Browse by Collection

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: Book | Book Section
Number of items at this level: 400.

Book

Beszéd, melyek a Kolozsvári Kir. Tudomány-Egyetem MDCCCLXXIII-IV tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából october 12-én tartattak.

Beszéd, melyek a Kolozsvári Kir. Tudomány-Egyetem megnyitása alkalmával MDCCCLXXII october 19-én és november 10-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXII-III.-ról.

Beszéd, melyek a Kolozsvári Kir. Tudomány-Egyetem MDCCCLXXIV-V tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából, october 12-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXIII-IV.-ről.

Beszédek, melyek a Magy. Kir. Tudomány-Egyetem tényleges megnyitásának második évfordulati ünnepélyével kapcsolatban az egyetemi 1873/4 évi pályázatok eredménye s az új pályatételek kihirdetésének alkalmából 1874 nov. 10-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXIV-V-ről.

Beszéd, melyek a Kolozsvári Kir. Tudomány-Egyetem MDCCCLXXV-VI tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából october 12-én tartattak.

Beszéd, melyet a Kolozsvári Kir. Tud.-Egyetem Deák Ferencz emlék-ünnepélyén 1876 márczius 19-én mondott Szász Béla a bölcsészet ny. r. tanára, a bölcs. kar e. i. dékánja.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magy. Kir. Tudomány-Egyetemi 1874/5 évi pályázatok eredménye s az új pályatételek kihirdetésének alkalmából 1875. decz. 20-án tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXV-VI-ról.

Beszéd, melyek a Kolozsvári Kir. Tudomány-Egyetem MDCCCLXXVI-VII tanév rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1876. september 10-én tartattak.

Beszéd, melyek a Kolozsvári M. K. Tudomány-Egyetem MDCCCLXXVII-VIII. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából szeptember 9-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magy. Kir. Tudomány-Egyetem 1875/76 évi pályázatok eredménye s az új pályatételek kihirdetésének alkalmából 1876. decz. 20-án tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXVI-VII-ről.

Beszéd, melyek a Kolozsvári M. K. Tudomány-Egyetem MDCCCLXXVIII-IX. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából september 8-án tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magy. Kir. Tudomány-Egyetem 1876/7 évi pályázatok eredménye s az új pályatételek kihirdetésének alkalmából 1877. decz. 20-án tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXVII-VIII-ról.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magy. Kir. Tudomány-Egyetem 1877/8 és 1878/9 évi pályázatok eredménye s az új pályatételek kihirdetésének alkalmából 1878. decz. 20-án és 1879 május 29-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXVIII-IX-ről.

Beszéd, melyek a Kolozsvári M. K. Tudomány-Egyetem MDCCCLXXX—LXXXI tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából september 12-én tartattak.

Beszéd, melyek a Kolozsvári M. K. Tudomány-Egyetem MDCCCLXZIX—LXXX. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából september 11-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magy. Kir. Tudomány-Egyetem által 1879/80 és 1878/9 tanévben kitűzve volt pályakérdésekre érkezett munkák eredményének s az új pályatételeknek kihirdetése alkalmából 1880 május 29-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXIX-LXXX-ról.

Beszéd, melyek a Kolozsvári M. K. "Ferencz József" Tudomány-Egyetem MDCCCLXXXI—LXXXII tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából szeptember 11-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magy. Kir. "Ferencz József" Tudomány-Egyetem által 1880/81 tanévben kitűzve volt pályakérdésekre érkezett munkák eredményének s az új pályatételeknek kihirdetése alkalmából 1881 május 29-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi "Ferencz József" Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXX-LXXXI-ról.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCLXXXII-LXXXIII. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1882-ik évi szeptember 11-kén tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magy. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1882 május hó 29-diki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és az egyetem négy tudománykarának jelentései.

A Kolozsvári Magyar Királyi "Ferencz József" Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXXI-LXXXII-ről.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magy. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1883 május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és az egyetem négy tudománykarának jelentései.

