Items where Year is 1906

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: Book | Book Section
Number of items: 38.

Book

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XXXIV. évfordulójának ünnepén 1906. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1906/7. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1906. évi szeptember 23-án tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja és tanrendje az MCMV-VI-ik tanév II. felére.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja és tanrendje az MCMVI-VII-ik tanév I. felére.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja és tanrendje az MCMVI-VII-ik tanév II. felére.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tanulmányi, fegyelmi és leczkepénz-szabályzata 1906.

A kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve 1905-1906.

Bizottsági jelentés a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karához a Mathematikai és Természettudományi Kartól : a természettudományok és bölcsészeti ismerettanából adott magán tanári képesítésről : kézirat gyanánt.

Márki Sándor and Imre Sándor: A kolozsvári tanári kör 10 éve.

Richter Aladár: Nagyméltóságú h. c. dr. Gróf Apponyi Albert v. b. t. t. Vallás- és Közoktatási Magyar Kir. Minister Úr Ő Excellentiájához intézett hivatalos emlékirat.

Schneller István: A kolozsvári tanárképző-intézet feladatáról.

Veress Endre: A kolozsvári Báthory-egyetem története lerombolásáig, 1603-ig : művelődéstörténeti tanulmány : a kolozsvári jezsuiták levelezésével s a főiskola irataival.

Book Section

Adelmann Géza: Gondolatok a kath. autonomiáról. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 115-118. (1906)

Bochkor Mihály: A vallás társadalmi értéke a jogtörténelem világitásában [!világításában]. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 128-192. (1906)

Csura Miklós: Fehér dalok. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 119-120. (1906)

Csura Miklós: Költemények. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 40-43. (1906)

Gyárfás Elemér: Dr. Városy Gyula : kalocsai érsek. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 7-9. (1906)

Gyárfás Elemér: Lourdes és Padua : refleksziók. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 36-39. (1906)

Gyárfás Elemér: Szabadság és uralom. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 50-57. (1906)

Gyárfás Elemér: Tanulmányok a nemi kérdésről. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 72-104. (1906)

Hirschler József: A szent mise Rómában Nagy Szent Gergely idején. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 193-230. (1906)

Jánossy Béla: Gyermekszívek. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. p. 71. (1906)

Jánossy Béla: Uton [!Úton] : gondolatok a kivándorlásról. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 63-66. (1906)

Kiss Menyhért: A halál. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 121-127. (1906)

Kölönte Béla: Dalféle. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. p. 114. (1906)

Kölönte Béla: Mi a vallás? ... In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. p. 109. (1906)

Kölönte Béla: A haza minden előtt. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 21-27. (1906)

Logothetti Oresztesz: Előszó. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 5-6. (1906)

Logothetti Oresztesz: Megnyitó beszéd. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 28-30. (1906)

Logothetti Oresztesz: Morvaországi emlékek. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 105-108. (1906)

Pollák Vilmos and Páll Béla: Az év története. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 231-245. (1906)

Pál István: Szent Imre szellemének hatása a magyar ifjuságra [!ifjúságra]. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 44-45. (1906)

Pál István: A szociális bajok oka és orvoslása. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 46-49. (1906)

Rak József: A Dogmáról. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 10-20. (1906)

Réthi Rózsika: Illuziók. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 31-35. (1906)

Szekeres József: Ünnepi beszéd. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 58-62. (1906)

Trefán Leonárd: Szent Ferenc csodás rózsái. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 67-70. (1906)

Vékony Gyula: Szecesszió kiállitás [!kiállítás]. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 110-113. (1906)

This list was generated on 2024. April 13. 06:20:58 CEST.