Items where Year is 1926

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Number of items: 321.

Article

16 hallgató, 34 tanár. In: Délmagyarország. p. 1. (1926)

200 jogászt, 150 orvostanhallgatót vesznek fel a szegedi egyetemre [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Aktuálissá vált a nyolcvanmilliárdos egyetemi kölcsön felvétele : A tanács elöször a hazai bankokkal tárgyal. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Alapozzák az egyetemi gyermekklinikát [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

Az 1926. évi állami beruházásokban mi van felvéve a szegedi egyetemre. In: Délmagyarország. p. 2. (1926)

Az Egyetem Barátai Egyesületének [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Az Egyetem Barátai Egyesületének bölcsészeti szakosztálya [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1926)

Az Egyetem Barátainak Egyesülete által rendezett szabadegyetemi előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1926)

Az Egyetembarátok Egyesülete Orvosi Szakosztályának [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Az Egyetemi Földrajzi Intézet [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1926)

Az egyetem barátai egyesülete [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Az egyetem csak szegedi iparosaokkal dolgoztat [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

Az egyetem emlékünnepe Ferencz József halálának évfordulóján [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Az egyetem gazdasági hivatala és a szegedi ipar [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Az egyetem körül. In: Délmagyarország. p. 1. (1926)

Az egyetem orvosi fakultására vásárhelyi zsidó hallgatót sem vettek fel [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1926)

Az egyetemi gondnok öngyilkossága után egyesítették az egyetem gazdasági hivatalait : Vizsgálatok légszesz-, villany- és szén-tételek körül ; Nem tájékoztatták a nyilvánosságot a vizsgálat eredményéről. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Az egyetemi kisajátítások. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Az egyetemi kisajátításoknál érdekelt háztulajdonosok küldöttsége keresi fel a polgármestert. In: Délmagyarország. (1926)

Az egyetemi klinikák építése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

Az egyetemi munkálatokat akkor is szegedi vállalkozók kapják meg, ha ajánlatuk hat százalékkal drágább : Amíg munkanélküli munkás van Szegeden, idegen munkások nem alkalmazhatóak ; Június 29-én lesz a gyermekklinika alapkőletétele. In: Délmagyarország. p. 4. (1926)

Az egyetemi sportegyesület telepe [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Az egyetemi sportpálya felavatása. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Az egyetemnek szánt telepek szemlélete után értekezletet tartottak a telepválasztásról : A kultuszminiszter nyilatkozott a hírlapíróknak arról, hogy az egyetemek között miért építi ki az állam utoljára a szegedi egyetemet s hogy mennyibe kerül a kiépítés. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Az emberi életnek egyetlen igazi értéke van: a verejtékes emberi munka : Dr. Rigler Gusztáv professzor negyedszázados jubileuma. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Az oktatófilm bemutatója [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Az orvosok szociális helyzetének javítása és a kuruzslás leküzdése az orvoskongresszus tárgysorozatán : Négyszáz orvos vett részt a kongresszuson ; Dr. Imre Józsefet választották meg elnöknek ; A magyar orvosok belépnek a Nemzetközi Orvosszövetségbe. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Az unitárius egyetemi hallgatók összejövetele [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1926)

Baranyai Zoltán dr. a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 9. (1926)

Beszélgetés dr. Tóth Károly rektorral a szegedi egyetemről, az egyetem problémáiról és a numerus claususr új értelmezéséről. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Bölcsészeti szakosztályi ülés [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Csengery János ünneplése 70 éves születési, 40 éves tudományos működése és 30 éves tanári évfordulóján. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Csengery János ünnepély [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

A DMKE az idén 220 millió koronát fordít jótékony célra : A Gallovich-pör és a Horthy-internátus ügye a DMKE közgyűlésén. In: Délmagyarország. p. 4. (1926)

A DMKE palotája csak akkor eladó, ha az eladás hasznos lesz az egyesületnek : Pörölni akarja a DMKE az egyetemet a Horthy-internátus lakbérhátraléka miatt ; Herczeg Ferenc elnökölt a választmányi ülésen. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Diákkonferencia Szegeden [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Dobó József és a nőgyógyászati klinika rágalmazási pöre : Egy alsótanyai gazda zsarolással vádolta meg a klinikát ; Második, vagy harmadik osztályu beteg volt-e Dobó Józsefné. In: Délmagyarország. p. 8. (1926)

