Items where Year is 1930

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: Article | Book
Number of items: 186.

Article

250-el redukálni kell a szegedi egyetemi klinikák beteglétszámát? : Feltünést keltő kultuszminisztériumi rendelet ; Ideiglenesen be kell zárni az elkülönítő pavilonokat. Délmagyarország. p. 3. (1930)

Adományok egyetemi pályamunkákra [rövid hír]. Délmagyarország. p. 19. (1930)

Amerikai professzorok Szegeden [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Az "alkotók" felvonulása, a Panteon felavatása és az egyetem zárókőletétele : Kormányzói kézirat a 12 Korvin-láncról és 60 Korvin koszorúról. Délmagyarország. pp. 7-8. (1930)

Az Alföldkutató Bizottság közgyűlése [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1930)

Az Egyetemi Barátok Egyesülete természettudományi szakosztályának szakülése [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

"Az adózó polgárok nyomora és a kulturális kiadások között nincs meg a helyes arány" : A kultusztárca vitájában szóvá tették a szegedi egyetem ügyét ; Klebelsberg a programjáról, Sándor Pál a Collegium Hungaricumról. Délmagyarország. p. 2. (1930)

Az alföldkutató Bizottság népszerű előadása Dorozsmán [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Az alföldkutató bizottság kulturestje [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1930)

Az amerikai buzatermelés és Hawaii szépség a földrajzi intézet filmelőadásán [rövid hír]. Délmagyarország. p. 11. (1930)

Az egyetem Marsigli-ünnepsége [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Az egyetem Marsigli-ünnepélye. Délmagyarország. p. 3. (1930)

Az egyetem Marsigli-ünnepélye [rövid hír]. Délmagyarország. p. 15. (1930)

Az egyetem évzáró ünnepélye [rövid hír]. Délmagyarország. p. 18. (1930)

Az egyetem új dékánjai [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Az egyetemi Luther Szövetség [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Az egyetemi ifjuság évzáró ballagása [rövid hír]. Délmagyarország. (1930)

Az egyetemi könyvtár folyóiratai [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1930)

Az egyetemi énekkar matinéja [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Az egyetemi építési bizottság döntése a leszámolópalota auditoriuma ügyében : a kultuszminiszter magának tartotta fent a munkák kiadását ; Az állami gimnázium 9 évi száműzetés után szeptemberben visszatérhet régi épületébe? Délmagyarország. p. 5. (1930)

Az egyetemi építési bizottság hétfői ülésén kiosztották a fizikai és kémiai intézet berendezési munkálatait. Délmagyarország. p. 3. (1930)

Az egyetemi építési munkálatok versenytárgyalása [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Az első kalapácsütéstől a zárókőletételig : Sorok a szegedi egyetemről. Délmagyarország. pp. 9-10. (1930)

Az árvízi fogadalom beváltása és a kultuszminiszter díszpolgárrá választása Szeged díszközgyűlésén : "Nem elég, hogy Szeged egyetemi város, Szegednek gazdag várossá kell lennie". Délmagyarország. p. 4. (1930)

Beszélgetés dr. Hainiss Elemérrel, akit a budapesti gyermekklinika igazgatójának neveztek ki : "Nehezen hagyom itt Szegedet...". Délmagyarország. p. 3. (1930)

A Bethlen Gábor Kör előadása [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

A Bethlen Gábor Kör márciusi ünnepélye [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Buza professzort meghívta Genfbe a Népszövetség [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1930)

Böjti délután a piarista diákszövetségben [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1930)

Csengery János arany doktori diplomája [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1930)

Csengery János előadása az Akadémián [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1930)

Csütörtökön délelőtt megtartották a szegedi ifjuság Szent Imre ünnepét : Glattfelder püspök ünnepi miséje a Templom-téren ; Ötezer diák előtt leplezték le a Szent Imre szobrot. Délmagyarország. p. 3. (1930)

