Items where Year is 1927

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Number of items: 266.

Beszédek 1926-1927.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXVI-XXVII. tanévről.

A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem tanrendje az MCMXXVII-MCMXXVIII. tanév első felére.

144 millió korona az alföldi mezőgazdasági meteorológia céljaira : Kogutowicz Károly terve szerint megindul az Alföld kutatása. In: Délmagyarország. p. 4. (1927)

200 jogászt, 150 orvost, 75 gyógyszerészt és 200 bölcsészhallgatót vesznek fel a szegedi egyetemre. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

70 egyetemi hallgató tanulmányútja Budapesten [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

Ady a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Az Egyetem Diákvédő Irodája [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 11. (1927)

Az Erger-Bergeres tüntetést a kultuszminiszter jelentéktelen eseménynek minősítette : Állítólag budapesti agitátorok szervezték meg a tüntetést ; A rendőrség megszüntette a nyomozást. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

Az egyetem barátai egyesületének közgyűlése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

Az egyetem gazdasági hivatala csak hetekig tartó halogatás után fizeti ki a kereskedők és iparosok számláit. In: Délmagyarország. p. 4. (1927)

Az egyetem kapujában megszüntek az igazoltatások, de a tantermekbeől eltávolítják a szidó vallású hallgatókat : "Az egyetem békéje érdekében tessék elhagyni az épületet". In: Délmagyarország. pp. 1-2. (1927)

Az egyetem meteorológiai intézete a városháza tornyárol jelzi a pontos időt [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Az egyetem orvosi tanácsa dr. Kuncz Andort, dr. Burger Bélát és dr. Berecz Sándort jelölte első helyen Kubinyi professzor örökébe. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Az egyetemi Luther Szövetség teaestélye [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 10. (1927)

Az egyetemi Luther-Szövetség [rövid hír]. In: Szegedi Új Nemzedék. p. 5. (1927)

Az egyetemi hallgatók tanulmányi kirándulása Alsótanyára [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1927)

Az egyetemi munkálatok oroszlánrészét budapesti vállalkozóknak adta az építési bizottság : A kultuszminisztert korai érkezése miatt nem fogadta senki. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Az egyetemi tüntetések és az ipariskola növendékei [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

"Az egyetemi zavargások a Balkán felé tolják el az ország becsületét" : Beszélgetés a polgármesterrel az egyetemisták tüntetéséről. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Az egyetemi építkezések engedélyezése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1927)

Az egyetemi építkezések állami vezetősége a szegedi téglagyárak termékeinek nagyrészét kiselejtezte. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Az egyetemi építkezéseknél sztrájkolnak az építőmunkások : Tizenöt százalékos órabéremelést kérnek. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

Az egyetemi építkezési bizottság 25-én dönt a kultuszminiszter elnökletével a klinikai munkák kiadásáról : "A fontos az, hogy a lefoglalt épületek mielőbb felszabaduljanak" - mondotta a polgármester. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Az egyetemi építkezésnél az elbocsájtott szegedi munkások szerint sándorfalvai és tápéi kubikusokat alkalmaztak. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Az egyetemi építési bizottság csütörtökön foglalkozik a klinikák építésére beadott ajánlatokkal : A kultuszminiszter szerdán Szegedre érkezik. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Az egyetemi építési bizottság hétfőn ülést tart [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Az egyetemi építési bizottság megsemmisitette a gyermekklinika szerelési munkálataira tartott versenytárgyalást : A kultuszminiszter új telkek kisajátítását kívánja a várostól. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Az egyetemi építési bizottság tagjai Szegeden [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

"Az egyetemnek a gyűlölet szítása helyett a lelkek egyensúlyát kell helyrehoznia" : A városi párt márciusi programja. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

Az orvostanhallgatókból egyhónapi próbaidőre önálló mentőszervezet alakult : Végetért a szegedi mentősztrájk. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Az építőmunkások szerdán este kimondták a sztrájk folytatását : A szervezet többi munkásai szolidaritást vállaltak a sztrájkolókkal. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Az új örökösödési joggyakorlat lovagiatlan az özvegyekkel szemben : Dr. Menyhárth Gáspár előadása. In: Délmagyarország. p. 4. (1927)

