Items where Year is 1940

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Number of items: 176.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1939-40. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferenc József-Tudományegyetem évkönyve az 1938/39. tanévről.

A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem tanrendje az 1939/40. tanév második felére.

A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem tanrendje az 1940/41. tanév első felére.

Alvilági utazás az egyetemi klinikák élelmezési osztályán és a Horthy-kollégium konyhájában. In: Délmagyarország. (1940)

Az Egyetem Barátai Egyesületének orvosi szakosztálya... [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Az Egyetemi Énekkar jubiláris hangversenye. In: Délmagyarország. p. 7. (1940)

Az Emericana ünnepségei az egyetemen és a főiskolán. In: Délmagyarország. p. 5. (1940)

Az egyetem rendkívüli tanácsülése Kolozsvár visszatérése ünnepén. In: Délmagyarország. (1940)

Az egyetem évzáró közgyűlése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Az egyetemi és főiskolai evezés szegedi helyzete. In: Délmagyarország. p. 7. (1940)

Az orvostudományok tiszteletbeli doktorává avatja Hóman kultuszminisztert a szegedi egyetem. In: Délmagyarország. (1940)

Az új idegklinika felépítéséért küzd dr. Kulcsár Ferenc, az egyetem most kinevezett ideggyógyász professzora : Beszélgetés az elmegyógyászati tanszék aktuális kérdéseiről. In: Délmagyarország. (1940)

Baló József dr. előadása: Hogyan szerezzünk barátokat? In: Délmagyarország. (1940)

Baló József dr. professzor és Becker Vendel dr. főigazgató kitüntetése [röv. hír.]. In: Délmagyarország. (1940)

Benedek professzor Szegeden. In: Délmagyarország. (1940)

Berey Géza előadása az "Erdélyi estek" sorozatban. In: Délmagyarország. (1940)

Betűháború a szegedi egyetemen : Az egyetem címében "c"-vel, vagy "cz"-vel kell írni Ferenc József nevét? ; A Magyar Tudományos Akadémia a "c" használatát tette magáévá. In: Délmagyarország. (1940)

Bolgár és magyar zászlók alatt tüntetett Szeged egyetemi ifjúsága Bulgária mellett, Déldobrudzsa megszállása alkalmából. In: Délmagyarország. p. 4. (1940)

Bécsi Prinz Eugen-díjat kapott Schmidt Henrik professzor [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Diákházat épít a Turul [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 18. (1940)

Diákjóléti intézmények felállítása, a jogikar visszaállításának szorgalmazása és tudományos kapcsolatok fenntartása. In: Délmagyarország. (1940)

Dr. Bálint Sándor előadása a Bethlen Gábor Körben [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1940)

A "Dugonics" Bajtársi Egyesület patrónusavató dísztáborozása. In: Délmagyarország. p. 8. (1940)

A Dugonics-Társaság kegyelettel áldozott az első regényíró emlékének. In: Délmagyarország. (1940)

Délvidéki egyetemi bál. In: Délmagyarország. p. 5. (1940)

Egy szerény tudós, az emberiség gyógyítója : Beszélgetés a Szegeden tartózkodó Schulemenn professzorral, a világhírű vegyésztanárral. In: Délmagyarország. (1940)

Egyetemi magántanári megerősítés [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Elbúcsúztak a jogászok [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 9. (1940)

Elnökválasztó nagygyűlés a "Verbőczi" Bajtársi Egyesületben. In: Délmagyarország. p. 5. (1940)

Eltemették Menyhárt Gáspár professzort [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Emlékképek a jubiláló Egyetemi Énekkar működéséből. In: Délmagyarország. p. 7. (1940)

Farsang, 1940 : A szegedi farsang nagy eseménye volt a csütörtöki Erdélyi Bál. In: Délmagyarország. p. 7. (1940)

Farsang, 1940 : Admiral Graf von Spee, Quasimodo és a legmulatságosabb jelmezek tarkasága a Mediku-Patikus Bálon. In: Délmagyarország. p. 4. (1940)

Farsang, 1940 : Szent Imre-bál. In: Délmagyarország. p. 6. (1940)

Felvinczi Takács professzor előadása Berlinben [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

A Ferenc József-tudományegyetem Barátai Egyesületének természettudományi szakosztálía... [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

