Browse by Collection

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Journal or Publication Title | Publication Full | Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem (1945-1955) | A Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József Tud.-egyetem orvosi karán tartott orvosi szigorlat és a szigorlat műtéti részének programmja | A Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem hatósági szervezete és ügyrendtartása | A Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem jutalomtételei és a pályázati szabályok | A Kolozsvári Tudományegyetem Állattani és Összehasonlitó Anatomiai Intézete és az ezzel ideiglenesen összekapocsolt Szövet- és Fejlődéstani Intézet | A Kolozsvárt 1872-ben alapított és Szegeden 1921-ben újra megnyitott M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Története | A Magyar Kir. Tudomány-Egyetem és az Erdélyi Nemzeti Muzeum Botanikus Muzeum | A Sebészeti Klinika emlékkönyve | A Szegedi Alföldkutató Bizottság : kézirat | A Szegedi Alföldkutató Bizottság Kecskeméti Közgyűlése 1929. május hó 29-30-án | A Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának publikációs jegyzéke | A Szegedi Tudományegyetem múltja és jelene : 1921-1998 | A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Klinikájának tudományos közleményei | A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága | A Szegedi Tudományegyetem és elődei története : 1581-2011 | A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem története | A földrajzi tanszék ügye a Kolozsvári M. Kir. Ferencz József Tudományegyetemen | A katonai előképzés és annak viszonya a polgári köznevelés- és oktatáshoz | A katonai nevelésről | A kolozsvári benlakással összekötött Kereskedelmi Akadémia története : 1878-1895 | A kolozsvári országos tanárképző-intézet gyakorló középiskolájának 1917/18. évi beszámolója. A kolozsvári orsz. tanárképző-intézet gyakorló közép-iskolájának tanszervezetére és tantervére vonatkozó javaslata | A kolozsvári tanári kör 10 éve | A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem története : 1872-1922 | A szabadság pillangója : 1956 Szegeden, az egyetemen : Emlékezések, írások, dokumentumok | A szegedi felsőoktatás integrációjának története : 1581-2010 : ahogy a rektorok, főigazgatók látják | A szegedi piac | Acta Universitatis Scientiarum Regiae Hungaricae Francisco Josephinae | Apáthy István búcsúztatója | Attila József University | Az E. M. K. E. [EMKE] munkatervéhez : közművelődési, ipari és földbirtokpolitikai teendők | Az Erdélyi Szövetség programmjának tervezete | Az Unitárius Teológiai Akadémia szervezete, szabályai és fejlődésének története | Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola története (1928- 1947) | Az új kir. botanikus-kert | Bevezető fejtegetések a Kolozsvári Nemzeti Színház ifjusági előadásaihoz | Címerhonosító - honosító címerek | Dr. Petri Gábor sebészprofesszor. A Petri-tanítványok és munkatársak visszaemlékezései | Dr. Purjesz Béla 1884-1959 | Egyetem és ifjúság : rectori székfoglaló | Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között | Első értesités a Kolozsvári M. K. Középtanodai tanárképezdéről | Emlékezés Dr. Jáki gyula professzorra halálának huszonötödik évfordulója alkalmából. In memoriam Professor Dr. Gyula Jáki (1898-1958) | Emlékezés Dr. Korpássy Béla professzorra halálának tizedik évfordulója alkalmából. In memoriam Professor Dr. Béla Korpássy (1907-1961) | Emlékezés Dr. Vidakovits Kamilló professzorra. In memoriam Dr. Kamilló Vidakovits | Emlékkönyv a kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem és különösen ennek orvosi és természettudományi intézetei, a magyar orvosok és természetvizsgálók XXXII. vándorgyűlése tagjai részére | Erdély magyar egyeteme : az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története | Gyászbeszédek és megemlékezések a Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1959-1981 | Hivatalos emlékirat : dr. Gróf Apponyi Albert | Hogy is mondják ezt magyarul? : előadások a magyar nyelvtan köréből | Háborús előadások a kolozsvári m. kir. Ferenc József-tudományegyetemen | Jegyzetek a fejlődéstan elemeiről és a szövettanból gyakorlati készítmények alapján : Apáthy professor tanítása nyomán | Jubilee publication on the 75th Anniversary of Albert Szent-Györgyi's Nobel Prize Award | Kolozsvári egyetemi almanach : 1581-1919 : 1. rész: a kolozsvári Báthory-Egyetem jezsuita és piarista korszaka, 1581-1872 | Magyar Kir. Tudomány-Egyetem és az Erdélyi Nemzeti Muzeum Botanikus Muzeuma Kolozsvárt | Megemlékezés Dr. Dirner Zoltánról születésének centenáriumán | Nemzeti ünnepeken : történelmi beszédek | Paedagogiai dolgozatok | Serbările pentru inaugurarea Universității din Cluj, 31 ianuarie-2 februarie 1920 | Szabályzat a gyógyszerész-gyakornokok kiképzése tárgyában | Szamosi János emlékezete | Szeged egyetemének elődei | Szeged városépítési problémái | Szegedi Tudományegyetem : 85 éves a szegedi felsőoktatás | Szegedi Tudományegyetem Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet : jubileumi kiadvány 1976-2001 | Szegedi egyetemi almanach : 1921-1970 | Szegedi egyetemi almanach : 1921-1995 | Szemelvények egy meg nem írt naplóból | Tanulmányi rend a Kolozsvári Magy. Kir. Ferencz József Tudományegyetem orvostanhallgatói számára | Természettudományi állapotaink és a külföld | Törvények és rendtartási szabályok az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvári - a M. Kir. Ferencz József Tudományegyetemmel kapcsolatos - theologiai fakultása számára | University of Medicine Szeged : 1971 | [A Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Karának szakirodalmi munkássága] | Általános fejlődéstan és szövettan : kézirat gyanánt | Értekezés a kolozsvári tanárképző-intézet feladatáról
Number of items at this level: 150.

