Items where Year is 1937

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Number of items: 160.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem évkönyve az 1936/37. tanévről.

A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem tanrendje az 1937/38. tanév első felére.

Szegedi kis kalendárium 1937.

A szinpad 3.

Akadémiai tagokká választják Sík Sándor, Menyhárth Gáspár és Bay Zoltán szegedi egyetemi tanárokat [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

"Angliában a tanítás és nevelés nem politikum" : Dr. Várkonyi Hildebrand és Miskolczy Dezső előadása a pedagógiai szemináriumban. In: Délmagyarország. p. 6. (1937)

Az Alföld erdősítése : Érdekes természettudományi előadások az egyetemen. In: Délmagyarország. (1937)

Az Egyetem Évkönyve : Dr. Erdélyi László rektor nyilatkozata. In: Délmagyarország. (1937)

Az Egyetemi Bethlen Gábor Kör... [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 2. (1937)

Az Egyetemi Énekkar hangversenye. In: Délmagyarország. p. 14. (1937)

Az alaszkai hófehér medvefű és a szegedi hársak : Érdekes természettudományi előadások. In: Délmagyarország. (1937)

Az egyetem rektora a márciusi ünnepség méltóságára figyelmeztette a Klauzál-téri gyűlés diákszónokát. In: Délmagyarország. p. 3. (1937)

Az egyetem tanévnyitó közgyűlése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Az egyetemi építkezések folytatásáról tanácskozott csütörtökön Shvoy Kálmán képviselő a pénzügyminiszterrel. In: Délmagyarország. (1937)

Az emberi jogok, a szabadságeszmék és kulturális gondolat jegyében avatta díszdoktorrá a szegedi egyetem John Howland Lathrop amerikai lelkészt. In: Délmagyarország. (1937)

Az emberiség békéjéről és a svéd-magyar barátságról beszélt Stockholmban Szent-Györgyi professzor. In: Délmagyarország. (1937)

"Az ifjúságnak legszentebb kötelessége a magyar dolgozók mellé állni" : A Márciusi Front íróinak szombati előadása ; Erdei Ferenc az igazi irodalomról, Németh Imre az irodalmi pörökről, Kovács Imre az ifjúság kötelességéről és a parasztömegek megmentéséről. In: Délmagyarország. p. 3. (1937)

Az Élettani Társaság vándorgyűlése a szegedi egyetem orvosvegytani intézetében [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Az értelmiség feladata és a vidék problémái : Dr. Kogutowicz Károly előadása a környezettanulmányozásról. In: Délmagyarország. (1937)

A Bethlen Gábor Kör jubileuma [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1937)

Diákküldöttség gyűlésre kér engedélyt az egyetem rektorától. In: Délmagyarország. p. 4. (1937)

Dr. Buday Árpád egyetemi tanár , régészeti kutató meghalt. In: Délmagyarország. (1937)

Dr. Erdélyi László rektor nyilatkozata az egyetem nyugalmáról, a románok számára alkalmas példákról, néhány fiatalember lelkiismeretlen izgatásáról : "Hiszem, hogy Szegeden nem lesznek tüntetések". In: Délmagyarország. (1937)

Dr. Gelei József a szegedi egyetem jövő évi rektora. In: Délmagyarország. (1937)

Dr. Kiss Albert egyetemi tanár váratlanul meghalt kecskeméti birtokán. In: Délmagyarország. (1937)

Dr. Szent-Györgyi Albert ünneplése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Dr. Veress Elemér előadásával vasárnap megnyitották az atlétagyűlekezetet. In: Délmagyarország. (1937)

Díszdoktorrá avat a szegedi egyetem két amerikai lelkészt [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Egyetemi bál. In: Délmagyarország. p. 4. (1937)

Elmarad az új idegklinika felépítése? In: Délmagyarország. p. 3. (1937)

Elnökválság a Szegedi Gyümölcstermelők Egyesületében : Dr. Kogutowicz Károly komolyan foglalkozik a lemondás gondolatával. In: Délmagyarország. (1937)