Az újságíró és az ügyvédjelölt afférja, - egyetemi ifjak sorozatos támadásai a Délmagyarország munkatársai ellen. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Babylonia és Assyria művészetéről tartott előadást a munkásotthonban dr. Buday Árpád egyetemi tanár. In: Délmagyarország. p. 7. (1927)

Bartók és Fröhlich professzorokat az akadémia levelezői tagjaivá választotta [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

Bartók és Fógel professzorokat az akadémia levelező tagjának ajánlották [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Beethoven emléke a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1927)

Befejeződött a Turul-szövetség "követ-táborozása" [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Beszélgetés Somogyi polgármesterrel a külvárosi problémákról, a vízről, az egyetemről és a numerus claususról. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Bethlen miniszterelnök szombaton este félóráig Szegeden volt és nyilatkozott a Délmagyarországnak a "Tótágas"-ról. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Böjti konferencia az egyetemi hallgatók számára [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1927)

Cserkészelőadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Csütörtökön este az egyetemi bajtársak egy csoportja tüntető menetben akart felvonulni a Délmagyarország nyomdája ellen : Izgatott gyűlést tartottak a DMKE palotában ; Az egyetem tanácsa bejelentette, hogy nem tűr többé semmiféle igazoltatást ; A bajtársak nem akarnak zsidókkal együtt tanulni, de az igazoltatást beszüntetik ; A higgadt vezetőknek köszönhető, hogy a tüntetés elmaradt ; Nyolc napra bezárják az egyetemet. In: Délmagyarország. pp. 1-2. (1927)

Csütörtökön este létrejött a megállapodás a munkaadók és építőmunkások között : Pénteken gyűlést tartanak a munkások és ha a megállapodást elfogadják, a sztrájk azonnal megszűnik ; A megegyezéses órabér: 95 fillér és kollektív szerződést kötnek. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Csütörtökön este érkeznek Szegedre a finn vendégek. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

A DMKE közgyűlése szótöbbséggel hozzájárult a széképület eladásához. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

A DMKE rendkívüli közgyűlése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

A DMKE szerb-tanszéket kíván a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

Decemberben döntenek a Templom-tér rendezésére kiírt tervpályázat ügyében : A tavasszal megkezdik a természettudományi intézetek és a biológiaiai intézet építését ; A polgármester és a kultuszminiszter tárgyalásai. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1926-27. évi jelentése.

Dr. Berecz János - magántanár [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1927)

Dr. Buday Árpád előadása a Munkásotthonban. In: Délmagyarország. p. 4. (1927)

Dr. Imre József lemondása után dr. Rigler Gusztávot valasztotta meg az egyetem a jövő tanév rektorává. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Dr. Kogutowicz Károly új néprajzi térképe [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

Dr. Kuncz Andor lesz a szegedi egyetem nőgyógyászati tanszék professzora. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Dr. Reinbold Béla a szegedi egyetem ezidei rektora. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

Dr. Reinbold Béla a szegedi egyetem rektora váratlan halála. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Dr. Reinbold Béla utóda: dr. Issekutz Béla : A szegedi egyetem ebben az évben már negyedszer választott rektort. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Dr. Tóth Károly, a távozó rektor nyilatkozik a szegedi egyetem hallgatóinak létszámáról, az egyetemi tanításról és a jogakadémiák megszüntetéséről : Hány hallgatója van a szegedi egyetemnek? In: Délmagyarország. p. 4. (1927)

A Dugonics Társaság felolvasó ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

A Dugonics Társaság felolvasó ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 4. (1927)

A Dugonics Társaság ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

A Dugonics-Társaság Beethoven-emlékünnepélye [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1927)

A Dugonics-Társaság februári felolvasó ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 9. (1927)

A Dugonics-Társaság ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

A Délmagyarország ankétja a numerus claususról : A tudományegyetemek tanárai feleslegesnek tartják a hallgatók számának kontingentálását ; Egyedül a műegyetem rektora tartja kívánatosnak a numerus clausus fentartását. In: Délmagyarország. p. 1. (1927)