Dolgozatok. In: Délmagyarország. p. 13. (1926)

Dollinger Gyula szerint a klinikák mellett is föltétlenül szükség van a közkórházra : Az orvoskongresszus 200 tagja meglátogatta a szegedi gyárakat és közintézményeket. In: Délmagyarország. p. 4. (1926)

Dr. Fógel József egyetemi székfoglalója [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Dr. Győrffy István előadása a Turán Szövetségben [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Dr. Kogutowicz Károly egyetemi tanár mozgófényképes előadása a "Teremtés csodái"-ról [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

Dr. Rigler Gusztáv professzor jubileuma [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

A Dugonics Társaság Herczeg-ünnepe vasárnap [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

A Dugonics-Társaság januári felolvasó ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

A Dugonics-Társaság szezonnyitó felolvasó ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1926)

A Dugonics-Társaság vasárnapja. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A Dugonics-Társaság évadnyitó ülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. (1926)

Díszdoktorokká avatták Némethy Károlyt és Kovács Lajost [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Díszülés az Egyetem Barátai Egyesületének nyelv, történet- és bölcsészettudományi szakosztályában [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Egymillió aranykorona azonnal rendelkezésre áll az egyetemi építkezésekhez : A kultuszminiszter újabb levele a polgármesterhez. In: Délmagyarország. p. 2. (1926)

Eltemették Herrmann antalt [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1926)

Előadás Kelet-Ázsia festőművészetéről [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Előadás Pascalról [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Előadás a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1926)

Előadás a japán irodalomról [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Előadás a kamarában [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Előadás a kamarában [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Előadás a régi Szegedről [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Előadás az egyetembarátok egyesületében [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Előadás az egyetemi Földrajzi Intézetben [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Előadások Kelet-Ázsiáról és a honfoglaló magyarokról [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Előadások a Munkásotthonban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Előadások a bölcsészeti szakosztályban [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Előadások a bölcsészeti szakosztályban [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 8. (1926)

Előadások a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Felvétel a szegedi egyetemre [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

Felvétel a szegedi egyetemre [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Felvételi a szegedi Szent Erzsébet Otthonba [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 11. (1926)

Ferencz József emlékünnepek [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Fogel József lett Márki Sándor utódja a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Földrajztanárok értekezlete [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Földrengésjelzőkészülék, pszichrométer és párolgásmérő : A vidéki egyetemek közül csak Szegeden van szeizmográf. In: Délmagyarország. p. 4. (1926)

Földrengést jelzett a szegedi egyetem [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

A Földtani Intézet és a szegedi mély kút [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Gróf Klebelsberg Kunó programbeszéde : A numerus clausosról nem beszét a miniszter. In: Délmagyarország. p. 2. (1926)

Gyűlések az Egyetem Barátainak Egyesülete bölcsészet, nyelv, történelem és irodalomtörténeti szakosztályában [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

Ha Szeged nem kapja meg a kért külföldi kölcsönt, nem fizetheti ki a felajánlott egyetemi hozzájárulást. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Hatósági vélemény az egyetemi építkezések megkezdéséről, helyezéséről és költségeiről. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Hegedűs Loránt a Könyvek Könyvéről [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Heller egyetemi tanár előadása [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Helyreállt a béke a DMKE és a Horthy-internátus között : Részletekben kifizetik a házbértartozást. In: Délmagyarország. p. 4. (1926)

Herczeg Ferenc székfoglalója a Dugonics-Társaságban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

Herczeg Ferencet ünnepelték a DMKE ülésén : Nagy terheket ró az egyesületre, hogy a Horthy-internátus nem fizet lakbért, sőt az adóját is DMKE-re hárítja ; Pört indítanak az internátus tartozása miatt a kultuszminisztérium ellen, ha július elsejéig nem fizet ; A DMKE tanulmányi versenye. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Horthy kormányzó hétfő délután érkezik szegedre : József főherceg hétfő este érkezik ; az ünnepségek részletes programja. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A Horthy-internátusban felakasztotta magát egy 21 éves joghallgató. In: Délmagyarország. p. 4. (1926)

Hét cég pályázott a szegedi sebészeti klinika építésére [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1926)

Hét háztulajdonossal nem egyezett még meg a város [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

Hétfőn megkezdik a gyermekklinika építését [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

India élete [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1926)

Iskolai kötelező oktatófilm előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

