Items where Year is 1934

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Number of items: 254.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1931/32. évi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1933-34. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem tanrendje az MCMXXXIV-XXXV. tanév első felére.

A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem tanrendje az MCMXXXIV-XXXV. tanév második felére.

Magyar tanítójelöltek lapja. - IX. évf. (1934) 1. sz.

Magyar tanítójelöltek lapja. - IX. évf. (1934) 2. sz.

Magyar tanítójelöltek lapja. - VIII. évf. (1934) 5. sz.

Magyar tanítójelöltek lapja. - VIII. évf. (1934) 6. sz.

Magyar tanítójelöltek lapja. - VIII. évf. (1934) 7. sz.

Magyar tanítójelöltek lapja. - VIII. évf. (1934) 8. sz.

Magyar tanítójelöltek lapja. - VIII. évf. (1934) 9-10. sz.

Rectori beszédek : az 1931/32 tanévben.

Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma : színpad könyvtár 1.

Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma IX.

Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma X.

Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma XI.

Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma XII.

Szegedi kis kalendárium 1934.

A 30-as diákbizottságot nem lehet visszaállítani : Pénteken is rendben folytak a beíratkozások a szegedi egyetemen ; A bajtársi vezetők közleménye szerint 20-ig beíratkozási sztrájkot tartanak. In: Délmagyarország. p. 3. (1934)

41 és félmillió ember halt meg a világháboru folyamán : Horváth Barna professzor előadása a béketechnikáról. In: Délmagyarország. (1934)

56 pályadíjat adtak ki a szegedi egyetem keddi évzáró ünnepélyén. In: Délmagyarország. (1934)

7 tanszéket megszüntetnek a szegedi egyetemen : Az orvosi karon 2, a jogi karon 1, a bölcsészetin 3, a matematikai karon 1 katedrát szüntetnek meg ; Más tanszékekkel rendelkező professzorok adják elő a leépített tárgyakat. In: Délmagyarország. (1934)

70 diákot utasítottak vissza a jogi karon, 35-öt az orvosi karon : Számos jeles diák nem tanulhat a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. (1934)

96-tal csökkent a szegedi egyetem hallgatóinak száma. In: Délmagyarország. (1934)

Ariosto emlékünnepély az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Ariosto-ünnepély a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. (1934)

Az Alföldkutató Bizottság nagygyűlést hív össze a szabadtéri játékok idejére. In: Délmagyarország. (1934)

Az Egyetem Barátai Egyesülete természettudományi szakosztályának előadói szakülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Az Egyetem Barátai Egyesülete természettudományi szakosztályának előadói ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Az Egyetem Barátai Egyesületének előadóülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Az Egyetembarátok Egysületének első szabadegyetemi előadása [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Az Egyetemi Bethlen Gábor Kör... In: Délmagyarország. p. 7. (1934)

Az Egyetemi Bethlen Gábor Kör... [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1934)

Az Egyetemi Bethlen Gábor Kör... [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1934)

Az Egyetemi Énekkar hangversenye. In: Délmagyarország. p. 6. (1934)

Az alsóvárosi népművelési tanfolyamon... [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Az anyaszeretet és a mirigyek : Dr. Szentgyörgyi Albert egyetemi tanár érdekes előadása az egyetemen. In: Délmagyarország. (1934)

Az egyetem a felvehető diákok létszámának felemelését kéri a kultuszminisztertől. In: Délmagyarország. (1934)

Az egyetem gazdasági hivatalának új vezetője [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Az egyetem jogi karának emlékezése Somogyi Szilveszterről [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Az egyetemek elsorvasztása az ország kultúrnívójának a lerombolását jelenti : A jogi kari dékán komoly szózata az ifjúsághoz. In: Délmagyarország. (1934)

Az egyetemet méltatlan mellőzés érte a városatyai jelöléseknél. In: Délmagyarország. (1934)

Az egyetemi hallgatók szimpátiamegmozdulása a menekültek mellett. In: Délmagyarország. p. 4. (1934)

Az egyetemi ifjuság felhívása a város közönségéhez. In: Délmagyarország. (1934)

