ungarische Hochschultage : "Studieren und Forschen in Deutschland". GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 23. (2008)

Mészáros, Anikó: Deutsch-ungarischer Austausch in Budapest : Interview mit Nina Salden, der Organisatorin der deutsch-ungarischen Hochschultage. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 24. (2008)

Kóger, Viktória: Deutsche Frauen - deutsche Männer : Frau-Deutsch, Deutsch-Frau / Mann-Deutsch, Deutsch-Mann. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 32. (2008)

Szilaski, Krisztina: Deutsche Gastlehrer in Ungarn : ein Gespräch mit Rita Streicher und Helmut Seiler aus dem UBZ. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 50. (2008)

Benedek, Noémi: Deutschlernen mit dem Wörterbuch in Ungarn : ein neues zweisprachiges Lernerwörterbuch. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 28. (2008)

Romsics, Anita: Dialektologie-Vorlesungen von Spanien bis Sibirien : mögliche Problemvorschläge nach den Spuren von Dieter Stellmacher. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 12. (2008)

Arnold, Anita: Die GeMa-Redaktionssitzung : ein Seminar einmal anders. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 10. (2008)

Knecht, Albert: Die Olympischen Spiele in Peking 2008 : alles dreht sich um China - Bericht aus Kassel. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 47-48. (2008)

Kiss, Ilona: Die Studentenvertretung der Germanistik an der Universität Szeged : Umfrage unter den Studierenden. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 19. (2008)

Horváth, András: Editorial. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 3. (2008)

Hevesi, Mónika: Ein Ausflug nach Wien : aus dem Tagebuch einer reisenden Studentin. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 17. (2008)

Zsíros, Gabriella: Ein Auslandssemester mit Erasmus : Germanistikstudium in Kassel. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 23-24. (2008)

Hevesi, Mónika: Ein Dokumentarfilm ohne Grenzen : Projekt des Deutschen Kulturzentrums Temeswar und des Theaters Hora in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 27. (2008)

Török, Sándor: Ein Einblick in die Kunst des 20. Jahrhunderts : Picasso und die internationale Avantgarde im Reök-Palast in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 36-37. (2008)

Ráczné Romsics, Anita: Ein Handbuch für den Notfall : Labyrinth der Pflichtlektüren. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 29. (2008)

Horváth, András: Ein Landstrich jenseits der Puszta : neuer Reiseführer über Westungarn. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 30. (2008)

Horváth, András: Ein Studium rund um Berlin : internationales Intensivprogramm für engagierte StudentInnen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 20-21. (2008)

Mészáros, Anikó: Ein Tag der Didaktik in Szeged : Konferenz zum 60. Geburtstag von Katalin Petneki. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 13. (2008)

Horváth, András: Ein spezielles Kulturangebot in Berlin : Begegnung mit der Geschichte homosexuellen Lebens im Schwulen Museum. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 41-42. (2008)

Horváth, András: Eine Lektüre für Studierende und Literaturwissenschaftler : "A tudat zsákutcája" von Géza Horváth. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 28. (2008)

Lessmeister, Róbert: Eine brillante Verteidigung des Sprachwissenschaftlers Péter Bassola : der Szegeder Lehrstuhlleiter erwarb den akademischen Doktorgrad. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 48-49. (2008)

Horváth, András: Eine erfolgreiche Zusammenarbeit. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 3. (2008)

Tóth, Zoltán: Erste Eindrücke : Studium der Germanistik in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 7-8. (2008)

Horváth, András: "Es gibt solange Germanistik, wie in den Schulen Deutsch unterrichtet wird." : ein Gespräch über die Didaktik und die Zukunft der Lehrerausbildung mit Frau Dr. Katalin Petneki. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 14-15. (2008)

Benedek, Noémi: Fassbinder-Universum : eine Woche Fassbinder im Grand Café. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 33. (2008)

Mányó, Krisztián: Ferienjob in Deutschland : leichte Verdienstmöglichkeit oder Ausnutzung? GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 39-40. (2008)

Filmabende : Februar - Mai 2009 : mittwochs, 19.45 Uhr im multimédiás terem (BTK Gebäude, Erdgeschloss links). GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 36. (2008)