A Ferenc József-tudományegyetem évkönyve. In: Délmagyarország. (1940)

A Ferenc József-tudományegyetem új tanács [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Finkey Ferencet és Angyal Pált ünnepi külsőségek között avatta díszdoktorává a szegedi egyetem. In: Délmagyarország. (1940)

Folytatni kell Szegeden az egyetemi építkezéseket. In: Délmagyarország. (1940)

"Fájdalmas lenne megsemmisíteni azt a szellemi légkört, amelyet a távozó Ferenc József-egyetem maga után hagy" : Zolnai Béla dr. egyetemi tanár hozzászólása a szegedi egyetem kérdéséhez. In: Délmagyarország. (1940)

Fölavatta új tagjait a "Dugonics András" Bajtársi Egyesület. In: Délmagyarország. p. 2. (1940)

Fölemelően szép ünnepség keretében avatták kormányzógyűrűs doktorrá Szabó Miklóst. In: Délmagyarország. (1940)

Győrffy István emlékest a Bethlen Gábor Körben. In: Délmagyarország. p. 2. (1940)

Győrffy István-emlékestet rendez a múlt évben elhunyt nagy néprajztudós emlékére az Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Bethlen Gábor Köre... [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1940)

Győrffy professzor előadása az elhunyt nagy magyar botanikusról. In: Délmagyarország. (1940)

Harmadik cikk az egyetemről. In: Délmagyarország. (1940)

Heller Erik dr. előadása a Schola Emericanaban. In: Délmagyarország. (1940)

Herczegh Ferenc emlékezése Dugonics Andrásról a DMKE vasárnapi közgyűlésén : Nagy érdeklődés kísérte Somogyváry Gyula előadását ; Horger Antal elbúcsúzott a DMKE-től. In: Délmagyarország. (1940)

Hogyan dolgozik a dómtéri "lovagvárban" a szegedi egyetem legfiatalabb professzora : Beszélgetés dr. Jancsó Miklóssal nagyjelentőségű gyógyszer-felfedezéséről. In: Délmagyarország. (1940)

Horger Antal dr. professzor nyugalomba vonult. In: Délmagyarország. (1940)

Horthy Miklós Egyetemi Atlétikai Club lesz a KEAC : Kogutowicz Károly dr. tanár-elnök nyilatkozata az egyetemi sportegyesület pályaépítési terveiről. In: Délmagyarország. (1940)

Horthy Miklós Tudományegyetem. In: Délmagyarország. p. 2. (1940)

Horthy Miklós egyeteme. In: Délmagyarország. (1940)

Horthy Miklós kormányzó résztvesz az egyetem megnyitásán. In: Délmagyarország. (1940)

Horthy Miklós-turományegyetem néven új egyetemet kap szeged. In: Délmagyarország. (1940)

Híres emberek a szegedi egyetem díszdoktorainak sorában. In: Délmagyarország. (1940)

Japán egyetemi tanár előadása [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Jogász-bucsúztató [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1940)

Kiosztották az akadémiai jutalmakat. In: Délmagyarország. p. 2. (1940)

Kogutowicz professzor előadása Budapesten [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Kogutowicz professzor előadása Dunaszerdahelyen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Kogutowicz professzor leleplezi a bukaresti "Curentul" vakmerő térképhamisítását. In: Délmagyarország. (1940)

A Kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának tanrendje az 1940-41. tanév első felére.

A Kolozsvári M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem tanrendje az 1940-41. tanév első felére.

Kormányzó urunk beszédével, országraszóló fényes ünnepség keretében nyilt meg a Horthy Miklós-tudományegyetem. In: Délmagyarország. (1940)

Kormányzógyűrűs doktoravatás a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1940)

Kosutány Ignác halála. In: Délmagyarország. (1940)

Két előadás a Dugonics Bajtársi Egyesület előadássorozatában [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1940)

Lelkesen készül a Szegedre került székelyek és erdélyiek lajstroma. In: Délmagyarország. p. 5. (1940)

Lelkesen ünnepelték a felszabadult országrészeket az Erdélyi Férfiak Egyesülete estjén. In: Délmagyarország. p. 2. (1940)

