Items where Year is 1930

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Number of items: 188.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1927/28-1928/29. évi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1928-29. és 1929-30. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXIX-XXX. tanévről.

A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem tanrendje az MCMXXX-XXXI. tanév első felére.

A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem tanrendje az MCMXXX-XXXI. tanév második felére.

Magyar tanítójelöltek lapja. - IV. évf. (1930) 5. sz.

Szegedi kis kalendárium 1930.

250-el redukálni kell a szegedi egyetemi klinikák beteglétszámát? : Feltünést keltő kultuszminisztériumi rendelet ; Ideiglenesen be kell zárni az elkülönítő pavilonokat. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

Adományok egyetemi pályamunkákra [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 19. (1930)

Amerikai professzorok Szegeden [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Az "alkotók" felvonulása, a Panteon felavatása és az egyetem zárókőletétele : Kormányzói kézirat a 12 Korvin-láncról és 60 Korvin koszorúról. In: Délmagyarország. pp. 7-8. (1930)

Az Alföldkutató Bizottság közgyűlése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 2. (1930)

Az Egyetemi Barátok Egyesülete természettudományi szakosztályának szakülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

"Az adózó polgárok nyomora és a kulturális kiadások között nincs meg a helyes arány" : A kultusztárca vitájában szóvá tették a szegedi egyetem ügyét ; Klebelsberg a programjáról, Sándor Pál a Collegium Hungaricumról. In: Délmagyarország. p. 2. (1930)

Az alföldkutató Bizottság népszerű előadása Dorozsmán [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Az alföldkutató bizottság kulturestje [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

Az amerikai buzatermelés és Hawaii szépség a földrajzi intézet filmelőadásán [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 11. (1930)

Az egyetem Marsigli-ünnepsége [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Az egyetem Marsigli-ünnepélye. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

Az egyetem Marsigli-ünnepélye [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 15. (1930)

Az egyetem évzáró ünnepélye [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 18. (1930)

Az egyetem új dékánjai [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Az egyetemi Luther Szövetség [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Az egyetemi ifjuság évzáró ballagása [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1930)

Az egyetemi könyvtár folyóiratai [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

Az egyetemi énekkar matinéja [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Az egyetemi építési bizottság döntése a leszámolópalota auditoriuma ügyében : a kultuszminiszter magának tartotta fent a munkák kiadását ; Az állami gimnázium 9 évi száműzetés után szeptemberben visszatérhet régi épületébe? In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

Az egyetemi építési bizottság hétfői ülésén kiosztották a fizikai és kémiai intézet berendezési munkálatait. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

Az egyetemi építési munkálatok versenytárgyalása [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Az első kalapácsütéstől a zárókőletételig : Sorok a szegedi egyetemről. In: Délmagyarország. pp. 9-10. (1930)

Az árvízi fogadalom beváltása és a kultuszminiszter díszpolgárrá választása Szeged díszközgyűlésén : "Nem elég, hogy Szeged egyetemi város, Szegednek gazdag várossá kell lennie". In: Délmagyarország. p. 4. (1930)

Beszélgetés dr. Hainiss Elemérrel, akit a budapesti gyermekklinika igazgatójának neveztek ki : "Nehezen hagyom itt Szegedet...". In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

A Bethlen Gábor Kör előadása [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

A Bethlen Gábor Kör márciusi ünnepélye [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Buza professzort meghívta Genfbe a Népszövetség [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 2. (1930)

Böjti délután a piarista diákszövetségben [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

Csengery János arany doktori diplomája [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

Csengery János előadása az Akadémián [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 2. (1930)

Csütörtökön délelőtt megtartották a szegedi ifjuság Szent Imre ünnepét : Glattfelder püspök ünnepi miséje a Templom-téren ; Ötezer diák előtt leplezték le a Szent Imre szobrot. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

Csütörtökön délután különös incidens játszódott le az egyetem Kálvária-téri épületében : Szentgyörgyi professzor a diákok tanulásáról ; Idegen hallgatók a medikusok kémiai óráján ; Dr. Issekutz Béla professzor eltávolította az előadóteremből a szegedi fajvédőlap munkatársát ; Zajos jelenetek a folyóson és az előadóteremben ; A központi egyetemen csütörtökön teljes rend volt ; A zsidó vallásu hallgatók még pénteken sem jelennek meg az előadásokon. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

