Bizottsági jelentés a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karához a Mathematikai és Természettudományi Kartól : a természettudományok és bölcsészeti ismerettanából adott magán tanári képesítésről : kézirat gyanánt