Csütörtökön délután különös incidens játszódott le az egyetem Kálvária-téri épületében : Szentgyörgyi professzor a diákok tanulásáról ; Idegen hallgatók a medikusok kémiai óráján ; Dr. Issekutz Béla professzor eltávolította az előadóteremből a szegedi fajvédőlap munkatársát ; Zajos jelenetek a folyóson és az előadóteremben ; A központi egyetemen csütörtökön teljes rend volt ; A zsidó vallásu hallgatók még pénteken sem jelennek meg az előadásokon. Délmagyarország. p. 3. (1930)

Csütörtökön este megtartották az alföldi katolikus gyűlés első díszgyűlését : "A keresztény ember ideálja: a haladás és a tökéletesség" ; Menyhárth Gáspár, Walkenberg Alajos, gróf Széchényi György és Bangha Béla tartottak előadást. Délmagyarország. p. 5. (1930)

A DEFHE reviziós előadása [rövid hír]. Délmagyarország. p. 13. (1930)

A "DEFHE" matinéja [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1930)

DEFHE-matiné [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

A DMKE igazgatósági ülése [rövid hír]. Délmagyarország. p. 11. (1930)

Dr. Aigner Károly főispánt a szegedi egyetem szombaton délben díszdoktorává avatta : A díszdoktorrá avatást a nyilvánosság kizárásával tartották meg. Délmagyarország. p. 3. (1930)

Dr. Csengery János egyetemi tanárnak ma nyujtották át az arany doktori diplomát. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Dr. Kováts Ferenc az egyetem jövő évi rektora [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1930)

Dr. Meszlény Artur előadása a polgári peres eljárás reformjáról [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1930)

Dr. Szentpéteri Zsigmond szegedi egyetemi tanár székfoglalója az Akadémián [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1930)

A Dugonics-Társaság vasárnap közgyűlést és felolvasó ülést tartott. Délmagyarország. p. 2. (1930)

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Díszbe öltözött egyetemi tanács, diákszázad, honvédzenekar, énekkar fogadta a vilnai Báthory István egyetem Szegedre érkezett professzorait. Délmagyarország. p. 2. (1930)

Egy marék kolozsvári föld Jancsó professzor szíve felett... [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Előadás "Az ókori modern városról" [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Előadás [rövid hír]. Délmagyarország. p. 14. (1930)

Előadás [rövid hír]. Délmagyarország. p. 16. (1930)

Előadás a Dugonics-Társaságban [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1930)

Előadás a görög szobrászatról [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1930)

Előadás a képzőművészeti egyesületben [rövid hír]. Délmagyarország. p. 11. (1930)

Előadás a római szobrászatról [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Előadás az egyetemen [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1930)

Ezer kötet könyvet küldött a szegedi egyetem a vilnai egyetemnek [Röv. hí.]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Felolvasó ülés a Dugonics-Társaságban [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1930)

Felvétel a szegedi egyetem második félévére [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Felvétel a szegedi egyetemre [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

A Ferenc József Tudományegyetem egyesületének bölcsészeti szakosztálya [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1930)

Ferencz Józsefről beszéltek az egyetem tanévnyitó ünnepségén : Nagy közönség jelenlétében, fényes ünnepség keretében nyitották meg hivatalosan az egyetemi tanévet. Délmagyarország. p. 5. (1930)

Filmelőadásokat rendez a földrajzi intézet [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Finn tanszék a szegedi egyetemen [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Félmillió pengővel tartozik az állam a szegedi kereskedőknek és iparosoknak : Küldöttség a polgármesternél az egyetemi építkezések ügyében. Délmagyarország. p. 4. (1930)

Fógel József professzor jelentése a Diákjóléti Iroda működéséről [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Glattfelder püspök, Menyhárth Gáspár, Rerrich Béla, Várhelyi prelátus, a főispán és a polgármester kitüntetése. Délmagyarország. p. 2. (1930)

Hainiss professzor eltávozott Szegedről [röv. hír.g. Délmagyarország. p. 5. (1930)

"Hátunkra akasztjuk a diplománkat és ráírjuk, hogy éljen a kulturfölény". Délmagyarország. p. 7. (1930)

