Items where Year is 1939

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: Article | Book
Number of items: 167.

Article

Adományok Kiss Albert szobrára [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Ady Endre emlékezete a Dugonics-Társaságban. Délmagyarország. (1939)

Az 50 éves Sík Sándort ünnepelte vasárnap a piarista gimnázium és a Dugonics-Társaság. Délmagyarország. (1939)

Az Egyetemi Diákotthon megnyitása [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1939)

Az Egyetemi Énekkar ballagása [rövid hír]. Délmagyarország. p. 20. (1939)

Az Egyetemi Énekkar vendégszereplése Újszentivánon. Délmagyarország. p. 5. (1939)

Az Egyetemi Énekkar újszentiváni vendégszereplése [röv. hír.]. Délmagyarország. p. 7. (1939)

Az egyetem tanévnyitó ünnepi közgyűlése [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Az egyetem tiszteletbeli doktorává avatták Kiss Ferencet, az alföldi fásítás elindítóját. Délmagyarország. (1939)

Az iparügyi és kereskedelmi minisztert ma avatja patrónusává a "Turul" Szövetség szegedi kerülete. Délmagyarország. p. 3. (1939)

Banner János és Felvinczi Takács Zoltán előadása a Dugonics-Társaságban. Délmagyarország. (1939)

Betöltik a szegedi egyetem statisztika-közgazdaságtani tanszékét [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

A "Botond" Bajtársi Egyesület dísztábora [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1939)

Csekey professzor előadása a budapesti továbbképző tanfolyamon Szeged társadalomrajzáról. Délmagyarország. (1939)

Csekey professzor magas kitüntetése [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Csekey professzor meghívást kapott a gdyniai nyári egyetemre [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Csekey és Gelei professzorok külföldi kitüntetése [röv. hír.]. Délmagyarország. (1939)

A Dugonics-Társaság elő őszi fölolvasó ülése. Délmagyarország. (1939)

Díszdoktoravatásra készül a szegedi egyetem [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Díszes ünnepi ülésen kormányzógyűrűs doktorrá avatták Popják Györgyöt. Délmagyarország. (1939)

Döntöttek a szegedi egyetemen a felvételikről. Délmagyarország. (1939)

Egy professzor búcsúzik : Pénteken tartotta utolsó előadását a szegedi egyetemen a nyugalombavonuló Menyhárth Gáspár professzor. Délmagyarország. (1939)

Egyetemi tanárok Vöröskereszt-kitüntetése [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Elbúcsúztatták Menyhárth Gáspár professzort. Délmagyarország. (1939)

Elkészült az egyetem emlékérme kiváló külföldi tudósok és az Alma Mater támogatói részére. Délmagyarország. (1939)

Elsötétített Európán keresztül Brüsseltől Szegedig : Beszélgetés Zolnai Béla professzorral a semleges Belgiumról, az elmaradt nyelvész-világkongresszusról, az ötnapos utazásról. Délmagyarország. (1939)

Előadás a Vöröskeresztről [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Előadások az Egyetem Barátainak Egyesületében [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Emlékezetesen szép ünnepséggel ért véget a MANSZ nemzetvédelmi előadássorozata. Délmagyarország. (1939)

Erdélyi bál. Délmagyarország. p. 4. (1939)

Ereky István professzor, a szegedi egyetem rektora kapta a Tudományos Akadémia nagydíját. Délmagyarország. (1939)

Ereky professzor előadása a magyar jog eredetiségéről. Délmagyarország. (1939)

Fajelmélet-kultusz és a szellem felsőbbrendűsége : Érdekes előadóest a Szent Imre Kollégiumban. Délmagyarország. p. 2. (1939)

Farkas Béla professzort meghívták a rostocki kongresszusra [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Felolvasó ülés a Dugonics-Társaságban. Délmagyarország. (1939)

Felvinczi Takács Zoltán előadása: Kínaiak és japánok. Délmagyarország. (1939)

A Ferenc József tudományegyetem fönnállása LXVII. évfordulójának emlékére... [röv. hír.]. Délmagyarország. (1939)

Gelei József dr. professzor magas finn kitüntetése [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Gelei József egyetemi tanár előadása Kecskeméten [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Győrffy Barna szegedi természettudós colchicin-oldata forradalmasítja a paprikatermelést. Délmagyarország. (1939)

Győrffy István dr. szegedi egyetemi tanárt választották a "Falukönyvtár Szövetkezet" elnökévé [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Három előadás az egyetembarátok egyesületében. Délmagyarország. (1939)

Három előadás az egyetembarátok természettudományi szakosztályában. Délmagyarország. (1939)

Ismeretlen gyógyszerek : Domagk professzor előadása a szegedi egyetemen. Délmagyarország. (1939)

