A doctor czím használása : véleményes jelentése, melyet a Kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kara : 1904. május hó 26-án tartott ülésében egyhangulag elfogadott és kinyomatni határozott