Hétfőn délelőtt verekedést rendeztek a szegedi egyetemen : Másféléves szünet után, a kultuszminiszter szegedi látogatásának idején, hétfőn ismét eltávolították a zsidó vallású diákokat ; A zsidó vallásu hallgatók emlékiratot nyujtottak át Klebelsbergnek ; Megállapították a verekedők névsorát ; A rektor a legszigorúbb rendszabályokat ígéri. Délmagyarország. pp. 3-4. (1930)

Interpelláció az egyetemi klinikák beteglétszámának csökkentése ügyében : "A visszafejlesztés összeegyeztethető-e azokkal a nagy anyagi áldozatokkal amelyeket a város hozott a szegedi egyetemért?". Délmagyarország. p. 7. (1930)

Jancsó Miklós professzor szombaton éjszaka meghalt. Délmagyarország. p. 3. (1930)

Jogi szakelőadások az Egyetem Barátai Egyesületében [rövid hír]. Délmagyarország. p. 13. (1930)

A Katolikus Kör adventi délutánja [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

A Katolikus Kör második adventi délutánja [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1930)

Kedden este 400 főnyi diáktömeg támadást intézett a Délmagyarország kiadóhivatala ellen : Este 7-kor gyűlést tartottak az egyetemen, majd uccai felvonulás után kőzáporral megostromolták a kiadóhivatal helyiségeit ; A rendőrség karddal verte szét az ellenszegülő támadókat ; Kedden a zsidó vallásu diákok nem jelentek meg az egyetemen ; A rektor a legszigorubb rendszabályokat foganatosítja. Délmagyarország. pp. 1-2. (1930)

Klebelsberg kultuszminiszter hétfőn este Szegedre érkezett : Kedden résztvesz az egyetemi építési bizottság ülésén. Délmagyarország. p. 3. (1930)

A Képzőművészeti Egyesület előadása [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1930)

A Képzőművészeti Egyesület előadása [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1930)

Kórb Flóris műépítész meghalt [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Küzdelem a Studió és a szegedi adóállomás körül : Kogutowicz Károly, Balogh István és a Studió nyilatkozata az októberi ünnepségek közvetítéséről. Délmagyarország. p. 2. (1930)

Lengyel vendégek Szegeden [rövid hír]. Délmagyarország. p. 13. (1930)

Luppe nürnbergi főpolgármester Szegeden : Megnézte a Templom-téri és egyetemi építkezéseket, este visszautazott Budapestre. Délmagyarország. p. 2. (1930)

A MEFHOSZ tízéves jubileuma [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

A MIEFHOE álarcos jelmezbálja [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1930)

A MIEFHOE-bál jelmezversenyének győztesei [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

MIEFHOE-jelmezbál. Délmagyarország. p. 2. (1930)

Ma este lesz a MIEFHOE álarcos jelmezbálja [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1930)

Matiné a Katolikus Ház javára [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1930)

Meghalt Farkas Gyula professzor [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Megkezdődnek az Egyetem Barátai Egyesületének természettudományi előadásai [rövid hír]. Délmagyarország. p. 8. (1930)

Mennyit költött a város az egyetemi építkezésekre - kérdezi a pénzügyi bizottság : Összehívják a takarékossági bizottságot. Délmagyarország. p. 4. (1930)

Meskó Zoltán lett a szegedi orvosszövetség elnöke [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1930)

Március 15-ike [röv. hír.]. Délmagyarország. p. 11. (1930)

Négy üres tanszék van a szegedi egyetemen : Hainiss és Ortvay professzorok helyét valószínűleg még az új tanév előtt betöltik. Délmagyarország. p. 3. (1930)

Október 6. [rövid hír]. Délmagyarország. p. 11. (1930)

Októberre, vagy májusra halasztják el az egyetemi építkezések országos ünnepségét : Szeptemberig nem fejezik be a fogadalmi templom munkálatait és nem készülnek el a Templom-téri építkezések sem. Délmagyarország. p. 3. (1930)