Lőrincz professzor az egyetem áthelyezésével kapcsolatos személyi változásokról. In: Délmagyarország. (1940)

Ma adják át az egyetem emlékérmét Szent-Györgyi professzornak. In: Délmagyarország. (1940)

Ma utazik Budapestre az egyetem ügyében Pálfy polgármester. In: Délmagyarország. (1940)

Ma, vagy holnap döntenek a szegedi egyetem ügyében. In: Délmagyarország. (1940)

Magas kitüntetések : Surányi-Unger Tivadar dr. a kitüntetettek között. In: Délmagyarország. (1940)

A Magyar Tudományos Akadémia tagjai sorába választotta Tury professzort [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Makó teljes egyetemet követel Szegednek. In: Délmagyarország. (1940)

Meghalt Menyhárt Gáspár a Ferenc József tudományegyetem első szegedi rektora. In: Délmagyarország. (1940)

Megtörtént a szegedi és a kolozsvári egyetem tanárainak kinevezése : A két egyetem megszervezésének miniszteri biztosává Szily államtitikárt nevezték ki. In: Délmagyarország. (1940)

Megállapították a szegedi egyetemre felvehető elsőéves hallgatók számát. In: Délmagyarország. (1940)

Mesedélutánokat rendez a szegedi ifjúság részére a "Turul" szövetség [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1940)

Mester János előadása a Vitéz Székházban. In: Délmagyarország. (1940)

Mezőgazdasági és kertészeti kozépfokú iskola felállításával akarják kárpótolni Szegedet a jogi kar elviteléért : Pálfy polgármester nyilatkozata a jogi fakultás fenntartásának eshetőségeiről. In: Délmagyarország. (1940)

Móricz Zsigmond, szabó Lőrinc, Darvas József a "Kelet Népe" szombati estjén. In: Délmagyarország. p. 4. (1940)

Nagyszabású társadalmi akció Debrecenben az egyetem megcsonkítása ellen : A cívisváros nem akarja átengedni Szegednek természettudományi és matematikai tanszékét. In: Délmagyarország. (1940)

Oka Masao japán egyetemi tanár pénteki előadása. In: Délmagyarország. (1940)

Olasz irodalomtörténész négy előadása szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. (1940)

Ortutay Gyula dr. magántanári próbaelőadása az egyetemen. In: Délmagyarország. p. 6. (1940)

Ortutay Gyula dr. rádiótisztviselő... [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Predökl professzor előadása a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. (1940)

Programadó beszédet mond a miniszterelnök a szegedi egyetm megnyitása alkalmából. In: Délmagyarország. (1940)

Riadóparancs [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 10. (1940)

Russo Luigi olasz professzor előadásai a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. (1940)

Russo professzor előadása a történetfilozófia és a modern esztétika atyjáról. In: Délmagyarország. (1940)

A Schola Emericana katolikus szabadegyetemének... [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Schulemann professzor előadása az Egyetem Barátainak Egyesületében. In: Délmagyarország. (1940)

Surányi-Unger professzor előadása Magyarország gazdasági helyzetéről. In: Délmagyarország. (1940)

Surányi-Unger professzor előadásai a berlini egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Surányi-Unger professzor francia kitüntetése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Szeged egyetemi és munkásifjúsága együttesen tüntet a nyilas törvényjavaslat ellen : A Szent Imre-kollégium tiltakozó távirata a képviselőház elnökéhez. In: Délmagyarország. p. 3. (1940)

Szeged hangja a parlament egyetem-vitájában : Szögi Géza dr. felszólalása. In: Délmagyarország. (1940)

Szeged hódolata a katonaeszmény előtt a "Turul" "Katona-est"-jén. In: Délmagyarország. p. 6. (1940)

Szegedi terveiről, eddigi munkásságáról beszél dr. Rávnay Tamás, a bőrgyógyászati tanszék új professzora. In: Délmagyarország. (1940)

Szegedre hozzák a debreceni egyetem több természettudományi tanszékét. In: Délmagyarország. (1940)

Szent Györgyi Albert fölajánlotta Nobel-aranyérmét Finnországnak [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Szent-Györgyi Albert belga kitüntetése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Szent-Györgyi Albert dr. lesz a szegedi Horthy Miklós-tudományegyetem rektora. In: Délmagyarország. (1940)

