Kelemen Béla orsz. képviselő beszéde a kultuszministeri tárcza költségvetésének tárgyalása alkalmával a harmadik egyetemnek Szegeden létesítése tárgyában : elmondotta a képviselőház 1911. évi junius hó 17-én tartott ülésén