Items where Year is 1939

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Number of items: 197.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1935/36. évi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1938-39. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem tanrendje az 1938/39. tanév második felére.

A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem tanrendje az 1939/40. tanév első felére.

A Szegedi Egyetemi Könyvtár válságos helyzete.

Adományok Kiss Albert szobrára [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Ady Endre emlékezete a Dugonics-Társaságban. In: Délmagyarország. (1939)

Az 50 éves Sík Sándort ünnepelte vasárnap a piarista gimnázium és a Dugonics-Társaság. In: Délmagyarország. (1939)

Az Egyetemi Diákotthon megnyitása [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1939)

Az Egyetemi Énekkar ballagása [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 20. (1939)

Az Egyetemi Énekkar vendégszereplése Újszentivánon. In: Délmagyarország. p. 5. (1939)

Az Egyetemi Énekkar újszentiváni vendégszereplése [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 7. (1939)

Az egyetem tanévnyitó ünnepi közgyűlése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Az egyetem tiszteletbeli doktorává avatták Kiss Ferencet, az alföldi fásítás elindítóját. In: Délmagyarország. (1939)

Az iparügyi és kereskedelmi minisztert ma avatja patrónusává a "Turul" Szövetség szegedi kerülete. In: Délmagyarország. p. 3. (1939)

Banner János és Felvinczi Takács Zoltán előadása a Dugonics-Társaságban. In: Délmagyarország. (1939)

Betöltik a szegedi egyetem statisztika-közgazdaságtani tanszékét [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

A "Botond" Bajtársi Egyesület dísztábora [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1939)

Csekey professzor előadása a budapesti továbbképző tanfolyamon Szeged társadalomrajzáról. In: Délmagyarország. (1939)

Csekey professzor magas kitüntetése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Csekey professzor meghívást kapott a gdyniai nyári egyetemre [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Csekey és Gelei professzorok külföldi kitüntetése [röv. hír.]. In: Délmagyarország. (1939)

A Dugonics-Társaság elő őszi fölolvasó ülése. In: Délmagyarország. (1939)

Díszdoktoravatásra készül a szegedi egyetem [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Díszes ünnepi ülésen kormányzógyűrűs doktorrá avatták Popják Györgyöt. In: Délmagyarország. (1939)

Döntöttek a szegedi egyetemen a felvételikről. In: Délmagyarország. (1939)

Egy professzor búcsúzik : Pénteken tartotta utolsó előadását a szegedi egyetemen a nyugalombavonuló Menyhárth Gáspár professzor. In: Délmagyarország. (1939)

Egyetemi tanárok Vöröskereszt-kitüntetése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Elbúcsúztatták Menyhárth Gáspár professzort. In: Délmagyarország. (1939)

Elkészült az egyetem emlékérme kiváló külföldi tudósok és az Alma Mater támogatói részére. In: Délmagyarország. (1939)

Elsötétített Európán keresztül Brüsseltől Szegedig : Beszélgetés Zolnai Béla professzorral a semleges Belgiumról, az elmaradt nyelvész-világkongresszusról, az ötnapos utazásról. In: Délmagyarország. (1939)

Előadás a Vöröskeresztről [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Előadások az Egyetem Barátainak Egyesületében [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Emlékezetesen szép ünnepséggel ért véget a MANSZ nemzetvédelmi előadássorozata. In: Délmagyarország. (1939)

Erdélyi bál. In: Délmagyarország. p. 4. (1939)

Ereky István professzor, a szegedi egyetem rektora kapta a Tudományos Akadémia nagydíját. In: Délmagyarország. (1939)

Ereky professzor előadása a magyar jog eredetiségéről. In: Délmagyarország. (1939)

Fajelmélet-kultusz és a szellem felsőbbrendűsége : Érdekes előadóest a Szent Imre Kollégiumban. In: Délmagyarország. p. 2. (1939)

Farkas Béla professzort meghívták a rostocki kongresszusra [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Felolvasó ülés a Dugonics-Társaságban. In: Délmagyarország. (1939)

Felvinczi Takács Zoltán előadása: Kínaiak és japánok. In: Délmagyarország. (1939)

A Ferenc József tudományegyetem fönnállása LXVII. évfordulójának emlékére... [röv. hír.]. In: Délmagyarország. (1939)