Ismeretterjesztő előadások az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 11. (1926)

Juliusban megkezdik a gyermekklinika építését : Május végéig elkészíti Korb Flóris a gyermekklinika terveit. In: Délmagyarország. p. 2. (1926)

Junius 12-ikén jár le a gyermekklinika építésére kiírt pályázat [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1926)

József főherceg is résztvesz az egyetemi ünnepségen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

A KEAC új sporttelepének avatása. In: Délmagyarország. p. 9. (1926)

A KEAC-pálya avatása [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 9. (1926)

Ki lesz Kubinyi Pál utóda? : Hatan pályáztak a nőgyógyászat tanszékére. In: Délmagyarország. p. 4. (1926)

Kinevezések a szegedi egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Klebelsberg Kunó - a szegedi egyetem díszdoktora [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Klebelsberg gróf Szegedre érkezett : Fogadtatása az állomáson ; A "népiskolák számának szaporításán kívül nem látok fontosabb teendőt, mint a szegedi egyetemhez tartozó klinikák fölépítését". In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Kogutowicz Károly alföldi meteorológiai megfigyelő hálozatot szervez. In: Délmagyarország. (1926)

Kogutowicz Károly előadása Libéria néger köztársaságáról [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1926)

Kogutowicz Károly tudományos előadása Scott kapitány utazásáról [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Kolosváry Bálint a jogi kar jövő évi dékánja [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Kubinyi Pált a budapesti egyetem meghívta Bársony János tanszékére. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Kultura Szegeden. In: Délmagyarország. p. 1. (1926)

Külön futár hozta le a kereskedelmi minisztertől az egyetemi területek kisajátítási jogára vonatkozó rendeletet : Tizenkét órás terminusokkal intézi a kormány az egyetemi építkezés ügyeit. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Laky Dezső az akadémia levelező tagja [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

"Lehet, hogy a tanács elfogadja a választott bíróságot" : Az egyetemi építkezéseknél érdekelt háztulajdonosok küldöttsége a polgármesternél. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Leszállítják az egyetem és a tanyai vasut céljaira hasznosított földek bérét : A városnak 360 uccája van és ebből csak 130 kövezett. In: Délmagyarország. p. 2. (1926)

"Liberálisan" kell értelmezniök az egyetemi karoknak a numerus clausust. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A Luther-Társaság közgyűlése. In: Délmagyarország. p. 2. (1926)

A Magyar Keresztény Diákszövetség [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

A Magyr Statisztikai Társaság előadást rendez Szegeden [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Megalakult a szegedi rádióamatörök klubja. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Meghalt az egyetem gazdasági hivatalának igazgatója [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Meghívás mellőzésével pályázat útján töltik be a szegedi egyetem nőgyógyászati tanszékét : Lovrich tanár nem fogadta el a meghívást. In: Délmagyarország. p. 2. (1926)

Megint egyetemesíteni akarják a Somogyi-könyvtárat. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Megérkeztek az egyetemi építkezési bizottság tagjai [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Menekülő patkányhad a haldokló Palánkból : Szeptember elején megkezdik a sebészeti klinika építését. In: Délmagyarország. p. 4. (1926)

Munkáselőadások [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Májusban, vagy juniusban megkezdik az egyetemi építkezéseket : A kultuszminiszter levele a polgármesterhez ; Rohamlépésben építi fel a város az új bérházat. In: Délmagyarország. p. 2. (1926)

"Nem az irodalom és a művészet a kultura alapja, hanem a fizika" : Pfeiffer professzor értekezése az egyetem évzáró ünnepélyén. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Nem lehet tanulni. In: Délmagyarország. p. 1. (1926)

Nem mintapolgárit, csak egyetemi leányinternátust akar felállítani Szegeden a kultuszminiszter : Törvény fogja kötelezni az egyetemi internátusok fentartását. In: Délmagyarország. p. 2. (1926)

A Nemzetközi Diákszövetség Prágában ülésezik [rövid hír]. In: Szegedi Új Nemzedék. p. 5. (1926)

Nemzetközi diákkongresszus lesz januárban Szegeden [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Nyolcszáz szegedi gyermeket részesítettek a vörheny elleni Dick-féle védőoltásban : Dr. Hainiss tanár kísérletei a gyermekklinikán. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Nyolcvanmilliárd az egyetem elhelyezése : A város közgyűlése egyhangulag megszavazta, de kívánatosnak tartja, hogy a szegedi egyetemre elsősorban a szegedi származásu, illetőségű, vagy Szegeden lakó ifjak vétessenek föl. In: Délmagyarország. p. 2. (1926)

