Ő császári és apost. kir. Felségének 1883. évi augusztus hó 20-ról kelt legfelsőbb elhatározásával jóváhagyott szabályzat : a m. kir. tudomány-egyetemek és kir. jogakadémiák tanulmányi és vizsgálati rendjét illetőleg