Browse by Collection

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Ö
Number of items at this level: 82.

A

Apáthy, István: A Kolozsvári Tudományegyetem Állattani és Összehasonlitó Anatomiai Intézete és az ezzel ideiglenesen összekapocsolt Szövet- és Fejlődéstani Intézet.

Apáthy, István: Általános fejlődéstan és szövettan : kézirat gyanánt.

Apáthy, István and Kenéz, Béla and Pósta, Béla and Thorma, Miklós: Az Erdélyi Szövetség programmjának tervezete.

Apáthy, István: A háború hatása a következő nemzedékre. Háborús előadások a kolozsvári m. kir. Ferenc József-tudományegyetemen. pp. 183-210. (1915)

Apponyi, gróf György: 313. Gróf Apponyi György beszéde a Szent István Bajtársi Egyesület szombat esti avatóünnepségén : Délmagyarország IX. (1933) november 19. 4. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. p. 333. (2012)

B

Boér, Elek: Amit a háborúnak köszönhetünk. Háborús előadások a kolozsvári m. kir. Ferenc József-tudományegyetemen. pp. 1-20. (1915)

Boros, György: Az Unitárius Teológiai Akadémia szervezete, szabályai és fejlődésének története.

Buday, György: 210. A Bethlen Gábor Kör újjászervezése 1927 őszén : Részlet Buday György 1968. április 16-i, Ortutay Gyulához írt leveléből In: Hegyi András: Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott dokumentumok (1874–1986). Szeged, 1987. 189–190. (129. sz. dokumentum). Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 232-233. (2012)

Berczeli, Anzelm Károly: 276. Berczeli Anzelm Károly előadása az új drámai törekvésekről : Délmagyarország VII. (1931) március 11. 8. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 303-304. (2012)

Buday, György: 279. A Művészeti Kollégium kiadói tevékenységének kezdetéről : Részlet Buday György 1968. április 16-i, Ortutay Gyulához írt leveléből In: Hegyi András: Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott dokumentumok (1874–1986). Szeged, 1987. 204–205. (148. sz. dokumentum). Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. p. 305. (2012)

Bálint, Sándor: 302. Bálint Sándor előadása a Művészeti Kollégiumban : Hétfői Rendkívüli Újság 1933. április 3.; újraközlés: In: Hegyi András: Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott dokumentumok (1874–1986). Szeged, 1987. 210. (157. sz. dokumentum). Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. 325b. (2012)

Buday, György: 312. Buday György az agrársettlement-mozgalom fordulópontjáról : Buday György levele Erődi Harrach Bélához In: Hegyi András: Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott dokumentumok (1874–1986). Szeged, 1987. 212–213. (160. sz. dokumentum). Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 331-333. (2012)

Buday, György: 339. A szegedi fiatalok falukutató munkájáról : Buday György levele Erődi Harrach Bélához In: Hegyi András: Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott dokumentumok (1874–1986). Szeged, 1987. 214–218. (161. sz. dokumentum). Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 357-363. (2012)

Borbély, István: 445. Az Emericana álláspontja a diplomás ifjúság önállósításáról 4. Az állástalan diplomások és a gazdasági pályák : Dr. Halmos Károly (szerk.): Schola Emericana Szegediensis sajtóankétja a diplomás ifjúság önállósításáról. (A Schola Emericana Szegediensis kiadványai 1. sz.) Szeged, Schola Emericana Szegediensis, 1937. 11–15. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 488-492. (2012)

Benke-Nagy, Sándor: 542. Benke-Nagy Sándor: Csizma az egyetemen : Szegedi Híd (1941) december 10. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 583-586. (2012)

Baradnay, Gyula and Lázár, György: A Sebészeti Klinika emlékkönyve.

C

Csengeri, János: Bevezető fejtegetések a Kolozsvári Nemzeti Színház ifjusági előadásaihoz.

F

Finály, Henrik: Hogy is mondják ezt magyarul? : előadások a magyar nyelvtan köréből.

G

Gelei, József: Jegyzetek a fejlődéstan elemeiről és a szövettanból gyakorlati készítmények alapján : Apáthy professor tanítása nyomán.