Eltemették dr. Kiss Albert egyetemi tanárt [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Előadások [röv. hír.]. In: Délmagyarország. (1937)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Erdélyi László rektor válasza a Turul Szövetség nyílt levelére. In: Délmagyarország. p. 3. (1937)

Erdélyi rektor csütörtöktől húsvéti szünetre engedte az egytemi diákságot : Csak április 4-ére adott engedélyt gyűlés tartására ; Diákgyűlekezés az egyetem előtt. In: Délmagyarország. p. 3. (1937)

Esti diákgyűlés az egyetemen : Általános rendőri permanencia, rendzavarás nem történt ; A rektor felhívása a diákokhoz ; Nyilas-csoportok az egyetem előadótermében. In: Délmagyarország. p. 3. (1937)

Fakultások közötti atlétika verseny [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1937)

A Ferenc József-Tudományegyetem tanszékeinek szama csak öttel több mint volt ötvennégy évvel ezelőtt. In: Délmagyarország. (1937)

Gelei rektor: "Jelszavakkal lehet tömeget izgatni, de problémákat megoldani nem lehet" : Egy zöldinges csoport botrányt rendezett a Turul szerda seti egyetemi gyűlésén. In: Délmagyarország. (1937)

Hét ládában, 15.000 frank értékű könyvet kapott a francia kormánytól a szegedi egyetem. In: Délmagyarország. (1937)

"Idegenből sem vezért, sem alkotmányt, sem világnézetet nem csenhetünk az országba, hanem mindent itthon, a történelem alapján kell megteremtenünk" : Gelei József rektor és Erdélyi László prorektor nagyszabású beszédei a szegedi egyetem vasárnapi tanévnyitó díszülésén. In: Délmagyarország. (1937)

Jogász-matematikus labdarugómérközés [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 18. (1937)

Jénai professzor előadása a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Kecskemét 1000 pengős alapítványt létesít a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. (1937)

Kedden befejeződik a szegedi pedagógusok szemináriuma : Dr. Kisparti János és dr. Kogutowicz Károly előadása. In: Délmagyarország. (1937)

Kedden délben kormányzógyűrűs doktoravatás lesz a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. (1937)

Kormányzógyűrűs doktoravatás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Kormányzógyűrűs doktorráavatás a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1937)

Kovács Imre, Németh Imre, Illyés Gyula és Zilahy Lajos Szegeden [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1937)

Krakkói egyetemi tanár Szegeden [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Két előadás a pedagógusok továbbképző tanfolyamán : Dr. Mester János az olasz nevelésügyről, dr. Deér József Szent István politikájáról. In: Délmagyarország. (1937)

Központi diákházról tárgyalt a szegedi Turul [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

La Scène : revue des sciences théatrales : [tartalmi kivonatok]. In: A szinpad [!színpad] : szinháztudományi [!színháztudományi] szemle : a Magyar Szinháztudományi [!Színháztudományi] és Szinpadművészeti [!Színpadművészeti] Társaság hivatalos lapja, (3). pp. 65-68. (1937)

Lengyel tudós magyar nyelvű előadása a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. (1937)

Ma utazik Stockholmba Szent-Györgyi professzor. In: Délmagyarország. (1937)

Mikor kezdik meg az egyetemi építkezések folytatását : A kultuszminiszter nyilatkozata a polgármesternek. In: Délmagyarország. (1937)

Mohácsi Jenő rádióelőadása Szent-Györgyi professzorról. In: Délmagyarország. (1937)

A Márciusi Front első előadása a szegedi diákság előtt. In: Délmagyarország. p. 4. (1937)

Márciusi ünnepségek [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Nagy részvét mellett temették el dr. Buday Árpád professzort. In: Délmagyarország. (1937)

Nem lehet addig megvalósítani a szellemi együttműködést, amig fel nem szabadítják a tudományos könyveket" : Dr. Kerékjártó professzor felszólalása a szellemi együttműködés bizottságának párizsi ülésén. In: Délmagyarország. (1937)