Nyolcvanmilliárdjába kerül a városnak az egyetem elhelyezése : Szerdán délután tárgyalja le a közgyűlés az egyetem-ügyet ; A tanács javaslatában nincsen szó a szegedi polgárok fiainak tanulási szabadságáról. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Nyári diákgyűlés a Balaton mellett [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Népszerű előadások az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

Népszerű előadások az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Népszerű előadások az egyetemen [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Nők a debreceni egyetem jogi karán [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Nők az egyetemen. In: Délmagyarország. p. 1. (1926)

Október ötödikén a kormányzó jelenlétében teszik le az egyetemi klinikák alapkövét. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Orvosi szakülés [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Orvosok szakülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Orvosok szakülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Orvosok szakülése [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Ottovay Károly a Templom-téri építkezések stílusának kötelező meghatározását indítványozza a szeptemberi közgyűlésen. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

Plósz Sándor emlékezete az egyetem évnyitó ünnepélyén [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

A Pro Christo-diákkonferencia mai programja. In: Szegedi Új Nemzedék. p. 4. (1926)

A Pusztaszeri Árpád Egyesület matinéja [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Pályázat a szegedi egyetem ókori történelem tanszékére [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Pécs -- Szeged. In: Délmagyarország. p. 1. (1926)

Pénteken ismét megkezdődik a Munkásotthon tudományos előadássorozata : Egyetemi tanárok, orvosok, művészek a Munkásotthonban. In: Délmagyarország. p. 4. (1926)

Pénzérték és infláció : Dr. Kováts Ferenc egyetemi tanár előadása a kereskedelmi és iparkamarában. In: Délmagyarország. p. 4. (1926)

Pünkösdi riport az elmúlt szezon kultureseményeiről és mulatságairól. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Rágalmazási pör a haragnap és a kormányzó arcképe körül : Elévülés miatt felmentették Székely Géza egyetemi hallgatót. In: Délmagyarország. p. 2. (1926)

Rövidesen kiírják a sebészeti klinika építésere a versenytárgyalási pályázatot : Megkezdték a gyermekklinika alapozását. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Rövidesen megkezdik a gyermekklinika építését [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Sehol az országban nincsenek meg a kulturális fellendülésnek olyan feltételei, mint Szegeden : A kultuszminiszter beszéde az egyetem bankettjén. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Somogyi polgármester és Fenyő mérnök az egyetemi kisajátításokról. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1926)

Szabadegyetemi előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Szabadegyetemi előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Szabályosan készül-e a gyermekklinika alapozása? In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Szakülés a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Szakülés az Egyetem Barátai Egyesületének Bölcsészeti Szakosztályában [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 11. (1926)

Szakülés az egyetembarátok egyesületének bölcsészeti szakosztályában [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

Szakülés az egyetemi bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 9. (1926)

Szegeden is feltámasztják az Egyetemi Kört : Egyesíteni kell az egyetem hallgatóságát vallási és származási különbségek nélkül. In: Délmagyarország. p. 2. (1926)

Szegedi cégek kapták meg a sebészeti klinika építésének valamennyi munkáját : Az egyetemi bizottság ülése. In: Délmagyarország. p. 4. (1926)

Szegedi egyetemi tanárok - érettségi biztosok [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

Szegedi egyetemi tanárok látogatása Pécsett [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Szegedi iparosokat foglalkoztassanak az egyetem építésénél. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

Szegedi vállalkozó tette a legolcsóbb ajánlatot a gyermekklinika építésére : Szombaton dönti el az építkezési bizottság, hogy ki kapja meg a munkát. In: Délmagyarország. p. 2. (1926)

Szegedre jön a kultuszminiszter, hogy a klinikák elhelyezésében döntsön : Állítólag Újszegedre tervezi az elhelyezést. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Szeptemberben megkapja a város az öt és félmillió aranykoronás egyetemi kölcsönt. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Szerdán délután érkezik Szegedre Klebelsberg kultuszminiszter. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Szombaton rendkivüli közgyűlés tárgyalja le a pénzügyminiszter redukált összegű kölcsönajánlatát : Öt és félmillió helyett csak három és félmillió aranykoronát kaphat a város. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Szombaton tárgyal az egyetemi építési bizottság az építkezések megkezdéséről [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Szádeczky-Kardoss Lajos - a lengyel akadémia tagja [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