A Kolozsvári Magyar Királyi "Ferencz József" Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXXII-LXXXIII-ról.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCLXXXIII-LXXXIV.tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1883-ik évi szeptember 9-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magyar Kir Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1884. május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és az egyetem négy tudomány-karának jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magyar Kir Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCLXXXIV—LXXXV. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév negnyitása alkalmából 1884-ik évi szeptember 7-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXXIII-LXXXIV-ről.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir Ferencz-József-Tudomány-Egyetem Vegytani Intézetének ünnepélyes megnyitása alkalmából 1884. évi október hó 31-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCLXXXV—LXXXVI. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1885-ik évi szeptember 13-án tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magyar Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1885 május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és az egyetem négy tudomány-karának jelentései.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXXIV-LXXXV-ről.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCLXXXVI-LXXXVII. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1886-ik évi szeptember 12-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magyar Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1886. május hó 29-iki pályádíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és az egyetem négy tudomány-karának jelentései.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXXV-LXXXVI-ról.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1887. február 4-én rendezett Ladányi emlékünnep alkalmából tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCLXXXVII-LXXXVIII. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1887-ik évi szeptember 11-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXXVI-LXXXVII-ről.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCLXXXVIII-LXXXIX. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1888-ik évi szeptember 16-án tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magyar Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1888. május hó 28-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Dr Concha Győző ny. r. tanár jelentése a Kolozsvári Magy. Kir. „Ferencz-József" Tud.-Egyetem Jog- és Államtudományi Karához a Bolognai Egyetem keletkezésének 1888. junius 11. 12. és 13-án megtartott nyolczszázados emlékünnepéről.

I. Ferencz József Ő császári és apostoli királyi felsége a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCLXXXVII. szeptember XXIII. és XXIV. napjain.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCLXXXIX-XC. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1889-ik évi szeptember 8-án tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magyar Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1889. május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCXC-XCI. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1890-ik évi szeptember 14-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magyar Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1890. május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCXCI-XCII. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1891-ik évi szeptember 13-án tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magyar Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1891. május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1892. május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCXCII-XCIII. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1892-ik évi szeptember 18-án tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem tanácsa altal 1891. deczember l4-én rendezett Szabó Károly emlékünnep alkalmából tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1893. május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCXCIII-XCVI. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1893-ik évi október hó 15-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1894. május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCXCIV-XCV. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1894-ik évi október hó 16-án tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1895. május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCXCV-XCVI. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1895-ik évi szeptember 15-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCXCVI-XCVII. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1896 évi október hó 4-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1896. május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

A Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem története és statisztikája.

Beszédek, melyek 1896. márczius hó 1-én Filep Gyula doktornak »sub auspiciis regis« megtartott felavatási ünnepélyén és 1896. május hó 31-ikén A Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József Tud.-Egyetemnek millenniumi díszgyűlésén tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudomány-Egyetem MDCCCXCVII-XCVIII. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1897 évi szeptember hó 15-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1897. május hó 29-iki évforduló- pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek 1898. évi junius hó 5-én a Kolozsvári Ferencz-József M. Kir. Tudomány-Egyetem alapításának évfordulója és az alapító-oklevélnek kihirdetése ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek 1898. évi november hó 19-én a Kolozsvári Ferencz-József M. Kir. Tudomány-Egyetem tanácsa által Ő felsége Erzsébet Királyné emlékezetére rendezett ünnepen tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-Egyetem MDCCCXCVIII-XCIX. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1899 évi szeptember hó 25-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-Egyetem 1899. május hó 29-iki évforduló- pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-Egyetem MDCCCXCIX-MDCCCC. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1899 évi szeptember hó 17-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-Egyetem 1900. május hó 29-iki évforduló- pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-Egyetem MDCCCC-MDCCCCI. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1900. évi szeptember hó 16-án tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-Egyetem 1901. május hó 29-iki évforduló- pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-Egyetem MCMI-II. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1901. évi szeptember hó 25-án tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-Egyetem alapítása XXX: évfordulójának ünnepén 1902. május hó 29-ikén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1902/3. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1902. évi október hó 5-én tartattak.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1903/4. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1903. évi szeptember 27-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XXXI. évfordulójának ünnepén 1903. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XXXII. évfordulójának ünnepén 1904. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1904/5. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1904. évi szeptember 18-án tartattak.

