Browse by Collection

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: Book | Book Section
Number of items at this level: 383.

Book

Beszéd, melyek a Kolozsvári Kir. Tudomány-Egyetem MDCCCLXXIII-IV tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából october 12-én tartattak.

Beszéd, melyek a Kolozsvári Kir. Tudomány-Egyetem megnyitása alkalmával MDCCCLXXII october 19-én és november 10-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXII-III.-ról.

Beszéd, melyek a Kolozsvári Kir. Tudomány-Egyetem MDCCCLXXIV-V tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából, october 12-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXIII-IV.-ről.

Beszédek, melyek a Magy. Kir. Tudomány-Egyetem tényleges megnyitásának második évfordulati ünnepélyével kapcsolatban az egyetemi 1873/4 évi pályázatok eredménye s az új pályatételek kihirdetésének alkalmából 1874 nov. 10-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXIV-V-ről.

Beszéd, melyek a Kolozsvári Kir. Tudomány-Egyetem MDCCCLXXV-VI tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából october 12-én tartattak.

Beszéd, melyet a Kolozsvári Kir. Tud.-Egyetem Deák Ferencz emlék-ünnepélyén 1876 márczius 19-én mondott Szász Béla a bölcsészet ny. r. tanára, a bölcs. kar e. i. dékánja.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magy. Kir. Tudomány-Egyetemi 1874/5 évi pályázatok eredménye s az új pályatételek kihirdetésének alkalmából 1875. decz. 20-án tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXV-VI-ról.

Beszéd, melyek a Kolozsvári Kir. Tudomány-Egyetem MDCCCLXXVI-VII tanév rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1876. september 10-én tartattak.

Beszéd, melyek a Kolozsvári M. K. Tudomány-Egyetem MDCCCLXXVII-VIII. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából szeptember 9-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magy. Kir. Tudomány-Egyetem 1875/76 évi pályázatok eredménye s az új pályatételek kihirdetésének alkalmából 1876. decz. 20-án tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXVI-VII-ről.

Beszéd, melyek a Kolozsvári M. K. Tudomány-Egyetem MDCCCLXXVIII-IX. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából september 8-án tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magy. Kir. Tudomány-Egyetem 1876/7 évi pályázatok eredménye s az új pályatételek kihirdetésének alkalmából 1877. decz. 20-án tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXVII-VIII-ról.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magy. Kir. Tudomány-Egyetem 1877/8 és 1878/9 évi pályázatok eredménye s az új pályatételek kihirdetésének alkalmából 1878. decz. 20-án és 1879 május 29-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXVIII-IX-ről.

Beszéd, melyek a Kolozsvári M. K. Tudomány-Egyetem MDCCCLXXX—LXXXI tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából september 12-én tartattak.

Beszéd, melyek a Kolozsvári M. K. Tudomány-Egyetem MDCCCLXZIX—LXXX. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából september 11-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magy. Kir. Tudomány-Egyetem által 1879/80 és 1878/9 tanévben kitűzve volt pályakérdésekre érkezett munkák eredményének s az új pályatételeknek kihirdetése alkalmából 1880 május 29-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXIX-LXXX-ról.

Beszéd, melyek a Kolozsvári M. K. "Ferencz József" Tudomány-Egyetem MDCCCLXXXI—LXXXII tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából szeptember 11-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magy. Kir. "Ferencz József" Tudomány-Egyetem által 1880/81 tanévben kitűzve volt pályakérdésekre érkezett munkák eredményének s az új pályatételeknek kihirdetése alkalmából 1881 május 29-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi "Ferencz József" Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXX-LXXXI-ról.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCLXXXII-LXXXIII. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1882-ik évi szeptember 11-kén tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magy. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1882 május hó 29-diki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és az egyetem négy tudománykarának jelentései.

A Kolozsvári Magyar Királyi "Ferencz József" Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXXI-LXXXII-ről.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magy. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1883 május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és az egyetem négy tudománykarának jelentései.