Gelei József dr. professzor magas finn kitüntetése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Gelei József egyetemi tanár előadása Kecskeméten [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Győrffy Barna szegedi természettudós colchicin-oldata forradalmasítja a paprikatermelést. In: Délmagyarország. (1939)

Győrffy István dr. szegedi egyetemi tanárt választották a "Falukönyvtár Szövetkezet" elnökévé [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Három előadás az egyetembarátok egyesületében. In: Délmagyarország. (1939)

Három előadás az egyetembarátok természettudományi szakosztályában. In: Délmagyarország. (1939)

Ismeretlen gyógyszerek : Domagk professzor előadása a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. (1939)

Kelet és Nyugat : Felvinczi Takács Zoltán művészettörténeti előadása. In: Délmagyarország. (1939)

Keresztény eszmék hatása a római kötelmi jog kifejlődésére. In: Délmagyarország. (1939)

Kiss Albert dr. szobrát vasárnap leplezi le a "Turul" Szövetség. In: Délmagyarország. p. 5. (1939)

Kiss Ferenc miniszteri tanácsos: a Ferenc József-tudományegyetem tiszteletbeli doktora [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Kogutowicz Károly Emlékkönyv.

Kogutowicz professzor előadása a célszerű országkutatásról. In: Délmagyarország. (1939)

Kovács László dr. a "Turul" Szövetség szegedi kerületi vezérének lemondása. In: Délmagyarország. p. 5. (1939)

Kulturdélután a SZEFHE-ben, dísztáborozás a "Botond" Bajtársi Egyesületben. In: Délmagyarország. p. 2. (1939)

Kulturtáborozás [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 6. (1939)

Két előadás az egyetembarátok természettudományi szakosztályában. In: Délmagyarország. (1939)

Közgyűlést tartott az egyetemi énekkar. In: Délmagyarország. p. 5. (1939)

LV. Henrik reussi herceg előadása az egyetemen. In: Délmagyarország. (1939)

Lelkes szeretettel ünnepelték Mécs Lásztótól az Úrinők Kongregációja keddi magyar estjén. In: Délmagyarország. p. 2. (1939)

Lélekemelő ünnepségen avatta a szegedi egyetem díszdoktorrá Balogh Jenő dr.-t, a nagy jogtudóst. In: Délmagyarország. (1939)

A MANSZ kulturdélutánja a szegedi gondolat megteremtésének évfordulóján. In: Délmagyarország. p. 5. (1939)

Ma avatják az egyetem tiszteletbeli doktorává az erdőültető Kiss Ferencet [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Ma tartja tanévzáró közgyűlését az egyetem. In: Délmagyarország. (1939)

A Magas-Tátra tündérvilágában : Győrffy István professzor előadása az Egyetemet Végzett Nők Egyletében. In: Délmagyarország. (1939)

A Magyar Pathológusok Társaságának szegedi nagygyűlése. In: Délmagyarország. (1939)

"Magyar az, aki rendületlenül hisz a magyar nemzet fönnmaradásában és annak örök életében...". In: Délmagyarország. (1939)

Magyar-finn est a Zeneművészeti Főiskolán. In: Délmagyarország. (1939)

Magántanár próbaelőadása az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Megkezdődtek a "Turul" szerdaesti előadásai [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1939)

Megnyilt a balatonfüredi orvoshét. In: Délmagyarország. (1939)

Megnyílt a fül-, orr- és gégeorvosok kétnapos szegedi nagygyűlése. In: Délmagyarország. (1939)

Melczer Miklós dr. egyetemi nyilvános rendes tanár [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Menyhárth Gáspár professzor kitüntetése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Mi a közvélenyem : Horváth Barna dr. előadása az Egyetembarátok szociális tanfolyamán. In: Délmagyarország. (1939)

Mikor kezdik meg az elmeklinika építését : Szily államtitkár megnyugtató kijelentései az egyetem matematikai karáról. In: Délmagyarország. (1939)

Minél előbb meg kell kezdeni az egyetemi elmeklinika építését. In: Délmagyarország. (1939)

Miskolczy professzor a német neurológusok társaságának tagja [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Március 20-ig meg kell választani a szegedi egyetem felsőházi tagjait. In: Délmagyarország. (1939)

Márciusi ünnepségek [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1939)

Mécs László Szegedn [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1939)