A Délmagyarország bűnvádi feljelentést tesz Devich Sándor tanár és tettestársai ellen. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Dézsy[!] professzor az Irodalomtörténeti Társaság elnökségi tagja [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1927)

Egy órán keresztül Ausztráliában : Dr. Kogutowicz Károly előadása a legfiatalabb kontinensről. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Egyetemesítik-e a gyermekkórházat? : A polgármester állítólag a Gréf-féle alapítványi kórházat odaígérte az egyetemnek. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Egyetemi tanári kinevezések. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

Egyetemi évnyitó istentisztelet a reformátusoknál [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

"Elfogadja-e az egyetemi menza a város adományát, amelyben a zsidó polgárok adófillérei is benne vannak?" : A közgyűlés üdvözli az új esztergomi érseket ; Vidám jelenetek és komoly afférok a műszaki főtanácsos lakása körül. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Elmarad a zsidó egyetemi ifjuság csütörtöki kulturestje [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Elnökök - kerületeikről. In: Délmagyarország. p. 41. (1927)

Elég volt a Tótágasból. In: Délmagyarország. p. 1. (1927)

Előadás a Mikes-társaságban a magyar kisebbségek birtoksérelmeiről [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Előadás a Munkásotthonban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Előadás a Munkásotthonban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Előadás a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

Előadás a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1927)

Előadás a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

Előadás a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 9. (1927)

Előadás a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 11. (1927)

Előadás a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 12. (1927)

Előadások Dorozsmán [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

Előadások a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

Előadások a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 9. (1927)

Előadások a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Előadások az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 13. (1927)

Erger-Bergeres szerenád az egyetem központi épülete előtt : A rendőrség jelentése szerint a tüntetés egészen jelentéktelen volt és rendőri intézkedésre nem volt szükség. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Fajvédelmi tótágas a nemes liberálizmus körül. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Február 22-én Szegedre jön a kultuszminiszter [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

Felekezeti béke és numerus clausus : Klebelsberg nyilatkozott a szegedi klinikákról, de nem szólt a numerus claususról. In: Délmagyarország. p. 1. (1927)

Felvétel a szegedi egyetemre [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1927)

Félévig csak az orvostanhallgatók látják el a szegedi mentőszolgálatot : A tűzoltókat ideiglenesen mentesítették a mentési munka alól ; ellentétek a tűzoltóparancsnok és az önkéntes mentők között. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Földrajztanárok szakülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

"Ha Drozdy írta volna, - lecsukták volna!" - mondogatták a Házban a Mészöly-kalendáriumról. In: Délmagyarország. p. 1. (1927)

"Ha nem kell ellenzék miért van parlament, miért van felsőház?" : Ismét "Tótágas"-nap volt a parlamentben. In: Délmagyarország. p. 1. (1927)

Hainiss Elemér szegedi egyetemi tanár és Bókay professzor a gyermekparalízisről : "Tavaly hét eset volt Szegeden és környékén" ; Hainiss professzor nagyérdekességű tanulmánya. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Hatszázezer pengő értékű új kisajátítást kíván a kultuszminiszter a várostól az egyetemi építkezésekhez : Szokatlanul gazdag a szeptemberi közgyűlés tárgysorozata. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Háromszázan vettek részt az első egyetemközi összejövetel megnyitóján : "Az országot csakis a kulturális erők összekapcsolása vezetheti ki jelenlegi nehéz helyzetéből". In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

Hétfőn bezárják a szegedi egyetemet, ha folytatódnak az egyetemi zavargások : A csütörtöki nap a legteljesebb nyugalom jegyében telt el ; A bajtársak tanulási sztrájkot rendeznek és memorandumoznak a belügyminiszternél. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Id. Imre József nem vállalja a szegedi egyetem rektorságát. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

Imre szegedi professzor előadása a gyermek erkölcsi életéről. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

Imre-bál [rövid hír]. In: Szegedi Új Nemzedék. p. 7. (1927)

Istentisztelet a református egyetemi ifjuság számára [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1927)

"Itt nincs helye germanizáló politikának" : A szegedi egyetem dr. Tóth Károly professzort választotta meg felsőházi képviselőnek. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

Julien Luchaire hétfőn délelött Szegeden tartózkodott és megtekintette az egyetemi intézeteket. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