"Széphalom" címen komoly revue indul meg Szegeden. In: Délmagyarország. p. 11. (1926)

Szükséglakásokat épít és emeletet húz a táblára a város a palánki házak anyagából. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Súlyos defektust kaptak az egyetemi építkezések Budapesten. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

"Tegyetek félre minden politikát, hiszen kevesen vagyunk!" : A DEFHE megalakulásának ötéves enlékünnepélye az egyetemen. In: Délmagyarország. p. 4. (1926)

Teljes bizonytalanság az egységes párt szegedi mandátuma körül : A kultuszminiszter elhalasztotta szombatra várt szegedi látogatását. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A Templom-téri ház- és telektulajdonosok szabadkézből is eladhatják ingatlanaikat a városnak : Kisajátítás esetén csak évek mulva juthatnak pénzükhöz. In: Délmagyarország. p. 2. (1926)

Tudomány a politika álarcában : Az ébredő professzor fajelmélete, népszerű előadásban, izgatás nélkül ; Már az árvízkor is segített a városon, most is segíteni fog ; A biológiai fajelmélet lényege idézetekben. In: Délmagyarország. p. 2. (1926)

Tíz új tagot ajánlottak a Dugonics Társaságba : Február 28-án lesz a közgyűlés. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Tóth Károly a jövő évi rektor [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Tömegesen ajánlják föl megvételre az egyetem számára kijelölt területeken lévő házakat és telkeket : Eddig három telektömböt és három telket vásárolt meg a város ; Hogyan helyezik el a kisajátítandó házak lakóit. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Vagonhiány miatt megakadt a sebészeti klinika építése. In: Délmagyarország. p. 4. (1926)

Valamennyi érdekelt elégedetlen az egyetemi építkezéssel kapcsolatos kisajátítás miatt : A polgármester szerint mindenki értéken felül akarja eladni a házát. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Vendégek a Dugonics-Társaságban [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

Zolnai Béla előadása [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 11. (1926)

Zsidóverésre készülnek a szegedi egyetemen? : Kedden este riasztó hírek terjedtek el a diákok között. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A doktorráavatások ideje [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 9. (1926)

A főispán szerint három éven belül felépül a szegedi egyetem : A tanács táviratilag köszönte meg az egymillió aranykorona állami hozzájárulást. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A gyermekklinika építése [röv. hír.]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

"A hazafias felbuzdulás alatt nem rendbontás és tekintélyrombolás értendő" : A Tábla helybenhagyta a rendőrséget rágalmazó egyetemi ifjak büntetését. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Új egyetemi magántanárok [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1926)

Új egyetemi tanárok [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

Újabb adományok érkeztek az egyetemi meteorológiai obszervatórium céljaira [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

Újabb panaszok az egyetemi építkezéssel kapcsolatos kisajátítási ajánlatok miatt. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

"A jövőben az államtudományi doktorátus letételét csak annak szabad megengedni, aki reáldiplomát tud felmutatni" : A kultuszminiszter beszéde az egyetem díszülésén. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A kamara felterjesztéssel fordult a főbiztoshoz, hogy járuljon hozzá az egyetemi építkezésekhez szükséges 4 millió kiutalásához : Nem tornyosultak akadályok a kiutalás elé. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A kormányzó Szegeden : Kedden lesz az egyetem alapkőletéti ünnepsége. In: Délmagyarország. p. 1. (1926)

A kormányzó szegedi látogatása. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A kormányzó és a miniszterelnök kedden fogadja az egyetemi küldöttséget. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A kultuszminiszter Magyarország legnagyobb egyetemi internátusát akarja felépíteni Szegeden : Klebelsberg gróf a szegedi egyetemi építkezésekről. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

A kultuszminiszter Szegeden. In: Délmagyarország. p. 2. (1926)

A kultuszminiszter a Templom teret tartja a legjobbnak a klinikák fölépítésére : Ha nagyon sokba kerülne a városnak a magántelkek kisajátítása, a Mars tér volna a legalkalmasabb. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A kultuszminiszter a szegedi egyetem költségeiről : Rövidesen öt klinika épület fog felépülni. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A kultuszminiszter a táborozó Werbőczy-bajtársak között. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

a kultuszminiszter elnököl az egyetemi bizottság szeptember 16-iki ülésén. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