A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem (1945-1955)

A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem (1945-1955).

A Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József Tud.-egyetem orvosi karán tartott orvosi szigorlat és a szigorlat műtéti részének programmja

A Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József Tud.-egyetem orvosi karán tartott II. orvosi szigorlat és a III. szigorlat műtéti részének programmja.

A Kolozsvári M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem orvosi karán tartott I. orvosi szigorlat programmja.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem hatósági szervezete és ügyrendtartása

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem hatósági szervezete és ügyrendtartása.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem jutalomtételei és a pályázati szabályok

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem jutalomtételei az 1917-18. tanévre és a pályázati szabályok.

A Kolozsvári Tudományegyetem Állattani és Összehasonlitó Anatomiai Intézete és az ezzel ideiglenesen összekapocsolt Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Apáthy, István: A Kolozsvári Tudományegyetem Állattani és Összehasonlitó Anatomiai Intézete és az ezzel ideiglenesen összekapocsolt Szövet- és Fejlődéstani Intézet.

A Kolozsvárt 1872-ben alapított és Szegeden 1921-ben újra megnyitott M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Története

A Kolozsvárt 1872-ben alapított és Szegeden 1921-ben újra megnyitott M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Története.

A Magyar Kir. Tudomány-Egyetem és az Erdélyi Nemzeti Muzeum Botanikus Muzeum

Richter, Aladár: A Magyar Kir. Tudomány-Egyetem és az Erdélyi Nemzeti Muzeum Botanikus Muzeum.

A Sebészeti Klinika emlékkönyve

Baradnay, Gyula and Lázár, György: A Sebészeti Klinika emlékkönyve.

A Szegedi Alföldkutató Bizottság : kézirat

A Szegedi Alföldkutató Bizottság : kézirat.

A Szegedi Alföldkutató Bizottság Kecskeméti Közgyűlése 1929. május hó 29-30-án

A Szegedi Alföldkutató Bizottság Kecskeméti Közgyűlése 1929. május hó 29-30-án.

A Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának publikációs jegyzéke

A Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának publikációs jegyzéke a 2004. évben.

A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzés Karának publikációs jegyzéke a 2005. és 2006. évben.

A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzés Karának publikációs jegyzéke a 2007. évben.

A Szegedi Tudományegyetem múltja és jelene : 1921-1998

A Szegedi Tudományegyetem múltja és jelene : 1921-1998.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Klinikájának tudományos közleményei

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Klinikájának tudományos közleményei : 1993-2002.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Klinikájának tudományos közleményei : 1987-1992.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Klinikájának tudományos közleményei : 2004-2013.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága

Az SZTE Általános Orvostudományi Kar kutatóinak 2014-ben megjelent közleményei, az első szerzők neve szerint sorbarendezve.

A Szegedi Tudományegyetem és elődei története : 1581-2011

A Szegedi Tudományegyetem és elődei története : 1581-2011. ISBN 978 963 306 094 0

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem története

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem története 1. rész Orvostudományi Kar 1921-1944. ISBN 963-7179-53-4 I. K; 963-7179-52-6 Ö

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem története 2. rész Orvostudományi Kar 1944-1951; 3. rész Szegedi Orvostudományi Egyetem (egy karral) 1951-1958. ISBN 963-7179-8 II. III. K; 963-7179-52-6 Ö

A földrajzi tanszék ügye a Kolozsvári M. Kir. Ferencz József Tudományegyetemen

Márki, Sándor: A földrajzi tanszék ügye a Kolozsvári M. Kir. Ferencz József Tudományegyetemen : felirati javaslat.

A katonai előképzés és annak viszonya a polgári köznevelés- és oktatáshoz

Szádeczky-Kardoss, Lajos and Schmidt, Henrik and Schneller, István: A katonai előképzés és annak viszonya a polgári köznevelés- és oktatáshoz.

A katonai nevelésről

Schneller, István: A katonai nevelésről : kézirat.

A kolozsvári benlakással összekötött Kereskedelmi Akadémia története : 1878-1895

Kiss, Sándor: A kolozsvári benlakással összekötött Kereskedelmi Akadémia története : 1878-1895.

A kolozsvári országos tanárképző-intézet gyakorló középiskolájának 1917/18. évi beszámolója. A kolozsvári orsz. tanárképző-intézet gyakorló közép-iskolájának tanszervezetére és tantervére vonatkozó javaslata

Schneller, István and Kőrösy, György: A kolozsvári országos tanárképző-intézet gyakorló középiskolájának 1917/18. évi beszámolója. A kolozsvári orsz. tanárképző-intézet gyakorló közép-iskolájának tanszervezetére és tantervére vonatkozó javaslata.

A kolozsvári tanári kör 10 éve

Márki, Sándor and Imre, Sándor: A kolozsvári tanári kör 10 éve.

A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem története : 1872-1922

A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem története 1872-1922.

A szabadság pillangója : 1956 Szegeden, az egyetemen : Emlékezések, írások, dokumentumok

A szabadság pillangója : 1956 Szegeden, az egyetemen : Emlékezések, írások, dokumentumok. ISBN 963-9573-27-2

A szegedi felsőoktatás integrációjának története : 1581-2010 : ahogy a rektorok, főigazgatók látják

A szegedi felsőoktatás integrációjának története : 1581-2010 : ahogy a rektorok, főigazgatók látják. ISBN 978 963 482 984 3

A szegedi piac

A szegedi piac.

Acta Universitatis Scientiarum Regiae Hungaricae Francisco Josephinae

Acta Universitatis Scientiarum Regiae Hungaricae Francisco Josephinae : 3/1.

Apáthy István búcsúztatója

Apáthy István búcsúztatója : Szegeden, 1922 szeptember - hó 29.-én történt temetése alkalmával.