"Jóvátehetetlen bűn veszni hagyni értékeinket, csak azért, mert közöttünk faji és felekezeti különbségek vannak" : A magyar egyetemek tanárai Szegeden ; Előadások a tudományos élet felvirágoztatásáról, a felsőoktatás problémáiról és a kapitalizmusról. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Kedden választ főrendet s szegedi egyetem [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Kedden ülést tart az egyetemi építési bizottság [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1927)

Kilenc új zsidó orvostanhallgatót engedélyez a numerus clausus a szegedi egyetemen, de eddig már kilencvenen jelentkeztek : Orvostanhallgatójelöltek, akik már ötödször probálkoznak. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

Kitüntetéssel avatták orvosdoktorrá a würtzburgi egyetem - a szegedi egyetem egyik száműzött hallgatóját. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

Kiutalták az egyetemi kölcsön első felét [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

Klebelsberg Kunó nem tartja meg szegedi mandátumát : A küldöttség kitérő választ kapott a miniszterelnöktől és a kultuszminisztertől. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Klebelsberg: "Nem szabad mesterségesen lenyomni a tanulni vágyók számát" : Hadik János a diktatúra ellen ; A II. internacionálé támogatását sürgeti a III. internacionálé elleni küzdelemben ; Bethlen újabb támadása a szocialisták ellen a felsőház ülésén. In: Délmagyarország. p. 1. (1927)

Kogutowicz professzor a hideg okairól. In: Délmagyarország. p. 4. (1927)

Kogutowicz professzor előadása Mexikóról [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1927)

Kogutowicz professzor előadása a megszállott területek magyarságáról : Érdekes új adatok a nemzetiségi statisztikából. In: Délmagyarország. p. 4. (1927)

Kogutowicz professzor székfoglalója a Magyar Statisztikai Társaságban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Kosutány professzor előadása [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Krausz János nem tanulhat az egyetemen, mert Ady Endrét igazabb költőnek tartja Gyóni Gézánál : Az Ady-rajongó diákot akit egy önképzőköri beszéde miatt kicsaptak a piarista himnáziumból, kizárták a suegedi egyetemről ia. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Kubinyi professzor utóda: Berecz János : Megjelent a hivatalos kinevezés. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

Kubinyi professzor utóda: dr. Berecz János? : A szegedi nőgyógyászati klinikán még nem tudnak a kinevezés megtörténtéről. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Készítik már az "eszmei tervpályázatot" az egységes román stílusu Templom-tér ügyében. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Két kormányzógyűrűs szegedi hallgató [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

Közgyűlés és szakülés a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

Küszöbön áll a megegyezés az építőmunkások és a munkaadók között : Csütörtökön délben ismét összeülnek a felek megbizottai. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Lefolytatták a nyomozást az egyetemi ifjak legutóbbi atrocitásaai ügyében : Libasoros felvonulás éjfél után. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Legitimizmus és szabadkirályválasztás - a méhek birodalmában : Dr. Farkas Béla egyetemi tanár előadása. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Levélváltás a megegyezés felé a szegedi építőmunkások sztrájkja ügyében : A sztrájkvezetőség szerint az építőmunkások egyrésze "vándorbotot vett kezébe". In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

Louchaire megtekinti a szegedi egyetemet is [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

"Lovagiatlan gyakorlat" [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Luchaire hétfőn érkezik Szegedre [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

A MEFHOSZ, a nemzethűség, a numerus clausus, a gumibot lovagjai s egypár szó válaszul a prorektor urnak. In: Délmagyarország. p. 1. (1927)

Mayer János állott a kisgazdák "Tótágas"- mozgalma élére : Mészöly kalendárium a folyosón. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Megjegyzések Krausz János esetéhez. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Mennyibe kerül a városnak évente a DMKE-palota megvétele : Újabb kétezer pengős többlet. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

Menyhárth Gáspár dékán különös nyilatkozata Krausz János egyetemi kizárása ügyéről : Amikor az Ady-rajongó diák tandíjmentességet kap, - de "az egyetem fel sem vette hallgatói közé...". In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

