Items where Year is 1943

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: Article | Book | Journal
Number of items: 258.

Article

A 8.5001943. V. K. M. rendelet. In: Szegedi híd, (4). p. 18. (1943)

Antal miniszter megrendezi az ifjúsági vezetők konferenciáját Lillafüreden. In: Délmagyarország. p. 2. (1943)

Antal miniszter záróbeszéde a lillafüredi ifjúsági konferencián. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Az Alföld-kutatás feladatairól beszél Bartucz professzor az alföldi Tudományos Intézet igazgatója. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Az egyetem adománya a Vöröskeresztnek [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1943)

Az egyetem jogi karának költségeit törölték az állami költségvetésből : 1944-ben sem nyílik meg a Horthy Miklós-tudományegyetem jogi fakultása. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Az egyetembarátok természettudományi szakosztályának ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1943)

Az egyetemi ifjúság "Magyar szellem"-estje. In: Délmagyarország. p. 8. (1943)

Az egyetemi karok és hivatalok adománya [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Az egyetemi kisajátítások jóváhagyását kéri ismételten a minisztertől a közgyűlés. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Az egyetemi kérdés a közigazgatási bizottság előtt. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Az egyetemi tanács ismertette a kultuszminiszternek az egyetem legidőszerűbb kérdéseit. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Az egyetemi építkezések megkezdéséről egyenlőre nem lehet szó : A pénzügyminiszter támogatja a jogi kar visszaállítására vonatkozó szegedi kérést. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Az egyetemi épületbe költöznek vissza a tábla büntetőtanácsai. In: Délmagyarország. p. 2. (1943)

Az egyetemi és főiskolai munkaszolgálatosok dísztáborozása. In: Délmagyarország. p. 2. (1943)

"Az igazi népi zenére kell alapozni az ifjuság zenei nevelését" : Fricsay Ferenc érdekes előadása a zeneéletünk problémáiról az Egyetembarátok Egyesületében. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

"Az olasz és a magyar szabadságharc sok közös vonást tüntet fel" : Rodolfo Mosca olasz egyetemi tanár előadása a risorgimento szelleméről. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Az orvosképzés reformja. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 16. (1943)

Az égig érő torony : Sík Sándor színművének bemutatója. In: Délmagyarország. p. 7. (1943)

Az ősnomádok életét éli egy havasi kunyhóban Szent-Györgyi Albert. In: Délmagyarország. p. 4. (1943)

Banner János árpádházkorabeli templomot és sírokat tárt fel Zenta közelében [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Banner professzor ásatásai Hódmezővásárhelyen. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Betörők jártak Szent-Györgyi Albert ujszegedi villájában : Ruhaneműt és értékes ezüst evőeszközöket loptak. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Beíratkozások az egyetemre [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Bizonytalanná vált az egyetem jogi karának januári megnyitása : A jövő héten az egyetemi tanács megjelenik a kultuszminiszternél. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Bonni egyetemi tanár tart előadást Indiáról Szegeden [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Dr. Bartucz Lajos a matematikai és természettudományi kar jövő évi dékánja [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Dr. Buza László szabadegyetemi előadása [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1943)

Dr. Farkas Gyula berlini egyetemi tanár előadása Szegeden [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1943)

Dr. Hevesi Géza angol nyelvszak előadója a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Dr. Nemecskay Tivadar magántanári előadása [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Dr. Tukats Sándor főispán húsvéti nyilatkozata a közellátás legfontosabb ügyeiről, az egyetemfejlesztésről és a polgármesterkérdésről. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1943)

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése. In: Délmagyarország. p. 4. (1943)

A Dugonics-Társaság jubileumi esztendeje. In: Délmagyarország. p. 4. (1943)

A Dugonics-Társaság összegyűjti Szeged műemlékeit. In: Délmagyarország. p. 4. (1943)

Egy hetedikes piarista diák : Vigyázó gondok a falu felett : faluvezetőnek készülő népi származású diák számvetése. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 3. (1943)

Egy évvel megrövidül az orvosképzés. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Egyetembarátok, Délvidéki Szemle. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 12. (1943)

Egyetemi ifjúsági egyesület tagja 26 évesnél idősebb hallgató nem lehet [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Egyetemi és főiskolai munkaszolgálatosok megszervezése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1943)

Előadások az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1943)