Attila József University

Attila József University. ISBN 963 481 606 1

Az E. M. K. E. [EMKE] munkatervéhez : közművelődési, ipari és földbirtokpolitikai teendők

Az E. M. K. E. [EMKE] munkatervéhez : közművelődési, ipari és földbirtokpolitikai teendők.

Az Erdélyi Szövetség programmjának tervezete

Apáthy, István and Kenéz, Béla and Pósta, Béla and Thorma, Miklós: Az Erdélyi Szövetség programmjának tervezete.

Az Unitárius Teológiai Akadémia szervezete, szabályai és fejlődésének története

Boros, György: Az Unitárius Teológiai Akadémia szervezete, szabályai és fejlődésének története.

Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola története (1928- 1947)

Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola története (1928- 1947). ISBN 978 963 9573 69 7

Az új kir. botanikus-kert

Richter, Aladár: Az új kir. botanikus-kert Berlin-Steglitz mellett Dahlem-ben, hazai állapotainkra különösen a kolozsvári egyetemi botanikus (múzeum-)kert jövőjére való tekintettel.

Bevezető fejtegetések a Kolozsvári Nemzeti Színház ifjusági előadásaihoz

Csengeri, János: Bevezető fejtegetések a Kolozsvári Nemzeti Színház ifjusági előadásaihoz.

Címerhonosító - honosító címerek

Címerhonosító - honosító címerek. ISBN 978 963 9573 35 2

Dr. Petri Gábor sebészprofesszor. A Petri-tanítványok és munkatársak visszaemlékezései

Dr. Petri Gábor sebészprofesszor. A Petri-tanítványok és munkatársak visszaemlékezései. ISBN 963-01-8511-3

Dr. Purjesz Béla 1884-1959

Dr. Purjesz Béla 1884-1959. ISBN 963-7179-55-0

Egyetem és ifjúság : rectori székfoglaló

Schilling, Lajos: Egyetem és ifjúság : rectori székfoglaló.

Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között

Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. ISBN 978 615 5106 06 4

Első értesités a Kolozsvári M. K. Középtanodai tanárképezdéről

Első értesités a Kolozsvári M. K. Középtanodai tanárképezdéről.

Emlékezés Dr. Jáki gyula professzorra halálának huszonötödik évfordulója alkalmából. In memoriam Professor Dr. Gyula Jáki (1898-1958)

Emlékezés Dr. Jáki gyula professzorra halálának huszonötödik évfordulója alkalmából. In memoriam Professor Dr. Gyula Jáki (1898-1958). ISBN 963-02-2568-9

Emlékezés Dr. Korpássy Béla professzorra halálának tizedik évfordulója alkalmából. In memoriam Professor Dr. Béla Korpássy (1907-1961)

Emlékezés Dr. Korpássy Béla professzorra halálának tizedik évfordulója alkalmából. In memoriam Professor Dr. Béla Korpássy (1907-1961).

Emlékezés Dr. Vidakovits Kamilló professzorra. In memoriam Dr. Kamilló Vidakovits

Emlékezés Dr. Vidakovits Kamilló professzorra. In memoriam Dr. Kamilló Vidakovits. ISBN 963-7179-72-0

Emlékkönyv a kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem és különösen ennek orvosi és természettudományi intézetei, a magyar orvosok és természetvizsgálók XXXII. vándorgyűlése tagjai részére

Emlékkönyv a kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem és különösen ennek orvosi és természettudományi intézetei, a magyar orvosok és természetvizsgálók XXXII. vándorgyűlése tagjai részére.

Erdély magyar egyeteme : az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története

Erdély magyar egyeteme : az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története.

Gyászbeszédek és megemlékezések a Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1959-1981

Gyászbeszédek és megemlékezések a Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1959-1981. ISBN 963-01-5400-5

Hivatalos emlékirat : dr. Gróf Apponyi Albert

Richter, Aladár: Nagyméltóságú h. c. dr. Gróf Apponyi Albert v. b. t. t. Vallás- és Közoktatási Magyar Kir. Minister Úr Ő Excellentiájához intézett hivatalos emlékirat.