A kultuszminiszter felkérte az egyetemi építkezések helyszínrajzait : Elejtették a Mars téri megoldást. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

A kultuszminiszter hétfőn Szegedre jön és két napig itt tárgyal az egyetemi építkezésekről : Azt óhajtja, hogy már érkezése előtt megszavazza a közgyűlés az egymillió aranykorona hozzájárulást. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

A kultuszminiszter kijelentette, hogy tavasszal megkezdik a szegedi gyermekklinika felépítését : Hatszázezer aranykoronába került Szegednek az egyetem elhelyezése. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A kultuszminiszter kinevezte a szegedi egyetem építési bizottságát. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A kultuszminiszter kiírta a szülészeti klinika, a női internátus építésére és a polgári iskola kibővítésére a versenytárgyalást. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A kultuszminiszter megsürgette az egyetemi kisajátítások befejezését : Beszélgetés a rektorral a két napos ünnepség után. In: Délmagyarország. p. 2. (1926)

A kultuszminiszter nem engedi meg, hogy az egyetemi építkezésnél a fővárosi nagyiparosok konkuráljanak a vidéki kisiparosokkal : Klebelsberg a szegedi egyetemről ; Szegeden létesítik az egyetemi növénykertet? In: Délmagyarország. p. 2. (1926)

A kultuszminiszter szerdán Szegedre jön, hogy megállapodjon a várossal az egyetemi építkezések ügyében. In: Délmagyarország. p. 2. (1926)

A kultuszminiszter szerdán délután megérkezett Szegedre és megszemlélte az egyetemi építkezéseket. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A kultuszminiszter újabb egymillió aranykoronát utalt az egyetem építkezéseire : Az építési bizottság Ottovay ajánlatának elfogadását javasolja ; Még az idén megkezdik a nőgyógyászati klinika és a bonctani intézetek építését. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

A kultusztárca költségvetését tárgyalta a pénzügyi bizottság : Klebelsberg a szegedi klinikák építéséről. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A középfoku és elemi iskolák részére tartandó kötelező oktatófilmelőadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

A miniszterelnök és a kormányzó fogadta a szegedi egyetem küldöttségét : A miniszterelnök teljes jóakaratáról biztosította a küldöttséget. In: Délmagyarország. p. 1. (1926)

Ünnepélyesen letették a klinika alapkövét, díszdoktorrá avatták gróf Klebelsberget : A kormányzó második napja Szegeden ; Horthy Miklós váratlanul kitüntette Somogyi polgármestert. In: Délmagyarország. pp. 1-2. (1926)

A numerus clausus nem keresztény kérdés, hanem - szamárság. In: Délmagyarország. p. 1. (1926)

A polgármester titokzatos okok miatt a lehető leggyorsabbra akarja felfokozni az egyetemi építkezések tempóját : Kétórás tanácsi vita a kisajátításokról - zárt ajtók mögött erős vita. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Április elején rendkivüli közgyűlés elé kerül az egyetem ügye [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

A protestáns egyetemi hallgatók [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

A pécsi egyetem hivatás. In: Délmagyarország. p. 1. (1926)

A rendkívüli közgyűlés elfogadta a feltételeket és Szeged város felveszi a 3 és félmilliós külföldi kölcsönt. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A romanticizmus ellen - a romanticizmusért [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

Értesítés [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

A sebészeti klinika versenytárgyalása [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1926)

A szabadegyetemi előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

A szabadegyetemi előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

A szabadegyetemi előadások [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

A szabadegyetemi előadások záróelőadása [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 6. (1926)

A szabadegyetemi előadások záróelőadásai [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1926)

A szegedi egyetem a genfi egyetemközi világkiállításon : A kiállításon bemutatták a szegedi diákéletet is. In: Szegedi Új Nemzedék. p. 3. (1926)

A szegedi egyetem fakultásai már egyöntetűen alkalmazzák a numerus clausust : Ezerkétszáz hallgatója van az egyetemnek ; Csökkent az orvostanhallgatók száma, de a többi karon emelkedett a létszám. In: Délmagyarország. p. 2. (1926)

A szegedi egyetem filozófiai fakultásának kétszáznál több hallgatója van [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