H

Hornyánszky, Gyula: Ostromlott görög városban. Háborús előadások a kolozsvári m. kir. Ferenc József-tudományegyetemen. pp. 239-257. (1915)

Halmos, Károly: 442. Az Emericana álláspontja a diplomás ifjúság önállósításáról 1. Előszó : Dr. Halmos Károly (szerk.): Schola Emericana Szegediensis sajtóankétja a diplomás ifjúság önállósításáról. (A Schola Emericana Szegediensis kiadványai 1. sz.) Szeged, Schola Emericana Szegediensis, 1937. 3–4. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 481-482. (2012)

Halasy-Nagy, József: 528. Halasy Nagy József: Az egység : Szegedi Híd (1941) május. 5. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 569-571. (2012)

J

József, Attila: Leczkekönyv.

K

Kiss, Sándor: A kolozsvári benlakással összekötött Kereskedelmi Akadémia története : 1878-1895.

Kenéz, Béla: Faji erőink és a háború. Háborús előadások a kolozsvári m. kir. Ferenc József-tudományegyetemen. pp. 211-238. (1915)

Kosutány, Ignác: Háborús gondolatok. Háborús előadások a kolozsvári m. kir. Ferenc József-tudományegyetemen. pp. 113-133. (1915)

Kiss, Mór: Háborús gondolatok. Háborús előadások a kolozsvári m. kir. Ferenc József-tudományegyetemen. pp. 135-155. (1915)

Kenyeres, Balázs: Szemelvények egy meg nem írt naplóból.

Kogutowicz, Károly: 444. Az Emericana álláspontja a diplomás ifjúság önállósításáról 3. Szeged és a fiatalság jövője : Dr. Halmos Károly (szerk.): Schola Emericana Szegediensis sajtóankétja a diplomás ifjúság önállósításáról. (A Schola Emericana Szegediensis kiadványai 1. sz.) Szeged, Schola Emericana Szegediensis, 1937. 7–10. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 484-487. (2012)

Koch, Sándor: 539. Fiatal barátaim : Szegedi Híd (1941) október 3. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 580-582. (2012)

Kertész, ifj. Lajos: 543. A Szegedi Egyetemi Ifjúság vegyeskara : Szegedi Híd (1941) december 14. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 586-588. (2012)

Kiss, Sándor: 554. Magyarságismereti Munkaközösség : Szegedi Híd (1942) március 9. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 600-602. (2012)

Kiss, Róbert Károly and Vajda, Tamás: Bevezetés. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. p. 26. (2012)

Kiss, Róbert Károly: A Szegedi Egyetemi Ifjúság egységszervezet létrejötte. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 101-114. (2012)

Kiss, Róbert Károly: A Turul Szövetség szegedi működése. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 30-45. (2012)

L

Lechner, Károly: A világ idegessége és a háború. Háborús előadások a kolozsvári m. kir. Ferenc József-tudományegyetemen. pp. 21-59. (1915)

Lendvay, Béla: 233. Lendvay Béla dr.: Tíz éves a Turul Bajtársi Szövetség : Szegedi Új Nemzedék X. (1928) március 31. 10. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 270-271. (2012)

Légár, Győző: 556. Korszerű egyetemi testnevelés : Szegedi Híd (1942) március 12. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 603-605. (2012)

M

Márki, Sándor: A földrajzi tanszék ügye a Kolozsvári M. Kir. Ferencz József Tudományegyetemen : felirati javaslat.

Márki, Sándor and Imre, Sándor: A kolozsvári tanári kör 10 éve.

Márki, Sándor and Szvacsina, Géza: Nemzeti ünnepeken : történelmi beszédek : Dr. Márki Sándor a Kolozsvári Bocskay-szoboralap javára.

Márki, Sándor: A háború parainézise. Háborús előadások a kolozsvári m. kir. Ferenc József-tudományegyetemen. pp. 87-112. (1915)

N

Nagy, Károly: Törvények és rendtartási szabályok az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvári - a M. Kir. Ferencz József Tudományegyetemmel kapcsolatos - theologiai fakultása számára.