Orvosi továbbképző tanfolyam a szegedi egyetemen [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1930)

"Palota-kapu" készül a Boldogasszony-sugárut torkolatához : A kultuszminiszter Szegeden. Délmagyarország. p. 3. (1930)

A Piarista Diákszövetség [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1930)

A Piarista Diákszövetség [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Rendet az egyetemen! Délmagyarország. p. 1. (1930)

Rerrich Béla nyilatkozata a fizikai intézet építése ügyében tartott vizsgálatról. Délmagyarország. p. 5. (1930)

Rádióelőadás [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1930)

Sportrepülőklubot alakított a szegedi egyetem diáksága [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Szabadegyetemi előadás [röv. hír.]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Szabadegyetemi előadás [rövid hír]. Délmagyarország. p. 15. (1930)

Szabadegyetemi előadások [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Szakülés [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Szeged impozáns ünnepe március 15-én : Incidens a Kossuth-szobornál. Délmagyarország. p. 2. (1930)

Szegeden is kísérleteztek a Calmette-féle "B.C.G."-vel : Kováts Ferenc professzor részletes nyilatkozata szegedi kísérleteiről. Délmagyarország. p. 3. (1930)

"Szegedi Symposion" [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1930)

Szegedi egyetemi hallgatók előadása a békési tanyákon [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1930)

Szegedi egyetemi orvostanárok külföldi előadásai [rövid hír]. Délmagyarország. p. 14. (1930)

Szeptemberben nagyszabásu országos ünnepségek lesznek Szegeden : Templomszentelés, egyetemi ünnep, katolikus nagygyűlés ; A kormányzó, a hercegprimás, a miniszterelnök a vendégek között. Délmagyarország. p. 3. (1930)

Szily államtitkár és a szegedi egyetem [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Szombaton lesz a MIEFHOE álarcos jelmez-bálja [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1930)

Séta a szegedi egyetem halott professzorainak virágos sírjai között : Kilenc év alatt tizenkét halottja volt az egyetemnek. Délmagyarország. p. 4. (1930)

Sík Sándor szerzői estje [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

A TESZ értekezlete [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1930)

"Talán különösnek látszik a mai világban, hogy valaki rászánja magát Vergiliust fordítani..." : Csengery professzor beszél "Aeneis"-fordításáról és akadémiai előadásáról. Délmagyarország. p. 4. (1930)

A Tisza Lajos-köruton rövidesen felépítik a második református templomot mert a kultuszminiszternek nincs pénze a megigért kollégiumok felépítésére. Délmagyarország. p. 4. (1930)

Tudományos előadás [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1930)

Tudományos előadás [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1930)

Tudományos előadás [rövid hír]. Délmagyarország. p. 15. (1930)

Tudományos előadások [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Tudományos ülés [Rövid hír.]. Délmagyarország. p. 5. (1930)

Több szegedi egyetemi tanárt jelöltek akadémiai tagnak [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1930)

Tüntetés és felvonulás nélkül telt el a szerdai nap : Délelőtt kisebb összetűzés volt a központi egyetem előtt, délután ujabb gyűlést tartottak ; Egésznapos rendőri permanencia ; Éjszaka helyreállt a teljes nyugalom ; a zsidó vallásu diákok még csütörtökön sem jelennek meg az egyetemen. Délmagyarország. pp. 1-2. (1930)

Vasárnap felolvasó ülést tart a Dugonics-Társaság [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1930)

Vasárnap kezdődik a tüdőbeteggondozó orvosok szegedi kongresszusa [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1930)

Vasárnap lesz az egyetem tanévnyitó közgyűlése [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

Vita a közgyűlésen a szegedi rádió- leadóállomásról : A szociáldemokraták tiltakozása a jogfosztás ellen, mert interpellációkat és inditványaikat nem terjesztették a közgyűlés elé ; Csütörtökön folytatják a közgyűlést. Délmagyarország. p. 7. (1930)

