József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Szeged, tanrend az 1975-76. tanév II. félévére, nappali tagozat