Kóger, Viktória: GRIPS Theater : wie lernt man durch Theater? : anhand des Seminars, Theater' von Ellen Tichy. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 15-16. (2008)

Szilaski, Krisztina and Török, Sándor: GeMa und Nem Nagy Kunst : ein journalistischer Workshop in Szeged mit Gästen aus Debrecen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 16. (2008)

Romsics, Anita: Generation Umhängetasche : Martin Reichert: Wenn ich mal groß bin. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 31. (2008)

Patai, Péter: Germanisten aufgepasst! : deutsche Filmabende an der Uni. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 35. (2008)

Török, Sándor: Germanisten und die Volksmusik : experimentale Germanistenparty mit Erfolg. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 21. (2008)

Kiss, Ilona: Germanistik als Minorfach : jetzt kommen die Minorstudenten zu Wort. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 8-9. (2008)

Széll, Annamária: Germanistik an der Humboldt-Universität : Bericht über einem Erasmus-Aufenthalt in Berlin. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 22-23. (2008)

Szágos, Gábor: Gloomy Sunday : ein Lied von Liebe und Tod - ein Film von Rolf Schübel. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 32. (2008)

Komáromi, Krisztina Darinka: Goodbye, Deutschland : deutsche Auswanderer. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 39. (2008)

Hevesi, Mónika: In Extremo : eine magische Brücke zwischen dem Mittelalter und dem Jetzt. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 35. (2008)

Mányó, Krisztián: Journalistenworkshop in Debrecen : Brainstorming, Germanistenparty und Flaska. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 10-11. (2008)

Arany, Mihály: Junge Dichterinnen Europas : der Übersetzungswettbewerb wird zur Tradition. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 11. (2008)

Szilaski, Krisztina: Kirchenbau : die Gotik und der Kölner Dom. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 43. (2008)

Lessmeister, Róbert: Kispal und das GeMa : Gespräch mit dem Chefredakteur Tamás Kispál. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 5-7. (2008)

Szilaski, Krisztina: Kreativität, Literatur und Kunst unter einem Hut : ein Gespräch mit der Österreichlektorin Marion Rutzendorfer. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 49. (2008)

Lipták, Dániel: Kulturaustausch in Darmstadt : ungarische Austellung und Musik in der Partnerstadt. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 38. (2008)

Romsics, Anita and Kóger, Viktória: Lern dieses Volk der Hirten kennen! : Versuch einer freundlichen Annährung an die Schweizer Mentalität. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 45. (2008)

Eszes, Katalin: Letternet - ein Klub von Brieffreunden : Briefe sind noch nicht altmodisch. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 26. (2008)

Bányai, Réka: Literatur und Kultur in Körpernähe erleben : Konferenz über die Kultur der Frühen Neuzeit an der Universität Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 10. (2008)

Romsics, Anita: MLP-Hochschultag in Berlin : Internationalisierung des Studiums. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 22. (2008)

Patai, Péter: Made in Germany : deutsche Erfindungen, die unser Leben veränderten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 43. (2008)

Lipták, Dániel: Minderheiten in Rumanien : Begegnungen mit Siebenbürger Sachsen und Moldauer Ungarn. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 44. (2008)

Arnold, Anita: Musik aus "zwei Welten" : eine Wochenendgeschichte über Bach und Discomusik. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 36. (2008)

Patai, Péter: Mülltrennung heute : Ist sie heute noch sinnvoll? GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 44. (2008)

Nachrichten Sommersemester 2008. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 4. (2008)

Nachrichten Wintersemester 2008. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 4. (2008)

Arnold, Anita: Opernwettbewerb in Szeged : ein Geschenk für das Theater zu seinem 125. Geburtstag. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 37-38. (2008)

Nagy, Szilvia and Hessky, Regina and Iker, Bertalan: Preiswerte Wörterbuchqualität aus dem Grimm Verlag : Niveauvolle deutsch-ungarische und ungarisch-deutsche Wörterbücher zum günstigen Preis. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 31-32. (2008)

Török, Sándor: Pro Vino Hungarico : Verein zur Förderung des ungarischen Weins in Österreich. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 42. (2008)

Szágos, Gábor: Punk's not dead : der deutsche und ungarische Punk. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 34-35. (2008)