Szent-Györgyi Albert dr. lett a Horthy Miklós-tudományegyetem rektora. In: Délmagyarország. (1940)

Szent-Györgyi Albert dr. professzor Szegeden marad. In: Délmagyarország. (1940)

Szent-Györgyi Albert előadása az akadémián [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Szent-Györgyi Albert rektor beszéde a diáksághoz a diákegység megteremtéséről. In: Délmagyarország. (1940)

Szent-Györgyi Albert: A magam részéről Szegedhez vagyok nőve : A világhírű Nobel-díjas tudós nyilatkozata az egyetem ügyéről. In: Délmagyarország. (1940)

Szent-Györgyi professzor a sportrepülő : Interju Szent-Györgyi Albert dr.-ral a hármashatárhegyi repülőtáborban, ahol a Nobel-díjas vitorlázó repülő vizsgár tett. In: Délmagyarország. (1940)

Szent-Györgyi professzor a tankönyvről. In: Délmagyarország. (1940)

Szent-Györgyi professzor átadta Nobel-díjas aranyérmét Onni Tales finn követnek : Nagyjelentőségű előadás az egyetemen a finn kérdésről. In: Délmagyarország. (1940)

Szentes és a szegedi egyetem : K. Nagy Sándor dr. szentesi polgármester nyilatkozata. In: Délmagyarország. (1940)

Szily államtitkár megbeszélései Szegeden : Az egyetem elhelyezésével és az új egyetem megszervezésével kapcsolatos tennivalókról tanácskozott a professzori kar tagjaival. In: Délmagyarország. (1940)

Szádeczky-Kardoss Béla, az egyetemi könyvtár volt igazgatójának halála [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete.. [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1940)

Teleki miniszterelnök beterjesztette a Házban a felszabadult részek visszacsatolásának törvényjavaslatát : Ma kezdik tárgyalni a törvényjavaslatokat a szegedi Horthy Miklós-tudományegyetem felállításáról szóló javaslattal együtt. In: Délmagyarország. (1940)

Teljes négykaru lesz a szegedi új egyetem, a jogtudományi oktatás azonban egyenlőre szünetel. In: Délmagyarország. (1940)

Tisztújítás a MEFHOSZ-ban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1940)

A "Turul" Szövetség a katonaeszményért. In: Délmagyarország. p. 7. (1940)

A "Turul" Szövetség néma tüntetése az országzászlónál [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1940)

A "Turul" Szövetség szegedi kerületének vézértanácsi tábora. In: Délmagyarország. p. 6. (1940)

A "Turul" katonaestje. In: Délmagyarország. p. 5. (1940)

Tárgyalások a pécsi egyetem bölcsészeti hallgatóinak elhelyezése ügyében : Szegedre kell irányítani a pécsi egyetm megszüntetett bölcsészeti fakultásának hallgatóit. In: Délmagyarország. (1940)

Tárgyalások indulnak a Somogyi-könyvtár és az egyetemi könyvtár közös elhelyezése ügyében. In: Délmagyarország. (1940)

Varga miniszter és Szent Györgyi professzor a föltalálók díszelnökei [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Varázsvessző, lépvessző, mennyei manna, horogkereszt és egyéb érdekességek a növénytani intézet botanikus és alaskai múzeumában. In: Délmagyarország. (1940)

Veres Péter előadása a paraszt-írókról. In: Délmagyarország. p. 5. (1940)

Veress Elemér, Banner János és Fröhlich Pál a kari dékánok. In: Délmagyarország. (1940)

Várkonyi Hildebrand előadása az emberi jellemről. In: Délmagyarország. (1940)

Véget nem érő küzdelem a Himalája meghódításáért : Troll bonni professzor előadása a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. (1940)

A beszámíthatóság misztériuma : Heller Erik dr. a szegedi egyetem büntetőjogi professzorának lélektani tanulmánya. In: Délmagyarország. (1940)

A dugonics-Társaság ülése. In: Délmagyarország. (1940)

A felsőház általánosságban és részleteiben elfogadta az egyetemi javaslatot. In: Délmagyarország. (1940)

A felvidéki egyetemi hallgatók majálisa akadályokkal. In: Délmagyarország. p. 6. (1940)

