Items where Year is 1929

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: Article | Book | Journal | Offprint
Number of items: 212.

Article

200 jogász, 60 orvos- és 70 bölcsészhallgatót vehetnek fel a szegedi egyetemre [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 2. (1929)

62 elsőéves orvostanhallgatót vettek fel az egyetemre, harminchármat elutasítottak. In: Délmagyarország. p. 9. (1929)

Aigner főispánt tiszteletbeli doktorrá választja a szegedi egyetem [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1929)

Alkalmas-e a Gréf-féle gyermekkórház épülete a tüdővészes gyermekek gyógyintézete számára? In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Amit a polgármester nem tett meg a kereskedők kérésére, teljesítette a kultuszminiszter protezsálására : Az egyetemi szállítások számlái és a szegedi iparosok. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Anyák iskolája [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 9. (1929)

Az Alföld problémái : Számos előadást tartottak az Alföldkutató Bizottság kecskeméti kongresszusán. In: Délmagyarország. p. 7. (1929)

Az Eötvös-kollégium számára kisajátított telektömbön épül fel a Tanítók háza. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Az Eötvös-kollégium telekkisajátítási tárgyalása eredménytelenül végződött : Bíróság ítél a telek megváltása ügyében. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Az Eötvös-kollégium építése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Az egyetem a gyermekkórház felszabaduló épületét tuberkolotikus gyermekek számára akarja berendezni. In: Délmagyarország. p. 2. (1929)

Az egyetem a leszámolópalota környékének rendezését kéri [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Az egyetem hónapokig halogatja a szegedi kereskedők és iparosok járandóságainak kifizetését : Panaszos küldöttség a polgármesternél. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Az egyetem panaszt emelt a szegedi mentők ellen, mert kevés beteget visznek a klinikákra : Váratlan vizsgálatnál mindent rendben találtak a mentőknél és a tűzoltóknál. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

"Az egyetem szállítóinak panasza jogos" : Az egyetem gazdasági hivatala késedelmesen kapja meg a kifizetésekhez szükséges összegeket. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Az egyetem átadta, a város átvette a gyermekkórházat [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 14. (1929)

Az egyetembarátok egyesülete [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 9. (1929)

Az egyetemi ifjuság elbucsuztatta Szandtner professzort [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Az egyetemi könyvtár folyóiratai [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1929)

Az egyetemi könyvtár folyóiratosztálya [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 10. (1929)

Az egyetemi tanárok pécsi találkozása [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 4. (1929)

Az egyetemi és főiskolai hallgatók Bethlen Gábor Köre [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Az egyetemi és főiskolai hallgatók Bethlen Gábor Köre [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1929)

Az egyetemi és főiskolai hallgatók Kolozsvár-szegedi Bethlen Gábor Köre [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 13. (1929)

Az egészségügyi bizottság elé kerül a gyermekkórház ügye : A gyermekklinka rövidesen véglegesen átköltözik új helyiségébe. In: Délmagyarország. p. 4. (1929)

Az időjárás miatt megváltozott a nemzetközi diákünnepségek szegedi programja : A MEFHOSZ rendezőségének új tervezete a külföldi diákok fogadására. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Az uj sebészeti klinika termeiben rendezik meg a Képzőművészeti Egyesület jubiláris tárlatát [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 4. (1929)

Az új rektor látogatása a polgármesternél [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Az újság tudománya helyet kapott a szegedi egyetemen : Dr. Szabó László pénteken megkezdte úttörő kollégiumát. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Becker porosz kultuszminiszter szeptemberben megtekinti a szegedi egyetemi építkezéseket : Szemle a szegedi középítkezések körül. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Bethlen Gábor 300 éves emlékezete a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

A Bethlen Gábor Kör reformációi emlékünnepe [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Bethlen Gábor ünnepség Szegeden [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Bethlen Gábor-ünnepély az evangélikus templomban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1929)

Bethlen Gábor-ünnepélyt tart a szegedi egyetem [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Centralizálják az új egyetemi intézetek központi fűtését [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

A DEFHE új tisztikara [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1929)

Davida Leo halála [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1929)