A Mikes Irodalmi Társaság [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

A Mikes Irodalmi Társaság [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

A Mikes Irodalmi Társaság [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

A Mikes Irodalmi Társaság [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

Miért van a szülők és a gyermekek között ellentét : Dr. Imre professzor előadása a Munkásotthonban. In: Délmagyarország. p. 4. (1927)

A Máhrer-féle ingatlant nem sajátítja ki a város az egyetem céljaira. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Március 15. : "Március idusa mindig gyujtólencse marad" ; Hatalmas tömeg vett részt a Kossuth szobor előtti ünnepélyen. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Mészöly Gedeon hazatért a Balaton mellöl és nem nyilatkozik semmiről, még az egyetemi vizsgálatot be nem fejezik : A Tótágas szerzője lemondott Dugonics-társasági tagságáról és régen operettet írt Ludas Matyiról. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Mészöly Gedeon sajtópört indít a fajvédők lapja ellen. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

" Ne szívja fel egyetlen város ennek az országnak kulturerejét" : Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter hétfőn délután megérkezett Szegedre. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Nyolc pályázó adta be kérvényét a szegedi egyetem nőgyógyászati tanszékére. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Négymilliárdos ellentét a város és a kultuszminiszter között a Mahrer-malom épülete körül. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

Népművelési előadás [rövid hír]. In: Szegedi Új Nemzedék. p. 5. (1927)

Népszerű előadások az egyetem természettudományi intézetében [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Népszerű előadások az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1927)

Népszerű előadások az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

Népszerű előadások az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1927)

Népszerű előadások az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

Országos kavarodás a "Tótágas" körül : Nagy vihar a képviselőházban Mészöly Gedeon szegedi egyetemi tanár darabja miatt ; Nyilatkoztak a kavarodásról és a darabról. In: Délmagyarország. pp. 1-2. (1927)

Perpatvar és numerus clausus : Időutazás a 2010-ben 100 éves Délmagyarországgal: 1927. In: Délmagyarország. p. 12. (1927)

Pestalozzi emléke a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1927)

Pesti mintára igazoltattak a szegedi egyetemen és hangosan tüntettek a Belvárosban : Összevertek egy orvostanhallgatót ; Furcsa események az anatómiai intézetben ; Nyugodtan telt el a délután és az éjszaka ; "Nem engednek az egyetemre zsidó hallgatókat addig, amíg vissza nem vonják a még be sem nyujtott numerus clausus-reviziós javaslatot". In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Politikai szatíra a különítmények szerepéről, a földosztó demagógiáról, a hivatali visszaélésekről és a csahos kurzusújságírókról : Beszélgetés Mészöly Gedeonnal a szegedi bemutató előtt. In: Délmagyarország. p. 4. (1927)

Pályázat a szegedi egyetem kórbonctani tanszékére [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

Reinbold Béla lesz a szegedi egyetem új rektora : Csengery János, Kosutány Ignác és Lőte József professzorok nyugalomba vonulnak ; Berecz János kinevezése még nem végleges. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

"Reinbold Béla nem halt meg, munkássága él az élők között" : Hétfőn délben kísérték el utolsó utjára a szegedi egyetem rektorát. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Riesz professzor akadémiai jutalma [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

A Rothermere-akcióról beszélt az új doktorokhoz a szegedi egyetem rektora. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Summa cum laude doktorrá avatták Léderer Erzsébetet. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Szabadegyetemi előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Szakülés a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

Szakülés a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

Szakülés az egyetem barátai egyesülete bölcsészeti szakosztályában [rövid hír]. In: Szegedi Új Nemzedék. p. 7. (1927)

"Szeged küzdelmei az egyetemért" : Gaál Ferenc előadása az Egyetem Barátai Egyesületében. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

A Szegedi Munkaadók Szövetsége közleményt adott ki az egyetemi építősztrájkról. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

Szegedi iparosok és vállalkozók tették a legkedvezőbb ajánlatokat a bel- és bőrgyógyászati klinikák építésére : Október elején ül össze Szegeden az építési bizottság. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

"Szegedi kirakat". In: Délmagyarország. p. 1. (1927)

Szegedi régészeti dolgozatok [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Szeptember második felében választ harmadszor rektort a szegedi egyetem. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