A Kolozsvári Tudományegyetem deákünnepe, melyet a Kolozsvári Tudományegyetem tanítótestülete és tanúló ifjúsága Deák Ferencz születésének századik évfordúlója alkalmából 1903. október hó 25.-én az egyetem aulájában együttesen ült.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XXXIII. évfordulójának ünnepén 1905. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1905/6. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1905. évi szeptember 17-én tartattak.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XXXIV. évfordulójának ünnepén 1906. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1906/7. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1906. évi szeptember 23-án tartattak.

A kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve 1905-1906.

Beszédek, a melyek 1906. évi október hó 29.-én II. Rákóczi Ferencz és bujdosó társainak hamvai temetése alkalmából a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem által rendezett emlékünnepen tartattak.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XXXVI. [!XXXV.] évfordulójának ünnepén 1907. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1907/8. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1907. évi szeptember 22-én tartattak.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XXXVI. évfordulójának ünnepén 1908. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1908/9. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1908. évi szeptember 27-én tartattak.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XXXVII. évfordulójának ünnepén 1909. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1909/10. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1909. évi szeptember 19-én tartattak.

A kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve 1908-1909.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XXXVIII. évfordulójának ünnepén 1910. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1910/11. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1910. évi szeptember hó 18-án tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja az MCMX-XI. tanévre.

Széchenyi-ünnep, melyet a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Gróf Széchenyi István halálának félszázados évfordulóján 1910. évi április hó 8.-án tartott.

A kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve 1909-1910.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XXXIX. évfordulójának ünnepén 1911. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1911/12. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1911. évi szeptember hó 24-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja az MCMXI-XII. tanévre.

A kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve 1910-1911.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XL. évfordulójának ünnepén 1912. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1912/13. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmával 1912. évi szeptember hó 22-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja az MCMXII-XIII. tanévre.

A kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve 1911-1912.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XLI. évfordulójának ünnepén 1913. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1913/14. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmával 1913. évi szeptember hó 21-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja az MCMXIII-XIV. tanévre.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XLII. évfordulójának ünnepén 1914. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja az MCMXIV-XV. tanévre.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja az MCMXV-XVI. tanévre.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja az MCMXVI-XVII. tanévre.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja az MCMXXV-XVI. tanévre.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja az MCMXVII-XVIII. tanévre.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja az MCMXVIII-XIX. tanévre.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXI-XXII. tanévre.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXII-XXIII. tanévre.

Szandtner, Pál: A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1923-24. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXIII-XXIV. tanévre.

Szandtner, Pál: A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1924-25. évi jelentése.

Jelentés az egyesület 1922-24. évi működéséről.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXIV-XXV. tanévről.

Szandtner, Pál: A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1925-26. évi jelentése.

Jelentés az egyesület 1925. évi működéséről.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXV-XXVI. tanévről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1926-27. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXVI-XXVII. tanévről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1927-28. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXVII-XXVIII. tanévről.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem 1922/23-1926/27. évi működéséről.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXVIII-XXIX. tanévről.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1927/28-1928/29. évi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1928-29. és 1929-30. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXIX-XXX. tanévről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1930-31. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXX-XXXI. tanévről.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1929/30. évi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1931-32. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXXI-XXXII. tanévről.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1930/31. évi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1932-33. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXXII-XXXIII. tanévről.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1931/32. évi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1933-34. évi jelentése.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1932/33. évi működéséről.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1933/34. évi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1934-35. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXXIII-XXXIV. tanévről.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1934/35. évi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1935-36. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem évkönyve az 1934/35. és 1935/36. tanévről.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem évkönyve az 1936/37. tanévről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1937-38. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem évkönyve az 1937/38. tanévről.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1935/36. évi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1938-39. évi jelentése.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1939-40. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferenc József-Tudományegyetem évkönyve az 1938/39. tanévről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1940-41. évi jelentése.

A Magyar Királyi Horthy Miklós-Tudományegyetem évkönyve az 1940/41. tanévről.

Beszámoló a Kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem 1940/41. tanévi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1941-42. évi jelentése.

A Magyar Királyi Horthy Miklós-Tudományegyetem évkönyve az 1941/42. tanévről.

Beszámoló a Kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem 1941/42. tanévi működéséről.

Beszámoló a Kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem 1941/42. tanévi működéséről Melléklet.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1936/37. évi működéséről.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Horthy Miklós Tudományegyetem 1940/41. tanévi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1942-43. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferenc József-Tudományegyetem évkönyve az 1939/40. tanévről.

