József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, tanrend az 1979-80. tanév II. félévére, nappali tagozat