Browse by Collection

  • Collection (9744)
    • Egyetemi, hallgatói élet (9744)
Group by: Journal or Publication Title | Publication Full | Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye] | A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről | Alma mater magazin | Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja | Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja | Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja | Egyetemek és főiskola | Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja | Egyetemi lapok | Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava | GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged | Impulzus : JATE Jogi Kar KISZ szervezetének lapja | Jogalap : a Deák Ferenc Kulturális Közösség kiadványa | Jurátus : a JATE JTK KISZ Szervezetének agitációs és propaganda kiadványa | Justitia : JATE ÁJTK hallgatói lapja | Magunk : a JATE Móra Ferenc Kollégiumának időszakosan megjelenő lapja | Phlogiston | Szegedi Egyetem | Szegedi Egyetem Magazin | Szegedi T.T.K. : a Szegedi Tudományegyetem TTK KISz szervezetének lapja | Szegedi híd : a Szegedi Egyetemi Ifjuság [!Ifjúság] lapja | Szándék : Juhász Gyula Tanárképző Főiskola KISZ Bizottságának időszakos lapja | Uj [új] élet : politikai, társadalmi és kritikai hetilap | Új impulzus : a JATE JTK agitációs és propaganda kiadványa
Number of items at this level: 6626.

A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]

1848: XIX. törvénycikk a magyar egyetemről. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. p. 7. (1926)

1920. XXV. törvénycikk a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 188-190. (1926)

Az 1872. évi XIX. törvénycikk a kolozsvári magyar királyi tudományegyetem felállításáról és ideiglenes szervezéséről. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 7-10. (1926)

Az 1912. LXV. törvénycikknek az egyetemi tanári kart érintő főbb rendelkezései. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 101-105. (1926)

Az 1921. évi XXV. törvénycikk a kolozsvári és pozsonyi m. kir. Tudományegyetem ideiglenes áthelyezéséről. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 14-15. (1926)

Az egyetemi Aula használatára vonatkozó szabályzat. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 68-71. (1926)

Az egyetemi előadások rendezésére s a tanrend fogalmazására és közzétételére vonatkozó szabályzat. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 71-78. (1926)

Az egyetemi tanszéki helyettesitési [!helyettesítési] szabályzat. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 105-113. (1926)

Az egyetemi tanári állás elnyerésének módozatai. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 80-86. (1926)

Az egyetemi tanárok illetményügye. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 93-101. (1926)

Az u. n. versenyvizsgálati ösztöndijakra [!ösztöndíjakra] vonatkozó szabályzat. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 218-221. (1926)

A Bécsi Magyar Főiskolai Kollegium (Collegium Hungaricum) szervezeti szabályzata : (1924. évi szabályzat). In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 208-218. (1926)

Bölcsészdoktori szigorlati szabályzat. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 283-292. (1926)

Egyetemi magántanári képesitő [!képesítő] (habilitationalis) szabályzat. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 117-131. (1926)

Egyetemi sajtóbizottság. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. p. 160. (1926)

Egyetemi szűnnapok [!szünnapok]. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 79-80. (1926)

Egyetemi torna és vivóintézeti [!vívóintézeti] bizottság. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 159-160. (1926)

Egyetemünk tisztviselőinek, altisztjeinek és szolgáinak szabadságidejét megállapitó [!megállapító] szabályzat. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 141-143. (1926)

Egyetemünkre felvehető hallgatók számának megállapítása. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 200-206. (1926)

Laky Dezső: Előszó. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 3-5. (1926)

Honoris causa (tiszteletbeli, disz- [!dísz]) doktori avatások. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 226-231. (1926)

Kivonat a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Barátai Egyesületének - 163.751/1924. B. ü. min. sz. a. láttamozott - alapszabályaiból. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 167-171. (1926)

Klinikai bizottság. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. p. 159. (1926)

Pótrendeletek a jog- és államtudori szabályzathoz. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 281-283. (1926)

"Sub auspiciis Gubernatoris" történő felavatás : (A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1922. évi június hó 24-én 80.160/1922 sz. alatt kelt rendelete). In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 231-239. (1926)

Szabályrendelet a külföldi orvosi oklevelek honositása [!honosítása] (nostrificatio) tárgyában. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 321-326. (1926)

Szabályrendelet az egyetemi orvostudományi karoknál tartandó doktori szigorlatokról. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 326-345. (1926)

Szabályrendelet az egyévi kötelező kórházi gyakorlat tárgyában. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 346-349. (1926)

Szabályzat a gyógyszerészdoktorátus tárgyában. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 317-321. (1926)

Szabályzat a gyógyszerészgyakornokok kiképzése és a gyógyszerészsegédi idő tárgyában. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 307-317. (1926)

Szabályzat a gyógyszerésznövendékek egyetemi kiképzése tárgyában. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 292-307. (1926)

Szabályzat a jog- és államtudományi egyetemi karoknál tartandó tudorsági szigorlatokról. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 268-281. (1926)

Szabályzat a tudomány-egyetemek jog- és államtudományi karainak és a jogakadémiák tanulmányi és vizsgarendjéről. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 244-268. (1926)

Szabályzat az adjunktusi intézményről. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 131-136. (1926)

A doctoravatás formaságai. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 222-226. (1926)

A gyakornokokra vonatkozó főbb szabályozások. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 139-141. (1926)

A karok és a rektor hatáskörének bizonyos szabályozása. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 58-68. (1926)

A kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem 1914/15. évi költségvetése. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 172-178. (1926)

A kolozsvári Ferencz József tudományegyetemi könyvtár szervezeti szabályzata. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 144-148. (1926)

A kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák 1914/15. évi költségvetése. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 178-181. (1926)

A kolozsvári m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Bölcsészet-, nyelv- és történettudotmányi [!történettudományi] karának semináriumi szabályzata. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 148-153. (1926)

A kolozsvári m. kir. Ferencz József Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karának tandijmentességi [!tandíjmentességi] szabályzata : (1907., ill. 1911. évi szabályzat). In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 240-243. (1926)

A külföldi ösztöndíjak régebbi szabályozása. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 207-208. (1926)

A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Diákjóléti és Diákvédő Irodájának szervezeti szabályzata. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 161-167. (1926)

A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Gazdasági Bizottságának szervezete, ügyköre és ügyrendje. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 153-159. (1926)

A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Hatósági szervezete és ügyrendtartása. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 15-57. (1926)

A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem alapító levele. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 10-14. (1926)

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról szóló 1920. évi XXV. törvénycikk végrehajtása tárgyában 1920. évi szeptember hó 27-én 123.033. IV/a. szám alatt kelt rendelete. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 191-199. (1926)

A rektori és dékáni hivatalok által szedhető kezelési dijak [!díjak]. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 143-144. (1926)

A rendes tanári kinevezést megelőző szolgálatok beszámítása. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 86-93. (1926)

A szegedi "Ferencz József" tudományegyetem 1926/27. évi költségvetése. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 182-187. (1926)

A tandijbevételek [tandíjbevételek] felosztásának szabályozása. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 113-117. (1926)

A tanársegédekre vonatkozó főbb intézkedések. In: A M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem igazgatását érintő fontosabb törvények és rendeletek gyüjteménye [!gyűjteménye]. pp. 136-139. (1926)

A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről

1872/3. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 1-33. (1900)

1873/4. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 33-78. (1900)

1874/5. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 78-88. (1900)

1875/6. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 89-97. (1900)

1876/7. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 98-105. (1900)

1877/8. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 106-117. (1900)

1878/9. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 117-136. (1900)

1879/80. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 136-153. (1900)

1880/1. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 154-170. (1900)

1881/2. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 170-185. (1900)

1882/3. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 185-202. (1900)

1883/4. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 202-235. (1900)

1884/5. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 235-252. (1900)

1885/6. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 253-271. (1900)

1886/7. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 272-295. (1900)

1887/8. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 295-310. (1900)

1888/9. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 310-333. (1900)

1889/90. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 333-346. (1900)

1890/1. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 346-366. (1900)

1891/2. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 366-393. (1900)

1892/3. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 394-419. (1900)

1893/4. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 419-441. (1900)

1894/5. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 441-461. (1900)

1895/6. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 462-485. (1900)

1896/7. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 485-508. (1900)

1897/8. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 508-528. (1900)

1898/9. [rendelet]. In: A vallás- és közoktatásügyi M. K. Ministerium által a Kolozsvári Ferencz József M. Kir. Tudomány-egyetem tanácsához intézett elvi jelentőségű rendeleteinek gyűjteménye : az 1872/3-1898/9. tanévről. pp. 528-552. (1900)

Alma mater magazin

Kósa Boglárka: "I am Soyuz" Lili : "mindenhol otthon érzem magam". In: Alma mater magazin 1. pp. 6-9. (2020)

2 kérdés + 3×2 válasz. In: Alma mater magazin 1. p. 26. (2019)

Kósa Boglárka: 20 éves a Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivál. In: Alma mater magazin 1. pp. 30-31. (2019)

Gerháth Györgyi: 3 szlogen mögé néztünk : hidak a generációk között. In: Alma mater magazin 1. pp. 22-23. (2019)

Ajánljuk. In: Alma mater magazin 2. p. 33. (2019)

Alma Mater Mikulás. In: Alma mater magazin 2. p. 32. (2019)

Tikvicki Dóra: Amikor a versből. In: Alma mater magazin 2. p. 14. (2019)

Az EPAM kapta az Alma Mater presztízs Díjat. In: Alma mater magazin 1. pp. 8-9. (2019)

Az SZTE MK díszpolgára : "a mérnöki pálya a szövetség pályája" ; Az SZTE ÁJTK Civis Academicus Honoris Causa díjasa prof. dr. Várady Tibor ; Szépíró-díjas professzorunk, Szilágyi Zsófia ; Rátz Tanár Úr életműdíj az SZTE Gyakorló Iskolái két pedagógusának. In: Alma mater magazin 2. p. 30. (2019)

Görög Márta: Az SZTE egy nagy nagycsalád. In: Alma mater magazin 1. p. 2. (2019)

Az Ésik család az első. In: Alma mater magazin 2. pp. 18-19. (2019)

EUGLOH = Európai Egyetemi Szövetség a globális egészségért. In: Alma mater magazin 2. p. 35. (2019)

Górcső alatt a közösségi média. In: Alma mater magazin 1. pp. 16-17. (2019)

Hírek a Szegedi Universitas életéről. In: Alma mater magazin 1. pp. 27-29. (2019)

Hírek a Szegedi Universitas életéről. In: Alma mater magazin 2. pp. 27-29. (2019)

Petrovics Kálmán: Jubileum : 60 éves a Szegedi Vízitelep. In: Alma mater magazin 1. pp. 24-25. (2019)

Újvári Gréta: "Jónak lenni jó" : egyetemi kurzus a civil önkéntesség. In: Alma mater magazin 2. p. 17. (2019)

Kisenciklopédia. In: Alma mater magazin 2. p. 20. (2019)

Gerháth Györgyi: Klasszikus életutak napjaink kihívásainak tükrében. In: Alma mater magazin 2. pp. 24-25. (2019)

Császár Dorina: Modernizálható-e a Bánk bán? In: Alma mater magazin 2. p. 31. (2019)

Mérlegen az SZTE Alumni Mentorprogram. In: Alma mater magazin 1. pp. 18-20. (2019)

Újszászi Ilona: Műanyagszennyezés a Marosban. In: Alma mater magazin 1. p. 21. (2019)

Újszászi Ilona: Prima : Fülöp Ferenc akadémikus, az SZTE GYTK professzora. In: Alma mater magazin 2. p. 5. (2019)

Progamról programra az SZTE Alma Materrel. In: Alma mater magazin 1. pp. 32-33. (2019)

Újszászi Ilona: Rollerrel érkezett az Agrárminisztériumba is az SZTE MGK dékánja. In: Alma mater magazin 2. p. 26. (2019)

SZTE Alma Mater Weekend Családi és Sportnap. In: Alma mater magazin 1. p. 34. (2019)

SZTEdd! : szegedi hallgatók és alumnik akcióban. In: Alma mater magazin 2. p. 16. (2019)

Szolga Valentina: Színházi pillanat születik. In: Alma mater magazin 2. p. 15. (2019)

Újszászi Ilona: A "Sánta dervis" nyomában egy haldokló tónál. In: Alma mater magazin 2. pp. 21-23. (2019)

Tudósnak készült, tudós tanár lett. In: Alma mater magazin 1. pp. 10-11. (2019)

Kocsis Bernadett: Világhírű IT-s cégeknél : az SZTE TTIK egykori hallgatója. In: Alma mater magazin 2. p. 4. (2019)

Kósa Boglárka: "A kreativitást nem tudják kiváltani a gépek". In: Alma mater magazin 2. p. 34. (2019)

A középiskolástól a szépkorúig. In: Alma mater magazin 2. p. 2. (2019)

Kósa Boglárka: "A pálya elején sem szabad félni, cselekedni kell". In: Alma mater magazin 1. pp. 4-7. (2019)

Kósa Boglárka: "A színpadon vagyok otthon". In: Alma mater magazin 1. pp. 12-15. (2019)

Ferencz-Fehér Dorottya: "A vers az, amit mondani kell". In: Alma mater magazin 2. pp. 10-13. (2019)

105 volt SZTE-es hallgatót foglalkoztat az "Alma Mater Díj 2015" idei nyertese. In: Alma mater magazin. pp. 8-9. (2015)

Szabó Imre: 2016-ra elkészülhet az Új Polgári Rendtartás Kódex : [interjú Prof. Dr. Szabó Imrével]. In: Alma mater magazin. p. 13. (2015)

Alma mater Mikulás akkor és most : [Alma Mater Mikulás gyerek szemmel]. In: Alma mater magazin. pp. 12-15. (2015)

Annak az "érdekes fényű nemtudásnak" mindig át kell világítani a "tudott világba" : [interjú Darvasi Lászlóval]. In: Alma mater magazin. pp. 3-5. (2015)

Nagy Gergely: Az SZTE-n tanít J. K. Rowling álnéven született krimijének fordítója : [interjú Nagy Gergellyel]. In: Alma mater magazin. pp. 32-34. (2015)

Laczkóné Turzó Kinga: Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga a Fogorvostudományi Kar új dékánja : [interjú Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kingával, a Fogorvostudományi Kar új dékánjával]. In: Alma mater magazin. pp. 14-15. (2015)

Duális képzés a Mérnöki Karon. In: Alma mater magazin. p. 12. (2015)

Szabó Gábor: "Eddig az előkészületek zajlottak, most következnek a konkrét feladatok" : [interjú Dr. Prof Szabó Gáborral]. In: Alma mater magazin. pp. 4-7. (2015)

Láda Flóra: " Egy mentor-diák viszony attól működik jól, ha meg tudják teremteni az összhangot" : [interjú Láda Flórával]. In: Alma mater magazin. pp. 8-9. (2015)

Szigeti Tamás: "Fontos, hogy a vidéki központokban is pezsgő tudományos élet legyen" : [interjú Prof. Dr. Lovász Lászlóval]. In: Alma mater magazin. p. 2. (2015)

A GTK korábbi hallgatója vehette át az Alma Mater Díjat : [interjú]. In: Alma mater magazin. pp. 10-11. (2015)

Game of luck : [interjú Pál Attilával]. In: Alma mater magazin. pp. 28-30. (2015)

Kárpáti József: JATE ÁJTK '93-'98 reloaded : [interjú Dr. Kárpáti Józseffel]. In: Alma mater magazin. p. 27. (2015)

Jubilált az Alma Mater Weekend. In: Alma mater magazin. pp. 16-17. (2015)

Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság : [innováció az SZTE-n]. In: Alma mater magazin. p. 23. (2015)

Közel 140 ösztöndíjas hallgató a GTK-n : [ösztöndíjjal a legjobbakért a GTK-n]. In: Alma mater magazin. pp. 26-27. (2015)

"Küldetés teljesítve" : [interjú Kárász Anna VB bajnok kajakozóval]. In: Alma mater magazin. pp. 24-25. (2015)

Nagy Endre: "Megtiszteltetés számomra, hogy bekapcsolódhatok a testület munkájába" : [SZTE Alma Mater Testület - interjú Nagy Endre vezérigazgatóval]. In: Alma mater magazin. p. 22. (2015)

Miért jó Alma Mater tagnak lenni. In: Alma mater magazin. p. 26. (2015)

Miért jó alma mater tagnak lenni? In: Alma mater magazin. pp. 28-29. (2015)

Nemzetközi és hazai rangsorban is remekel az SZTE : [nemzetközi és hazai rangsorok]. In: Alma mater magazin. pp. 39-40. (2015)

"Perspektívák a paro-implantológiában és a komprehenzív fogászatban". In: Alma mater magazin. p. 30. (2015)

Pneumobil fejlesztés és jogász karrier : az Alma Mater pályázataival. In: Alma mater magazin. pp. 18-19. (2015)

Janáky Tamás and Szabó Zoltán: Prof. Dr. Janáky Tamás : [interjú Prof. Dr. Janáky Tamással]. In: Alma mater magazin. pp. 20-21. (2015)

Ziegenheim Dániel Márk and Vainel Gergely Gyula: Próbálom úgy kötni a fonalat, hogy az értékek maradjanak a központban (...) : [interjú Vainel Gergely Gyulával és Ziegenheim Dániel Márkkal]. In: Alma mater magazin. pp. 18-21. (2015)

Kovács Péter: Pénzügyi STAT WARS : [interjú Dr. Kovács Péterrel]. In: Alma mater magazin. pp. 16-17. (2015)

Horváth József: Rálátás, tapasztalat, személyes kapcsolat : [interjú Horváth Józseffel]. In: Alma mater magazin. pp. 10-11. (2015)

Szegedi Egyetem Anno. In: Alma mater magazin. p. 31. (2015)

Kis Zoltán: Volt SZTE-s PhD hallgató az év emberei között : [interjú Dr. Kis Zoltánnal]. In: Alma mater magazin. pp. 22-25. (2015)

A jövő 2016-ban kezdődik : [Szegedi Egyetem Anno-Fény éve]. In: Alma mater magazin. pp. 31-38. (2015)

15 éves jubileumát ünnepli a Gazdaságtudományi Kar : interjú Dr. Vilmányi Mártonnal. In: Alma mater magazin. pp. 12-13. (2014)

Zsigmondné Pap Éva and Zsigmond Zoltán: „Ahogyan a levegő körülvesz, úgy vesznek körül a hangok is” : [beszélgetés a Zsigmond zenészcsaláddal]. In: Alma mater magazin. pp. 26-29. (2014)

Alma Mater 2014. In: Alma mater magazin. pp. 8-11. (2014)

Alumni kutatás a SZTE-n. In: Alma mater magazin. p. 15. (2014)

Alumni kutatástól a mentorprogramig : Beszélgetés Limpek Ágnessel, kutatási nyereményjátékunk fődíjasával. In: Alma mater magazin. pp. 14-15. (2014)

„Amikor már te leszel az ügyész, én meg a bíró (…)” : interjú Dr. Harangozó Attilával. In: Alma mater magazin. pp. 19-22. (2014)

Gémes Sándor: Az SZTE GTK vendége volt a közgazdaságtan "élő legendája". In: Alma mater magazin. pp. 28-29. (2014)

Őszi Tamás and Herner Donát: Az alkotmányozás dilemmái : bemutatták Trócsányi László új könyvét. In: Alma mater magazin. p. 30. (2014)

„Csokoládé és bormustra” Dr. Gyimes Ernővel. In: Alma mater magazin. pp. 25-26. (2014)

A Délmagyar tudósított az SZTE Alumni Mini angol foglalkozásról. In: Alma mater magazin. p. 16. (2014)

Elindult a Szegedi Egyetem Anno a Facebookon. In: Alma mater magazin. p. 32. (2014)

Kontakt/Lencse Fotókiállítás a Rektori Hivatalban. In: Alma mater magazin. p. 23. (2014)

Kutatás az SZTE-n : [Interjú Prof. Dr. Kemény Lajos rektorhelyettessel]. In: Alma mater magazin. pp. 12-13. (2014)

Közös diplomát adhat ki az SZTE GTK és a Páviai Egyetem. In: Alma mater magazin. p. 18. (2014)

Karsai Krisztina: „Nagyon nagy örömet okoz, ha tehetek valamit a közös ügyért.” : [Interjú Prof. Dr. Karsai Krisztina rektorhelyettessel]. In: Alma mater magazin. pp. 22-25. (2014)

Nagyszabású nemzetközi konferenciának ad otthont a Fogorvostudományi Kar 2015-ben. In: Alma mater magazin. p. 11. (2014)

Pályázatot nyert a Mérnöki Kar hallgatója. In: Alma mater magazin. p. 17. (2014)

SZTE 2014. In: Alma mater magazin. pp. 39-44. (2014)

SZTE Alma Mater Kedvezményrendszer és Tagsági Kártya. In: Alma mater magazin. p. 33. (2014)

Strukturált gondolkodással az egyetemért : [Interjú Dr. Martinek Tamás rektorhelyettessel]. In: Alma mater magazin. pp. 16-19. (2014)

Tanulmányaira fordítja a kapott összeget „JATE ÁJTK 1993-1998” ösztöndíjpályázat nyertese. In: Alma mater magazin. pp. 20-21. (2014)

Nyemcsok Éva Eső: Tízéves a TIK: nemzetközi színvonalú intézmény. In: Alma mater magazin. pp. 30-33. (2014)

Kaáli Géza: Új Kaáli Intézetet hozott létre Szegeden a hazai meddőségkezelés atyja : [Interjú Prof. Dr. Kaáli Gézával]. In: Alma mater magazin. pp. 4-7. (2014)

Újabb időkapszulákat gyűjtött az SZTE Alma Mater. In: Alma mater magazin. p. 27. (2014)

Újra nagy sikert aratott az SZTE Alma Mater Weekend Családi és Sportnap. In: Alma mater magazin. p. 14. (2014)

A közösség tudásteremtő ereje : [interjú Dr. Görög Mártával]. In: Alma mater magazin. pp. 4-5. (2014)

Állásbörze már a munkaidő után is. In: Alma mater magazin. p. 7. (2014)

Állásbörzét hozott a tavasz Szegeden. In: Alma mater magazin. p. 6. (2014)

„A sok apróság nagyon fontos erővé tud összeállni” : interjú Prof. Dr. Szabó Gáborral. In: Alma mater magazin. pp. 8-10. (2014)

„A tyúklétrát nem lehet figyelmen kívül hagyni, minden lépcsőfok sikerét, kudarcát végig kell élni” : [Interjú Dr. Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval]. In: Alma mater magazin. pp. 34-36. (2014)

Schwimmer-Tóth Tímea: Évfolyamtalálkozóra ajánljuk. In: Alma mater magazin. p. 24. (2014)

40 éves a JATE Klub, a szabadság és az egyetemi élet szimbóluma. In: Alma mater magazin. p. 32. (2013)

Alma Mater Mikulás. In: Alma mater magazin. p. 30. (2013)

Aranyérmes mestertanár : interjú dr. Lukovics Miklóssal. In: Alma mater magazin. pp. 14-16. (2013)

Az SZTE Alma Mater és a Szegedi Universitasért 2007 Alapítvány pályázatai. In: Alma mater magazin. p. 11. (2013)

Bővülő karrierszolgáltatások az Alma Maternél. In: Alma mater magazin. p. 17. (2013)

Digitalizálásban a jövő és a múlt – Az SZTE Klebelsberg Könyvtárban. In: Alma mater magazin. pp. 25-26. (2013)

Szabó Imre: Egy jó döntés eredménye : interjú Prof. Dr. Szabó Imrével. In: Alma mater magazin. pp. 8-10. (2013)

Elismerés tudásért, lelkesedésért : interjú dr. Must Anitával. In: Alma mater magazin. pp. 28-29. (2013)

Időkapszulaláz az SZTE Alma Maternél. In: Alma mater magazin. p. 12. (2013)

Júniusban tetőzött a jókedv az SZTE Sportközpontban. In: Alma mater magazin. p. 13. (2013)

Karrier napok a mérnöki karon : sikeresen végzettek előadása. In: Alma mater magazin. p. 27. (2013)

MÁSKÉP(P) – az egyetemi dolgozók kiállítása a Rektori Hivatalban. In: Alma mater magazin. p. 24. (2013)

SZTE Alma Mater Díjátadó 2013. In: Alma mater magazin. p. 6. (2013)

SZTE Alma Mater Kedvezményrendszer és Tagsági Kártya. In: Alma mater magazin. p. 33. (2013)

Sikeresen működik az Alma Mater SZENIOR közössége. In: Alma mater magazin. pp. 18-19. (2013)

Sportélet. In: Alma mater magazin. pp. 34-38. (2013)

XVII. SZTE Tavaszi Állasbörze és III. Szakmai Gyakorlati Helyek Börzéje. In: Alma mater magazin. p. 7. (2013)

A kódfejtés függőséghez vezethet : interjú dr. Vadai Istvánnal. In: Alma mater magazin. pp. 21-23. (2013)

Görög Márta: Értékteremtő év az Alma Maternél : interjú dr. Görög Mártával. In: Alma mater magazin. pp. 4-5. (2013)

Évfolyamtalálkozók szervezése. In: Alma mater magazin. p. 20. (2013)

Pintér M. Lajos: Az SZTE-n mutatták be a Szent-Györgyi Albert-emlékérmét : keressék az SZTE Ajándékboltban! In: Alma mater magazin. pp. 22-24. (2012)

Pintér M. Lajos: Az öt karika és a diploma : az olimpikon élsportolóknak is gondolniuk kell jövőjükre. In: Alma mater magazin. pp. 45-47. (2012)

Arany Mihály: Fejlesztésekkel válaszol a kor kihívásaira az SZTE Alma Mater : beszélgetés Görög Mártával. In: Alma mater magazin. pp. 4-6. (2012)

Szabó Gábor and Görög Márta: Felhívás : Ön mit köszönhet a szegedi felsőoktatási intézményeknek? In: Alma mater magazin. p. 34. (2012)

Háromszáz gyerekhez jött az Alma Mater Mikulás : édesség, gyümölcs és írószer a csomagban. In: Alma mater magazin. pp. 17-18. (2012)

Arany Mihály: Idén a ContiTech becsülte leginkább a szegedi végzősöket : 51 SZTE-n diplomázott fiatalt foglalkoztatnak. In: Alma mater magazin. pp. 7-8. (2012)

A JATE Klub a legjobb vidéki szórakozóhely : VOLTfolió-díjat kapott a szegedi hallgatók kedvenc klubja. In: Alma mater magazin. pp. 39-41. (2012)

Arany Mihály: Kiválósági listával is segít az SZTE Tehetségpont : fellépési lehetőségeket [!lehetőségekhez] jutnak a tehetségek. In: Alma mater magazin. pp. 42-44. (2012)

Mintegy 40 cég és 1500 hallgató a tavaszi állásbörzén : hova tovább az egyetem után? In: Alma mater magazin. pp. 9-10. (2012)

Pintér M. Lajos: Nobel-díjas tudósára emlékezett 2012-ben az SZTE : debreceni diadal a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyen. In: Alma mater magazin. pp. 19-21. (2012)

SZTE Alma Mater Kedvezményrendszer és Tagsági Kártya. In: Alma mater magazin. p. 35. (2012)

Sikeres végzettek előadása a SZTE GTK-n. In: Alma mater magazin. pp. 32-33. (2012)

Szegedi kutatónő nyert Junior Príma Díjat : Nagy Nikoletta éve volt 2012. In: Alma mater magazin. pp. 29-31. (2012)

Százakat mozgatott meg weekendjén az Alma Mater : rajz és sport a Hattyas soron. In: Alma mater magazin. pp. 11-13. (2012)

Álláslehetőségekről és mesterképzésekről az őszi állásbörzén : próba-állásinterjúk és grafológiai elemzés várta az érdeklődőket. In: Alma mater magazin. pp. 14-16. (2012)

Pintér M. Lajos: Épül, szépül, fejlődik a Szegedi Tudományegyetem : megépült a Tudássétány, finisben az új klinikai tömb. In: Alma mater magazin. pp. 25-28. (2012)

Pintér M. Lajos: Ösztöndíjat alapított az SZTE GTK-n az Universitas-Szeged Kft. : új fejezet nyílt az együttműködésben. In: Alma mater magazin. pp. 36-38. (2012)

Pintér M. Lajos: 430 éves gyökereire emlékezett az SZTE. In: Alma mater magazin. pp. 4-7. (2011)

Segesvári Csaba: Ajtó a természettudományok szépségeire. In: Alma mater magazin. pp. 41-42. (2011)

Arany Mihály: Aki megfejti a sejtek titkát : Junior Prima Díjat kapott Lipinszki Zoltán. In: Alma mater magazin. pp. 47-48. (2011)

Szekeres Nikoletta: Az SZTE hallgatói büszkék arra, hogy itt tanulhatnak. In: Alma mater magazin. pp. 51-52. (2011)

Ördög Boglárka: Dinamikusabbá, látogatóbaráttá válik az Alma Mater-honlap. In: Alma mater magazin. pp. 28-29. (2011)

Pintér M. Lajos: Fenyőfákat ültetett az SZTE Alma Mater : Május 5-án [!5-én] közel egy tucatnyi fenyőfát ültetett el az öregdiák-szervezet az SZTE Sportközpontjában. In: Alma mater magazin. pp. 24-25. (2011)

Arany Mihály: Fókuszban a kapcsolatépítés : a CAS Software Kft. nyerte az idei SZTE Alma Mater Díjat. In: Alma mater magazin. pp. 22-23. (2011)

A Föld Napját ünnepelték a TIK-ben. In: Alma mater magazin. pp. 37-38. (2011)

Szekeres Nikoletta: Idén is jutalmazták a tehetségeket az SZTE-n. In: Alma mater magazin. pp. 18-19. (2011)

Ismét nagy sikert aratott az Alma Mater Weekend. In: Alma mater magazin. pp. 26-27. (2011)

Kevezmények lehetősége az SZTE Alma Mater-tagkártyával : a különböző szolgáltatások és lehetőségek egyre bővülő tárháza érhető el az SZTE Alma Mater-tagkártyával. In: Alma mater magazin. pp. 30-31. (2011)

Kiváló minősítést kapott az SZTE Tehetségpontja. In: Alma mater magazin. pp. 16-17. (2011)

Arany Mihály: "Lendületes" kutatásba kezdhet Martinek Tamás. In: Alma mater magazin. pp. 43-44. (2011)

Dlusztus T. Imre: Lengyel Roland : feljebb, egyre feljebb : a le nem tolt hó ellenére. In: Alma mater magazin. pp. 49-50. (2011)

Pintér M. Lajos and V. A.: Megnyitott a megújult JATE : zöld mosdók, európai szellőzőrendszer. In: Alma mater magazin. pp. 14-15. (2011)