Arany, Mihály: Robert Menasse in Szeged : Lesung im Grand Café. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 13. (2008)

Arnold, Anita and Hegedűs, Csaba: "Schreibt keine langen Gedichte, Bücher und Dramen" : Germanistikstudent Csaba Hegedűs und sein dichterisches Schaffen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 27. (2008)

Knecht, Albert and Winkler, Marco: Seminar Musik : ein germanistisches Sprachübungsseminar. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 17. (2008)

Mányó, Krisztián: Sind wir wirklich vertreten? : Gespräch mit Mitgliedern der Studentenvertretung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 20. (2008)

Gerescher, Konrad: Soll und Haben : Bilanz mit einem lachenden und einem weinenden Auge. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 46-47. (2008)

Mészáros, Anikó: Studenten vs. Dozenten : Meinungen zur Beziehung zwischen Studenten und Dozenten aus der Sicht der Studenten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 20-21. (2008)

Lessmeister, Róbert: Treffen mit dem ehemaligen Lektor in Wien : Gespräch mit Markus Kóth. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 19-20. (2008)

Szágos, Gábor: Ungarn in der Welt : ungarische Fußballspieler in Deutschland und in Österreich. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 45. (2008)

Hegedűs, Csaba: Ungarn liest Österreich : Aktion "Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek". GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 14. (2008)

Szilaski, Krisztina: Unterschiede in der Pflege der Kulturen : der Friedhof von Csátalja und sein Schicksal. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 39-40. (2008)

Kiss, Ilona: Uwe Boll : Einer der schlechtesten Regisseure der Welt? GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 34-35. (2008)

Romsics, Anita: Vater Unser im Himmel : es war einmal eine Zwischenprüfung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 18. (2008)

Kóger, Viktória and Mészáros, Anikó: Vier Kommilitonen Wien : Erlebnisse und Persönlichkeitsentwicklung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 18. (2008)

Surinás, Olga: Vorsicht! Ausdauer und breite Toleranzgrenzen verlangt! : Freienjob beim Roten Kreuz. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 40-41. (2008)

Arnold, Anita: Wein und Schloss in Hajós : Weinkellerdorf und erzbischöfliches Schloss als ungarisches Kulturerbe. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 41. (2008)

Arany, Mihály: "Wenn ich Bernhard lese, komme ich mir selbst näher" : ein Tag über Thomas Bernhard im Grand Café in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 9. (2008)

Ráczné Romsics, Anita: "Wer weiß, ob wir morgen noch's Leben haben ... So komm!" : Arthur Schnitzler : Reigen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 30. (2008)

Török, Sándor: Willkommen im Fassbinder-Universum : Kino und Symposium im Grand Café. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 34. (2008)

Tomasovszki, Beáta: Zehn Rundgänge in Szeged : Stadtführer Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 30-31. (2008)

Majoros, Zsuzsanna: Zu Besuch in einem Märchenland : das Schloss und die Fürstin von Liechtenstein. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 26. (2008)

Lessmeister, Róbert: 18 Jahre Lehrstuhlleitung : Abschiedfest für Péter Bassola. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 40. (2009)

Pelyach, Júlia and Rutsch, Nóra: 2008/2009 Erasmus-Austauschprogramm in Regensburg : warum Regensburg? GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 21. (2009)

Mányó, Krisztián and Kiss, Ilona: Abenteuer-Studium mit Redensarten : Berlin, Ostbahnhof. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 22. (2009)

Kóger, Viktória: Alex, ein offener Kanal in Berlin : Gespräch mit Anneke Plass. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 18. (2009)

Fekete, Bertalan: Audiovisuelle Eindrücke im Dschungel der Intermedialität : Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim 2009. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 9-10. (2009)

Enzsöl, Enikő: Aus der Vergangenheit, von der Gegenwart, für die Zukunft : das Reichstagsgebäude in Berlin. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 15. (2009)

Horváth, András: Auslandsstudium, Verabschiedung und Nachwuchs. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 3. (2009)

Mányó, Krisztián: Berlin, die einzigartige Hauptstadt der Deutschen : Berlin und Umgebung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 26-27. (2009)

Sztankó, Csilla: Bilingual lernen : der Unterricht im Petőfi-Sándor-Gymnasium in Mezőberény. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 27-28. (2009)

