Browse by Article

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1945. January 03. | 1945. January 27. | 1945. February 18. | 1945. March 06. | 1945. March 09. | 1945. March 11. | 1945. March 22. | 1945. April 13. | 1945. April 22. | 1945. April 29. | 1945. May 01. | 1945. May 06. | 1945. May 08. | 1945. May 10. | 1945. May 13. | 1945. May 15. | 1945. May 18. | 1945. May 19. | 1945. May 23. | 1945. May 24. | 1945. May 25. | 1945. May 27. | 1945. May 29. | 1945. May 30. | 1945. May 31. | 1945. June 02. | 1945. June 03. | 1945. June 05. | 1945. June 06. | 1945. June 07. | 1945. June 09. | 1945. June 10. | 1945. June 13. | 1945. June 14. | 1945. June 16. | 1945. June 17. | 1945. June 20. | 1945. June 21. | 1945. June 22. | 1945. June 23. | 1945. July 01. | 1945. July 04. | 1945. July 06. | 1945. July 07. | 1945. July 08. | 1945. July 12. | 1945. July 13. | 1945. July 14. | 1945. July 15. | 1945. July 19. | 1945. July 21. | 1945. July 25. | 1945. July 26. | 1945. July 27. | 1945. July 28. | 1945. August 02. | 1945. August 03. | 1945. August 04. | 1945. August 05. | 1945. August 07. | 1945. August 10. | 1945. August 11. | 1945. August 12. | 1945. August 15. | 1945. August 18. | 1945. August 22. | 1945. August 28. | 1945. August 31. | 1945. September 02. | 1945. September 08. | 1945. September 11. | 1945. September 14. | 1945. September 18. | 1945. September 20. | 1945. September 21. | 1945. September 22. | 1945. September 25. | 1945. September 28. | 1945. September 29. | 1945. September 30. | 1945. October 02. | 1945. October 04. | 1945. October 05. | 1945. October 09. | 1945. October 12. | 1945. October 13. | 1945. October 18. | 1945. October 20. | 1945. October 21. | 1945. October 23. | 1945. October 27. | 1945. October 30. | 1945. October 31. | 1945. November 03. | 1945. November 15. | 1945. November 20. | 1945. November 22. | 1945. November 24. | 1945. December 01. | 1945. December 02. | 1945. December 03. | 1945. December 06. | 1945. December 07. | 1945. December 13. | 1945. December 19. | 1945. December 22. | 1945. December 23.
Number of items: 135.

1945. January 03.

"Ady Endre és napjaink" címen tartja első kulturszemináriumát a Magyar Demokrata Nők szövetsége... Délmagyarország. p. 3. (1945)

Beíratkozások az egyetemre, a tanárképző főiskolára és az apponyi-kollégiumba. Délmagyarország. p. 2. (1945)

Egyetemi hír : Minthogy az egyetem közreműködésével tervezett jogi tanfolyamra elegendő számú joghallgató nem jelentkezett... [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. January 27.

Az egyetemi beíratkozások a szegedi m. kir. Horthy Miklós Tudományegyetemre... [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. February 18.

Az Egyetem Barátainak Egyesülete matematikai szakosztálya... [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1945)

A szegedi egyetem saját erejéből tartja fenn önmagát : Ma már közel 400 hallgató látogatja az előadásokat. Délmagyarország. p. 4. (1945)

1945. March 06.

25 éves a szegedi egyetem. Délmagyarország. p. 3. (1945)

A szegedi egyetem tanári kara szombaton ebédet adott az egyetemi épületekben elhelyezett orosz egészségügyi intézmények parancsnokai tiszteletére [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. March 09.

A szegedi Horthy Miklós tudományegyetem orvoskai dekanatusa értesíti az érdekelteket... újabb hallgatók nem vehetők fel [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. March 11.