A Kolozsvári Magyar Királyi "Ferencz József" Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXXII-LXXXIII-ról.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCLXXXIII-LXXXIV.tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1883-ik évi szeptember 9-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magyar Kir Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1884. május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és az egyetem négy tudomány-karának jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magyar Kir Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCLXXXIV—LXXXV. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév negnyitása alkalmából 1884-ik évi szeptember 7-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXXIII-LXXXIV-ről.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir Ferencz-József-Tudomány-Egyetem Vegytani Intézetének ünnepélyes megnyitása alkalmából 1884. évi október hó 31-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCLXXXV—LXXXVI. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1885-ik évi szeptember 13-án tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magyar Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1885 május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és az egyetem négy tudomány-karának jelentései.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXXIV-LXXXV-ről.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCLXXXVI-LXXXVII. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1886-ik évi szeptember 12-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magyar Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1886. május hó 29-iki pályádíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és az egyetem négy tudomány-karának jelentései.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXXV-LXXXVI-ról.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1887. február 4-én rendezett Ladányi emlékünnep alkalmából tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCLXXXVII-LXXXVIII. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1887-ik évi szeptember 11-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudomány-Egyetem almanachja MDCCCLXXXVI-LXXXVII-ről.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCLXXXVIII-LXXXIX. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1888-ik évi szeptember 16-án tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magyar Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1888. május hó 28-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Dr Concha Győző ny. r. tanár jelentése a Kolozsvári Magy. Kir. „Ferencz-József" Tud.-Egyetem Jog- és Államtudományi Karához a Bolognai Egyetem keletkezésének 1888. junius 11. 12. és 13-án megtartott nyolczszázados emlékünnepéről.

I. Ferencz József Ő császári és apostoli királyi felsége a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCLXXXVII. szeptember XXIII. és XXIV. napjain.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCLXXXIX-XC. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1889-ik évi szeptember 8-án tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magyar Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1889. május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCXC-XCI. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1890-ik évi szeptember 14-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magyar Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1890. május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCXCI-XCII. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1891-ik évi szeptember 13-án tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Magyar Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1891. május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1892. május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCXCII-XCIII. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1892-ik évi szeptember 18-án tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem tanácsa altal 1891. deczember l4-én rendezett Szabó Károly emlékünnep alkalmából tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1893. május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCXCIII-XCVI. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1893-ik évi október hó 15-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1894. május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCXCIV-XCV. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1894-ik évi október hó 16-án tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1895. május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCXCV-XCVI. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1895-ik évi szeptember 15-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem MDCCCXCVI-XCVII. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1896 évi október hó 4-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1896. május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

A Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem története és statisztikája.

Beszédek, melyek 1896. márczius hó 1-én Filep Gyula doktornak »sub auspiciis regis« megtartott felavatási ünnepélyén és 1896. május hó 31-ikén A Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József Tud.-Egyetemnek millenniumi díszgyűlésén tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudomány-Egyetem MDCCCXCVII-XCVIII. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1897 évi szeptember hó 15-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1897. május hó 29-iki évforduló- pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek 1898. évi junius hó 5-én a Kolozsvári Ferencz-József M. Kir. Tudomány-Egyetem alapításának évfordulója és az alapító-oklevélnek kihirdetése ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek 1898. évi november hó 19-én a Kolozsvári Ferencz-József M. Kir. Tudomány-Egyetem tanácsa által Ő felsége Erzsébet Királyné emlékezetére rendezett ünnepen tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-Egyetem MDCCCXCVIII-XCIX. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1899 évi szeptember hó 25-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-Egyetem 1899. május hó 29-iki évforduló- pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-Egyetem MDCCCXCIX-MDCCCC. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1899 évi szeptember hó 17-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-Egyetem 1900. május hó 29-iki évforduló- pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-Egyetem MDCCCC-MDCCCCI. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1900. évi szeptember hó 16-án tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-Egyetem 1901. május hó 29-iki évforduló- pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-Egyetem MCMI-II. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1901. évi szeptember hó 25-án tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-Egyetem alapítása XXX: évfordulójának ünnepén 1902. május hó 29-ikén tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz-József-Tudomány-Egyetem 1902/3. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1902. évi október hó 5-én tartattak.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1903/4. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1903. évi szeptember 27-én tartattak.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XXXI. évfordulójának ünnepén 1903. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XXXII. évfordulójának ünnepén 1904. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1904/5. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1904. évi szeptember 18-án tartattak.