Davida Leó halála [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Debreceni téglagyárnál rendelik meg a Templom-térre kerülő egyetemi épületek tégláit. In: Délmagyarország. p. 9. (1929)

Diák-imanap a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 4. (1929)

Diákkongresszus Szegeden : Bem-ünnepély a színházban. In: Délmagyarország. p. 4. (1929)

Diákkritika és diákzavargásokról : Érdekes felszólalások a MEFHOSZ szegedi gyűlésén. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Doktorrá avatások az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1929)

Dr. Banner János - egyetemi rendkívüli tanár [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 2. (1929)

Dr. Berecz János szegedi professzort a budapesti egyetem nőgyógyászati tanszékére jelölték. In: Délmagyarország. p. 2. (1929)

Dr. Buza László előadása a Kellog-paktumról [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Dr. Gohl Ödön a szegedi egyetemi könyvtárra hagyta értékes tudományos könyvtárát [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Dr. Győrffy István lett a szegedi egyetem jövő évi rektora [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Dr. Hainiss Elemér egyetemi tanár a diftéria elleni védőoltások bevezetésének elrendelését kéri a várostól : Beszélgetés a professzorral a diftéria elleni küzdelemről. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Dr. Hilscher Rezső előadása a Bethlen Gábor Körben [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1929)

Dr. Horger Antal lett a DMKE ügyvezető elnöke [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 9. (1929)

Dr. Imre Sándor előadása a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 9. (1929)

Dr. Kogutowitz[!] Károly egyetemi tanár előadása a szegedi Rotary Clubban. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Dr. Kossutány[!] Ignác professzor bucsuja Szegedtől [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1929)

Dr. Menyhárth Gáspár előadása a Katolikus Nővédőben [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Dr. Menyhárth Gáspár professzor a szegedi egyetem új felsőházi képviselője : Dr. Polner Ödönt felsőházi póttaggá választották. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Dr. Szabó József professzor tragikus halála : Pénteken délben az idegklinikáról hazamenet a Zerge-uccában összeesett és azonnal meghalt. In: Délmagyarország. (1929)

A Dugonics-Társaság első idei felolvasó ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

A Dugonics-Társaság árvízünnepélye [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

A Dunántúl : Kogutowicz Károly professzor könyve. In: Délmagyarország. p. 4. (1929)

Díszszázaddal, halpaprikással, kerti ünnepéllyel, felvonulással, kirándulással várták a külföldi diákokat : Szombaton este egyetlen diák sem érkezett Szegedre ; A MEFHOSZ szegedi csoportja szigorú vizsgálatot követel ; Mi történt a szegedi kirándulás körül? In: Délmagyarország. pp. 3-4. (1929)

Eddig 11 millió pengőbe kerültek az egyetemi építkezések : Érdekes adatok Dézsi Lajos rektori beszámolójában az egyetem ünnepélyes tanévnyitóján. In: Délmagyarország. p. 4. (1929)

Egy angol és egy francia diák jelenlétében tartotta meg a MEFHOSZ az alsótanyai ünnepségeket : A szegedi diákság érthetetlennek tartja a központ magatartását. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Egy japán diák előadása magyarul [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Egy marék erdélyi föld Szabó József professzor szíve fölött : Vasárnap temetik a tragikusan elhunyt professzort. In: Délmagyarország. p. 11. (1929)

Egy svájci fürdőhelyen hétfőn meghalt dr. Davida Leo a szegedi egyetem tanára [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Előadás a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 11. (1929)

Előadás a szegedi egyetemen Paul Valéryről [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Előadás az Aetna legutóbbi kitöréséről [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Előadás az egyetem bölcsészeti szakosztályában [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 11. (1929)

Előadás az egyetembarátok bölcsészeti szakosztályában [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 11. (1929)

Engedélyt kapott a város az egymilliós üzemi kölcsön felvételére és az Eötvös-kollégium helyén lévő házak kisajátítására. In: Délmagyarország. p. 4. (1929)

Felekezeti bonyodalmak dr. Szabó József professzor temetése körül : Miért nem kísérte Bakó László a katolikus temetőbe Szabó József koporsóját? In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Felolvasó ülés a Dugonics-Társaságban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Felvétel a szegedi egyetemre [Hírdetés]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Fényes keretek között tartották meg szombaton a menza-bálat. In: Délmagyarország. p. 4. (1929)