A szegedi egyetem ifjusága tanulni akar és nem verekedni : A rektor nyilatkozata ; A bajtársi szervezetek függetlenek a központtól. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A szegedi egyetem megnyitó ünnepsége [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1926)

A szegedi egyetem orvosi fakultására a jövő tanévben is vesznek fel nőket. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A szegedi egyetem tiszteletbeli doktorai [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 12. (1926)

A szegedi egyetem. In: Pásztortűz. pp. 479-480. (1926)

A szegedi egyetemi építkezések [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

A szegedi iparosok az egyetemi építkezésekkel kapcsolatos munkálatokat kifogástalanul és versenyképes árban el tudják készíteni : A szegedi iparosok küldöttsége memorandumot nyujtott át a polgármesternek. In: Délmagyarország. p. 4. (1926)

A szegedi iparosok és munkások az egyetemi építkezéseknél. In: Délmagyarország. p. 4. (1926)

A szegedi polgármester, az egyetem, a nyílvánosság és kultura. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A szegedi rektor fivére svéd egyetemi tanár [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 8. (1926)

A szegedi tudományegyetem jövő évi tanácsa [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 5. (1926)

A szegedi tábla új ajánlatot tett régi épületének visszaszerzése ügyében : Az egyetem tanácsa legközelebb foglalkozik a kérdéssel. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A szegedi vízellátás állandó egészségügyi ellenőrzését Riegler professzorra bízta a tanács. In: Délmagyarország. p. 4. (1926)

A szegedi ébredők egyetlen állami tisztviselőt sem találtak aki elfogadta volna az elnöki széket : Vasárnap választ elnököt a szegedi EME ; A jelöltek Szécsényi István és Balló István ; Vasárnap határoznak a jövő munkairányáról is. In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

Őszig vár a város az egyetemi kölcsön felvételével : Korb Flóris leküldte a gyermekklinika terveinek másolatát. In: Délmagyarország. p. 1. (1926)

A város egy angol pénzcsoporttól vesz kölcsön nyolcvanmilliárdot? In: Délmagyarország. p. 3. (1926)

A zsidó egyetemi hallgatók kulturestje [rövid hír]. In: Délmagyarország. p. 7. (1926)

Book

Jelentés az egyesület 1925. évi működéséről.

A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye.

A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tanulmányi, fegyelmi és leczkepénz-szabályzata 1926.

Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem : emlékfüzet : 1926.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXV-XXVI. tanévről.

A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem tanrendje az MCMXXV-MCMXXVI. tanév második felére.

A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem tanrendje az MCMXXVI-MCMXXVII. tanév első felére.

A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem tanrendje az MCMXXVI-MCMXXVII. tanév második felére.

Szandtner Pál: A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1925-26. évi jelentése.

Book Section

1848: XIX. törvénycikk a magyar egyetemről. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. p. 7. (1926)

1920. XXV. törvénycikk a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 188-190. (1926)

Az 1872. évi XIX. törvénycikk a kolozsvári magyar királyi tudományegyetem felállításáról és ideiglenes szervezéséről. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 7-10. (1926)

Az 1912. LXV. törvénycikknek az egyetemi tanári kart érintő főbb rendelkezései. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 101-105. (1926)

Az 1921. évi XXV. törvénycikk a kolozsvári és pozsonyi m. kir. Tudományegyetem ideiglenes áthelyezéséről. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 14-15. (1926)

Az egyetemi Aula használatára vonatkozó szabályzat. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 68-71. (1926)

Az egyetemi előadások rendezésére s a tanrend fogalmazására és közzétételére vonatkozó szabályzat. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 71-78. (1926)

Az egyetemi tanszéki helyettesitési [!helyettesítési] szabályzat. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 105-113. (1926)

Az egyetemi tanári állás elnyerésének módozatai. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 80-86. (1926)

Az egyetemi tanárok illetményügye. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 93-101. (1926)

Az u. n. versenyvizsgálati ösztöndijakra [!ösztöndíjakra] vonatkozó szabályzat. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 218-221. (1926)

A Bécsi Magyar Főiskolai Kollegium (Collegium Hungaricum) szervezeti szabályzata : (1924. évi szabályzat). In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 208-218. (1926)

Bölcsészdoktori szigorlati szabályzat. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 283-292. (1926)

Egyetemi magántanári képesitő [!képesítő] (habilitationalis) szabályzat. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 117-131. (1926)