Ereky István egyetemi tanár meghalt. In: Délmagyarország. p. 2. (1943)

"Eszmék és népek Berlin tükrében" : Dr. Petroczi István szabadegyetemi előadása. In: Délmagyarország. p. 4. (1943)

Felemelő ünnepség keretében áldozott Szeged közönsége a hősök emlékének. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Felemelően szép ünnepség keretében leplezték le Tömörkény István szobrát : A magyar irodalmi és tudományos élet képviselői az ünnepségen Gulácsy Irén gyönyörű beszéde közben hullt le a lepel a szoborról. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Felolvasó ülés a Dugonics-Társaságban. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Felolvasó ülés a Dugonics-Társaágban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Finnország és diákságunk. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 10. (1943)

Fiú lesz-e vagy lány? : Greguss Pál professzor előadása az Egyetembarátok üléssorozatában. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Folytatják a kisajátítási tárgyalásokat. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Forrás : Irodalmi és kritikai folyóirat : Megjelenik minden hónap 15-én ; szerkeszti Hankiss János. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 12. (1943)

Francia előadás az egyetemen [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 9. (1943)

Fröhlich Pál rektor nagyszabású beszédben vázolta a tanévzáró ünnepélyen a szegedi egyetem fejlődési körvonalait : "Nincs rá példa a magyar egyetemek történetében, hogy egy magyar város egyeteméért ilyen óriási áldozatot hozott volna" ; Szeged egyeteme az alföldi tudományok szolgálatában ; Délszláv tanszéket kap a szegedi egyetem. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Fröhlich Pál rektor tárgyalásai a kultuszminiszterrel a szegedi egyetem továbbfejlesztésének kérdéséről. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Fröhlich Pál rektor tárgyalásai a kultuszminisztériumban a szegedi egyetem ügyeiről. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Földrengést észlelt a szegedi egyetemi földrajzi intézet obszervatóriuma. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Gino Cucchetti előadása Pirandelloról. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Gino Cucchetti, a magyar revizió lelkes olasz publicistája Szegeden : Pirandelloról tart előadást pénteken az egyetemen. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Hajrá Turul! : A lillafüredi követtáboron győzött az ifjúság akarata! In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). pp. 17-18. (1943)

Hatósági és társadalmi összefogással meg kell menteni a szegedi filharmónikus zenekart : Batizfalvy János professzor nyilatkozata ; A névtelen Szegedi Polgár adománya. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Heidelbergi egyetemi tanár előadása a mai orvosi szakülésen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

A Horthy Miklós-tudományegyetem francia lektorátusa az Alliance Francaise keretében a város közönsége részére ingyenes tanfolyamot rendez [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Horváth professzor közzétette szegedi és kolozsvári közvéleménykutatásának eredményét. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Háború és nemzetközi jog : Buza László előadása az Egyetembarátok Egyesületében : Baló professzor üléselnök a jogikar visszaállításának fontosságáról. In: Délmagyarország. p. 2. (1943)

Hét könyvessátor az utcán a szegedi első könyvnapon : Csak négy könyvkereskedő állított sátrat ; Szent-Györgyi Albert és Sík Sándor volt az első vásárló. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Ifjúi lelkesedéssel ünnepelte Szeged március 15-ét. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Ismét földrengést észlelt a szegedi földrajzi intézet [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Ivanovics György egyetemei nyilvános rendes tanár [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Ivanovics György egyetemi tanár előadása [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Ivanovics György egyetemi tanár előadása a háborus táplálkozásról : A Vöröskereszt közegészségügyi előadássorozata. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Jancsó professzor záróelőadásával végetért az Élettani Társaság vándorgyűlése. In: Délmagyarország. p. 4. (1943)

Jelentkezés az egyetemi önkéntes munkatáborokba [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Junius 5-én lesz a szegedi egyetem tanévzáró ünnepsége [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1943)

Kerényi József helyettesíti az egyetemi testnevelési lektort. In: Délmagyarország. p. 8. (1943)

Kerényi Károly professzor előadásainak külföldi sajtóvisszhangja. In: Délmagyarország. p. 9. (1943)

Kinevezések az egyetemen, főiskolán, egyéb tanintézeteknél és az OTI-nál. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Kodály Zoltánt és Tamási Áront akadémiai taggá választották : Koltay-Kastner Jenő és Csefkó Gyula levelező tagok lettek. In: Délmagyarország. p. 2. (1943)