Az egyetemi kérdés a közigazgatási bizottság előtt. In: Délmagyarország. (1934)

Az egyetemi stadion földmunkálatait is elvégzik a szükségmunkák keretében. In: Délmagyarország. (1934)

Az egyetemi stadion építkezése. In: Délmagyarország. (1934)

Az egyetemi tanárok emlékezése Somogyi Szilveszterről. In: Délmagyarország. (1934)

Az elemek átalakítása és - az alkimisták álma : Dr. Náray-Szabó István előadása. In: Délmagyarország. (1934)

"Az ember tragédiája" diadala : Sík sándor előadása Madáchról. In: Délmagyarország. (1934)

Az erdélyi iskolák sorsa : Dr. Buday Árpád előadása. In: Délmagyarország. (1934)

Az ifjúmunkás cserkészek jubileuma [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

"Az állam fontos kötelessége, hogy a kutatás számára teljes szabadságot biztosítson" : Dr. Raul Anthony professzor előadása Szegedn. In: Délmagyarország. (1934)

Az állatkísérletek jelentősége : Dr. Jeney Endre professzor előadása. In: Délmagyarország. (1934)

Az ékszer. In: Délmagyarország. (1934)

Az új Baumgarten-díjasok : A szegedi egyetemi könyvtár volt tisztviselőjének kitüntetése. In: Délmagyarország. (1934)

Beszélgetés a vojnits-díjas Sík Sándorral. In: Délmagyarország. (1934)

Beszélgetés dr. Huszti Józseffel, Klebelsberg hű munkatársával, aki tíz évi szegedi működés után a budapesti egyetem tanára lett. In: Délmagyarország. (1934)

A Bethlen Gábor Egyetemi Diákotthon Mikulás-estje [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 13. (1934)

A Bethlen Gábor Kör könyvismertetői [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1934)

Báró Monti előadása az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

A C-vitamin előállítása: közkincs : Szent-Györgyi professzor előadása Budapesten a Természettudományi Társaságban. In: Délmagyarország. (1934)

Csak szerdán dönt a kultuszminiszter az egyetemi létszám felemeléséről. In: Délmagyarország. (1934)

Csütörtökön dönt a kultuszminiszter az egyetemi felvételekről. In: Délmagyarország. (1934)

Ditrói professzor előadása a szemről. In: Délmagyarország. (1934)

Doktorráavatás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Dr. Bálint Sándor magántanári próbaelőadása az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Dr. Bálint Sándor: egyetemi magántanár [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Dr. Csekey István és dr. virányi Elemér észt kitüntetése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Dr. Engel Rudolf: egyetemi rendkívüli tanár [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Dr. Farkas Béla előadása Budapesten [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Dr. Huszti József: a budapesti egyetem tanára [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Dr. Kovrig Béla előadása a szociálőplitikai feladatokról. In: Délmagyarország. (1934)

Dr. Raul Anthony szerdán Szegedre érkezik [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Dr. Schaffer Károly: a szegedi egyetem díszdoktora [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Dr. Tury Sándor Kornél előadása a Lloyd-Társulatban [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Dr. Tury Sándor előadása a Lloyd-Társulatban. In: Délmagyarország. (1934)

Dr. Tápay-Szabó László ünneplése. In: Délmagyarország. (1934)

A Dugonics-Társaság vasárnapi felolvasó ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Edmond Poupe előadása Kisfaludy Sándorról [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Egy huszezred gramm: a C-vitamin egysége. In: Délmagyarország. (1934)

Egyetemi bál [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 9. (1934)

Egészségtani előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Egészségtani előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Egészségtani előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Egészségtani előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Egészségtani előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Egészségtani előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Egészségtani előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Egészségügyi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Egészségügyi előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Egészségügyi előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Elutaztak Szegedről a finn és észt vendégek. In: Délmagyarország. (1934)

Előadás Bulgáriáról. In: Délmagyarország. (1934)

