Szegedi Orvostudományi Egyetem Társadalomegészségtani és Egészségügyi Szervezéstani Intézete : megjelent tudományos közlemények 1974 közepétől 1978 elejéig