Items where Year is 1932

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Number of items: 124.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1929/30. évi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1931-32. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tanulmányi, fegyelmi és leckepénz-szabályzata 1932.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXXI-XXXII. tanévről.

A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem tanrendje az MCMXXXI-XXXII. tanév második felére.

Magyar tanítójelöltek lapja. - VII. évf. (1932) 1. sz.

Magyar tanítójelöltek lapja. - VII. évf. (1932) 2. sz.

Magyar tanítójelöltek lapja. - VII. évf. (1932) 3. sz.

Magyar tanítójelöltek lapja. - VII. évf. (1932) 4. sz.

Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma III.

Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma IV.

Szegedi kis kalendárium 1932.

200 jelentkező körül 70 elsőéves orvostanhallgatót vettek fel a szegedi egyetemre. In: Délmagyarország. (1932)

288 jogász, 200 orvos, 32 matematikus, 31 gyógyszerész jelentkezett felvételre a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. (1932)

35 egyetemi állás megszüntetése ellen memorandumban fordultak a kormányhoz és az országgyűlés tagjaihoz : Megalakult a szegedi tanársegédi kamara. In: Délmagyarország. (1932)

Arany János emlékezete a Dugonics Társaságban. In: Délmagyarország. (1932)

Az Egyetem Barátai Egyesülete természettudományi szakosztálya... [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Az Egyetem Barátai Egyesületének természettudományi szakosztálya... [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Az Egyetem Barátok Egyesülete természettudományi szajosztályának... [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Az Egyetemi Bethlen Gábor Kör Soli Deo Gloria Collegiuma... [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Az Egyetemi Luther Otthon felavatása. In: Délmagyarország. p. 6. (1932)

Az egyetem jövő évi rektora: dr. Schmidt Henrik. In: Délmagyarország. (1932)

Az egyetem pályadíjnyertes hallgatói [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Az egyetem rádiumintézete [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Az egyetem évzáró ünnepélye [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Az egyetem, az állam és a város : A város tartozik 264 ezer pengővel, az állam pedig a szemklinika, az elmeklinika és a Templom-téri "D"-épület felépítésével. In: Délmagyarország. (1932)

Az egyetemi ifjúság reviziós gyűlése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1932)

Az egyetemi kiadások redukciója és a tanszékek összevonása. In: Délmagyarország. (1932)

Az egyetemi tanárok inségakciója [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Az evangélikus egyetemi hallgatók kongresszusa. In: Délmagyarország. p. 5. (1932)

Befejezték a bölcsészkongresszust. In: Délmagyarország. p. 5. (1932)

A Bethlen Gábor Kör kis kalendáriuma. In: Délmagyarország. p. 6. (1932)

Bölcsészhallgatók kongresszusa. In: Délmagyarország. p. 2. (1932)

Bölcsészhallgatók és tanárjelöltek országos kongresszusa. In: Délmagyarország. p. 5. (1932)

Csekey professzor előadása a panszlavizmusról és az uralizmusról [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Csengery János kitüntetése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

A DMKE közgyűlése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Dessoir professzor előadása Goethéről. In: Délmagyarország. (1932)

Doktoravatás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Doktorráavatás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Doktorráavatás az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Dr. Banner János ásatásainak eredményei a vásárhelyi múzeumban [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Dr. Berecz Jánost választották meg a szegedi egyetem felsőházi képviselőjévé. In: Délmagyarország. (1932)

Dr. Falta Marcell egyetemi magántanár [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Dr. Schmidt Henrik rektor az egyetemi felvételekről. In: Délmagyarország. (1932)

Dr. Várkonyi Hildebrand előadása a Dolgozó Nők Klubjában [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

A Dugonics-Társaság Arany János ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése. In: Délmagyarország. (1932)

Egy orvostanhallgató izgatási pere. In: Délmagyarország. p. 5. (1932)

Egyetemi magántanárnő a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Előadás a Bethlen Gábor Körben [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Előadás a szegedi füvészkertről [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Előadás a vitaminokról [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Előadások a tanyán [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Ernst Wolgast előadása a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. (1932)

Felolvasás a Kálvinista Körben [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Goethe-ünnepély az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Hatvan elsőéves orvostanhallgatót vesznek fel a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Horogkeresztes rohamcsapatokat akarnak szervezni az egyetemi hallgatók között. In: Délmagyarország. p. 5. (1932)

Huszti József professzor kitüntetése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Iványi professzor kitüntetése. In: Délmagyarország. (1932)

Kedden délelőtt eltávolították a szegedi egyetemről a zsidóvallású hallgatókat. In: Délmagyarország. p. 3. (1932)

Kinevezték a közigazgatási vizsgabizottságot [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Kormányzógyűrűs doktorráavatás az egyetemen. In: Délmagyarország. (1932)

Képességvizsgálatok és pályaválasztási vizsgák : Várkonyi professzor pszichotechnikai előadása. In: Délmagyarország. (1932)

Két aranydiploma [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Két néprajzi előadás. In: Délmagyarország. (1932)

Könyvismertető est a Bethlen Gábor Körben [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1932)

A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem tanrendje az MCMXXXII-XXXIII. tanév első felére.