A Kolozsvári Tudományegyetem deákünnepe, melyet a Kolozsvári Tudományegyetem tanítótestülete és tanúló ifjúsága Deák Ferencz születésének századik évfordúlója alkalmából 1903. október hó 25.-én az egyetem aulájában együttesen ült.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XXXIII. évfordulójának ünnepén 1905. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1905/6. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1905. évi szeptember 17-én tartattak.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XXXIV. évfordulójának ünnepén 1906. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1906/7. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1906. évi szeptember 23-án tartattak.

A kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve 1905-1906.

Beszédek, a melyek 1906. évi október hó 29.-én II. Rákóczi Ferencz és bujdosó társainak hamvai temetése alkalmából a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem által rendezett emlékünnepen tartattak.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XXXVI. [!XXXV.] évfordulójának ünnepén 1907. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1907/8. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1907. évi szeptember 22-én tartattak.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XXXVI. évfordulójának ünnepén 1908. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1908/9. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1908. évi szeptember 27-én tartattak.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XXXVII. évfordulójának ünnepén 1909. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1909/10. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1909. évi szeptember 19-én tartattak.

A kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve 1908-1909.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XXXVIII. évfordulójának ünnepén 1910. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1910/11. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1910. évi szeptember hó 18-án tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja az MCMX-XI. tanévre.

Széchenyi-ünnep, melyet a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Gróf Széchenyi István halálának félszázados évfordulóján 1910. évi április hó 8.-án tartott.

A kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve 1909-1910.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XXXIX. évfordulójának ünnepén 1911. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1911/12. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1911. évi szeptember hó 24-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja az MCMXI-XII. tanévre.

A kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve 1910-1911.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XL. évfordulójának ünnepén 1912. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1912/13. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmával 1912. évi szeptember hó 22-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja az MCMXII-XIII. tanévre.

A kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve 1911-1912.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XLI. évfordulójának ünnepén 1913. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1913/14. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmával 1913. évi szeptember hó 21-én tartattak.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja az MCMXIII-XIV. tanévre.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XLII. évfordulójának ünnepén 1914. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja az MCMXIV-XV. tanévre.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja az MCMXV-XVI. tanévre.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja az MCMXVI-XVII. tanévre.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja az MCMXXV-XVI. tanévre.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja az MCMXVII-XVIII. tanévre.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem almanachja az MCMXVIII-XIX. tanévre.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXI-XXII. tanévre.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXII-XXIII. tanévre.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1923-24. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXIII-XXIV. tanévre.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1924-25. évi jelentése.

Jelentés az egyesület 1922-24. évi működéséről.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXIV-XXV. tanévről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1925-26. évi jelentése.

Jelentés az egyesület 1925. évi működéséről.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXV-XXVI. tanévről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1926-27. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXVI-XXVII. tanévről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1927-28. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXVII-XXVIII. tanévről.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1922/23-1926/27. évi működéséről.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXVIII-XXIX. tanévről.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1927/28-1928/29. évi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1928-29. és 1929-30. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXIX-XXX. tanévről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1930-31. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXX-XXXI. tanévről.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1929/30. évi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1931-32. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXXI-XXXII. tanévről.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1930/31. évi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1932-33. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXXII-XXXIII. tanévről.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1931/32. évi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1933-34. évi jelentése.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1932/33. évi működéséről.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1933/34. évi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1934-35. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem almanachja az MCMXXXIII-XXXIV. tanévről.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1934/35. évi működéséről.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem évkönyve az 1934/35. és 1935/36. tanévről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1935-36. és 1936-37. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem évkönyve az 1936/37. tanévről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1937-38. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem évkönyve az 1937/38. tanévről.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1935/36. évi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1938-39. évi jelentése.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1939-40. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferenc József-Tudományegyetem évkönyve az 1938/39. tanévről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1940-41. évi jelentése.

A Magyar Királyi Horthy Miklós-Tudományegyetem évkönyve az 1940/41. tanévről.

Beszámoló a Kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem 1940/41. tanévi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1941-42. évi jelentése.

A Magyar Királyi Horthy Miklós-Tudományegyetem évkönyve az 1941/42. tanévről.

Beszámoló a Kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem 1941/42. tanévi működéséről.

