Szabályrendelet a jog- és államtudományi egyetemi karoknál tartandó tudorsági szigorlatokról s a tanulmányi és vizsgálati rendszer ujjászervezése tárgyában