Szerb katedra a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. p. 1. (1927)

Szerdán az egyetem helyett - a városházán igazoltattak a bajtársak : Az egyetemen nyugodtabb volt a hangulat ; A bajtársak felvonultak a polgármester elé és a "Párizsi kirakat" betiltását követelték ; A diákok egyrésze tanulási sztrájkot akar rendezni ; A "Párizsi kirakat" szerda esti előadása a legteljesebb nyugalom és rend jegyében folyt le. In: Délmagyarország. pp. 3-4. (1927)

Szerdán délután Szegedre érkezett a kultuszminiszter és megtekintette az egyetemi építkezéseket : Csütörtökön döntenek a klinikai építkezések munkálatairól. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Szigorlat után mulatozás, verekedés, zsidózás - és feljelentés kormányzósértés miatt. In: Délmagyarország. p. 4. (1927)

Szociálpolitikai tanszék lesz a szegedi egyetemen : Éles vita a tehetséges és a kiváltságos gyermekek ösztöndíjáról. In: Délmagyarország. p. 1. (1927)

Szombaton ezer ember látogatta meg a szegedi rádiókiállítást. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Szétválasztják a szegedi nőgyógyászati klinikát és kórodát. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Szögedi színház : Tótágas. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Tagajánlások a Dugonics-Társaságban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Termelés és fogyasztás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Természettudományi szakülés [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

Természettudományi szakülés [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Tisztújítás az Egyetemi Luther-Szövetségben [rövid hír]. In: Szegedi Új Nemzedék. p. 7. (1927)

Tudományos előadások a Munkásotthonban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1927)

Tóth Károly dr., a szegedi egyetem volt rektora kormányintézkedést sürgetett az erdélyi oláh vérengzésekkel kapcsolatban : A magyar vérnek nem szabad nyomtalanul felszáradnia, - mondta a miniszterelnök helyettes ; Egy hónapi vakációra megy a felsőház. In: Szegedi Új Nemzedék. (1927)

Tóth Károly lelépő rektor erélyes üzenete "az egyetem ellenségeinek". In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

Tóth Károly rektor csütörtökön a felsőházban felszólal a "Tótágas" ügyben : Az egyetemi tanács elrendelte a vizsgálatot Mészöly ellen. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

"Tótágas" a parlamentben : A kisgazdák és a kultuszminiszter összecsapása Mészöly Gedeon körül. In: Délmagyarország. p. 1. (1927)

A "Tótágas" professzora négy hónapig nem akar tudni semmiről és szép csöndben elutazott a Balaton mellé : A 101-ek titokzatos levele Mészöly Gedeonhoz. In: Délmagyarország. p. 8. (1927)

Varga Sándor dr. előadása a Bethlen Gábor-Körben. In: Szegedi Új Nemzedék. p. 7. (1927)

Vásárhelyre nem akarják beengedni a szegedi színtársulatot - a "Tótágas" miatt : "A vásárhelyi kisgazdák előtt nem játszhat az a társulat, amely előadta Mészöly Gedeon darabját". In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

Zolnai Béla Adyról a Dugonics Társaságban. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Zoológusok Szegeden [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1927)

Zoológusok ülése Szegeden [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 12. (1927)

Záborszky államtitkár Szegedre jön, hogy a város hatóságával tárgyaljon az ítélőtábla épületének ügyében. In: Délmagyarország. p. 4. (1927)

A "bajtársi" csoportok elvégezték "tisztogató" munkájukat és a tüntetők helyett azokat zárták ki, akik nem azonosították magukat az igazoltatásokkal : Segélykérvényét elutasították az "áruló bajtársnak", aki a rendőrségnek bejelentette a "Párizsi kirakat" elleni tüntetés parancsát. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

A baloldali sajtó, a Tótágas és a házikezeléses városi színház. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

A bölcsészeti szakosztály [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 13. (1927)

A diák-idegenforgalom ügye a diákkonferencia előtt : Zárt ajtók mögött tárgyalják - a német kérdést. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

A felsőipariskola növendékei nem vettek részt az egyetemi tüntetésekben : Három nyilatkozat. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

felvétel a szegedi egyetemre [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