Füvészkertet és kisebb állatkertet kíván létesíteni a polgáriskolai tanárképző : Szukováthy-tér, vagy József főherceg-tér? In: Délmagyarország. p. 4. (1929)

"Halló, itt rádió Szeged!" : Dr. Somogyi Szilveszter polgármester szombaton megnyitotta a rádió kiállítást. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Helyszíni szemle az Eötvös-kollégium telkének kisatátítása ügyében. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Hogyan pusztult el Tóth Károly volt egyetemi rektor családjának vagyona : Ötezer hold története. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

A Honvéd-térre tervezik a női kollégiumot, de nehézségek vannak a telek megszerzése körül. In: Délmagyarország. p. 2. (1929)

Három nyilatkozat, három vélemény a szegedi egyetem "világnézeti" tanszékeiről. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Hétfőn délután a kultuszminiszter elnökletével ülést tart az egyetemi építési bizottság. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Internátust kapnak a szegedi egyetemen tanuló tanítógyermekek [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1929)

Jénai egyetemi hallgatók Szegeden [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 10. (1929)

Kibővítik a Leszámoló-palotát, óriási telken épül fel az Eötvös-kollégium, de igénybe veszik a Honvéd-tér felét és megszűnik a korcsolyapálya : A kultuszminiszter szombati szemléje ; "A tanárok szibériai száműzetésnek tekintik, ha vidékre kell menniök". In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Klebelsberg az Alföldkutató Bizottság kecskeméti ülésén. In: Délmagyarország. p. 2. (1929)

Kogutowicz professzor a Földrajzi Társaság kecskeméti ülésén [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 2. (1929)

Kutatási ösztöndíjak [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Két előadás : Dr. Imre Sándor a házasélet jellemképző hatásáról ; Dr. Engel Rudolf Egyiptomról és Palesztináról. In: Délmagyarország. p. 4. (1929)

Közgazdasági tanszék a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Közgyűlési vita az egyetem és a város viszonyáról : A közgyűlés megszavazta a Boldogasszony-sugáruti telek kiasajátítását. In: Délmagyarország. p. 2. (1929)

Különös kisajátítási eljárás az Eötvös-kollégium telkének ügyében : Megváltási ár 80 pengőtől 270 pengőig. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Levél a Horthy-internátus életéről [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 11. (1929)

MIEFHO menza-bál [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1929)

Magyarország legszebb és legmodernebb női klinikáját hétfőn adják át rendeltetésének : Látogatás az új Berecz-klinikán. In: Délmagyarország. p. 9. (1929)

Megkezdik a tiszaparti új klinikák belső felszerelését : Az egyetemi építési bizottság ülése. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Megkezdte működését az Országos Közegészségügyi Intézet szegedi állomása : Az intézet díjtalanul vizsgálja meg az élelmiszereket. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Megkezdődött a munka az első új klinikán : Hainiss professzor első előadása az új gyermekklinika előadótermében. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Megnyílt a szegedi klinikák élelmezési üzeme : A szegedi klinikákon minden beteg maga választhatja meg ebédjét és vacsoráját. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Menyhárth Gáspár - a magánjog tanára [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Menza-teadélután [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1929)

Mi nagy pört viszünk és kezünkben az igazság törvénykönyvével indulunk el a harcba - mondotta az ügyvédek vándorgyűlésén Papp József : Felolvasások, két teljes ülés, díszelőadás töltötték ki a csütörtöki nap programját ; A pénteki program. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Mibe kerül a szülészeti klinika és hogy oszlik meg annak költsége. In: Délmagyarország. p. 9. (1929)

Minisztériumi gyorsasági rekord a Boldogasszony-sugáruti kisajátítások ügyében : Az Eötvös-kollégium számára a legrövidebb időn belül megindítják a kisajátítási eljárást. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Másfél óra alatt végzett a közgyűlés a város jövő évi költségvetésével : Éles felszólalások a Rudolf-téri piac ellen. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Mély részvét mellett kísérték el utolsó utjára a tragikusan elhunyt Szabó professzort. In: Délmagyarország. p. 2. (1929)