A Magyar Királyi Horthy Miklós-Tudományegyetem évkönyve az 1942/43. tanévről.

Beszámoló a Kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem 1940/41. tanévi működéséről Melléklet.

Beszámoló a Kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem 1943/44. tanévi működéséről.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve az 1944/45. tanévről.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve az 1945/46. tanévről.

Beszámoló a Szegedi Tudományegyetem 1944/45. tanévi működéséről.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve az 1946/47. tanévről.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve az 1947/48. tanévről.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának évkönyve : 1953.

Consilium primum, avagy 5 év a boncasztalon 1953-1958.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve az 1958/59-es tanévről.

Öt év az autoklávban 1956-1961.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve az 1959/60-es tanévről.

Formatio medicularis 1960-1965.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve az 1960/61., 1961/62., 1962/63-as tanévről.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve az 1963/64. és az 1964/65. tanévről.

A szegedi orvostanhallgatók évkönyve 1961-1966.

In medias stress 1963-1968.

A József Attila Tudományegyetem beszámolója 1948-1967.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve az 1965/66. tanévről.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1967/68.

Medicogenesis 1964-1969.

Gesta medicorum 1965-1970.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1968/69.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1969/70.

Notae vero medicorum juvenum sunt quinque 1966-71.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve az 1966/67. és az 1967/68. tanévről.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1970/71.

Orvos születik : avagy hogyan érik a gyümölcs a medicinában 1967-72.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1971/72.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1972/73.

Medicomedia 1968-1973.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve az 1968/69. és az 1969/70. tanévről.

Medikórlap 1969-1974.

Ante finem 1970-1975.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1973/74.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1974/75.

Gyógytorma 1971-1976.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1975/76.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1976/77.

Legújabb tesztamentum 1972-1977.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1970/71-1971/72.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1977/78.

Tévkönyv 1973-1978.

Révkönyv 1974-1979.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1972/73-1973/74.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1978/79.

Mi 1975-1980.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1979/80.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1974/75-1975/76.

Tojás 1976-1981.

Emlőkeink 1977-1982.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1980/81.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1976/77-1977/78.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1981/82.

Recipe Libri - A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara végzős hallgatóinak évkönyve 1983.

Reform (de)generációnk 1978-1983.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1982/83.

Napló-pók 1979-1984.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1978/79-1979/80.

Curriculum 1985/86.

Fin-tor 1980-1985.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1983/84.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara végzős hallgatóinak évkönyve 1985.

Curriculum 1986/87.

Fikarc 1981-1986.

Homo Pharmaceuticus - A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara végzős hallgatóinak évkönyve 1986.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1984/85.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1980/81-1981/82.

Curriculum 1987/88.

Formulae Abnormales - A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara végzős hallgatóinak évkönyve 1987.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1982/83.

SzoteseptR tabletta külső és belső használatra 1982-1987.

Curriculum 1988/89.

Formulae Informales - A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara végzős hallgatóinak évkönyve 1988.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1985/86.

Sutánpótlás 1983-1988.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1986/87.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1987/88.

Kórtörténet 1984-1989.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1983/84.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1988/89.

Paramedicina 1985-1990.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1984/85.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1989/90.

Medicoma 1991.

Curriculum 1992/93.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1990/91.

Curriculum 1993/94.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1991/92.

Curriculum 1994/95.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1992/93.

SZOTE-Hungaroring avagy Ki repül ki? 1994.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1985/86.

Tizenkét kicsi szemeszter 1988-1993/1994.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1993/94.

Medikushock 1995.

Curriculum 1997/98.

Grand mäl 1997.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1994/95.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1995/96.

(V)észhelyzet!? 1992-1998.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1996/97.

Kaland, játék, kockázat 1993-1999.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Főiskolai Kar Általános Szociális Munkás Szakának és Gyógytornász Szakának jubileumi évkönyve 1989-1999.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1997/1998-1999/2000. I. félév.

Prima pudendi 1994-2000.

Évkönyv 1997-2003.

Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Évkönyv 2004.

Átvilágítás (transz- illumináció) 2004.

Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Évkönyv 2005.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve 2000-2003.

Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Évkönyv 2006.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve 2003-2005.