Még ebben az esztendőben megkezdik a szegedi ideg- és elmeklinika építését. In: Délmagyarország. (1939)

Nagy az érdeklődés a Turul Felvidéki Estje iránt [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 13. (1939)

Nagy sikerrel szerepelt Budapesten a Szegedi Egyetemi Énekkar. In: Délmagyarország. p. 7. (1939)

A Nobeldíjas Domagk professzort tiszteletbeli tagjává választotta az Egyetem Barátai Egyesületének orvosi szakosztálya. In: Délmagyarország. (1939)

Német előadóest az egyetemen. In: Délmagyarország. (1939)

Október 6 ünnepe Szegeden. In: Délmagyarország. (1939)

Olasz elemek a magyar kulturában : Várady Imre dr. előadása. In: Délmagyarország. (1939)

Pietro Silva római egyetemi tanár előadása az olasz impériumról. In: Délmagyarország. (1939)

Pázmány, az író : Sík Sándor dr. előadása az egyetem Barátainak Egyesületében. In: Délmagyarország. (1939)

Schneller Károly előadása: Élet és halál a számok tükrében. In: Délmagyarország. (1939)

Sub auspiciis Gubernatoris doktoravatás a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Surányi Unger professzort a téli félévre is meghívta a losangelesi Egyetem. In: Délmagyarország. (1939)

Surányi-Unger professzor előadása Amerika gazdaságpolitikájáról [röv. hír.]. In: Délmagyarország. (1939)

Surányi-Unger professzor tanulmánya a magyar gazdasági életről. In: Délmagyarország. (1939)

Surányi-Unger professzor érdekes előadása a magyar gazdasági jövőről. In: Délmagyarország. (1939)

Szakülés az Egyetem Barátainak Egyesületében [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Szeged ifjúsága tüntető felvonulással ünnepelte a ruténföld visszacsatolását. In: Délmagyarország. p. 3. (1939)

Szeged kulturális életének átszervezéséről és fokozásáról nyilatkozik Várady Imre dr. egyetemi tanár, a Dugonics Társaság új elnöke. In: Délmagyarország. (1939)

Szeged népe az álmok és várakozások valóraválásának reményében ünnepelte meg március 15-ikét. In: Délmagyarország. p. 5. (1939)

Szeged tiltakozik az egyetem újabb leépítése, a matematikai kar elhelyezésének terve ellen. In: Délmagyarország. (1939)

A Szegedi Alföldkutató Bizottság jubiláris díszülést tart... [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Szegedvidéki tájszavak. In: Délmagyarország. (1939)

Szent Györgyi professzor augusztus végén érkezik vissza Amerikából Szegedre. In: Délmagyarország. (1939)

Szent-Györgyi Albert dr. a KEAC teniszszakosztályának elnöke [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Szent-Györgyi professzor Amerikából visszaérkezett Szegedre. In: Délmagyarország. (1939)

Szerb Antal előadása a mai regényirodalomről a Bethlen Gábor Körben. In: Délmagyarország. p. 4. (1939)

Szilassy Béla felvidéki államtitkár Szegeden [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1939)

Szilassy államtikár a szegedi Turul felvidéki estjén [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 12. (1939)

Szily Kálmán államtitkár Szegeden tárgyal az egyetemi építkezés folytatásáról. In: Délmagyarország. (1939)

Szobrot emel Kiss Albertnek a szegedi jogász ifjúság : Októberben lesz a leleplezési ünnepség. In: Délmagyarország. (1939)

Sík Sándor az egyetemen. In: Délmagyarország. (1939)

Sík Sándor élete költészetében. In: Délmagyarország. (1939)

Tanévnyitó díszközgyűlés a Ferenc József tudományegyetemen. In: Délmagyarország. (1939)

Természettudományi előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Természettudományos előadások. In: Délmagyarország. (1939)

Tettemanti Béla dr. egyetemi magántanársága [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Tudományos ösztöndíjak. In: Délmagyarország. (1939)

A Turul Szövetség kassai követtábora a szegedi kerület vezérévé Babiczky Edét választotta. In: Délmagyarország. p. 6. (1939)

A Turul Szövetség szegedi kerületének új vezérsége [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

A Turul felvidéki estje. In: Délmagyarország. p. 8. (1939)

A "Turul" Szövetség köszönete a "Néma Bál"-ra érkezett adományokért [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 15. (1939)