Hogy is mondják ezt magyarul? : előadások a magyar nyelvtan köréből

Finály, Henrik: Hogy is mondják ezt magyarul? : előadások a magyar nyelvtan köréből.

Háborús előadások a kolozsvári m. kir. Ferenc József-tudományegyetemen

Háborús előadások a kolozsvári m. kir. Ferenc József-tudományegyetemen.

Jegyzetek a fejlődéstan elemeiről és a szövettanból gyakorlati készítmények alapján : Apáthy professor tanítása nyomán

Gelei, József: Jegyzetek a fejlődéstan elemeiről és a szövettanból gyakorlati készítmények alapján : Apáthy professor tanítása nyomán.

Jubilee publication on the 75th Anniversary of Albert Szent-Györgyi's Nobel Prize Award

Jubilee Publication on the 75th Anniversary of Albert Szent-Györgyi’s Nobel Prize Award. ISBN 978 936 306 145 1

Kolozsvári egyetemi almanach : 1581-1919 : 1. rész: a kolozsvári Báthory-Egyetem jezsuita és piarista korszaka, 1581-1872

Kolozsvári egyetemi almanach 1581-1919.

Magyar Kir. Tudomány-Egyetem és az Erdélyi Nemzeti Muzeum Botanikus Muzeuma Kolozsvárt

Magyar Kir. Tudomány-Egyetem és az Erdélyi Nemzeti Muzeum Botanikus Muzeuma Kolozsvárt.

Megemlékezés Dr. Dirner Zoltánról születésének centenáriumán

Megemlékezés Dr. Dirner Zoltánról születésének centenáriumán.

Nemzeti ünnepeken : történelmi beszédek

Márki, Sándor and Szvacsina, Géza: Nemzeti ünnepeken : történelmi beszédek : Dr. Márki Sándor a Kolozsvári Bocskay-szoboralap javára.

Paedagogiai dolgozatok

Schneller, István: Paedagogiai dolgozatok : főiskolai tanügyről.

Serbările pentru inaugurarea Universității din Cluj, 31 ianuarie-2 februarie 1920

Serbările pentru inaugurarea Universității din Cluj, 31 ianuarie-2 februarie 1920.

Szabályzat a gyógyszerész-gyakornokok kiképzése tárgyában

Szabályzat a gyógyszerész-gyakornokok kiképzése tárgyában.

Szamosi János emlékezete

Szamosi János emlékezete.

Szeged egyetemének elődei

Szeged egyetemének elődei. ISBN 963-482-648-2

Szeged városépítési problémái

Szeged városépítési problémái.

Szegedi Tudományegyetem : 85 éves a szegedi felsőoktatás

Szegedi Tudományegyetem : 85 éves a szegedi felsőoktatás.

Szegedi Tudományegyetem Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet : jubileumi kiadvány 1976-2001

Szegedi Tudományegyetem Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet : jubileumi kiadvány 1976-2001 : az intézet alapításának 25. évfordulója alkalmából.

Szegedi egyetemi almanach : 1921-1970

Szegedi egyetemi almanach 1921-1970.

Szegedi egyetemi almanach : 1921-1995

Szegedi egyetemi almanach 1921-1995 I. ISBN 963 482 037 9

Szegedi egyetemi almanach 1921-1995 II.

Szemelvények egy meg nem írt naplóból

Kenyeres, Balázs: Szemelvények egy meg nem írt naplóból.

Tanulmányi rend a Kolozsvári Magy. Kir. Ferencz József Tudományegyetem orvostanhallgatói számára

Tanulmányi rend a Kolozsvári Magy. Kir. Ferencz József Tudományegyetem orvostanhallgatói számára.

Tanulmányi rend a Kolozsvári Magy. Kir. Ferencz József Tudományegyetem orvostanhallgatói számára.