Meghívó : A Tanárok, Tanítók Szabad Szakszervezetének előadássorozatában előadást tart Bartucz Lajos ny. r. tanár "A fajkérdés tudományos megvilágításban" címmel [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1945)

1945. March 22.

Bálint Sándor egyetemi tanár tart előadást "Orosz irodalom címmel... [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. April 13.

A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem Rektora és Tanács felszólítja az egyetemnek, illetőleg az egyetemmel kapcsolatos intézményeknek még távollevő tanárait ... hogy működésre, ill. igazolásuk végett haladéktalanul jelentkezzenek [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. April 22.

Mezőgazdasági munkán dolgoznak az egyetemi hallgatók. Délmagyarország. pp. 5-6. (1945)

1945. April 29.

Szegeden járt tegnap Szent-Györgyi professzor : A szegedi tudós az Országos Nevelésügyi Tanács elnöke lett ; Szent-Györgyi Albert Moszkvába utazik. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. May 01.

Letartóztatta a rendőrség dr. Batizfalvy János egyetemi tanárt [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1945)

1945. May 06.

A MADISZ egyetemi tagozata 1945 május 10-én csütörtökön délután fél 5 órakor ülést tartott... [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1945)

Megkezdődött a Nevelésügyi Tanács munkája : A tanítók és tanárok fizetésének rendezését kérte a Tanács ; A világért sem akarom elhagyni kedves tanítványaimat - mondotta Sík professzor, az Országos Nevelésügyi Tanácsról adott nyilatkozatában. Délmagyarország. p. 2. (1945)

A szegedi egyetem homlokzatáról eltűnt a "Horthy Miklós" elnevezés. Délmagyarország. p. 3. (1945)

A szegedi tudományegyetem szabad szakszervezete hétfőn délután 4 órakor tartja alakuló ülését... [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1945)

1945. May 08.

Megalakult a Szovjetbarátok Szegedi Társasága. Délmagyarország. p. 2. (1945)

A szegedi egyetem ifjúsága kiáltványban követeli a reakciós elemek eltávolítását : József Attila nevéről kívánják elnevezni az egyetemet ; A kiáltvány követeléséhez két egyetemi tanár is csatlakozott. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. May 10.

Megkezdődött a szegedi egyetem újjászervezése. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. May 13.

Az egyetem szabadszervezete a magyar demokrácia fontos szerve. Délmagyarország. p. 2. (1945)

József Attila és a szegedi egyetem. Délmagyarország. p. 5. (1945)

1945. May 15.

Színész-egyetemista vizipólómérközés [rövid hír]. Délmagyarország. p. 4. (1945)

1945. May 18.

Internálták Veress Elemér egyetemi tanárt és Zsiday Imrét, a folyammérnöki hivatal vezetőjét, mert nem szolgáltatták be fasziszta szellemű könyveiket. Délmagyarország. p. 3. (1945)

Önálló szervezet felállítása mellett döntött az egyetemi ifjúság : A megalakítandó egyesület együttműködik a DISZ-szel. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. May 19.

Hazaérkezett Moszkvából Szent-Györgyi Albert [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. May 23.

A szegedi egyetemi ifjúság békeünnepe : Teleki Géza közoktatási és Valentiny Ágoston igazságügyi miniszter is felszólalt az ünnepélyen. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. May 24.

Visszaállítják a szegedi egyetem jogi karát. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. May 25.

A fasiszta mártír. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. May 27.

Mester János egyetemi ny. r. tanár nyilatkozata. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. May 29.

Létrejött az egyetemi ifjúság egysége Szegeden. Délmagyarország. p. 1. (1945)

1945. May 30.

Hétfőn délután megnyílt a szegedi népegyetem. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. May 31.

Tóth László professzor előadása a francia forradalom eszméiről. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. June 02.

Mecsnyikovról beszél Baló professzor a Szegedi Szovjetbarátok első előadásán [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. June 03.