Nagy készülődés a porosz kultuszminiszter szegedi látogatására : Takarítják a tereket, rendezik az állványokat, építenek, maszkíroznak. In: Délmagyarország. p. 2. (1929)

Nem épülnek fel a jövő évben az új kollégiumok [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

"Nemcsak a hallgatók létszáma miatt, hanem tudományos felkészültsége révén is a szegedi egyetem második az országban" - mondotta dr. Dézsi Lajos rektor az egyetem évzáró ünnepségén. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Nemzetközi diákünnepségek Szegeden. In: Délmagyarország. p. 4. (1929)

Néhjány szó a diákkollégiumról. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Plósz Sándor könyvtárának jogi részét a szegedi egyetemnek adományozták [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1929)

Protestáns egyetemi istentisztelet [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 12. (1929)

Publicisztikai előadások az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Pénteken Szegedre jön a kultuszminiszter : Elnökölni fog az egyetemi építési bizottság ülésén és megnézi a Leszámitolópalota felszabaduló helyiségeit. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Pénteken ülést tart az egyetemi építési bizottság [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Rerrich Béla elkészítette a Templom-tér belső rendezésének tervét. In: Délmagyarország. p. 4. (1929)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 10. (1929)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 9. (1929)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 12. (1929)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Szakülés a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Szakülés a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 11. (1929)

Szakülés a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 12. (1929)

Szakülés a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Szeged az árvíz félszázados évfordulóján : Ünnepi istentiszteletek az összes templomokban ; Díszközgyűlés a városházán ; A Dugonics-Társaság emlékünnepélye ; Díszelőadás a színházban. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Szegedi cégek kapták a tiszaparti klinikák felszerelési munkáinak legnagyobb részét : Ülést tartott az egyetemi építőbizottság. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Szegedi egyetemi tanár előadása Reichenbergben [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Szegedi professzor előadása Párizsban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 2. (1929)

Szerdán lesz az évzáró egyetemi istentisztelet [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 9. (1929)

Szerdán reggel a betegek egyrészét átszállították az új gyermekklinikára. In: Délmagyarország. p. 2. (1929)

Szombaton megkezdődött a magyar fogorvosok szegedi kongresszus : Érdekes tudományos előadások a tárgysorozaton. In: Délmagyarország. (1929)

Szádeczky-Kardoss professzor kitüntetése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Sík Sándor: a szegedi egyetem második irodalomtörténeti tanára [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 2. (1929)

Tanári kinevezés az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Teleki Pált, Back Bernátot, Kószó Istvánt, Menyhárth Gáspárt és Kiss Ferenhcet kiáltották ki az új közgyülés örökös tagjainak : Meglepetések az egyhangu választásoknál ; "Egységes párti érdemeket vettek figyelembe a jelöléseknél" Módosításokkal fogadták el a választási elnökök névsorát. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Természettudományi szakülés [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Tudományos előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Tudományos előadások [Röv.hír.]. In: Délmagyarország. p. 7. (1929)

Tudományos előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Tízezer nézője volt a szegedi rádiókiállításnak. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Urnapján megalakult a Szegedi Fészek Klub. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Vasárnap diákgyűléslesz Szegeden [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 2. (1929)

Vidákovits Kamilló "régóta fáradozik azon, hogy a mentőállomás élére a sebészeti klinika valamelyik funkcionáriusa kerüljön" : A mentőállomás főorvosának nyilatkozata. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

A Város és az Egyetem. In: Délmagyarország. p. 1. (1929)

Zsidó egyetemi hallgatók teadélutánja [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 9. (1929)

A belvárosi plébánia nyilatkozata Szabó professzor temetése ügyében [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

A belügyminiszter jóváhagyta az Eötvös-kollégium telkének kisajátításáról szóló határozatot [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

A bíróság helyszini szemle után dönt az Eötvös-kollégium telkének kisajátítási ügyében. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

A bölcsészeti, a természettudományi és a gyógyszerészi szakra az összes elsőéves jelentkezőket felveszik a szegedi egyetemre : Döntés: pénteken és szombaton. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