Teszt nektek 2006.

Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Évkönyv 2007.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve 2005-2006.

Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Évkönyv 2008.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve 2006-2007.

Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Évkönyv 2009.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve 2007-2008.

Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Évkönyv 2010.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve 2008-2009.

Évkönyv 2004-2010.

Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Évkönyv 2011.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve 2009-2010.

Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Évkönyv 2012.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve 2010-2011.

Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Évkönyv 2013.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve 2011-2012.

Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Évkönyv 2014.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve 2012-2013.

Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Évkönyv 2015.

Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Évkönyv 2016.

Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Évkönyv 2017.

Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Évkönyv 2018.

Tanévkönyv gyógyszerészhallgatók részére : 2018/2019 tanév.

Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Évkönyv 2019.

Book Section

Pollák, Vilmos and Páll, Béla: Az év története. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 231-245. (1906)

Kölönte, Béla: Dalféle. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. p. 114. (1906)

Rak, József: A Dogmáról. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 10-20. (1906)

Gyárfás, Elemér: Dr. Városy Gyula : kalocsai érsek. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 7-9. (1906)

Logothetti, Oresztesz: Előszó. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 5-6. (1906)

Csura, Miklós: Fehér dalok. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 119-120. (1906)

Adelmann, Géza: Gondolatok a kath. autonomiáról. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 115-118. (1906)

Jánossy, Béla: Gyermekszívek. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. p. 71. (1906)

Réthi, Rózsika: Illuziók. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 31-35. (1906)

Csura, Miklós: Költemények. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 40-43. (1906)

Gyárfás, Elemér: Lourdes és Padua : refleksziók. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 36-39. (1906)

Logothetti, Oresztesz: Megnyitó beszéd. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 28-30. (1906)

Kölönte, Béla: Mi a vallás? ... In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. p. 109. (1906)

Logothetti, Oresztesz: Morvaországi emlékek. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 105-108. (1906)

Gyárfás, Elemér: Szabadság és uralom. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 50-57. (1906)

Vékony, Gyula: Szecesszió kiállitás [!kiállítás]. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 110-113. (1906)

Trefán, Leonárd: Szent Ferenc csodás rózsái. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 67-70. (1906)

Pál, István: Szent Imre szellemének hatása a magyar ifjuságra [!ifjúságra]. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 44-45. (1906)

Gyárfás, Elemér: Tanulmányok a nemi kérdésről. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 72-104. (1906)

Jánossy, Béla: Uton [!Úton] : gondolatok a kivándorlásról. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 63-66. (1906)

Kiss, Menyhért: A halál. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 121-127. (1906)

Kölönte, Béla: A haza minden előtt. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 21-27. (1906)

Szekeres, József: Ünnepi beszéd. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 58-62. (1906)

Hirschler, József: A szent mise Rómában Nagy Szent Gergely idején. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 193-230. (1906)

Pál, István: A szociális bajok oka és orvoslása. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 46-49. (1906)

Bochkor, Mihály: A vallás társadalmi értéke a jogtörténelem világitásában [!világításában]. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 128-192. (1906)

Pál, István: Az egyház Krisztus helyettese a földön. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 85-92. (1909)

Bíró, Balázs: Az erdélyi katholikus autonomia kiépítése. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 78-84. (1909)

Pál, István: Az ifjuság [!ifjúság] résztvevése a modern kor küzdelmében. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 17-19. (1909)

Trmál, Rezső: Az év története. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 117-121. (1909)

Jánossy, Béla: Előszóféle az évkönyvhöz. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 13-14. (1909)

Rónai, János: Moldován Gergely dr. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 5-12. (1909)

Petres, Kálmán: Post Festum. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 107-108. (1909)

Márki, Sándor: Szent Imre : születése kilencszázadik évfordulóján. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 20-28. (1909)

A Szent Imre Egyesület szervezete. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 111-116. (1909)

Jánossy, Béla: Valami az "uj magyar" lyrá-ról : részlet a szerző most készülő tunulmányából [!tanulmányából]. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 101-106. (1909)

Hirschler, József: A gyermek Jézus az egyházi művészetben. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 45-76. (1909)

Komáromy, Dezső: Ünnepi beszéd : A Szent Imre Egyesület fennállásának tizéves jubileuma alkalmával. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 39-44. (1909)