"Nem türhető a német önérzet elfajulása a Dunántúlon" : Dr. Kogutowicz Károly előadása a német kisebbségi kérdésekről. In: Délmagyarország. (1937)

Nobel díjat nyert Szent Györgyi Albert, a C-vitamin világhírű felfedezője. In: Délmagyarország. (1937)

"A Nobel-díj Klebelsberg Kuno kulturmunkájának igazolását jelenti..." : Szent-Györgyi professzort ünnepelte szombaton a törvényhatóság kisgyűlése és az egyetem doktoravató ülése. In: Délmagyarország. (1937)

Shvoy altábornagy nyilatkozata az egyetemi építkezések folytatásáról, Szeged kulturális problémáiról, az egyetem nyugalmáról, az ifjúság helyzetéről. In: Délmagyarország. (1937)

Surányi-Unger professzor a losangelesi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Surányi-Unger professzor akadémiai díja [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Surányi-Unger professzor előadása a Közgazdasági Társaságban [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Surányi-Unger professzor érdekes előadása a los-angelesi egyetemen Európa helyzetéről. In: Délmagyarország. (1937)

Surányi-Unger professzort meghívta a losangelesi egyetem vendégtanárának. In: Délmagyarország. (1937)

Szakülés az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Szeged közgyűlése december 1-én avatja díszpolgárrá Szent-Györgyi Albertet. In: Délmagyarország. (1937)

Szeged parlamentje feledhetetlen, bensőséges ünnepen avatta díszpolgárrá Szent-Györgyi Albertet. In: Délmagyarország. (1937)

A Szegedi Szabadtéri Játékok képekben. In: A szinpad [!színpad] : szinháztudományi [!színháztudományi] szemle : a Magyar Szinháztudományi [!Színháztudományi] és Szinpadművészeti [!Színpadművészeti] Társaság hivatalos lapja, (3). pp. 69-76. (1937)

Szegedi magántanárnő előadása Alaskáról. In: Délmagyarország. (1937)

Szegedi orvoskutató előadása Bécsben [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Szegedi professzorok előadása az orvoskongresszuson [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Szegedi tanárnő amerikai kutatásai a főiskolát végzett nők kiállításán. In: Délmagyarország. (1937)

Szent Györgyi Albert professzor Korvin-koszorús kitüntetése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Szent Györgyi professzor a római Volta-kongresszuson [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Szent-Györgyi albert ünneplése a Rockefeller-Bizottságban [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Szent-Györgyi professzor a kisdedóvás jelentőségéről [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Szent-Györgyi professzor a kémiai Nobel-díj nyerteseiről. In: Délmagyarország. (1937)

Szent-Györgyi professzor előadása a Természettudományi Társulatban [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Szent-Györgyi professzort november közepén választja a törvényhatóság díszközgyűlése Szeged díszpolgárává. In: Délmagyarország. (1937)

Szent-Győrgyi Albert szegedi díszpolgársága. In: Délmagyarország. (1937)

"Szenttül hiszem, hogy a béke gondolatának előbb-utóbb győznie kell" : Szent-Györgyi professzor szombati rádióbeszéde. In: Délmagyarország. (1937)

Szerb Antal a szegedi egyetem magántanára [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Szerdán délben avatja a törvényhatóság Szeged díszpolgárává Szent-Györgyi Albertet. In: Délmagyarország. (1937)

Százezerpengős sportépületek négymillió pengős építkezés helyett? : Az egyetem csak tornagyakorlótér céljaira használhatja Klebelsberg Kuno "barokk-terét", de nem építkezhet rajta. In: Délmagyarország. (1937)

Székely diákok Mikulás-estje. In: Délmagyarország. p. 7. (1937)

Székfoglaló előadás az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Sík Sándor, papköltő-professzor Ady-előadásai és szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. (1937)

Tanévzárás a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Tavasszal hozzákezdenek az egyetemi építkezések folytatásához. In: Délmagyarország. (1937)

Természettudományi előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Természettudományi előadások az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Tiszteletbeli doktoravatás a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Turul-gyűlés a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1937)