Kollégiumi diákélet Szegeden : Nincs elég hely a tanulóifjúság számára ; Az intézetek vezetői nyilatkoznak a kollégiumok fejlesztéséről. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Koltay-Kastner professzor bevezető előadása a jövő heti Pirandello-bemutató előtt. In: Délmagyarország. p. 7. (1943)

Komoly és jelentőségteljes kutató munka folyik a Magyar Élettani Társaságban, amelynek tagjai nem ismerik a "tudósi féltékenységet", hanem egymást segítve dolgoznak és búvárkodásuk eredményeivel világszerte elismerést és dicsőséget szereznek a magyar tudományosságnak : "A háborús nehézségek ellenére is él, virul és fejlődik az élettani kutatás Magyarországon" - mondja Jancsó professzor. In: Délmagyarország. p. 7. (1943)

A Kormányzó ünneplése az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 2. (1943)

Kormányzógyűrűs doktorrá avatták Vincze Sándor tanítóképzőintézeti tanárt : Szebb névnapi köszöntéssel nem léphetnénk a Kormányzó úr elé - mondta Kramár rektor. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Kortünetek és korfeladatok" : Dr. Blazovich Jákó előadása a Szent Imre-kollégium ifjusági értekezletén. In: Délmagyarország. p. 4. (1943)

Kramár Jenő orvosprofesszor a szegedi egyetem jövő évi rektora. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Két hangverseny. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Két érdekes előadás a Dugonics-Társaság vasárnapi ülésén. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Kölni orvosprofesszor előadása az egyetembarátok rendkívüli orvosi szakülésén [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Középkori haláltáncok : Dr. Kozáky István szabadegyetemi előadása. In: Délmagyarország. p. 4. (1943)

Küzdelem a kiütéses tifusz ellen : Kanyó Béla egyetemi tanár érdekes előadása. In: Délmagyarország. p. 2. (1943)

Láthatatlan ellenségeink : Ivanovics professzor érdekes előadása az Egyetem Barátai Egyesületében. In: Délmagyarország. p. 2. (1943)

Látogatás a tihanyi Biológiai Intézetben, amely Szent-Györgyi Albert irányító munkáját várja. In: Délmagyarország. p. 7. (1943)

Löbner Walter lipcsei egyetemi tanár előadása az Egyetem Barátainak Egyesületében. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Ma fogadja a pénzügyminiszter az egyetem továbbfejlesztése ügyében a szegedi küldöttséget. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Ma ünnepli Bácska népe felszabadulásának második évfordulóját : A szegedi tanárképző főiskola kamarakórusa és Sík Sándor is résztvesz a szabadkai felszabadulási ünnepen. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Magasrendű ősi keleti kulturánkról beszélt Cholnoki professzor a vasárnapi turáni ünnepségen. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Magunkról : [rövid hír]. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 16. (1943)

A Magyar Irodalompártoló Társaságról. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 8. (1943)

A Magyar Szó Munkaközösség... ; A Kolozsvári Egyetemi Énekkar... : [rövid hírek]. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 15. (1943)

Magyar nemesség az újkorban : Tóth László egyetemi tanár előadása. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Magyar nyelvtanfolyamot rendez az egyetem idegen anyanyelvű hallgatói részére. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

A Magyar Élettani Társaság vándorgyűlése Szegeden 160 orvostudós részvételével 104 előadás a vándorgyűlés három napján. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Magánegyezséggel teljes sikerre vezettek az egyetemi kisajátítási tárgyalások : Megkezdődhetnek-e a tavasszal az egyetemi építkezések? ; Tervek a jogi kar ideiglenes elhelyezésére. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Magántanári próbaelőadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Magántanári próbaelőadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Megkezdik az ideggyógyászati klinika építését : Fröhlich Pál rektor tárgyalásai a kultuszminiszterrel. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Megkezdték a pécsi bölcsészkar visszaállításának előmunkálatait : Mi lesz a szegedi egyetem jogikarával? In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Megoperálták Szent-Györgyi professzort [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Meleg szerettel, családias hangulatú ünnepségen köszöntötték munkatársai az 50 éves Szent-Györgyi Albertet : Üdvözlő levelek és táviratok az ország minden részéből. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Mensching bonni egyetemi tanár előadása Indiáról. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Morandini római egyetemi magántanár előadása Abesszinia tavairól [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Március. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 10. (1943)