Csütörtökön este megtartották az alföldi katolikus gyűlés első díszgyűlését : "A keresztény ember ideálja: a haladás és a tökéletesség" ; Menyhárth Gáspár, Walkenberg Alajos, gróf Széchényi György és Bangha Béla tartottak előadást. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

A DEFHE reviziós előadása [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 13. (1930)

A "DEFHE" matinéja [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

DEFHE-matiné [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

A DMKE igazgatósági ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 11. (1930)

Dr. Aigner Károly főispánt a szegedi egyetem szombaton délben díszdoktorává avatta : A díszdoktorrá avatást a nyilvánosság kizárásával tartották meg. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

Dr. Csengery János egyetemi tanárnak ma nyujtották át az arany doktori diplomát. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Dr. Kováts Ferenc az egyetem jövő évi rektora [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

Dr. Meszlény Artur előadása a polgári peres eljárás reformjáról [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

Dr. Szentpéteri Zsigmond szegedi egyetemi tanár székfoglalója az Akadémián [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 4. (1930)

A Dugonics-Társaság vasárnap közgyűlést és felolvasó ülést tartott. In: Délmagyarország. p. 2. (1930)

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Díszbe öltözött egyetemi tanács, diákszázad, honvédzenekar, énekkar fogadta a vilnai Báthory István egyetem Szegedre érkezett professzorait. In: Délmagyarország. p. 2. (1930)

Egy marék kolozsvári föld Jancsó professzor szíve felett... [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Előadás "Az ókori modern városról" [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 14. (1930)

Előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 16. (1930)

Előadás a Dugonics-Társaságban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

Előadás a görög szobrászatról [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

Előadás a képzőművészeti egyesületben [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 11. (1930)

Előadás a római szobrászatról [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Előadás az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

Ezer kötet könyvet küldött a szegedi egyetem a vilnai egyetemnek [Röv. hí.]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Felolvasó ülés a Dugonics-Társaságban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

Felvétel a szegedi egyetem második félévére [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Felvétel a szegedi egyetemre [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

A Ferenc József Tudományegyetem egyesületének bölcsészeti szakosztálya [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

Ferencz Józsefről beszéltek az egyetem tanévnyitó ünnepségén : Nagy közönség jelenlétében, fényes ünnepség keretében nyitották meg hivatalosan az egyetemi tanévet. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

Filmelőadásokat rendez a földrajzi intézet [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Finn tanszék a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Félmillió pengővel tartozik az állam a szegedi kereskedőknek és iparosoknak : Küldöttség a polgármesternél az egyetemi építkezések ügyében. In: Délmagyarország. p. 4. (1930)

Fógel József professzor jelentése a Diákjóléti Iroda működéséről [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Glattfelder püspök, Menyhárth Gáspár, Rerrich Béla, Várhelyi prelátus, a főispán és a polgármester kitüntetése. In: Délmagyarország. p. 2. (1930)

Hainiss professzor eltávozott Szegedről [röv. hír.g. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

"Hátunkra akasztjuk a diplománkat és ráírjuk, hogy éljen a kulturfölény". In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

Hétfőn délelőtt verekedést rendeztek a szegedi egyetemen : Másféléves szünet után, a kultuszminiszter szegedi látogatásának idején, hétfőn ismét eltávolították a zsidó vallású diákokat ; A zsidó vallásu hallgatók emlékiratot nyujtottak át Klebelsbergnek ; Megállapították a verekedők névsorát ; A rektor a legszigorúbb rendszabályokat ígéri. In: Délmagyarország. pp. 3-4. (1930)

Interpelláció az egyetemi klinikák beteglétszámának csökkentése ügyében : "A visszafejlesztés összeegyeztethető-e azokkal a nagy anyagi áldozatokkal amelyeket a város hozott a szegedi egyetemért?". In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

Jancsó Miklós professzor szombaton éjszaka meghalt. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

Jogi szakelőadások az Egyetem Barátai Egyesületében [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 13. (1930)

A Katolikus Kör adventi délutánja [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

A Katolikus Kör második adventi délutánja [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