Társadalmi utópiák : Horváth professzor előadása a Schola Emericanaban. In: Délmagyarország. (1937)

Virágokkal köszöntötték a medikusok Szent-Györgyi professzort, aki a Nobel-díj odaitésése után hétfőn délután tartotta első egyetemi előadását. In: Délmagyarország. (1937)

Várkonyi Hildebrand Angliáról, Tonelli Sándor Németországról : (Érdekes előadások a Dugonics-Társaságban). In: Délmagyarország. (1937)

"Zűrzavarba és koszba vesz minden, ahol a jog uralma megszűnik" : Dr. Balás P. Elemér székfoglaló előadása a szegedi egyetemen Dr. Tóth Károlyról. In: Délmagyarország. (1937)

az egészség megóvása kevesebbe kerül, mint a megromlott egészség helyreállítása : Dr. Lőrincz Ferenc előadása az egészségvédelemről. In: Délmagyarország. (1937)

A belga nép a trianoni békét igazságtalannak tartja : Terlinden louvaini egyetemi tanár előadása a szegedi egyetemen a belga-magyar kapcsolatokról. In: Délmagyarország. (1937)

A háromszázéves Descartes : Dr. Bartók György előadása. In: Délmagyarország. (1937)

Új egyetemi magántanár [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Új egyetemi magántanár [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Új egyetemi magántanár [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Új magántanár [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Új magántanárok a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

"A magyar ifjúság a szentistváni kereszttel akar küzdeni, - amely a magyar kulturával ezer év óta egybeforrt - nem kell nekünk semmiféle kereszt". In: Délmagyarország. p. 3. (1937)

A megyék üdvözlik Szent-Györgyi professzort [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

A márciusi incidens a Turul vasárnapi gyűlése előtt [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1937)

"A nemzetiségre nem a faj és nem a nyelv, hanem a belső érzület a döntő" : Dr. Csekey István professzor előadása az Akadémián Liszt Ferenc származásáról. In: Délmagyarország. (1937)

A pozitív és építő hazafiság. In: Délmagyarország. (1937)

Érdekes előadások a pedagógiai tanfolyam második napján. In: Délmagyarország. (1937)

Érdekes előadások az egyetem természettudományi szakosztályában. In: Délmagyarország. (1937)

Érdekes előadások az egyetemen. In: Délmagyarország. (1937)

Érdekes előadásokkal kezdődött meg kedden a szegedi tankerület pedagógiai tanfolyama. In: Délmagyarország. (1937)

"A sok kenyérkereső doktor között ma lámpával kell keresni a régi veretű, igazi doktorokat" : Ünnepélyes külsőségek között kormányzógyűrűs doktort avatott kedden a szegedi egyetem. In: Délmagyarország. (1937)

A spanyol polgárháború : Buza László egyetemi tanár előadása az AUKE-ben. In: Délmagyarország. (1937)

A svéd király a Rákóczi-induló hangjai mellett adta át Szent-Györgyi Albwertnek az első magyar Nobel-díj aranyérmét. In: Délmagyarország. (1937)

A szegedi egyetem kedden tiszteletbeli doktorrá avatja a "Vallási Jogok és Kisebbségek Amerikai Bizottságának" vezetőjét. In: Délmagyarország. (1937)

A szegedi egyetem melegen ünnepelte a Jogi Kar utolsó kolozsvári tanárát : Dr. Menyhárt Gáspár 25 éves professzori jubileuma. In: Délmagyarország. (1937)

A szegedi egyetem új tanács [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

Ösztöndíjjal kitüntetett szegediek [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

A százéves "Szózat" : Dr. Csekey István előadása a Dugonics-Társaságban. In: Délmagyarország. (1937)

A szélsőséges izgatások megfékezését követelték az ajánlási vita csütörtöki szónokai : A szegedi Turul-gyűlés visszhangja a képviselőházban. In: Délmagyarország. p. 1. (1937)

A templomtéri gazdasági épülettel kezdik meg az egyetemi építkezések folytatását. In: Délmagyarország. (1937)