A finn vendégek elragadtatással nyilatkoztak szegedi látogatásukról : Meghívták a szegedi kamarát Finnországba ; Díszebéd, hangverseny, bankett. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

Új egyetemi magántanár [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Új tanár a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

Újabb kísérlet a gyermekkórház egyetemesítésére : A város a gyermekkórházat semmi formában sem adja át az egyetemnek. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

A jogképesség és személyállapot hazánkban az Árpádházi királyok alatt [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 9. (1927)

A kamara az egyetemi építkezéseknél mellőzött szegedi iparosok érdekében felterjesztést intézett a kultuszminiszterhez. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

A kisgazdák a "Tótágas"-ügyben bevárják az egyetemi vizsgálat eredményét. In: Délmagyarország. p. 1. (1927)

"A kormány hálátlan Szegeddel szemben": Szeged soha nem kapott semmit: a közgyűlés megszavazta az egyetemi támogatást. In: Szeged, (5) 148. p. 2. (1927)

A kultuszminiszter Szegeden : Várhelyi prelátust érdemkereszttel tüntette ki a kormányzó ; Elbírálták az egyetemi építkezések ajánlatait ; Három klinikát és két internátust kíván felépíteni ebben az évben a miniszter. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

A kultuszminiszter beszéde kulturprogramjáról : Klebelsberg a szegedi egyetemi építkezésekről. In: Délmagyarország. p. 1. (1927)

A kultuszminiszter egységes román stílusu térré akarja átépíteni a Templom-teret : A tervek már készülnek a minisztériumban ; Román stílusu palotasor román stílusu árkádokkal. In: Délmagyarország. p. 2. (1927)

A kultuszminiszter kiírta az eszmei tervpályázatot a Templom-tér rendezésére : A zsüribe a tanács csak egy tagját delegálhatja. In: Délmagyarország. p. 4. (1927)

A kultuszminiszter ma délelött Szegedre érkezik és elnököl az egyetemi építési bizottság ülésén. In: Délmagyarország. p. 4. (1927)

A kultuszminisztert ünnepélyesen fogadják péntek reggel az állomáson. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

A közgyűlés sem kegyelmezett... : Hozzászólás nélkül szavazták meg az újabb egyetemi kisajátításokat ; Egy hét mulva folytatják a közgyűlést. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Áll az építőmunkások sztrájkja : Levélváltás a munkások és munkaadók között ; Nyilatkoznak a munkaadók, munkások és vállalkozók. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Általános építőipari sztrájk fenyegeti Szegedet : Teljesen megszakadtak a tárgyalások ; Újból nyilatkoznak a munkaadók és a munkások. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

A magyar egyetemek tanárainak összejövetele Szegeden [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 4. (1927)

A magyar király és a római katolikus egyházjog : Dr. Kosutány Ignác előadása. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

"A miniszter-képviselőnek nem szabad pártokat látni maga előtt" : Tóth Károly rektor a város és az egyetem viszonyáról. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

A nemzetközi diákszövetség kongresszusa Szegeden [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

Ünnepélyes külsőségek között nyitották meg a szegedi rádiókiállítást : Üdvözlések a szegedi adóállomás mikrofonja előtt. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

A numerus clausus minisztere "megérti az egyetemek buzgó fiatalembereinek magaviseletét" : Gyűlés a mexikói katolikusokért. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

A numerus clausus éltetésével fogadták a szegedi "bajtársak" a Turul Szövetség fővezéreit : "Követtáborozás" a szegedi egyetemen. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

A polgármester, a főispán és az egyetem rektora meghívták a kormány tagjait is az egyetemi tanárok kulturértekezletére. In: Délmagyarország. p. 4. (1927)

Árvízistentisztelet [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

A szegedi "bajtársak" - az erdélyi diákzavargásokról : Leírhatatlan megdöbbenéssel és mélységes felháborodással vették tudomásul, hogy a román diákság a nyers erőszak útjára lépett. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

A szegedi "bajtársak" elhatározták, hogy szombaton reggel megszüntetik a tanulási sztrájkot : "Az egyetemi előadások látogatásában egy beíratkozott hallgatót sem fognak megakadályozni" ; A szegedi színház előadásai a diákgyűlés előtt. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