A "Turul" karácsonyi szeretetvacsorája [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 6. (1939)

A Turul-Szövetség "Dugonics András" Bajtársi Egyesülete a népművelési bizottsággal és az ipartestülettel karöltve rendezi még a szegedi iparostársadalom részére szerdaesti előadását [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1939)

A Turul-Szövetség követtábora [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

A Turul-Szövetség szegedi kerülete szobrot állít Kiss Albert professzor emlékének [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1939)

A Turul-Szövetség szegedi kerületi vezérsége 29-én Gelei József dr. senator magister, egyetemi tanár védnökségével kerületi és avató dísztábort rendez... [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1939)

A Turul-Szövetség szegedi kerületi vezérsége ma délelőtt 10 órai kezdettel kerületi követtábort tart... [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1939)

Várkonyi Hildebrand professzor előadása Makón [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

A diplomácia titkai : Baranyai Zoltán dr. előadása az egyetemen. In: Délmagyarország. (1939)

A diákság butorozott szobái [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 15. (1939)

A felvidéki Magyar Házak javára ajánlotta fel a Turul a felvidéki est jövedelmét [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1939)

A fiatalok lendületét össze kell egyeztetni az öregek kiforrott tudásával a jobb, az egyedül magyar Magyarországért : Varga József dr. kereskedelmi és iparügyi minisztert patrónusává avatta a "Turul" Szövetség. In: Délmagyarország. p. 1. (1939)

A francia szellemiség békemissziójáról nyilatkozik André Thérive, a "Le Temps" szegeden tartózkodó világhírű kritikusa. In: Délmagyarország. (1939)

A főiskolai kamarakórus nagy sikere a zeneakadémia hangversenyén. In: Délmagyarország. p. 7. (1939)

Új egyetemi magántanár [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Új egyetemi magántanár [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Új nemzetközi jog felé... Buza László dr. előadása. In: Délmagyarország. (1939)

A kultuszminiszter megerősítette Incze Gyula dr-t magántanári minőségében [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

A központi épület előtt állítják föl Kiss Albert mellszobrát [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Állami ösztöndíj [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

Államtitkárrá nevezik ki Surányi-Unger professzort [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

A lyoni egyetem professzorának előadása Szegeden [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1939)

A magyar királyság alkotmányjoga a háború után : Csekey István dr. egyetemi tanár előadása a felvidékiek tanfolyamán. In: Délmagyarország. (1939)

"A magyarság jövője követeli, hogy az egyetem új doktorai nagyobb, műveltebb, boldogabb Magyarországért dolgozzanak" : A szegedi egyetem idei utolsó doktoravató ülése. In: Délmagyarország. (1939)

A nemzeti műemlékek védelme - nemzetvédelem : Felvinczi Takács Zoltán előadása. In: Délmagyarország. (1939)

Ünnepség Kogutowicz Károly dr. huszéves professzori működésének alkalmából. In: Délmagyarország. (1939)

A nyilasjelölttel szemben Ambrus József dr. lett a Turul országos fővezére. In: Délmagyarország. p. 7. (1939)

A nyár folyamán megkezdik az ideg- és elmeklinika építését. In: Délmagyarország. (1939)

A semleges Amerika hangulatáról, a newyorki világkiállításról, az európai események által megzavart tudományos kongresszusokról és az izgalmas hazatérésről nyilatkozik Baló József dr. a szegedi egyetem rektora. In: Délmagyarország. (1939)

A szegedi egyetem egyhangúlag Szent-Györgyi Albertet választja felsőházi képviselőjévé. In: Délmagyarország. (1939)

A szegedi egyetem első érmét Kolosváry Bálint kapta [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

A szegedi egyetem felvidéki Diákotthona [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 13. (1939)

A szegedi egyetem jövő évi rektora: Baló József dr. : A jogi kar dékánja: Ereky István dr. In: Délmagyarország. (1939)

A szegedi egyetem képviselői a szófiai egyetem jubileumán [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

"A szegedi egyetem tudományos szinvonalának bizonyitéka, hogy Nobel-díjas és akadémiai nagydíjas professzorai vannak" : Menyhárth Gáspár és Ereky István köszöntése a jogi kar ünnepségén. In: Délmagyarország. (1939)

A szegedi egyetem új tanácsa [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1939)