Egyetemi sajtóbizottság. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. p. 160. (1926)

Egyetemi szűnnapok [!szünnapok]. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 79-80. (1926)

Egyetemi torna és vivóintézeti [!vívóintézeti] bizottság. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 159-160. (1926)

Egyetemünk tisztviselőinek, altisztjeinek és szolgáinak szabadságidejét megállapitó [!megállapító] szabályzat. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 141-143. (1926)

Egyetemünkre felvehető hallgatók számának megállapítása. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 200-206. (1926)

Honoris causa (tiszteletbeli, disz- [!dísz]) doktori avatások. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 226-231. (1926)

Kivonat a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Barátai Egyesületének - 163.751/1924. B. ü. min. sz. a. láttamozott - alapszabályaiból. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 167-171. (1926)

Klinikai bizottság. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. p. 159. (1926)

Pótrendeletek a jog- és államtudori szabályzathoz. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 281-283. (1926)

"Sub auspiciis Gubernatoris" történő felavatás : (A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1922. évi június hó 24-én 80.160/1922 sz. alatt kelt rendelete). In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 231-239. (1926)

Szabályrendelet a külföldi orvosi oklevelek honositása [!honosítása] (nostrificatio) tárgyában. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 321-326. (1926)

Szabályrendelet az egyetemi orvostudományi karoknál tartandó doktori szigorlatokról. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 326-345. (1926)

Szabályrendelet az egyévi kötelező kórházi gyakorlat tárgyában. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 346-349. (1926)

Szabályzat a gyógyszerészdoktorátus tárgyában. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 317-321. (1926)

Szabályzat a gyógyszerészgyakornokok kiképzése és a gyógyszerészsegédi idő tárgyában. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 307-317. (1926)

Szabályzat a gyógyszerésznövendékek egyetemi kiképzése tárgyában. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 292-307. (1926)

Szabályzat a jog- és államtudományi egyetemi karoknál tartandó tudorsági szigorlatokról. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 268-281. (1926)

Szabályzat a tudomány-egyetemek jog- és államtudományi karainak és a jogakadémiák tanulmányi és vizsgarendjéről. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 244-268. (1926)

Szabályzat az adjunktusi intézményről. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 131-136. (1926)

A doctoravatás formaságai. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 222-226. (1926)

A gyakornokokra vonatkozó főbb szabályozások. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 139-141. (1926)

A karok és a rektor hatáskörének bizonyos szabályozása. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 58-68. (1926)

A kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem 1914/15. évi költségvetése. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 172-178. (1926)

A kolozsvári Ferencz József tudományegyetemi könyvtár szervezeti szabályzata. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 144-148. (1926)

A kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák 1914/15. évi költségvetése. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 178-181. (1926)

A kolozsvári m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Bölcsészet-, nyelv- és történettudotmányi [!történettudományi] karának semináriumi szabályzata. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 148-153. (1926)

A kolozsvári m. kir. Ferencz József Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karának tandijmentességi [!tandíjmentességi] szabályzata : (1907., ill. 1911. évi szabályzat). In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 240-243. (1926)

A külföldi ösztöndíjak régebbi szabályozása. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 207-208. (1926)

A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Diákjóléti és Diákvédő Irodájának szervezeti szabályzata. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 161-167. (1926)

A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Gazdasági Bizottságának szervezete, ügyköre és ügyrendje. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 153-159. (1926)

A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Hatósági szervezete és ügyrendtartása. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 15-57. (1926)

A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem alapító levele. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 10-14. (1926)

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról szóló 1920. évi XXV. törvénycikk végrehajtása tárgyában 1920. évi szeptember hó 27-én 123.033. IV/a. szám alatt kelt rendelete. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 191-199. (1926)

A rektori és dékáni hivatalok által szedhető kezelési dijak [!díjak]. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 143-144. (1926)

A rendes tanári kinevezést megelőző szolgálatok beszámítása. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 86-93. (1926)

A szegedi "Ferencz József" tudományegyetem 1926/27. évi költségvetése. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 182-187. (1926)

A tandijbevételek [tandíjbevételek] felosztásának szabályozása. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 113-117. (1926)

A tanársegédekre vonatkozó főbb intézkedések. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 136-139. (1926)

Laky Dezső: Előszó. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 3-5. (1926)

This list was generated on 2023. December 10. 15:25:53 CET.