Móra Ferenc halálának tizedik évfordulójára megjelenik az ásatások anyagát feldolgozó első reprezentatív tudományos munka : Banner János, Bartucz Lajos, Csallány Dezső, Foltényi István és Korek József feldolgozásában ismertetik a nagy nyilvánossággal a Móra-féle ásatásokat. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Móricz Zsigmond és Szeged : A Dugonics-Társaság emlékezése az elhunyt nagy íróra. In: Délmagyarország. p. 2. (1943)

Művészetkedvelő Munkaközösség... ; Magyarságismereti Munkaközösség... : [rövid hírek]. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 15. (1943)

Nemzedéki harc, vagy minőségi különbség? : a Turul-háborúság igazi okai. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). pp. 5-6. (1943)

Neves előadók és színvonalas előadások az Egyetembarátok idei előadássorozatában. In: Délmagyarország. p. 9. (1943)

"Németország a magyar irodalomtörténetírás szülőhazája" : Dr. Farkas Gyula berlini egyetemi tanár előadása. In: Délmagyarország. p. 2. (1943)

Olasz előadás az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Olasz nyelvű előadás az abessziniai tavakról [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Orvosi szakülés [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Orvosi szakülés [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Orvosi szakülés [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Orvosi szakülés [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Orvosi szakülés [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Orvosi szakülés [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Orvosi szakülés [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Orvosi szakülés [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Orvostanhallgatók kongresszusa. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 13. (1943)

Polner Ödön új megállapításai a Szent Korona történetéről : Hogyan keletkezett a Szent Korona s milyen alkatrészekből állították össze. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Pályázat Eötvös-kollégiumi helyekre [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Pályázat egyetemi ösztöndíjra [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Reményi-Schneller pénzügyminiszter fogadta Szeged küldöttségét az egyetem ügyében. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Rávnay Tamás az orvoskar új dékánja [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Scheel német diákvezér látogatása Szegeden. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

"Sub auspiciis gubernatoris" doktorráavatás a szegedi egyetemen : A Kormányzó urat báró dr. Wlasics Gyula államtitkár képviseli az ünnepségen. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

A SzEI leánycsoportja. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 10. (1943)

SzEI vegyeskara. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 16. (1943)

A SzEI új elnöksége. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 15. (1943)

Szabadegyetemi előadás [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1943)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1943)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadások [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Szabadegyetemi előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1943)

Szabadkai dícsérő újságkritika a Kamarakórus szerepléséről : Az Egyetemi Énekkar sikeres rádiószereplése. In: Délmagyarország. p. 7. (1943)

Szeged küldöttsége a kultuszminiszternél és a belügyminiszternél az egyetem fejlesztése ügyében. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Szeged népélete : Bálint Sándor néprajzi tudós előadása. In: Délmagyarország. p. 4. (1943)

Szeged szellemi élete : Rendkívül érdekes előadássorozat az egyetembarátoknál és a főiskolát végzett nők egyesületében. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Szegedi egyetem jogi karának szüneteltetése feletti sajnálkozását fejezte ki a felsőház egyik szónoka. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók jutalmazása Horthy Miklós ösztöndíjjal. In: Délmagyarország. p. 2. (1943)

Szegedi tudós kapta az Akadémia orvostudományi jutalmát : Szekfű Gyulát tüntették ki az akadémiai nagydíjjal. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Szegedi tudós kapta az Akadémiai orvostudományi jutalmat : Szegfű Gyulát tüntették ki az akadémiai nagydíjjal. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Szegediek a kolozsvári Nyári Egyetemen : Visszatérő kérdés: Miért nem rendezünk Szegeden is, a Nagyalföld fővárosában nyéri egyetemet? In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Szent-Györgyi Albert a lausannei egyetem díszdoktorává választotta : A szegedi Nobel-díjas tudós Svájcba utazik a díszdoktori diploma átvételére. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Szent-Györgyi Albert előadása Debrecenben az izommal kapcsolatos kutatásainak eredményéről. In: Délmagyarország. p. 4. (1943)