Sikeres végzettek adtak elő az ÁJTK-n. In: Alma mater magazin. pp. 32-33. (2011)

Petró Julianna and Szekeres Nikoletta: Színes programokat kínált az Egyetemi Tavasz. In: Alma mater magazin. pp. 39-40. (2011)

Arany Mihály: Tóth Ákosé a Faludy-díj. In: Alma mater magazin. pp. 45-46. (2011)

Pintér M. Lajos: Újjáéledt az egyetem központi épülete. In: Alma mater magazin. pp. 10-13. (2011)

Tóth Ilona: A jogász, ha pályát választ... : hallgatók és a szakma jeles képviselői találkozhattak. In: Alma mater magazin. pp. 34-35. (2011)

Állások és gyakorlati helyek : több mint ezerötszázan az SZTE Tavaszi Állásbörzén. In: Alma mater magazin. pp. 20-21. (2011)

Arany Mihály: A töretlen fejlődés 90 éve - jubilált a TTIK. In: Alma mater magazin. pp. 8-9. (2011)

Évfolyam-találkozók szervezését segíti az SZTE Alma Mater. In: Alma mater magazin. p. 36. (2011)

Pintér M. Lajos: A 430 éves universitas : Szegeden is ápolják Báthory István örökségét. In: Alma mater magazin. pp. 37-38. (2010)

Tóth Ilona: Ahol tudás és szándék találkozik : a szegedi felsőoktatás kilencven éve. In: Alma mater magazin. pp. 39-40. (2010)

Az Egyetem Napját ünnepeltük : az SZTE díszdoktora lett Danilo Türk szlovén köztársasági elnök. In: Alma mater magazin. pp. 17-18. (2010)

Diplomás pályakövetés a Szegedi Tudományegyetemen : mi történik hallgatóinkkal a diplomaszerzés után? In: Alma mater magazin. pp. 47-49. (2010)

Tóth Ilona: Egy nem mindennapi este : másodjára is a JATE Klubban tartották az SZTE Gólyabált. In: Alma mater magazin. pp. 19-20. (2010)

Szekeres Nikoletta: Faludy-díjat kapott a mozigépész : Lengyel Zoltáné az elismerés 2010-ben. In: Alma mater magazin. pp. 60-61. (2010)

Arany Mihály: Felelősen az országért, az egyetemért, a családért : beszélgetés Balogh Elemér alkotmánybíróval. In: Alma mater magazin. pp. 25-27. (2010)

Arany Mihály: Húzóerő lehet a szegedi szuperlézer : egy darabka világszínvonal. In: Alma mater magazin. pp. 15-16. (2010)

Szekeres Nikoletta: Javuló hallgatói és intézményi szolgáltatások : kiemelt területek fejleszétese a cél egy TÁMOP-projektben. In: Alma mater magazin. pp. 44-46. (2010)

Pintér M. Lajos: Kupaezüstöt hoztak pólós lányaink : az OB I/A csoportos bajnokságban is éremért harcol a megerősödött Taylor&Nash Universitas Szeged. In: Alma mater magazin. pp. 72-73. (2010)

Segesvári Csaba: Közel 20 milliárdból fejleszt az SZTE : megújul a Rektori Hivatal is a Dugonics téren. In: Alma mater magazin. pp. 12-14. (2010)

Dlusztus T. Imre: A Mágus : negyvenegy év, 1700 mérkőzés a Tanárképző kispadján. In: Alma mater magazin. pp. 66-67. (2010)

Szekeres Nikoletta: Nagyon-nagyon kell szeretni, amit csinálsz : beszélgetés a Rotary Irodalmi Díjat nyert Szilasi Lászlóval. In: Alma mater magazin. pp. 62-65. (2010)

Franck János: Rangsorok és listák : itthon és külföldön is elismerik a Szegedi Tudományegyetemen folyó munkát. In: Alma mater magazin. pp. 35-36. (2010)

Pintér M. Lajos: Szedeákos szerencsepróba az elitben : az egyetem kosárlabdacsapata újra a legjobbak között. In: Alma mater magazin. pp. 70-71. (2010)

Segesvári Csaba: Szeged csak az egyetemmel együtt lehet sikeres : beszélgetés Botka László polgármesterrel együttműködésről és egymásrautaltságról. In: Alma mater magazin. pp. 21-24. (2010)

Pintér M. Lajos: Szemléletváltás az oktatásban : beszélgetés Dux László felsőoktatási helyettes államtitkárral. In: Alma mater magazin. pp. 28-30. (2010)

Franck János: A TIK-ben járt az Alma Mater Mikulása : több százan vettek részt az ünnepségen. In: Alma mater magazin. pp. 55-56. (2010)

Universitas. In: Alma mater magazin. pp. 4-7. (2010)

Szekeres Nikoletta: Új szelek az egyetemi színi társulatoknál : a SZTEage meg-, a SZESZ újjászületik. In: Alma mater magazin. pp. 57-59. (2010)

Szekeres Nikoletta: A matematika és a való élet : Röst Gergely egyike a nyertes ERC-kutatóknak. In: Alma mater magazin. pp. 31-34. (2010)

Dlusztus T. Imre and Pintér M. Lajos: A siker az égig ért : a legjobb egyetemista evezősök találkoztak Szegeden. In: Alma mater magazin. pp. 68-69. (2010)

Tóth Ilona: Úton a siker felé : a SZTE Karrier Iroda megadja a lehetőséget - csak élni kell vele. In: Alma mater magazin. pp. 50-52. (2010)

Pintér M. Lajos: A tudásból építkezhetünk : beszélgetés Szabó Gábor akadémikussal, a Szegedi Tudományegyetem új rektorával. In: Alma mater magazin. pp. 8-11. (2010)

Szekeres Nikoletta: Ötéves az SZTE Alma Mater : biztos alapokon nyugszik a szegedi alumni-szervezet. In: Alma mater magazin. pp. 41-43. (2010)

Arany Mihály: Ötödször tartottak Alma Weekendet : idén is együtt szórakoztak és sportoltak az alma materesek. In: Alma mater magazin. pp. 53-54. (2010)

Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja

Vlastos Andronicos: Az "Egyetem"-nek. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). p. 220. (1903)

Sárdi Elemér: Az emésztést befolyásoló körülményekről. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 276-286. (1903)

Gerencséry László: Az ifjúság testi nevelésének kérdése. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 63-71. (1903)

Kiss Géza: Az orvos jogi felelősségéről. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 7-17. (1903)

Perrier Charles: Az orvosi felelősség. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 18-24. (1903)

Schilling Lajos: Baráti szavak. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 1-6. (1903)

ifj. Glatz Károly: Böcklin I. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 47-54. (1903)

ifj. Glatz Károly: Böcklin II. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 139-146. (1903)

ifj. Glatz Károly: Böcklin III. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 211-219. (1903)

Contenu du 4e numéro. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 328-334. (1903)

Botti Ettore: A "Corda-Fratres" Nemzetközi Diákszövetség magyar osztályának hivatalos ügyei. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 335-340. (1903)

Szabó Károly: Cyrano de Bergerac. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 55-62. (1903)

P. Dávid Lajos: Egy geometriai föladat. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 133-138. (1903)

Wlassics Tibor: Elmélkedések az ifjuságról [!ifjúságról] és a diákéletről. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 319-323. (1903)

Szádeczky-Kardoss Lajos: "Emlékezzünk régiekről"... : 1703-1903. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 177-182. (1903)

Margitay Ernő and Hoitsy Pál: Gondolatok. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 152-154. (1903)

Zombori Andor and Széchy Károly: Gróf Zrinyi [!Zrínyi] Miklós. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 147-151. (1903)

Ráskai Ferenc: Ideál nélkűl [!nélkül]. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 162-163. (1903)

Ifjúsági életünk. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 221-223. (1903)

Farkas Imre: Imádság. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). p. 72. (1903)

Speidl Zoltán: Izmos Tavasz. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 224-226. (1903)

Buday Árpád: Jegyzetek oroszországi utazásomról. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 128-132. (1903)

Ausch Jenő: Kuncz Ignácz : 1841-1903. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 103-115. (1903)

Győrffy István: Közlemények a kolozsvári F. J. tud.-egyetem általános növénytani intézetéből. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 299-305. (1903)

Segale Mario and Erizzo Pierluigi and Bodoano Enrico: L'opera del Consolato di Genova della Corda-Fratres 1901-902. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 246-255. (1903)

Perrier Charles: La responsabilité médicale. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 77-88. (1903)

Le contenu du 1er numéro. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 89-96. (1903)

Le contenu du 2e numéro. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 164-173. (1903)

Le contenu du 3e numéro. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 241-245. (1903)

Marschalkó Tamás: Megszívlelésűl [!megszívlelésül]. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 257-267. (1903)

Napló. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 155-161. (1903)

Napló. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 227-231. (1903)

Napló. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 324-327. (1903)

Góth Lajos: Néhány megjegyzés az orvos jogi felelősségének kérdéséhez. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 183-189. (1903)

Szabó Károly and Huszár Vilmos: P. Corneille et le théâtre espagnol : [par Guillaume Huszár]. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 306-309. (1903)

Kiss Menyhért: Pétörke. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 73-76. (1903)

ifj. Glatz Károly and Vörösmarty Mihály: Részlet: Vörösmarty Két szomszédvára czímű seminariumi dolgozatból : a költemény taglalása. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 200-205. (1903)

Moskovits Mór: A feltételes elitélésről [!elítélésről]. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 268-275. (1903)

Pásztor Mihály: A férfi "Az ember tragédiájá"-ban. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 25-33. (1903)

Németh Sámuel: A korszellem Kis János elbeszéléseiben. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 287-298. (1903)

Förster Lajos: A kristályos siliciumról [!szilíciumról]. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 34-38. (1903)

Orlowszky Frigyes: A lánczgörbe. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 206-210. (1903)

Kovács Gábor: A német diákéletről. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (4). pp. 310-318. (1903)

Schneller István: A publicumok jelentősége az egyetemi életben. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 97-102. (1903)

Péterfi Tibor: A szerves világ keletkezésének kérdése a positiv [!pozitív] philosophiában [!filozófiában]. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (1). pp. 39-46. (1903)

Péterfi Tibor: A szerves világ keletkezésének kérdése a positivus [!pozitív] philosophiában [!filozófiában] II. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (2). pp. 116-127. (1903)

Burnáz Imre: A védhimlőoltásról. In: Az egyetem : ifjusági [ifjúsági] szemle : a "Gorda-Fratres" nemzetközi diákszövetség magyar osztályának hivatalos lapja, (3). pp. 190-199. (1903)

Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja

Csányi György: Az ifjúság szavalókórusa 1936-ban. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 9/10. pp. 1-2. (1936)

Vanyó Tihamér: Bérmálásra : [vers]. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 9/10. p. 6. (1936)

Miklósi László: Fajpolitika a Dunavölgyében. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 9/10. pp. 3-4. (1936)

Mi történt az Emericana Danubiana curialisán? In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 9/10. p. 7. (1936)

Szerkesztői üzenetek. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 9/10. p. 8. (1936)

Széchenyi György gróf a felekezeti kérdésről. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 9/10. p. 7. (1936)

A telepítés kérdése a Korunk Szavában. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 9/10. pp. 7-8. (1936)

Miklósi László: A zsidó kérdéshez : „Ne bántsd az izraelitát, de küzdj a zsidó ellen”. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 9/10. pp. 5-6. (1936)

Eckhardt Tibor: Eckhardt Tibor és mások érdekes hozzászólásai a zsidó kérdéshez az Uj [!Új] Kor ankétján. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 8. p. 4. (1936)

Krisztiánusz : Eredményes tüntetés : 2. rész. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 8. pp. 5-6. (1936)

Radnai : Ferrini Szent Contardo : olasz egyetemi jogi professzor. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 8. pp. 7-8. (1936)

Szőnyi : Fájó sebünk. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 8. p. 2. (1936)

Mucsi József: A füzek leégtek : [vers]. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 8. p. 6. (1936)

A közérdek követel! In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 8. pp. 1-2. (1936)

Garadnai Ambrus Antal: Üzennek akik ott voltak... In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 8. pp. 3-4. (1936)

Az Agraria Corporation körlevele : olcsó emericanas nyaralás. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 7. p. 7. (1936)

Szilber Jenő: Erdélyi mozaik kockák. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 7. p. 5. (1936)

Eredményes tüntetés : 1. rész. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 7. p. 4. (1936)

[Hírek]. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 8. p. 8. (1936)

ifj. Tóth László: Kívánságaim : [vers]. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 7. p. 2. (1936)

Levél a nagygyűlés előtt! : cimzett [!címzett]: nem éppen ismeretlen. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 7. pp. 3-4. (1936)

Angyal Pál: Minden emericanasnak tudni kell, hogy Angyal Pál dr. ezeket mondta. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 7. p. 2. (1936)

Miért akartuk a keresztet? In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 7. p. 1. (1936)

Buócz Elemér: Viribus unitis. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 7. p. 6. (1936)

ifj. Tóth László: Ékszerlopás : [vers]. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 7. p. 2. (1936)

Az Emericana és a népegészség. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 6. p. 4. (1936)

Krisztiánusz : Eredményes tüntetés. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 6. pp. 6-7. (1936)

Miklósi László: Kultúra és barbárság mérlegre tétettél. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 6. pp. 1-2. (1936)

Színházi rovat. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 6. pp. 7-8. (1936)

Révai József: Tánc és erkölcs! In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 6. p. 3. (1936)

Szilber Jenő: ...addig, ameddig Emericana lettem! In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 6. p. 5. (1936)

A familia feladata az Emericanában. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 6. p. 6. (1936)

A kereszt egyben még mindig nincs döntés. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 6. p. 2. (1936)

Az elvek és a gyakorlat. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 5. p. 6. (1936)

Buócz Elemér: Az ifjúság légvédelmi kiképzése. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 5. pp. 3-4. (1936)

Hirek [!hírek]. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 5. p. 7. (1936)

Miklósi László: Mi az Emericana? : [2. rész]. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 5. pp. 5-6. (1936)

Prohászka Ottokár: Prohászka és a földbirtokreform. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 5. pp. 4-5. (1936)

Szerkesztői üzenetek. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 5. p. 8. (1936)

Új világ az egyetemen. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 5. pp. 1-2. (1936)

Bukovszky László: Újévkor : [vers]. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 5. p. 2. (1936)

Dubecz József: Amit a tüntetés után sem szabad elfelejteni. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 4. p. 6. (1935)

Miklósi László: Beszámoló az első falu munkáról. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 4. p. 4. (1935)

Colonia. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 4. p. 2. (1935)

Ugrin József: Furcsaságok a Canári szigetekről : [2. rész]. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 4. p. 3. (1935)

Hirek [!hírek]. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 4. p. 8. (1935)

Testvér, ne haragudj!... In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 4. p. 7. (1935)

Ladislaus : Trianon igájában : [egy készülő regényből]. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 4. pp. 5-6. (1935)

Miklósi László: A kereszt. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 4. pp. 1-2. (1935)

Hirek [!hírek]. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 3. p. 7. (1935)

Obetkó J. Vilmos: Ifjú panamista. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 3. pp. 4-5. (1935)

Miklósi László: Mi az Emericana? : [1. rész]. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 3. pp. 5-6. (1935)

Polgári légvédelmi előadás az Egyetemen. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 3. p. 6. (1935)

Szerkesztői üzenetek. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 3. p. 8. (1935)

Vanyó Tihamér: Szolidaritás, piétás, auktoritás. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 3. pp. 1-2. (1935)

Testvér, ne haragudj! In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 3. p. 2. (1935)

Ónodi József: Az egyetemi ifjúság egysége. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 2. pp. 3-4. (1935)

Miklósi László: Egyesületekben, vagy azonkívül? In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 2. pp. 1-2. (1935)

Buócz Elemér: Fegyelmet! In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 2. pp. 2-3. (1935)

Ugrin József: Furcsaságok a kanári szigeteken. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 2. pp. 4-5. (1935)

Miklósi László: Helyszini [!helyszíni] közvetítés. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 2. pp. 5-6. (1935)

Hirek [!hírek]. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 2. pp. 7-8. (1935)

Kérdezz-felelek. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 2. p. 7. (1935)

Buócz Elemér: Vezéri értekezlet. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 2. p. 6. (1935)

Miskolczy Dezső: Új testvérek érkezések. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 2. p. 1. (1935)

Elöljáróban : [programcikk]. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 1. p. 1. (1935)

Hirek [!hírek]. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 1. pp. 7-8. (1935)

Kedves fiatal dominus testvérem! In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 1. p. 6. (1935)

Fehér Kálmán: Kép : [vers]. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 1. p. 2. (1935)

Buócz Elemér and Gunda Béla: Válasz Gunda Bélának. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 1. pp. 4-6. (1935)

Buócz Elemér: A diákegység CLUSIA corporatio munkatervében. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 1. p. 3. (1935)

A szociális kérdés és a magyarországi kisebbségek problémája a Danubia corp. idei munkatervében. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 1. pp. 1-2. (1935)

Ditrói Zsófia: Valami, amiről illik tudni minden magyar embernek. In: Délvidéki Ifjuság [!ifjúság] : az Emericana Clusia és Danubiana corporátiójának hivatalos lapja 3. p. 3. (1935)

Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (9) 1. p. 4. (2007)

Révész Piroska and Szabó Endre: Az orvosságok szakértője : Révész Piroska. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (9) 1. pp. 1-3. (2007)

Szeged város ösztöndíjasai. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (9) 1. p. 5. (2007)

1956 ünneplése a szegedi egyetemen. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 9. pp. 6-7. (2006)

Telegdy Gyula and Szabó Endre: Akinél legalább 25 óra egy nap : Szeged város díszpolgára: Telegdy Gyula. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 6. pp. 1-2. (2006)

Csirik János and Szabó Endre: Ambrózfalvától New Jersey-íg : Csirik János. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 10. pp. 1-2. (2006)

Amnesty International. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 9. p. 4. (2006)

Bogáts Gábor: Az első vidéki szívátültető : Bogáts Gábor. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 1. pp. 1-3. (2006)

Egyetemalapítás : örökségvita Szegeden. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 5. p. 4. (2006)

Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ (EIKKA). In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 10. p. 7. (2006)

Grezsa Ferenc-díj : pályázati felhívás. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 2. p. 3. (2006)

A III. évezred egyeteme. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 1. p. 4. (2006)

A III. évezred egyeteme. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 4. p. 4. (2006)

A III. évezred egyeteme. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 4. p. 8. (2006)

Makk Ferenc: Indián könyvektől a magyar középkorig : beszélgetés Makk Ferenccel. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 5. pp. 1-3. (2006)

Beck Ulrich and Gáborné Klement Ildikó: Kedves szülők a gyermekeitekről van szó! (2005). In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 7. pp. 6-8. (2006)

Bojtár B. Endre and D. N.: Kicsi és savanyú, de a miénk... In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 4. p. 3. (2006)

Röné : Kollégiumi Pajkosságok. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 10. p. 5. (2006)

Magyar Bálint: Köztársasági Ösztöndíj : pályázati felhívás 2006/2007. tanév. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 3. p. 8. (2006)

Bálint László: Különös szervezkedések Szegeden és környékén : a hírhedt koncepciós eljárások és ítéletek első magyar példái. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 9. p. 8. (2006)

ZKÖ and Dienes Jenő: Miért jó a rossz a jóban? : gondolatok az emberi agresszióról. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 2. pp. 4-5. (2006)

ZKÖ : Miért jó a rossz a jóban? : gondolatok az emberi agresszióról. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 3. pp. 4-5. (2006)

Garbai Judit and Börcsök Renáta: Nemzetközi Frankofon Tábor. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 7. p. 4. (2006)

Rácz Bea: Padkoptató muzsikusok. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 6. p. 4. (2006)

Nagy Csaba: A Szegedi Természettudományi Kar Hallgatói Közhasznú Alapítvány : közhasznúsági jelentés 2005. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 3. p. 3. (2006)

Dux László: Szent-Györgyi nyomdokain haladva : Dux László. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 7. pp. 1-2. (2006)

Csapó Benő: Tudás és iskola : Csapó Benő: Tudás és iskola, Műszaki Kiadó, Budapest, 2004. 243 p., ár nélkül. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 2. p. 8. (2006)

Varga István and Szabó Endre: A XXI. századi szegedi tanítóképzés atyja : Varga István. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 2. pp. 1-2. (2006)

Kiss Tamás and Perbíró József: A forradalmi szikra : a szegedi MEFESZ. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 8. pp. 6-8. (2006)

Szabó József: "A hallgatók sportolási igényei a kötelező testnevelés órákon kívül is komolyak". In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 4. pp. 1-2. (2006)

Maróti Egon and Szabó Endre: Ókori olimpiák kutatója : Maróti Egon. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 3. pp. 1-2. (2006)

Galgóczi László and Szabó Endre: A professzor és a káromkodások : Galgóczi László. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 9. pp. 1-2. (2006)

Molnár József and Szabó Endre: A rákkutatás professzora : Molnár József. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 8. pp. 1-2. (2006)

Jancsák Csaba and Vincze József: Üvegház : ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (8) 10. p. 8. (2006)

Rácz Bea: 5 év - forgószínpad. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 3. p. 8. (2005)

Rácz Bea: Az ETR 3.3 bemutatása. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 9. pp. 4-5. (2005)

Csillik László and Mondovics Pálma: "Az akarat nélküli ember". In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 1. pp. 1-3. (2005)

Tiszai Károlyné and Hajdú Péter: Az emberi kapcsolatok fontossága. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 4. pp. 1-3. (2005)

Rigó Katalin: Biológushallgatók Nemzetközi Konferenciája : Riga, Lettország, 2005. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 6. p. 7. (2005)

Solymosi Frigyes and Hajdú Péter: Egy elkötelezett kutató. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 6. pp. 1-3. (2005)

Egyetemek mérlegen : hallgatói vélemények. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 1. p. 8. (2005)

Szabó Gábor and Hajdú Péter: Fizikus, természetjáró, amatőr borász. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 2. pp. 1-3. (2005)

Mák : Harmadszor is: Tavaszi Széfes Diáknapok. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 5. pp. 4-5. (2005)

Ekler Gergely: Hivatalos HÖOK vélemény az FTV tervezetről. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 1. p. 7. (2005)

Hajdú Péter: A III. évezred egyeteme. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 2. p. 4. (2005)

Zelei Miklós: Jövőre évforduló. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 4. p. 7. (2005)

Konferencia József Attila és az egyetem kapcsolatáról. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 7. p. 7. (2005)

N. D. and Miklós Péter and Szuperák Attila: Könyvbemutató. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 6. p. 5. (2005)

Karai Gábor and Hajdú Péter: Külügyi ügyek. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 4. p. 5. (2005)

Bernáth Árpád and Szabó Endre: Lázadó diákból egyetemi professzor : Bernáth Árpád. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 8. pp. 1-3. (2005)

Mostantól gyorsabbá és egyszerűbbé válik a diákigazolvány igénylése. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 3. p. 4. (2005)

Média az egyetemisták közt. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 2. p. 8. (2005)

Művelődés, kultúra, sportélet. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 5. p. 8. (2005)

Művelődés, kultúra, sportélet. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 6. p. 8. (2005)

Művelődés, kultúra, sportélet. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 7. p. 8. (2005)

Hetesi Erzsébet and Szabó Endre: Skála Áruháztól a Közgázig. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 9. pp. 1-3. (2005)

Leindler László and Hajdú Péter: "Sosem adtam potyán a jegyeket" : [Leindler László]. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 5. pp. 1-3. (2005)

Nagy Ferenc: Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány (SETUP) közhasznúsági beszámoló 2004. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 7. p. 4. (2005)

Kádi Péter: Szegediek a SZIN-en : tehetségkutató verseny az IH-ban. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 4. p. 8. (2005)

Erős Péter and Fizel Nikolett: Szervezz kurzust magadnak. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 8. p. 4. (2005)

Veritas, virtus, libertas. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 1. p. 5. (2005)

Garamvölgyi Gergely: Veritas, virtus, libertas. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 2. p. 5. (2005)

Veritas, virtus, libertas. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 2. p. 7. (2005)

Veritas, virtus, libertas. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 3. p. 7. (2005)

Nagy Ferenc: Veritas, virtus, libertas. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 8. p. 5. (2005)

Versenykiírás a fiatal nótaénekes és nótaszerző tehetségek felkutatására, érvényesülésük elősegítésére. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 3. p. 5. (2005)

Pukánszky Béla: Zenészből nyelvtörténész : Pukánszky Béla. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 7. pp. 1-3. (2005)

Pernyész Péter: Újra megbízni. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 6. p. 4. (2005)

Újulóban az Educatio Press. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 1. p. 6. (2005)

Török Márk: „Én is kisgólya voltam még egy éve". In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 5. p. 7. (2005)

Sipos József and Hajdú Péter: "A polgári demokráciát én mindig is igeneltem". In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 3. pp. 1-3. (2005)

Összefoglaló a 2005. évi felsőoktatási jelentkezésekről. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 4. p. 4. (2005)

Éves pénzügyi beszámoló 2004. működési évről : Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület : 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 9. p. 6. (2005)

Pál József and Haág Zalán István: A világ irodalma - ezer oldalban. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 8. p. 8. (2005)

A zentai kórház az SZTE ÁOK oktató intézménye lett. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (7) 9. p. 8. (2005)

Az SZTE a legjobb magyar egyetem. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 2. pp. 2-4. (2004)

Az SZTE színes sajtópalettája ábécérendben. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. p. 13. (2004)

Piti Ferenc: Egy tanítvány emlékezése : elhunyt Kristó Gyula. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 2. p. 1. (2004)

Badó Attila and Erhardt Ágoston: Egy év az egyetem vezetésében : tanévkezdő beszélgetés Badó Attila rektorhelyettessel. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. pp. 4-5. (2004)

Jevgenij : Egyetemi Focibajnokság. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. p. 18. (2004)

Egyetemi épületek házról házra a történelem útvesztőiben. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. pp. 8-9. (2004)

Molnár Gyula and M. G.: "Egyre fontosabb a környezettudatosság" : Molnár Gyula madarakról, természetvédelemről és a „mi Alföldünkről". In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. p. 11. (2004)

Bene Tamás and ZKÖ and Kosztolányi Dezső: Ez egy multikulturális régió : beszélgetés Bene Tamással, a DKMT Eurorégió Ifjúsági Szövetségének most hivatalba lépő elnökével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 5. pp. 1-2. (2004)

Gyorsjelentés a felsőoktatási jelentkezésekről. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 4. p. 1. (2004)

HASZOSZ - Nyíregyházán üléseztek az egyetemi szolgáltató szervezetek. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 5. p. 3. (2004)

Hagyományőrző ifjúság : véget ért „A szegedi felsőoktatás története" című országos vetélkedő. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 5. p. 6. (2004)

Nagy Zoltán Péter: Haladunk tovább az úton : Nagy Zoltán Péterrel az EHÖK Kulturális Bizottságának elnökével beszélgettünk. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 4. p. 4. (2004)

Hallgatói mobilitás, külügyes tevékenység, EU-s integráció : interjú Fedor Péter Mózessel az EHÖK Külügyi és Európai Integrációs Bizottság elnökével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 4. p. 5. (2004)

Haág Zalán István: Harmincéves (múlt) az egyetemi klub. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. p. 2. (2004)

A III. évezred egyeteme. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 1. pp. 2-5. (2004)

Nagy Zoltán Péter: A III. évezred egyeteme. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 5. p. 4. (2004)

Bene Tamás and Nagy Ferenc: A III. évezred egyeteme. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 6. p. 3. (2004)

Nagy Ferenc: A III. évezred egyeteme. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 6. p. 4. (2004)

Gábor Kálmán and Matiscsák Attila and Kabai Imre: Információs társadalom és ifjúság : könyvajánló. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 1. p. 6. (2004)

Gyurkó László and Horváth István and Paál István and Varró Sándor: Karnyóné, Elektra : Szegedi Egyetemi Színház. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 4. p. 8. (2004)

Gál Szilvia: „Ki volt Erika Mitterer?" : egy bécsi kirándulás emlékei. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 2. p. 5. (2004)

Pászka Imre and Szűcs Norbert: Kisebbségek korunk társadalmában : könyvajánló. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 2. p. 6. (2004)

Klubok egyetemistáknak. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. pp. 16-17. (2004)

P. B.: Kopor-SHOW. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 9. p. 7. (2004)

Haág Zalán István: Kováts József: egy mártírsors : az egykori szegedi orvostanhallgató emlékére : könyvajánló. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 3. p. 8. (2004)

Megjelent az Aktív Szemeszter. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 9. p. 1. (2004)

Mikulás Kupa - győztes a JATE. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 1. p. 8. (2004)

Mikulás Kupa : versenykiírás. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 9. p. 8. (2004)

Mikulás Kupa : versenykiírás. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 9. p. 12. (2004)

Miss Universitas. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 5. p. 5. (2004)

Mit kell tudni a SZESZ-ről egy oldalban? In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. p. 15. (2004)

Mák Balázs: Mák Balázs újraválasztott EHÖK-elnök programja. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 3. pp. 3-5. (2004)

Botka László and Szabó Gábor and Badó Attila: Művelődés, kultúra, sportélet. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 2. p. 8. (2004)

Á. G. and Haág Zalán István: Művelődés, kultúra, sportélet. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 6. pp. 6-7. (2004)

Művelődés, kultúra, sportélet. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 10. p. 8. (2004)

Bodnár László and Erhardt Ágoston: "Nem a romantika dominált" : Bodnár László kitüntetésekről, tömegképzésről és a jog szeretetéről. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. p. 10. (2004)

Nosztalgiapólók az egyetem történetéből. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 9. p. 2. (2004)

Szeged város ösztöndíja. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 9. pp. 3-4. (2004)

A Szegedi Tudományegyetem, az ország legjobb egyeteme. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. pp. 6-7. (2004)

Dunai Péter: Tanulj tovább! : vélemény. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 4. p. 2. (2004)

Kozma Márta and Mondovics Pálma: Tanuljunk nyelveket : másképp. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 6. pp. 5-6. (2004)

Haág Zalán István: Tanulmányi és Információs Központ : idén átadhatják a létesítményt. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. p. 9. (2004)

Tüntetés vagy tárgyalás? In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 6. pp. 1-2. (2004)

Universitas hírek. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 3. pp. 1-2. (2004)

Veritas, virtus, libertas. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 4. p. 6. (2004)

Aáry-Tamás Lajos: Veritas, virtus, libertas. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 10. p. 5. (2004)

Veritas, virtus, libertas. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 10. p. 7. (2004)

Radnóti Miklós: Vezércikk helyett : kedves gólyák! In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. p. 3. (2004)

A felsőoktatás nyilvánossága konferencia. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 9. p. 5. (2004)

Palotás András: "Így gyógyítani nem lehet...". In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 3. p. 6. (2004)

