Ő csász. és apost. kir. Felségének 1883. évi augusztus hó 20-ról kelt legfelsőbb elhatározásával jóváhagyott szabályzat : a jog- és államtudományi egyetemi karoknál tartandó tudorsági szigorlatokról : [pótrendeletek a tudori szabályzathoz]