Beszámoló a Kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem 1941/42. tanévi működéséről Melléklet.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1936/37. évi működéséről.

Beszámoló a Szegedi M. Kir. Horthy Miklós Tudományegyetem 1940/41. tanévi működéséről.

A Diákjóléti és Diákvédő Iroda 1942-43. évi jelentése.

A Magyar Királyi Ferenc József-Tudományegyetem évkönyve az 1939/40. tanévről.

A Magyar Királyi Horthy Miklós-Tudományegyetem évkönyve az 1942/43. tanévről.

Beszámoló a Kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem 1940/41. tanévi működéséről Melléklet.

Beszámoló a Kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem 1943/44. tanévi működéséről.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve az 1944/45. tanévről.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve az 1945/46. tanévről.

Beszámoló a Szegedi Tudományegyetem 1944/45. tanévi működéséről.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve az 1946/47. tanévről.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve az 1947/48. tanévről.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának évkönyve.

Consilium primum, avagy 5 év a boncasztalon 1953-1958.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve az 1958/59-es tanévről.

Öt év az autoklávban 1956-1961.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve az 1959/60-es tanévről.

Formato medicularis 1960-1965.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve az 1960/61., 1961/62., 1962/63-as tanévről.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve az 1963/64. és az 1964/65. tanévről.

A szegedi orvostanhallgatók évkönyve 1961-1966.

In medias stress 1963-1968.

A József Attila Tudományegyetem beszámolója 1948-1967.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve az 1965/66. tanévről.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1967/68.

Medicogenesis 1964-1969.

Gestamedicorum 1965-1970.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1968/69.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1969/70.

Notae vero medicorum juvenum sunt quinque 1966-71.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve az 1966/67. és az 1967/68. tanévről.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1970/71.

Orvos születik : avagy hogyan érik a gyümölcs a medicinában 1967-72.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1971/72.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1972/73.

Medicomedia 1968-1973.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve az 1968/69. és az 1969/70. tanévről.

Medikórlap 1969-1974.

Ante finem 1970-1975.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1973/74.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1974/75.

Gyógytorma 1971-1976.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1975/76.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1976/77.

Legújabb tesztamentum 1972-1977.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1970/71-1971/72.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1977/78.

Tévkönyv 1973-1978.

Révkönyv 1974-1979.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1972/73-1973/74.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1978/79.

Mi 1975-1980.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1979/80.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1974/75-1975/76.

Tojás 1976-1981.

Emlőkeink 1977-1982.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1980/81.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1976/77-1977/78.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1981/82.

Recipe Libri - A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara végzős hallgatóinak évkönyve 1983.

Reform (de)generációnk 1978-1983.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1982/83.

Napló-pók 1979-1984.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1978/79-1979/80.

Curriculum 1985/86.

Fin-tor 1980-1985.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1983/84.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara végzős hallgatóinak évkönyve 1985.

Curriculum 1986/87.

Fikarc 1981-1986.

Homo Pharmaceuticus - A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara végzős hallgatóinak évkönyve 1986.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1984/85.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1980/81-1981/82.

Curriculum 1987/88.

Formulae Abnormales - A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara végzős hallgatóinak évkönyve 1987.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1982/83.

SzoteseptR tabletta külső és belső használatra 1982-1987.

Curriculum 1988/89.

Formulae Informales - A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara végzős hallgatóinak évkönyve 1988.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1985/86.

Sutánpótlás 1983-1988.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1986/87.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1987/88.

Kórtörténet 1984-1989.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1983/84.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1988/89.

Paramedicina 1985-1990.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1984/85.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1989/90.

Medicoma 1991.

Curriculum 1992/93.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1990/91.

Curriculum 1993/94.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1991/92.

Curriculum 1994/95.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1992/93.

SZOTE-Hungaroring avagy Ki repül ki? 1994.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem évkönyve 1985/86.

Tizenkét kicsi szemeszter 1988-1993/1994.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1993/94.

Medikushock 1995.

Curriculum 1997/96.

Grand mäl 1997.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1994/95.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1995/96.

(V)észhelyzet!? 1992-1998.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1996/97.