Klemm Antal professzor oroszországi rokonainkról. Délmagyarország. p. 4. (1945)

1945. June 05.

Az egyetemi igazoló bizottság eddig négy egyetemi tanár ügyét adta át a Népbíróságnak : Megkezdődött Szegeden az egyetemi tanárok és alkalmazottak rendszeres igazoltatása. Délmagyarország. pp. 1-2. (1945)

Az egyetemi és főiskolai hallgatók szabadszervezetének nagygyűlése. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. June 06.

Batizfalvy dr. nem kerül a népbíróság elé. Délmagyarország. p. 1. (1945)

1945. June 07.

A népegyetem előadásai : Marót Károly dr.: A költő és a nép. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. June 09.

Mégis népbíróság elé kerül Batizfalvy professzor : Újabb súlyos terhelő adatok merültek fel a szülészeti klinika volt igazgatója ellen. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. June 10.

Hogyan szélhámoskodtak a fajelmélettel a német nemzeti szocialisták? : Bartucz Lajos dr., a szegedi egyetem fajbiológiai intézetének igazgatója leleplezi a fasiszta áltudósok antropológiai tévtanait. Délmagyarország. p. 6. (1945)

Izgalmas jelenetek az egyetemi igazolóbizottság nyilvános tárgyalásán : Hermann Egydet és Mester Jánost igazolták ; Vidakovics Kamillót áthelyezésre ítélték, Karády István ügyét elhasztották. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. June 13.

Gazdaságtudományi kart a szegedi egyetemnek. Délmagyarország. p. 2. (1945)

A népegyetem előadásainak keretében kedden dr. Koch sándor "Az ember és a kő"... [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. June 14.

A keleti gazdaságtudományi kar kérdéséhez. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. June 16.

Dr. Kalmár László: Mit tud és mit nem tud a matematikus [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. June 17.

Az egyetemi igazolóbizottság vezetőállásra alkalmatlannak minősítette dr. Karády István magántanárt. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. June 20.

Az egyetemi igazolóbizottság határozatai. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. June 21.

Bálint Sándor és Vinkler László a Magyar-Jugoszláv Társaság előkészítő bizottságában [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. June 22.

Tárgyalások indultak az egyetem jogi karának megszervezéséről : Dr. Pálfy György helyettes polgármester, dr. Riesz Frigyes rektor megbeszélései a Szegedre érkezett Csekey, Schneller és Balázs professzrral. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. June 23.

A szegedi egyetem tanácsa sürgős felterjesztést intéz a kultuszminiszterhez a jogi kar megszervezésére. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. July 01.

Ősszel megnyílik a szegedi egyetem jogi kara [rövid hír]. Délmagyarország. p. 7. (1945)

1945. July 04.

Szent-Györgyi Albert a budapesti egyetem tanára [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. July 06.

Az egyetemi igazoló bizottság döntései. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. July 07.

Dr. Szent-Györgyi Albert nyilatkozata moszkvai útjáról. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. July 08.

Ábrahám Ambrus a jövőben nem lehet rektor vagy dékán az egyetemen [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1945)

Értekezlet a kultuszminisztériumban a szegedi egyetem jogi fakultása ügyében [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. July 12.

Farkas professzort állásvesztésre ítélte az egyetemi igazolóbizottság : A bizottság egyéb döntései. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. July 13.

Hosszú és helyenként viharos vita után kimondotta a közgyűlés a nagylakások megosztását : Feliratilag kérik az egyetem jogi karának azonnali felállítását. Délmagyarország. p. 2. (1945)

Hosszú és helyenként viharos vita után kimondotta a közgyűlés a nagylakások megosztását : Feliratilag kérik az egyetem jogi karának azonnali felállítását. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. July 14.

Felhívás a parasztsághoz! : Ingyenes paraszti munkát szeretne az egyetemisták egy kis csoportja. Délmagyarország. p. 3. (1945)

Rusznyák és Baló szegedi professzorokat meghívta a budapesti egyetem. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. July 15.

Precziz tanár ur és Professzor ur Naiv az igazoló bizottság előtt. Délmagyarország. p. 4. (1945)

1945. July 19.

Állásvesztésre ítélt egy magántanárt az egyetemi igazoló bizottság. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. July 21.