Navratil, Ákos: Mi lesz a nagy háború vége? Háborús előadások a kolozsvári m. kir. Ferenc József-tudományegyetemen. pp. 157-182. (1915)

Nyikos, István: 538. Nyikos István: Tövisek és virágok az egység körül. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 578-580. (2012)

P

Polner, Ödön: 498. Jelentés az ifjúsági egyesületek ügyében : CsML VIII. 5. (Horthy Miklós Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai) 5. doboz 389/1940-41. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 538-543. (2012)

Paku, Imre: 523. A Szegedi Egyetemi Ifjúság Színjátszó Társasága : Hamlet. A szegedi bemutató századik évfordulójára. (Az Egyetemi Színjátszó Társaság ismeretterjesztő füzetei 1.) Szerk. Paku Imre. Szeged, 1941. 51–54. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 562-564. (2012)

R

Richter, Aladár: Természettudományi állapotaink és a külföld.

Richter, Aladár: Az új kir. botanikus-kert Berlin-Steglitz mellett Dahlem-ben, hazai állapotainkra különösen a kolozsvári egyetemi botanikus (múzeum-)kert jövőjére való tekintettel.

Richter, Aladár: A Magyar Kir. Tudomány-Egyetem és az Erdélyi Nemzeti Muzeum Botanikus Muzeum.

Richter, Aladár: Nagyméltóságú h. c. dr. Gróf Apponyi Albert v. b. t. t. Vallás- és Közoktatási Magyar Kir. Minister Úr Ő Excellentiájához intézett hivatalos emlékirat.

Réz, Mihály: Németország es Magyarország : Magyarország a hármas-szövetségben. Háborús előadások a kolozsvári m. kir. Ferenc József-tudományegyetemen. pp. 61-86. (1915)

Rátkai, László: 582. Jegyzetosztály : Szegedi Híd (1943) április 14. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 650-653. (2012)

S

Schilling, Lajos: Egyetem és ifjúság : rectori székfoglaló.

Schneller, István: A kolozsvári tanárképző-intézet feladatáról.

Schneller, István: Paedagogiai dolgozatok : főiskolai tanügyről.

Szádeczky-Kardoss, Lajos and Schmidt, Henrik and Schneller, István: A katonai előképzés és annak viszonya a polgári köznevelés- és oktatáshoz.

Schneller, István: A katonai nevelésről : kézirat.

Schneller, István and Kőrösy, György: A kolozsvári országos tanárképző-intézet gyakorló középiskolájának 1917/18. évi beszámolója. A kolozsvári orsz. tanárképző-intézet gyakorló közép-iskolájának tanszervezetére és tantervére vonatkozó javaslata.

Szabó, Mihály: 255. Szabó Mihály: A szegedi egyetemi ifjúság inkorrektséggel vádolja a nemzetközi diákkongresszus rendezőségét : Szegedi Új Nemzedék XI. (1929) augusztus 27. 5. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 285-286. (2012)

Szanyi, István: 441. A Schola Emericana a diplomás ifjúság önállósítására Elhelyezkedései lehetőség az élelmiszer-ellenőrző és paprikaminősítési illetve kereskedelmi ügykörben : Szegedi Új Nemzedék XIX. (1937) május 23. 4. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 478-480. (2012)

Somogyi, József: 443. Az Emericana álláspontja a diplomás ifjúság önállósításáról 2. Lélektani gondolatok a gazdasági pályaválasztáshoz : Dr. Halmos Károly (szerk.): Schola Emericana Szegediensis sajtóankétja a diplomás ifjúság önállósításáról. (A Schola Emericana Szegediensis kiadványai 1. sz.) Szeged, Schola Emericana Szegediensis, 1937. 5–7. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 482-484. (2012)

Somogyi, József: 489. Somogyi József levele Kemenes Illés commendatorhoz : Magyar Országos Levéltár P 1363. fond (Foederatio Emericana) 6. doboz 1445/1940-41. ikt. sz. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 533-534. (2012)

Szent-Györgyi, Albert: 496. Rektori hirdetmény ifjúsági egyesületek tagságának szabályozásáról : CsML VIII. 5. (Horthy Miklós Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai) 5. doboz 208/1940-41. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. 538a. (2012)