Kaland, játék, kockázat 1993-1999.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Főiskolai Kar Általános Szociális Munkás Szakának és Gyógytornász Szakának jubileumi évkönyve 1989-1999.

A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1997/1998-1999/2000. I. félév.

Prima pudendi 1994-2000.

Évkönyv 1997-2003.

Átvilágítás (transz- illumináció) 2004.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve 2000-2003.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve 2003-2005.

Teszt nektek 2006.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve 2005-2006.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve 2006-2007.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve 2007-2008.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve 2008-2009.

Évkönyv 2004-2010.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve 2009-2010.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve 2010-2011.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve 2011-2012.

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve 2012-2013.

Book Section

Pollák, Vilmos and Páll, Béla: Az év története. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 231-245. (1906)

Kölönte, Béla: Dalféle. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. p. 114. (1906)

Rak, József: A Dogmáról. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 10-20. (1906)

Gyárfás, Elemér: Dr. Városy Gyula : kalocsai érsek. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 7-9. (1906)

Logothetti, Oresztesz: Előszó. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 5-6. (1906)

Csura, Miklós: Fehér dalok. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 119-120. (1906)

Adelmann, Géza: Gondolatok a kath. autonomiáról. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 115-118. (1906)

Jánossy, Béla: Gyermekszívek. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. p. 71. (1906)

Réthi, Rózsika: Illuziók. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 31-35. (1906)

Csura, Miklós: Költemények. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 40-43. (1906)

Gyárfás, Elemér: Lourdes és Padua : refleksziók. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 36-39. (1906)

Logothetti, Oresztesz: Megnyitó beszéd. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 28-30. (1906)

Kölönte, Béla: Mi a vallás? ... In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. p. 109. (1906)

Logothetti, Oresztesz: Morvaországi emlékek. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 105-108. (1906)

Gyárfás, Elemér: Szabadság és uralom. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 50-57. (1906)

Vékony, Gyula: Szecesszió kiállitás [!kiállítás]. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 110-113. (1906)

Trefán, Leonárd: Szent Ferenc csodás rózsái. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 67-70. (1906)

Pál, István: Szent Imre szellemének hatása a magyar ifjuságra [!ifjúságra]. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 44-45. (1906)

Gyárfás, Elemér: Tanulmányok a nemi kérdésről. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 72-104. (1906)

Jánossy, Béla: Uton [!Úton] : gondolatok a kivándorlásról. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 63-66. (1906)

Kiss, Menyhért: A halál. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 121-127. (1906)

Kölönte, Béla: A haza minden előtt. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 21-27. (1906)

Szekeres, József: Ünnepi beszéd. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 58-62. (1906)

Hirschler, József: A szent mise Rómában Nagy Szent Gergely idején. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 193-230. (1906)

Pál, István: A szociális bajok oka és orvoslása. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 46-49. (1906)

Bochkor, Mihály: A vallás társadalmi értéke a jogtörténelem világitásában [!világításában]. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 128-192. (1906)

Pál, István: Az egyház Krisztus helyettese a földön. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 85-92. (1909)

Bíró, Balázs: Az erdélyi katholikus autonomia kiépítése. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 78-84. (1909)

Pál, István: Az ifjuság [!ifjúság] résztvevése a modern kor küzdelmében. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 17-19. (1909)

Trmál, Rezső: Az év története. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 117-121. (1909)

Jánossy, Béla: Előszóféle az évkönyvhöz. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 13-14. (1909)

Rónai, János: Moldován Gergely dr. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 5-12. (1909)

Petres, Kálmán: Post Festum. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 107-108. (1909)

Márki, Sándor: Szent Imre : születése kilencszázadik évfordulóján. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 20-28. (1909)

A Szent Imre Egyesület szervezete. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 111-116. (1909)

Jánossy, Béla: Valami az "uj magyar" lyrá-ról : részlet a szerző most készülő tunulmányából [!tanulmányából]. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 101-106. (1909)

Hirschler, József: A gyermek Jézus az egyházi művészetben. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 45-76. (1909)

Komáromy, Dezső: Ünnepi beszéd : A Szent Imre Egyesület fennállásának tizéves jubileuma alkalmával. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 39-44. (1909)