Kedden este 400 főnyi diáktömeg támadást intézett a Délmagyarország kiadóhivatala ellen : Este 7-kor gyűlést tartottak az egyetemen, majd uccai felvonulás után kőzáporral megostromolták a kiadóhivatal helyiségeit ; A rendőrség karddal verte szét az ellenszegülő támadókat ; Kedden a zsidó vallásu diákok nem jelentek meg az egyetemen ; A rektor a legszigorubb rendszabályokat foganatosítja. In: Délmagyarország. pp. 1-2. (1930)

Klebelsberg kultuszminiszter hétfőn este Szegedre érkezett : Kedden résztvesz az egyetemi építési bizottság ülésén. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

A Képzőművészeti Egyesület előadása [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

A Képzőművészeti Egyesület előadása [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

Kórb Flóris műépítész meghalt [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Küzdelem a Studió és a szegedi adóállomás körül : Kogutowicz Károly, Balogh István és a Studió nyilatkozata az októberi ünnepségek közvetítéséről. In: Délmagyarország. p. 2. (1930)

Lengyel vendégek Szegeden [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 13. (1930)

Luppe nürnbergi főpolgármester Szegeden : Megnézte a Templom-téri és egyetemi építkezéseket, este visszautazott Budapestre. In: Délmagyarország. p. 2. (1930)

A MEFHOSZ tízéves jubileuma [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

A MIEFHOE álarcos jelmezbálja [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 2. (1930)

A MIEFHOE-bál jelmezversenyének győztesei [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

MIEFHOE-jelmezbál. In: Délmagyarország. p. 2. (1930)

Ma este lesz a MIEFHOE álarcos jelmezbálja [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

Matiné a Katolikus Ház javára [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

Meghalt Farkas Gyula professzor [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Megkezdődnek az Egyetem Barátai Egyesületének természettudományi előadásai [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1930)

Mennyit költött a város az egyetemi építkezésekre - kérdezi a pénzügyi bizottság : Összehívják a takarékossági bizottságot. In: Délmagyarország. p. 4. (1930)

Meskó Zoltán lett a szegedi orvosszövetség elnöke [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

Március 15-ike [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 11. (1930)

Négy üres tanszék van a szegedi egyetemen : Hainiss és Ortvay professzorok helyét valószínűleg még az új tanév előtt betöltik. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

Október 6. [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 11. (1930)

Októberre, vagy májusra halasztják el az egyetemi építkezések országos ünnepségét : Szeptemberig nem fejezik be a fogadalmi templom munkálatait és nem készülnek el a Templom-téri építkezések sem. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

Orvosi továbbképző tanfolyam a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

"Palota-kapu" készül a Boldogasszony-sugárut torkolatához : A kultuszminiszter Szegeden. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

A Piarista Diákszövetség [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

A Piarista Diákszövetség [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Rendet az egyetemen! In: Délmagyarország. p. 1. (1930)

Rerrich Béla nyilatkozata a fizikai intézet építése ügyében tartott vizsgálatról. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

Rádióelőadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

Sportrepülőklubot alakított a szegedi egyetem diáksága [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Szabadegyetemi előadás [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 15. (1930)

Szabadegyetemi előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Szakülés [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Szeged impozáns ünnepe március 15-én : Incidens a Kossuth-szobornál. In: Délmagyarország. p. 2. (1930)

Szegeden is kísérleteztek a Calmette-féle "B.C.G."-vel : Kováts Ferenc professzor részletes nyilatkozata szegedi kísérleteiről. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

A Szegedi Alföldkutató Bizottság Kecskeméti Közgyűlése 1929. május hó 29-30-án.

"Szegedi Symposion" [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

Szegedi egyetemi hallgatók előadása a békési tanyákon [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

Szegedi egyetemi orvostanárok külföldi előadásai [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 14. (1930)

Szeptemberben nagyszabásu országos ünnepségek lesznek Szegeden : Templomszentelés, egyetemi ünnep, katolikus nagygyűlés ; A kormányzó, a hercegprimás, a miniszterelnök a vendégek között. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

Szily államtitkár és a szegedi egyetem [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Szombaton lesz a MIEFHOE álarcos jelmez-bálja [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

Séta a szegedi egyetem halott professzorainak virágos sírjai között : Kilenc év alatt tizenkét halottja volt az egyetemnek. In: Délmagyarország. p. 4. (1930)

