A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 1901. évi 4953. sz. alatt kelt rendeletével kiadott szabályrendelete szerinti tanulmányi rend az orvostanhallgatók számára