Haág Zalán István: Ügynöki jelentések, pöriratok Bálint Sándorról. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 6. p. 8. (2004)

Vass Attila: A karácsony szerintem... In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 10. p. 4. (2004)

A kreditrendszer támogató tanácsadó szervezetei és szolgáltatásai. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 4. p. 3. (2004)

Ülésezett az SZTE EHÖK Választmánya : 2003. december 3-án ülést tartott a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (SZTE EHÖK) legfőbb döntéshozó szerve, a Választmány. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 1. p. 1. (2004)

Forgács Endre and Mondovics Pálma: "Én csak a hegyi vezető vagyok". In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 10. pp. 1-3. (2004)

Székely László: Épül a nemzetközi együttműködés : idén augusztus 26. és 29. között rendezték meg a Fiatal Gondolkodók Fórumát Helsinkiben. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (6) 7. p. 12. (2004)

15 éves a hallgatói önkormányzat. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 7. p. 5. (2003)

1956-os megemlékezések Szegeden. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 9. p. 8. (2003)

Szabó Gábor and Erhardt Ágoston and Haág Zalán István: „Az SZTE-nek versenysemlegesnek kell maradnia" : beszélgetés Szabó Gáborral, az SZTE rektorával. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 8. pp. 1-7. (2003)

Benedek György and Molnár Gábor: „Az egyetem benne él Európában" : interjú Benedek György tudományos rektorhelyettessel. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 10. (2003)

Zuper : Az igazi foci emlékére : előzetes az egyetemi bajnoksághoz. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 7. p. 15. (2003)

Seres László and Erhardt Ágoston: Az integráció létrejött : beszélgetés Seres Lászlóval, a hallgatói ügyek rektorhelyettesével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 12. (2003)

Leskovics Gábor and Erhardt Ágoston: Az utolsó PUF. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 8. p. 9. (2003)

Dobozy Attila and Fazekas Gábor: „Azt gondolom, hogy a lehetőségek most fognak kiteljesedni" : interjú Dobozy Attila általános rektorhelyettessel. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 9. (2003)

A Belvedere Méridionale Alapítvány pályázatot ír ki film epizódjainak forgatására a hallgatói mozgalom Szegeden az elmúlt másfél évtizedben témájában. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 3. p. 5. (2003)

Szász Péter and Haág Zalán István and Erhardt Ágoston: Bemutatkoznak a történészhallgatók : a legnagyobb kar legnagyobb szakjához tartozók (legnagyobb) egyesülete. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 2. p. 8. (2003)

Mészáros Rezső: Biztos alapokon áll. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 8. (2003)

Alattyáni István and Vári Barnabás: Cél: a HÖK-választások tisztasága : válaszol Alattyáni István, az SZTE EHÖK Választási Etikai Kódexének kidolgozója. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 4. p. 5. (2003)

Visy Csaba and Vidákovics Zoltán: „Céljaink nagy részét sikerült megvalósítani" : interjú Visy Csaba oktatási rektorhelyettessel. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 11. (2003)

Tráser Ferenc and Pusztai Balázs: „Debrecennel és Péccsel elég éles versenyben vagyunk" : interjú dr. Tráser Ferenc gazdasági és műszaki főigazgatóval. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. pp. 18-19. (2003)

Balogh Tibor: Egy bennszülött etnográfus Szegeden : Tavaszi Egyetemi Fesztivál 2003. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 4. p. 8. (2003)

Egy oktató spontán hallgatói véleményezése a Bölcsészkaron. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 8. p. 3. (2003)

Egyi : Egyetemi europolgárok Szegedről. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 2. p. 2. (2003)

Pokorni Zoltán: Egyetemi hírek. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 3. pp. 2-3. (2003)

Elbírálták Szeged Város Ösztöndíját. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 10. p. 8. (2003)

Elkészült a Hallgatói Információs Központ. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 1. p. 8. (2003)

Molnár Gábor: Eredmények és elképzelések a Sportközpontban. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 1. p. 1. (2003)

Molnár Gábor and Haág Zalán István: Fejlesztések és beruházások a szegedi egyetemen az 1920-as, 30-as években. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. pp. 16-17. (2003)

B. T. and M. G. and Haág Zalán István: Felsőoktatási kollégiumok Szegeden : ahogy a hallgatók látják - 2. rész. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 5. pp. 5-7. (2003)

Erhardt Ágoston and B. T.: Felsőoktatási kollégiumok Szegeden : ahogy a hallgatók látják - 3. rész. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 6. pp. 2-5. (2003)

B. T.: Felsőoktatási kollégiumok Szegeden : ahogy egy hallgató látja - 1. rész. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 4. pp. 6-7. (2003)

Erhardt Ágoston and Haág Zalán István: Fesztelen Fesztiváltól az Uni Partyig. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 2. p. 6. (2003)

Fesztiválok nyara. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 7. pp. 16-19. (2003)

Klebelsberg Kuno and Molnár Gábor: Gróf Klebersberg Kuno kultuszminiszter a szegedi tudományegyetemről. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 3. (2003)

Molnár Gábor: Ha én ezt a klubban elmesélem... : egyetemi klubok Szegeden I. rész. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 2. pp. 5-7. (2003)

Molnár Gábor: Ha én ezt a klubban elmesélem... : egyetemi klubok Szegeden II. rész. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 3. pp. 6-7. (2003)

Tóth Attila and Haág Zalán István: Harminc éves a JATE Klub : nemcsak a 20 éveseké a világ. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 7. pp. 8-9. (2003)

HÖOK Díszközgyűlés és határozatképtelen Közgyűlés Szegeden. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 9. pp. 3-5. (2003)

Telegdy Gergely and Egyi : „A Jogi Bizottság a hallgatóknak is jelentős segítséget nyújthat" : interjú Telegdy Gergellyel, az SZTE ÁJTK HÖK elnökével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 5. p. 8. (2003)

Székely László: Jártál-e Oskolába? : szegedi képeslapok. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 7. pp. 12-13. (2003)

József Attila: József Attila levele nővérének, József Jolánnak : Szeged, 1924. okt. 10. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 20. (2003)

Erhardt Ágoston and Molnár Balázs: Koliról kolira - az EU-kelet: Ausztria. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 6. p. 3. (2003)

Radnóti Miklós: Kortárs útlevelére. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 20. (2003)

Kohári Nándor and Haág Zalán István: Kultúra - másképp : Kohári Nándor Szeged lehetőségeiről, a város és egyetem kapcsolatáról és a kulturális sokszínűség szükségességéről. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 4. pp. 2-3. (2003)

Bartha László and Botka László: Köszöntő. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 5. (2003)

Tráser László: Közösen vagy közönyösen? In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 6. (2003)

Magyar Bálint and Hiller István: Lectori salutem! In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 4. (2003)

Magyar Bálint and Haág Zalán István: „Megteremtjük a lehetőségét egy versenyképes struktúrának" : tanévkezdő beszélgetés Magyar Bálint oktatási miniszterrel. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 7. pp. 6-7. (2003)

Mirnics Gyula and Haág Zalán István and Pusztai Balázs: „Nem engedhetjük meg, hogy a pénz termékké alacsonyítsa az irodalmat" : Mirnics Gyula író a való világról, a hatalomról és az egyetemista író feladatairól. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 3. p. 8. (2003)

Gerber Miklós and Egyi : Nem maradhatnak a TTK-s hallgatók érdekképviselet nélkül : válaszol Gerber Miklós, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) Felügyelő Bizottsága (FEB) frissen megválasztott elnöke. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 3. p. 1. (2003)

Kiss Gábor Ferenc and Zakar Péter: Nemzetiségi kérdés a XIX. századi Magyarországon. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 7. p. 10. (2003)

Szondi Ildikó and Haág Zalán István: Oktatás - másképp : válaszol Szondi Ildikó. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 5. pp. 2-3. (2003)

Spiegl Gábor and Kovács István and Hertlik Balázs: Postaláda. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 9. p. 7. (2003)

Telegdy Gyula: A SZAB és az SZTE. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 7. (2003)

Lonovics János and Mészáros Rezső: SZTE-hírek. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 2. p. 3. (2003)

Sarnyai Tibor: Sajtóviszály a szegedi bölcsészkaron : két érdekcsoport között felőrlődött a Bölcső? In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 10. pp. 3-6. (2003)

Bíró István and Egyi : „Sikerült lendületet adni a kari kulturális és sportéletnek" : interjú Biró Istvánnal, az SZTE EFK HÖK elnökével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 6. p. 1. (2003)

Döbör András and Haág Zalán István: Szabó Gábor az SZTE új rektora. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 4. p. 1. (2003)

Rozsi Gábor: Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány közhasznúságú beszámoló 2002. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 6. p. 8. (2003)

Molnár Gábor: Szárnyát vagy combját? : körkép a szegedi diákétkezdékről. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 1. pp. 6-7. (2003)

Haág Zalán István: Tisztelet az olvasónak! In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 2. (2003)

Universitas hírek. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 7. p. 2. (2003)

Universitas hírek. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 8. p. 2. (2003)

Universitas hírek. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 10. p. 2. (2003)

Utazás készpénz nélkül - „diákkal" : november 14-én „fizethették ki" először diákigazolványukon található pontjaikkal a buszjegy ellenértékét a Szegedi Tudományegyetem hallgatói. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 10. p. 1. (2003)

VI. SZTE Nevezéses Horgászverseny. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 6. p. 7. (2003)

Egyi : Viták a kollégiumi díjak körül. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 1. p. 2. (2003)

Jancsák Csaba: A „felsőoktatási szupermarket" fogyasztói. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. pp. 13-15. (2003)

Molnár Gábor: A fiatal korosztály bálványa : negyedik elemisek Szent-Györgyi Albertről. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) különs. p. 7. (2003)

Nagy Zoltán Péter and Mészáros Rezső and Badó Attila and Erhardt Ágoston and Haág Zalán István: Új évezred szoborparkja. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 7. pp. 3-4. (2003)

Újabb ötezer hallgató igényli a diákhitelt. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 1. p. 4. (2003)

Jancsák Csaba and Mészáros Rezső: A kibertér : Mészáros Rezső geográfus professzor új kötete : Hispánia Kiadó, Szeged, 143 oldal, 1100 Ft. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 7. p. 11. (2003)

A kollégiumfejlesztés alternatívái. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 1. pp. 2-3. (2003)

Szabó Gábor and Erhardt Ágoston and Haág Zalán István: „Én nem félek attól, hogy eltömegesedik a felsőoktatás" : interjú Szabó Gáborral, az SZTE rektorával - II. rész. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 9. pp. 1-2. (2003)

Döbör András and Egyi : Összefogás és tenni akarás : interjú Döbör Andrással, a HÖOK Dél-alföldi Regionális Szövetsége elnökével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 2. p. 1. (2003)

Tóth Szergej and Döbör András: A totális kommunikáció, avagy mi fán terem a píár? In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (5) 5. p. 1. (2003)

Dobozy Attila and Árvai Mária: "Aki szereti a szakmáját, az szívesen tanítja is" : beszélgetés Dobozy Attilával, a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettesével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 4. pp. 1-4. (2002)

Bicsérdy Gyula and Árvai Mária: „Arra vagyok büszke, hogy nem kell katalógust tartanom." : beszélgetés dr. Bicsérdy Gyulával, az SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar főigazgatójával. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 1. pp. 1-5. (2002)

Pál Imre: Az egyetemi sport új otthona : elkészült a Hattyas sori Sportközpont. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. pp. 10-11. (2002)

ZKÖ : Az ötvenhatodik : élménybeszámoló a szegedi Jogászbálból. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 11. p. 8. (2002)

Egyi and Barthel-Rúzsa Zsolt: Barthel-Rúzsa Zsolt a HÖOK új elnöke. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 11. p. 2. (2002)

Búcsú egykori iskolánktól : vezérciki. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. p. 1. (2002)

Egyetem Online. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 9. p. 8. (2002)

Egyetem online. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 7. p. 5. (2002)

Pál Imre: Egyetemi kosárlabda - országos döntő : Szeged, és az MTE végzett az első helyen. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 5. p. 8. (2002)

Haág Zalán István: Eurorégiós ifjúsági együttműködés. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 3. pp. 2-3. (2002)

Fiatal, magyar, nyári álom : Raymond Hicks levele az Egyesült Államokból : novella. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. p. 12. (2002)

Hagyományainkhoz híven?! : vezérciki. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 8. p. 1. (2002)

Fazekas Gábor and Erhardt Ágoston: Helyhiány miatt kevés a gép : a hallgatók számítógépes ellátottsága az [!a] Szegedi Tudományegyetemen. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 11. pp. 6-7. (2002)

Zsák Péter and Haág Zalán István: „Helyre kell hozni, amit a korábbiakban elrontottunk" : interjú Zsák Péterrel, a TTK HÖK újonnan megválasztott elnökével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 4. pp. 6-7. (2002)

A III. évezred egyeteme. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 11. p. 3. (2002)

Molnár Gábor and Hegedűs : A III. évezred egyeteme. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 11. p. 4. (2002)

Marofka Ferenc and Egyi : „Idén minden lemaradásunkat pótoljuk" : interjú Marofka Ferencel [!Ferenccel], az SZTE GTK HÖK elnökével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 10. p. 1. (2002)

Ingyen szerezhető be a nyomtatvány az egyösszegű diákhitel kifizetéshez. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 2. p. 6. (2002)

Ismerd meg Szegedet! In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 8. p. 4. (2002)

: Kapolcs posta nélkül : Művészetek Völgye összművészeti fesztivál 2002. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 8. p. 8. (2002)

Döbör András: Kedves olvasó! In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 7. p. 4. (2002)

Koszorúzás itt is, ott is. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 10. p. 2. (2002)

T. J. H.: Kultúra - pályázatból. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 11. p. 1. (2002)

Közhasznú beszámoló 2011. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. p. 5. (2002)

Döbör András and Haág Zalán István: Mennyivel emelhetik a kollégiumi díjakat Szegeden? : válaszol Döbör András EHÖK-elnök. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 8. pp. 2-3. (2002)

Besenyei Lajos and Árvai Mária: "Minden öröm akkor ér valamit, ha valakivel megoszthatom" : beszélgetés Besenyei Lajossal, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánjával. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 3. pp. 1-5. (2002)

Módosították a felsőoktatási törvényt. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 1. p. 3. (2002)

bit and Colalto : Művelődés, kultúra, sportélet. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. p. 16. (2002)

Művelődés, kultúra, sportélet. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 10. p. 8. (2002)

Kiss Tamás and Árvai Mária: Művelődés, kultúra, sportélet : könyvismertető. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. p. 9. (2002)

G. M.: Nagy a tét. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. p. 4. (2002)

Haág Zalán István: Nem támogatják az ellenzék pályázatait. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 3. p. 6. (2002)

Pató Bálint: Nobel, egyelőre csak messziről. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 2. p. 8. (2002)

Nagy Zoltán Péter and Haág Zalán István: "Nyitottak vagyunk az új hallgatói kezdeményezések felé is" : válaszol Nagy Zoltán Péter, a JGYTFK új HÖK-elnöke. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. pp. 2-3. (2002)

Döbör András: Néhány gondolat a tanárjelöltek rasszizmusáról. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 2. pp. 2-3. (2002)

A. E.: Rendhagyó konferencia az étkezésről. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 10. p. 4. (2002)

Szabó Zita: Sikeres visszatérés - Athén is a célok között szerepel : intrejú [!interjú] Szabó Zitával, az egyetemi-főiskolás triatlon országos bajnokság harmadik helyezettjével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. p. 6. (2002)

V. Z.: Sport, kultúra, labda, rúgás : egyetemisták nemzetközi labdarúgókupája Szegeden. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 3. p. 8. (2002)

Gál Mária: Student FM - hallgatóktól hallgatóknak. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 4. p. 5. (2002)

A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 8. p. 7. (2002)

Csillik Bertalan and Molnár Gábor: Szenvedély, éjféltől éjfélig : interjú dr. Csillik Bertalannal, a biológiai tudomány doktorával, az SZTE Anatómiai Szövet- és Fejlődéstani Intézet professzor emeritusával. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. pp. 14-15. (2002)

Mák Balázs and Haág Zalán István: „Szeretném előmozdítani a kulturális és közösségi élet fejlődését" : beszélgetés Mák Balázs ÁJTK HÖK-elnökkel. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 5. pp. 2-3. (2002)

Laki Zsolt and Haág Zalán István: „Szívesen vállalok pluszmunkát" : válaszol Laki Zsolt, az élelmiszeripari főiskolai kar HÖK-elnöke. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 8. p. 6. (2002)

Tráser Ferenc: Tavaszi építkezések az SZTE-n : Tráser Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és műszaki főigazgatója adott tájékoztatást a Tanulmányi és Információs Központ és a Sportközpont építéséről. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 1. p. 8. (2002)

Molnár Gábor and Vidákovics Zoltán and Haág Zalán István: Tiszta lap I. : hallgatói újságok az egyetemen. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 9. pp. 2-4. (2002)

Molnár Gábor: Tiszta lap II. : hallgatói újságok az egyetemen. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 10. pp. 6-7. (2002)

Bartha Lajos and Mészáros Rezső: Tisztelt egyetemi polgárok! In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 7. p. 3. (2002)

Medgyessy Péter: Universitas hírek. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 10. p. 3. (2002)

Balla Zoltán and Pál Imre: Vasembernek készül : Balla Zoltán testnevelés szakos hallgató, az egyedüli szegediként a férfi főiskolások mezőnyében. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. p. 7. (2002)

Gál Mária: Vox humana. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 4. p. 8. (2002)

Városi ösztöndíj pályázat nyertesei 2002. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 9. p. 7. (2002)

Molnár Gábor: inFOrum : információs fórum hallgatókról hallgatóknak. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 9. p. 6. (2002)

Újabb tízezer diákhitel ügyfél. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 1. p. 2. (2002)

Gál Mária: A jövő tőled függ, avagy az almából kígyó esete. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 5. p. 7. (2002)

K. V. and Nagy Zoltán: Ülésezett az EHÖK Választmánya : viharos kivonulás. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 9. p. 1. (2002)

Haág Zalán István and Hegedűs István János: A manipuláció manipulációja : vezérciki. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 5. pp. 1-6. (2002)

Mazula Zoltán and Pál Imre: A második legsportosabb a szegedi tanárképző. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 1. p. 7. (2002)

Márton Imre: A nyelvvizsga kérdés a Szegedi Tudományegyetemen. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 2. p. 7. (2002)

G. M.: Örökmozgó túra Dunapatajon : EFOTT 2002. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 6. p. 8. (2002)

viet kong: Örülj, hogy élc : provokálták az EHÖK elnökét. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 4. p. 2. (2002)

Szél Éva and Árvai Mária: "A szellemet, a magatartást közvetítsük a hallgatóknak" : beszélgetés Szél Évával, az SZTE Egészségügyi Főiskolai Kar egykori főigazgatójával. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (4) 2. pp. 1-5. (2002)

2001 újdonsága a Diákhitel. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. pp. 8-10. (2001)

Kiss Tamás and Döbör András and Zékány Károly Ödön: Ahol a forradalom kezdődött : 1956. október 16-án Szegeden alakult meg az egyetemi ifjúság országos szervezete. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. pp. 20-22. (2001)

Az Egyetem Napján átadásra kerültek az Egyetemi Tanács által adományozott Honoris Causa, Emeritus Professor, Klebelsberg Kuno, valamint Pro Universitate díjak. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 9. pp. 6-7. (2001)

Kovács Andrea and Döbör András: Az Egységes Tanulmányi Rendszer. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 8. p. 2. (2001)

Kerek Ferenc and Árvai Mária: „Az igazat megvallva inkább vagyok gyakorló muzsikus, mint igazgató." : beszélgetás Kerek Ferenccel. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 5. pp. 1-5. (2001)

Pálinkás József: Diákhitel, akadémiai reform, minőségbiztosítás : interjú Pálinkás József oktatási miniszterrel. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 8. pp. 1-5. (2001)

Görög Zsolt: Egyetemi klubhelyzet Szegeden : átalakul a TÁK! In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 1. pp. 6-7. (2001)

Deutsch Tamás and Árvai Mária: „Erőssége a minisztériumnak, hogy saját hibáiból tud tanulni" : Deutsch Tamás Szegeden. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 4. pp. 1-5. (2001)

Felvételi információt csak hivatalos kiadványból! In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 10. p. 6. (2001)

Görög Zsolt: Fesztivál körkép : egyetemi-főiskolai rendezvények Szegeden. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 5. p. 6. (2001)

A Hallgatói Önkormányzat. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. p. 5. (2001)

Hírek. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. pp. 6-7. (2001)

Pál Imre: III. SZTE-Mikulás kupa. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 10. p. 7. (2001)

Pap Zoltán and B. Zs.: Integrált Állásbörze a Dél-Alföld fejlődéséért. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 2. p. 8. (2001)

Jelentkezési arányok intézményi bontásban. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. pp. 12-15. (2001)

Koszorúzó EHÖK. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 4. p. 2. (2001)

A Kulturális Bizottság pályázatai. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 5. p. 2. (2001)

Jancsák Csaba and Döbör András: Kultúra-támogatási rendszer : hallgatói kulturális és sportpályázatok az SZTE-n. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. p. 16. (2001)

Görög Zsolt: Körvonalazódik a diákhitel : vajon megéri? In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 2. pp. 6-7. (2001)

Mac : Magyarország és Európa 1919-1939 : új Belevedere [!Belvedere] kötet a boltokban. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 6. p. 8. (2001)

Matahari. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. p. 23. (2001)

Döbör András: Megnyitja kapuit a határontúliak kollégiuma Szegeden. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. p. 7. (2001)

Minden kezdet könnyebb! : OTP Diákhitel. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. p. 11. (2001)

Minden megyében elérhető a Bursa Ösztöndíj. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 8. p. 3. (2001)

Rózsa Zsuzsanna and Árvai Mária: „Mindig is nagyon szerettem emberekkel foglalkozni" : beszélgetés dr. Rózsa Zsuzsannával, a SZTE JGYTFK Főigazgatói Hivatal vezetőjével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 3. pp. 1-5. (2001)

Berta Árpád and Pál Imre: Mint a gyerek azt számolom, hogy mikor mehetek újra pecázni... In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 5. p. 8. (2001)

Görög Zsolt: Még egyszer a Bursa Hungaricaról. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 4. p. 6. (2001)

MEH : Művelődés, kultúra, sportélet. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 1. p. 8. (2001)

Horváth Lajos: Művelődés, kultúra, sportélet. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 5. p. 7. (2001)

Művelődés, kultúra, sportélet. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 8. p. 7. (2001)

Művelődés, kultúra, sportélet. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 10. p. 8. (2001)

Jancsák Csaba and Döbör András and Zékány Károly Ödön: Nagy öröm az, hogy segíthetünk. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 10. p. 3. (2001)

Imreh Szabolcs and Pál Imre and Máll : Nem a kifogott hal a legfontosabb. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 8. p. 8. (2001)

Görög Zsolt: Nem szűnik meg, csak átalakul : mi lesz veled Szegedi Egyetem? In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 3. p. 6. (2001)

Kapitánffy Johanna: Nyelvek európai éve — 2001. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 2. p. 2. (2001)

Mészáros Rezső and Árvai Mária: Oktatás a hivatása : tanévnyitó beszélgetés Mészáros Rezső rektorral. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. pp. 2-4. (2001)

Pályázati felhívás. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 3. p. 8. (2001)

Pályázati felhívás külföldi felsőoktatási intézmények magyar vendégoktatói állásaira a 2001-2002-es tanévtől kezdve. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 1. pp. 2-3. (2001)

SZTE EHÖK Külügyi Bizottság hírlevél. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 2. p. 3. (2001)

SZTE EHÖK harmadik negyedévi Kulturális Pályázatának eredményei. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 9. p. 8. (2001)

Dömötör Máté and Döbör András: Szabályszerűség mindenekfelett : interjú Dömötör Mátéval, az SZTE EHÖK Felügyelő Bizottságának elnökével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 3. pp. 2-3. (2001)

Szeged M. J. V. ösztöndíjasai. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 9. p. 3. (2001)

Szeged Városi Ösztöndíj információk. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 10. p. 2. (2001)

Haág Zalán István: Szegedi Egyetem - hová lettél? In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 6. pp. 2-4. (2001)

Falkay György and Árvai Mária: „Szeretek oktatni, bár úgy gondolom, hogy ez egy nagy felelősség" : beszélgetés Falkay Györggyel, az SZTE GYTK dékánjával. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 10. pp. 1-5. (2001)

Több mint 12 000 hallgatót támogat a Bursa Hungarica : átlagosan 7340 Ft/hó ösztöndíjat kapnak a nyertesek. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 6. p. 7. (2001)

Őri András: A diákhitel befektetésnek is jó. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 9. p. 2. (2001)

Visy Csaba and Árvai Mária: „Úgy érzem, hogy mind szakmai területen, mind a családi életemben sikeresnek vallhatom magam" : beszélgetés dr. Visy Csaba, oktatási rektor-helyettessel. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 2. pp. 1-5. (2001)

A hallgatói hitelrendszer : amit tudni érdemes. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 6. p. 6. (2001)

Új érettségi, felvételi és vizsgaszabály. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 3. p. 7. (2001)

A solymári, nappali tagozatos waldorf-tanárképzés felvételt hirdet és Nyílt Napjaira várja az érdeklődőket. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 4. p. 3. (2001)

Pokorni Zoltán and Hancz Gábor: „Összességében a magyar felsőoktatás jól reagált" : interjú Pokorni Zoltán oktatási miniszterrel. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 6. pp. 1-5. (2001)

Jancsák Csaba and Döbör András: "A szabályzatalkotásban való résztvétel [!részvétel] a legkevésbé látványos, ám a leginkább jövőbe mutató feladat" : interjú Jancsák Csabával, az SZTE EHÖK elnökével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 1. pp. 1-5. (2001)

Princzinger Péter: Ősztől: Olvasás Éve : Olvasás Éve. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 7. pp. 18-19. (2001)

Mezősi Gábor and Árvai Mária: „A széles látószög kényszere, ez az, ami a földrajznak kicsit sajátja" : beszélgetés Mezősi Gáborral az SZTE TTK dékánjával. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 9. pp. 1-5. (2001)

www.ifjusag.hu. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (3) 5. p. 3. (2001)

Mac : '56-ra emlékeztünk. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 9. p. 7. (2000)

Mac and Érszegi Géza and Besenyei Lajos and Pedrazza Gorlero Maurizio: Aranybulla - három nyelven. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 5. p. 8. (2000)

Seres László and Döbör András: "Az Egyetem hallgatói elitjének szakmailag kiemelkedő csoportja lett a nyertes". In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 4. p. 7. (2000)

Czúcz Ottó and Árvai Mária: „Az embernek kötelessége a tudása legjavával előremozdítani azt, hogy az Universitas még jobb hírű legyen." : beszélgetés dr. Czúcz Ottó alkotmánybíróval, egyetemi tanárral. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. pp. 14-15. (2000)

Kléger Viktor and Döbör András: "Az integráció nem más, mint jogalkotói válasz" : beszélgetés Kléger Viktorral, az SZTE Állam és Jogtudományi Kar HÖK elnökével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 3. p. 4. (2000)

Bolgár Zsolt: Bemutatkozik az SZTE országos ismertségű diákszervezete. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. p. 26. (2000)

Markus Jozef and Horváth Ádám: Beszélgetés Jozef Markussal a Szlovák Köztársaság magyar nagykövetével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 1. p. 3. (2000)

Mac and Szent, Aqu Tamás and Benyik György and Lázár István Dávid: Catena Aurea : megjelent Benyik György és Lázár István Dávid új közös könyve. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 4. p. 8. (2000)

Petri Annamária and Döbör András: „Céljaimban a HÖK iroda egy olyan bázis, amely teret ad az alulról jövő hallgatói kezdeményezéseknek" : Petri Annamáriával, az SZTE Egészségügyi Főiskolai Kar új HÖK-elnökével beszélgettünk. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 5. p. 4. (2000)

Görög Zsolt: Diákhitellel a költségtérítés ellen : nem támogatják a második diplomát! In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 1. p. 5. (2000)

Farkas Beáta and Árvai Mária: „Egy nővel a férfi kollegák előzékenyebbek, kedvesebbek, úgyhogy én pompásan érzem magam" : beszélgetés Farkas Beátával, a Gazdaságtudományi Kar dékánjával. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 10. pp. 1-5. (2000)

Forrai Kornélia and Jancsák Csaba and Mac and Imm : Egyetemisták és főiskolások őrizték a megrongált Aba Nóvák freskót : [beszélgetés Forrai Kornéliával és Jancsák Csabával]. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. pp. 6-7. (2000)

Görög Zsolt: Eltérő követelmények a szegedi egyetem karain : nyelvvizsga-körkép a Szegedi Tudományegyetemen. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 5. p. 5. (2000)

Juronics Tamás and Árvai Mária: "Elég erősen fogunk harcolni azért, hogy ne kelljen elmennünk". In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. pp. 20-22. (2000)

ÁP : Eszünk-iszunk, temetőt renoválunk. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 3. p. 5. (2000)

Felhívás a XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán (bölcsész) szekciójában való részvételre. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 5. p. 6. (2000)

Görög Zsolt: Fénymásolni szabad, de mértékkel! : avagy mikor sérthetünk szerzői jogokat? In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 10. p. 6. (2000)

Szabó Imre and Pál Imre: Főtitkár - pecabottal : interjú dr. Szabó Imrével, az SZTE főtitkárával, a Magyar Horgászszövetség elnökével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 9. p. 8. (2000)

Szabó Gábor and Árvai Mária: "Ha nem lennének hallgatók, szedhetnénk a sátorfánkat" : [beszélgetés Szabó Gáborral]. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 2. pp. 1-7. (2000)

Görög Zsolt: Harmadára csökkent a jegyzettámogatás! : drágulnak-e az egyetemi- főiskolai tankönyvek? In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 8. p. 6. (2000)

HÖKinfó. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. p. 19. (2000)

Bartha László: Kedves hallgatók! In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. pp. 2-3. (2000)

Kocsi Ilona and Görög Zsolt: "Kell egy fórum az egyetemistáknak" : beszélgetés Kocsi Ilonával, a Magyar Hírlap főszerkesztőjével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 3. p. 7. (2000)

Görög Zsolt: Késnek a nyelwizsga-bizonyítványok! : az akkreditáció meghosszabbította az eljárást. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. p. 18. (2000)

Mészáros Rezső: Köszöntő. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. pp. 4-5. (2000)

Benedek György and Árvai Mária: "Legjobb dolog az embernek egy könyvtárban élni" : beszélgetés dr. Benedek György tudományos rektorhelyettessel. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 5. pp. 1-3. (2000)