A cseh egyetemeken nem nosztifikálják a szegedi egyetem diplomáit? : Győrffy rektor nyilatkozata ; A szegedi egyetemen beszámítják a cseh féléveket. In: Délmagyarország. p. 4. (1929)

A fizikai intézet építése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

A honvédelmi miniszter átengedte a Szukováthy-teret a leszámolópalota egyetemi kibővítésére, de cserébe kéri a Hunyadi-téri sporttelepet. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Új egyetemi magántanár [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Új egyetemi magántanár [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1929)

A kormányzó névnapja : Az egyetemi ifjuság felvonulása a kormányzó elé. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

A kultuszminiszter Szegedre érkezett és résztvett az egyetemi építési bizottság hétfői ülésén : Kiadták a kémiai intézet iparosmunkáit. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

A kultuszminiszter a Boldogasszony sugáruti telektömbre akarja felépíteni az Eötvös-kollégiumot, - de ujabb teherviselést kér Szegedtől : szerdán is folytatják a közgyűlést. In: Délmagyarország. p. 9. (1929)

A kultuszminiszter a Klebelsberg-telepen és az alsóvárosi zárdában : Meg fogja szervezni a szegedi egyetemen a világnézeti tanszékeket. In: Délmagyarország. p. 2. (1929)

A kultuszminiszter előadása a katolikus kör adventi délutánján. In: Délmagyarország. p. 2. (1929)

A kultuszminiszter megnézte az építkezéseket, küldöttségeket fogadott és résztvett az építési bizottság ülésén : "A várost nem lehet most gyalogjáró kövezéssel megterhelni" - mondotta ; A reálgimnázium a jövő év végén visszakapja régi épületét. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

A kultuszminiszter pénteken résztvett az egyetemi építési bizottság ülésén : Az Erdélyi és Brener-cég kapta meg a fizikai intézet építését. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

A kultuszminiszter ujabb áldozatot kér a várostól : Ki akarják sajátítani a Leszámoló-palota előtti házsort városszépítés szempontjából. In: Délmagyarország. p. 4. (1929)

A közegészségügyi bizottság heves viták és összecsapások után úgy határozott, hogy általános gyermekkórház fentartását javasolja : Állást foglalt a bizottság a sinylődő tüdőbetegek kórházának terve ellen is és egy nagy tüdőbeteg kórház létesítését sürgeti. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

A közgyűlés elé kerül a kultuszminiszter legujabb kívánsága : Van-e a városnak százezer pengője a Leszámoló-palota szépítésére. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Élelmiszerszállítás az egyetemi internátusnak [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1929)

Állami egyetemen felekezeti tanszékek a vallási aggodalmak eloszlatására : Érdekes hozzászólás a kultuszminiszter tervéhez. In: Délmagyarország. p. 4. (1929)

"A mentők egyedül a betegek érdekét tartsák szem előtt, mindenkit odavigyenek, ahová kívánkozik" : Nyilatkozatok az egyetem, a közkórház és a mentők ügyében. In: Délmagyarország. p. 4. (1929)

A mentők és a sebészeti klinika : Pálfy József tanácsnok a mentők működéséről és Vidákovits professzor nyilatkozatáról. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

A nemzetközi diákkongresszus kínos szegedi botránya : Miért nem jött Szegedre a külföldi delegátusok közül senki sem? In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

A nemzetközi diákkongresszus tagjai Szegeden [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 13. (1929)

A nemzetközi diákkongresszus tagjai Szegeden [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

Ünnepélyes keretek között mutatták be az egyetem tanácsának a 450 személyes diákinternátust : Dr. Dézsi Lajos rektor beszéde. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

A népjóléti miniszter városi kezelésbe akarja vétetni a Gréf-féle gyermekkórházat : Darányi professzor társadalmi akciót sürget a tüdőbetegek szanatóriumának felépítésére. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

A nő : Dr. Berecz János egyetemi tanár előadása. In: Délmagyarország. p. 4. (1929)

A nő a mai társadalomban : Dr. Berecz János egyetemi tanár előadása. In: Délmagyarország. p. 4. (1929)