"A tudomány nem csal, nem rágalmaz és nem hírdet gyűlöletet" : Dr. Gelei József rektor szombati beszéde a tudomány jelentőségéről. In: Délmagyarország. (1937)

A törvényhatóság ma déli Szent-Györgyi díszközgyűlése. In: Délmagyarország. (1937)

Évről-évre redukálják a szegedi egyetem hallgatóinak számát. In: Délmagyarország. (1937)

Évzáró ünnepély az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1937)

A város, az egyetem, a társadalom lelkesen ünnepli a Nobel-díjas szegedi professzort. In: Délmagyarország. (1937)

Ascher Oszkár: Beszédművészet. In: A szinpad [!színpad] : szinháztudományi [!színháztudományi] szemle : a Magyar Szinháztudományi [!Színháztudományi] és Szinpadművészeti [!Színpadművészeti] Társaság hivatalos lapja, (3). pp. 56-64. (1937)

Bálint Lajos: Szabadtér és szinpad [!színpad]. In: A szinpad [!színpad] : szinháztudományi [!színháztudományi] szemle : a Magyar Szinháztudományi [!Színháztudományi] és Szinpadművészeti [!Színpadművészeti] Társaság hivatalos lapja, (3). pp. 34-37. (1937)

Csekey István: Kiss Albert emlékezete. In: Délmagyarország. (1937)

Csekey István: A Nobel-díj és magyar nyertesei. In: Délmagyarország. (1937)

Janovics Jenő: A Szegedi Szabadtéri Játékok jövője. In: A szinpad [!színpad] : szinháztudományi [!színháztudományi] szemle : a Magyar Szinháztudományi [!Színháztudományi] és Szinpadművészeti [!Színpadművészeti] Társaság hivatalos lapja, (3). pp. 27-30. (1937)

Lugosi Döme: A Szegedi Szabadtéri Játékok története. In: A szinpad [!színpad] : szinháztudományi [!színháztudományi] szemle : a Magyar Szinháztudományi [!Színháztudományi] és Szinpadművészeti [!Színpadművészeti] Társaság hivatalos lapja, (3). pp. 1-27. (1937)

Mohácsi Jenő: Az Ember tragédiája Hamburgban. In: A szinpad [!színpad] : szinháztudományi [!színháztudományi] szemle : a Magyar Szinháztudományi [!Színháztudományi] és Szinpadművészeti [!Színpadművészeti] Társaság hivatalos lapja, (3). pp. 43-46. (1937)

Pünkösti Andor: Valóságos tér, szimbolikus játék. In: A szinpad [!színpad] : szinháztudományi [!színháztudományi] szemle : a Magyar Szinháztudományi [!Színháztudományi] és Szinpadművészeti [!Színpadművészeti] Társaság hivatalos lapja, (3). pp. 40-43. (1937)

Szentpál Olga and Rabinovszky Márius: Szabadtéri szinjáték [!színjáték] és táncmozgás. In: A szinpad [!színpad] : szinháztudományi [!színháztudományi] szemle : a Magyar Szinháztudományi [!Színháztudományi] és Szinpadművészeti [!Színpadművészeti] Társaság hivatalos lapja, (3). pp. 37-40. (1937)

Tolnay Pál: A szinpadi [!színpadi] üzem gazdaságossága. In: A szinpad [!színpad] : szinháztudományi [!színháztudományi] szemle : a Magyar Szinháztudományi [!Színháztudományi] és Szinpadművészeti [!Színpadművészeti] Társaság hivatalos lapja, (3). pp. 46-56. (1937)

Tonelli Sándor: A Szegedi Szabadtéri Játékok gazdasági jelentősége. In: A szinpad [!színpad] : szinháztudományi [!színháztudományi] szemle : a Magyar Szinháztudományi [!Színháztudományi] és Szinpadművészeti [!Színpadművészeti] Társaság hivatalos lapja, (3). pp. 31-34. (1937)

This list was generated on 2024. April 21. 16:54:02 CEST.