Galambos Gábor and Árvai Mária: „Magyarországon érzem legjobban magam, s ez nem valami «firle-francos» hazafiasság" : Galambos Gáborral, a SZTE Stratégiai Bizottságának frissen megválasztott elnökével beszélgetettünk [!beszélgettünk]. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 3. pp. 1-6. (2000)

Poór Ágnes and Döbör András: Megfelelő informálás : interjú Poór Ágnessel, a Konzervatórium HÖK elnökével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 8. p. 2. (2000)

Imm-Mac-Csab : Megkérdeztük... In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 2. p. 8. (2000)

Márton Imre and Hősember : "Megértettem, hogy nagyon fontos a pontos, gyors és sokrétű információ-szolgáltatás" : beszélgetés Márton Imrével, az EHÖK irodavezetőjével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 6. p. 4. (2000)

Mac : Művelődés, kultúra, sportélet. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 8. p. 7. (2000)

Művelődés, kultúra, sportélet. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 10. p. 8. (2000)

Benyik György and Árvai Mária: "Nem a nagy terveket kell szőni, hanem a mai napot megoldani" : beszélgetés dr. Benyik György professzorral. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 6. pp. 1-3. (2000)

Hadlaczky Gyula and Árvai Mária: "Nincsen egyetlen egy olyan új felismerés sem, amit ne lehetne rossz célra felhasználni" : beszélgetés dr. Hadlaczky Gyula professzorral. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 9. pp. 1-5. (2000)

Görög Zsolt and Mader Béla: Nyugat-európai színvonalú könyvtár épül az Ady téren! : másfélmillió kötet egy helyen. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. pp. 24-25. (2000)

Görög Zsolt: Növekszik a felvehető hallgatók száma! : kiéleződik a felvételizőkért folytatott versengés. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 2. p. 5. (2000)

Haskó Imre: Regionális vezetőképző diákszervezeteknek. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 5. p. 7. (2000)

Mac and Dér Terézia and Nótári Tamás: Régi bölcsek kincsei : új Belvedere kiadvány a könyvespolcokon. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 1. p. 8. (2000)

Pónya Béla and Döbör András: "A SZÉF név védjegy " : interjú Pónya Bélával, a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola HÖK elnökével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 1. p. 4. (2000)

Kapa Mátyás and Gajda Tibor and Princzinger Péter: Sajtóközlemény. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 10. p. 7. (2000)

Kecskeméti Éva and Döbör András: "Sok munkánk van, de szeretjük csinálni" : interjú Kecskeméti Évával, az SZTE GYTK HÖK elnökével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 10. pp. 2-3. (2000)

Szeged Megyei Jogú Város ösztöndíjasai. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 8. p. 8. (2000)

Görög Zsolt: Szegedi menza körkép : avagy hol eszünk ezután? In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 9. p. 6. (2000)

Görög Zsolt: Szeptembertől a minőséget is figyelembe veszik a képzési normatíva szétosztásakor! : a Szegedi Tudományegyetem első, a vidéki felsőoktatási intézmények közül. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 4. p. 6. (2000)

Homoki Nagy Mária and Árvai Mária: "Szeretem az embereket meghallgatni" : beszélgetés dr. Homoki Nagy Mária rektorhelyettes asszonnyal. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 4. pp. 1-3. (2000)

Fekete Csaba and Döbör András: "Szolgáltatásaink színvonala és minősége állandó kell hogy legyen" : interjú Fekete Csabával, az Egyetemi Hallgatói Szolgáltató Iroda vezetőjével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 6. p. 5. (2000)

Csiszler Róbert and Pál Imre: Száz fekvőtámasz : beszélgetés Csiszler Róberttel bajnokesélyes tekézővel, az SZTE végzős hallgatójával. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 3. p. 8. (2000)

Tudósítás egy találkozóról : az SZFSZ HÖK vendége volt dr. Gémesi György. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 1. p. 2. (2000)

G. B. and Tóth Sándor László: [Tóth Sándor László]: A mezőkeresztesi csata és a tizenöt éves háború. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 6. p. 8. (2000)

Görög Zsolt: Uvé körkép a Szegedi Tudományegyetemen. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 6. p. 6. (2000)

Rónay Zoltán and Árvai Mária: "Vannak olyan hangok, amelyeket szeretek hallani". In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 1. pp. 1-7. (2000)

Szakács Imre and Pál Imre: A foci soha nem lesz nullszaldós üzlet" : interjú dr. Szakács Imrével az ISM politikai államtitkárával. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 6. p. 7. (2000)

Jancsák Csaba and Döbör András: „...hogy a meghatározott hallgatók legalább 25%-a részesüljön belőle" : -a lakhatási támogatás kérdései. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 4. pp. 4-5. (2000)

Balog Kriszta and Döbör András: "Újfajta hallgatói mozgalom van kialakulóban" : beszélgetés Balog Krisztával, a Szegedi Tudományegyetem doktoranduszainak képviselőjével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 2. p. 4. (2000)

Farkas Attila and Döbör András: Érdekképviselet és integrálódás : interjú Farkas Attilával, az SZTE ÁOK HÖK elnökével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 9. pp. 2-3. (2000)

Bor Zsolt and Árvai Mária: „A sors végülis a fizika felé fordított, de nem bántam meg" : beszélgetés dr. Bor Zsolt professzorral. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 8. pp. 1-5. (2000)

Jancsák Csaba and dada : A szellemi háttér motiváljon : beszélgetés Jancsák Csabával, a HÖOK elnökjelöltjével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 8. p. 3. (2000)

Görög Zsolt: Ösztöndíjak, támogatások, meg ilyesmi : amit minden hallgatónak tudni érdemes! In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. pp. 16-17. (2000)

Kristó Gyula and Árvai Mária: "A világban mindig volt egy megújulási készség, és ezt mindig a fiatalok hozták" : beszélgetés dr. Kristó Gyulával, a Szegedi Tudományegyetem középkorász professzorával. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (2) 7. pp. 8-13. (2000)

Adatok tükrében. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. p. 33. (1999)

Weninger Richárd and Árvai Mária: "Akár keresztbeköttetett házasságok szülessenek..." : interjú Weninger Richárddal. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 5. pp. 6-7. (1999)

Csaba Attila: "Amit Szegeden a sportról, ösztöndíjakról, kultúráról, utazásról tudni lehet" : Csabai Attila ügyvezető röviden ismerteti az Universitas-Szeged Kht. tevékenységi körét. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. p. 32. (1999)

Kenesei István: "Az egyesüléssel a szakmai féltékenységre okot adó helyzet megszűnik" : Kenesei István, a JATE tudományos és pályázati rektorhelyettese. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. p. 15. (1999)

Balogh Krisztina: "Az egyetem feladata az, hogy megteremtse a lehetőséget a hallgatóknak a piacképes diploma megszerzésében". In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. p. 30. (1999)

Gyetvai György and Pál Imre: Az életben való helytállás az elsődleges! : interjú dr. Gyetvai Györggyel, a JGYTF Testnevelési Tanszéke tanszékvezetőjével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 4. p. 8. (1999)

Szabó József: "Az értelmiség a fejlett világ mozgatója" : Szabó József, a JATE Testnevelési Tanszékének vezetője. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 24-26. (1999)

Bicsérdi Gyula: "Az új egyetem kialakulása számos lehetőséget rejt magában". In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. p. 12. (1999)

Mader Béla: "Az új egyetem kihívás is egyben" : kérdéseinkre Mader Béla, az Egyetemi Könyvtár igazgatója válaszol. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 17-18. (1999)

Egri Ágnes: "Cantemus! Quia cantare bonum est...". In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 5. p. 8. (1999)

Lednitzky András: Egyre többen a Zsinagógában. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 3. p. 7. (1999)

Dobozy Attila: "Egyértelműen előnyökről beszélhetünk" : beszélgetés dr. Dobozy Attilával, a SZOTE rektorával. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 5-6. (1999)

Botlik Anikó and Árvai Mária: "Együtt akarunk egyet" : Botlik Anikóval, a JATE EHÖK elnökével beszélgettünk. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 2. pp. 1-3. (1999)

Guba Mónika and Lednitzky András: [Előzetesek]. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 3. p. 1. (1999)

Dvorákovics Laura and Gyetvai György: [Előzetesek]. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 4. p. 1. (1999)

Jancsák Csaba: "Fokozott segítségnyújtást várnak tőlünk". In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 28-29. (1999)

Juhász András: Gyöngyre lelve. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 2. p. 7. (1999)

Márok Attila: Integráció és kultúra : Márok Attila, a JGyTF kulturális referense válaszol kérdéseinkre. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 20-21. (1999)

Döbör András: Kedves olvasó! In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 2. p. 1. (1999)

Guba Mónika: Kis pénz, nagy foci? : [Guba Mónikával, a Kőrös Főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Intézete, Szarvas HÖK elnökével beszélgettünk]. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 3. p. 4. (1999)

Görög Zsolt: Könnyen szerzett diplomák? In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 3. pp. 2-3. (1999)

Pokorni Zoltán: Köszöntő. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. p. 2. (1999)

Görög Zsolt: Megnehezített továbbtanulás : költségtérítés fizetésére kötelezték a határon túli hallgatókat. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 4. pp. 4-5. (1999)

Hervay Tibor and ÁP : Mi újság a TTK-n? In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 4. p. 2. (1999)

Nagy Ferenc: Mintegy ötszázhatvan hallgató támogatása nem kis eredmény. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 31-32. (1999)

Trócsányi László and Árvai Mária: „Nem csak l'art pour l'art volt a tanulás, hanem volt értelme is!" : elindult a francia jogászképzés Szegeden. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 4. pp. 6-7. (1999)

Csehák Auguszta and Döbör András: "Nincsen kijárt út" : beszélgetés Csehák Augusztával, a SZOTE Egészségügyi Főiskolai Kar HÖK elnökével. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 5. p. 4. (1999)

Tajti Gabriella: "Sikerült Szeged kulturális vérkeringésébe bekerülnünk". In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. p. 19. (1999)

Almási Tibor: "Szavakban könnyű ideálképet festeni" : Almási Tibor véleménye az átalakulásról. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 27-28. (1999)

Mészáros Rezső: "...Szegedi Tudományegyetem a legjobb vidéki egyetem lesz, már az indulásnál" : dr. Mészáros Rezső, a JATE rektora válaszol az Egyetem kérdéseire. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 7-8. (1999)

Ványai Éva: "Szegednek jó szakemberekre van szüksége" : beszélgetés dr. Ványai Évával, Szeged alpolgármester asszonyával. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. p. 16. (1999)

Szabó Imre and Árvai Mária: „Szegénységi fogadalmat tettem..." : beszélgetés dr. Szabó Imrével, a JATE kancellárjával. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 5. pp. 1-3. (1999)

Csaba Attila and Imreh Szabolcs and Molnár Csaba: Szükséges egy korrekt HÖK. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 2. p. 6. (1999)

Benyik György and Csempesz Iván: "Tanulásra vagyunk ítélve" : Benyik György, Szeged M.J.V. Egyházi és Universitas főtanácsadója, a Rektori Tanács tagja nyilatkozik az Egyetemnek. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 2. p. 4. (1999)

Bartha László: Tisztelt egyetemi polgárok! In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. p. 3. (1999)

Rácz Béla: Tisztelt olvasó! In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. p. 4. (1999)

Tíz kar egy akarat. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 3. pp. 5-6. (1999)

Galambos Gábor: "...a főiskolai értékek ne vesszenek el az integráció folyamán". In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 9-10. (1999)

Szabó Gábor: "A hallgató csak nyerhet az integrációval" : dr. Szabó Gábor, az Élelmiszeripari Főiskolai Kar főigazgatója válaszol. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 11-12. (1999)

Dvorákovics Laura and Döbör András: A hökösökkel kapcsolatban kellemesen csalódtam. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 4. p. 3. (1999)

dada : A költészetbe vetett hit : bemutatkozik a Fiatal Szegedi Írók Köre. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 3. p. 8. (1999)

Bélteki Pál and Pál Imre: „Én tornász vagyok!" : interjú Bélteki Pállal a testnevelési tanszék oktatójával. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 2. p. 8. (1999)

Görög Zsolt: "...Ön és környezete egészségét!" : életbe lépett a dohányzást korlátozó törvény! In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 5. p. 5. (1999)

Csirik János: "A pozitív eredmény már rövid idő alatt megmutatkozhat" : Csirik János nyilatkozik lapunknak. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 13-14. (1999)

Gyetvai György: "A sport elsősorban szellemi fogalom" : dr. Gyetvai György, a JGyTF Testnevelés- és Sporttudományi Intézetének vezetője osztja meg velünk gondolatait. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 1. pp. 22-24. (1999)

Jancsák Csaba: Ösztöndíj, hallgatók, Szeged. In: Egyetem : a szegedi felsőoktatás információs háttérmagazinja, (1) 2. p. 5. (1999)

Egyetemek és főiskola

Teizl János: 14 nap Mátrafüreden. In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 8. (1952)

Törőcsik Gábor and Lantos István: Agitációs munka a jogi karon. In: Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 3. (1952)

Serfőző Lajos: Agitációs munka otthon. In: Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 5. (1952)

Korpássy Béla: Akadémiai ellenőrző látogatása az Orvostudományi Egyetemen. In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 5. (1952)

Fodor Gábor: Az Akadémiai Nagyhét tanulsága. In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 5. (1952)

Hencz Aurél: Az Egyetemi Könyvtár a tanulmányi munka megjavításáért. In: Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 8. (1952)

Székely Sándor: Az Egyetemi és Főiskolai DISZ- választmányi ülés. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 6. (1952)

Az MszT új feladatairól. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 2. (1952)

Fodor Gábor: Az Országos Kémikus Kongresszusról. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 8. (1952)

Dirner Zoltán: Az Orvostudományi Egyetem újítási mozgalma. In: Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 3. (1952)

Kerékgyártó Elemér: Az SZK/ b/ P. XIX. Kongresszusának jelentősége tanulmányi munkánk szempontjából. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 1. (1952)

Nacsády József: Az SzKP XIX. kongresszusának jelentősége Békemozgalmunk szempontjából. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 9. (1952)

Nagy István: Az egyetemi DISZ bizottság munkájáról. In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 2. (1952)

Kalmár Lászlóné: Az egyetemi beiskolázás tapasztalatai. In: Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 6. (1952)

Székely Lajos: Az egyetemi levelező mozgalomért. In: Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 4. (1952)

Martonyi János: Az egyetemi oktató-nevelő munka fokozott megbecsüléséért. In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 1. (1952)

Törköly Péter: Az egyetemi és főiskolai kultúrmunka fellendülése. In: Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 7. (1952)

Lerner Károly: Az egyetemi és főiskolai oktatószemélyzet munkaidejének rendezése. In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 5. (1952)

Kiss József: Az egyetemi és főiskolai sportmunka feladatai. In: Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 8. (1952)

Sárvári Sándor: Az ejtőernyősökről. Járőrverseny. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 10. (1952)

Csohány László: Az instruktorok munkájáról. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 2. (1952)

Király József: Az oktatószemélyzeti állami ideológiai oktatás jelentősége. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 4. (1952)

Sánta István: Az olvasó munkás szobra. In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 8. (1952)

Andrássy László: Az orvostanhallgatók nyári kórházi gyakorlata. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 7. (1952)

Túry Géza: Befejeződtek az egyetemi vizsgák. In: Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 1. (1952)

Szécsényi László: A Bem utcai Diákotthon munkafegyelme jó vizsgaeredményeket biztosít. In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 6. (1952)

Halmágyi Dénes: „Burzsoá objektivizmus az orvosi munka területén”. In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 5. (1952)

Batki Jenő: Békekölcsönjegyzés a Gyermekklinikán. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 5. (1952)

Kovács Magda: Cikk a matematikus II. Disz alapszervezet faliújságjáról. In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 6. (1952)

Gáti János: Csasztuska induló. Üdvözlet a későn jövőknek! In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 10. (1952)

Tüdős Ferenc: Csoportvezetők a Rákosi félévben elért eredményekről. In: Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 4. (1952)

Székely Sándor: A DISZ oktatásról. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 7. (1952)

Cserényi Erszébet: DISZ szervezet munkája a Szülésznőképző Iskolában. In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 7. (1952)

Székely Sándor: DISZ szervezeteink munkája a Rákosi-félév sikeréért. In: Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 7. (1952)

Székely Sándor: A Disz I. Országos Értekezlete. In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. pp. 1-2. (1952)

Dolgozóink figyelmébe! In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 2. (1952)

Kollár Pálné: Dolgozók gyermekei a Zenekonzervatóriumban. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 10. (1952)

Teizl János: Drága Sztálin Elvtárs! In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 1. (1952)

Kőhegyi Erzsébet: Egy Rákosi ösztöndíja levele. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 4. (1952)

Egy beteg levele, akit az egyik klinikáról „helyhiányra” hivatkozva elküldtek... In: Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 4. (1952)

Marofka Ferenc: Egy egyetemista hallgató levele a TszCs-be lépő édesapjához. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 8. (1952)

Kovács László: Egy elsőéves szakérettségis levele. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 7. (1952)

Klett József: Egy hallgató, aki a beszámolót semmibe sem vette. In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 6. (1952)

Kertész Dezső: Egy honvédkollégista levele. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 5. (1952)

Pósa Péter: Egy instruktor példát mutat. In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 3. (1952)

Dénes Mihály: Egy középparaszt levele egyetemista leányához. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 9. (1952)

Szekercés József: „Egy órát se hiányozz - egy percet se késs”. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 6. (1952)

Tüdős Ferenc: Egyetemi és főiskolai hallgatóink május 1.- i felajánlásairól. In: Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 3. (1952)

Gábris László: Egyetemünk népiegyüttese. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 10. (1952)

Nagy Lajos: Egyéni munkatervek és felajánlások. In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 3. (1952)

Ellenség az Egyetem apparátusában. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 7. (1952)

Bartók István: Előre a bukásmentes év végi vizsgákért. In: Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 2. (1952)

Kalmár László: Előre a megyei béketalálkozó sikeréért! In: Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 8. (1952)

Ágoston György: Előre a még jobb vizsgaeredményekért! In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 1. (1952)

Tischner Anna: Eredményesebb MszT munkát az egyetemen. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 6. (1952)

Túry Géza: Feladataink a vizsgaidőszakban. In: Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 1. (1952)

Horváth József: Fémgyűjtés az Egyetemen. In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 8. (1952)

Túry Géza: Fény és árnyék. In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 9. (1952)

A Főiskola rajzos villámja. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 4. (1952)

Tímár Alice: Gyermekgyógyász nagygyűlés Szeged, 1952. okt. 3-5. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 9. (1952)

Hallgatóink életéből. In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 2. (1952)

Dobcsányi Ferenc: Harc a komoly tanulásért a diákotthonokban. In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 8. (1952)

Karácsonyi Béla: Hiányzik a helytállás. In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 6. (1952)

Mérei Gyula: Hogyan készül a vizsgákra az Egyetemi Történeti Intézet. In: Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 6. (1952)

Gruber László: Hogyan készülnek a hallgatók a vizsgára. In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 4. (1952)

Gilde Ferenc: Hogyan készülök a vizsgákra. In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 4. (1952)

Czimer László: Hogyan támogatja a Szakszervezeti Bizottság a nevelőoktató munkát a Pedagógiai Főiskolán. In: Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 5. (1952)

Hírek. In: Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 10. (1952)

Hírek. In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 10. (1952)

Bartók Istvánné: A II. Békekölcsön sorsolása. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 9. (1952)

Dobcsányi Ferenc: A II. Nyelvészkongresszus tapasztalatai. In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 5. (1952)

Nacsády József: A II. Országos Kultúrverseny. In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 4. (1952)

Piskolti Sándor: Iskoláztatási munkánkról. In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 7. (1952)

Szilárd János: Jó agitációval a jó vizsgákért. In: Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 4. (1952)

Kalmár professzor nyilatkozata a vizsgákról. In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 7. (1952)

Simoncsics Pál: Kapcsolat az egyetem Növénytani Intézete és a Falemezgyár között. In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 4. (1952)

Tari János and Szilágyi : Kari MHK verseny folyt az egyetemi Pártbizottság Vándorzászlójáért. In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 10. (1952)

Rávnay Tamás: Koreai műszak a klinikákon. In: Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 6. (1952)

Kelemen Istvánné: Kultúr hír. In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 8. (1952)

Mészáros Éva: Kultúrmunkánk hiányosságai. In: Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 8. (1952)

Danyi Dezső: Kulák az egyetemen. In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 9. (1952)

Mison Ilona: Kádereink fejlődése a politikai iskolákon. In: Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 2. (1952)

Túry Géza: Kádermunkánkról. In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 2. (1952)

Képek a Sztálin-körúti diákotthon életéből. In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 10. (1952)

Nagy Miklós: Levél. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 10. (1952)

Jaksa Zsuzsanna: Levél a sportról. In: Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 8. (1952)

Salánki Ferenc: Levéltitok vagy titkos levél? In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 4. (1952)

Szalai István: Ljascsenko professzor látogatása a szegedi egyetemen. In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 5. (1952)

Tari János: MHK híradó. In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 10. (1952)

Tari János: MHK mozgalom a szegedi egyetemeken. In: Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 10. (1952)

Kerékgyártó Elemér: A Marxizmus-Leninizmus Tanszék szerepe az egyetemi oktatásban. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 2. (1952)

„Megfizetünk Beloiánnisz elvtársért”. In: Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 6. (1952)

Simoncsics Pál: Munka a Főiskola Növénytani tanszékén. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 5. (1952)

Márciusi pártesemények. In: Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 8. (1952)

Művészeti együttesek versenye. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 2. (1952)

Andó Károly: Nyári kiképzésünk. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 6. (1952)

Szabó Ferenc: Nyári kórházi gyakorlat. In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 4. (1952)

Vörös Mária: Néhány szó a diákotthonról. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 8. (1952)

Székely Lajos: Néhány szó a kommunista erkölcsről. In: Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 2. (1952)

Neumann Péter: Néhány szó azokról, akik nem tartoznak közénk. In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 6. (1952)

Barabás György: Néhány szó... In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 6. (1952)

Schultheisz Emil: Népi demokráciánk büntetőjogáról. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 5. (1952)

Horváth József: Orvostudományi Egyetem Gazdasági Igazgatósága jó és rossz munkájáról. In: Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 7. (1952)

Lerner Károly: A Pedagógiai főiskola tervszerű gazdálkodása az oktatómunka szolgálatában. In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 8. (1952)

Ágoston György: Professzoraink és oktatóink ideológiai munkája. In: Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 5. (1952)

Párthír. In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 10. (1952)

Bezerédi István: A Pártoktatás soron következő feladatai alkalmazotti alapszervezeteinkben. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 3. (1952)

Lombos Béla: Pártszervezeteink hogyan foglalkoznak a DISZ népnevelőkkel. In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 2. (1952)

Túry Géza: Pártunk az egyetemi ifjúságért. In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 2. (1952)

Márta Ferenc: Pártvezetőségeink példamutatása. In: Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 3. (1952)

Rendőrségi ügy? - élelmesség? - vagy ellenséges tevékenység? In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 10. (1952)

Kalányosné : Rigmusok a Bőrklinika „villámjáról”. In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 7. (1952)

Nagy István: A Rákosi félév sikereinek továbbfejlesztéséért. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 6. (1952)

Salkovits Elemér: Régen és most. In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 7. (1952)

Szentmihályi Klára: Spicli? In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 89. (1952)

Túry Géza: Szabadságunk évfordulója küszöbén. In: Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 1. (1952)

Kovács Vilmos: Szolnokra költözik a Közlekedési Műszaki Egyetem. In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 4. (1952)

Varga Julianna: Sztálinvárost építeni dicső feladat. In: Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 5. (1952)

Kalmárné Árvay Erzsébet: A TTK vizsgabizottsága eredményes munkát végez. In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 4. (1952)

Antalffy György: Tanszemélyzetünk feladatai a XIX. Pártkongresszus anyagának feldolgozásában. In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 3. (1952)

Mison Ilona: A Tanulmányi Osztályokról. In: Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 6. (1952)

Suki Béla: Tanulmányi konferenciák a bölcsészkaron. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 7. (1952)

Tari János: Testnevelés az Egyetemen. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 10. (1952)

Pósa Péter: Társadalmi bíróság ítélkezett két ösztöndíjcsaló hallgató ügyében. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 7. (1952)

Törköly Péter: Több felelősségérzetet várunk a Kultúrotthon Bizottságtól. In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 10. (1952)

Törköly Péter: Több helytállást a funkcionáriusoktól. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 9. (1952)

Villám. In: Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 8. (1952)

Villám. In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 9. (1952)

Villám. In: Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 7. (1952)

Villám. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 8. (1952)

Villám. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 7. (1952)

Mezősi József: Villámlik!!! Újítások sorsa az Orvosegyetemen. In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 9. (1952)

Nagy Attila: Visinszkij elvtárs küzdelme a koreai konfliktus békés rendezéséért. In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 8. (1952)

Sárvári Sándor: Vizsgaidőszak.... In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 6. (1952)

Szabó Lajos: Vár a fonyódi üdülő! In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 8. (1952)

Papp Sándor: A Zeneművészeti Szakiskola. In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 8. (1952)

Nagy Attila: A baktérium az imperializmus fegyvere. In: Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 6. (1952)

Serfőző Lajos: A begyűjtés sikeréért. In: Egyetemek és főiskola, (2) 4. p. 7. (1952)

Pósa Péter: A béketábor harcos seregszemléje előtt. In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 7. (1952)

Solymosi Lajos: A diákotthonok rendjéről. In: Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 9. (1952)

Papp Lívia: Üdvözlöm az egyetemi újság megjelenését. In: Egyetemek és főiskola, (1) 1. p. 8. (1952)

Karácsonyi Béla: A felvételi bizottság – az ellenség elleni harc egyik fontos fegyvere az egyetemen. In: Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 3. (1952)

Nyíri Antal: A főiskolai pártszervezetek/.../ a jó vizsgákért. In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 2. (1952)

Czoniczer Gábor: Új feladatok előtt. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 1. (1952)

Túry Géza: Új köntösben az egyetemi pártszervezetek. In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 3. (1952)

Komáromi István: A jövő évi beiskolázás sikeréért. In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 8. (1952)

Ursus : A kötő. In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 9. (1952)

Kiss : A „lógósok” néhány típusa. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 8. (1952)

Király József: A materialista pszichológia kérdéseivel foglalkozó ankét a Bölcsészkaron. In: Egyetemek és főiskola, (2) 3. p. 7. (1952)

Baróti Dezső: A megyei béketalálkozóról. In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 3. (1952)

Tari János: Április 4-i felajánlásainkról. In: Egyetemek és főiskola, (1) 1. pp. 1-2. (1952)

Bezerédi István: A propagandista iskolák munkafegyelme. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 4. (1952)

Batári Ferencné Mison Ilona: A pártoktatás mérlege. In: Egyetemek és főiskola, (1) 4. p. 3. (1952)

Totka Bálint: A szakszervezetek feladatai. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 8. (1952)

Túry Géza: A tagkönyvcsere munkájáról. In: Egyetemek és főiskola, (2) 2. p. 3. (1952)

Bóka István: Ötéves tervünk és a III. Békekölcsön. In: Egyetemek és főiskola, (2) 1. p. 9. (1952)

Fodor Gábor: A vizsga előkészítési módszerei. In: Egyetemek és főiskola, (1) 2. p. 5. (1952)

Király József: A vizsgabizottság munkája a bölcsészkaron. In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 3. (1952)

Szilárd János: A vizsgák tükre. In: Egyetemek és főiskola, (1) 3. p. 9. (1952)

Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja

Tóth Sándor: Az utolsó verseskötet... : Radnóti Miklós: "Tajtékos ég" 1946. In: Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 3. (1946)

Bibó professzor könyve. In: Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 2. (1946)

Király József: Célok és utak. In: Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 1. (1946)

Varsányi László: Gondolatok az egyetemi ifjuság [!ifjúság] zeneéletéről. In: Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 4. (1946)

Elekes Mihály: Hazatérő parasztok... : [vers]. In: Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 3. (1946)

Hirek [!Hírek] a világ egyetemeinek életéből. In: Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 5. (1946)

Könyvek. In: Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. pp. 3-4. (1946)

Honti Géza: Medikus kör. In: Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 6. (1946)

Király József: Miért nem ismeri el külföld a magyar egyetemek diplomáit? In: Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. pp. 5-6. (1946)

Sztodolnik László: A Sz. E. J. E. In: Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 6. (1946)

Szerb Antal uj [!új] könyve. In: Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 6. (1946)

Szinház [!Színház]. In: Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 3. (1946)

Molnár József: Vallomás. In: Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 2. (1946)

Zene. In: Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 6. (1946)

Illés Lajos: A füst, a fák és a kedvem : [vers]. In: Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. p. 2. (1946)

A szegedi kisérlet [!kísérlet] : beszélgetés Szent-Györgyi Albert-tel. In: Egyetemi ifjúság : a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja 1. pp. 1-2. (1946)

Egyetemi lapok

Barátaink! Elvtársak! In: Egyetemi lapok, (4). p. 1. (1957)

Felhívás! In: Egyetemi lapok, (4). p. 6. (1957)

Farkas László: Hűségszonett. In: Egyetemi lapok, (4). p. 12. (1957)

KISZ hírek. In: Egyetemi lapok, (4). p. 1. (1957)

KISZ hírek. In: Egyetemi lapok, (4). p. 7. (1957)

Marci, a tájékozott. In: Egyetemi lapok, (4). p. 2. (1957)

Nem felejtünk. In: Egyetemi lapok, (4). p. 9. (1957)

Fenákel Judit: „Nyitnikék”. In: Egyetemi lapok, (4). p. 11. (1957)

Pudingfejű Wilson újabb naplótöredékeiből. In: Egyetemi lapok, (4). p. 2. (1957)

Nagyfalusi Tibor: Részlet egy készülő hosszabb költeményből. In: Egyetemi lapok, (4). p. 13. (1957)

A Szegedi KISZ terveiből. In: Egyetemi lapok, (4). p. 2. (1957)

Sóhaj. In: Egyetemi lapok, (4). pp. 5-6. (1957)

Juhász Gyula: Tavaszi éj. In: Egyetemi lapok, (4). p. 11. (1957)

Tiszta fejjel... In: Egyetemi lapok, (4). pp. 8-9. (1957)

Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava

Lőkös Zoltán: Az értől az óceánig. In: Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. pp. 3-4. (1946)

Bartók Béla : [nekrológ]. In: Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 5. (1946)

Tóth László: Beköszöntő. In: Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 1. (1946)

Péter László: Cselekvő diákélet. In: Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. pp. 1-2. (1946)

Diákpolitika. In: Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. pp. 4-5. (1946)

Egyetemi élet. In: Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. pp. 8-9. (1946)

Szilágyi György: Gólya-levél. In: Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 9. (1946)