A polgármester nyilatkozata az egyetemi kisajátításról és a püspöki palota építéséről. In: Délmagyarország. p. 2. (1929)

Érdekes statisztikai kimutatások a szegedi egyetem összetételéről : 1922-ben volt a legnagyobb az egyetemi hallgatók száma. In: Délmagyarország. p. 2. (1929)

A reformáció emlékünnepélye [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1929)

A református konvent a szegedi egyetem katolizálása ellen : Mészöly dékán nem nyilatkozhat, mert köti a hivatalos titoktartás : "Illetékes hely" magyarázatot adott ki a kultuszminiszter terveiről. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

Összel megkezdik az Eötvös-kollégium építését : Kisajátítási jogot kér a város Kovács József Tisza Lajos-köruti telkére is. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

A szegedi MEFHOSZ nyilatkozata az elmaradt kirándulás ügyében [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1929)

A szegedi egyetem jogi karán 262 hallgatót, a matematikai és bölcsészeti szakon valamennyi elsőéves jelentkezőt felvették : Az orvoskar az engedélyezett létszámnak tízzel való emelését kérte a kultuszminisztertől. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

A szegedi egyetem jövő évi tanácsa [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

A szegedi egyetem rektora doktoravató beszédében áldozott Rákosi Jenő emlékének. In: Délmagyarország. p. 9. (1929)

A szegedi egyetem tanévnyitó ünnepélye [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

A szegedi egyetem volt francia lektora Magyarország problémájáról : Egy francia tudós polémiája a román statisztikai kimutatásokkal. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

A szegedi egyetem új jogbölcseleti tanára: dr. Horváth Barna [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

A szegedi egyetem új magántanára [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1929)

"A szegedi egyetemmel az alföldi kultura megkapta, amit kívánt" : A felsőház ülése. In: Délmagyarország. p. 5. (1929)

A szegedi rádióleadó : Egyetemi hallgatók küldöttsége a kultuszminiszternél a szegedi rádióleadó és a diákház ügyében. In: Délmagyarország. p. 2. (1929)

Ötszáz új hallgatót lehet felvenni a szegedi egyetemre [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

A törvényszék szombaton hirdet ítéletet az Eötvös-kollégium telkének kisajátítása ügyében. In: Délmagyarország. p. 6. (1929)

Évzáró ünnepély az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1929)

A város kisajátítási jogot kér a kollégiumokhoz szükséges telkekre : A Tisza Lajos körúton építik fel a kollégiumokat? In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

A város nem tud telket szerezni az egyetemi kollégiumok részére : A kultuszminiszter által megjelölt két telek megvásárolhatatlan. In: Délmagyarország. p. 4. (1929)

"A végén kiderül, hogy a magyar egyetemek felekezeti főiskolák lesznek" - mondja a szegedi református lelkész, aki válaszol a kultuszminiszternek. In: Délmagyarország. p. 3. (1929)

"A wilsoni elvek alapján először azoknak a területeknek visszacsatolását kell szorgalmazni, amelyeknek lakossága tulnyomóan magyar" : Előadás a revizióról a DMKE díszközgyűlésén. In: Délmagyarország. p. 2. (1929)

A zsidó egyetemi hallgatók február 16-iki menzabáljának... [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 11. (1929)

Book

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem 1922/23-1926/27. évi működéséről.

Beszámoló beszéd, melyet a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1929. szept. 29-iki Ünnepi Közgyűlésen mondott Dr. Dézsi Lajos.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXVIII-XXIX. tanévről.

A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem tanrendje az MCMXXIX-XXX. tanév első felére.

A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem tanrendje az MCMXXIX-XXX. tanév második felére.

Journal

Magyar tanítójelöltek lapja. - III. évf. (1929) 10. sz.

Magyar tanítójelöltek lapja. - IV. évf. (1929) 1. sz.

Magyar tanítójelöltek lapja. - IV. évf. (1929) 3. sz.

Offprint

Gál Ferenc: Főiskolai törekvések Szegeden : 1790-1922. In: Szegedi szemle : városfejlesztési folyóirat. (1929)

This list was generated on 2024. July 25. 10:58:48 CEST.