Szent-Györgyi Albert hazaérkezett Törökországból. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Szent-Györgyi Albert lesz a tihanyi biológiai intézet igazgatója. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Szent-Györgyi Albert székfoglalója a debreceni Tisza István-tudományos Társaságban [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Szent-Györgyi professzor érdekes rádióelőadása a tudósok háborús szerepéről és legujabb kutatásáról. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Szeptember 16-án kezdődnek az előadások a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

A Szukováthy-téren lesz az egyetemi munkaszolgálatosok dísztáborozása [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Szász Károly, az egyetemi színjátszók Hamletje a Vígszínházhoz szerződött. In: Délmagyarország. p. 7. (1943)

Színes filmmel vadmadarak nyomában : Dr. Homoki-Nagy István nagysikerű előadása. In: Délmagyarország. (1943)

Szókincsünk 88 százaléka magyar eredetű : Dr. Klemm Antal előadása a magyar nyelv alkatáról. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Sík Sándor előadása Marosvásárhelyen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Sík Sándor előadása [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Sík Sándor előadása [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 9. (1943)

Sík Sándor előadása a keresztény himnuszköltészetről. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Sík Sándor színművét játszották Nagyváradon szabadtéri előadásban : Miért lehet másutt és miért nem lehet az idén Szegeden szabadtéri előadásokat tartani? In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Sík Sándor új drámája, az Égigérő torony a szegedi színházban kerül színre. In: Délmagyarország. p. 9. (1943)

Tavasszal megkezdik a szegedi egyetemi sportcsarnok építését. In: Délmagyarország. p. 7. (1943)

Természettudományi szakülés [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 8. (1943)

Természettudományi szakülés [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1943)

Téves közlés az egyetemi dékánválasztásokról : Bartucz Lajos egyetemi tanár nyilatkozata. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Uj szegedi magántanár [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1943)

Vasárnap lesz a tanárképző főiskola tanévzáró ünnepsége [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Vidéki egyetemek közötti országos vívómérközés. In: Délmagyarország. p. 10. (1943)

Vissza az iskolához : Halasy-Nagy József professzor felsőházi beszéde. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Váratlan bonyodalmak az egyetemi építkezések területének kisajátítása körül. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Véglegesen kialakult a május 23-i Tömörkény-ünnepség programja : Dr. Banner János a Dugonics-Társaság elnöke és Gábor Jenő festőművész az ünnepség keretében rendezendő kiállításról. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Zrínyi-ünnepség a Városi Színházban. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Ábrahám Ambrus érdekes szabadegyetemi előadása az életritmusról. In: Délmagyarország. p. 4. (1943)

A cselekvő gondolat : Dr. Berky Imre történetfilozófus előadása. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

A diákegység-mozgalom szervezése miatt kitiltották a budapesti egyetem bölcsészkaráról egy volt szegedi egyetemistát. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

A diófa lemez csodája [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1943)

A délszláv tanszék felállításáról és a Tiszai Halbiológiai Intézet létesítéséről nyilatkozik a szegedi egyetem két tudós professzora. In: Délmagyarország. pp. 5-6. (1943)

A forrongó Balkán : Dr. Szabó Pál Zoltán szabadegyetemi előadása. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

A föld termőtalaja a lakosság hatszorosának táplálására is képes : Dr. Eperjessy György szabadegyetemi előadása a világ kenyérproblémájáról. In: Délmagyarország. p. 4. (1943)

A gyermektelenség problémája : Dr. Batizfalvy János előadása. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Új egyetemi magántanár [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Új egyetemi magántanárok [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

"A jog- és államtudományi kar további intézkedésig átmenetileg szünetel" : Megjelent a Horthy Miklós-Tudományegyetem tanrendje az 1943-44. év első felére. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

A kormányzó képviselőjének, Nagy Vilmos honvédelmi miniszter jelenlétében szép ünnepség keretében leplezték le a huszáremlékművet. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

A külső és belső arcvonal problémái : Littomericzky vezérkari alezredes és dr. Széchenyi István előadésa a háborus helyzetről az Egyetembarátok Egyesületében. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

A magyar jövő örök és az idők végtelenségéig fog tartani : Dr. Fröhlich Pál rektor beszéde az új esztendő első szegedi doktoraihoz. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