Kelet és Nyugat : Felvinczi Takács Zoltán művészettörténeti előadása. Délmagyarország. (1939)

Keresztény eszmék hatása a római kötelmi jog kifejlődésére. Délmagyarország. (1939)

Kiss Albert dr. szobrát vasárnap leplezi le a "Turul" Szövetség. Délmagyarország. p. 5. (1939)

Kiss Ferenc miniszteri tanácsos: a Ferenc József-tudományegyetem tiszteletbeli doktora [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Kogutowicz professzor előadása a célszerű országkutatásról. Délmagyarország. (1939)

Kovács László dr. a "Turul" Szövetség szegedi kerületi vezérének lemondása. Délmagyarország. p. 5. (1939)

Kulturdélután a SZEFHE-ben, dísztáborozás a "Botond" Bajtársi Egyesületben. Délmagyarország. p. 2. (1939)

Kulturtáborozás [röv. hír.]. Délmagyarország. p. 6. (1939)

Két előadás az egyetembarátok természettudományi szakosztályában. Délmagyarország. (1939)

Közgyűlést tartott az egyetemi énekkar. Délmagyarország. p. 5. (1939)

LV. Henrik reussi herceg előadása az egyetemen. Délmagyarország. (1939)

Lelkes szeretettel ünnepelték Mécs Lásztótól az Úrinők Kongregációja keddi magyar estjén. Délmagyarország. p. 2. (1939)

Lélekemelő ünnepségen avatta a szegedi egyetem díszdoktorrá Balogh Jenő dr.-t, a nagy jogtudóst. Délmagyarország. (1939)

A MANSZ kulturdélutánja a szegedi gondolat megteremtésének évfordulóján. Délmagyarország. p. 5. (1939)

Ma avatják az egyetem tiszteletbeli doktorává az erdőültető Kiss Ferencet [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Ma tartja tanévzáró közgyűlését az egyetem. Délmagyarország. (1939)

A Magas-Tátra tündérvilágában : Győrffy István professzor előadása az Egyetemet Végzett Nők Egyletében. Délmagyarország. (1939)

A Magyar Pathológusok Társaságának szegedi nagygyűlése. Délmagyarország. (1939)

"Magyar az, aki rendületlenül hisz a magyar nemzet fönnmaradásában és annak örök életében...". Délmagyarország. (1939)

Magyar-finn est a Zeneművészeti Főiskolán. Délmagyarország. (1939)

Magántanár próbaelőadása az egyetemen [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Megkezdődtek a "Turul" szerdaesti előadásai [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1939)

Megnyilt a balatonfüredi orvoshét. Délmagyarország. (1939)

Megnyílt a fül-, orr- és gégeorvosok kétnapos szegedi nagygyűlése. Délmagyarország. (1939)

Melczer Miklós dr. egyetemi nyilvános rendes tanár [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Menyhárth Gáspár professzor kitüntetése [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Mi a közvélenyem : Horváth Barna dr. előadása az Egyetembarátok szociális tanfolyamán. Délmagyarország. (1939)

Mikor kezdik meg az elmeklinika építését : Szily államtitkár megnyugtató kijelentései az egyetem matematikai karáról. Délmagyarország. (1939)

Minél előbb meg kell kezdeni az egyetemi elmeklinika építését. Délmagyarország. (1939)

Miskolczy professzor a német neurológusok társaságának tagja [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Március 20-ig meg kell választani a szegedi egyetem felsőházi tagjait. Délmagyarország. (1939)

Márciusi ünnepségek [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1939)

Mécs László Szegedn [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1939)

Még ebben az esztendőben megkezdik a szegedi ideg- és elmeklinika építését. Délmagyarország. (1939)

Nagy az érdeklődés a Turul Felvidéki Estje iránt [rövid hír]. Délmagyarország. p. 13. (1939)

Nagy sikerrel szerepelt Budapesten a Szegedi Egyetemi Énekkar. Délmagyarország. p. 7. (1939)

A Nobeldíjas Domagk professzort tiszteletbeli tagjává választotta az Egyetem Barátai Egyesületének orvosi szakosztálya. Délmagyarország. (1939)

Német előadóest az egyetemen. Délmagyarország. (1939)

Október 6 ünnepe Szegeden. Délmagyarország. (1939)

Olasz elemek a magyar kulturában : Várady Imre dr. előadása. Délmagyarország. (1939)

Pietro Silva római egyetemi tanár előadása az olasz impériumról. Délmagyarország. (1939)

Pázmány, az író : Sík Sándor dr. előadása az egyetem Barátainak Egyesületében. Délmagyarország. (1939)

Schneller Károly előadása: Élet és halál a számok tükrében. Délmagyarország. (1939)