Székely Lajos: Harminc paraszt Szegedre tart. In: Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 10. (1946)

Garai Sándor: Helyettesek : [novella]. In: Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. pp. 9-10. (1946)

Munkaközösségeink. In: Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 6. (1946)

Ország-Világ. In: Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 10. (1946)

A SzEFI. In: Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 1. (1946)

A Szegedi Találkozó : a demokratikus diákság vezetőinek első országos értekezlete : a kultuszminiszter a diákvezetőkkel tárgyal : május 28- 30-a története. In: Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. pp. 7-8. (1946)

Kövesdi László: Szegedi panoptikum : [vers]. In: Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 6. (1946)

A Tanárképző Főiskola sorsa. In: Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 8. (1946)

Péczely Attila: Utolsó találkozásom Bartók Bélával. In: Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 5. (1946)

József Attila: A számokról. In: Egyetemi élet : a szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava 1. p. 1. (1946)

GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged

Mikó Mónika: Als Erasmus Studentinnen in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 42-45. (2014)

Dicke Dorothea: Auf der Suche : Rezension zu Das Grössere Wunder von Thomas Glavinic. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 86-87. (2014)

Lázár Zsófia: Aus Kassel nach Szeged : Interview mit Studentinnen aus Kassel. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 40-41. (2014)

Béres Benedek: Bis zum Ende der Welt. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 10-13. (2014)

Deppe Katharina: Das Erlebnis mit Literatur. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 33-35. (2014)

Vál László: Das ist kein Märchen! : ein Gespräch mit dem Direktor des Szegeder Grimm Verlags. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 47-49. (2014)

Zámbó Krisztina: Der Erzähler eines Selbstmordes. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 92-93. (2014)

Skrzypczak Sabrina: Der Mann ohne Gesicht : PeterLicht. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 94-95. (2014)

Liu Shangpin and Takács Dóra Kata: Deutsches aus Schweden in Ungarn : wie Sprache die Welt verbindet. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 29-31. (2014)

Sásdi Máté: Die Stimme von Golgotha. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 98-101. (2014)

Gules Christiana: Die biologisch-kognitiven Grundlagen narrativer Motivierung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 36-39. (2014)

Szőke-Kis Lilla: Eine ungewöhnliche Klassik nach 1945 : Gastvortrag zu Peter Handke. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. p. 71. (2014)

Béres Benedek: "Es geht mir gut" : Postkarten im ersten Weltkrieg. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 54-55. (2014)

Dicke Dorothea: Es ist ein Kreuz. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 14-15. (2014)

Sásdi Máté: Es ist nie vorbei : eindrücke eines Ausländers. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 58-59. (2014)

Gules Christiana: Evolutionstheorie und Kunst? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 6-7. (2014)

Fetter Zsuzsanna and Sebők Helga: Glavinic-Code : Gelesen und verfilmt. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 66-68. (2014)

Magyar Orsolya: "Herta Müller : der Teufelskreis der Wörter". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 60-61. (2014)

Éles Árpád: "Ich sage Dichterisches, kein Literarisches!" : über die Gedichte von Paul Klee. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 64-65. (2014)

Skrzypczak Sabrina: Kafkas Technik. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 69-70. (2014)

Gules Christiana: Killerschlager. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 62-63. (2014)

Magyar Orsolya: Lass uns schreiben! In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 79-81. (2014)

Béres Benedek: Leben als Soldat im I. Weltkrieg : zum 100. Jahrestag des I. Weltkrieges. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 50-53. (2014)

Bodó Zsófia: Meuchelbrut - Es bleibt in der Familie : eine Rezension über den Kriminalroman von Dorothea Böhme. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 90-91. (2014)

Gules Christiana: Rudolf Kassner : der "Sohn von Kierkegaard". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 20-21. (2014)

Toldi Anikó: "Sieben kleine Germanisten waren nicht gerne allein...". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 76-78. (2014)

Deppe Katharina: Sprachwissenschaft im Fokus. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 8-9. (2014)

Surinás Olga: "Steh auf, dass man dich sieht Sprich laut, dass man dich hört Fasse dich kurz, dass man dich liebt" : ein Kurzbericht über den 4. MGV Kongress. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 16-19. (2014)

Zámbó Krisztina: Tunnel der Einsamkeit. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 96-97. (2014)

Deppe Katharina: Vertrau auf dein Sprachgefühl. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 82-83. (2014)

Deppe Katharina: Von Hungerengeln und Herzschaufeln. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 84-85. (2014)

Takács Dóra Kata: Vorträge von Prof. Dr. Lesław Cirko. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 22-25. (2014)

Pap Lili: Was passierte im Hinterland? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 56-57. (2014)

Surinás Olga: Wer glaubt heute noch an Wunder? : Rezension zu Daniel Glattauers Komödie "Die Wunderübung". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 88-89. (2014)

Kokolovec Samantha: Wisdom und Iron Maidnem in Deutschland : Interview mit NG und Krisztián Balogh. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 72-75. (2014)

Kokolovec Samantha: Wissenschaftsbonbons : linguistische Genussmomente - zu Péter Bassolas Geburtstag. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (14) 1-2. pp. 26-28. (2014)

Pető Tünde: Alter Posten, neues Konzept. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 20-21. (2013)

Rózsa Katinka and Kovács Balázs: Capture your life : ein Bericht über ein internationales Projekt. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 71-72. (2013)

Harcsás Dalma and Madácsy Flóra: Der 130. Geburtstag des guten Beobachters. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 10-11. (2013)

Bognár Judit: "Der Geist des empirischen Lesers" : die neue Helikon-Nummer und die Forschungsgruppe für kognitive Poetik in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 14-15. (2013)

Takács Dóra Kata: Der Zusammenhang zwischen Modalität und Zeitkonstitution am Beispiel des Polnischen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 16-17. (2013)

Vörös Beáta: Deutsch-ungarisches MA-Studium! : warum nicht? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 30-31. (2013)

Gules Christiana: Die Schlacht im Teutoburger Wald : ein Weg um Deutsch zu unterrichten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 48-50. (2013)

Berta Ádám: Ein Stück Horváth-Improvisation. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 44-45. (2013)

Toldi Anikó: Eine fröhliche Wiederkehr : das Sándor-Petőfi-Evangelische-Gymnasium in Mezőberény. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 38-39. (2013)

Zámbó Krisztina: Es begann vor elf Jahren. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 26-28. (2013)

Dávid Lilla: Frauenfussball : Interview mit der Germanistikstudentin Csilla Zámbó. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 18-19. (2013)

Gules Christiana: Generation Y - Jugend 2.1. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 64-66. (2013)

Schreck Jasmina: Goethe und die Weltreligionen : über ein buntes Programm in Weimar. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 46-47. (2013)

Gules Christiana: "Im Adlon wird man nicht nur übernachten. Im Adlon wird man sein!". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. p. 78. (2013)

Kovács Zsófia: Im Herbst gibt's wieder das "Sehenswert" : ein Festival deutschprachiger Filme in Budapest. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 58-59. (2013)

Kovács Balázs: In einem Theaterfreund verwandelt. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 60-61. (2013)

Zámbó Krisztina: Insomnie. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. p. 79. (2013)

Ábrahám-Füzes Zsuzsanna: Interview mit Herrn Dr. Andreas Nolda. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 23-25. (2013)

Kovács Gergő: "Jeder schafft sich seine Engel selbst". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 76-77. (2013)

Kovács Gergő: Junge Dichter Europas. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 62-63. (2013)

Bagoly Bettina and Sallay Lilla: Leipziger Buchmesse. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 52-53. (2013)

Deppe Katharina: "Man stirbt nicht so leicht, wenn man jung ist". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 74-75. (2013)

Janzen László: Nationalsozialismus heute : alles Schnee von gestern? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 68-70. (2013)

Kovács Gergő: Poetry Slam : Neugeburt der Dichtung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 56-57. (2013)

Kósa Maja: Reinfuttern, ausspucken, vergessen : Bulimie-Lehren. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 32-33. (2013)

Madácsy Flóra: Tagung zum Thema Digital Humanities. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. p. 12. (2013)

Rózsa Katinka and Deppe Katharina: Veranstaltungen des Lehrstuhls für Österreichische Literatur und Kultur. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 40-43. (2013)

Kovács Balázs: Von der Philologie über die Musik bis zur Baukunst : ein Bericht über das aktuelle Humboldt-Kolleg in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 8-9. (2013)

Huber Máté Imre: Workshop mit fünf galdenen Mäusen, Redaktionssitzung mit elf Kasseler Gästen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 34-37. (2013)

Huber Máté Imre: An der Grenze zwischen Kunst und Politik. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (13) 1-2. pp. 54-55. (2013)

Zámbó Krisztina: 55 Minuten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. p. 97. (2012)

Almási Attila: Abgedreht, Kamera in der Hand! In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. p. 42. (2012)

Fetter Zsuzsanna: Arno Strobel : Das Skript - ein Roman, der unter die Haut kriecht. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 84-85. (2012)

Biczó Ádám: Bence Fliegaufs Film : "Csak a szél" - echo der deutschen Presse. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. p. 43. (2012)

Bors Dóra: Berlin schläft nie. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 26-27. (2012)

Éder Nóra and Szász Éva: Besuch an der Universität Wien und im DINAMLEX : das akademische Programm der Wiener Studienreise. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 37-38. (2012)

Nagy Emese: Der "Kolumbus des Balkans" war in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 46-47. (2012)

Almási Attila: Der Baader Meinhof Komplex. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 48-49. (2012)

Zámbó Krisztina: Der Riss der Zeit geht durch mein Herz. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. p. 87. (2012)

Szarvas Ákos: Der Text an der Schnittstelle : ein internationales Humboldt-Kolleg am Institut für Germanistik der Universität Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 16-18. (2012)

Sípos Zsófia: Die Frau von früher. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 88-89. (2012)

Döttlaff Elisabetha: Die Problematik des bewussten Lebens. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 52-53. (2012)

Nuszpl Szabolcs: Drei Zeilen und 17 Silben : Kreatives Schreiben mit Ingo Cesaro. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 92-94. (2012)

Fetter Zsuzsanna and Gules Christiana and Zámbó Krisztina: Editorial : "eine Rede ist das beste Mittel, um eine grosse Gruppe zu motivieren.". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. p. 6. (2012)

Biczó Ádám: Ein zweisprachiger Schulkomplex im Herzen des Ungarndeutschtums. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 74-76. (2012)

Hajtmann Barbara: Eine Woche mit den Göttingern. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 90-91. (2012)

Fábián Ágnes: "Furchtloser Felix" : die Geschichte des Weltrekordlers Felix Baumgartner. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 61-63. (2012)

Nagy Emese: "Germanistik nach der Jahrtausendwende". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 14-15. (2012)

Gröb Tamás: Germanistik rockt Bands im Germanistikstudium. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 54-55. (2012)

Csiszár Julianna: Geteilt : als die Mauer noch stand. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 50-51. (2012)

Zámbó Krisztina: Im Moment gefroren. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 95-96. (2012)

Internationale Hermann Hesse-Tagung aus Anlass des fünfzigsten Todestages des Dichters. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. p. 8. (2012)

Biczó Ádám and Kenderes László: Interview mit Dr. habil. Géza Horváth. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 9-11. (2012)

Szopkó Dóra: Interview mit László Bereczki. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 72-73. (2012)

Tapai Anna Lili: Interview mit Studierenden aus dem Masterstudiengang für Dolmetschen und Übersetzen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 81-83. (2012)

Pajor Katalin: "Nur für uns" : Frauenhilfe an der JoGu Mainz. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 58-60. (2012)

Gules Christiana: "Schau! Wir waren die ersten!". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 77-80. (2012)

Mayer Anna: Second life : ein Weg um Deutsch zu unterrichten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 56-57. (2012)

Bors Dóra: So wird GeMacht! In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 28-30. (2012)

Surinás Olga: Sondersammlung von Dr. Pál Vezényi an der Universität Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 32-33. (2012)

Pánczél Katalin: "Sprachmächtig, sprachlos, mehrsprachig". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 39-41. (2012)

Fetter Zsuzsanna: Tauben fliegen auf : Melinda Nadj Abonji liest in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 44-45. (2012)

Zrínyi Orsolya: Universalien-Konferenz : "Universalien? Annäherungen an die Natur der Literatur". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 12-13. (2012)

Zámbó Krisztina: Von Nosferatu über die Alchemie bis zum deutschen Schäferhund : interview mit Gábor Váradi. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 68-71. (2012)

Gules Christiana: Was in Lendnitz passiert, bteibt in Lendnitz. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. p. 86. (2012)

Illés Eszter: Welche Sprachen sprichst du bei Facebook... : ...und in der Wirklichkeit? : Gymnasiastinnen berichten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 64-66. (2012)

Gules Christiana: Wenn Rammstein auf Arany trifft : Balladen damals und heute. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 20-22. (2012)

Gora Patrik: Zum 150. Geburtstag von Arthur Schnitzler : Tagung in Szeged zum Werk des berühmten Erzählers und Dramatikers. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 24-25. (2012)

Jagicza Evelin: Überhaupt nicht egal : sturm oder strom - ist der Strom heutzutage Teil oder Bedingung unseres Lebens? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. p. 34. (2012)

Nagy Emese and Szabó Anita: Österreichisches Deutsch : eine Studienreise nach Wien. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (12) 1-2. pp. 35-36. (2012)

Lukács Anna Angyalka and Tóth Zoltán: 10 Jahre GeMa. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 3. (2011)

Mészáros Anikó and Piróth Ildikó: 10 Jahre GeMa : Geschichte in aller Kürze. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 5. (2011)

Fetter Zsuzsanna and Tóth Zoltán: 10 Jahre mit vielen Erinnerungen, viel Arbeit und noch mehr Spaß. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. p. 9. (2011)

Biczó Ádám and Forgács Ádám and Hegedűs Beáta: Alles Gute, GEMA! : Der 22. September 2011 war ein besonderer Tag im Leben des GeMa, weil das Magazin seinen 10. Geburtstag feierte. Im Laufe der Jahre schrieben viele Studierende zahlreiche bunt Artikel für das Magazin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 17-19. (2011)

Mayer Anna: Astrogatia Concordia : das perfekte System : Rezension. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 47-48. (2011)

Doden Ulla: Bilingualer Unterricht : das Németh László Gymnasium im Vergleich mit einem deutschen Gymnasium. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 44. (2011)

Barna Ferenc and Morgenstern Christian: Christian Morgenstern : Die drei Spatzen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. p. 60. (2011)

Piróth Ildikó: DAAD-Studienreise : eine wunderbare Reise nach Deutschland. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 38. (2011)

Koloh Nóra: Das Experiment 2001/2010 : ein Vergleich von zwei Filmen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 47. (2011)

Das Gesamtergebnis aller 18 Länder. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. pp. 52-53. (2011)

Zámbó Krisztina: Das Haus der Minderheiten in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 64-67. (2011)

Lippai Erzsébet: Das Nationalgefühl der Deutschen : eine Frage des Gefühls. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 54. (2011)

Nuszpl Szabolcs: Der lange Marsch von 1956 bis 2011 : die Studentenvertretung der Germanistik an der Uni Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 37. (2011)

Romsics Edina: Deutsch-amerikanische Beziechungen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 69-70. (2011)

Bozó Péter and Bús Attila: Deutsche Praktikanten in der Gastronomie in Szeged : Gastschüler aus München. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 56. (2011)

Bozó Péter: Deutschland: Land der Toleranz : persönliche Erfahrungen von der Studienreise. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 39. (2011)

Doden Ulla: Deutschlerner an Bushaltestelle : Brigita Kacjan - ein Vortrag über Probleme im modernen Fremdsprachenunterricht. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 26. (2011)

Bús Attila and Tápai Eszter: Die Anfänge des GeMa : im Gespräch mit Autorinnen des ersten Heftes. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. pp. 6-7. (2011)

Tápai Eszter: Die Arbeit des technischen Redakteurs des GeMa : Interview mit Dániel Galó. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. pp. 10-11. (2011)

Mányó Krisztián: Die Legende lebt weiter. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 39-41. (2011)

Zámbó Krisztina: Die Lust. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 53-55. (2011)

Winkler Marco: Die größte Erfindung der Menschheit : zwei Bücher über die Wandlungen der Sprache und ihren kulturellen Gehalt. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. pp. 33-34. (2011)

Szopkó Dóra: Die kleinen Segler : Interview mit Piros Vágó. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 90-92. (2011)

Tápai Eszter: DozentInnen und StudentInnen, die sich gemeinsam amüsieren : ein Brief über den Fachabend. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. pp. 35-36. (2011)

Bakos Noémi: Ein Gespräch mit Professor Dr. András Masát, dem Rektor der AUB. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 29-31. (2011)

Kálmán Andrea and Pap Boglárka: Ein angenehmer Abend wie in der Vergangenheit : Ernesty International - Konzert der österreichischen Band in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 49. (2011)

Koloh Nóra and Lukács Anna Angyalka: Eine Frau, die fasziniert : Interview mit Dr. Ewa Drewnowska-Vargáné. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. pp. 19-20. (2011)

Erdélyi Anita: Eine Nachmittagsreise in die Welt der modernen Malerei. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 36-37. (2011)

Tóth Zoltán: Eine Tragödie, die zum Lachen bringt : Flix: Faust als Graphic Novel. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. pp. 16-17. (2011)

Lukács Anna Angyalka and Tóth Zoltán: Eine lebende Legende : Gespräch mit Professor Árpád Bernáth. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. pp. 15-16. (2011)

Bobály Gábor and Tóth Zoltán: Eine rappende GeMa-Lektorin, die nicht im "Erasmusland" leben möchte : Interview mit Andrea Rebb. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. pp. 22-23. (2011)

Mityók Andrea: Erfahrungen mit dem Ungarndeutschtum : Gespräch mit Ungarndeutschen in der GeMa-Redaktion. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. pp. 11-12. (2011)

Mészáros Anikó and Piróth Ildikó: "Es lohnte sich" : ein Portrait des GeMa-Chefredakteurs. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 7. (2011)

Jurkovics Adrienn: Essen oder Nichtessen? : das ist hier die Frage...(für Vegetarier). In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 60. (2011)

Sípos Zsófia: FSJ : [Freiwilliges soziales Jahr]. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 71-75. (2011)

Bakos Noémi: Festival of Lights 2011. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 81-82. (2011)

Lessmeister Róbert: Fünf Jahre an der Uni Szeged : Rückblick auf die Studienjahre - Vorausblick in die Zukunft. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 13. (2011)

Mészáros Anikó and Piróth Ildikó: GeMa mit den Augen der muttersprachlichen LektorInnen : Erinnerungen über die zehn Jahre. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. pp. 8-9. (2011)

Pintér Mónika: Germanistischer Master-Doppeldiplomstudiengang Szeged-Kassel : Besuch an der Universität Kassel. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. pp. 38-39. (2011)

Nuszpl Szabolcs: Gibt es dort Kartoffeln? : Porträt über Ulla Doden, Erasmus-Studentin aus Göttingen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 24. (2011)

Szilaski Krisztina: "Go Styria!" : ein Auslandssemester als Absolventin an der Karl-Franzens-Universität Graz. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 40. (2011)

Nuszpl Szabolcs: "Gottes Freund und aller Welt Feind" : Leben und Wirken des größten deutschen Piraten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. pp. 61-62. (2011)

Sípos Zsófia and Erdély Anita: Herzlich Willkommen ... In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 22-23. (2011)

Fodor Éva: "Ich habe zwei wunderschöne Berufe" : Interview mit der ehemaligen Germanistikstudentin Edit Sövényházy. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 93-95. (2011)

Mayer Anna: Im Winter. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. p. 57. (2011)

Kispál Tamás: In memoriam Konrad Gerescher : 1934 - 2011. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. p. 7. (2011)

Jurkovics Adrienn: Jeden Sonntag im Zeichen der Liebe und Musik : eine Geschichte über einen Park an der Mauer in Berlin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 59. (2011)

Komáromi Katalin and Freiherr von Eichendorff Joseph: Joseph Freiherr von Eichendorff : Weihnachten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. p. 61. (2011)

Kenderes László and Nuszpl Szabolcs: "Junge Dichter Europas" : Übersetzungswettbewerb für Schüler und Schülerinnen in Ungarn. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 58-59. (2011)

Romsics Edina: Katarina Wagner : eine Linguistik "who rocks". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 27. (2011)

Szalma Boglárka: Katy Perry, Hitchcock und die Göttin des Glücks. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 77-78. (2011)

Piróth Ildikó: Komplexe Probleme im ungarischen Deutschunterricht : ein Gespräch mit Katalin Petneki. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. pp. 20-21. (2011)

Tápai Eszter: Links könnt ihr das Parlament sehen rechts ... ich weiß nicht genau, was : eine Studienreise nach Wien : 18.-20. November 2011. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 86-88. (2011)

Lukács Anna Angyalka: Maskerade der Kulturen : Ilija Trojanow: Der Weltensammler. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 46. (2011)

Winkler Marco and Gernhardt Robert: Mehr Sprache, mehr Germanistik! In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. pp. 31-32. (2011)

Kálmán Andrea and Pap Boglárka: MentorInnen für die anderen : Portrait von ehemaligen studentischen GeMa-ChefredakteurInnen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 9. (2011)

Bakos Noémi: Mitfahrgelegenheit. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 84-85. (2011)

Nachrichten Sommersemester 2011. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 4. (2011)

Mitnyán Lajos: Narratologie, Ästhetik, Literaturgeschichte : Symposium zu Prof. Dr. Árpád Bernáths 70. Geburtstag. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. pp. 14-15. (2011)

Majoros Zsuzsanna: Noch ein Buch mehr im Regal? : Lehrbuch über Verben. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 45. (2011)

Török Sándor: OTDK - Studierendenwettbewerb in Germanistik : Landesrunde der Humanwissenschaften in Eger. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 22. (2011)

Jurkovics Adrienn: Poesie der Gegensätze : ein unvergessliches Varietéerlebnis in Berlin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. pp. 60-61. (2011)

Prof Eierkopf zeigt : Klaus Störtebeker. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 63. (2011)

Fetter Zsuzsanna and Szopkó Dóra: Prof. Dr. Ulrich Ammon : der Sprachwissenschaftler in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 24-26. (2011)

Tápai Eszter: Schiedsrichter und Wissenschaftler im Ring : ein Gespräch mit Viktor Kassai und András Vizkelety im Goethe-Institut in Budapest. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. pp. 51-52. (2011)

Szabó Anita and Berger Valentina Berta: Schlaf, Kindlein, schlaf ... In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 49-51. (2011)

Bobály Gábor: Schneller Ausflug in den Westen : eine Fahrt mit Studierenden durch die deutschsprachigen Länder. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 55. (2011)

Bozó Péter: Sport- und Deutschlernen im Karate-Trainingslager : der Hanshi aus Wien zu Besuch in Ungarn. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 50. (2011)

Máté Lilla and Jacobs Steffen: Steffen Jacobs : Mystical Wife. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. p. 62. (2011)

Romsics Edina: Szegeder AbsolventInnen als Deutschlehrer : ehemalige Szegeder StudentInnen am Németh László Gymnasium in Hódmezővásárhely. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 43. (2011)

Árpás Tímea and Pacal Csilla: Tokio Hotel vs. Goethe : ein Vortrag von Bastian Sick. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 20-21. (2011)

Tóth Zoltán: Treffer oder Eigentor? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 45-46. (2011)

Rónai Nikolett and Szalma Boglárka: Universale Germanistik : beobachten, anhören, Meinungen äußern, Lösung finden für Probleme. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 14-15. (2011)

Koloh Nóra and Lukács Anna Angyalka: "Unser guter, alter Gustav" : Mahler Ausstellung & Theaterstück in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 28. (2011)

Romsics Edina: Unsere Hoffnung: die neue Generation : Schüler diskutieren über ihre Zukunft in Ungarn. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 42. (2011)

Kálmán Andrea and Pap Boglárka: "Viel toller, als ich erwartet habe!" : Interview mit der Berliner Praktikantin Julia Dopleb. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 25. (2011)

Hegedűs Ildikó: Von der Benrather Linie nach Brüssel - Spaß muss sein! : wie viel ist ein Germanistikdiplom auf dem internationalen Arbeitsmarkt wert? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 30. (2011)

Forgács Ádám and Kenderes László: Warum ist es wichtig, österreichische Literatur zu lesen? : Interview mit Dr. Attila Bombitz. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 2. pp. 27-28. (2011)

Lippai Erzsébet: Werner Herzog : ein Regisseur, dem selbst Berge nicht im Weg stehen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 48. (2011)

Lukács Anna Angyalka and Bozó Péter and Bús Attila: "Wie ein Dirigent..." : Habilitationsvortrag von Géza Horváth. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. pp. 17-18. (2011)

Lippai Erzsébet: "Wo die Raben noch über Burgen fliegen" : Mittelalterflair auf Burg Rabenstein in der Fränkischen Schweiz. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 57. (2011)

Doden Ulla: Zweisprachiger Unterricht : das Németh László Gymnasium in Hódmezővásárhely. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 41. (2011)

Mityók Andrea: Über Sinn oder Unsinn von Minderheiten-Projekten : Internationale Konferenz an der Universität Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 29. (2011)

Szilaski Krisztina: "... zerstückelten sie und versteckten einige Leichenteile in einer Marmorsäule" : Hans Gross Kriminalmuseum der Universität Graz. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (11) 1. p. 58. (2011)

Kálmán Andrea and Pap Boglárka: 2010 - Das Jahr der Veränderung für Germanistikstudierende in Szeged : die Gründung des neuen NDK. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 5. (2010)

Hevesi Mónika and Kispál Tamás: Alles, was wir von Ungarn (nie) wissen wollten : ein lebensgefährliches Buch. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. p. 29. (2010)

Horváth András: Auf neuen Wegen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. p. 3. (2010)

Mányó Krisztián: Aufklärung und Aufregung : 50 Jahre Schwule und Lesben in der BRAVO. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 29. (2010)

Lőrinc Andrea: Aus Szeged nach Deutschland : ein Portrait. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. pp. 20-21. (2010)

Döttlaff Elisabetha and Tápai Eszter: Berliner Mauer in Szeged : eine Veranstaltung zum 21. Jubiläum des Mauerfalls. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. pp. 40-41. (2010)

Csóti Nikolett and Bányai Fanni: Blutiges Geld. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. pp. 48-50. (2010)

Mészáros Anikó: Blättern, berühren, hören und sehen : ein interaktiver Besuch im Jüdischen Museum Berlin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. pp. 31-32. (2010)

Tomasovszki Beáta: Bologna sind keine Spagetti : Lehrerausbildung im Bologna-System. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. pp. 5-6. (2010)

Tóth Zoltán: Das Leben im Wohnheim mal anders : aus der Sicht der Außenseiter. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. p. 28. (2010)

Lukács Anna Angyalka: Dem sitzt doch ein Schalk im Nacken! : Till Eulenspiegel und seine kleinen-großen Bosheiten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. pp. 36-37. (2010)

Toldi Dorottya: Der Deutsche Buchpreis 2010 : eine ungarische Autorin aus Serbien gewinnt. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 25. (2010)

Pintér Mónika: Der Knochenmann : ein Filmerlebnis aus Österreich. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. p. 31. (2010)

Tápai Eszter and Varga Szabina: Der Räuber : Österreichische Filmwoche in Ungarn. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. pp. 31-32. (2010)

Tápai Eszter and Lukács Anna Angyalka: Der feurige Engel, die verwundete Möwe und der gekränkte Liebhaber : ungarische Erfolge beim Armel-Opernfestival 2010. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 34. (2010)

Besír Márk and Nuszpl Szabolcs: Deutsch lernen am Ufer der Theiß : ein angenehmer Besuch im Tömörkény Gymnasium in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. pp. 22-24. (2010)

Bakos Noémi: Deutsche Filmwoche in Ungarn : der Film Lila, Lila. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 32. (2010)

Bozó Péter: Deutsche Gastschüler_innen in Kistelek : der Beginn einer Freundschaft. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 44. (2010)

Lőrinc Andrea and Mészáros Anikó: Deutsche Sprichwörter : Lernstoff für Fremdsprachenlerner. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. p. 17. (2010)

Tóth Zoltán: Die Welt steht uns zu Füßen, aber sind wir bereit? : Interkulturelle Gespräche über die Interkulturalität. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 14. (2010)

Kálmán Andrea and Pap Boglárka: Die hässliche Wahrheit unter der prächtigen Oberfläche : Stanley Kubrick: Eyes wide shut. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 33. (2010)

Horváth András: Die ungarischen Germanistikstudierenden in jungen deutschen Augen : deutsche Praktikantinnen in Szeged im Gespräch. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. pp. 11-12. (2010)

Gerescher Konrad: Die volkskundliche Diplomarbeit : wie sie den Einstieg in das Berufsleben erleichtert. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. p. 18. (2010)

Pintér Mónika: Ein Fach, zwei Diplome : Masterstudiengang Germanistik Szeged-Kassel. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. p. 6. (2010)

Tápai Eszter: Ein Jahr der Erfahrungen : mein freiwilliges soziales Jahr. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. pp. 42-43. (2010)

Kovács Zsanett and Nyári Anita: Ein Tag mit Kaffee in Wien : Wiener Kaffeehäuser. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 21. (2010)

Kálmán Andrea and Pap Boglárka: Ein vielseitiger deutscher Professor in Szeged : Porträt von Heinz-Helmut Lüger. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 11. (2010)

Birinyi Katalin and Novák Nikolett and Tóth Zoltán: Ein wunderbares Buch : Bernhard Schlink: Der Vorleser. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. pp. 26-27. (2010)

Szilaski Krisztina: Ein österreichischer Schmuck-Abend in Szeged : "Die Luft ist wie Champagner - Amüsantes und Pikantes rund um die Liebe" von Arthur Schnitzler. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. pp. 15-16. (2010)

Tóth Zoltán: Eine Stunde mal anders : Lehrveranstaltungen am UBZ. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. p. 27. (2010)

Török Sándor: Entgrenzung des Raumes, Alexander Lernet-Holenia und das östliche Europa : Vortrag von Detlef Haberland in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 12. (2010)

Hevesi Mónika: Erasmus macht mutig : Stipendienmöglichkeiten für Studium in Deutschland. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. p. 19. (2010)

Kovács Kornél: Es ist besonders nützlich, wenn man mehrere Sprachen kennt : Interview mit Frau Prof. Dr. Gisela Zifonun. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. pp. 10-11. (2010)

Lukács Anna Angyalka and Tóth Zoltán: Fortsetzung folgt... : das zweisprachige Bildungszentrum in Baja. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. p. 26. (2010)

Török Sándor: Gläserne Engel : Ingo Cesaro in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. p. 16. (2010)

Varga Szabina: Grammatik, Sprachgeschichte, Verben : Bücherpräsentation am Lehrstuhl für Germanistische Linguistik. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 10. (2010)