A szegedi bajtársvezérek kommünikéje. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

A szegedi egyetem barátainak egyesületének természettudományi szakosztálya [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

A szegedi egyetem földrengésjelző készüléke szombatról vasárnapra virradó hajnalon félóráig tartó erős földrengést jelzett. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

A szegedi egyetem három nyugalomba vonult professzora egyetemi oktatásról, az ifjúságról és a numerus claususról. In: Délmagyarország. p. 4. (1927)

"A szegedi egyetem jogi kara anélkül, hogy érdemlegesen foglalkozott volna a vádakkal, határozott úgy, hogy nem veszi fel Krausz Jánost" - mondja Menyhárth Gáspár : A dékán szerint ha a már beiratkozott hallgató ellen érkezik feljelentés, afölött napirendre tért volna a kar. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

A szegedi egyetem orvosi kara hárommal több zsidó vallású hallgatót vesz fel, mint amennyit a numerus clausus előír : A kar a legliberálisabban értelmezte a numerus clausust és méltányolta a "szerzett jogokat". In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

A szegedi egyetem rektora belépett az egységes pártba [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

A szegedi egyetem vasárnap választja meg új rektorát [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

A szegedi egyetem évzáró ünnepélye [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 9. (1927)

A szegedi egyetem új "summa cum laude" doktorai [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 11. (1927)

A szegedi egyetemen felállították a jugoszláv-szerb lectorátust [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

A szegedi egyetemi front: uccai tüntetések, igazoltatások, közelharcok, zajos botrányok : Teljes rendőri készenlét ; Küzdelem a pedellusokkal a természettudományi intézetben ; Tüntetés egy pap-professzor ellen ; Ez egyetem tanácsa és a rendőrség a legszigorúbb rendszabályokat léptette életbe ; Buócz főtanácsos: "Bűncselekmény esetén behatolunk az egyetemre" ; Este tüntetést rendeztek a színházban ; Huszonhét diákot állítottak elő a "Párizsi kirakat" előadásáról, A felvonuló csapatokat szétoszlatták. In: Délmagyarország. pp. 1-2. (1927)

A szegedi ipar favorizálása. In: Délmagyarország. p. 1. (1927)

A szegedi ipar súlyos mellőzése az egyetemi munkák kiadásánál. In: Délmagyarország. p. 1. (1927)

A szegedi iparosok az új egyetemi munkálatoknak alig hetven százalékát kapták meg : A kultuszminiszter a szegedi tanyákon. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

A szegedi munkaadók a miskolci munkabéreket ajánlják a sztrájkolóknak, a munkások a pécsi munkafeltételeket követelik : Áll a szegedi építőmunkások sztrájkja. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

A szegedi nemzetközi diákkongresszus. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

A szegedi őslakó, aki félt halottainak visszatérésétől : Dr. Banner János előadása az ószentiváni ásatások eredményéről. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

A szegediek áldozatkészsége s az ergerbergező egyetemi különítmény. In: Délmagyarország. p. 1. (1927)

A szerdai közgyűlésen meginterpellálják a polgármestert az egyetemi zavargások, a színházi tüntetések és a városházán történt terrorisztikus egyetemi igazoltatások miatt. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

Öt napig tartó igazoltatás után szombaton teljes rend volt az egyetemen : A rendőrség gondolkozik, hogy indítson-e eljárást a tüntetők ellen. In: Délmagyarország. p. 5. (1927)

A tanács végleg lemondott a vásárhlyi nyári színkör bérletéről : "A Tótágas miatt vigyázni kell Szeged erkölcsi értékeire" ; Egész éven át tartó színiszezon? In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

"A tengerfenék csodái" [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1927)

A város jogtalan kisajátítása az egyetemi építkezések miatt a Rákóczi-téren : A kocsibeálló-tulajdonos kártérítési pört indít a város ellen. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

A zsidó egyetemi ifjuság kulturestje [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1927)

A zsidó vallásu egyetemi hallgatók kivonultak a kémiai intézetből, mert készülő tüntetésről terjesztettek híreket. In: Délmagyarország. p. 3. (1927)

This list was generated on 2024. April 20. 09:43:49 CEST.