Előadás Erdélyről [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadás a lappokról [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadás a modern kozmetikáról [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadások [Röv.hír.]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Exportrakodó és gyümölcscsomagoló felállításával kétszeresére lehetne emelni a szegedi gyümölcsexportot. In: Délmagyarország. (1934)

A FEFHE választmányi ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1934)

A Felsőipariskolát Végzettek Egyesülete... [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

A Ferenc József Tudományegyetem évzáró ünnepélye [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Finn és észt vendégek Szegeden. In: Délmagyarország. (1934)

Francia előadás az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Francia irodalmi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Francia professor előadása Szegeden az építkezésről [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Francia professzor előadásai a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. (1934)

A Gyümölcstermelők Országos Egyesülete kebelében megalakult a gazdasági bizottság [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

A Gyümölcstermelők Országos Egyesületének szakülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Hogyan beszéltek az Árpád-korban : Dr. Mészöly Gedeon előadása. In: Délmagyarország. (1934)

Hírek Szent-Györgyi és Issekutz professzorok Szegedről való távozásáról. In: Délmagyarország. (1934)

Irodalom és Biedermeier [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Jelentékenyen emelkedett a szegedi egyetemen a pályadíjjal jutalmazott hallgatók száma. In: Délmagyarország. p. 7. (1934)

A KEAC vasárnapi sportnapja. In: Délmagyarország. p. 11. (1934)

A KEAC és a főiskolai verseny. In: Délmagyarország. p. 7. (1934)

A KEAC új pályája [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

A KEAC-pálya áthelyezésére tartott versenytárgyalás eredménye. In: Délmagyarország. (1934)

A KEAC-pálya ügye [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Kedvezményes jegyek a szabadtéri játékokra... [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1934)

A Kereskedők szövetsége tiltakozása az egyetem elsorvasztása ellen. In: Délmagyarország. (1934)

Kilenc tanszéket akarnak megszüntetni a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. (1934)

Kis Kalendárium. In: Délmagyarország. p. 7. (1934)

Kiss Albert egyetemi rektore a kultuszminiszternél. In: Délmagyarország. (1934)

Kolosváry Sándor és Farkas Lajos szobrának leleplezése az egyetemen. In: Délmagyarország. (1934)

Kormányzógyűrűs doktoravatás a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. p. 9. (1934)

Kormányzógyűrűs doktoravatások a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Kramár professzor előadása a belvárosi leányiskolában [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Kétszázhusszal csökkent a szegedi egyetem hallgatóinak létszáma. In: Délmagyarország. (1934)

Közgyűlés az atlétikai szövetségben [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Lényegesen kevesebb hallgatót vesznek fel az idén a szegedi egyetemre. In: Délmagyarország. (1934)

A MANSZ előadássorozata [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Ma nyílik meg a Tiszai Halászati kiállítás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Magyar előadók a pécsi Janus Pannonius Társaság ülésén [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Meddig él az ember? : Purjesz professzor előadása. In: Délmagyarország. (1934)

Megnyílt a tiszai halászati kiállítás. In: Délmagyarország. (1934)

Miniszteri rendelet az egyetemi beíratkozásokról. In: Délmagyarország. (1934)

Még nem döntöttek az egyetemi létszám felemeléséről. In: Délmagyarország. (1934)

Mészöly Gedeon a tanárvizsgáló bizottság elnöke [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Négy szegedi egyetemi tanárt Budapestre, illetve Debrecenbe helyeztek. In: Délmagyarország. (1934)

Olasz egyetemi tanár előadása [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Orvosok továbbképző tanfolyama [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

A Protestáns Diákszövetség konferenciája. In: Délmagyarország. p. 6. (1934)

A Protestáns Diákszövetség konferenciája. In: Délmagyarország. p. 10. (1934)

Purjesz professzor előadása a romániai orvosképzésről. In: Délmagyarország. (1934)

Pénz és hitel [röv. hír.]. In: Délmagyarország. (1934)

R. Anthony párizsi orvosprofesszor előadása [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Raul Anthony, a világhírű párisi tudós Szegeden. In: Délmagyarország. (1934)

A Rockefeller-kutatóeszközök útja a szegedi egyetemről Debrecenbe. In: Délmagyarország. (1934)

Rövidesen hozzákezdenek az új egyetemi stadion felépítéséhez. In: Délmagyarország. p. 5. (1934)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Szakelőadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Szavak titka. In: Délmagyarország. (1934)

Szeged városépítési problémái.