Sub auspiciis Gubernatoris doktoravatás a szegedi egyetemen [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Surányi Unger professzort a téli félévre is meghívta a losangelesi Egyetem. Délmagyarország. (1939)

Surányi-Unger professzor előadása Amerika gazdaságpolitikájáról [röv. hír.]. Délmagyarország. (1939)

Surányi-Unger professzor tanulmánya a magyar gazdasági életről. Délmagyarország. (1939)

Surányi-Unger professzor érdekes előadása a magyar gazdasági jövőről. Délmagyarország. (1939)

Szakülés az Egyetem Barátainak Egyesületében [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Szeged ifjúsága tüntető felvonulással ünnepelte a ruténföld visszacsatolását. Délmagyarország. p. 3. (1939)

Szeged kulturális életének átszervezéséről és fokozásáról nyilatkozik Várady Imre dr. egyetemi tanár, a Dugonics Társaság új elnöke. Délmagyarország. (1939)

Szeged népe az álmok és várakozások valóraválásának reményében ünnepelte meg március 15-ikét. Délmagyarország. p. 5. (1939)

Szeged tiltakozik az egyetem újabb leépítése, a matematikai kar elhelyezésének terve ellen. Délmagyarország. (1939)

A Szegedi Alföldkutató Bizottság jubiláris díszülést tart... [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Szegedvidéki tájszavak. Délmagyarország. (1939)

Szent Györgyi professzor augusztus végén érkezik vissza Amerikából Szegedre. Délmagyarország. (1939)

Szent-Györgyi Albert dr. a KEAC teniszszakosztályának elnöke [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Szent-Györgyi professzor Amerikából visszaérkezett Szegedre. Délmagyarország. (1939)

Szerb Antal előadása a mai regényirodalomről a Bethlen Gábor Körben. Délmagyarország. p. 4. (1939)

Szilassy Béla felvidéki államtitkár Szegeden [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1939)

Szilassy államtikár a szegedi Turul felvidéki estjén [rövid hír]. Délmagyarország. p. 12. (1939)

Szily Kálmán államtitkár Szegeden tárgyal az egyetemi építkezés folytatásáról. Délmagyarország. (1939)

Szobrot emel Kiss Albertnek a szegedi jogász ifjúság : Októberben lesz a leleplezési ünnepség. Délmagyarország. (1939)

Sík Sándor az egyetemen. Délmagyarország. (1939)

Sík Sándor élete költészetében. Délmagyarország. (1939)

Tanévnyitó díszközgyűlés a Ferenc József tudományegyetemen. Délmagyarország. (1939)

Természettudományi előadások [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Természettudományos előadások. Délmagyarország. (1939)

Tettemanti Béla dr. egyetemi magántanársága [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Tudományos ösztöndíjak. Délmagyarország. (1939)

A Turul Szövetség kassai követtábora a szegedi kerület vezérévé Babiczky Edét választotta. Délmagyarország. p. 6. (1939)

A Turul Szövetség szegedi kerületének új vezérsége [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

A Turul felvidéki estje. Délmagyarország. p. 8. (1939)

A "Turul" Szövetség köszönete a "Néma Bál"-ra érkezett adományokért [rövid hír]. Délmagyarország. p. 15. (1939)

A "Turul" karácsonyi szeretetvacsorája [röv. hír.]. Délmagyarország. p. 6. (1939)

A Turul-Szövetség "Dugonics András" Bajtársi Egyesülete a népművelési bizottsággal és az ipartestülettel karöltve rendezi még a szegedi iparostársadalom részére szerdaesti előadását [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1939)

A Turul-Szövetség követtábora [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

A Turul-Szövetség szegedi kerülete szobrot állít Kiss Albert professzor emlékének [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1939)

A Turul-Szövetség szegedi kerületi vezérsége 29-én Gelei József dr. senator magister, egyetemi tanár védnökségével kerületi és avató dísztábort rendez... [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1939)

A Turul-Szövetség szegedi kerületi vezérsége ma délelőtt 10 órai kezdettel kerületi követtábort tart... [rövid hír]. Délmagyarország. p. 8. (1939)

Várkonyi Hildebrand professzor előadása Makón [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

A diplomácia titkai : Baranyai Zoltán dr. előadása az egyetemen. Délmagyarország. (1939)

A diákság butorozott szobái [rövid hír]. Délmagyarország. p. 15. (1939)

A felvidéki Magyar Házak javára ajánlotta fel a Turul a felvidéki est jövedelmét [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1939)

A fiatalok lendületét össze kell egyeztetni az öregek kiforrott tudásával a jobb, az egyedül magyar Magyarországért : Varga József dr. kereskedelmi és iparügyi minisztert patrónusává avatta a "Turul" Szövetség. Délmagyarország. p. 1. (1939)