A szegedi egyetem új tanárai letették az esküt és nyilatkoznak a Délmagyarországnak munkásságukról, terveikről. In: Délmagyarország. pp. 3-4. (1939)

A szegedi egyetem új tanárai. In: Délmagyarország. p. 2. (1939)

A szegedi egyetemet Szent-Györgyi Albert dr. képviseli a felsőházban : Felsőházi póttag: Miskolczy Dezső dr. In: Délmagyarország. (1939)

A szegedi egyetemi építkezéseket 1941 tavaszán folytatják. In: Délmagyarország. (1939)

Észtország ünnepe a Turáni Társaságban. In: Délmagyarország. (1939)

A szófiai egyetem káprázatos fénnyel megrendezett jubileumi ünnepségeiről nyilatkozik Csekey István dr., a szegedi egyetem professzora. In: Délmagyarország. (1939)

"A tudomány világában még mindig zavartalan a béke" : Miskolczy Dezső dr. ideggyógyászprofesszor érdekes nyílatkozata a koppenhágai nemzetközi idegorvoskongresszusról. In: Délmagyarország. pp. 7-8. (1939)

A táborutcai városi bérház III-ik emeletén helyezik el a szegedi egyetem felvidéki hallgatóit. In: Délmagyarország. p. 3. (1939)

A világ minden részével tudományos kapcsolatot épített ki az Egyetem Barátainak Egyesülete : A vasárnapi tisztújító közgyűlés. In: Délmagyarország. (1939)

Asztalos Katalin: Hódmezővásárhely : közlekedés. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 395-400. (1939)

Bakonyi László: Szeged : tanyák a homokon. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 343-352. (1939)

Bácskai János György: Baja múltja-jövője. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 205-214. (1939)

Bánkúti Ferenc: Bodrogköz : a víz tájalakító szerepe. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 319-328. (1939)

Bánkúti Ferenc: A Földrajzi Intézet Szegeden. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 9-15. (1939)

Bárány György: Az egyetemi és középiskolai földrajz oktatás viszonya. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 409-414. (1939)

Bóna Imre: A földrajztudomány és módszere. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 401-408. (1939)

Devich Andor: Egy módszeres földrajz-óra a gimnázium első osztályában : az Alföld éghajlata. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 415-420. (1939)

Domján Anna: Tiszaszög. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 251-257. (1939)

Edelényi Béla: Brennbergbánya. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 381-385. (1939)

Fecske Sarolta: Tápiómente : őstáj és kúltúrtáj. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 245-249. (1939)

Garai Lajos: Orosháza : ember és búza. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 231-235. (1939)

Horváth Andor: Szeged vidéke tájegységei. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 329-335. (1939)

Jautz M. Flamina: Budakeszi. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 17-112. (1939)

Klebniczki József: Mártély. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 215-221. (1939)

Kovács Eszter: Pápa. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 113-195. (1939)

Ladócsy Károly: Kaposvár éghajlata. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 337-342. (1939)

Lenkey Edit: A bányászat tájalakító ereje. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 259-265. (1939)

Mezősy Károly: A területi joghatóság kérdése a magyar neo-aquisita kamara igazgatásában. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 275-300. (1939)

Mikszáth Gyula: Tengerszem-csúcs : kirándulás. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 267-273. (1939)

Molnár Sándor: Mezőkovácsháza településföldrajza. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 237-244. (1939)

Mészáros Olga: Település, falu, város : Finnország földrajzi viszonyai alapján. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 387-393. (1939)

Simon Margit: Kecskemét városi jellege. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 313-318. (1939)

Sáray Gizella: Szombathely gazdasági élete. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 197-203. (1939)

Undi Károly: Szőreg : gyümölcsfa-, rózsa- és salátatermelés földrajzi jelentősége. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 223-229. (1939)

Vincze Ferenc: A vasút : településföldrajzi hatása a Duna-Tisza közén. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 353-379. (1939)

Várady Irén: Kárpátalja : Bodrog és Felső-Tisza csapadékviszonyai. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 461-542. (1939)

Wagner Richárd: A földgömb ábrázolása. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 421-460. (1939)

Zalotay Elemér: Szentes régi vízrajza. In: Kogutowicz Károly Emlékkönyv. pp. 301-312. (1939)

This list was generated on 2024. April 15. 16:35:43 CEST.