Pintér Mónika: Göttinger Germanistikstudierende in Szeged : binationale Literaturveranstaltung an der Universität. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 8. (2010)

Lukács Anna Angyalka: Herren der Winde : Schandmaul - Deutscher Folkrock mit mittelalterlichen Instrumenten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. p. 30. (2010)

Lessmeister Róbert: "Ich wollte neue Wege gehen" : Gespräch mit Tamás Kispál über seine Promotion zu Metaphern. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. pp. 13-14. (2010)

Hevesi Mónika: Impressionen aus Göttingen, der Stadt von Gänseliesel : Erasmus-Stipendium an der Georg-August-Universität. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. pp. 22-23. (2010)

Varga Szabina: Impressionen aus Regensburg : die Bayern und ihr Dialekt. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 19. (2010)

Lukács Anna Angyalka and Tóth Zoltán: Jadwiga Hałas : Polnische Erasmus-Studentin in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 9. (2010)

Lessmeister Róbert: Klassische Philologie und Kampfkunst : Interview mit Noémi Benedek, der neuen Sófi-Preisträgerin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 15. (2010)

Pintér Mónika: Körperwelten : die Bodies-Ausstellung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. p. 32. (2010)

Karl Éva: Lang(weilig)e Abende : Gedanken über das Buch "Lange Abende" von Martin Kolozs. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 28. (2010)

Nyári Anita: Legenden existieren : Kraftwerk in Ungarn. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 36. (2010)

Toldi Dorottya: Mauerhasen : "Der Film erweiterte die Grenzen des Dokumentarfilms". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. pp. 30-31. (2010)

Bakos Noémi: Melinda Nadj Abonji: Tauben fliegen auf. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 26. (2010)

Hevesi Mónika: Migration in Europa aus Jugendperspektive : Internationales Seminar und Konferenz der Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) auf Malta. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. pp. 39-40. (2010)

Mészáros Anikó: Mit einem ERASMUS-Stipendium in Regensburg : wofür reicht eigentlich ein Erasmus-Stipendium? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. pp. 23-24. (2010)

Benedek Noémi Mária: Nachrichten Sommersemester 2010. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. p. 4. (2010)

Nachrichten Wintersemester 2010. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 4. (2010)

Lukács Anna Angyalka and Tóth Zoltán: Neuheiten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 3. (2010)

Hevesi Judit: Ohne Krimi..... : ein germanistisches Krimiseminar an der Universität Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 47. (2010)

Sztankó Csilla: Praktikum in Deutschland : Interview mit einer ehemaligen AIESEC-Praktikantin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. pp. 24-25. (2010)

Kovács Zsanett and Birinyi Katalin: Schweizer Schokolade : ein knapper Überblick. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 46. (2010)

Karl Éva: Soul Kitchen : ein Film für die Seele. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 30. (2010)

Horváth András and Mészáros Anikó: Studentenmobilität und internationale Projekte - mehr als Spracharbeit und Sprachwissenschaft : das Wirken der DAAD-Lektorin Ellen Tichy an der Universität Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. pp. 7-8. (2010)

Gere Orsolya: Syntax-Tutorin aus Kassel in Szeged : Interview mit Linda Kleber. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 17. (2010)

Toldi Dorottya: Szegeder Erinnerungen und Karriere nach der Universität : Gespräch mit der Ex-Studentin der Szegeder Germanistik, Klára Peer. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 16. (2010)

Gere Orsolya and Török Sándor: TDK - Wissenschaftlicher Studierendenwettbewerb in Germanistik : Hausrunde als Vorbereitung in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 6. (2010)

Gere Orsolya: Taizé : ein Wort, so viele Bedeutungen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 43. (2010)

Birinyi Katalin and Novák Nikolett: Text- und Gesprächslinguistik : ein Modul im Germanistik-Bachelor in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 7. (2010)

Sóti Anett: Unser vielfältiges Europa : Nachwuchsjournalistentagung in Berlin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. pp. 33-34. (2010)

Gerescher Konrad: Wenn die Wirtschaft lockt : Chancen der Germanistik-Absolvent_innen auf dem Arbeitsmakrt. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 45. (2010)

Pintér Mónika and Claudius Matthias and Sleisz Boldizsár and Cesaro Ingo and Sejben Anita and Eichendorff Joseph Freiherr von and Kozma Kamilla: Wieder neue "Junge Dichter Europas" : Übersetzungswettbewerb für Schüler_innen in Ungarn. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. pp. 37-38. (2010)

Bozó Péter: Wien : Reiseführer für die Donaumetropole. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. pp. 28-29. (2010)

Kovács Zsanett and Nyári Anita: Wir haben einen Schlüssel aus Göttingen : die Niedersächsische Saats- und Universitätsbibliothek (SUB). In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 20. (2010)

Karl Éva: "Wir umarmen dich, Theater!" : Tag der offenen Tür im Nationaltheater in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 35. (2010)

Lukács Anna Angyalka and Sztankó Csilla: Wirtschaftesdeutsch für Germanisten in Szeged : Interview mit Dorothea Böhme. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. p. 9. (2010)

Tóth Zoltán: Wo sich die Besten messen : Winterolympiade 2010. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 1. p. 34. (2010)

Ancsin Nóra and Bencsik Róbert: Zum dritten Mal in Berlin : Berlin inter3 wieder. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. p. 18. (2010)

Lukács Anna Angyalka: Über deutsche Grenzen hinaus : Interview mit Prof. Dr. Detlef Haberland. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (10) 2. pp. 12-13. (2010)

Lessmeister Róbert: 18 Jahre Lehrstuhlleitung : Abschiedfest für Péter Bassola. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 40. (2009)

Pelyach Júlia and Rutsch Nóra: 2008/2009 Erasmus-Austauschprogramm in Regensburg : warum Regensburg? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 21. (2009)

Mányó Krisztián and Kiss Ilona: Abenteuer-Studium mit Redensarten : Berlin, Ostbahnhof. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 22. (2009)

Kóger Viktória: Alex, ein offener Kanal in Berlin : Gespräch mit Anneke Plass. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 18. (2009)

Fekete Bertalan: Audiovisuelle Eindrücke im Dschungel der Intermedialität : Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim 2009. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 9-10. (2009)

Enzsöl Enikő: Aus der Vergangenheit, von der Gegenwart, für die Zukunft : das Reichstagsgebäude in Berlin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 15. (2009)

Horváth András: Auslandsstudium, Verabschiedung und Nachwuchs. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 3. (2009)

Mányó Krisztián: Berlin, die einzigartige Hauptstadt der Deutschen : Berlin und Umgebung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 26-27. (2009)

Sztankó Csilla: Bilingual lernen : der Unterricht im Petőfi-Sándor-Gymnasium in Mezőberény. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 27-28. (2009)

Mészáros Anikó: "Burghausen hat eine lange Geschichte und eine noch längere Burg" : ein Eintrag im Guiness-Buch der Rekorde. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 32. (2009)

Romsics Anita: Das Raubtier mit Intelligenz : Julius Fast: Typisch Frau! Typisch Mann! In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 28. (2009)

Mészáros Anikó: Das Schloss Heidelberg : Eine der berühmtesten Ruinen Deutschlands. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 11. (2009)

Sztankó Csilla: Der erste mögliche Schritt zu einem Studium in Deutschland : die DSD-Prüfung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 30. (2009)

Schwitters Kurt and Dugár Péter and Morgenstern Christian and Rácz Gergő and Borchert Wolfgang and Veres Ágost and Arnim Achim von and Fázer Márk: Dichtungen : [Übersetzungswettbewerb]. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 12. (2009)

Lukács Anna Angyalka: Die Doktorverteidigung von Jürgen Below : Hesseforscher verteidigt seine Doktorarbeit. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 33. (2009)

Ivan and Matzdorf Inga: "Diese 6 Monate in Berlin werde ich nie vergessen..." : ein Copernicus Stipendiat über seine Zeit in Berlin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 23-24. (2009)

Horváth András: Ein Ausweg aus dem Irrgarten der Uni-Wörter : deutsch-ungarisches, ungarisch-deutsches Fachwörterbuch zum Hochschulwesen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 25. (2009)

Horváth András: Ein Heft rund um Berlin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 3. (2009)

Romsics Anita: Ein spezielles Angebot für meinen Sohn : in Liebe für Mama, in Liebe für Papa. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 36. (2009)

Horváth András: Eine Berliner Institution, die ungarische Interessen vertritt : das Collegium Hungaricum Berlin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 20-21. (2009)

Kóger Viktória: "Eine Insel fürs Leben" : moin, moin Langeoog. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 39. (2009)

Miskolci Árpád: Englisch oder Deutsch? Beides - aber wie? : Gedanken über notwendige Fremdsprachen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 42. (2009)

Hevesi Mónika and Szvoboda Stefánia and Knecht Albert: Erste Schritte in Richtung Deutschland : wichtige Infos und Ratschläge zum Erasmus-Stipendium. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 19-20. (2009)

Majoros Zsuzsanna: Erziehung zum Menschen : zusammenleben mit besonderen Kindern. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 40. (2009)

Kóger Viktória and Mészáros Anikó: Französische Eleganz und akzentfreies Deutsch : Gespräch mit Prof. Dr. Martine Dalmas. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 42. (2009)

Horváth András: Gedichtsschreiben auf eigene Faust : Unterrichtserfahrungen im Petőfi-Sándor-Gymnasium in Mezőberény. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 28-29. (2009)

Geisz Tamás: Hoch über dem Meeresspiegel : Gedanken über den Zauberberg von Thomas Mann. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 28-29. (2009)

Török Sándor: Honorar und die letzten Irritationen : Thomas Bernhard: Meine Preise. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 34. (2009)

Majoros Zsuzsanna: Im Mittelpunkt steht der Mensch : Anthroposophie von Rudolf Steiner. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 41-42. (2009)

Mészáros Anikó: International, Interdisziplinär, interkulturell : zum zweiten Mal "Berlin inter3" an der Humboldt-Universität zu Berlin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 6. (2009)

Török Sándor: "Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?" : Thomas Bernhard Symposium in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 14. (2009)

Lukács Anna Angyalka: "Ja, ich will!" - "Igen, akarom!" : eine deutsch-ungarische Familiengeschichte. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 35. (2009)

Enzsöl Enikő and Mányó Krisztián and Sztankó Csilla: Journalisten in Berlin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 13-14. (2009)

Mencel Mónika and Török Sándor: Kasseler Mediävistik in Szeged : Interview mit Susanne Schul und Anne-Katrin Inder. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 11. (2009)

Sztankó Csilla: Kerndeutschstunde in Mezőberény : ein Grundstein zur zweisprachigen Bildung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 26. (2009)

Lukács Anna Angyalka: Kultur, Film und Zeitung : Gespräch mit der DAAD-Sprachassistentin Alma Dreyer. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 41-42. (2009)

Lukács Anna Angyalka: Künstlerischer und gastronomischer Genuss : ein erneuter GeMa-Besuch auf der Gerescher-Tanya. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 23-24. (2009)

Horváth András: Lampenfieber, Desinteresse, unterschiedliche Sprachkenntnisse : ein Kommentar zur Einstellung der Germanistikstudenten zum Studium aus Dozentensicht. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 6-7. (2009)

Lukács Anna Angyalka: Lass mich über Auschwitz sprechen : Antworten auf Fragen zu Auschwitz. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 27. (2009)

Geisz Tamás: Lesen im Mittelpunkt : Internationales Buchfestival 2009 in Budapest. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 29. (2009)

Tóth Zoltán: Liebesgeschichte und das Dritte Reich : der Vorleser. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 35. (2009)

Kecskés Rita: Literatur in Bewegung : ein interessanter Kurs über die Literatur. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 15. (2009)

Romsics Anita: Macht durch Disziplin! Macht durch Gemeinschaft! Macht durch Handeln! : Morton Rhue: Die Welle. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 31. (2009)

Mészáros Anikó: "Man lernt Sachverhalte kritisch zu hinterfragen und schult die eigenen journalistischen Fähigkeiten" : 20 Jahre UnAufgefordert. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 21. (2009)

Erdélyi Krisztina: "Man muss eigene Ideen haben, die man auch offensiv vertritt" : Besuch bei der Taz. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 16. (2009)

Majoros Zsuzsanna: Mein zweites Zuhause : Szent Imre Studentenwohnheim in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 25. (2009)

Lessmeister Róbert: "Meine Dissertation war ein Zufall" : Interview mit Professor Catherine Fabricius-Hansen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 8-9. (2009)

Nachrichten Sommersemester 2009. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 4. (2009)

Nachrichten Wintersemester 2009. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 4. (2009)

Szilaski Krisztina: "Ohne Fundament kann kein Haus gebaut werden" : ein neues Buch über die Geschäftskommunikation auf Deutsch. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 33-34. (2009)

Mészáros Anikó: "Ohne Kämpfe gibt es keine Motivation" : Absolventin Anita Romsics. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 40-41. (2009)

Kóger Viktória and Lukács Anna Angyalka: Orientierungssuche und Unsicherheit : Chancen für Germanisten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 16-17. (2009)

Romsics Anita: Ostalgie : die westliche "Terra incognita" - Tour. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 34. (2009)

Kovács Kornél: Praxiskontakte : praxisorientierte Leistungen während des Studiums. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 22. (2009)

Kóger Viktória and Miskolci Árpád: Seminar mit Kasseler Gastdozenten : Stummfilme. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 9-10. (2009)

Török Sándor: So gesehen : ein neues Lexikon von Euphemismen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 35-36. (2009)

Miskolci Árpád: Spiegel der Gegenwart : Fritz Hochwälder: Das heilige Experiment. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 36. (2009)

Knecht Albert: Stipendium mit Erasmus : warum muss man Erasmus machen? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 17-18. (2009)

Mészáros Anikó: Studienreise nach Deutschland : Heidelberg, Mannheim, Köln und Göttingen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 8. (2009)

Török Sándor: Tag der Szegeder Universität 2009 : Doctor Honoris Causa Ehrentitelverleihung an Prof. Heinz Vater. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 5. (2009)

Kiss Ilona: Tourismuswortschatz für alle! : deutsch-ungarisches, ungarisch-deutsches touristisches Wörterbuch. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 26. (2009)

Hevesi Mónika: Traumaufgabe und die Macht der Technik : die Deutsche Welle in Berlin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 17. (2009)

Sóti Anett: Verschiedene Nationen, gemeinsames Radio : Radio Multicult 2.0. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 19. (2009)

Lessmeister Róbert and Tóth Zoltán: Von Rezeption zu Redewiedergabe : eine zweitägige Vortragsreihe von Catherine Fabricius-Hansen in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 7. (2009)

Hevesi Mónika: Warum immer die Deutschen? : eine Katastrophe in Europa verdeckt die anderen in der Welt. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 37-38. (2009)

Romsics Anita: Wegen der Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! : neue deutsche Filme im Grand Café. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 30. (2009)

Mencel Mónika: Wie Deutsche in Szeged leben? : deutsche Medizinstudenten an der Universität Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. p. 24. (2009)

Erdélyi Krisztina: Wie die Stadt 2009 den Mauerfall feierte : Bericht aus Berlin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 37-38. (2009)

Hevesi Mónika: Wir sind keine Spielzeuge! : Tiere und ihre Retter in Ungarn und in Deutschland. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 39. (2009)

Kóger Viktória: Wissenschaftlicher Studierendenwettbewerb 2009 : Nikoletta Nagy erhielt ersten Preis in germanistischer Linguistik. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 5-6. (2009)

Török Sándor: Wochenende der Textsorten : dritter Journalistenworkshop ungarischer Germanistikmagazine in Piliscsaba. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 12-13. (2009)

Lukács Anna Angyalka: Über Kulturschock, Pornografie und künstlerische Freiheit : ein lehrreiches Opernfestival in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 2. pp. 31-32. (2009)

Lukács Anna Angyalka: Über Salz, Pfeffer und Mikrokosmos : ein Einblick in die Wunderkammer der Habsburger. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. p. 32. (2009)

Geisz Tamás: Über unsere Kinder : Kommentar über das Kindergeld in Ungarn und in Deutschland. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (9) 1. pp. 36-37. (2009)

Surinás Olga: 100% Multi-Kulti (nicht nur) für ein Wochenende : Nachtreffen der ehemaligen DSA-Teilnehmer. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 25. (2008)

Kóger Viktória: 2009 - vielleicht happy end : Akkreditationsschwierigkeiten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 5-6. (2008)

Horváth András: Abenteuer im deutschen Alltag : Carol Kloeppel : Dear Germany. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 29. (2008)

Horváth András: Auszug aus einem Leserbrief : Debrecen, den 15. Mai 2008. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 50. (2008)

Török Sándor: Bilateral essen und kochen : das neue Gastronomiewörterbuch des Grimm-Verlags. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 28-29. (2008)

Ráczné Romsics Anita: Das Leben ein Traum : ein märchenhaftes Seminar : "Übergangsräume" mit Eszter Propszt. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 8. (2008)

Romsics Anita: Das Stück war treffend wie Tells Pfeil : Wilhelm Tell und Gilberte de Courgenay. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 37. (2008)

Lukács Anna Angyalka: Das erste Semester an der Uni : ein Semester voller Überraschungen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 7. (2008)

Horváth Anikó and Szanka Éva: Das ist uns nicht Wurscht - wir haben Regensburg gewählt : Szegeder Erasmus-Stipendiatinnen an der Universität Regensburg. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 25. (2008)

Komáromi Krisztina Darinka: "Das tiefste deutsche Gedicht" : Christian Morgenstern: Fisches Nachtgesang. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 12. (2008)

Lipták Dániel: Der Gnadenstoß für die Konsumgesellschaft : Michael Hanekes Wolfzeit. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 33. (2008)

Horváth András: Der Tonmeister und die "tausendjährige Eiche" : Interview mit Professor Peter Eisenberg. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 46-47. (2008)

Szilaski Krisztina: Deutsch-Ungarische Hochschultage : "Studieren und Forschen in Deutschland". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 23. (2008)

Mészáros Anikó: Deutsch-ungarischer Austausch in Budapest : Interview mit Nina Salden, der Organisatorin der deutsch-ungarischen Hochschultage. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 24. (2008)

Kóger Viktória: Deutsche Frauen - deutsche Männer : Frau-Deutsch, Deutsch-Frau / Mann-Deutsch, Deutsch-Mann. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 32. (2008)

Szilaski Krisztina: Deutsche Gastlehrer in Ungarn : ein Gespräch mit Rita Streicher und Helmut Seiler aus dem UBZ. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 50. (2008)

Benedek Noémi: Deutschlernen mit dem Wörterbuch in Ungarn : ein neues zweisprachiges Lernerwörterbuch. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 28. (2008)

Romsics Anita: Dialektologie-Vorlesungen von Spanien bis Sibirien : mögliche Problemvorschläge nach den Spuren von Dieter Stellmacher. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 12. (2008)

Arnold Anita: Die GeMa-Redaktionssitzung : ein Seminar einmal anders. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 10. (2008)

Knecht Albert: Die Olympischen Spiele in Peking 2008 : alles dreht sich um China - Bericht aus Kassel. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 47-48. (2008)

Kiss Ilona: Die Studentenvertretung der Germanistik an der Universität Szeged : Umfrage unter den Studierenden. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 19. (2008)

Horváth András: Editorial. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 3. (2008)

Hevesi Mónika: Ein Ausflug nach Wien : aus dem Tagebuch einer reisenden Studentin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 17. (2008)

Zsíros Gabriella: Ein Auslandssemester mit Erasmus : Germanistikstudium in Kassel. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 23-24. (2008)

Hevesi Mónika: Ein Dokumentarfilm ohne Grenzen : Projekt des Deutschen Kulturzentrums Temeswar und des Theaters Hora in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 27. (2008)

Török Sándor: Ein Einblick in die Kunst des 20. Jahrhunderts : Picasso und die internationale Avantgarde im Reök-Palast in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 36-37. (2008)

Ráczné Romsics Anita: Ein Handbuch für den Notfall : Labyrinth der Pflichtlektüren. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 29. (2008)

Horváth András: Ein Landstrich jenseits der Puszta : neuer Reiseführer über Westungarn. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 30. (2008)

Horváth András: Ein Studium rund um Berlin : internationales Intensivprogramm für engagierte StudentInnen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 20-21. (2008)

Mészáros Anikó: Ein Tag der Didaktik in Szeged : Konferenz zum 60. Geburtstag von Katalin Petneki. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 13. (2008)

Horváth András: Ein spezielles Kulturangebot in Berlin : Begegnung mit der Geschichte homosexuellen Lebens im Schwulen Museum. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 41-42. (2008)

Horváth András: Eine Lektüre für Studierende und Literaturwissenschaftler : "A tudat zsákutcája" von Géza Horváth. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 28. (2008)

Lessmeister Róbert: Eine brillante Verteidigung des Sprachwissenschaftlers Péter Bassola : der Szegeder Lehrstuhlleiter erwarb den akademischen Doktorgrad. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 48-49. (2008)

Horváth András: Eine erfolgreiche Zusammenarbeit. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 3. (2008)

Tóth Zoltán: Erste Eindrücke : Studium der Germanistik in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 7-8. (2008)

Horváth András: "Es gibt solange Germanistik, wie in den Schulen Deutsch unterrichtet wird." : ein Gespräch über die Didaktik und die Zukunft der Lehrerausbildung mit Frau Dr. Katalin Petneki. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 14-15. (2008)

Benedek Noémi: Fassbinder-Universum : eine Woche Fassbinder im Grand Café. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 33. (2008)

Mányó Krisztián: Ferienjob in Deutschland : leichte Verdienstmöglichkeit oder Ausnutzung? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 39-40. (2008)

Filmabende : Februar - Mai 2009 : mittwochs, 19.45 Uhr im multimédiás terem (BTK Gebäude, Erdgeschloss links). In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 36. (2008)

Kóger Viktória: GRIPS Theater : wie lernt man durch Theater? : anhand des Seminars, Theater' von Ellen Tichy. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 15-16. (2008)

Szilaski Krisztina and Török Sándor: GeMa und Nem Nagy Kunst : ein journalistischer Workshop in Szeged mit Gästen aus Debrecen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 16. (2008)

Romsics Anita: Generation Umhängetasche : Martin Reichert: Wenn ich mal groß bin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 31. (2008)

Patai Péter: Germanisten aufgepasst! : deutsche Filmabende an der Uni. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 35. (2008)

Török Sándor: Germanisten und die Volksmusik : experimentale Germanistenparty mit Erfolg. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 21. (2008)

Kiss Ilona: Germanistik als Minorfach : jetzt kommen die Minorstudenten zu Wort. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 8-9. (2008)

Széll Annamária: Germanistik an der Humboldt-Universität : Bericht über einem Erasmus-Aufenthalt in Berlin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 22-23. (2008)

Szágos Gábor: Gloomy Sunday : ein Lied von Liebe und Tod - ein Film von Rolf Schübel. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 32. (2008)

Komáromi Krisztina Darinka: Goodbye, Deutschland : deutsche Auswanderer. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 39. (2008)

Hevesi Mónika: In Extremo : eine magische Brücke zwischen dem Mittelalter und dem Jetzt. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 35. (2008)

Mányó Krisztián: Journalistenworkshop in Debrecen : Brainstorming, Germanistenparty und Flaska. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 10-11. (2008)

Arany Mihály: Junge Dichterinnen Europas : der Übersetzungswettbewerb wird zur Tradition. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 11. (2008)

Szilaski Krisztina: Kirchenbau : die Gotik und der Kölner Dom. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 43. (2008)

Lessmeister Róbert: Kispal und das GeMa : Gespräch mit dem Chefredakteur Tamás Kispál. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 5-7. (2008)

Szilaski Krisztina: Kreativität, Literatur und Kunst unter einem Hut : ein Gespräch mit der Österreichlektorin Marion Rutzendorfer. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 49. (2008)

Lipták Dániel: Kulturaustausch in Darmstadt : ungarische Austellung und Musik in der Partnerstadt. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 38. (2008)

Romsics Anita and Kóger Viktória: Lern dieses Volk der Hirten kennen! : Versuch einer freundlichen Annährung an die Schweizer Mentalität. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 45. (2008)

Eszes Katalin: Letternet - ein Klub von Brieffreunden : Briefe sind noch nicht altmodisch. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 26. (2008)

Bányai Réka: Literatur und Kultur in Körpernähe erleben : Konferenz über die Kultur der Frühen Neuzeit an der Universität Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 10. (2008)

Romsics Anita: MLP-Hochschultag in Berlin : Internationalisierung des Studiums. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 22. (2008)

Patai Péter: Made in Germany : deutsche Erfindungen, die unser Leben veränderten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 43. (2008)

Lipták Dániel: Minderheiten in Rumanien : Begegnungen mit Siebenbürger Sachsen und Moldauer Ungarn. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 44. (2008)

Arnold Anita: Musik aus "zwei Welten" : eine Wochenendgeschichte über Bach und Discomusik. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 36. (2008)

Patai Péter: Mülltrennung heute : Ist sie heute noch sinnvoll? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 44. (2008)

Nachrichten Sommersemester 2008. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 4. (2008)

Nachrichten Wintersemester 2008. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 4. (2008)

Arnold Anita: Opernwettbewerb in Szeged : ein Geschenk für das Theater zu seinem 125. Geburtstag. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 37-38. (2008)

Nagy Szilvia and Hessky Regina and Iker Bertalan: Preiswerte Wörterbuchqualität aus dem Grimm Verlag : Niveauvolle deutsch-ungarische und ungarisch-deutsche Wörterbücher zum günstigen Preis. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 31-32. (2008)

Török Sándor: Pro Vino Hungarico : Verein zur Förderung des ungarischen Weins in Österreich. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 42. (2008)

Szágos Gábor: Punk's not dead : der deutsche und ungarische Punk. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 34-35. (2008)

Arany Mihály: Robert Menasse in Szeged : Lesung im Grand Café. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 13. (2008)

Arnold Anita and Hegedűs Csaba: "Schreibt keine langen Gedichte, Bücher und Dramen" : Germanistikstudent Csaba Hegedűs und sein dichterisches Schaffen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 27. (2008)

Knecht Albert and Winkler Marco: Seminar Musik : ein germanistisches Sprachübungsseminar. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 17. (2008)

Mányó Krisztián: Sind wir wirklich vertreten? : Gespräch mit Mitgliedern der Studentenvertretung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 20. (2008)

Gerescher Konrad: Soll und Haben : Bilanz mit einem lachenden und einem weinenden Auge. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 46-47. (2008)

Mészáros Anikó: Studenten vs. Dozenten : Meinungen zur Beziehung zwischen Studenten und Dozenten aus der Sicht der Studenten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 20-21. (2008)

Lessmeister Róbert: Treffen mit dem ehemaligen Lektor in Wien : Gespräch mit Markus Kóth. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 19-20. (2008)

Szágos Gábor: Ungarn in der Welt : ungarische Fußballspieler in Deutschland und in Österreich. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 45. (2008)

Hegedűs Csaba: Ungarn liest Österreich : Aktion "Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 14. (2008)

Szilaski Krisztina: Unterschiede in der Pflege der Kulturen : der Friedhof von Csátalja und sein Schicksal. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. pp. 39-40. (2008)

Kiss Ilona: Uwe Boll : Einer der schlechtesten Regisseure der Welt? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 34-35. (2008)

Romsics Anita: Vater Unser im Himmel : es war einmal eine Zwischenprüfung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 18. (2008)

Kóger Viktória and Mészáros Anikó: Vier Kommilitonen Wien : Erlebnisse und Persönlichkeitsentwicklung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 18. (2008)

Surinás Olga: Vorsicht! Ausdauer und breite Toleranzgrenzen verlangt! : Freienjob beim Roten Kreuz. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 40-41. (2008)

Arnold Anita: Wein und Schloss in Hajós : Weinkellerdorf und erzbischöfliches Schloss als ungarisches Kulturerbe. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 41. (2008)

Arany Mihály: "Wenn ich Bernhard lese, komme ich mir selbst näher" : ein Tag über Thomas Bernhard im Grand Café in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 9. (2008)

Ráczné Romsics Anita: "Wer weiß, ob wir morgen noch's Leben haben ... So komm!" : Arthur Schnitzler : Reigen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 30. (2008)

Török Sándor: Willkommen im Fassbinder-Universum : Kino und Symposium im Grand Café. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. p. 34. (2008)

Tomasovszki Beáta: Zehn Rundgänge in Szeged : Stadtführer Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 2. pp. 30-31. (2008)

Majoros Zsuzsanna: Zu Besuch in einem Märchenland : das Schloss und die Fürstin von Liechtenstein. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (8) 1. p. 26. (2008)

Sajben Emma and Várszegi Éva: 2 in 1 - Deutsch Perfekt : ein Magazin für Deutschlerner und Deutschlehrer. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 41. (2007)

Bata Emília: 6 : 3 oder die Vor- und Nachteile der Psycholinguistik : Bericht über ein Vorlesungserlebnis. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 5. (2007)

Török Sándor: 6 Jahre muttersprachlicher Chefredakteur : Interview mit Markus Kóth über die Jahre bei GeMa. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 38. (2007)

Kecskeméti László: Berlin macht süchtig : neue Möglichkeit durch Erasmus. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 17. (2007)

Korom Norbert: Berufschancen für Germanisten : rechtzeitige Vorbereitung für den zukünftigen Job. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 19-20. (2007)

Kerekes Klaudia: Budapest für deutschsprachige Touristen : ein neuer Reiseführer über die ungarische Hauptstadt. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 43-44. (2007)

Horváth András: Bücherspende der Deutschen Forschungsgemeinschaft : Geschenk an das Institut für Germanistik an der Universität Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 27. (2007)

Horváth András: Das Leben der Anderen : ostdeutscher Zeitspiegel mit dem Oscar ausgezeichnet. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 21. (2007)

Horváth András: Der "goldene" Weg zum weißen Gold : ein Besuch in der ältesten Porzellanmanufaktur Europas in Meißen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 45. (2007)

Lessmeister Róbert: Der Wartburg : Erlebnisse eines Old-Timer-Fahrzeugsammlers. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 48. (2007)

Gulyás Vera: Der Weg von einer schweren Jugend in der Nazizeit zum Sprachwissenschaftler : Interview mit Prof. Dr. Heinz Vater. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 9-10. (2007)

Almási Tímea: "Der erste hat den Tod, der zweite hat die Not, der dritte erst das Brot." : wer sind die Ungarndeutschen eigentlich? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 30. (2007)

Arany Mihály and Bachmann Ingeborg and Simon Anett and Jandl Ernst and Balogh Dávid and Hesse Hermann and Vida István: "Der junge Dichter Europas" : Übersetzungswettbewerb mit Dozenten des Instituts für Germanistik als Preisrichter. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 12. (2007)