A szegedi egyetem új rektora dr. Purjesz Béla [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. July 25.

"A széles népi rétegeknek joguk van arra, hogy Szegeden a tudományok univerzitásához hozzájussanak" : Elkészült a törvényhatóság felírata az egyetm jogi karának visszaállítása érdekében. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. July 26.

Szent-Györgyi Albert: "Ha nem megy szép szóval, erőszakkal is átalakítjuk a Tudományos Akadémiát" : A Nobel-díjas tudós feltünést keltő előadása az egyetem, az Akadémia és a tudomány válságáról. Délmagyarország. pp. 1-2. (1945)

1945. July 27.

Ismét kedvezőre fordultak a kilátások az egyetem jogi karának felállítása ügyében. Délmagyarország. pp. 1-2. (1945)

A tanár ur nem hajlandó együtt lakni egy deportálttal [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. July 28.

Az egyetemi igazoló bizottság újabb határozatai [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1945)

1945. August 02.

Szent-Györgyi Albert megalakítja a Természettudományi Akadémiát : "Az új Akadémia tagjai Magyarország aktív tudósai lesznek" ; "Működésükkel a mezőgazdaság és ipar fellendítését óhajtják elősegíteni". Délmagyarország. pp. 1-2. (1945)

1945. August 03.

Az egyetemi igazolóbizottság keddi ülésén Bognár Cecil egyetemi tanárt, a neves pszichológust igazolták : Fröhlich Pál professzort áthelyezésre ítélték [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. August 04.

Budapesti lap értesülése a megszüntetett egyetemi fakultások visszaállításáról [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. August 05.

Az egyetemi igazoló bizottság határozatai [rövid hír]. Délmagyarország. p. 6. (1945)

1945. August 07.

Állásvesztésre ítélték Botár Gyulát [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. August 10.

Az egyetemi igazoló bizottság állásvesztésre ítélte dr. Lajos Sándor egyetemi adjunktust [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. August 11.

Megjelent a beíratkozási hírdetmény az egyetem jogi karára [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. August 12.

Az egyetemi ifjúság a főiskolai oktatás ingyenessé tételét követeli : A tanulnivágyó munkás- és parasztifjúságot nem szabad magas tandíjakkal és vizsgadíjakkal kirekeszteni az egyetemről. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. August 15.

Az egyetemi füvészkertben újból virágzik az óriás tündérrózsa [rövid hír]. Délmagyarország. p. 5. (1945)

1945. August 18.

Társadalomtudományi tanszéke is lesz a szegedi egyetem most megszervezés alatt álló jogi karának : Dr. Riesz Frigyes rektor nyilatkozata budapesti útjának eredményéről. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. August 22.

Szeged egyetemi, színházi és zeneművészeti problémáit vitatták meg a Kommunista Párt értelmiségi ankétján. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. August 28.

Az Egyetemi Ifjúság Szabadszervezete felkéri mindazokat, akik szállást (esetleg ellátással) tudnának egyetemi hallgatóknak... [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

Felvétel az egyetemi kollégiumba és menzára [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. August 31.

Dr. Purjesz Béla rektor fontos bejelentései az egyetemi ifjúság nagygyűlésén : Az ifjúság maga határoz ezentúl saját ügyében ; Ősszel megnyilik Szegeden a munkásgimnázium ; A Magyar Kommunista Párt nagylelkű adománya a vidéki egyetemisták számára. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. September 02.

A szegedi egyetem orvosi fakultása határozott a megüresedett orvosi tanszékek betöltéséről : Szent-Györgyi Albert helyére dr. Straub Brunót, Rusznyák István tanszékére Purjesz Bélát hívta meg a fakultás. Délmagyarország. p. 1. (1945)

1945. September 08.

A kultuszminiszter jóváhagyta a szegedi egyetem vezetőségének megválasztását [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. September 11.