Megalakult a Horthy Kollégiumi Kör [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1932)

Megkezdődött az evangélikus főiskolások országos kongresszusa. In: Délmagyarország. p. 5. (1932)

Megnyitották a szegedi egyetem rádiumintézetét. In: Délmagyarország. (1932)

Móra Ferenc: a szegedi egyetem díszdoktora. In: Délmagyarország. (1932)

Móra Ferencet ünnepélyes külsőségek között avatták a szegedi egyetem díszdoktorává. In: Délmagyarország. (1932)

Nagy részvét mellett temették el dr. Dézsi Lajost. In: Délmagyarország. p. 5. (1932)

Nyugalom az egyetemen. In: Délmagyarország. p. 3. (1932)

Náci-propaganda a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. p. 5. (1932)

Német tudós előadása a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. (1932)

Róma lapításának évfordulója a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Sub auspiciis gubernatoris doktorrá avatás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Szabadelőadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Szakelőadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Szakelőadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Szakelőadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Szakelőadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Szakelőadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Szakelőadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Szakelőadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma vasárnap tartotta meg a központi egyetemen ezidei első vitaestjét. In: Délmagyarország. p. 5. (1932)

A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. In: Délmagyarország. p. 7. (1932)

Szegedi egyetemi tanár és tanársegéd nyerte a francia tudományos akadémia Lallemand-díját [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Szegedi fiatalok. In: Délmagyarország. p. 6. (1932)

Szentgyörgyi professzor kitüntetése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Szerdán döntöttek az egyetemi fölvételekről : A jogi kar a kontingens kibővítését kéri a kultuszminisztertől. In: Délmagyarország. (1932)

Szerdán nyugalom volt az egyetemen, de az anatómiai intézetben megint verekedtek. In: Délmagyarország. p. 3. (1932)

Sík Sándor elődása Arany Jánosról. In: Délmagyarország. (1932)

Tanyai gazdaelőadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Tisztújítás a Bethlen Gábor Körben [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 9. (1932)

Tudományos előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Tíz éves a szegedi Egyetemi Luther Szövetség [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1932)

Tízéves a Szegedi Egyetemi Luther Szövetség. In: Délmagyarország. p. 6. (1932)

Várkonyi Hildebrand előadása a mérnökegyletben [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

"A beszélő kövek, a minket megértő emberek innen el nem eresztenek bennünket..." : Díszközgyűlésen ünnepelte a Ferenc József Tudományegyetem 60 éves jubileumát. In: Délmagyarország. (1932)

A fiatalság problémájáról beszélt a távozó rektor az egyetemi tanévmegnyitó ünnepségen. In: Délmagyarország. (1932)

A hatvanéves Ferenc József Tudományegyetem : Érdekes adatok a jubiláló főiskola történetéből. In: Délmagyarország. (1932)

Új egyetemi magántanárok [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Új egyetemi magántanárok a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

A kultuszminisztérium nem emeli fel a szegedi egyetem hallgatóinak a létszámát. In: Délmagyarország. (1932)

Ünnepség az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

Érdekes orvosi előadások az Egyetembarátok Egyesületében : Szentgyörgyi professzor újabb kutatásai. In: Délmagyarország. (1932)

A szegedi bajtársi szövetségek memorandumot adnak át a rektornak a numerus clausus ügyében. In: Délmagyarország. p. 3. (1932)

A szegedi diákok hétfőn délelőtt felvonultak az egyetem elé és memorandumot adtak át a rektornak. In: Délmagyarország. p. 3. (1932)

A szegedi egyetem december 3-án avatja díszdoktorrá Móra Ferencet. In: Délmagyarország. (1932)

A szegedi egyetem új magántanára [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1932)

A tanszékösszevonások ügye és a szegedi egyetem : Dr. Veress Elemér rektor nyilatkozata a minisztériumi tervekről. In: Délmagyarország. (1932)

This list was generated on 2024. April 22. 02:33:41 CEST.