Ráczné Romsics Anita: Der moderne Mensch : Gedanken anhand des Werkes "Homo faber" von Max Frisch. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 39-40. (2007)

Sajben Emma: Der unaufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui : Aufführung im Szegediner Nationaltheater. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 28. (2007)

Horváth András: Der Österreichische Stammtisch in Szeged : ein Forum für Liebhaber von Österreich. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 33-34. (2007)

Mészáros Anikó: Deutsche Führung in der weltbekannten Fabrik Villeroy & Boch Ungarn : Gespräch mit Zsuzsa Presztóczky. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 47. (2007)

Markóné Boda Tünde: Deutschland - Ungarn kontrastiv : das Leben von drei deutschen Medizinstudenten in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 57-58. (2007)

Boda Tünde: Deutschland im Dienst des Teufels : die propagandistischen Nazifilme. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 27. (2007)

Schleier Zita: Deutschland oder Ungarn? Das ist hier die Frage... : Interview mit der Gymnasiastin Boróka Németh. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 41. (2007)

Ráczné Romsics Anita: Die 68er Studentenbewegungen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 35. (2007)

Varga Katalin: Die Deutsche Botschaft Budapest zu Gast in Szeged : Besuch von Dr. Michael Geisler an der Pädagogischen Fakultät der Universität Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 39. (2007)

Török Sándor: Die Firma Villeroy & Boch : GeMa-Redaktions-Ausflug nach Hódmezővásárhely. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 46. (2007)

Hegedűs Bettina: Die Grundprüfung wird geprüft : Meinungen von Germanistikstudenten über die sprachliche Grundprüfung in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 5. (2007)

Hevesi Mónika: Die Kehrseite der Medaille : Unterricht und Germanistik - mit den Augen einer Lehrerin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 41-42. (2007)

Sajben Emma: Die Probleme beim Schreiben von Reiseliteratur : Trilaterales Seminar in Torun. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 18. (2007)

Ráczné Romsics Anita and Horváth András: Die deutsche Sprache und Professor Eichinger : Interview mit Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger, dem Direktor des Instituts für deutsche Sprache. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 9-10. (2007)

Ráczné Romsics Anita and Lessmeister Róbert: Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma : Erlebnisse eines Museumsbesuchs. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 34. (2007)

Ráczné Romsics Anita: Dunkelblaufastschwarz : ein Film, in dem alles relativ ist. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 40. (2007)

Horváth András: Ein Semester der Veränderungen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 3. (2007)

Komáromi Krisztina Darinka: Ein leckerer Besuch am Rheinufer : das Schokoladenmuseum in Köln. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 38. (2007)

Kóger Viktória: Eine Ungarin in Bayern : Reiseproviant für Anfänger. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 50-51. (2007)

Schleier Zita: Eine ungewöhnliche Lesung mit einem ungewöhnlichen Aspekt : Thomas Brussig in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 22. (2007)

Toltyan Judit: Erasmus-Stipendium in Dresden : ein Semester an der Technischen Universität. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 23-24. (2007)

Ráczné Romsics Anita: Es ist nie zu spät! : Interview mit Robert Lessmeister, dem vielseitigen Germanistikstudenten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 54-55. (2007)

Lessmeister Róbert: EuroGr@mm zu Gast in Szeged : "Flexionsmorphologie kontrastiv und typologisch" - Tagung des Forschungsprojekts Eurogr@mm. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 11-12. (2007)

Bányai Réka: Gastaufführung der Deutschen Bühne Ungarn in Hódmezővásárhely : Interview mit Ildikó Frank, Intendantin der Deutschen Bühme Ungarn in Szekszárd. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 32-33. (2007)

Bata Emília: Gedanken über die "Schweigenden", die sich Studenten zu nennen wagen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 3. (2007)

Boda Tünde: Germanistenparty 2007 : ein denkwürdiger Abend mit Germanisten, für Germanisten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 18-19. (2007)

Török Sándor: Gespräch mit Prof. Dr. Károly Csúri über das Humboldt-Kolleg : "Schön, aber unverständlich?". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 15. (2007)

Markóné Boda Tünde: Goya in Szeged : Goya-Ausstellung im Reök Palast. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 37-38. (2007)

Csík Beáta and Izbéki Katalin and Tóth Eszter: IDS Mannheim und die Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache 2007 : ein linguistisches Paradies. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 8-9. (2007)

Knecht Albert and Bagosi István: Jagd auf die besten Wörterbuch : deutsch-ungarisches Wörterbuch als "Ausgezeichnetes ungarisches Wörterbuch". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 19. (2007)

Korom Norbert: Juli, die perfekte Welle : die Erfolge einer der beliebtesten Bands Deutschlands. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 31. (2007)

Bagdán Zsanett and Kerekes Klaudia: Kulturgeschichte Deutschland - die Moderne in der Kunst : ein Seminarerlebnis bei Ellen Tichy. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 20. (2007)

Ferenczi Anna: Kálmán-Operette vor dem Dom in Szeged : Gräfin Mariza bei den Szegeder Freilichtspielen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 36. (2007)

Kóger Viktória: Lebenslanges Lernen : das BA-Modul für Dolmetscher und Übersetzer in Germanistik. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 6-7. (2007)

Kóger Viktória: Leseerinnerungen und Lustmacher : Arno Geiger: Es geht uns gut. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 39. (2007)

Guti György and Lessmeister Róbert and Varga Andrea: Linguistische Erfahrungen mit viel Kultur und Unterhaltung : Bericht über eine Studienfahrt nach Heidelberg. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 15-16. (2007)

Török Sándor: Literatur und Film : ein weiterführendes Blockseminar an der Szegeder Uni. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 16-17. (2007)

Markóné Boda Tünde: László Darvasi: Verrückte Helga : Drama auf der Bühne des Theaters und des Lebens. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 37. (2007)

Boda Tünde: M - Eine Stadt sucht einen Mörder : der erste Tonfilm von Fritz Lang. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 26. (2007)

Fekete Bertalan and Szabó Anikó and Uglik Ágnes: Mannheim : die Stadt der Gegensätze. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 16-17. (2007)

Bányai Réka: Maszk, Thealter und Bipolar : ein deutsch-ungarisches Theaterprojekt in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 34-35. (2007)

Hevesi Mónika: Medien und Sprache - Germanistik und Kommunikationswissenschaft : Zukunftsfächer an der Universität? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 7-8. (2007)

Boda Tünde: Medien- und Kulturkritik in der Zwischenkriegszeit : ein Projektseminar. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 5-6. (2007)

Mészáros Anikó: Mein Leben als Au-pair-Mädchen : zwei Monate in Bayern. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 51-52. (2007)

Hevesi Mónika: Mercedes, BMW und Porsche : Traumautos - deutsche Automarken. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 49-50. (2007)

Stekovics Adamma: Mit Erasmus gen Süden, in die Stadt des Sonnenscheins Szeged : Bericht über ein Erasmusssemester am Institut für Germanistik in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 7-8. (2007)

Simon Anna: Märchenhafte Grimm-Geschichte : Geschäftsführer des Grimm Verlags am Institut für Germanistik zu Gast. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 13. (2007)

Ráczné Romsics Anita: Nach dem Seminar. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 16. (2007)

Nachrichten Sommersemester 2007. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 4. (2007)

Nachrichten Wintersemester 2007. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 4. (2007)

Sajben Emma: Nimm Kontakt mit der EU auf! : Europa Direct Büro in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 53. (2007)

Korom Norbert: Paul van Dyk : der beste DJ der Welt ist ein Deutscher. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 30-31. (2007)

Hevesi Mónika: ProGr@mm, grammis und EuroGr@mm - Grammatik für DaF-Lerner im Internet : internationale Zusammenarbeit von Linguisten für die universitäre Lehre. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 12-13. (2007)

Schleier Zita: Rexamo - "Wir prägen Ihnen die Weltsprachen ein" : Eröffnung einer neuen Sprachschule in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 36. (2007)

Török Sándor: Rexamo - Die ersten Monate : Gespräch mit der Leiterin der Sprachschule und mit einer Sprachlehrerin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 36-37. (2007)

Komáromi Krisztina Darinka: Richard Wagner : die Wesendonk-Lieder : musikalische Studien zu Tristan. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 32. (2007)

Török Sándor: Schiller, die französische Revolution und Schnitzlers Leutnant Gustl : Gastvorträge von Dietmar Goltschnigg an der Universität Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 6-7. (2007)

Bányai Réka: "Schön aber unverständlich?" Georg Trakl und die literarische Moderne : Humboldt-Kolleg an der Universität Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 13-14. (2007)

Ráczné Romsics Anita: Silvesternacht in Prag : begeistert von Kafka. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 14. (2007)

Horváth András: Sommerkurs in Dresden : Spaß und Sprachkurs mit einem Stipendium des DAAD. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 22-23. (2007)

Ráczné Romsics Anita: Sonnenallee : Filmabend am Institut für Germanistik. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 24. (2007)

Kispál Tamás: Spaß am Deutschlernen und -lehren : studio d A2 - ein multimediales neues DaF-Lehrwerk für die Grundstufe. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 42-43. (2007)

Horváth András: Studentenzeitungen unter einem Dach : praktisches Journalistenseminar bei der MLP in Wiesloch. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 26. (2007)

Hegedűs Bettina: Studiengang Deutsches Wirtschaftsrecht in Szeged : Interview mit dem Leiter des Instituts für Vergleichende Rechtswissenschaft, Prof. Dr. Attila Badó. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 24-25. (2007)

Ferenczi Anna: Studium in Szeged, Arbeit in Deutschland : Gespräch mit der Deutschlehrerin und Schauspielerin Katalin Kis-Rabota. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 55-57. (2007)

Gábor Petra and Kiss Ágnes: Studium und Freizeit in Regensburg : eine Möglichkeit im Rahmen des Erasmus-Kontakts des Instituts. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 18. (2007)

Sajben Emma: Szegediner Germanisten mit jamaikanischem Herzen : Interview mit dem Kool Runningz Sound System. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 40. (2007)

Mészáros Anikó: "Tanzen ist die Poesie des Fußes" : Tanzen und Studieren. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. p. 44. (2007)

Hevesi Mónika: Tokio Hotel : Emo als neuer Stil. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 29. (2007)

Hegedűs Bettina: Udo Lindenberg : die lebende Legende. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 29-30. (2007)

Hevesi Mónika: Volkskunst und Tradition heute : Gespräch mit dem jungen Volksmusiker und Germanistikstudenten Dániel Lipták. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 28-29. (2007)

Bata Emília: Vom Buch zum Blockbuster : Das Parfum - Geschichte eines Mörders. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 25-26. (2007)

Bata Emília: Wenige Teilnehmer - doch ein Erfolg : Ungarischer Wissenschaftlicher Studierendenwettbewerb OTDK 2006-2007. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 11. (2007)

Almási Tímea: Wer weiß, was Plutzkrl oder Flodrwisch bedeutet? : Reportage über das ungarndeutsche Dorf Tschasartet. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. p. 31. (2007)

Bata Emília: Werkstattgeheimnisse eines Autors : Interview mit Thomas Brussig. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 23-24. (2007)

Almási Tímea: Wo befindet sich Csólyospálos? : ein angenehmer Nachmittag bei den Gereschers. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 32-33. (2007)

Sajben Emma: "Zuhören ist eine hohe Kunst. Dazu gehört auch die Kunst des Fragens." : Anne Brunner - Buchtipp. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 1. pp. 27-28. (2007)

Lessmeister Róbert: etr : Kursbelegungsmisere der Germanistikstudenten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (7) 2. pp. 21-22. (2007)

Bata Emília: 50 jähriges Jubiläum des Instituts für Germanistik. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. kül. p. 3. (2006)

Gál Szilvia: Auf den Rand der zehnten Jubiläumsnummer. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 3. (2006)

Sajben Emma: Bastian Sick: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, Folge 2 : Neues aus dem Irrgarten der deutschen Sprache : Buchtipp. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 23. (2006)

Ács Hilda and Németh Adrienn and Andornaki Nóra and Békési Edit: Berlin, Berlin : Studienreise zum Offenen Kanal Berlin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. pp. 16-17. (2006)

Simon Anna and Sajben Emma: Buch und Kultur im Mittelpunkt : internationale Tagung in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 22. (2006)

Nádudvari Soma: Da sein oder nicht da sein? : Tipps und Tricks zur Sicherung eines Arbeitsplatzes am Computer in der Universitätsbibliothek. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 21. (2006)

Kökény Anita and Kökény Anita: Damals und heute : 50 Jahre Studium der Germanistik in Szeged - Lehrstuhlleiter im Gespräch. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. kül. pp. 21-27. (2006)

Belák Henriett: Daniel Kehlmann : Die Vermessung der Welt. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 26. (2006)

Sajben Emma: Das beliebteste Seminar aller Zeiten: "Schweigeübung" : Aktivität und Passivität der Germanistikstudenten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 11. (2006)

Sajben Emma: Der Fall des guten Gottes von Manhattan mit der gestundeten Zeit : ein besonders Seminarerlebnis - Ingeborg Bachmanns Werk. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 8. (2006)

Gál Szilvia: Der Germanistik-Papst in Szeged : Interview mit Prof. Dr. Wendelin Schmidt-Dengler. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. pp. 28-29. (2006)

Mucsi András: Deutsche Minderheiten in Europa : Frage der Autonomie. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 26. (2006)

Horváth András and Kispál Tamás: Deutschunterricht und technische Redaktion : Gespräch mit dem technischen Redakteur des GeMa Dániel Galó. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. pp. 32-33. (2006)

Farkas Bernadett: Die Früchte der Arbeit einer vielseitigen Dozentin : wissenschaftliche Auszeichnung von Univ.-Doz. Dr. Márta Baróti-Gaál. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 12. (2006)

Fenyves Miklós: Die Geschichte des Faches Germanistik an der Universität Szeged zwischen 1956 und 2006. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. kül. pp. 4-10. (2006)

Sajben Emma: Die Leser und der Küchenzuruf : die Zehn Gebote des perfekten Schreibens. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 27. (2006)

Török Sándor: Die Wege und die Begegnungen : Einblick in die Festschrift zum Anlass des 60. Geburtstages von Károly Csúri. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 6. (2006)

Horváth András: Die erste Germanistik![s]tudentin mit Erasmus aus Regensburg in Szeged : Interview mit Stefanie Schwarz. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 37-38. (2006)

Almási Tímea: Die heiße Frage - Studiengebühren : die Situation in Deutschland, Österreich und Ungarn. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 14. (2006)

Turóczi Györgyi: Die österreichische Sprache ist wirklich sehr schwer zu verstehen : Stipendium der Stiftung Aktion Österreich-Ungarn in Wien im Wintersemester 2005/2006. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 20. (2006)

Sajben Emma: "Dieses Jahr waren die Tutorien sehr gut besucht" : Interview mit Tina Deist, der Tutorin aus Kassel. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 37. (2006)

Horváth András: Doktorin und Fotografin : Gespräch mit Dr. Erzsébet Szabó. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 35-36. (2006)

Bata Emília: Drei Tage über SEA mit Kapitän Kruse : drei Methoden für didaktisch verbesserte Stunden. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 9-10. (2006)

Ráczné Romsics Anita: Drogen in der Gesellschaft : das Leben von Christiane F. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 33. (2006)

Sajben Emma: Durch einen "Fehler" ein Doktor werden : Interview mit Dr. Miklós Fenyves. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 36. (2006)

Farkas Bernadett: Eine Ringvorlesung, fünf Gäste, viele Erlebnisse : Österreich im Spiegel der nationalen Identität und Kultur - Tatsachen und deren Hintergrund. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 6. (2006)

Horváth András: Es gibt ein Leben nach der Uni : Studienabbrecher aus verschiedenen Perspektiven. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 15-16. (2006)

Sajben Emma and Simon Anna: "Es ist hier besser als ich es mir vorgestellt habe." : Interview mit Jörg Dőtsch. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. pp. 30-31. (2006)

GeMa-Berichte zu den Partnerschaften des Instituts. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. kül. p. 20. (2006)

Kozma Zsolt: Germanist als TV-Präsident : Interview mit Zoltán Bohács. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. kül. pp. 31-35. (2006)

Nádudvari Soma: Germanisten-Party 2006 : Organisation des Kulturvereins des Instituts für Germanistik. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. pp. 14-15. (2006)

Markóné Boda Tünde: Ich denke oft an Piroschka : Filmklub mit deutschsprachigen Filmen - auch mit einem Film über Ungarn aus deutscher Sicht. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 23. (2006)

Kozma Zsolt: Immer im Wettlauf mit der Zeit : ein Stipendiat auf "Medientour" in Kassel. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 17-19. (2006)

Ráczné Romsics Anita: Literatur der Roma in den deutschsprachigen Ländern. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 27-28. (2006)

Almási Tímea: Medien über Medien : die Fachzeitschriften JOURNALIST und INSIGHT. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 25-26. (2006)

Simon Anna: Mehr als zwei Fliegen mit einer Klappe : ein Semester im Mittelalter mit Tünde Katona und Orsolya Rauzs. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 10. (2006)

Orbán Ágota: Meine "Erasmus-Stadt", Kassel : Germanistikstudium an der Universität Kassel. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 16. (2006)

Szabó Gabriella: Meine "Erasmus-Stadt", Regensburg : Erlebnisse eines Stipendienaufenthalts am Donauufer. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 18. (2006)

Simon Anna: Mit Schuhen Sportgeschichte schreiben : die Geschichte von Adidas. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 27. (2006)

Simon Anna: München : Filmtipp. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. pp. 23-24. (2006)

Nádudvari Soma: NSZK - Kulturverein des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged : Gespräch mit der Vorsitzenden Gyöngyvér Csobán. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 5. (2006)

Nachrichten Sommersemester 2006. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 4. (2006)

Nachrichten Wintersemester 2006. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 4. (2006)

Horváth Barbara: Neue Chance mit Erasmus : erste Erfahrungen mit der Stadt und der Uni Kassel. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 19. (2006)

Sajben Emma: Német Tanári Kincsestár (Schatzkammer für Deutschlehrer) : Hilfe für DaF-LehrerInnen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 11-12. (2006)

Paor Smolc Bernadett: Popliteratur : Vortrag von Primus-Heinz Kucher an der Juhász Gyula Pädagogischen Hochschulfakultät. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 8. (2006)

Ráczné Romsics Anita: Pralipe : Zigeunertheater in Deutschland. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 29. (2006)

Markóné Boda Tünde: Prof. Dr. Károly Csúri ist 60 : Festveranstaltung zu Ehren des Leiters des Lehrstuhls für österreichische Literatur und Kultur. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 5. (2006)

Várszegi Éva: Prüfungsvorbereitung leicht gemacht : zwei neue Trainingsbücher zum neuen Abitur in Deutsch. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 12. (2006)

Ráczné Romsics Anita: Publikationen des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. kül. pp. 15-19. (2006)

Sajben Emma: Publikationen des Instituts für Germanistik in den letzten 50 Jahren. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. kül. p. 14. (2006)

Bata Emília: Schritt für Schritt - auf dem Weg zum Praktikum : Gespräch mit der Koordinatorin des Unterrichtspraktikums, Andrea Mocsai. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 8-9. (2006)

Sajben Emma and Schönrock Jenny: Schulgrammatik auf den Kopf gestellt : Syntax-Vorlesung von Dr. Mathilde Hennig und Prof. Dr. Vilmos Ágel. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 7. (2006)

Nádudvari Soma: Shenzhen - eine andere Welt : ein ungarischer Germanistikstudent in China. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 22. (2006)

Bata Emília: Spezielles Angebot für unsere Leser : eine Weltreise mit Büchern gewürzt. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 3. (2006)

Gerescher Konrad: Sprache als Zweitheimat. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 34-35. (2006)

Polyák Adrienn: Studiensysteme der Germanistik in Szeged damals und heute. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. kül. pp. 11-13. (2006)

Paor Smolc Bernadett: Studio d : ein interessantes neues Lehrwerk für Deutschlerner. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 13. (2006)

Török Sándor: Uni-Rundfunk Szeged : eine Radiostation im Internet. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 30. (2006)

Arany Mihály: Unsere Bibliothek : Gespräch mit der Bibliothekarin für Germanistik, Edit Bogdány. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. kül. pp. 28-30. (2006)

Polyák Gabriella: Von Luther zum Bauhaus : Nationalschätze aus Deutschland in Ungarn. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 24-25. (2006)

Kóth Markus: Von der Redaktion zur Chefredakteurin : eine ehemalige GeMa-Mitarbeiterin als Chefin einer deutschsprachigen Zeitung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. pp. 33-34. (2006)

Török Sándor: Was 50 Jahre bedeuten könnten : Festsitzung des Universitätssenats zur Feier des Jubiläums der Ungarischen Revolution 1956. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 31. (2006)

Szabó Gabriella: Was ist OKB? : Diplomarbeit einer Szegeder Germanistikstudentin in Medienwissenschaft. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 21. (2006)

Bata Emília: Wenn man Andersch und Böll sagt, muss man auch Frau B. fragen - Literatur und Linguistik : ein Versuch der Nachahmung des beziehungsreichen Gedankenflugs von Prof. Árpád Bernáth. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. p. 7. (2006)

Horváth András: "Wie fange ich jetzt bloß an?" : Erfahrungen mit Medien am Jugendmedienseminar der GJU. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 19-20. (2006)

Polyák Adrienn: Wie wär's, wenn jeder Mensch in China ein Auto besitzen wollte? : die hundert wichtigsten Fragen der Welt. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. pp. 31-32. (2006)

Nádudvari Soma: Willkommen zum Cannstatter Volksfest! : Bericht vom letzten und Einladung zum nächsten Fest 2006. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 25. (2006)

Farkas Bernadett: Wohin auf einen guten Kaffee? : neues Uni-Café an der Philosophischen Fakultät. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. pp. 24-25. (2006)

Arany Mihály: "Wozu Literatur?" : wissenschaftliche Selbstreflexion anlässlich eines Seminars. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 9. (2006)

Bata Emília: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein - braucht man heute Deutsch? : Interview mit dem Vertriebsleiter der Délmagyarország, Herrn Zoltán Kóti. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 2. kül. pp. 36-37. (2006)

Horváth Barbara: Über den Sinn und Wahnsinn des Lehramtes : Praxis lernst du selber! In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (6) 1. p. 13. (2006)

Paor Smolc Bernadett and Bata Emília: 50 Jahre österreichischer Saatsvertrag : Festveranstaltung in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 29. (2005)

Széll Annamária: Albert Einstein : 2005 - Hundert Jahre Relativitätstheorie. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 33. (2005)

Gál Szilvia: "Als der Halbmond essbar gemacht wurde" : die Vermischerin verschiedener Kulturen : literarische Lesung der österreichischen Autorin Barbara Frischmuth in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 11. (2005)

Preiszner Dóra: Bayerische Filmpreise : drei Pierrots, aber kein Oskar für den "Untergang" - in München geschafft, in Hollywood nicht. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 24. (2005)

Paor Smolc Bernadett: Buchtipp des Semesters : Bastian Sick : Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 25. (2005)

Turóczi Györgyi: DUfU - Deutschunterricht für Ungarn : 20 Jahre im Dienste des Deutschunterrichts : germanistische Publikationen in Ungarn - Teil 2. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. pp. 7-8. (2005)

Kozma Zsolt: Das Kunsthistorische Museum in Wien : Vortrag des Generaldirektors Hofrat Prof. Dr. Wilfried Seipel. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 21-22. (2005)

Biebl Irma and Hutstein Steffi and Biebl Julia: Das Nachtleben in Regensburg : eine Anleitung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 38. (2005)

Széll Annamária: Das Wunder von Bern : Wunder in Bern, Albtraum in Budapest : Filmtipp. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 22. (2005)

Lovas Mariann: Das neue Abitur in Ungarn : Interview mit Dr. Katalin Petneki, Mitglied der ungarischen Abitur-Arbeitskommission in Deutsch. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 32-33. (2005)

Bata Emília: Der "edle und glänzende Gräuel" : Interview mit Prof. Dr. Albrecht Greule. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. pp. 5-6. (2005)

Horváth Barbara: Deutsche Rock- und Heavy Metal-Musik : ein Überblick. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 21. (2005)

Lackó Katalin: Die Sorben in Deutschland : eine Volksgeschichte unter der Lupe. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 34. (2005)

Paor Smolc Bernadett: Die Theaterbauten von Fellner und Helmer : eine Wiener Baufirma baute viele pompöse Gebäude in Ungarn. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 19. (2005)

Széll Annamária: Die österreichische Kultur in Szeged : Gespräch mit Prof. Dr. Károly Csúri anlässlich der Festveranstaltung : "50 Jahre Österreichischer Staatsvertrag - österreichische Kultur in Szeged". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 31. (2005)

Kozma Zsolt: Doch die Heimkehr ist immer etwas Besonderes : Gespräch mit Viktória Dabóczi. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 33-34. (2005)

Turóczi Györgyi: Drei Wochen in Polen mit dem THK der Robert Bosch Stiftung : Gespräch mit Vivien Flaisz. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. pp. 15-16. (2005)

Preiszner Dóra: Ein LekThor aus Deutschland : Interview mit Marco Winkler. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 41. (2005)

Gál Szilvia: Ein arbeitsintensives Semester. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 3. (2005)

Széll Annamária: Ein frisch gebackener Doktor : Interview mit Dr. György Scheibl. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 40. (2005)

Kessler Marianne: Eine Germanistikstudentin auf "Abwegen" : Interview mit Judit Molnár, Büroleiterin bei Siemens PSE in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 12. (2005)

Eine radfahrende DAAD-Lektorin : Interview mit Dr. Ellen Tichy. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 29-30. (2005)

Lackó Katalin: Einführung von Bachelor- und Master-Studiengängen : neue Tendenzen bei der Einführung einer mehrstufigen Studienordnung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. pp. 14-15. (2005)

Turóczi Györgyi: Ephraim Kishon (1924-2005) : "Ich träume hebräisch, aber mit ungarischen Untertiteln". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 27. (2005)

Preiszner Dóra: Fluter : ein Magazin aus Deutschland. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 32. (2005)

Bata Emília: Freitag in Sarajevo : eine Collage aus Originaltext, Lesung von Richard Schuberth und Fiktion. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. pp. 12-13. (2005)

Kozma Zsolt: GeMa-Gespräch mit dem Generaldirektor des KHM Hofrat Prof. Dr. Wilfried Seipel. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 21. (2005)

Kozma Zsolt: GermanIsten-Party 2005 : die Auferstehung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 37. (2005)

Lackó Katalin: Hesse : Demian : ein Buch über den inneren Weg. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 26. (2005)

Kozma Zsolt: Hilfe, ich unterrichte!!! : Praktikum in der Schule. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 12-13. (2005)

Mucsi András: Ihr welle also besser Elsässich lehre? : die deutsche Sprache im östlichen Teil Frankreichs. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 26-27. (2005)

Széll Annamária: Informationstagung für Hochschulpressesprecherinnen und Hochschulpressesprecher : Campus-Presse Award-Sonderpreis für GeMa. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 7. (2005)

Horváth Barbara: JUMA - das Jugendmagazin : Möglichkeiten beim DaF-Unterricht. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 20. (2005)

Paor Smolc Bernadett and Turóczi Györgyi: Jubiläumsjahr in Österreich. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. pp. 28-29. (2005)

Kozma Zsolt: Kataloge des Wiener Kunsthistorischen Museums in Szeged : das KHM stellt sich in der Universitätsbibliothek vor. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 20. (2005)

Polereczki Tímea and Borda Éva: Kochen und Wissenschaft : Interview mit Frau Dr. Erzsébet Forgács. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 30-31. (2005)

Gál Szilvia: "Leise nach Kroatien" : eine literarische Reportage aus der Feder von Robert Steinle. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 42. (2005)

Kispál Tamás: MLP-Kommunikationsforum für Hochschuljournalisten in Wiesloch : Nutzwertjournalismus und Hochschulausbildung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 6. (2005)

Gál Szilvia: "Malerische Ansichten..." : ungarische un österreichische Veduten aus dem 19. Jahrhundert in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 30. (2005)

Bata Emília: Martin "Der Reformator" Luther : der größte Ketzer und erste Medienstar der Weltgeschichte : Filmtipp. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 23. (2005)

Simon Anna: Märchen - nicht nur für Kleinkinder : ein außergewöhnliches Sprachübungsseminar mit Marianne Keßler. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 8. (2005)

Horváth Barbara: Möglichkeiten für Germanistikstudenten : Fächervielfalt im ETR : Soziolinguistik bei der DAAD-Lektorin Dr. Ellen Tichy. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 5. (2005)

Nachrichten Sommersemester 2005. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 4. (2005)

Nachrichten Wintersemester 2005. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 4. (2005)

Lovas Mariann and Simon Anna: Neue Bücher zur Germanistik in der Universitätsbibliothek : großzügige Bücherspende der Deutschen Forschungsgemeinschaft. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 18-19. (2005)

Kozma Zsolt: Neuwahlen in Deutschland : Große Koalition mit Angele Merkel als Bundeskanzlerin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 27. (2005)

Horváth András: OKTV - Landesschulwettbewerb für Mittelschüler : nach wie vor ein Beweis für das Wissen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 15. (2005)

Kozma Zsolt: Odysseus grüßt Szeged : Chagall-Ausstellung im Móra-Feren-Museum in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 25. (2005)

Gárgyán Gabriella: Perfektes Deutsch mit Deutsch perfekt! : ein neues Magazin für Deutschlerner. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 13-14. (2005)

Kozma Zsolt: Pläne und Erwartungen des neuen Institutsleiters : Interview mit Dr. Géza Horváth. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 5-6. (2005)

Flaisz Vivien: Praktikum bei Audi Hungaria Motor GmBH : eine Germanistikstudentin im Betriebsmanagement. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 16-17. (2005)

Simon Laura: Remember Dr. Zweig : ein Theaterabend in Szeged als Einblick in die Welt von gestern. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 23. (2005)

Bata Emília: Rothfuß redet, Linkenheil liebt und "Leila lacht" : Gedanken zur Lesung von Uli Rothfuß und zur Lektüre des Bandes "Leila lacht". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. pp. 8-9. (2005)

Preiszner Dóra: Singende Germanisten : der Universitätschor stellt sich vor. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 36. (2005)

Dabóczi Viktória: Sophie Scholl - Die letzten Tage (2004) : Filmtipp. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 24. (2005)

Tiszafalvi Noémi: Sportkommentar. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 28. (2005)

Seifert Christoph: Studieren in Europa - in Dichtung und Wahrheit : das trilaterale Forschungsseminar Göttingen - Szeged - Torum in Göttingen (2.-6. 10. 2005). In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. pp. 10-11. (2005)

Gál Szilvia: "Ständig im Werden" oder immer etwas besser werden. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 3. (2005)