Mészáros, Anikó: "Burghausen hat eine lange Geschichte und eine noch längere Burg" : ein Eintrag im Guiness-Buch der Rekorde. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 32. (2009)

Romsics, Anita: Das Raubtier mit Intelligenz : Julius Fast: Typisch Frau! Typisch Mann! GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 28. (2009)

Mészáros, Anikó: Das Schloss Heidelberg : Eine der berühmtesten Ruinen Deutschlands. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 11. (2009)

Sztankó, Csilla: Der erste mögliche Schritt zu einem Studium in Deutschland : die DSD-Prüfung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 30. (2009)

Schwitters, Kurt and Dugár, Péter and Morgenstern, Christian and Rácz, Gergő and Borchert, Wolfgang and Veres, Ágost and Arnim, Achim von and Fázer, Márk: Dichtungen : [Übersetzungswettbewerb]. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 12. (2009)

Lukács, Anna Angyalka: Die Doktorverteidigung von Jürgen Below : Hesseforscher verteidigt seine Doktorarbeit. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 33. (2009)

Ivan, and Matzdorf, Inga: "Diese 6 Monate in Berlin werde ich nie vergessen..." : ein Copernicus Stipendiat über seine Zeit in Berlin. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 23-24. (2009)

Horváth, András: Ein Ausweg aus dem Irrgarten der Uni-Wörter : deutsch-ungarisches, ungarisch-deutsches Fachwörterbuch zum Hochschulwesen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 25. (2009)

Horváth, András: Ein Heft rund um Berlin. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 3. (2009)

Romsics, Anita: Ein spezielles Angebot für meinen Sohn : in Liebe für Mama, in Liebe für Papa. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 36. (2009)

Horváth, András: Eine Berliner Institution, die ungarische Interessen vertritt : das Collegium Hungaricum Berlin. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 20-21. (2009)

Kóger, Viktória: "Eine Insel fürs Leben" : moin, moin Langeoog. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 39. (2009)

Miskolci, Árpád: Englisch oder Deutsch? Beides - aber wie? : Gedanken über notwendige Fremdsprachen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 42. (2009)

Hevesi, Mónika and Szvoboda, Stefánia and Knecht, Albert: Erste Schritte in Richtung Deutschland : wichtige Infos und Ratschläge zum Erasmus-Stipendium. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 19-20. (2009)

Majoros, Zsuzsanna: Erziehung zum Menschen : zusammenleben mit besonderen Kindern. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 40. (2009)

Kóger, Viktória and Mészáros, Anikó: Französische Eleganz und akzentfreies Deutsch : Gespräch mit Prof. Dr. Martine Dalmas. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 42. (2009)

Horváth, András: Gedichtsschreiben auf eigene Faust : Unterrichtserfahrungen im Petőfi-Sándor-Gymnasium in Mezőberény. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 28-29. (2009)

Geisz, Tamás: Hoch über dem Meeresspiegel : Gedanken über den Zauberberg von Thomas Mann. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 28-29. (2009)

Török, Sándor: Honorar und die letzten Irritationen : Thomas Bernhard: Meine Preise. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 34. (2009)

Majoros, Zsuzsanna: Im Mittelpunkt steht der Mensch : Anthroposophie von Rudolf Steiner. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 41-42. (2009)

Mészáros, Anikó: International, Interdisziplinär, interkulturell : zum zweiten Mal "Berlin inter3" an der Humboldt-Universität zu Berlin. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 6. (2009)

Török, Sándor: "Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?" : Thomas Bernhard Symposium in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 14. (2009)

Lukács, Anna Angyalka: "Ja, ich will!" - "Igen, akarom!" : eine deutsch-ungarische Familiengeschichte. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 35. (2009)

Enzsöl, Enikő and Mányó, Krisztián and Sztankó, Csilla: Journalisten in Berlin. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 13-14. (2009)

Mencel, Mónika and Török, Sándor: Kasseler Mediävistik in Szeged : Interview mit Susanne Schul und Anne-Katrin Inder. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 11. (2009)

Sztankó, Csilla: Kerndeutschstunde in Mezőberény : ein Grundstein zur zweisprachigen Bildung. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 26. (2009)