Szeged és az egészségügy : Tomcsik professzor előadása. In: Délmagyarország. (1934)

Szegeden megtatálták a kaliforniai pajzstetű parazitáját : Jelentős felfedezés a növényvédelem terén. In: Délmagyarország. (1934)

Szegedi egyetemi tanár kezdeményező munkássága a Nobel-díjas amerikai orvosokkal a vészes vérszegénység leküzdésére. In: Délmagyarország. (1934)

Szegedi előadók a Bűnügyi Védők Egyesületének budapesti felolvasó ülésén [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

"Szegedi füzetek" [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Szegedi szereplők a rádióban [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Szegedi székhellyel "Alföldi Blokk"-ot alakítanak a Duna-Tisza köze gyümölcstermelői : Dr. Kogutowicz Károly a szervezkedésről. In: Délmagyarország. (1934)

Szegednek meg kell védelmeznie az egyetem integritását. In: Délmagyarország. (1934)

A Szegedvidéki Gyömölcstermelők Egyesülete a főispánnál. In: Délmagyarország. (1934)

Szent Györgyi professzor a Népszövetség megbízásából a londoni vitaminkongresszusra utazott. In: Délmagyarország. (1934)

Szent-Györgyi professzor előadása Belgrádban. In: Délmagyarország. (1934)

Szentgyörgyi professzor a londoni vitaminkongresszusról : Az értekezlet teljes egészében elfogadta a professzor C-vitamin vizsgálatainak eredményeit. In: Délmagyarország. (1934)

Szentgyörgyi professzor ünnepeltetése Belgrádban : Meleg szerb-magyar barátkozás a C-vitamin lobogója alatt. In: Délmagyarország. (1934)

Századik díszdoktoravatásra készül a szegedi egyetem. In: Délmagyarország. (1934)

Széki Tibor ünneplése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1934)

Sík Sándor előadása Madáchról [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Sík Sándor kapta a Vojnits-díjat [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Tanévnyitó ünnepi közgyűlés sz egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Természettudományi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Természettudományi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Természettudományi előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Tervszerű kísérletek a szegedi egyetem elsorvasztására. In: Délmagyarország. (1934)

Tovább folytatják a szegedi egyetem leépítését? In: Délmagyarország. (1934)

A Turul és a TESZ. In: Délmagyarország. p. 5. (1934)

Törvény és szabadság a modern fizikában [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Vacsora dr. Tápay-Szabó László tiszteletére [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Zolnai professzor előadása Debrecenben [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

A család, a gyermek és az iskola : A Dolgozó Nők ankétja. In: Délmagyarország. (1934)

A fehértói biológiai laboratórium : A költségek hiánya miatt csak a jövő évben rendezhetik be a laboratóriumot ; Dr. Gelei József professzor nyilatkozata. In: Délmagyarország. (1934)

A finnugor kulturbizottság tagjai Szegeden. In: Délmagyarország. (1934)

A főiskolai futballbajnokság döntő mérközését rendezték meg Pécsett a KEAC és a PEAC között [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 9. (1934)

A gyakorlati közigazgatási vizsgabizottság szegedi tagjai [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

A gyertyaszentelői időjóslás. In: Délmagyarország. (1934)

A gyümölcskiállítás megnyitása. In: Délmagyarország. (1934)

A halak és a hangok : Dr. Farkas Béla előadása. In: Délmagyarország. (1934)

Új egyetemi magántanár [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Új egyetemi magántanárok [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

"Új világ felé" : Dr. Csekey István professzor előadása. In: Délmagyarország. (1934)

Újabb kísérletek az egyetemi létszám felemelése érdekében. In: Délmagyarország. (1934)

Újabb ítélet az egyetem rágalmazási perében. In: Délmagyarország. (1934)