A Magyar Kommunista Párt jugoszláv-magyar estje : Vas Zoltánné és Bálint Sándor előadása. Délmagyarország. p. 3. (1945)

Vitaest az egyetemen [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

A kultuszminiszter jóváhagyta a szegedi egyetem vezetőségének megválasztását [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. September 14.

Ötévi kényszerszünet után szerdán volt az első jogi előadás a szegedi egyetemen : Schneller Károly megvízott dékán az erkölcsi értékek zölléséről ; Kétszáz hallgatója van a jogi karnak, ebből 23 nő ; Minden karon emelkedett a létszám. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. September 18.

Baló József professzor hazahozta Sopronból a szegedi egyetem "elmenekített" felszerelésének nagyrészét : Az elszállított 227 műszerekkel és könyvekkel telt láda közül 140-et sikerült megmenteni ; A Szövetséges Ellenörző Bizottság Vorosilov marsall közbenjárására engedélyezte a nagy értékek hazaszállítását. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. September 20.

A szegedi tudományegyetem 277. számú szeri tisztképző cserkészcsapata [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. September 21.

Igazoltatják az összes egyetemi hallgatókat : Megállapították az igazoló eljárás módját. Délmagyarország. p. 3. (1945)

Szegedi javaslat a munkás- és parasztifjak érettségi bizonyítványhoz való juttatása. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. September 22.

Az Országos Közegészségügyi Tanács ellenzi a szegedi belgyógyászati tanszék egyesítését. Délmagyarország. p. 1. (1945)

1945. September 25.

Karácsonyi Sándor politikája [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

Nyolcadik pártszervezeti előadóest a szegedi tudományegyetemen [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

Visszakapta az egyetem Ady-téri épületét : Rohammunkával hozta helyre az ifjúság visszakapott otthonát. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. September 28.

Elhárultak az akadályok a szegedi egyetem jogi karának működése elől : Dr. Purjesz Béla rektor megcáfolja a jogi kar megszüntetéséről elterjedt álhíreket. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. September 29.

Szabadlábra helyezték Schmidt professzort [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. September 30.

Lőkös, Zoltán: Magyarságtudomány a szegedi egyetemen. Délmagyarország. p. 4. (1945)

1945. October 02.

Rövid időn belül igazolják a szegedi egyetemi hallgatókat : Az egyetemi tanács szombaton tárgyalta a hallgatók igazolásának ügyét. Délmagyarország. p. 3. (1945)

Vasárnap zajlott le a szegedi tudományegyetem ünnepélyes megnyitása : Dr. Purjesz Béla rektor nagyfontosságú bejelentései az egyetem terveire vonatkozóan. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. October 04.

Madácsy László előadása a Nőszövetségben [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. October 05.

Egyetemi tanárok és tanárjelöltek együtt beszélték meg a középiskolai tanárképzés korszerűsítését. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. October 09.

Az egyetemi és főiskolai ifjúság október 6-i ünnepsége. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. October 12.

A szakszervezetekben tömörült munkásság tiltakozik az ellen, hogy az egyetem fasiszta professzorokat fogadjon vissza : A belgyógyászati tanszék egyesítésével egyetemcsonkítást készítenek elő ; A Szakmaközi Bizottság határozatát eljuttatják a miniszterelnökhöz és a kultuszminiszterhez. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. October 13.

Dr. Szenes Tibor magántanár próbaelőadása [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. October 18.

Dénes elvtárs polgármester figyelmeztette a dékánokat, hogy az egyetemen fasiszta propaganda folyik : Balázs Béla írót javasolják a masodik magyar irodalmi tanszékre és Gaál Gábort a szociológiai (bölcsészkari) tanszékre. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. October 20.