A finn-magyar rokonság a Dugonics-Társaság ülésén. In: Délmagyarország. (1940)

A húszéves "Turul" szövetség dísztáborozás keretében ünnepli meg ma a nevezetes jubileumot. In: Délmagyarország. p. 7. (1940)

Új egyetemi magántanár [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Új egyetemi magántanár a Ferenc József Tudományegyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Új egyetemi magántanárok a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. (1940)

Új magántanár a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Új magántanárok a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

Új sporttelepre van szüksége a KEAC-nak : Ismerkedési est az egyetemistáknál. In: Délmagyarország. p. 8. (1940)

A kormányzót ünnepelték az egyetem pénteki doktoravató ülésén. In: Délmagyarország. (1940)

A képviselőház általánosságban elfogadta az egyetemi javaslatot. In: Délmagyarország. (1940)

A magyar gazdasági jólét útja : surányi-Unger Tivadar tanulmánya gazdaságpolitikánk jövő feladatairól. In: Délmagyarország. (1940)

A magyar nemzeteszme : Csekey István dr. előadása a bölcsészkari egyetemen. In: Délmagyarország. (1940)

Ünnepi ülésen búcsúzott el a Ferenc József-tudományegyetem. In: Délmagyarország. (1940)

A nyilasjavaslat ellen tiltakoztak a "Turul" keddesti dominuszavatásán. In: Délmagyarország. p. 5. (1940)

Április 18-án avatja a szegedi egyetem díszdoktorrá Hóman Bálint kultuszminiszter. In: Délmagyarország. (1940)

Érdekes előadások a balatonfüredi orvoshéten. In: Délmagyarország. (1940)

A rokoko olasz költői : Russo professzor harmadik előadása. In: Délmagyarország. (1940)

Összeállították az egyetemnyitás országraszóló ünnepségének programját. In: Délmagyarország. (1940)

A szegedi Ferenc József-tudományegyetem nagyszabású ünnepség keretében avatta díszdoktorává Hóman Bálint kultuszminiszter. In: Délmagyarország. (1940)

A szegedi Horthy Miklós-tudományegyetem alakuló ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

A szegedi Turul Országzászlót ad Kolozsvárnak [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1940)

A szegedi egyetem Szegeden marad! In: Délmagyarország. (1940)

A szegedi egyetem hallgatóinak száma 23 százalékkal csökkent a tíz év előtti létszámhoz viszonyítva : Ünnepies évzáró közgyűlést tartott a Ferenc József-tudományegyetem. In: Délmagyarország. (1940)

A szegedi egyetem tiszteletbeli doktorává avatja Finkey koronaügyészt [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

A szegedi egyetem ösztöndíjasai [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1940)

A szegedi egyetem új tanácsa [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1940)

A szegedi egyetemi ifjúság rokonszenv tüntetése Bulgária mellett. In: Délmagyarország. p. 6. (1940)

A szegedi ifjúság viharos tüntetése a romániai magyarüldözések miatt. In: Délmagyarország. p. 3. (1940)

Átadták Johan Béla dr. államtitkárnak a Ferenc József-tudományegyetem emlékérmét. In: Délmagyarország. (1940)

Átadták Szent-Györgyi professzornak az egyetem emélkérmét. In: Délmagyarország. (1940)

A tanerőkben előállott hiány okozza az egyetemek egyes karainak szüneteltetését. In: Délmagyarország. (1940)

A tanárképző főiskolásokkal együtt több mint ezer hallgatója van a szegedi Horthy Miklós-tudományegyetemnek. In: Délmagyarország. (1940)

A tudomány és művészet szabadsága mellett tett hitet Szent-Györgyi Albert dr. a Magyar Tudományos Akadémián tartott előadásában. In: Délmagyarország. (1940)

A távozó egyetem búcsúja az örökre ittmaradóktól : az egyetemi tanács, meg a bajtársi egyesületek küldöttsége tisztelgett a Pantheonban és az egyetem jótevőinek, volt tanárainak sírjától. In: Délmagyarország. p. 3. (1940)

Buza László: A jogi kar búcsúja. In: Délmagyarország. (1940)

Polner Ödön: Az egyetem kérdése! In: Délmagyarország. (1940)

This list was generated on 2024. April 13. 04:25:48 CEST.