A jelentkező diákok legnagyobb részét nem veszik fel az egyetemre : A kultuszminiszter csak 30-al emelte fel a létszámot a jogi karon, 10-el az orvosi karon és 10-el a bölcsészeti karon. In: Délmagyarország. (1934)

Újra megalakult a szegedi egyetemi énekkar [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1934)

A kultuszminiszter néhány perces kihallgatáson fogadta a szegedi egyetem tanácsát, de a felvételek dolgáról nem tárgyalt. In: Délmagyarország. (1934)

A kultuszminisztérium nem folytatja a szegedi egyetemi építkezéseket. In: Délmagyarország. (1934)

A magyar egyetemi tanárok szegedi kirándulása. In: Délmagyarország. (1934)

"A magyar nyelv sorsa Romániában". In: Délmagyarország. (1934)

A nacionalizmus és az egyház. In: Délmagyarország. (1934)

Ünnepély az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

A népművelési bizottság alsóvárosi népművelési tanfolyamán... [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

A népművelési bizottság új kinevezett tagjai [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

Érdekes előadások a Rotary klubok szegedi kongresszusán. In: Délmagyarország. (1934)

Érdekes politikai drámát írt Sík Sándor a pap-költő egyetemi tanár : Bécs februári forradalma - egy elképzelt államban. In: Délmagyarország. (1934)

A szegedi egyetem Ariosto-ünnepélye. In: Délmagyarország. (1934)

A szegedi egyetem rektora feloszlatta a harmincas diákbizottságot : Hétfőn megkezdődtek a beíratkozások ; Széki Tibor rektor: "Az egyetem hatósága minden erejével meg fogja akadályozni, hogy a gettószakaszt végrehajtsák ; az új félévben rendnek kell lenni az egyetemen" ; Számozási rendszert vezetnek be az előadótermekben. In: Délmagyarország. (1934)

A szegedi egyetem statisztikai tanszéke [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

A szegedi egyetem és Csanád-megye. In: Délmagyarország. (1934)

A szegedi egyetem új rektora és dékánjai [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

A szegedi egyetem új tanácsa [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

A szegedi egyetem ünnepélyes külsőségek között avatta szombaton díszdoktorrá dr. Schaffer Károlyt. In: Délmagyarország. (1934)

"A szegedi egyetemen nemcsak a beruházások szüntek meg, hanem elmaradtak a kormányt kötelező beruházások is" : A katedrák és a hallgatók számának apasztása kizárólag a szegedi egyetemet sújtja. In: Délmagyarország. (1934)

A szegedi egyetemen rend van és csütörtökig 80 hallgató iratkozott be. In: Délmagyarország. (1934)

A szegedi egyetemen rendesen folynak a beíratkozások. In: Délmagyarország. (1934)

A szegedi egyetemen élénk tempóban folynak a beíratkozások : Megtiltották a pécsi izgató röpcédulák terjesztését ; Az Emericana a beíratkozási sztrájk ellen. In: Délmagyarország. p. 3. (1934)

A szegedi egyetemi atléták veresége Pécsett. In: Délmagyarország. p. 11. (1934)

A szegedi gyümölcstermelők sikere a kecskeméti kiállításon. In: Délmagyarország. (1934)

A szegedi klíma nagyon kedvez az asztmás megbetegedéseknek : Rusznyák professzor előadása. In: Délmagyarország. (1934)

A szegedi tanyavilág helyzete : Dr. Kogutowicz Károly előadása. In: Délmagyarország. (1934)

Ösztöndíjak. In: Délmagyarország. p. 7. (1934)

A tanév utolsó doktoravatása a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

A tiszai halak. In: Délmagyarország. (1934)

A táplálkozás egészségtana : Dr. Veress Elemér egyetemi tanár előadása. In: Délmagyarország. (1934)

A táplálkozás kémiája : Dr. Náray-Szabó István előadása. In: Délmagyarország. (1934)

A táplálkozás kémiája [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1934)

A város és az egyetem. In: Délmagyarország. (1934)

A zsugorított egyetem. In: Délmagyarország. (1934)

This list was generated on 2024. April 16. 00:50:27 CEST.