Lukács, Anna Angyalka: Kultur, Film und Zeitung : Gespräch mit der DAAD-Sprachassistentin Alma Dreyer. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 41-42. (2009)

Lukács, Anna Angyalka: Künstlerischer und gastronomischer Genuss : ein erneuter GeMa-Besuch auf der Gerescher-Tanya. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 23-24. (2009)

Horváth, András: Lampenfieber, Desinteresse, unterschiedliche Sprachkenntnisse : ein Kommentar zur Einstellung der Germanistikstudenten zum Studium aus Dozentensicht. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 6-7. (2009)

Lukács, Anna Angyalka: Lass mich über Auschwitz sprechen : Antworten auf Fragen zu Auschwitz. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 27. (2009)

Geisz, Tamás: Lesen im Mittelpunkt : Internationales Buchfestival 2009 in Budapest. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 29. (2009)

Tóth, Zoltán: Liebesgeschichte und das Dritte Reich : der Vorleser. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 35. (2009)

Kecskés, Rita: Literatur in Bewegung : ein interessanter Kurs über die Literatur. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 15. (2009)

Romsics, Anita: Macht durch Disziplin! Macht durch Gemeinschaft! Macht durch Handeln! : Morton Rhue: Die Welle. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 31. (2009)

Mészáros, Anikó: "Man lernt Sachverhalte kritisch zu hinterfragen und schult die eigenen journalistischen Fähigkeiten" : 20 Jahre UnAufgefordert. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 21. (2009)

Erdélyi, Krisztina: "Man muss eigene Ideen haben, die man auch offensiv vertritt" : Besuch bei der Taz. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 16. (2009)

Majoros, Zsuzsanna: Mein zweites Zuhause : Szent Imre Studentenwohnheim in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 25. (2009)

Lessmeister, Róbert: "Meine Dissertation war ein Zufall" : Interview mit Professor Catherine Fabricius-Hansen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 8-9. (2009)

Nachrichten Sommersemester 2009. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 4. (2009)

Nachrichten Wintersemester 2009. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 4. (2009)

Szilaski, Krisztina: "Ohne Fundament kann kein Haus gebaut werden" : ein neues Buch über die Geschäftskommunikation auf Deutsch. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 33-34. (2009)

Mészáros, Anikó: "Ohne Kämpfe gibt es keine Motivation" : Absolventin Anita Romsics. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 40-41. (2009)

Kóger, Viktória and Lukács, Anna Angyalka: Orientierungssuche und Unsicherheit : Chancen für Germanisten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 16-17. (2009)

Romsics, Anita: Ostalgie : die westliche "Terra incognita" - Tour. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 34. (2009)

Kovács, Kornél: Praxiskontakte : praxisorientierte Leistungen während des Studiums. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 22. (2009)

Kóger, Viktória and Miskolci, Árpád: Seminar mit Kasseler Gastdozenten : Stummfilme. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 9-10. (2009)

Török, Sándor: So gesehen : ein neues Lexikon von Euphemismen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 35-36. (2009)

Miskolci, Árpád: Spiegel der Gegenwart : Fritz Hochwälder: Das heilige Experiment. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 36. (2009)

Knecht, Albert: Stipendium mit Erasmus : warum muss man Erasmus machen? GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 17-18. (2009)

Mészáros, Anikó: Studienreise nach Deutschland : Heidelberg, Mannheim, Köln und Göttingen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 8. (2009)

Török, Sándor: Tag der Szegeder Universität 2009 : Doctor Honoris Causa Ehrentitelverleihung an Prof. Heinz Vater. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 5. (2009)

Kiss, Ilona: Tourismuswortschatz für alle! : deutsch-ungarisches, ungarisch-deutsches touristisches Wörterbuch. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 26. (2009)

Hevesi, Mónika: Traumaufgabe und die Macht der Technik : die Deutsche Welle in Berlin. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 17. (2009)

Sóti, Anett: Verschiedene Nationen, gemeinsames Radio : Radio Multicult 2.0. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 19. (2009)

Lessmeister, Róbert and Tóth, Zoltán: Von Rezeption zu Redewiedergabe : eine zweitägige Vortragsreihe von Catherine Fabricius-Hansen in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 7. (2009)