Turóczi Györgyi: Ungarische Regensburger Praktikantinnen in Szeged : Möglichkeiten für Ungarn an den deutschen Universitäten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. pp. 17-18. (2005)

Turóczi Györgyi: Urlaub auf 2300 m Seehöhe : ein außergewöhnliches Ferienerlebnis. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 39. (2005)

Horváth Barbara: Vier Jahre - vier Bücher : Präsentation der Bände der Arbeitsgruppe Frankfurt '99. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 10. (2005)

Gál Szilvia: Wenn die Arbeit ruft : Trilaterales Seminar seit 17 Jahren ohne Ende : eine Exkursion nach Göttingen (2.-7. Oktober 2005). In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 9. (2005)

Gál Szilvia: "Zentraleuropa - ein hybrider kultureller Kommunikationsraum" : ein Bericht über eine Konferenz in Wien. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 2. p. 14. (2005)

Lackó Katalin: Zusammenarbeit und Wirkung von Schiller und Goethe : Schiller-Jahr in Weimar. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (5) 1. p. 35. (2005)

Kiss Balázs: 20 Jahre 3sat - 20 Jahre "anders fernsehen" : mein Lieblingssender. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 37. (2004)

Tüske Barbara: Anorexie und Bulimie : Essstörungen auch bei Studentinnen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 41. (2004)

Fekete Anita and Gál Szilvia: Anrechenbarkeit oder Kampf um die Noten : praktische Ratschläge für ehemalige Auslandsstipendiaten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 20. (2004)

Récsi Renáta: Arbeit in der EU : ungarische Dolmetscher und Ärzte sind begehrt. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 51. (2004)

Széll Annamária: Athen 2004 : die Olympischen Spiele - mit eigenen Augen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 57. (2004)

Dér Gabriella: Au-pair-Mädchen in Kirchheim : Interview mit Lilian Molnár. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 50. (2004)

Vigyikán Éva: Auf den Spuren von Goethe in Jena und Weimar : Interview mit der DAAD-Stipendiatin Brigitta Szabó. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 63. (2004)

Dér Gabriella: BEN : der unbekannte Bekannte : CD-Tipp. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 33. (2004)

Holló Judit and Turóczi Györgyi: Bakkalaureus - Magister - Doktor : der Europäische Hochschulraum. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 26-27. (2004)

Vecseri Melinda: Bayerische Harmonie in Szeged : Bayerische Bierstube und Restaurant. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 53. (2004)

Holló Judit: Behinderte Studenten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 31. (2004)

Mészáros Tünde: Bitte, einmal in die Vergangenheit, hin und zurück! : eine Traumfahrt in das Wien der Jahrhundertwende. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 38-39. (2004)

Lackó Katalin: Bundespräsidentenwahl in Österreich. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 30. (2004)

Ferenczi Nikoletta: Chancen des ungarischen Diploms auf dem Arbeitsmarkt : Arbeitsmöglichkeiten in den EU-Ländern. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 35. (2004)

Kiss Balázs: Christoph Schlingensief und seine Parsifal-Inszenierung bei den Bayreuther Festspielen : oder ist Demokratie "der Versuch, die Dinge intelligent scheitern zu lassen"? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 37-38. (2004)

Mucsi András: Das Eötvös-Lóránd-Studentenwohnheim : im Dienste der Ausbildung von Wissenschaftlern und Fachleuten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 22-23. (2004)

Mészáros Tünde: Das Fürstentum Liechtenstein. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 31. (2004)

Mánássy Ildikó: Das Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim : Aufenthalt von Szegeder Doktoranden im Institut. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 16-17. (2004)

Forray Andrea: Das Jahrbuch der ungarischen Germanistik : germanistische Publikationen in Ungarn - Teil 1. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 21. (2004)

Lackó Katalin: Das Márton-Áron-Wohnheim : Institution für Studenten der ungarischen Minderheit. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 22. (2004)

Mucsi András: Das vereinigte Europa hat gewählt : Oppositionsparteien im Vorsprung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 50. (2004)

Gál Szilvia: Das weite Spektrum der ungarischen Literatur : der Schriftsteller Péter Esterházy bekam 2004 den begehrten Friedenspreis. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 32-33. (2004)

Szalai Anita: Der Untergang : Hitler und das Ende des Dritten Reiches : Filmtipp. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 35-36. (2004)

Vecseri Melinda: Deutschlehren als Job und als Hobby : Interview mit Ágnes Havasi. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 66. (2004)

Márton Szilvia: Deutschlernen in den Sommerferien : Jobben in Deutschland als Studentin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 55. (2004)

Preiszner Dóra: Deutschlernen mit dem Internet : Hilfe zur Grundprüfung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 52. (2004)

Forray Andrea: Deutschsprachige Publikationen in Szeged : Gibt es das? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 40. (2004)

Szabó Gabriella: Die 54. Internationalen Filmfestspiele Berlin 2004 : türkischer Sieg. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 25. (2004)

Tóth Beatrix: "Die Germanisten in Szeged sind gut ausgebildet" : Interview mit dem Gastprofessor Dr. Karlheinz Jakob. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 9. (2004)

Gál Szilvia: "Die Welt muss romantisiert werden." : eine literarische Reise im Novalis-Seminar von Frau Dr. Baróti-Gaál. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 10. (2004)

Gál Szilvia: Die Werke eines Teenagers - mehr als empfehlenswert : Mozarts Frühsymphonien aus den Jahren 1771-72. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 28. (2004)

Dér Gabriella: "Die größte Triebkraft ist die Öffentlichkeit in der Welt" : Joseph Pulitzer : der Schöpfer der modernen Tagespresse. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 29. (2004)

Birta Orsolya: Drei Wochen im Jeaner Sommerkurs : Interview mit der DAAD-Stipendiatin Szilvia Hajdu. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 62. (2004)

Tüske Barbara: Ein Bergbewohner im Tiefland in Harkakötöny : Gespräch mit einem Österreicher in der ungarischen Puszta. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 41-42. (2004)

Szabó Gabriella: Ein Forum über Ungarndeutsche nicht nur für Ungarndeutsche : Geschichte, Beruf und Tracht. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 32. (2004)

Szabó Gabriella: Eine Erasmus-Studentin aus Szeged bei der Mittelbayerischen Zeitung : die Vielfalt der Kurse in Regensburg. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 64-65. (2004)

Széll Annamária: Eine Flötenspielerin als Germanistikstudentin : klassische Musik : uncool? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 19. (2004)

Ferenczi Nikoletta: Eine Lektorin, die in Afrika und im Kosovo lehrte : Interview mit Marianne Keßler. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 44. (2004)

Turóczi Györgyi: Eine neue Aufsatzsammlung für Germanistikstudenten : GeMa-Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Árpád Bernáth. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 14-16. (2004)

Gutai Katinka: Erfahrungen als Lehramtspraktikantin : harte Arbeit und große Herausforderung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 14-15. (2004)

Mészáros Tünde: Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache : ein Seminar bei Frau Dr. Katalin Petneki. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 19. (2004)

Preiszner Dóra: Forschung in Wien, Seminare in Szeged : Interview mit Dr. Endre Hárs. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 59-60. (2004)

Horváth Barbara: Freude an der Linguistik : Projektseminar Deutsche Grammatik 1650-200. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 8-9. (2004)

Maros Dalma: Friedrich Schiller: Kabale und Liebe : ist weiblicher Untertanengeist heute noch aktuell? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 32. (2004)

Lackó Katalin: Gegen die Wand. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 26. (2004)

Fekete Anita: Gender Studies : eine mögliche Lehrveranstaltung für Germanisten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 10. (2004)

Dér Gabriella and Vigyikán Éva: Germanistenparty á la James Bond : "Hi! My name is Bond, James Bond!". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 37. (2004)

Gutai Katinka: Germanistikstudenten aus Szeged in Dresden : Stipendium der Quandt-Stiftung für junge Forscher. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 47. (2004)

Széll Annamária: Good bye, Lenin! : keine Komödie. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 27. (2004)

Récsi Renáta: Gulasch trifft Pelmeni, Wodka trifft Bier, Mittelosteuropa tanzt zusammen : Theodor-Heuss-Kolleg der Robert Bosch Stiftung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 24-25. (2004)

Széll Annamária: Hammermäßig? : Deutschland sucht den Superstar. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 38. (2004)

Bata Emília: Harte Arbeit - nicht nur zum Spaß : Germanistikstudenten beim Wissenschaftlichen Studierendenwettbewerb TDK. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 19-20. (2004)

Márton Szilvia: Heinrich von Kleist: Penthesilea : Lektüre zur Zwischenprüfung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 5-6. (2004)

Márton Szilvia: Hermann Hesse : Autor der Krise. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 10-11. (2004)

Récsi Renáta: Heute im ehemaligen KZ Auschwitz : wo der Ausweg nur durch das Grauen des Krematoriums zu finden ist. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 44-45. (2004)

Márton Szilvia and Vigyikán Éva: Hilfe für die Kursbelegung : Meinungen über das kommentierte Vorlesungsverzeichnis. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 14. (2004)

Vigyikán Éva: INSEL zum zweiten Mal : das Studentenmagazin aus Piliscsaba. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 24. (2004)

Gál Szilvia: "Ich arbeite wirklich mit großem Einsatz für die Fachdidaktik" : Interview mit Frau Dr. Katalin Petneki. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 42-43. (2004)

Dér Gabriella: "Ich betrachte die Universität Szeged als meine berufliche Heimat" : Interview mit Prof. Dr. Vilmos Ágel. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 7. (2004)

Birta Orsolya and Mucsi András: "Ich habe mich in Szeged wohl gefühlt und ich würde zurückkommen, wenn sich die Gelegenheit ergibt" : ein Gespräch mit Gastprofessor Gerhard Stickel. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 7-8. (2004)

Tóth Beatrix: "Ich würde jederzeit sofort zurückfahren" : Interview mit der Erasmus-Stipendiatin Tímea Csira. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 45. (2004)

Rózsás Éva: Im Ausland daheim zu sein : mit einem Erasmus-Stipendium in der Tschechischen Republik. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 29-30. (2004)

Szabó Gabriella: Im Juli : Filmtipp. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 36. (2004)

Szalai Anita: In einer Reetkate an der Ostsee : die deutsche Gastronomie in einem Schnellimbiss. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 54-55. (2004)

Zámbori Katalin: Inspirierende Atmosphäre für Lehre und Forschung : Interview mit Dr. Márta Horváth. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 60-61. (2004)

Kóth Markus: Ist das GeMa noch eine Studentenzeitung? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 3. (2004)

Birta Orsolya: Kein Germanistikstudium ohne Wörterbücher : Interview mit Dr. Csilla Bernáth. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 58. (2004)

Széll Annamária: Klassische Musik - Peinlich? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 34-35. (2004)

Mészáros Tünde: Kochrezepte. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 39. (2004)

Holló Judit: Kommt Denglisch immer mehr in Mode? : ein Seminarerlebnis über Anglizismen und Neologismen in der deutschen Sprache. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 9. (2004)

Tóth Beatrix: Konrad-Duden-Preisträger in Szeged : Prof. Dr. Hans-Werner Eroms als Gastprofessor an der Universität Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 12. (2004)

Lackó Katalin: Kontakte zwischen Novi Sad und Szeged : Gespräch mit einer Germanistikstudentin in Novi Sad. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 49. (2004)

Németh Adrienn: Literarisches Forschungsseminar in Torun : ein Tagebuch von Adrienn Németh. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 17-18. (2004)

Fekete Anita: Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft : ein Gespräch mit Prof. Dr. Wilhelm Voßkamp. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 11. (2004)

Kiss Balázs: Lkw-Maut in Deutschland : Erfolgsstory oder Blamage? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 43-44. (2004)

Széll Annamária: Matthäus in Ungarn : der Retter des ungarischen Fußballs? In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 40. (2004)

Récsi Renáta and Széll Annamária: "Mein Hobby ist mein Beruf." : Interview mit Professor Péter Bassola. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 5-6. (2004)

Horváth Barbara: Möglichkeiten mit dem DAAD : Interview mit Ildikó Mánássy und Eszter Zóka. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 63-64. (2004)

Nachrichten Wintersemester 2004/2005. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 4. (2004)

Nachrichten im Sommersemester 2004. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 4. (2004)

Horváth Barbara: Rammstein : Neonazi-Rebellen oder Propheten der Wahrheit : CD-Tipp. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 34. (2004)

Fekete Anita: Seminare, Hospitation, Mojo-Abende und Palatschinken : regensburger Praktikantinnen in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 46. (2004)

Ferenczi Nikoletta: Sissi, Sachertorte und Sezession : das Wiener Café in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 38-39. (2004)

Lackó Katalin: Sopron : ein Museum ohne Dach. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 49. (2004)

Fótos Anna: Spieglein, Spieglein in der Hand : der Österreich Spiegel im Deutschunterricht. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 15-16. (2004)

Tóth Beatrix: Sprache im technischen Zeitalter : Gastvorlesung von Prof. Dr. Karlheinz Jakob an der Universität Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 8. (2004)

Márton Szilvia: Sprachgeschichte macht Spaß : Seminar für Germanisten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 5. (2004)

Turóczi Györgyi: Spuren der Schlachten zwischen Österreich-Ungarn und Italien : eine Wanderung im Isonzo-Tal. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 48. (2004)

Márton Szilvia: Stipendium in Murnau : Sprachkurs im Goethe-Institut. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 23. (2004)

Mészáros Tünde: Stirbt Else? : Arthur Schnitzler : ein Seminar bei Márta Horváth. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 6. (2004)

Csernai Dorottya: Studium in Regensburg mit Erasmus : eine Reise zu sich selbst. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 22. (2004)

Kispál Tamás: Szeged in der EU. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 3. (2004)

Ferenczi Nikoletta: Theodor Fontane: Effi Briest : Lektüre zur Zwischenprüfung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 12. (2004)

Maros Dalma: Ungarndeutsches Bildungszentrum in Baja : europäisch ausgerichtete Institution. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 56. (2004)

Fekete Anita: Verschwende deine Jugend : eine Komödie über die Neue Deutsche Welle. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 27-28. (2004)

Mucsi András: Verschwindendes Deutschsein in Rumänien : großes politisches Gewicht. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 42-43. (2004)

Holló Judit: Von Berlin nach Szeged : Gespräch mit einem deutschen Medizinstudenten in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 65-66. (2004)

Turóczi Györgyi: Vorbereitung auf die Zwischenprüfung in Germanistik : Gespräch mit drei Germanistikstudentinnen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 13. (2004)

Vigyikán Éva: Warum lesen die Deutschen ungarische Werke? : Rezeption und Übersetzung : der dritte Band der Arbeitsgruppe Frankfurt '99. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 14. (2004)

Vigyikán Éva: Was für ein Leben gibt es nach dem EU-Beitritt? : Meinungen über die EU und unsere Zukunft in der EU. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 33-34. (2004)

Ferenczi Nikoletta: Was kann man mit dem Germanistikdiplom machen? : ein Gespräch mit der ehemaligen Germanistikstudentin Szilvia Tóth. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 48. (2004)

Bata Emília: Wewelsburg : Kult- und Terrorstätte der SS. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 46-47. (2004)

Szabó Gabriella: "Wie ein Berserker treibt Weidinger den Leser vorwärts und ab und zu auch in das Labyrinth des Kaweischen Denkens" : ein interessanter Autor wieder in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 12-13. (2004)

Gál Szilvia: "Wir suchen ständig neue Wege in der Germanistenausbildung" : Interview mit der Lehrstuhlleiterin für österreichische Literatur und Kultur, Univ.-Doz. Dr. Márta Baróti-Gaál. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 41-42. (2004)

Zsiga Éva: Wir waren als Erste da! : Europa hautnah in Regensburg. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 35-36. (2004)

Hajdu Szilvia: Wo recherchieren die Germanisten? : Internetbenutzung unter den Germanistikstudenten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. pp. 21-22. (2004)

Ferenczi Nikoletta and Turóczi Györgyi: Wofür interessieren sich die Studenten in Deutschland? : einige deutschsprachige Studentenzeitungen im Überblick. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. pp. 28-29. (2004)

Gál Szilvia: Zugleich gehasst und geliebt werden : Elfriede Jelinek, die Literatur-Nobelpreisträgerin 2004. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 2. p. 16. (2004)

Gál Szilvia: Zwei Jahre in Graz : Studium an der Kunstuniversität in Graz. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (4) 1. p. 18. (2004)

Lovas Mariann: Abfall? Weg damit! : Alle reden von ihm, jeder macht ihn, keiner will ihn. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 33. (2003)

Kóth Markus: "An Aschn" oder Der Bauer als Millionär : Besuch von Szegeder Germanistikstudenten im Wiener Volkstheater. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 43. (2003)

Bereczki László: Au-Pair-Junge in Aachen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 54. (2003)

Gál Szilvia: Auf den Spuren von Erika Mitterer : eine Exkursion nach Wien vom 24.-27. Oktober 2003. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 20-21. (2003)

Gutai Katinka: Babylonische Sprachverwirrung : die Sprachpolitik der EU und die Erweiterung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 51-52. (2003)

Hajdú Andor: Benutzung des Internet von Germanistikstudenten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. pp. 19-20. (2003)

Dér Gabriella: Bibliotheken für Germanisten in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 19. (2003)

Gutai Katinka: "Bologna" nach Piliscsaba mitbringen : DAAD-Alumniseminar in Piliscsaba vom 12.-14. 9. 2003. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 34. (2003)

Lengyel Anikó: Bräuche zu Weihnachten im Erzgebirge. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 60-61. (2003)

Márton Szilvia and Vigyikán Éva: Collegium Hungaricum in Wien. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 15. (2003)

Vidákovics István: Das "Arnie"-Wunder : "Austro-American Dream". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 56. (2003)

Hajdú Andor: Das Jiddische. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 60. (2003)

Hajdú Andor: Das Károlyi-Mihály-Wohnheim. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 41. (2003)

Lovas Mariann: Das Münchener Oktoberfest 2003. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 24. (2003)

Zsiga Éva: Das Studentenleben an der Universität Würzburg : Eindrücke einer DAAD-Stipendiatin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 31. (2003)

Lovas Mariann: Das Wörterbuch im Internet. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 9. (2003)

Lovas Mariann: Der Bericht über die Verhandlung oder a tárgyalásról szóló jelentés? : Interview mit Prof. Dr. Péter Bassola anlässlich des Erscheinens des Deutsch-ungarischen Wörterbuch zur Substantivvalenz. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. pp. 8-9. (2003)

Zomborcsevics Anna: Der Flohmarkt und der Naschmarkt in Wien. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 16-17. (2003)

Torony Erika and Szabó Gabriella: Der Schuh des Manitu. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 45. (2003)

Mészáros Tünde: Die Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest : "Fit für Europa". In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 22. (2003)

Gutai Katinka: "Die Aufgabe" der literarischen Übersetzung : Gespräch mit Univ.-Doz. Dr. Géza Horváth über das literarische Übersetzen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 29-30. (2003)

Lengyel Anikó: Die Dürer-Ausstellung in Wien. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 21. (2003)

Horváth Barbara: Die Goethe-Sammlung Elischers und das Goethe Institut : eine literarische Studienreise nach Budapest. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 16. (2003)

Csernai Dorottya: Die Grundprüfung - gar nicht unmöglich. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 42. (2003)

Gál Szilvia: Die Studenten können auch das Studium mitbestimmen : Interview mit dem Institutleiter Prof. Dr. Árpád Bernáth. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. pp. 5-6. (2003)

Márton Szilvia and Vigyikán Éva: "Die Universität Szeged würde verdienen, dass man sie noch mehr unterstützt" : Interview mit dem Gastdozenten Dr. Ingo Warnke. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 67. (2003)

Vidákovics István: Die den Adler tragen : eine kurze Geschichte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft von den Anfängen bis zur Gegenwart. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 36. (2003)

Vidákovics István: Die deutschen Frauen erobern die Welt : wenn Frauen das Leder kicken. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 65. (2003)

Hajdú Andor and Magyar Éva: Dolmetschen, aber wie? : Erfahrungen eines Dolmetschers. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 14. (2003)

Tóth Beatrix: Dort, wo meine Bücher sind, bin ich zu Hause : Interview mit dem Gastprofessor Siegfried Jäkel. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 37. (2003)

Molnár Viktória and Magyar Éva: Ehemalige Germanistikstudenten der Universität Szeged : Teil 1 : Aller Anfang ist schwer. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 40. (2003)

Simko Balázs: "Eines meiner ersten Weihnachtsgeschenke war ein Fußball" : Interview mit einem österreichischen Fußball-Fan. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 65-66. (2003)

Paor Smolc Bernadett: Entdeckungstour in dem Schweizer Land. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 55. (2003)

Palotai Mariann: Erich Hackl: Abschied von Sidonie : die Geschichte eines Zigeunermädchens, das wegen seiner Abstammung getötet wird. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 44. (2003)

Molnár Viktória: Fasching - Die fünfte Jahreszeit. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 25. (2003)

Lengyel Anikó: Fragen an den Institutsleiter. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 9. (2003)

Magyar Éva: Frankfurt '99 : ein Buch von Szegeder Germanisten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 11. (2003)

Héjja Gyöngyi: Gastarbeiter gestern und heute. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. pp. 31-32. (2003)

Gedichte von József Szépfalusy. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 29. (2003)

Molnár Viktória: Germanistenalptraum - die Zwischenprüfung : Linguistik im dritten Jahr, Literatur im vierten Jahr. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. pp. 42-43. (2003)

Epp Simone and Huber Stephanie and Ott Sonja and Schober Elke: Germanistik in Regensburg : eine Möglichkeit im Erasmus-Program. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 35. (2003)

Birta Orsolya and Hajdu Szilvia: Germanistikstudium an der Universität Szeged : Erwartungen und Erfahrungen : Gespräch mit zwei Studentinnen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 5-6. (2003)

Récsi Renáta: Germanistikstudium außerhalb Szegeds : das Leben der Germanisten in Debrecen, Pécs und Székesfehérvár. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 18. (2003)

Gál Szilvia: GraMo : neue Übungsgrammatik für die Grundprüfung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 10. (2003)

Horváth Dávid: Hundstage : Filmtipp. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 28. (2003)

Kiss Balázs: "Ich habe nie darüber nachgedacht" : ein Porträt von Leni Riefenstahl. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 47-49. (2003)

Dér Gabriella: "Ich wurde selbstsicherer und habe jetzt mehr Mut zu sprechen" : Interview mit der DAAD-Stipendiatin Izabella Óvári. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 75. (2003)

Fekete Anita and Gál Szilvia: Ildikó von Kürthy : Mondscheintarif : Buchtipp. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 26. (2003)

Vidákovics István and Fekete Anita: In Deutschland ist der Unterricht kommunikativer : Interview mit Claudia Teumer. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 39. (2003)

Récsi Renáta and Simko Balázs: Internet und Literatur : ein Seminar von Róbert Csősz. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 7. (2003)

Tóth Beatrix: Ja zur EU. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 30. (2003)

Csernai Dorottya and Récsi Renáta: Jenseits der Theiß : das Móra-Ferenc-Wohnheim : Studentenwohnheime in Szeged 3. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. pp. 20-21. (2003)

Csernai Dorottya and Héjja Gyöngyi: Kann man in einem Seminar neue Dimensionen eröffnen? : Erlebnisse in einem Seminar 1. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 7. (2003)

Paor Smolc Bernadett: Kleeblatt - Deutschsprachige Nachrichten : Ungarndeutsche Zeitung in Kiskunhalas. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 50. (2003)

Gál Szilvia and Torony Erika: "Kultur ist überall drin" : Interview mit Prof. Dr. Wolfgang Müller-Funk. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 69-70. (2003)

Bereczki László: Leben für das Gelbe Trikot : der Fahrradfahrer Jan Ullrich. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 62-63. (2003)

Hajdu Szilvia and Torony Erika: Lehren - einmal anders : Lehrwerkanalyse. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 38-39. (2003)

Birta Orsolya: Lektorin aus Temesvár in Szeged : Interview mit Dr. Mathilde Hennig. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 70-71. (2003)

Palotai Mariann and Turóczi Györgyi and Récsi Renáta: Lektorin mit Auslandserfahrungen : Interview mit der Bosch-Lektorin Jasmin Groß. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 72-73. (2003)

Gál Szilvia: Lesen wir zusammen! : Trilaterales Seminar 2003 in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 27. (2003)

Lesermeinungen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 77. (2003)

Szabó Gabriella and Mészáros Tünde: "Man muss sich als Lehrerin schon von Anfang an vorbereiten" : Gespräch mit einer ehemaligen Germanistikstudentin der Universität Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 10. (2003)

Rácz Boglárka and Soós István: Menü. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 62. (2003)

Turóczi Györgyi: Motivationen für Deutschland und die deutsche Sprache : Besuch im Goethe-Institut in Budapest. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 23-24. (2003)

Nachrichten im Sommersemester 2003. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 4. (2003)

Nachrichten im Wintersemester 2003. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 4. (2003)

Récsi Renáta: Nicht so schwer, wie es scheint : Interview mit dem DAAD-Stipendiaten Ádám Gács. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 75-76. (2003)

Soós István: Nichts Besonderes : eine Kurzgeschichte. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 46. (2003)

Molnár Viktória: Oscar für Deutschland. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. pp. 28-29. (2003)

Dér Gabriella: Ratgeber zum ETR. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. pp. 43-44. (2003)

Tóth Beatrix: Regensburg, "die nördlichste Stadt Italiens" : Interview mit den Erasmus-Stipendiaten Angéla Dévity und Eszter Katona. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 74. (2003)

Fekete Anita: Reisemesse 2003 : eine Ausstellung für Reisefreunde. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 34. (2003)

Horváth Dávid: "Reisen in Europa - und du wirst noch bezahlt dafür" : Interview mit einer ungarischen Reiseleiterin. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. pp. 34-35. (2003)

Magyar Éva: Sachen zum Lachen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 45. (2003)

Lovas Mariann and Dér Gabriella: Sasha : Surfin' on a backbeat : CD-Tipp. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 27. (2003)

Rácz Boglárka: Schloss Klaus : Christliches Jugendzentrum in Österreich. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 61. (2003)

Birta Orsolya: Schüleraustausch Ditzingen : Gyula. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 40. (2003)

Szénási Balázs: Seltsame Materie : ein skurilles ungarisch-deutsches elektronisches Lesekonzert nach dem Buch von Terézia Mora. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 29. (2003)

Paor Smolc Bernadett: Sieben Jahre in Tibet : auf den Spuren von Heinrich Harrer. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 57. (2003)

Kóth Markus: Sinn des Zeitungsseminars : eigene Gedanken artikulieren. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 3. (2003)

Kovács Györgyi: Spiegel-Leser wissen mehr : der Österreich Spiegel unter der Lupe. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 12-13. (2003)

Héjja Gyöngyi: Sprachübung im Blockseminar : regensburger Praktikanten in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 38. (2003)

Gutai Katinka: Sprechen Sie Wienerisch? : eine kulinarische Sprachreise in Wien. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 17-18. (2003)

Fekete Anita: Stipendien für Studierende der Germanistik. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 22. (2003)

Studenten-Witze. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 78. (2003)

Csernai Dorottya: TDK : Wissenschaftlicher Studierendenwettbewerb 2003 in Veszprém. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 12. (2003)

Bereczki László: Treffpunkt Mojo. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 42. (2003)

Kiss Balázs: "Ungarn auf dem Arbeitsmarkt ist ein Vorteil, wenn man sich in Deutschland gut auskennt" : Interview mit Felix Bubenheimer, dem Leiter des DAAD-Informationszentrums in Budapest. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 24-26. (2003)

Felvégi Zsuzsanna: Universität vs. Pädagogische Hochschule in Szeged : Erfahrungen einer Germanistikstudentin an beiden Institutionen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 8-9. (2003)

Tóth Beatrix: Utopien und Dystopien - Konferenz und Workshop in Szeged : ein Rückblick aus dem 21. Jahrhundert. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 28. (2003)

Turóczi Györgyi: Veränderungen im Verkehrswesen für Ungarn nach dem EU-Beitritt. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 53. (2003)

Fekete Anita: Vielfältige Angebote an der Universität Konstanz : das Leben einer ungarischen DAAD-Stipendiatin in Konstanz. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 32-33. (2003)

Szénási Balázs: Von Don Quijote fasziniert : Schweizer Filmwoche in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 47. (2003)

Vigyikán Éva: "Vor dem EU-Beitritt möchten wir Ungarn und unsere Kultur bekannt machen" : Interview mit Prof. Dr. Károly Csúri. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 15-16. (2003)

Hajdú Andor: Warum gab es Krieg gegen den Irak? : Gründe für den Krieg gegen den Irak. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 31. (2003)

Tóth Beatrix: Was wird aus der Erforschung der gesprochenen Sprache? : Sprachwissenschaftliche Konferenz in Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 17. (2003)

Simko Balázs and Hajdú Andor: Weiße Kraft in Schwarz : Neonazis im heutigen Deutschland. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 58. (2003)

Kispál Tamás: Weniger Studenten, mehr Arbeit. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 3. (2003)

Szénási Balázs: Who the **** is DJ Ötzi? : die beispielhafte Region Trentino-Südtirol. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 59. (2003)

Vidákovics István: Wie schreibt man eine Seminararbeit? : Empfehlungen zum Abfassen von Seminar- und Diplomarbeiten. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. pp. 36-37. (2003)

Turóczi Györgyi: Wiener Christkindlmarkt : im Rahmen der Wiener GeMa-Studienfahrt haben wir uns am 5. Dezember 2003 auch den Christkindlmarkt in Wien angeschaut. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 19. (2003)

Rácz Boglárka and Szabó Gabriella: Wiener Stadtrundgang : Eindrücke zweier ungarischer Studentinnen. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 20. (2003)

Tóth Beatrix: "Wissenschaft hat viel mit der Fähigkeit zur Selbstkritik zu tun" : Interview mit den Gastdozenten Dr. Arno Rußegger und Dr. Walter Fanta. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 68. (2003)

Márton Szilvia and Vigyikán Éva: Workshop zur Wörterbuchbenutzung. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 8. (2003)

Récsi Renáta: Zeig dein Gesicht! : Studierenworkshop 'Zivilcourage in der heutigen Gesellschaft'. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 15. (2003)

Magyar Éva: Übersetzer- und Dolmetscherausbildung am Institut für Germanistik an der Universität Szeged. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 1. p. 13. (2003)

Paor Smolc Bernadett and Palotai Mariann: Österrechisches Kulturforum : eine wichtige Informationsstelle für Fragen über Österreich. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 13. (2003)

Mészáros Tünde and Turóczi Györgyi: Österreich Institut Budapest. In: GeMa : Germanistisches Magazin : Studentenzeitung des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged, (3) 2. p. 11. (2003)