A mai enberiség a hőse az "Égigérő torony"-nak : Sík Sándor darabjának aktualitásáról, formanyelvéről és szereplőiről beszél. In: Délmagyarország. p. 7. (1943)

A pécsi egyetem visszakapja a bölcsészeti fakultását : Mi lesz a szegedi jogikar őszi megnyitásával? In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

Érdekes előadások az orvosi szakülésen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1943)

Érdekes magántanári próbaelőadás az egyetemen : Hardy Kálmán vezérkapitány, a folyamerők parancsnoka a hadvezéri elhivatottságról. In: Délmagyarország. p. 2. (1943)

Érdekes szabadegyetemi előadás a Délvidék nemzetségi viszonyairól. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

A szegedi egyetem jogi kara január 1-én megnyílik : Fröhlich Pál prorektor bejelentése a Horthy Miklós-tudományegyetem tanévnyitó ülésén ; Kramár Jenő rektor a csecsemővédelem intezívebbé tételét sürgette székfoglaló beszédében. In: Délmagyarország. p. 3. (1943)

A szegedi egyetemi ifjuság "magyar szellem"-estje [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

A szerb politika hét évtizede : Dr. Hadrovics László előadása. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

A termőföld meghódítása : Dr. Koch Sándor szabadegyetemi előadása Malthusról és Liebigről. In: Délmagyarország. p. 4. (1943)

Ötven éves a Dugonics-Társaság. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 6. (1943)

A városrendezés és városfejlesztés feladatai Szegeden : Pálfy-Budinszky Endre várospolitikai előadása az Egyetembarátok üléssorozatában. In: Délmagyarország. p. 5. (1943)

Agócsy Pál: Hívó szó. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 15. (1943)

Bálint Sándor: A Szegedi egyetem és a délvidéki táj. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Gajdi István: Anyám tekintetéből : [vers]. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 9. (1943)

Greguss Pál: A számok beszélnek! In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 14. (1943)

Greguss Pál: Évtizedek óta. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 2. (1943)

Katona Imre: Tápé : Katona Imre jegyzetei. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 13. (1943)

Kiss Sándor: Magyar élet szellem az egyetemen. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 4. (1943)

Koczkás Sándor: Gyökeres reform - követendő példa. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 10. (1943)

Koczkás Sándor: SzEI lelkigyakorlatairól. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 16. (1943)

Kopasz Márta: Illusztráció fametszet. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 9. (1943)

Kristó Nagy István: Az értelmiségi ifjúság szervezkedéséről. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). pp. 1-2. (1943)

Madácsy László: A Dugonics-Társaság ötven éve ötven titkári jelentés tükrében. In: Délmagyarország. p. 6. (1943)

Miklay Frigyes: Népszaporodásunk. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). pp. 7-8. (1943)

Molnár László: Mit ér az ember ha keresztény? In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 8. (1943)

Mucsi Margit: Mit adott és mit nem adott a középiskola? In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 16. (1943)

Mátéfy Jenő: A pécsi egységszervezet megindulása. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 15. (1943)

Reményi Gusztáv: Könyvtár. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 15. (1943)

Rátkai László: Jegyzetosztály. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 14. (1943)

Rátkai László: Színház. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). pp. 11-12. (1943)

Szabolcsi Gábor: Hej páva, hej páva... : [vers]. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 5. (1943)

Szabolcsi Gábor: A teknőkaparó. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 9. (1943)

Veres Péter: Pár szó a népfőiskolákról. In: Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja, (4). p. 3. (1943)

Book

Beszámoló a Kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem 1941/42. tanévi működéséről.

Beszámoló a Kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem 1941/42. tanévi működéséről Melléklet.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1936/37. évi működéséről.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Horthy Miklós Tudományegyetem 1940/41. tanévi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1942-43. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanrendje az 1942/43. tanév második felére.

A Magyar Királyi Ferenc József-Tudományegyetem évkönyve az 1939/40. tanévről.

A Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem tanrendje az 1942/43. tanév második felére.

A Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem tanrendje az 1943/44. tanév első felére.

A Magyar Királyi Horthy Miklós-Tudományegyetem évkönyve az 1942/43. tanévről.

A Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanrendje az 1943/44. tanév első felére.

Journal

Szegedi Híd. - 1943. 4. sz.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József-Tudományegyetem Szervezeti Szabályzata.

This list was generated on 2024. May 26. 22:49:27 CEST.