Sík Sándor szerzői estje [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

A TESZ értekezlete [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

"Talán különösnek látszik a mai világban, hogy valaki rászánja magát Vergiliust fordítani..." : Csengery professzor beszél "Aeneis"-fordításáról és akadémiai előadásáról. In: Délmagyarország. p. 4. (1930)

A Tisza Lajos-köruton rövidesen felépítik a második református templomot mert a kultuszminiszternek nincs pénze a megigért kollégiumok felépítésére. In: Délmagyarország. p. 4. (1930)

Tudományos előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

Tudományos előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

Tudományos előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 15. (1930)

Tudományos előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Tudományos ülés [Rövid hír.]. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

Több szegedi egyetemi tanárt jelöltek akadémiai tagnak [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

Tüntetés és felvonulás nélkül telt el a szerdai nap : Délelőtt kisebb összetűzés volt a központi egyetem előtt, délután ujabb gyűlést tartottak ; Egésznapos rendőri permanencia ; Éjszaka helyreállt a teljes nyugalom ; a zsidó vallásu diákok még csütörtökön sem jelennek meg az egyetemen. In: Délmagyarország. pp. 1-2. (1930)

Vasárnap felolvasó ülést tart a Dugonics-Társaság [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

Vasárnap kezdődik a tüdőbeteggondozó orvosok szegedi kongresszusa [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

Vasárnap lesz az egyetem tanévnyitó közgyűlése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

Vita a közgyűlésen a szegedi rádió- leadóállomásról : A szociáldemokraták tiltakozása a jogfosztás ellen, mert interpellációkat és inditványaikat nem terjesztették a közgyűlés elé ; Csütörtökön folytatják a közgyűlést. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

Változás az egyetembarátok természettudományi szakosztályának vezetőségében [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 14. (1930)

A békési református egyházmegye szerint a szegedi egyetemi építkezéseknél sérelem érte a reformátusokat : "A szegedi egyetemet ősi jellegéből ki akarják vetkőztetni" - mondta Harsányi esperes. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

A függőkölcsön, a "Csodabár", a földbérrevizió és a klinikák ügye a keddi rendkivüli közgyűlés előtt : A közgyűlés hosszú vita után hozzájárult a kölcsön felvételéhez ; "Tiltakozni kell az egyetemi intézetek visszafejlesztése ellen" ; Érdekes vita a polgármester és az alsóvárosi plébános között a "Csodabár" tendenciájáról. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

A gyógyszerészhallgatók estélye [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

A hercegprimás, a rektor, Kogutowicz Károly, Iványi Béla és Czapik Gyula beszédei a katolikus díszgyűlésen. In: Délmagyarország. p. 8. (1930)

Új egyetemi internátusra kértek épületet a várostól [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

Újabb komplikációk a szegedi közgyűlés trianoni ülés körül : Dr. Menyhárth Gáspár sem vállalja a trianoni közgyűlés szónoki tisztségét. In: Délmagyarország. p. 4. (1930)

A kereskedők és iparosok panaszai a késedelmes egyetemi kifizetések miatt : A kultuszminiszter kedden résztvett az építési bizottság ülésén, ahol kiosztották a fizikai intézet iparosmunkálatait ; A tanév végéig felszabadul az állami gimnázium épülete. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

A klinikai beteglétszám redukálásának ügye a keddi rendkivüli közgyűlés előtt. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

A krakkói egyetemi hallgatók Szegeden [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

A kultuszminiszter is résztvesz az egyetem Marsigli-ünnepélyén [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

A kultuszminiszter vasárnap Szegedre érkezik : Résztvesz az egyetemi építési bizottság hétfői ülésén ; "Agnoszkálási eljárás" a templom-téri szobrok körül. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

A kultuszminiszter vizsgálatot rendelt el a fizikai intézet építése ügyében. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

Ülések a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1930)

A nagy földbérhátralék miatt a város elköltötte az egyetemi kölcsön nagyrészét : Nehézségek az esedékessé vált egyetemi számlák kifizetése körül. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

A piarista diákszövetség előadásai [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

A piarista diákszövetség ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 11. (1930)

A pályaválasztás kérdése az ifjuság szempontjából [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 10. (1930)