Változás az egyetembarátok természettudományi szakosztályának vezetőségében [rövid hír]. Délmagyarország. p. 14. (1930)

A békési református egyházmegye szerint a szegedi egyetemi építkezéseknél sérelem érte a reformátusokat : "A szegedi egyetemet ősi jellegéből ki akarják vetkőztetni" - mondta Harsányi esperes. Délmagyarország. p. 3. (1930)

A függőkölcsön, a "Csodabár", a földbérrevizió és a klinikák ügye a keddi rendkivüli közgyűlés előtt : A közgyűlés hosszú vita után hozzájárult a kölcsön felvételéhez ; "Tiltakozni kell az egyetemi intézetek visszafejlesztése ellen" ; Érdekes vita a polgármester és az alsóvárosi plébános között a "Csodabár" tendenciájáról. Délmagyarország. p. 3. (1930)

A gyógyszerészhallgatók estélye [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1930)

A hercegprimás, a rektor, Kogutowicz Károly, Iványi Béla és Czapik Gyula beszédei a katolikus díszgyűlésen. Délmagyarország. p. 8. (1930)

Új egyetemi internátusra kértek épületet a várostól [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1930)

Újabb komplikációk a szegedi közgyűlés trianoni ülés körül : Dr. Menyhárth Gáspár sem vállalja a trianoni közgyűlés szónoki tisztségét. Délmagyarország. p. 4. (1930)

A kereskedők és iparosok panaszai a késedelmes egyetemi kifizetések miatt : A kultuszminiszter kedden résztvett az építési bizottság ülésén, ahol kiosztották a fizikai intézet iparosmunkálatait ; A tanév végéig felszabadul az állami gimnázium épülete. Délmagyarország. p. 3. (1930)

A klinikai beteglétszám redukálásának ügye a keddi rendkivüli közgyűlés előtt. Délmagyarország. p. 3. (1930)

A krakkói egyetemi hallgatók Szegeden [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1930)

A kultuszminiszter is résztvesz az egyetem Marsigli-ünnepélyén [röv. hír.]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

A kultuszminiszter vasárnap Szegedre érkezik : Résztvesz az egyetemi építési bizottság hétfői ülésén ; "Agnoszkálási eljárás" a templom-téri szobrok körül. Délmagyarország. p. 3. (1930)

A kultuszminiszter vizsgálatot rendelt el a fizikai intézet építése ügyében. Délmagyarország. p. 3. (1930)

Ülések a bölcsészeti szakosztályban [rövid hír]. Délmagyarország. (1930)

A nagy földbérhátralék miatt a város elköltötte az egyetemi kölcsön nagyrészét : Nehézségek az esedékessé vált egyetemi számlák kifizetése körül. Délmagyarország. p. 3. (1930)

A piarista diákszövetség előadásai [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

A piarista diákszövetség ülése [rövid hír]. Délmagyarország. p. 11. (1930)

A pályaválasztás kérdése az ifjuság szempontjából [rövid hír]. Délmagyarország. p. 10. (1930)

Érdekes adatok a szegedi óriásharcsáról : Gelei professzor előadása. Délmagyarország. p. 5. (1930)

A reanissance Magyarországon [rövid hír]. Délmagyarország. p. 8. (1930)

A szegedi egyetem "világnézeti" tanszékeinek ügye a református zsinat előtt [röv. hír.]. Délmagyarország. p. 2. (1930)

A szegedi egyetem csütörtökön díszdoktorrá avatja Becker volt porosz kultuszminisztert. Délmagyarország. p. 7. (1930)

A szegedi egyetem csütörtökön díszdoktorrá avatja Becker volt porosz kultuszminisztert. Délmagyarország. p. 7. (1930)

A szegedi egyetem díszközgyűlése a vilnai professzorok tiszteletére. Délmagyarország. (1930)

A szegedi egyetem százezerpengős Rothermere-adományának alapító oklevelét a kultuszminiszter nem hagyta jóvá : Az egyetem a Rothermere-alapítvány kölcsönéből és a kultuszminiszter támogatásával rákbetegek gyógyítására rádiumot vásárol. Délmagyarország. p. 5. (1930)