Rónai, János: Ünnepi óda. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 95-99. (1909)

Bochkor, Mihály: A társadalmi szervezkedés szociológiája. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 29-38. (1909)

Trmál, Rezső: Az antialkoholizmus jelentősége, különös tekintetetl társadalmi mozgalmainkra. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 25-31. (1910)

Bidlo, Ödön: Az elmult [!elmúlt] évről. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 79-83. (1910)

Pál, István: Az értelmiség feladata a társadalmi átalakulásban. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 13-16. (1910)

Az évkönyv elé. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. p. 7. (1910)

Jánossy, Béla: Béldi Ákos gróf. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 5-6. (1910)

Szentkirályi, Ákos: Hangulatok. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 57-61. (1910)

Pál, István: Hívás egyesületünkbe. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 11-12. (1910)

Pál, István: A Jézus istenségében való hitnek hatása a világra. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 32-34. (1910)

Jánossy, Béla: Katholikus öntudat. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 17-20. (1910)

Pál, István: Krisztus egyházának apostolisága. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 21-24. (1910)

Nagy, Géza: Rögös az élet útja. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 44-48. (1910)

Bárdi, István: Strófák a Napról, prózában. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 52-54. (1910)

A Szent Imre Egyesület szervezete. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 73-78. (1910)

Jánossy, Béla: Szent Imre képe és szobra. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 37-39. (1910)

Jánossy, Béla: Szerenád. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 63-69. (1910)

Petres, Kálmán: Versek. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 49-51. (1910)

Faustinus, and Kató, József: Üdvözlégy Mária. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 55-56. (1910)

Bárdi, István: Árpád csúcson. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. p. 62. (1910)

Trefán, Leonárd: A szabadság költője. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 40-43. (1910)

Bárdi, István: Az egyesület működése az 1910-11. évben. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 83-87. (1911)

Pál, István: Az ifjúsági mozgalmak pártolása. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 12-15. (1911)

Balassa Bálint vallásos lyrája. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 55-66. (1911)

Borzsovay, Béla: Csepreghy Ferenc "Vízözön"-e. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 33-40. (1911)

Bárdi, István: Dalok. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 75-76. (1911)

Nagy, Rezső: A "Kolozsvári Szent Imre Dalkör"-ről. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 88-92. (1911)

György, Lajos: Kónyi és D'Aulnoy. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 23-32. (1911)

A Szent Imre Egyesület szervezete. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 79-82. (1911)

Jánossy, Béla: Sámson asszonya. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 51-54. (1911)

Nagy, Géza: Visszavisz az út a hegyekbe. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 67-74. (1911)

Jánossy, Béla: Zichy János gróf. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 5-11. (1911)

Válya, Gyula: Ünnepi beszéd március 15.-én. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 16-19. (1911)

Lécfalvi Sipos, Kamilló: A szocializmus tarthatatlansága. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 41-50. (1911)

Erdélyi, László: 1887-1912. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 3-6. (1912)

Cseh, Andor: Az egyesület működése az 1911-12. évben. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 71-79. (1912)

Válya, Gyula: Erdélyi László dr. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 9-11. (1912)

György, Lajos: Genovéva. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 28-34. (1912)

Blénessy, János: Japán renaissance-a és a japán-kinai [!japán-kínai] s az orosz-japán háború. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 54-66. (1912)

Persián, Kálmán: Kővár krónikája. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 41-53. (1912)

Jánossy, Béla: Pál István. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 12-13. (1912)

Petres, Kálmán: Régi ősz termése. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 67-70. (1912)

A Szent Imre Egyesület szervezete. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 80-85. (1912)

Erdélyi, László: Szent Imre közéleti nevelésének alapelvei modern vonatkozásokkal. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 17-27. (1912)

Válya, Gyula: A katholikus főiskolai ifjúság kulturális törekvései. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 35-40. (1912)

Pál, István: A keresztények egyesülésének szükségessége. In: A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyve. pp. 14-16. (1912)

Egy szelíd ember a forradalomban : in memoriam Perbíró József. In: A szabadság pillangója : 1956 Szegeden, az egyetemen : Emlékezések, írások, dokumentumok. p. 361. (2006)

This list was generated on 2020. June 6. 06:13:33 CEST.