Érdekes adatok a szegedi óriásharcsáról : Gelei professzor előadása. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

A reanissance Magyarországon [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1930)

A szegedi egyetem "világnézeti" tanszékeinek ügye a református zsinat előtt [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 2. (1930)

A szegedi egyetem csütörtökön díszdoktorrá avatja Becker volt porosz kultuszminisztert. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

A szegedi egyetem csütörtökön díszdoktorrá avatja Becker volt porosz kultuszminisztert. In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

A szegedi egyetem díszközgyűlése a vilnai professzorok tiszteletére. In: Délmagyarország. (1930)

A szegedi egyetem százezerpengős Rothermere-adományának alapító oklevelét a kultuszminiszter nem hagyta jóvá : Az egyetem a Rothermere-alapítvány kölcsönéből és a kultuszminiszter támogatásával rákbetegek gyógyítására rádiumot vásárol. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

A szegedi egyetem természettudományi fakultására mindössze 33-an jelentkeztek, a gyógyszerészi karra 25-en : A jogi kar a kontingens felemelését kéri ; A jelentkező medikusok felét visszautasítják. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

A szegedi egyetem új díszdoktora [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

A szegedi egyetem új ideggyógyász tanára: dr. Miskolczy Dezső. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

A szegedi egyetem új tanára [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 2. (1930)

A szegedi egyetem új tanárai [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

A szegedi egyetem új tiszteletbeli doktora [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 2. (1930)

A szegedi egyetemen csak a jogi karra vették fel az összes szegedi jelentkezőt. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

A szegedi egyetemen csütörtökön délben három egyetem avatta díszdoktorrá Becker volt porosz kultuszminisztert. In: Délmagyarország. p. 2. (1930)

A szegedi egyetemet kapcsolatba kell hozni az Alföld tudományos problémáival", - mondotta a kultuszminiszter az egyetem zárókőletételi díszülésén : "Jöjjenek ide a gunyolódók és nézzék meg mi van itten... In: Délmagyarország. p. 7. (1930)

A szegedi egyetemi hallgatók sportrepülőegyesülete [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 11. (1930)

A szegedi liberális párt felíratban fordult a kultuszminiszterhez az egyetemi események ügyében : A pénteki nap teljesen nyugodtan telt el ; A zsidó vallásu hallgatók egyhetes kényszerszünet után hétfőn megjelennek az előadásokon ; Issekutz professzor a csütörtöki incidensről ; Este bajtársi gyűlést tartottak ; Beavatkozásra sehol sem került sor. In: Délmagyarország. pp. 3-4. (1930)

A szegedi országos ünnep legcsodálatosabb élménye: Dohnányi "Szeged miséjének" premierje : A hercegprimás ünnepélyes szentmiséje. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

A szegedi tanárképző intézet elnöksége [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

A szegedi tanárvizsgáló bizottság [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

A szegedi zsidó hitközség tiltakozása az egyetemi zavargások és Gömbös Gyula beszéde ellen : A képviselőtestület csütörtöki ülésén elhatározta, hogy tiltakozását bejelenti a kultuszminiszternek, akit arra kér, hogy az állam hatalmának minden eszközével vessen véget az országra káros eseményeknek ; Tiltakozás minden megkülönböztetés és erőszak ellen. In: Délmagyarország. pp. 3-4. (1930)

Évzáró ünnepély az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1930)

A város ismét kölcsönt vesz fel az egyetemi költségek fedezésére [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1930)

A város pörvesztes maradt az Eötvös-kollégium telkének kisajátítási pörében : A kuria feloldotta az alsóbíróságok ítéletét, helytelennek találta a szakértői becslést és új határozatra utasította a bíróságot. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

A városi ösztöndíjak és az egyetemi pályadíjak. In: Délmagyarország. p. 3. (1930)

Bibó István: Könyvtáraink racionalizálása : a Szegedi Egyetemi Könyvtár tíz éve.

Bibó István: Könyvtáraink racionalizálása : a szegedi egyetemi könyvtár tíz éve.

Győrffy István: Beszéd, mellyel Győrffy István az egyetem 1929. szeptember 29-én tartott közgyűlésén az 1929/30. tanévet megnyitó ünnepélyén a rectori láncot átvette.

This list was generated on 2024. April 15. 16:57:39 CEST.