Rónai, János: Ünnepi óda. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 95-99. (1909)

Bochkor, Mihály: A társadalmi szervezkedés szociológiája. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 29-38. (1909)

Trmál, Rezső: Az antialkoholizmus jelentősége, különös tekintetetl társadalmi mozgalmainkra. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 25-31. (1910)

Bidlo, Ödön: Az elmult [!elmúlt] évről. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 79-83. (1910)

Pál, István: Az értelmiség feladata a társadalmi átalakulásban. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 13-16. (1910)

Az évkönyv elé. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. p. 7. (1910)

Jánossy, Béla: Béldi Ákos gróf. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 5-6. (1910)

Szentkirályi, Ákos: Hangulatok. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 57-61. (1910)

Pál, István: Hívás egyesületünkbe. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 11-12. (1910)

Pál, István: A Jézus istenségében való hitnek hatása a világra. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 32-34. (1910)

Jánossy, Béla: Katholikus öntudat. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 17-20. (1910)

Pál, István: Krisztus egyházának apostolisága. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 21-24. (1910)

Nagy, Géza: Rögös az élet útja. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 44-48. (1910)

Bárdi, István: Strófák a Napról, prózában. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 52-54. (1910)

A Szent Imre Egyesület szervezete. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 73-78. (1910)

Jánossy, Béla: Szent Imre képe és szobra. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 37-39. (1910)

Jánossy, Béla: Szerenád. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 63-69. (1910)

Petres, Kálmán: Versek. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 49-51. (1910)

Faustinus, and Kató, József: Üdvözlégy Mária. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 55-56. (1910)

Bárdi, István: Árpád csúcson. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. p. 62. (1910)

Trefán, Leonárd: A szabadság költője. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 40-43. (1910)

Bárdi, István: Az egyesület működése az 1910-11. évben. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 83-87. (1911)

Pál, István: Az ifjúsági mozgalmak pártolása. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 12-15. (1911)

Balassa Bálint vallásos lyrája. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 55-66. (1911)

Borzsovay, Béla: Csepreghy Ferenc "Vízözön"-e. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 33-40. (1911)

Bárdi, István: Dalok. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 75-76. (1911)

Nagy, Rezső: A "Kolozsvári Szent Imre Dalkör"-ről. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 88-92. (1911)

György, Lajos: Kónyi és D'Aulnoy. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 23-32. (1911)

A Szent Imre Egyesület szervezete. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 79-82. (1911)

Jánossy, Béla: Sámson asszonya. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 51-54. (1911)

Nagy, Géza: Visszavisz az út a hegyekbe. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 67-74. (1911)

Jánossy, Béla: Zichy János gróf. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 5-11. (1911)

Válya, Gyula: Ünnepi beszéd március 15.-én. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 16-19. (1911)

Lécfalvi Sipos, Kamilló: A szocializmus tarthatatlansága. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 41-50. (1911)

Erdélyi, László: 1887-1912. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 3-6. (1912)

Cseh, Andor: Az egyesület működése az 1911-12. évben. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 71-79. (1912)

Válya, Gyula: Erdélyi László dr. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 9-11. (1912)

György, Lajos: Genovéva. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 28-34. (1912)

Blénessy, János: Japán renaissance-a és a japán-kinai [!japán-kínai] s az orosz-japán háború. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 54-66. (1912)

Persián, Kálmán: Kővár krónikája. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 41-53. (1912)

Jánossy, Béla: Pál István. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 12-13. (1912)

Petres, Kálmán: Régi ősz termése. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 67-70. (1912)

A Szent Imre Egyesület szervezete. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 80-85. (1912)

Erdélyi, László: Szent Imre közéleti nevelésének alapelvei modern vonatkozásokkal. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 17-27. (1912)

Válya, Gyula: A katholikus főiskolai ifjúság kulturális törekvései. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 35-40. (1912)

Pál, István: A keresztények egyesülésének szükségessége. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 14-16. (1912)

Egy szelíd ember a forradalomban : in memoriam Perbíró József. In: A szabadság pillangója : 1956 Szegeden, az egyetemen : Emlékezések, írások, dokumentumok. p. 361. (2006)

This list was generated on 2021. March 5. 23:48:05 CET.