Vezetőséget választ az egyetemi ifjúság szabadszervezete. Délmagyarország. p. 4. (1945)

1945. October 21.

Rövidesen nagyobb mennyiségű penicillin érkezik Szegedre : Ivanovics professzor érdekes fejtegetései a penicillinkutatás eddigi eredményeiről és a nagyhatású gyógyszer alkalmazásáról. Délmagyarország. p. 4. (1945)

1945. October 23.

Az egyetemi ifjúság új vezetőséget választott : Az új tisztikar szociális és demokratikus célkitűzései. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. October 27.

Megalakult Szegeden a Magyar-Amerikai Társaság. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. October 30.

Egyetemi hallgatók tudományos szocialista munkaközössége november 1.én délután 6 órakor tartja harmadik vitaestjét... Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. October 31.

Öt bizottság alakul az egyetemi főiskolai hallgatók igazolására : Szirmai István elvtárs válasza a Nemzeti Bizottság ülésén a Kisgazdapártnak a "belügyeibe való beavatkozás" elleni tiltakozása. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. November 03.

Veszély fenyegeti az egyetem igazoló bizottságának eddigi munkáját : Kiderült, hogy a bizottság nem a törvényes formák között jött létre és a népbíróság megsemmisítheti eddigi ítéleteit. Délmagyarország. p. 2. (1945)

A református egyetemisták október 31-i ünnepsége [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. November 15.

Szeged új népművelési vezetője Madácsy László [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

Állásvesztésre ítélték Batizfalvy János egyetemi tanárt : A bizottság mellőzte Batizfalvy népbíróság elé való állítását. Délmagyarország. p. 4. (1945)

1945. November 20.

Megalakult a jog- és államtudományi kar. Délmagyarország. p. 1. (1945)

Ortutay Gyula támogatja a szegedi egyetemi ifjúság népismereti munkáját [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. November 22.

A Népi Ifjúsági Mozgalom előadássorozata a szegedi egyetemen. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. November 24.

Az Alföldi Tudományos Intézet felhívása [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

Nagy érdeklődés mellett zajlott le a Népi Ifjúsági Mozgalom első előadása Ady születésnapján : Dr. Halász Előd előadása: Ady, a népiség úttörője. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. December 01.

A szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szabadszervezetének tudományos szocialista munkaközössége... nyilvános vitát rendez [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. December 02.

Dr. Szőkefalvi-Nagy Béla egyetemi nyilvános rendkívüli tanár [rövid hír]. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. December 03.

Szőkefalvi-Nagy Béla előléptetése [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

1945. December 06.

Havi 2000 pengő koldus díjat kap az egyetem 26 díjtalan gyakornoka akkor, amikor a fizikai munkás órabére 2000 pengőn felül van : Beadványukban közlik a gyakornokok, hogy jövőre inkább fizikai munkára mennek ; Purjesz Béla rektor a füle botját sem mozgatja az egyetemi rabszolgák sírámaira ; A Kommunista Párt szegedi szervezete a nemzetgyűlés elé viszi ezt az antiszociális bűncselekményt. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. December 07.

Szent-Györgyi Albert ismételten lemondott akadémiai tagságáról : "Az Akadémia nagymértékben felelős nemzeti katasztrófánkért" ; Csak a tagok reviziója biztosíthatja az Akadémia megújhodását. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. December 13.

Megdöbbentő kép a szegedi egyetem orvostani karának züllött helyzetéről : Nyolc feljelentés érkezett dr. Purjesz ellen a politikai rendőrséghez. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. December 19.

A szegedi egyetem betegágyánál. Délmagyarország. p. 2. (1945)

1945. December 22.

Valószínűleg megsemmisítik az egyetemi igazoló bizottság összes eddigi döntéseit : A népügyészség vezetője megállapította, hogy a bizottság megalakulása és eddigi működése szabálytalan volt ; A szegedi népbíróság a miniszterelnökségtől várja az egyetemi igazoló bizottság illetékességének megállapítását. Délmagyarország. pp. 1-2. (1945)

1945. December 23.

Magántanári képesítés [rövid hír]. Délmagyarország. p. 3. (1945)

This list was generated on 2019. November 22. 22:31:39 CET.