A francia szellemiség békemissziójáról nyilatkozik André Thérive, a "Le Temps" szegeden tartózkodó világhírű kritikusa. Délmagyarország. (1939)

A főiskolai kamarakórus nagy sikere a zeneakadémia hangversenyén. Délmagyarország. p. 7. (1939)

Új egyetemi magántanár [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Új egyetemi magántanár [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Új nemzetközi jog felé... Buza László dr. előadása. Délmagyarország. (1939)

A kultuszminiszter megerősítette Incze Gyula dr-t magántanári minőségében [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

A központi épület előtt állítják föl Kiss Albert mellszobrát [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Állami ösztöndíj [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

Államtitkárrá nevezik ki Surányi-Unger professzort [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

A lyoni egyetem professzorának előadása Szegeden [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1939)

A magyar királyság alkotmányjoga a háború után : Csekey István dr. egyetemi tanár előadása a felvidékiek tanfolyamán. Délmagyarország. (1939)

"A magyarság jövője követeli, hogy az egyetem új doktorai nagyobb, műveltebb, boldogabb Magyarországért dolgozzanak" : A szegedi egyetem idei utolsó doktoravató ülése. Délmagyarország. (1939)

A nemzeti műemlékek védelme - nemzetvédelem : Felvinczi Takács Zoltán előadása. Délmagyarország. (1939)

Ünnepség Kogutowicz Károly dr. huszéves professzori működésének alkalmából. Délmagyarország. (1939)

A nyilasjelölttel szemben Ambrus József dr. lett a Turul országos fővezére. Délmagyarország. p. 7. (1939)

A nyár folyamán megkezdik az ideg- és elmeklinika építését. Délmagyarország. (1939)

A semleges Amerika hangulatáról, a newyorki világkiállításról, az európai események által megzavart tudományos kongresszusokról és az izgalmas hazatérésről nyilatkozik Baló József dr. a szegedi egyetem rektora. Délmagyarország. (1939)

A szegedi egyetem egyhangúlag Szent-Györgyi Albertet választja felsőházi képviselőjévé. Délmagyarország. (1939)

A szegedi egyetem első érmét Kolosváry Bálint kapta [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

A szegedi egyetem felvidéki Diákotthona [rövid hír]. Délmagyarország. p. 13. (1939)

A szegedi egyetem jövő évi rektora: Baló József dr. : A jogi kar dékánja: Ereky István dr. Délmagyarország. (1939)

A szegedi egyetem képviselői a szófiai egyetem jubileumán [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

"A szegedi egyetem tudományos szinvonalának bizonyitéka, hogy Nobel-díjas és akadémiai nagydíjas professzorai vannak" : Menyhárth Gáspár és Ereky István köszöntése a jogi kar ünnepségén. Délmagyarország. (1939)

A szegedi egyetem új tanácsa [rövid hír]. Délmagyarország. (1939)

A szegedi egyetem új tanárai letették az esküt és nyilatkoznak a Délmagyarországnak munkásságukról, terveikről. Délmagyarország. pp. 3-4. (1939)

A szegedi egyetem új tanárai. Délmagyarország. p. 2. (1939)

A szegedi egyetemet Szent-Györgyi Albert dr. képviseli a felsőházban : Felsőházi póttag: Miskolczy Dezső dr. Délmagyarország. (1939)

A szegedi egyetemi építkezéseket 1941 tavaszán folytatják. Délmagyarország. (1939)

Észtország ünnepe a Turáni Társaságban. Délmagyarország. (1939)

A szófiai egyetem káprázatos fénnyel megrendezett jubileumi ünnepségeiről nyilatkozik Csekey István dr., a szegedi egyetem professzora. Délmagyarország. (1939)

"A tudomány világában még mindig zavartalan a béke" : Miskolczy Dezső dr. ideggyógyászprofesszor érdekes nyílatkozata a koppenhágai nemzetközi idegorvoskongresszusról. Délmagyarország. pp. 7-8. (1939)

A táborutcai városi bérház III-ik emeletén helyezik el a szegedi egyetem felvidéki hallgatóit. Délmagyarország. p. 3. (1939)

A világ minden részével tudományos kapcsolatot épített ki az Egyetem Barátainak Egyesülete : A vasárnapi tisztújító közgyűlés. Délmagyarország. (1939)

Book

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1935/36. évi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1938-39. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem tanrendje az 1938/39. tanév második felére.

A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem tanrendje az 1939/40. tanév első felére.

A Szegedi Egyetemi Könyvtár válságos helyzete.

This list was generated on 2020. April 8. 05:24:13 CEST.