Szent-Györgyi, Albert: 501. Szent-Györgyi Albert beszéde a diáksághoz a diákegység megteremtéséről Közös eszmének távol kell állnia a napi politikától, egyetlen eszme vezetheti csak a munkát: mindnyájan magyarok vagyunk!” : Délmagyarország XVI. (1940) december 14. 3. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 546-547. (2012)

Szent-Györgyi, Albert: 506. Rektori levél az Emericana, a Bethlen Gábor Kör és a Luther Kör elnökségéhez : CsML VIII. 5. (Horthy Miklós Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai) 5. doboz 208/1940-41. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. 549b. (2012)

Szent-Györgyi, Albert: 511. SzEI tagsági díja : CsML VIII. 5. (Horthy Miklós Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai) 5. doboz 208/1940-41. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. 552b. (2012)

Szent-Györgyi, Albert: 512. Rektori utasítás a SzEI tagsági díjának beszedéséről a Quaesturának : CsML VIII. 5. (Horthy Miklós Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai) 5. doboz 208/1940-41. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. p. 553. (2012)

Szent-Györgyi, Albert: 515. A szegedi egyetemi diákegység : Szegedi Napló XVII. (1941) február 28. 4. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 554-555. (2012)

Szent-Györgyi, Albert: 517. Meghívó a Szegdi [!Szegedi] Egyetemi Ifjúság 1941. március hó 15-én du. az Aulában tartandó zártkörű nemzeti ünnepségére és a SZEI otthonának ünnepélyes megnyitására. : SZTE Szaklevéltára (Szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem Orvosi Kara Dékáni Hivatalának iratai) 433/1940-41. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. p. 556. (2012)

Sík, Sándor: 522. Egyetemi Színjátszó Társaság : Hamlet. A szegedi bemutató századik évfordulójára. (Az Egyetemi Színjátszó Társaság ismeretterjesztő füzetei 1.) Szerk. Paku Imre. Szeged, 1941. 12–15. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 559-562. (2012)

Szent-Györgyi, Albert: 524. Rektori kérelem a minisztériumba a SzEI rendkívüli segélyének ügyében : CsML VIII. 5. (Horthy Miklós Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai) 8. doboz 1059/1940-41. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 564-565. (2012)

Szent-Györgyi, Albert: 527. Szent-Györgyi Albert: A SZEI-ről : Szegedi Híd (1941) május 1. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 567-568. (2012)

Szent-Györgyi, Albert: 531. Rektori kérelem SzEI alapszabály módosításának miniszteri engedélyezése ügyében : CsML VIII. 5. (Horthy Miklós Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai) 7. doboz 870/1940-41. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 573-574. (2012)

Szent-Györgyi, Albert: 532. Rektori levél Stachó Tibor miniszteri biztosnak a SzEI alapszabályváltoztatásáról : CsML VIII. 5. (Horthy Miklós Tudományegyetem Rektori Hivatal iratai) 7. doboz 870/1940-41. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 574-575. (2012)

Sóvágó, Gábor: 565. Az ifjúságról és az E.Ö.M. férfitáborokról : Szegedi Híd (1942) június 12–13. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 624-627. (2012)

T

Török, Márk: Előszó. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. p. 25. (2012)

V

Végváry, József: 425. Esti diákgyűlés az egyetemen Általános rendőri permanencia, rendzavarás nem történt – A rektor felhívása a diákokhoz – Nyilas csoport az egyetem előadótermében – Végváry József: „Új kifejezést kell keresni a keresztény szó helyett...” : Délmagyarország XIII. (1937) február 25. 4. olda. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 453-455. (2012)

Vermes, Jakab: 485. Hogyan látja az öntudatos magyar ifjúság a falukérdést : Szegedi Napló XVI. (1940) március 24. 22. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 529-532. (2012)

Vajda, Tamás: Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 80-100. (2012)

Vajda, Tamás: A foederatio Emericana szegedi története. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 46-79. (2012)

Ö

Öreghy, János: 296. Öreghy János: Szegedi fiatalok : Délmagyarország VIII. (1932). december 29. 7. oldal. Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. pp. 321-322. (2012)

This list was generated on 2020. February 26. 03:13:36 CET.