Természettudományi állapotaink és a külföld

Richter, Aladár: Természettudományi állapotaink és a külföld.

Törvények és rendtartási szabályok az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvári - a M. Kir. Ferencz József Tudományegyetemmel kapcsolatos - theologiai fakultása számára

Nagy, Károly: Törvények és rendtartási szabályok az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvári - a M. Kir. Ferencz József Tudományegyetemmel kapcsolatos - theologiai fakultása számára.

University of Medicine Szeged : 1971

University of Medicine Szeged.

[A Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Karának szakirodalmi munkássága]

A Szegedi Orvostudományi Egyetem tudományos személyzetének szakirodalmi munkássága az 1960, az 1961 és az 1962. évben : bibliográfia.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem tudományos dolgozóinak szakirodalmi munkássága az 1963. és 1964. évben : bibliográfia.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem tudományos dolgozóinak szakirodalmi munkássága az 1965. évben : bibliográfia.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága az 1966. és 1967. évben : bibliográfia.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága az 1968. és 1969. évben : bibliográfia.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága az 1970. és 1971. évben : bibliográfia.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága az 1972. és 1973. évben : bibliográfia.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága az 1974. és 1975. évben : bibliográfia.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága az 1976. és 1977. évben : bibliográfia.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága az 1978. és 1979. évben : bibliográfia.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1983. évben : bibliográfia.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1984. évben : bibliográfia.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága az 1980. és 1981. évben : bibliográfia.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1985. évben : bibliográfia.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága az 1982. évben : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1987. évben : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem szakirodalmi munkássága az 1986. évben : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1988. évben : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1989. évben : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1989. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1990. évben : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1990. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1991. évben : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1991. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1992. évben : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1992. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1993. évben : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1993. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1994. évben : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1994. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak nem publikált tudományos előadásai az 1995. évben : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1995. évben : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1995. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak nem publikált tudományos előadásai az 1996. évben : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1996. évben : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1996. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1997. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1997. évben folyóiratcikkek és könyvpublikációk : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1998. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1998. évben folyóiratcikkek és könyvpublikációk : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1999. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem munkatársainak szakirodalmi munkássága az 1999. évben folyóiratcikkek és könyvpublikációk : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2000. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2000. évben folyóiratcikkek és könyvpublikációk : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2001. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2001. évben folyóiratcikkek és könyvpublikációk : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2002. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2002. évben folyóiratcikkek és könyvpublikációk : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2003. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2003. évben folyóiratcikkek és könyvpublikációk : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2004. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2004. évben folyóiratcikkek és könyvpublikációk : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2005. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2005. évben folyóiratcikkek és könyvpublikációk : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2006. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2006. évben folyóiratcikkek és könyvpublikációk : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2007. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2007. évben folyóiratcikkek és könyvpublikációk : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2008. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2008. évben folyóiratcikkek és könyvpublikációk : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2009. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2009. évben folyóiratcikkek és könyvpublikációk : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2010. évben előadások és előadáskivonatok : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2010. évben folyóiratcikkek és könyvpublikációk : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2011. évben folyóiratcikkek és könyvpublikációk : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2012. évben folyóiratcikkek és könyvpublikációk : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2015. évben folyóiratcikkek és könyvpublikációk : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2016. évben folyóiratcikkek és könyvpublikációk : bibliográfia.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Gyógyszerésztudományi Karának és Egészségügyi Főiskolai Karának szakirodalmi munkássága a 2017. évben folyóiratcikkek és könyvpublikációk : bibliográfia.

Általános fejlődéstan és szövettan : kézirat gyanánt

Apáthy, István: Általános fejlődéstan és szövettan : kézirat gyanánt.

Értekezés a kolozsvári tanárképző-intézet feladatáról

Schneller, István: A kolozsvári tanárképző-intézet feladatáról.

This list was generated on 2020. May 26. 23:24:15 CEST.