Hevesi, Mónika: Warum immer die Deutschen? : eine Katastrophe in Europa verdeckt die anderen in der Welt. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 37-38. (2009)

Romsics, Anita: Wegen der Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! : neue deutsche Filme im Grand Café. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 30. (2009)

Mencel, Mónika: Wie Deutsche in Szeged leben? : deutsche Medizinstudenten an der Universität Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 24. (2009)

Erdélyi, Krisztina: Wie die Stadt 2009 den Mauerfall feierte : Bericht aus Berlin. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 37-38. (2009)

Hevesi, Mónika: Wir sind keine Spielzeuge! : Tiere und ihre Retter in Ungarn und in Deutschland. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 39. (2009)

Kóger, Viktória: Wissenschaftlicher Studierendenwettbewerb 2009 : Nikoletta Nagy erhielt ersten Preis in germanistischer Linguistik. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 5-6. (2009)

Török, Sándor: Wochenende der Textsorten : dritter Journalistenworkshop ungarischer Germanistikmagazine in Piliscsaba. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 12-13. (2009)

Lukács, Anna Angyalka: Über Kulturschock, Pornografie und künstlerische Freiheit : ein lehrreiches Opernfestival in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 31-32. (2009)

Lukács, Anna Angyalka: Über Salz, Pfeffer und Mikrokosmos : ein Einblick in die Wunderkammer der Habsburger. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 32. (2009)

Geisz, Tamás: Über unsere Kinder : Kommentar über das Kindergeld in Ungarn und in Deutschland. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 36-37. (2009)

Kálmán, Andrea and Pap, Boglárka: 2010 - Das Jahr der Veränderung für Germanistikstudierende in Szeged : die Gründung des neuen NDK. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 5. (2010)

Hevesi, Mónika and Kispál, Tamás: Alles, was wir von Ungarn (nie) wissen wollten : ein lebensgefährliches Buch. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. p. 29. (2010)

Horváth, András: Auf neuen Wegen. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. p. 3. (2010)

Mányó, Krisztián: Aufklärung und Aufregung : 50 Jahre Schwule und Lesben in der BRAVO. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 29. (2010)

Lőrinc, Andrea: Aus Szeged nach Deutschland : ein Portrait. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. pp. 20-21. (2010)

Döttlaff, Elisabetha and Tápai, Eszter: Berliner Mauer in Szeged : eine Veranstaltung zum 21. Jubiläum des Mauerfalls. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. pp. 40-41. (2010)

Csóti, Nikolett and Bányai, Fanni: Blutiges Geld. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. pp. 48-50. (2010)

Mészáros, Anikó: Blättern, berühren, hören und sehen : ein interaktiver Besuch im Jüdischen Museum Berlin. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. pp. 31-32. (2010)

Tomasovszki, Beáta: Bologna sind keine Spagetti : Lehrerausbildung im Bologna-System. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. pp. 5-6. (2010)

Tóth, Zoltán: Das Leben im Wohnheim mal anders : aus der Sicht der Außenseiter. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. p. 28. (2010)

Lukács, Anna Angyalka: Dem sitzt doch ein Schalk im Nacken! : Till Eulenspiegel und seine kleinen-großen Bosheiten. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. pp. 36-37. (2010)

Toldi, Dorottya: Der Deutsche Buchpreis 2010 : eine ungarische Autorin aus Serbien gewinnt. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 25. (2010)

Pintér, Mónika: Der Knochenmann : ein Filmerlebnis aus Österreich. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. p. 31. (2010)

Tápai, Eszter and Varga, Szabina: Der Räuber : Österreichische Filmwoche in Ungarn. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. pp. 31-32. (2010)

Tápai, Eszter and Lukács, Anna Angyalka: Der feurige Engel, die verwundete Möwe und der gekränkte Liebhaber : ungarische Erfolge beim Armel-Opernfestival 2010. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 34. (2010)

Besír, Márk and Nuszpl, Szabolcs: Deutsch lernen am Ufer der Theiß : ein angenehmer Besuch im Tömörkény Gymnasium in Szeged. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. pp. 22-24. (2010)

Bakos, Noémi: Deutsche Filmwoche in Ungarn : der Film Lila, Lila. GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 32. (2010)