A szegedi egyetem természettudományi fakultására mindössze 33-an jelentkeztek, a gyógyszerészi karra 25-en : A jogi kar a kontingens felemelését kéri ; A jelentkező medikusok felét visszautasítják. Délmagyarország. p. 5. (1930)

A szegedi egyetem új díszdoktora [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1930)

A szegedi egyetem új ideggyógyász tanára: dr. Miskolczy Dezső. Délmagyarország. p. 5. (1930)

A szegedi egyetem új tanára [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1930)

A szegedi egyetem új tanárai [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

A szegedi egyetem új tiszteletbeli doktora [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1930)

A szegedi egyetemen csak a jogi karra vették fel az összes szegedi jelentkezőt. Délmagyarország. p. 3. (1930)

A szegedi egyetemen csütörtökön délben három egyetem avatta díszdoktorrá Becker volt porosz kultuszminisztert. Délmagyarország. p. 2. (1930)

A szegedi egyetemet kapcsolatba kell hozni az Alföld tudományos problémáival", - mondotta a kultuszminiszter az egyetem zárókőletételi díszülésén : "Jöjjenek ide a gunyolódók és nézzék meg mi van itten... Délmagyarország. p. 7. (1930)

A szegedi egyetemi hallgatók sportrepülőegyesülete [rövid hír]. Délmagyarország. p. 11. (1930)

A szegedi liberális párt felíratban fordult a kultuszminiszterhez az egyetemi események ügyében : A pénteki nap teljesen nyugodtan telt el ; A zsidó vallásu hallgatók egyhetes kényszerszünet után hétfőn megjelennek az előadásokon ; Issekutz professzor a csütörtöki incidensről ; Este bajtársi gyűlést tartottak ; Beavatkozásra sehol sem került sor. Délmagyarország. pp. 3-4. (1930)

A szegedi országos ünnep legcsodálatosabb élménye: Dohnányi "Szeged miséjének" premierje : A hercegprimás ünnepélyes szentmiséje. Délmagyarország. p. 3. (1930)

A szegedi tanárképző intézet elnöksége [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

A szegedi tanárvizsgáló bizottság [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1930)

A szegedi zsidó hitközség tiltakozása az egyetemi zavargások és Gömbös Gyula beszéde ellen : A képviselőtestület csütörtöki ülésén elhatározta, hogy tiltakozását bejelenti a kultuszminiszternek, akit arra kér, hogy az állam hatalmának minden eszközével vessen véget az országra káros eseményeknek ; Tiltakozás minden megkülönböztetés és erőszak ellen. Délmagyarország. pp. 3-4. (1930)

Évzáró ünnepély az egyetemen [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1930)

A város ismét kölcsönt vesz fel az egyetemi költségek fedezésére [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1930)

A város pörvesztes maradt az Eötvös-kollégium telkének kisajátítási pörében : A kuria feloldotta az alsóbíróságok ítéletét, helytelennek találta a szakértői becslést és új határozatra utasította a bíróságot. Délmagyarország. p. 3. (1930)

A városi ösztöndíjak és az egyetemi pályadíjak. Délmagyarország. p. 3. (1930)

Book

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1927/28-1928/29. évi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1928-29. és 1929-30. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXIX-XXX. tanévről.

A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem tanrendje az MCMXXX-XXXI. tanév első felére.

A Magyar Királyi Ferencz-József Tudományegyetem tanrendje az MCMXXX-XXXI. tanév második felére.

Szegedi kis kalendárium 1930.

Tanítójelöltek lapja. - IV. évf. (1930) 5. sz.

A Szegedi Alföldkutató Bizottság Kecskeméti Közgyűlése 1929. május hó 29-30-án.

Bibó, István: Könyvtáraink racionalizálása : a szegedi egyetemi könyvtár tíz éve.

This list was generated on 2020. April 8. 05:16:45 CEST.